Методичні вказівки до виконання розділу "охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" в дипломних проектах для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спаціаліст та магістрСторінка1/5
Дата конвертації15.06.2017
Розмір0.8 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КПІМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ"

В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОНІКИ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ СПАЦІАЛІСТ ТА МАГІСТР

"ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ "

ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАШИН"

Київ 2013

С.С. Козлов. Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних проектах для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” та ”Магістр”. /НТУУ ”КПІ”, 2013, - 64 с.

Укладач, Козлов Сергій Степанович канд.. тех.. наук, доцент.

Доцент кафедри промислової та цивільної безпеки НТУУ «КПІ»

Ухваленона засіданні кафедриохорони праці, промисловоїта цивільної безпеки Протокол №1Від 29.08.2012


В даних “Методичних вказівках” розглянуті шкідливі та небезпечні виробничі фактори та заходи з охорони праці при основних технологічних процесах виробництва та експлуатації радіоелектронної апаратури таких як:

  • при обробці поверхонь деталей і вузлів РЕА(механічна обробка, хімічна,

електротермічна, електрофізична);

  • при роботі з хімічними речовинами (виготовлення друкованих плат, нанесення покриттів);

  • при монтування, збирання та випробуваннях РЕА (при пайці ручними паяльниками та випаленні ізоляції, при проведенні виробничих випробувань радіоелектронної апаратури).

В даних “Методичних вказівках” також розглянуті вимоги охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин, а саме:

  • вимоги до приміщення з обчислювальною технікою (ОТ);

  • вимоги по організації робочого місця користувача ЕОМ;

  • вимоги до виробничого середовища в приміщеннях з ОТ;

  • вимоги до обладнання.

  • питання забезпечення електробезпеки при роботі з ЕОМ;

  • вимоги по організації режиму праці та відпочинку користувача ЕОМ, проведення медичних оглядів та ін.

Дані “Методичні вказівки” може бути корисним студентам за напрямками спеціаліст та магістр факультету електроніки всіх спеціальностей при написанні розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних проектах.
Охорона праці при основних технологічних процесах виготовлення та експлуатації радіоелектронної апаратури
Охорона праці при механічній обробці металів. У виробничих процесах, пов'язаних з виготовленням деталей для радіо-електронної апаратури, важливе місце займає механічна обробка металів на металорізальних верстатах (токарних, фрезерних, свердлильних, заточувальних, шліфувальних і ін).

При механічній обробці металів, пластмас та інших матеріалів різанням виникає ряд небезпечних і шкідливих виробничих факторів: рухомі частини виробничого обладнання, ріжучі інструменти, пристосування для закріплення оброблюваної деталі, оброблювана деталь, висока температура поверхні оброблюваних деталей та інструменту, стружка, пил і шкідливі аерозолі оброблюваних матеріалів, підвищена напруга або статичну електрику, шум та вібрація верстатів, недостатнє освітлення робочої зони, мастильно-охолоджуючі рідини, фізичні перевантаження, перенапруження зору, монотонність праці.

Найбільш поширеними видами травм у верстатників є поранення очей, обличчя, рук, забої тіла.

Травму можуть завдати фрези, свердла, абразивні круги при випадковому зіткненні з ними, у разі їх руйнування або захоплення ними одягу; оброблювана деталь при недостатньо надійному її кріпленні; відлітає стружка, що має велику кінетичну енергію і високу температуру (до 600 ° С); приводні і передавальні механізми верстата при наладці, змазуванні і ремонті та ін.

Аналіз причин виробничого травматизму в цехах холодної обробки металів показує, що основними є відсутність або недосконалість захисних огороджень і запобіжних пристроїв, несправний стан обладнання, інструменту та пристосувань, неправильне розміщення верстатного обладнання в цеху, неправильні прийоми роботи. Таким чином, безпека при роботі на металорізальних верстатах пов'язана насамперед із виконанням вимог безпеки, а також здійснення необхідних заходів при організації робочого місця верстатника і суворе дотримання охорони та гігієни праці при роботі на верстатах.

