Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять з курсу «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів напряму підготовкиСторінка7/7
Дата конвертації11.12.2016
Розмір1.31 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7
Тема 15. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ

План практичного заняття

1. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності.


2. Групове порушення громадського порядку.
3. Хуліганство.
4. Жорстоке поводження з тваринами.
5. Створення або утримання місць розпусти і звідництво.

Методичні вказівки щодо вивчення теми

Починаючи вивчення цієї теми, необхідно зазначити, що родовим об’єктом злочинів XII розділу Особливої частини КК є громадський порядок та моральність. Основним безпосереднім об’єктом злочинів, передбачених ст. 293–295 КК, є громадський порядок, а ст. 297–304 КК – моральність, ст. 296 КК – і громадський порядок, і суспільна моральність. Обов’язковими та факультативними додатковими безпосередніми об’єктами залежно від форм вчинення злочину та кваліфікуючих ознак, можуть виступати життя і здоров’я особи, відносини власності, авторитет органів державної влади, громадська безпека та ін. В окремих злочинах, насамперед, в злочинах проти моральності, виділяються предмет злочину та потерпілий від злочину. З об’єктивної сторони більшість злочинів проти громадського порядку та моральності вчинюються шляхом активних дій (хуліганство – ст. 296 КК, тощо). Окремі злочини, наприклад, знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду –
ст. 298–1 КК, можуть вчинюватися як шляхом дії, так і шляхом бездіяльності. Більшість злочинів проти громадського порядку та моральності – злочини з формальними складами, що вважаються закінченими з моменту вчинення діяння. Суб’єктом злочинів проти громадського порядку та моральності можуть бути, як правило, фізичні осудні особи, які досягли на момент вчинення злочину 16 років. За хуліганство (ст. 296 КК) відповідальність настає з 14 років. Деякі із розглядуваних злочинів можуть вчинюватися спеціальними суб’єктами злочину: службова особа – суб’єкт за ч. 5 ст. 298 КК, організатор масових заворушень чи групових порушень громадського порядку – суб’єкт
ст. 293, 294 КК тощо. Суб’єктом окремих злочинів є особа, яка на момент вчинення злочину досягла 18–річного віку (ч. 2, 3 ст. 300, ч. 2, 4 ст. 301, ч.3 ст. 302 КК, ч.3 ст. 303 і ст. 304 КК). Суб’єктивна сторона злочинів проти громадського порядку та моральності характеризується умисною формою вини. У більшості випадків умисел прямий. Необхідною ознакою окремих складів злочинів проти громадського порядку та моральності є мотив та мета.
Опрацювання другого питання теми, необхідно розпочати з аналізу злочину: «Групове порушення громадського порядку», передбаченого ст. 293 КК України. Його об'єктом є громадський порядок. Об'єктивна сторона злочину включає в себе як обов'язкові ознаки: 1) діяння, 2) наслідки та 3) причинний зв'язок між діянням і наслідками. Діяння при вчиненні злочину, передбаченого ст. 293, виконується, як правило, шляхом дії і полягає в: 1) організації групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації;
2) активній участі в них. Не виключається вчинення цього злочину і шляхом бездіяльності. Вона, зокрема, може мати місце, коли організатор або активний учасник дій не вживають заходів до припинення порушень громадського порядку іншими учасниками, які вони спричинили своїми попередніми діями. Цей злочин у формі організації групових дій буде вважатися закінченим, коли дії з організації групових дій призвели до зазначених у диспозиції ст. 293 КК наслідків: грубого порушення громадського порядку та суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації. Злочин у формі активної участі у групових діях буде вважатися закінченим із моменту вчинення дій. Це означає, що склад злочину, передбачений ст. 293 КК, за конструкцією є матеріально–формальним. Суб’єкт злочину є загальним, тобто– фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умисною формою вини у вигляді прямого умислу.
Розпочинаючи вивчення третього питання, необхідно запам’ятати, що основним безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст. 296 КК України «Хуліганство», є громадський порядок. Його додатковим факультативним об'єктом можуть бути здоров'я особи, авторитет органів державної влади, громадська безпека. Аналіз диспозиції ст. 296 свідчить, що обов'язковою ознакою об'єктивної сторони цього злочину є лише вчинення діяння, яке полягає у грубому порушенні громадського порядку та супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Суб'єктом хуліганства є осудна особа, яка досягла 14-річного віку. Суб'єктивна сторона хуліганства характеризується умисною виною і мотивом явної неповаги до суспільства. Вчиненням злочину з хуліганських мотивів є умисне вчинене на ґрунті явної неповаги до суспільства, нехтування загальнолюдськими правилами співжиття і нормами моралі, а так само вчинення злочину без будь–якої причини чи з використанням малозначного приводу. Кваліфікований вид хуліганства (ч. 2 ст. 296) наявний, коли дії, передбачені ч. 1
ст. 296, вчинено групою осіб. Особливо кваліфіковані види хуліганства передбачені ч. 3 та 4 ст. 296.
При опрацюванні четвертого питання теми, а саме злочину «Жорстоке поводження з тваринами», передбаченого ст. 299
КК України, необхідно засвоїти, що його об'єктом є моральні засади суспільства в частині ставлення до тварин. Предметом злочину є тварини, що належать до хребетних. Об'єктивна сторона злочину може виражатися у двох формах: 1) знущання над тваринами; 2) нацькування тварин одна на одну. Обов'язковою ознакою складу злочину у першій із його форм є ознака об'єктивної сторони – спосіб (застосування жорстоких методів), або ознака суб'єктивної сторони – хуліганський мотив. Проте ці дві ознаки можуть проявлятися одночасно. Суб'єкт злочину є загальним. Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом. Кваліфікований вид жорстокого поводження з тваринами має місце, коли такі дії вчинено у присутності малолітнього, тобто особи, яка не досягла 14-річного віку.
При розгляді останнього питання теми «Створення або утримання місць розпусти і звідництво», передбаченого ст. 302 КК України, необхідно запам’ятати, що об'єктом цього злочину є суспільні відносини, що забезпечують основні принципи суспільної моральності у сфері статевих стосунків. З об'єктивної сторони цей злочин полягає у створенні або утриманні місць розпусти, а також у звідництві для розпусти. Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом. Мотиви і мета вчинення злочину можуть бути різними. Суб'єктом цього злочину є будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку. Частина 2 ст. 302 передбачає відповідальність за ті самі дії, вчинені з метою наживи або особою, раніше судимою за такий злочин, або вчинені організованою групою. Для кваліфікації дій за ч. 2 досить