Передачі (ремінні, зубчасті, канатні, шарнірні, ланцюгові та ін), які розташовані поза корпусів верстатів і становлять небезпеку травмування, повинні мати огорожі (суцільні, з жалюзі, з отворами), оснащені пристроями (рукоятками, скобами і т . д.) для зручного та безпечного їх відкривання, зняття, переміщення та установлення.

Захисні пристрої (щити, ширми, екрани), що огороджують зону обробки, повинні захищати працюючого на верстаті і людей, що знаходяться поблизу верстата, від відлітаючої стружки, мастильно-охолоджувальної і робочої рідин. Застосування захисних огороджувальних пристроїв обов'язково для токарних, фрезерних, свердлильних, розточувальних, стругальних, зуборізних, шліфувальних верстатів.

Захисні пристрої, що знімаються частіше одного разу за зміну при встановленні і знятті оброблюваної деталі або інструмента, при вимірюванні деталі, підналагодження верстата та в інших випадках, повинні мати масу не більше 6 кг і кріплення, яке не вимагає застосування ключів і викруток. Захисні пристрої відкриваючого типу повинні при усталеному русі переміщатися із зусиллям не більше 40 Н (4 кгс).

Захисні пристрої не повинні обмежувати технологічних можливостей верстата і викликати незручності при роботі, прибиранні, налагодженні, приводити при відкриванні до забруднення підлоги. При необхідності вони повинні мати рукоятки, скоби для зручності відкривання, закривання, знімання, переміщення та установлення.

Кріплення захисних пристроїв повинно бути надійним, що виключає випадки самовідкривання. Пристрої, що підтримують огородження у відкритому стані, повинні надійно утримувати їх в цьому положенні.

Поверхні верстатів, захисних пристроїв, органів управління, верстатних приладь і пристосувань не повинні мати гострих кромок і задирок, які можуть травмувати працюючого.

Верстати повинні мати запобіжні пристрої від перевантаження, здатного викликати поломку деталей верстата і травмування (плавкі запобіжники, автомати відключення, шпонки, муфти та ін.), і для забезпечення безпечних границь переміщення збірних одиниць (столу або супорта) верстатів (обмежувачі). Крім цього, верстати повинні мати пристрої, що запобігають мимовільне опускання шпинделів, кронштейнів, головок, бабок, рукавів (в радіально-свердлильних верстатах) і інших складальних одиниць.

Велике значення для запобігання нещасних випадків на виробництві має надійне закріплення на верстатах оброблюваних заготовок, патронів, планшайб, оправок, насадних головок, інструменту та інших знімних елементів.

Для зручності роботи і безпеки праці ряд вимог пред'являється до органів управління верстатами; обладнання органів управління надійними фіксаторами, що виключають мимовільне їх переміщення і випадкове включення; оснащення їх відповідними блокуваннями, пояснюючими написами, символами та ін.

Верстати треба обладнувати пристроями для відсмоктування із зони обробки забрудненого повітря (пил, дрібна стружка, шкідливі для здоров'я аерозолі рідин, гази), включаючи пило-, стружко-, газоприйомники та відсмоктуючі агрегати. Існують вимоги до обмеження шуму і вібрації верстатів, раціональному влаштуванню місцевого освітлення, забезпеченню електробезпеки, а також специфічні вимоги безпеки по групах верстатів токарських, фрезерних, свердлильних та ін.

При роботі на токарних верстатах необхідно застосовувати захист працюючих від травмування відлітаючою стружкою, що утворюється при обробці в'язких (сталей) і крихких металів (чавуну, бронзи, латуні, текстоліту та ін.), яка має високу температуру (400..600 ° С) і велику кінетичну енергію. Для цього застосовують спеціальні різці, що забезпечують завивання стружки в гвинтову спіраль, що видаляється спеціальними гачками, або дроблення її на окремі елементи. Верстати оснащають огорожами зони різання з оглядовими вікнами, газо-, пило-, стружкоприйомниками, повітряочисниками туманоуловлювачами і гальмівними пристроями. Робочі використовують індивідуальні засоби захисту (захисні окуляри, індивідуальні щитки, спецодяг мазі і пасти для захисту шкіри рук).

При цьому необхідно суворо дотримуватися правил носіння спецодягу. Для попередження небезпеки захоплення одягу і волосся працюючого обертовими механізмами верстата робочий одяг не повинен мати вільно розвіваючихся частин, рукава повинні щільно облягати руку і бути застебнутими на ґудзики, волосся слід прибирати під берет, або косинку. Кінці косинки повинні бути ретельно заправлені.

При обробці деталей на фрезерних верстатах травми верстатнику можуть бути нанесені, фрезою, стружкою, оброблюваною деталлю і пристроєм для її закріплення.

Для попередження травмування фрезою і відлітаючою стружкою застосовують огородження зони різання, що відкриваються і огородження ріжучого інструменту в неробочій його частині.

При обробці крихких металів і полімерних матеріалів важливу роль відіграє видалення пилу з робочої зони, тому на фрезерні верстатах застосовують огорожі – пило-, стружкоприйомники.

При роботі на свердлильних верстатах найбільшу небезпеку для працюючих являють обертові шпиндель, патрон, свердло, які можуть захопити одяг або волосся, травмувати зламаним свердлом; а також стружка і пил.

Тому необхідно виконувати наступні умови:

- Механізм кріплення інструмента повинен забезпечувати надійний затиск, точне центрування і швидку зміну свердла;

- Для установки на верстаті оброблюваних деталей необхідно користуватися затискними пристосуваннями (утримувати деталь руками не допускається);

- Потрібно застосовувати засоби дроблення сталевої стружки (свердла зі стружко-дробильними канавками) і пило-, стружкоприйомники;

- Змітати стружку з верстата тільки спеціальною щіткою;

- Використовувати індивідуальні захисні засоби і суворо дотримуватися правил носіння спецодягу.

При організації роботи на шліфувальних і заточувальних верстатах, у яких різальним інструментом є абразивний круг, що обертається з великою швидкістю, серйозну небезпеку становить можливість аварійного розриву шліфувального круга, через наявність у ньому тріщин, вибоїн, раковин, а також велика пилоутворення в зоні різання.

З метою забезпечення безпечної роботи на верстатах шліфувальної групи необхідно проводити наступні заходи: попередній зовнішній огляд і простукування кола дерев'яним молоточком; дотримуватися правил зберігання абразивних кругів; проводити випробування кругів на механічну міцність; дотримуватися вимоги і норми безпеки при установці і закріпленні кіл на верстаті; користуватися безпечними прийомами редагування кіл; застосовувати постійні сталеві захисні кожухи для шліфувальних кругів, а також спеціальні пристрої (підручники, прозорі оглядові екрани) і засоби знепилення; дотримуватися інструкції для верстатників.

Останнім часом металорізальні верстати з ручним керуванням витісняються автоматами, автоматичними лініями, верстатами і лініями з програмним управлінням. Створення автоматизованих цехів і підприємств-автоматів, широке впровадження промислових роботів, роботизованих технологічних комплексів є магістральним напрямом технічної реконструкції народного господарства.

Автоматизація виробничих процесів дає не тільки значне зростання продуктивності праці та вирішення проблеми дефіциту робітничих кадрів, але й поліпшує умови і безпеку праці, скорочуючи річний некваліфіковану працю.

Разом з тим, при експлуатації промислових роботів, роботизованих технологічних комплексів і ділянок основними причинами впливу небезпечних виробничих факторів на працюючих є наступні:

- Непередбачені рухи виконавчих пристроїв промислових роботів при наладці, ремонті, під час навчання і виконання керуючої програми;

- Раптова відмова в роботі промислового робота або технологічного обладнання, що входить до складу роботизованого комплексу;

- Помилкові (ненавмисні) дії оператора або наладчика при наладці, ремонті або під час роботи робота в автоматичному режимі;

- Доступ людини в робочий простір робота при роботі в режимі виконання програми;

- Порушення умов експлуатації промислового робота або роботизованого технологічного комплексу;

- Порушення вимог ергономіки і безпеки праці при плануванні роботизованого технологічного комплексу і ділянки.