вчинити будь-яку дію, зазначену у ній. Кваліфікуючими ознаками за ч. 2 ст. 302 КК є вчинення дій, передбачених ч. 1, з метою наживи; особою, раніше судимою за цей злочин; організованою групою. Під метою наживи необхідно розуміти корисливі мотиви. Частина 3 ст. 302 посилює відповідальність за дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього.


Необхідно уважно вивчити положення вищезазначених складів злочинів КК України щодо конкретних меж
відповідальності за їх вчинення.

Питання для самоконтролю

1. Надайте загальну характеристику злочинам проти громадського порядку й моральності.
2. Розкрийте поняття та ознаки діяння при груповому порушенні громадського порядку.
3. Назвіть суб’єктивні ознаки хуліганства.
4. Назвіть об'єктивні ознаки жорстокого поводження з тваринами.
5. Розкрийте зміст кваліфікуючих ознак злочину «Створення або утримання місць розпусти і звідництво».

Задачі

1. Громадянин Сушко був доставлений до лікарні з пошкодженням лівої руки. Перебуваючи у нетверезому стані, Сушко почав ображати лікарів та нецензурно висловлюватися. Лікар Семененко зробив йому зауваження, щоб Сушко поводився належним чином і не заважав бригаді швидкої надавати йому медичну допомогу. Незважаючи на це, Сушко вдарив лікаря кулаком в обличчя, спричинивши останньому тяжкі тілесні ушкодження в вигляді пошкодження ока.

Надайте кримінально-правову оцінку діям громадянина Сушка.

2. Громадянин Котенко організував групу осіб з метою підшукування юних дівчат, які за винагороду повинні були надавати сексуальні послуги чоловікам. До складу цієї групи входили троє студентів одного з вищих навчальних закладів


м. Тернополя. Котенко залучив хлопців до такої діяльності, пообіцявши їм заздалегідь матеріальну винагороду.

Надайте кримінально-правову оцінку діям Котенка та членам групи.

3. Маючи бажання весело провести час, молоді люди зібралися групою із 14 осіб. Прямуючи вулицями одного з мікрорайонів м. Дніпропетровська, вони порушували роботу автомобільного транспорту, оскільки перекривали невеличкі вулиці, а також розфарбовували вітрини магазинів, нищили дерева. За якими ознаками відрізняється групове порушення громадського порядку від хуліганства, вчиненого групою осіб?
Надайте кримінально-правову оцінку вчиненому.

4. Неповнолітні молоді люди Жолобов, Хромов та Василенко зібралися вдома у Шувалова. Разом вони вживали алкогольні напої. Після 23-ї години хлопці вийшли на подвір’я багатоповерхового будинку. На вулиці вони голосно розмовляли, порушуючи цим самим спокій громадян. Літній головік із вікна другого поверху будинку зробив їм зауваження, на що підлітки у відповідь почали його ображати. Після цього підлідки піднялися до дверей квартири чоловіка, почали в них стукати і розписали їх непристойними висловами.


Надайте кримінально-правову оцінку вчиненому діянню хлопців.

5. Громадянин Великоднєв систематично вживав алкогольні напої з неповнолітніми Петром та Олегом. Поясніть, чи підлягає Великоднєв кримінальній відповідальності?Теми рефератів для самостійної роботи

1. Злочини проти громадського порядку.
2. Злочини проти моральності.
3. Мотив вчинення злочину, передбаченого ст. 296 КК «Хулі-ганство».
4. Предмет злочину ««Жорстоке поводження з тваринами».
5. Кваліфікуючі ознаки злочину «Створення або утримання місць розпусти і звідництво».

Основна література: 1–6.


Додаткова література:
197–199.

3. Список основної літератури

1. Гуторова Н. А. Уголовное право Украины. Особенная часть: конспект лекций / Н. А. Гуторова. — Харьков : Одиссей, 2003.
2. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник для студ. юрид. ВНЗ і факультетів / за ред. П. С. Матишевського,
С. С. Яценка, П. П. Андрушка. – К. : Юрінком Інтер, 1999.– 903 с.
3. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник для студентів вищ. навч. закл. освіти / за ред. М. І. Бажанова,
В.В. Сташиса, В. Я. Тація. – К; X.: Юрінком Інтер-Право, 2001. – 494 с.
4. Кримінальне право. Особлива частина: підручник для студентів юрид. ВНЗ і факультетів / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко,
С. Я. Ляхова та ін.; за редакцією П. С. Матишевського та ін. — К.: Юрінком Інтер, 1999.
5. Курс уголовного права. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. доктора юридических наук, профессора Г. Н. Борзенкова и доктора юридических наук, профессора В. С. Комиссарова. — М. : ИКД Зерцало-М, 2002.
6. Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина: курс лекцій. – К.: Т-во „Знання”, 2000. – 771 с.