Промислові роботи, призначені для експлуатації в умовах підвищеної температури і запиленості повітря, у вибухо-і пожежонебезпечних середовищах і в інших несприятливих умовах виробничої середовища, повинні мати відповідне захисне виконання.

Електроустаткування промислових роботів виконується в строгій відповідності з « Правилами улаштування електроустановок »(ПУЕ) – 2006.

Шумові характеристики повинні відповідати ГОСТ 12.1.003-76, а рівні вібрації, що виникають на робочому місці оператора, обслуговуючого промисловий робот

Захватні пристрої повинні утримувати об'єкт маніпулювання (заготовки та ін.) при раптовому відключенні живлення, якщо падіння об'єкта може призвести до впливу на людину небезпечних виробничих факторів.

Промислові роботи повинні бути оснащені засобами захисту (огороджувальними, запобіжними, блокуючими, що сигналізують та ін.). з метою виключення можливого впливу на обслуговуючий персонал небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Органи управління і засоби відображення інформації повинні бути розташовані на панелі пульта управління і відповідати ергономічним вимогам.

Сигнальні кольори і знаки безпеки, що наносяться на промислові роботи, повинні відповідати встановленим вимогам.

При організації роботизованих технологічних комплексів (РТК) і ділянок необхідно передбачати комплексну механізацію та автоматизацію виробничого процесу, в тому числі допоміжних операцій (транспортування заготовок і деталей, завантаження ними накопичувачів, видалення стружки та окалини з робочої зони і т. д.).

РТК або ділянку необхідно оснащувати блокуючими пристроями, вимикати комплекс або ділянку в разі порушення роботизованого процесу.

До роботи з обслуговування РТК і ділянок (програмування, навчання, наладка, експлуатація та ремонт) допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд і отримали посвідчення на право обслуговування РТК.

Для обслуговуючого персоналу на підприємствах повинна бути розроблена і затверджена в установленому порядку інструкція по охороні праці при експлуатації промислових роботів, РТК та ділянок з урахуванням вимог.

Охорона праці при термічній, електрохімічній і електрофізичній обробці металів. У радіоелектроніці широко застосовуються термічна, електрохімічна і електрофізичної обробки металів.

До термічній обробки відносяться обпікання, гарт, азотування, борування, алюмінування, хромування, коксування, берілування, титанування та ін.

До електрохімічної і електрофізичної - електроіскрова, електроімпульсна, плазмова, електронно-променева, лазерна і інші способи обробки.

Основними небезпечними і шкідливими виробничими факторами, що виникають при зазначених методах обробки і зумовленими її видом, застосовуваним обладнанням і робочими середовищами, можуть бути наступні: рухомі машини і механізми; рухливі елементи виробничого устаткування, що пересуваються вироби, заготовки, матеріали; підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; підвищена температура поверхонь устаткування, матеріалів і повітря робочої зони, підвищений рівень інфрачервоного (теплового) випромінювання; підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці; підвищений рівень електромагнітних випромінювань; небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі та ін. При цьому виникає небезпека механічного травмування працюючих, отруєння сильнодіючими отрутами, перегріву, отримання опіків, ураження електричним струмом.

У зв'язку з цим при проведенні процесів термічної, електрохімічної і електрофізичної обробки повинні бути передбачені заходи захисту працівників від можливої ​​дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Для захисту від механічних і термічних небезпек застосовуються різні огородження та блокування, а також необхідно дотримуватись відповідних правил безпеки при виконанні певних операцій технологічного процесу.

Захист від небезпечної дії електричного струму (діапазон напруг від 368 до 150 кВ) забезпечується застосуванням захисного заземлення, занулення і електрозахисних засобів відповідно до заходів захисту від електричного струму.

Особливу небезпеку при розглянутих методах обробки являють різні токсичні гази і хімічні речовини, застосовувані в якості електролітів і очищувальних розчинів.