Список додаткової літератури

1. Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників / М. Акімов // Право України. – 2002. – № 3. – С. 150–154.
2. Акімов М. Порівняльний аналіз відповідальності за захоплення заручників за кримінальним законодавством деяких країн / М. Акімов // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 6. – С. 75–78.
3. Александров Ю. Злочини проти статевої свободи /
Ю. Александров // Юридичний вісник України. – 2002. – С. 9.
4. Антипенко В. Поняття тероризму (кримінально-правове визначення) / В. Антипенко // Право України. – 1999. – № 2. –
С. 92-95.
5. Антипов В. И. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с посягательствами на общественную безопасность: учебное пособие. / В. И. Антипов. – К., 1987. – 88 с.
6. Антонюк Н. О. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою: форми вчинення / Н. О. Антонюк // Вісник Львівського Національного університету. Серія юридична. – 2005. – № 41. – С. 314-323.
7. Андрусів Г. В. Відповідальність за злочини проти держави /
Г. В. Андрусів, О. Ф. Бантишев. – К. : Редакційно-видавничий центр „Київський університет”, 1997. – 162 с.
8. Андрушко П. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (Коментар до статті 148-2 Кримінального кодексу України) / П. Андрушко // Юридичний вісник України. – 2001. – 15–21 березня.
9. Андрушко П. П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Кримінально-правова характеристика /

П. П. Андрушко, М. Є. Короткевич. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 292 с.


10. Афанасьєв Р. Захист банківської таємниці / Р. Афанасьєв // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2. – С. 76–82.
11. Баліна С. Н. Правові основи приватизації в Україні та їх захист від злочинних посягань: навч. посібник / С. Н. Баліна // Фонд державного майна України. – К.: Атіка, 1999. – 159 с.
12. Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації). / О. Ф. Бантишев. – Національна академія Служби безпеки України. – К.: Видавництво Національної академії СБУ, 2004. – 122 с.
13. Бантышев А. Ф. Уголовная ответственность за особо опасные преступления против государства (основы квалификации) /
А. Ф Бантышев; Национальная академия Службы безопасности Украины. – К.: Изд-во НА СБУ, 2000. – 135 с.
14. Бантишев О. Ф. Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби: посібник / О. Ф. Бантишев,
В. П. Журавльов, Р. А. Калюжний, В. В. Коваленко,
В. В. Колосков // Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю / Я. Ю. Кондратьєв ( ред.), Б. В. Романюк (ред.). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 451 с.
15. Батуринська О. До питання про потерпілого від порушень вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) /
О. Батуринська // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 8. – С. 85–88.
16. Бауер Л. О. Визначення безпосереднього об’єкта складу злочину, передбаченого ст. 171 ККУ / Л. О. Бауер, С. Ф. Денисов // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної

діяльності: матеріали X науково-практичної конференції курсантів та слухачів 30 травня 2003 року. – Х, 2003. – С. 148–149.


17. Бауськов Д. Отграничение насильственного похищения человека от захвата заложника / Д. Бауськов // Уголовное право. – 2002. – № 2.
18. Беницкий А. С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства / А. С. Беницкий // Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 352 с.
19. Берзін П. Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сфері господарської діяльності / П. Берзін // Право, підприємництво і господарство. –2003. – № 7. – С. 98–103.
20. Берзін П. Незаконна приватизація державного, комунального майна / П. Берзін // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. –
№ 9. – С. 43– 58.
21. Бєлінський О. Відповідальність за окремі правопорушення у сфері оподаткування / О. Бєлінський, В. Філіпов, В. Лобач // Право України. – 1996. – № 8. – С. 17– 21.
22. Білобородько Ю. І. Деякі спірні питання кваліфікації зґвалтувань за кваліфікуючими ознаками, передбаченими ч. 3, 4 ст. 152 КК України / Ю. І. Білобородько, С. Ю. Романов // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: матеріали 11 науково-практичної конференції курсантів та слухачів, 29 травня 2004 р. Х., 2004. – С. 89-90.
23. Бєлоконєв В. Співвідношення понять „боєприпаси” і „вибухові речовини” у кримінальному праві / В. Бєлоконєв // Право України. – 1997. – № 2. – С. 27–30.
24. Білоус В. Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: монографія / В. Т. Білоус. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. – 449 с.

25. Бондарева М. „Відмивання” грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми / М. Бондарева // Право України. – 1999. – № 1. – С. 95–99.


26. Борисов В. И., Куц В. Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации / В. И. Борисов, В. Н. Куц. – Харьков : НПКФ „Консул”, 1995. – 104 с.
27. Борисов В. Науковий семінар з проблеми боротьби з тероризмом та злочинами терористичної спрямованості /
В. Борисов, В. Ємельянов // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 4 (15). – С. 207-223.
28. Борисов В.Л. Науково-практичний коментар до розділу X „Злочини проти безпеки виробництва” КК України 2001 року /
В. Л. Борисов // Право і безпека. –2003. – № 2’2.
29. Борисов В. Конституція і кримінально-правова охорона безпечності виробництва / В. Борисов // Право України. – 1992. – № 10. – С. 35-37.
30. Борисов В. Щодо родового об’єкта злочинів проти безпеки виробництва / В. Борисов, О. Пащенко // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 1.
31. Борисов В. І. Родовий об’єкт злочинів проти безпеки виробництва / В. І. Борисов // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 3. – С. 144–151.
32. Борьба против использования труда детей / Департамент труда США (USDOL) / О. П. Петращук (заг.ред.укр.вид-ня). – К.: Университетское издание „Пульсары”, 2002. – 148 с.
33. Бояр-Созонович Т. С. Международный терроризм: политико-правовые аспекты / Т. С. Бояр-Созонович. – К.; – Одесса, 1991.
34. Брич Л. Розмір суспільно-небезпечних наслідків ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів / Л. Брич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. –
Вип. 35. – Львів, 2000. – С. 429–434.
35. Брич Л. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею / Л. Брич,
В. Навроцький // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1. – С. 58–62; № 2. – С 68–71.
36. Брич Л. П. Кваліфікація ухилення від сплати обов’язкових внесків державі / Л. П. Брич. – Львів, 1998. – 76 с.
37. Брич Л. Розмір суспільно-небезпечних наслідків ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів / Л. Брич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. –
Вип. 35. – С. 429-434.
38. Бурик М. М. Правові основи національної безпеки України / М. М. Бурик // Держава і право: зб. наук. Праць / Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – Вип. 29. – С. 82-88.
39. Верещак В.М. Питання, що стосуються розгляду справ про фальшивомонетництво / В. М. Верещак // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах: Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995–1997). – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 5–12.
40. Верещак В. Розгляд справ про злочини, пов’язані з пожежами: Коментар судової практики з кримінальних справ / В. Верещак // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. –1996. – № 6. – С. 77–81.
41. Волобуєв А. Особливості суб’єкта шахрайства з фінансовими ресурсами / А. Волобуєв, Ю. Кондра // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 4. – С. 54–57.
42. Вусатий Г. О. Об’єктивні ознаки складу злочину за ст. 209 ККУ: проблеми та перспективи вдосконалення / Г. О. Вусатий // Часопис Київського університету права. – 2003. – № 2. – С. 51–58. 43. Гавриш С. Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства / С. Б. Гавриш. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2002. – 635 с.
44. Гавриш С. Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины / С. Б. Гавриш. – Х.: Основа, 1994. – 639 с.

45. Гавриш С. Б. Экологические преступления: квалификация и методика расследования / С. Б. Гавриш, В. Г. Грузкова. – Харьков, 1994.


46. Гаджиев С. Н. Ответственность за преступления, посягающие на личную свободу человека / С. Н. Гаджиев // Право: Теория и Практика. – 2003. – № 7.
47. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика / Л. Д. Гаухман. – М.: АО „Центр ЮрИнфоР”, 2001. – 316 с.
48. Гега П. Правові основи податкової системи, правопорушення, проблеми, рішення / П. Гега. – К., 1996.
49. Голуб С. Об’єктивна сторона складу незаконного полювання і питання його кваліфікації / С. Голуб // Право України. – 1998. – № 3. – С. 54–57.
50. Готін О. М. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. О. М. Готін. – 2-ге вид., стер. – Луганськ: ЛДУВС, 2006. – 190 с.
51. Гревцова Р. Проблеми удосконалення кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на права та законні інтереси суб’єктів оподаткування / Р. Гревцова // Право, підприємництво і господарство. – 2002. – № 5. – С. 67–71.
52. Гуторова Н. Відповідальність за порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю: історія розвитку і проблеми застосування кримінального законодавства /
Н. Гуторова // Право, підприємництво і господарство. – 2002. –
№ 1. – С. 81–84.
53. Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України / Н. О. Гуторова. – Харків: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 384 с.

54. Гуня І. І. Кримінально-правове визначення розбою та деякі питання його кваліфікації / І. І. Гуня // Право і безпека. – 2004. – № 32. – С. 49–53.


55. Дідківська Н. Співвідношення різновидів умисного вбивства, передбачених пунктами 9, 10 ч. 2 ст. 115 КК України /
Н. Дідківська // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 5. – С. 65-71.
56. Діордіца І. Кримінально-правове розуміння національної безпеки України за Кримінальним кодексом України від 5 квітня 2001 року / І. Діордіца // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 121–124.
57. Дмитриев Д. Н. Факторы, детерминирующие незаконное лишение свободы /Д. Н.Дмитриев // Право: теория и практика. – 2004. – № 15.
58. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом /Л. Доля // Право України. – 2002. – № 2. – С. 89-93.
59. Дорош Л. Актуальні проблеми захисту ринку цінних паперів в Україні /Л. Дорош // Вісник Академії правових наук. – 2000. – № 3 (22). – С. 168–176.
60. Дорош Л. Актуальні проблеми захисту ринку цінних паперів в Україні / Л. Дорош // Вісник Академії правових наук. – 2000. – № 3 (22). — С. 168–176.
61. Дудоров О. О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти. – К.: Істина, 2006. – 647 с.
62. Дудоров О. О. Злочини у сфері підприємництва: навч. посібник / О. О. Дудоров, М. І. Мельник, М. І. Хавронюк; за ред. М. I. Хавронюка. – К.: Атіка, 2001. – С. 427–532.
63. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика / О. О. Дудоров. – К.: Юридична практика, 2003. – 923 с.
64. Дудоров О. Суб’єктивна сторона ухилення від сплати

податків: питання теорії та судової практики / О. Дудоров // Юридичний вісник України. – 1998. – 26 лютого-4 березня.