При термічній обробці в складі контрольованих атмосфер і вихідних газів містяться токсичні гази (окис вуглецю СО2, аміак NН3, сірководень H2S, тощо), поява яких (різкий запах деяких з них) попереджає про неполадки.

Електроліти, застосовувані при електрохімічній обробці, являють собою розчини сильних кислот (сірчаної, фосфорної, соляної, плавикової, азотної та ін.), їх суміші в різних пропорціях, а також розчини і розплави їдких лугів. Нагрів струмопровідних матеріалів проводиться у розчинах їдких лугів або солей лужних металів. Ультразвукове очищення проводиться в середовищі різних розчинників, водних розчинів мінеральних і органічних кислот, розчинах їдких лугів і солей (фосфати, карбонати, фториди та ін.). Деякі вживані солі (ціаністе срібло, ціаністий калій) є сильними отрутами. У присутності вологи, кислот, а також вуглекислоти, що міститься в повітрі, ціанисті солі виділяють ціаністий водень (сильна кислота), що викликає швидку задуху, внаслідок паралічу тканин дихальних органів.

Найважливішими заходами, що забезпечують безпеку роботи обслуговуючого персоналу, є наступні: механізація і автоматизація процесів, зміна складу електроліту для зниження його агресивності, пристрої загальної та місцевої вентиляції, застосування індивідуальних засобів захисту і надійних захисних пристроїв.

Використання індивідуальних засобів захисту є надійною, але додатковим заходом забезпечення безпеки. Їх необхідно застосовувати в якості додаткового захисту або в аварійних випадках.

До засобів індивідуального захисту відносяться:

захисні окуляри, респіратори, протигази, спецодяг, спецвзуття, захисні пасти і мазі. З спецодягу застосовуються фартухи і захисні костюми з кислотостійких тканин, а також кислотолугостійкі рукавички. До захисних засобів відносять також спеціальні гідранти у вигляді короткого шланга зі сплющеним наконечником для подачі води з водопровідної мережі, а також спеціальний гідрант у вигляді фонтанчика питної води, нейтралізуючі і дезинфікуючі речовини (розчини соди, борної кислоти та ін.) Ці пристрої служать для швидкого і зручного змивання бризок і крапель небезпечних хімікатів, що потрапили на шкірні покриви або очі працюючих.

Застосування надійних огороджувальних пристроїв - доцільна міра захисту при експлуатації установок з потенційними джерелами хімічної небезпеки. Тип, форма і розміри огорож повинні відповідати конструкції, що захищається.

З метою підвищення безпеки роботи з персоналом проводять загальне інструктування, а також спеціальне ознайомлення з властивостями всіх застосовуваних хімічних речовин, чітке вивчення правил поводження та зберігання цих речовин.

При термічної, електрохімічної і електрофізичної обробки може виникнути вибухо- і пожежонебезпечність. Високу небезпеку представляють: дисоційований аміак (містить водень), ендотермічний газ (містить водень і окис вуглецю), зріджені гази пропан і бутан, гартівні масла - термічні види обробки; рідкі граничні вуглеводні (гас, солярове і веретенні масла і т. д.) - електроіскрова обробка; конденсація дисперсного металу на стінках камери і утворення відкладень, які в деяких випадках мають високу здатність самозайматися на повітрі - вакуумна електронно-променева установка.

Основними заходами вибухо-і пожежобезпеки є наступні: застосування негорючих рідин або рідин з більш високою температурою спалаху, підтримка температури робочої рідини на певному рівні; заборона знаходитися біля верстата в промасленим спецодязі; пристрій надійної вентиляції; забезпечення плавильних печей запобіжними клапанами і екранами з листової сталі; застосування автоматичних протипожежних пристроїв і систем придушення вибухів; наявність належних засобів пожежогасіння та ін.Охорона праці при обробці пластмас і кераміки. При виробництві радіоелектронної апаратури широко застосовуються деталі, виготовлені з пластмас та кераміки.

При виготовленні пластмасових виробів найбільше застосування знаходять технологічні процеси, в яких використовуються методи лиття під тиском, литтєвого пресування, формування та механічної обробки деталей (фрезерування, свердління та ін.) При виготовленні керамічних виробів - приготування вихідної маси (очистка сировинних матеріалів, їх роздрібнення, помел та ін.), високотемпературний випал, штампування, гаряче лиття під тиском, механічна абразивна обробка та металізація поверхні.

Тому основними небезпечними і шкідливими виробничими факторами при обробці пластмас і кераміки є шкідливі гази, пари, пил, а також фактори, властиві механічній обробці матеріалів.

У процесі механічної обробки пластмас тупим різальним інструментом відбувається інтенсивне нагрівання, внаслідок чого стружка і пил перетворюються в паро-і газоподібний стан (наприклад, при впливі теплоти на поліетилен - хлористий водень, сірчистий газ, двоокис вуглецю та ін.; на поліпропілен - ацетон , метиловий спирт, кислоти, ефіри й ін.; на вініпласт - хлористий водень, окис вуглецю та ін.; епоксидна смола - толуол і ін.).

Летючі продукти (граничні і неграничні вуглеводні, ароматичні вуглеводні) можуть викликати наркотичну дію, зміни з боку центральної нервової системи, судинної системи, кровотворних органів, внутрішніх органів, а також порушення захисних функцій шкіри.

Так, ацетон вражає всі відділи центральної нервової системи, викликає зміни з боку верхніх дихальних шляхів і подразнення слизової оболонки очей, носа.

Толуол у високих концентраціях діє наркотично, подразнює слизові оболонки, викликає головний біль, нудоту, блювоту, втрату свідомості.

Концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинні перевищувати гранично допустимих значень.

При обробці кераміки можливе виділення кварцевмістного пилу, який при попаданні в організм може викликати професійне захворювання - силікоз (найбільш небезпечні частинки діаметром в 1 ... 2 мкм); окис берилію - захворювання легенів (бериліоз) та верхніх дихальних шляхів, а при попаданні його частинок в дрібні рани шкірного покриву може призвести до утворення тривало незагоюваних виразок; окис хрому надає шкідливий вплив на печінку, нирки, травну, серцево-судинну систему, шкіру і слизові оболонки (кашель, нежить, кровотеча з носа, перфорація носової перегородки, дерматит, екзема).

Для запобігання травмуванню та виникнення професійних захворювань застосовують комплексну механізацію технологічних процесів і робототехніку. У неавтоматизованих виробництвах щоб уникнути механічного травмування необхідно застосовувати захисні пристрої і пристосування, а для видалення пилу - промислові пилососи, пиле- та стружкоприйомники, місцеву витяжну і загальнообмінну вентиляцію.

 Для захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів робочі застосовують індивідуальні захисні засоби (протигази, респіратори, спецодяг, захисні окуляри, захисні дерматологічні засоби).

Шкідливі гази, пари, пил можуть надходити в організм працюючих з водою, їжею і при курінні. У цьому зв'язку необхідно постійну увагу і дотримання правил особистої гігієни.
Охорона праці при обробці поверхонь деталей і вузлів радіоелектронної апаратури
Охорона праці при роботах з хімічними речовинами та матеріалами. Перед нанесенням на деталі захисних покриттів і їх складанням поверхні деталей попередньо обробляють механічними методами (шліфування, крацовку, гідропіскоструйне і дробоструйне очищення, галтовка) і більш ефективними і продуктивними хімічними методами очищення поверхні (знежирення, травлення і т. д.). При цьому застосовуються небезпечні і шкідливі хімічні та отруйні речовини, вплив яких на працюючих залежить від їх фізико-хімічних властивостей, їх агрегатного стану, класу небезпеки, часу і характеру впливу, шляхів надходження в організм, стану організму, наявності інших виробничих небезпечних та шкідливих факторів і від стану засобів колективного та індивідуального захисту.

Під час знежирювання застосовуються їдкі луги, легкозаймисті розчинники та горючі рідини - бензин, ацетон, трихлоретилен, толуол, бензол, ксилол, спирти та ін.