65. Дудоров О. Відповідальність за неподання податкової декларації і навмисну несплату податків за федеральним законодавством США / О. Дудоров, Д. Каменський // Право, підприємництво і господарство. – 2002. – № 6. – С. 58-62.
66. Дудоров О. О. Відповідальність за злочини проти довкілля: Науково-практичний коментар розділу VІІІ Особливої частини нового КК України / О. О. Дудоров // Азовський регіональний
ін-т управління при Запорізькому держ. ун-ті. – Бердянськ: АРІУ при ЗДУ, 2001. – 84 с.
67. Дьомін Ю. Про необхідність удосконалення законодавства щодо порядку переміщення через митний кордон України культурних цінностей / Ю. Дьомін, О. Кравченко // Вісник прокуратури. – 2001. – №1. – С. 29 –31.
68. Дьоменко С. Поняття вимагання за Кримінальним кодексом України та його відмінність від чинного раніше законодавства / С. Дьоменко // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 6. – С. 71-74.
69. Дьоменко С. В. Деякі проблеми відмежування вимагання від суміжних складів злочинів та кваліфікація за сукупністю /
С. В. Дьоменко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 10. – С. 30–39.
70. Емельянов В. П. Защита права собственности уголовным законодательством / В. П. Емельянов. – Харьков: Рубикон, 1996. – 127 с.
71. Ємельянов В. П. Кваліфікація злочинів проти власності: навч. посібник / В. П. Ємельянов // Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. – Х.: Рубікон, 1996.
72. Ємельянов В. Кримінальна відповідальність за злочини терористичної спрямованості проти державних діячів /
В. Ємельянов // Право України. – 2000. – № 1. – С. 98-99.
73. Ємельянов В. Об’єкт тероризму: його ознаки / В. Ємельянов // Право України. – 1999. – № 11. – С. 104–106.
74. Ємельянов В. П. Злочини терористичної спрямованості /
В. П. Ємельянов. – Х.: Рубікон, 1997. – 160 с.
75. Ємельянов В. Щодо кримінально-правового визначення тероризму / В. Ємельянов // Право України. – 1999. – № 8. – С. 83-85.
76. Емельянов В. П. Терроризм – как явление и как состав преступления / В. П. Емельянов. – Х.: Право, 1999. – 272 с.
77. Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования (уголовно-правовое исследование) /
В. П. Емельянов. – М.: NОТА ВЕNE, 2000. – 320 с.
78. Єрмак О. Умови звільнення від кримінальної відповідальності учасника злочинної організації (порівняльно-правовий аспект) /
О. Єрмак // Право, підприємництво і господарство. – 2002. –
№ 9. – С. 88–91.
79. Зарубежное законодательство в борьбе в терроризмом / отв. редактор И. С. Власов. – М: Городец-издат, 2002. –144 с.
80. Зброя: придбання, зберігання, використання: збірник нормативних актів / уклад.: А. С. Мацко, І. В. Бойко. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 7–74.
81. Зинченко Э. Н. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности горных работ / Э. Н. Зинченко. – Киев; Донецк: Головное издательство издательского объединения „Вища школа”, 1979. – 148 с.
82. Ігнатенко Ю. Окремі питання кваліфікації злочинів, пов’язаних з неутриманням чи неперерахуванням до бюджету сум прибуткового податку або податку доходів фізичних осіб /
Ю. Ігнатенко // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 6. – С. 33-35.
83. Карпец И. И. Преступления международного характера /
И. И. Карпец. – М.: Юрид. лит., 1979. – 264 с.

84. Казан В. А. Уголовная ответственность за торговлю людьми: международно-правовые нормы и законодательство Украины / В. А. Казан // Проблеми законності. – 2000. – Вип. 43. – С. 145– 151.


85. Калужна О. Підроблені гроші, державні цінні папери, білети державних лотерей: питання ознак та якості „підробленості” /
О. Калужна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 334–340.
86. Каплан Ю. Яким бути законодавству про кримінальну відпо- відальність за розкрадання / Ю. Каплан // Право України. – 1992. – № 4. – С. 45–46.
87. Киричук О. В. Злочини проти здоров’я у новому КК України / О. В. Киричук // Право України. – 2001. – № 7.
88. Клименко В. А. Уголовно-правовая борьба с вымагательством индивидуального имущества граждан: учебное пособие /
В. А. Клименко, Н. И. Мельник. – К., 1993. – 92 с.
89. Климчук О. Нове у кримінальній відповідальності за диверсію / О. Климчук // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 84–86.
90. Клочко А. М. Проблемні питання кваліфікації злочинів проти власності / А. М. Клочко // Матеріали науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми правової системи України». – Суми, 2012. – С. 25–28.
91. Клочко А. М. Розбійні напади на фінансово-кредитні установи як небезпечні корисливо-насильницькі злочини / А. М. Клочко, М. І. Логвиненко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2(7). – С. 84–88.
92. Кобзаренко П. В. Логічні аспекти кваліфікації умисних вбивств за обтяжуючих обставин / П. В. Кобзаренко,
В. Л. Володарський // Вісник Київського університету. Юр. науки. – 1995. – Вип. 33/34. – С. 123–134.
93. Кобзаренко П. В. Про об’єктивну сторону злочинних порушень правил при проведенні будівельних робіт /
П. В. Кобзаренко // Вісник Київського університету. Серія права. – К., 1971. – Вип. 12. – С. 26-27.
94. Кобзева Е. В. Оценочные признаки в уголовном законе: Резу-льтаты экспертного опроса / Е. В. Кобзева, Н. А. Лопашенко // Правоведение. – 2002. – № 2 (241). – С. 90–101.
95. Кононенко В. Деякі питання судової практики у справах про бандитизм / В. Кононенко // Право України. – 1996. – № 4. –
С. 25-28.
96. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів /
М. Й. Коржанський. – К.: Атіка, 2002. – С. 450–491.
97. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності / М. Й. Коржанський. – К.: Юрінком, 1996.
98. Короткова Л. Підвищувати відповідальність батьків за виховання дітей / Л. Короткова, О. Вихров // Право України. – 1996. – № 4. – С. 46–48.
99. Косенко С. Захист новим кримінальним законом неповнолітніх від статевих злочинів / С. Косенко // Право України. – 2002. – № 5. – С. 42.
100. Косенко С. Поняття кримінологічної характеристика статевих злочинів щодо неповнолітніх / С. Косенко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5 – С. 104–105.
101. Кофанов А. В. Деякі аспекти незаконного обороту зброї /
А. В. Кофанов // Вісник НУВС. – 1999. – № 5. – С. 47–56.
102. Кошелєв Б. Розгляд справ про заподіяння тілесних ушкоджень / Б. Кошелєв // Право України. – 1992. – № 3. – С. 15–16.
103. Кравченко О. Окремі проблеми, що постали у судовій практиці при розгляді справ про контрабанду /О. Кравченко // Право України. – 2000. – № 1. – С. 73–75.
104. Кравченко О. Щодо добровільної відмови від вчинення злочину на стадії замаху по справах про контрабанду /
О. Кравченко // Право України. – 1999. – № 4. – С. 47–48.
105. Кравченко О. О. Кримінально-правові норми про контрабанду потребують реконструкції / О. О. Кравченко // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 1. – С. 50–54.
106. Кропачев Н. М. Уголовно-правовое регулирование. Меха-низм и система. – СПб.; Санкт-Петербургский государственный университет, 1999. – 262 с.
107. Кругликов Л. Л. О конструировании квалифицированных составов преступлений / Л. Л. Кругликов // Правоведение. – 1989. – № 2. – С. 4349.
108. Лановенко И. П. Охрана трудовых прав: Теоретические проб-лемы развития уголовного законодательства Украинской ССР. – К., 1975.
109. Лановенко И. П. Безопасность труда в горной промышленности и уголовный закон / И. П. Лановенко,
А. Н. Скрипник, Б. Г. Розовский. – К., 1978.
110. Лановенко И. П. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан / И. П. Лановенко, Г. И. Чангули. – К.: Наукова думка, 1989. – 280 с.
111. Лановенко І. П. Боротьба із злочинами проти трудових прав і безпеки виробництва / І. П. Лановенко. – К., 1972. –
215 с.
112. Левковський В. Ф. Міжнародно-правові аспекти боротьби з торгівлею жінками і дітьми / В. Ф. Левковський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією. – 2003. – № 7.
113. Лизогуб Я. Щодо юридичної узгодженості окремих приписів ст. 143 КК України / Я. Лизогуб // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2. – С. 49–53.
114. Лихова С. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадян за новим КК України / С. Лихова // Право України. – 2002. – № 2. – С. 115–119.
115. Лихова С. Я. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадянина та шляхи її вдосконалення / С. Я. Лихова // Наукові записки. – К.: Національний університет „Києво-Могилянська

академія”, 2000. – Т. 18. Правничі науки. – С. 29–35.


116. Лихова С. Бандитизм: спірні питання кваліфікації /
С. Лихова, Я. Нагнойний // Право України. – 1998. – № 3. – С. 75–76.
117. Лобань Д. Механізм та порядок застосування положень ч. 3 ст. 175 КК України / Д. Лобань // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 11 – С. 25–28.
118. Логвиненко А. М. Причинний комплекс вчинення розбійних нападів на банківські установи / А. М. Логвиненко // Держава і право. – 2010. – Вип. 47. – С. 534–539.
119. Львов Б. Уголовная ответственность за нарушение бюджетного законодательства / Б. Львов, И. Бене-дисюк // Бизнес. – 1998.
120. Маляренко В. Т. Про кваліфікацію діяння при порушенні кримінальної справи / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 39–43.
121. Маляренко В. Практика розгляду справ про порушення правил охорони праці і безпеки ведення робіт: Коментар судової практики з кримінальних справ / В. Маляренко, В. Борисов // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 6. – С. 81–88.
122. Маляренко В. Т., Мачужак Я. В. Про статеві злочини та інші сексуальні зловживання щодо малолітніх і неповнолітніх /
В.Т. Маляренко, Я. В. Мачужак // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах: Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 20–42.
123. Мамчур В. Проблема визначення поняття вбивства в кримінальному праві України / В. Мамчур // Право України. – 1999. – № 3. – С. 71–73.
124. Марін О. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримі-нально-правових норм. Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 224 с.
125. Марінчак Т. Помилки у кваліфікації злочинів: монографія / Т. Марінчак. – К.: Атіка, 2004. – 188 с.
126. Марінчак Т. Причини помилок у кваліфікації злочинів і результати соціологічного дослідження / Т. Марінчак // Право України. – 2001. – № 7. – С. 48.
127. Матвейчук В. К. Квалификация незаконной охоты /
В. К. Матвейчук. – К., 1992.
128. Матвейчук В. К. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с преступным загрязнением водных объектов /
В. К. Матвейчук / В. К. Матвейчук. – К., 1992.
129. Матышевский П. Преступления против собственности и смежные с ними преступления / П. Матишевський. – К.: Юрінком, 1996.
130. Мачужак Я. В. Відповідальність за статеві злочини та інші сексуальні зловживання щодо малолітніх і неповнолітніх /
Я. В. Мачужак // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 3. – С. 52-60.
131. Мельник М. Вбивства на замовлення – деякі аспекти кримінологічної характеристики та проблеми кваліфікації /
М. Мельник, М. Хавронюк // Право України. – 1997. – № 7. –
С. 45–49.
132. Мельник М. Відмежування вимагательства від розбою і насильственного грабежу / М. Мельник // Радянське право. – 1991. – № 10. – С. 30–33.
133. Мельник О. В. Особливості застосування законодавства про відповідальність за вимагання / О. В. Мельник // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 19. – С. 24–28.
134. Мельник Н. Уголовная ответственность за нарушения бюджетного законодательства: комментарий и некоторые выводы / Н. Мельник, Н. Хавронюк // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 11. – С. 25–33.
135. Митрофанов А. А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: формування та реалізація. – Одеса: Вид-во Одеського юридичного інституту, 2004. –
132 с.
136. Мойсик В. Г. Проблеми відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від злочинів проти власності /
В. Г. Мойсик // Адвокат. – 2002. – № 1. – С. 3–10.
137. Мойсик В. Р. Про об’єкт і предмет шахрайства з фінансовими ресурсами / В. Р. Мойсик // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 1. – С. 34-41.
138. Мойсик В. Р. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 148-5 КК України) / В. Р. Мойсик, П. П. Андрушко/ Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 2. – С. 32–37.
139. Мойсик В. Р. Порівняльно-правовий аналіз законодавства США та України про відповідальність за ухилення від сплати податків / В. Р. Мойсик, О. О. Дудоров // Адвокат. – 1998. – № 2. – С. 12–17.
140. Мусієнко А. Трансплантація органів та тканин: Проблемні аспекти правового регулювання в Україні / А. Мусієнко // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 5. – С. 84–88.
141. Навроцький В. О. Злочини проти природи: лекції для студентів юридичного факультету / В. О. Навроцький. – Львів, 1997. – 56 с.
142. Навроцький В. О. Вступ до Особливої частини кримінального права України: лекції для студентів юридичного факультету / В. О. Навроцький. – Львів, 1997. – 32 с.
143. Навроцький В. О. Злочини проти держави: лекції для студентів юридичного факультету / В. О. Навроцький. – Львів, 1997. – 48 с.
144. Навроцький В. О. Проблеми кваліфікації злочинів: конспект лекцій / В. О. Навроцький .– Львів, 1993. – 82 с.
145. Навроцький В. О. Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький // Вісник НУВС. – 2000. – № 10. –256 с.
146. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К.: Атіка, 1999. – 418 с.
147. Навроцький В. О. Злочини проти власності: лекції для студентів юридичного факультету / В. О. Навроцький. – Львів, 1997. – 80 с.