При травленні широко використовується сірчана, соляна, азотна, фтористоводнева, ортофосфорна та інші кислоти, при роботі з якими виникає небезпека отруєння виділяються парами і Газами, руйнування зубів, хімічні опіки.

Основними заходами щодо охорони праці для попередження отруєння та професійних захворювань є механізація і автоматизація виробничих процесів; герметизація устаткування; заміна токсичних, отруйних і горючих речовин менш токсичними, неотруйними і негорючими речовинами.

Найбільш високий рівень безпеки виробництва досягається при комплексній механізації та автоматизації технологічних процесів. У масовому і великосерійному виробництві застосовують автоматичні лінії, що виконують всі технологічні операції; в цехах з невеликою виробничою програмою застосовують напівавтоматичні установки, призначені для виконання якої-небудь однієї операції. Існують напівавтомати для мийки, травлення і обезжирення виробів.

Всі роботи з отруйними і токсичними речовинами необхідно проводити в спеціальних герметизованих боксах або шафах, обладнаних ефективною місцевою витяжною вентиляцією.

При вирішенні питання про необхідність і можливість заміни отруйних, токсичних і горючих речовин менш отруйними, нетоксичними і негорючими речовинами технологи керуються вимогами не тільки економічності, але і безпеки. Так, бензин, гас, трихлоретилен та інші токсичні та вогненебезпечні розчинники замінюють на малотоксичні і негорючі (фреон-113, водно-лужні розчини); хлоровані вуглеводні - синтетичними миючими засобами. Для зменшення виділення водню і парів кислот при травленні в травильний розчин вводять присадки (ОП-7, ОП-10, «Унікол» та ін.)

Дільниці та відділення кислотного та лужного травлення, знежирення в органічних розчинниках необхідно влаштовувати в окремих приміщеннях.

Матеріали стін і перекриттів не повинні збирати шкідливі речовини, тому їх викладають скляними і керамічними плитками на висоту 2,8 ... 3,2 м, а іншу частину стін і стелі забарвлюють світлою олійною фарбою.

Підлоги виконують з матеріалів, які повинні бути вологонепроникними, стійкими до кислот і лугів, розчинників і іншим середах.

Приміщення обладнуються загальнообмінною вентиляцією, а також використовується система місцевої витяжної вентиляції.

При роботі з отруйними і токсичними хімічними речовинами необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту.

Для захисту від дії кислот і лугів застосовують захисні фартухи, робочі халати та костюми, виготовлені з гуми, хлорвінілової пластику, прогумованої тканини, брезенту та інших хімічно стійких матеріалів. Для захисту ніг використовують гумові кислото-лугостійкі чоботи з внутрішньої текстильної прокладкою і рифленою підошвою з підборами, а також напівчоботи.

Для одночасного захисту обличчя і очей від бризок кислот і лугів зручним і надійним засобом є головні захисні щитки (типу ЩН або НБХ). Очі необхідно захищати напівзакритими або герметичними окулярами (типу ЗПС-80, ЗП2-80, ЗПЗ-80).

Для захисту органів дихання від шкідливих газів і парів (крім особливо токсичних) в концентраціях, що не перевищують ГДК більш ніж у 15 разів, рекомендується протигазовий респіратор РПГ-67. Якщо в повітрі крім газів та парів містяться аерозолі, рекомендується застосовувати універсальний респіратор РУ-60М.

Для короткочасної роботи (один-два дні) можна застосовувати протипилові респіратори ШБ-1 «Лепесток», «Сніжок КУ-М».

В аварійних випадках необхідно використовувати протигази, які захищають одночасно органи, дихання та очі робітників від шкоди ¬ них газів, пари, пилу, диму й туману.

Для захисту рук від механічних пошкоджень і дії слабких розчинів кислот і лугів застосовують рукавиці з вовняних, бавовняних, лляних тканин з підсилювальними і захисними накладками або без них. Для захисту від кислот, лугів і органічних розчинників застосовують кислотозахисні рукавиці з шинельного сукна, гумові кислото- та лугостійкі рукавички. Захист шкірного покриву здійснюють за допомогою захисних мазей, кремів і паст (пасти ІЕД-1, ІЕР-2, ФС 42-95-72, паста Чумакова та Міколан; креми «Силіконовий», ПМС-200, «Червона троянда»; мазь Селінского ХІОТ-6). Для зняття захисних мазей і паст після роботи застосовують препарати «Кристал» і «Прогрес».

Отруйні і токсичні речовини треба перевозити в справній тарі. Бочки з хімікатами перевозять за допомогою спеціальних тачок. Пляшки і бідони, виготовлені з поліетилену, перевозять на візках зі швидкістю не більше 5 км / ч.

Пролиту на підлогу кислоту слід засипати землею або піском, а потім прибрати лопатою.

Бризки і краплі кислот (крім сірчаної), що потрапили на тіло, негайно змивають струменем холодної води і уражене місце промивають 1%-ним розчином харчової соди. При опіках сірчаною кислотою промивають мильною водою і потім розчином харчової соди.

При опіках їдкими лугами пошкоджене місце ретельно промивають великою кількістю проточної холодної води протягом 10...15 хв, а потім промивають слабким розчином оцтової (одна чайна ложка столового оцту на склянку води) і розчином борної кислоти, а потім накривають марлею, просоченою 3 %-ним розчином оцтової кислоти.

Пожежобезпечність досягається головним чином запобіганням утворення горючої середовища та ізоляцією джерела запалювання. Запобігання утворення горючого середовища забезпечується регламентацією допустимих концентрацій горючих газів, пару та аерозолів; окремим зберіганням хімічних речовин, займистих при спільному зберіганні.

Приміщення для промивання і знежирення деталей забороняється опалювати газовими і електричними приладами, застосовувати відкритий вогонь. Для запобігання іскроутворення і вибуху двигуни, пускові пристрої та вентилятори повинні бути вибухобезпечного виконання.

Зберігання розчинників в робочих приміщеннях допускається в кількості не більше добової норми і в герметично закритій тарі.

Один із заходів профілактики пожеж полягає в особливому розміщенні пожежо- та вибухонебезпечних ділянок та пристроїв протипожежних перешкод з метою попередження поширення вогню по будівлі.Охорона праці при виготовленні друкованих плат. Сучасна технологія виготовлення друкованих плат складається з великої кількості різних механічних, фотохімічних і хімічних операцій.

При виконанні технологічних процесів виготовлення друкованих плат можуть виникнути наступні небезпеки і шкідливості: ураження електричним струмом, вибухо- і пожежонебезпека, термічний опіки, хімічний опік, небезпека травмування механічними пристроями, ураження шкірних покривів і отруєння, шум, вібрація, світловий вплив газорозрядних ламп.

Більшість матеріалів і речовин, що застосовуються при виготовленні друкованих плат, є небезпечними для здоров'я і життя людини. Шкідливі речовини та їх пари можуть проникати в організм людини через органи дихання, шкіру і травний тракт.

Вдихання хімічних речовин у будь-якому агрегатному стані (газ, пари, пил) призводить до ураження верхніх дихальних шляхів і до загальнотоксичного ефекту при всмоктуванні речовин в кров. У травний тракт шкідливі речовини потрапляють при вживанні води, їжі та курінні на дільницях виготовлення друкованих плат.

Нагрівання розчинів веде до інтенсивного паротворення і виділенню газів, що несуть з собою частинки розчину, а це призводить до збільшення забруднення атмосфери виробничих приміщень. Крім того, при різних операціях утворюються і надходять в атмосферу проміжні речовини, які можуть відноситися до речовин 1-го класу небезпеки. Так, хлоровані вуглеводні (трихлоретилен, тетрахлоретан) при дії на них сонячного світла або відкритих джерел полум'я утворюють нову речовину - газ фосген (надзвичайно небезпечний), а при реагентному методі очищення відпрацьованих вод від сполук ціану може утворитися хлорціан. Попадання кислоти в лужний ціаністий електроліт, змішування кислих і ціанистих стоків або вентиляційних викидів може призвести до утворення ціаністого водню. Процеси знежирення