148. Навроцький В. О. Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров’я: лекції для студентів юридичного факультету / В. О. Навроцький. – Львів, 1997. –
С. 29–43.
149. Надьон О. В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності: монографія / О. В. Надьон. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.
150. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому аспекті: у 2 кн. – К.: Університет держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський університет права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – Книга перша. – 1012 с. (ч. І. – С. 1–512; ч. II. – С. 513–1012); Книга друга. – 772 с. (ч. III. – С. 1–486; ч. IV. – С. 487–772).
151. Озерський І. Девіація психосексуального розвитку як підґрунтя вчинення статевих злочинів / І. Озерський // Право України. – 2004. – № 11. – С. 94–97.
152. Окнян В. Відмежування злочинних порушень правил пожежної безпеки від адміністративних правопорушень та суміжних злочинів / В. Окнян // Юридичний вісник України. – 1998. – 30 квітня – 6 травня.
153. Омельчук О. Загальна характеристика об’єкта контрабанди // Вісник Львівського університету/ О. Омельчук // Серія юридична. – 2000. Вип. 35 – С. 435–438.
154. Остапенко Л. Визначення поняття «життя» як об’єкта кримінально-правової охорони /Л. Остапенко // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 4. – С. 105-108.
155. Остапенко Л. Проблемні питання кваліфікації умисного вбивства та перевищення меж необхідної оборони /
Л. Остапенко // Право, підприємництво і господарство. – 2003. –
№ 6. – С. 71–74.
156. Панєвін О. Усунути помилки в справах про статеві злочини / О. Панєвін // Право України. – 1992. – № 10. – С. 28–31.
157. Пилипчук П. Проблеми кваліфікації умисного вбивства, вчиненого на замовлення / П. Пилипчук, М. Мельник // Право України. – 1999. – № 2. – С. 31–35.
158. Пироженко О. С. Ознаки складу бандитизму в рамках інституту співучасті / О. С. Пироженко, Д. П. Альошин // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності, матеріали Х науково-практичної конференції курсантів та слухачів 30 травня 2003 р., Харків. – 2003. – С. 119–120.
159. Пінчук М. Кримінально-правова характеристика незакон-ного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами // Право України. – 2004. – № 10. – С. 69–75.
160. Пінчук О. Відповідальність за порушення актів про охорону праці / О. Пінчук // Охорона праці. – 1997. – № 6.
161. Політова А. С. Історико-правовий аналіз кримінальної відповідальності за злочини проти особистої волі людини /
А. С. Політова. – К., 2001. – 189 с.
162. Пономаренко Є. Обставини, що обтяжують кримінальну
відповідальність за зґвалтування / Є. Пономаренко // Право України. – 2006. – № 7. – С. 82.
163. Пономаренко Ю. До питання про можливість зворотної дії кримінального закону в часі при збільшенні мінімального розміру заробітної плати / Ю. Пономаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – № 9.
164. Причини необґрунтованого засудження громадян та безпідставного виправдання винних осіб (аналіз судової практики) // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 5. –
С. 26–31.
165. Репешко П. Кримінально-правовий захист права власності в Україні / П. Репешко // Право України. – 1997. – № 6. – С. 36–37.
166. Ришелюк А. Про деякі проблеми визначення грошових величин у тексті Кримінального Кодексу України / А. Ришелюк // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 7. – С. 86–88.
167. Романов М. С. Диференціація порушень правил безпеки дорожнього руху // Радянське право. – 1983. – № 12. – С. 39-41.
168. Свиридов Б. Кримінальна відповідальність за злочини проти статевої недоторканності особи / Б. Свиридов // Право України. – 1999. – № 5. – С. 74–75.
169. Синєокий О. Насильницький гомосексуалізм: деякі кримі-нально-правові та криміналістичні проблеми / О. Синєокий // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 3 (22). –
С. 195–207.
170. Скворцова О. Проблеми визначення родового об’єкта злочинів у галузі захисту рослин та охорони рослинницького світу / О. Скворцова // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 4. – С. 111–112.
171. Смаглюк О. Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки / О. Смаглюк // Підприємництво, господарство і право. – 2002. –
№ 6. – С. 82–87.
172. Сопельник И. В. Квалификация преступлений и важность при этом объективных и субъективных признаков состава /
И. В. Сопельник // Митна справа. – 2004. – № 3. – 203 с.
173. Сопельник И. В. К вопросу квалификации преступлений судебными и правоохранительными органами Украины /
И. В. Сопельник, С. С. Березовский // Митна справа. – 2004. –
№ 3. – 203 с.
174. Сташис В. В. Личность под охраной уголовного закона (Глава III Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием). – Симферополь: Таврида, 1996. – 236 с.
175. Стрижевська А. А. Проблеми кримінально-правової

характеристики дій, пов’язаних з використанням газових пістолетів (револьверів) і балончиків / А. А. Стрижевська // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 1995.


Вип. 33/34. – С. 135–140.
176. Сухонос В. В. Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею / В. В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 1(6). –
С. 149–153.
177. Сухонос В. В. Смертна кара: історія і сучасність /
В. В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012 – № 2 (7). – С. 81–83.
178. Сухонос В. В. Концептуальні організаційно-правові засади функціонування системи економічної безпеки банків /
В. В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківською справи. – 2011. – № 1. – С. 64–66.
179. Тарарухин С. А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. – К.: Юрінком, 1995. – 208 с.
180. Тимошенко І. Реалізація захисту виборчих прав громадян в Україні / І. Тимошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7.
181. Тихий В. П. Злочини проти суспільної (загальної) безпеки: конспект лекцій / В. П. Тихий. – Х., 1996. – 67 с.
182. Тихий В. П. Об’єкт злочинів проти суспільної безпеки /
В. П. Тихий // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 3. – С. 136-144.
183. Тихий В. П. Ответственность за преступления против общес-твенной безопасности: учебное пособие / В. П. Тихий. – Харьков, 1984. – 68 с.
184. Тихий В. П. Ответственность за хищение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ по советскому уголовному праву / В. П. Тихий. – Харьков, 1976. – 128 с.
185. Тихий В. П. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности обращения с общеопасными предметами: учебное пособие / В. П. Тихий. – К., 1989. – 80 с.
186. Тихий В. П. Уголовно-правовая охрана общественной безопасности / В. П. Тихий. – Харьков, 1981. – 172 с.
187. Тростюк З. Співвідношення термінологічного апарату Особливої частини КК України з суміжними категоріями /
З. Тростюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична.– Львів. – 2000. Вип. 35. – С. 410–416.
188. Тучков С. Характеристика злочинів у сфері господарської діяльності, що вчиняються шляхом підроблення / С. Тучков // Право, підприємництво і господарство. – 2002. – № 10. –
С. 96– 98.
189. Фесенко Є. В. Незаконне заволодіння транспортним засобом буде невигідним // Економіка. Фінанси. Право. – 1997. – № 7. –
С. 13–18.
190. Хавронюк М. Правила кваліфікації злочинних діянь: досвід Молдови, Іспанії, еtс. / М. Хавронюк // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 220.
191. Харченко В. Охорона інтелектуальної власності в новому Кримінальному кодексі України / В. Харченко // Право України. – 1995. – № 2. – С. 31–33.
192. Цвіліховський Л. Деякі питання застосування законодавства про відповідальність за вчинення статевих злочинів: Коментар судової практики з кримінальних справ / Л. Цвіліховський // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 6. – С. 47–52.
193. Шевченко М. О. Психологічні критерії виникнення злочинів проти статевої недоторканності людини / М. О. Шевченко,
А. Б. Блага // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: матеріали 11-ї науково-прак-тичної конференції курсантів та слухачів, 29 травня 2004 р. – Харків, 2004. – С. 102-103.
194. Шпонька В. Кримінальна відповідальність за знищення або

пошкодження деревно-чагарникових насаджень /


В. Шпонька // Радянське право. – 1988. – № 8. – С. 28–30.
195. Ягодинський В. Кваліфікація умисних вбивств з корисливих мотивів та розбійних нападів зі смертельними наслідками /
В. Яготинський // Право України. – 1996. – № 11. – С. 42–44.
196. Ярмиш Н. Жорстоке поводження як одна з форм доведення до самогубства / Н. Ярмиш // Право України. – 1992. – № 7. –
С. 45– 46.
197. Яценко С.С. Про вдосконалення інституту кримінально-правової охорони громадського порядку // Сучасні проблеми держави і права. – К.: Либідь, 1990. – С. 120–124.
198. Яценко С. С. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей // Проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: межвуз. соб. науч. трудов. – К.: КВШ МВД СССР, 1990. – С. 179.
199. Яценко С. С. Уголовно-правовая охрана общественного порядка (Сравнительно-правовой аспект). – К.: Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения „Вища школа”, 1986. –
С. 3-29.

Навчальне виданняМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та завдання до семінарських і практичних

занять з курсу

«Кримінальне право»


(Особлива частина)

для студентів напряму підготовки

6.030401 « Правознавство»

усіх форм навчання


Відповідальний за випуск В. М. Семенов

Редактор Н. В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання А. М. Клочко

Підп. до друку 22.01.15, поз.

Формат 60*84/16 Ум. друк. арк. . Обл.-вид. арк.


Тираж пр. Зам. №
Собівартість видання грн. к.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п. 2.6.14

Начальник організаційно-методичного

управління В. Б. Юскаєв


3868 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та завдання до семінарських і практичних

занять з курсу

«Кримінальне право»


(Особлива частина)

для студентів напряму підготовки

6.030402 « Правознавство»

усіх форм навчання


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості перевірені,

написання одиниць відповідає

стандартам
Укладач А. М. Клочко
Відповідальний за випуск В. М. Семенов
Декан юридичного факультету А. М. Куліш
Суми

Сумський державний університет2015

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал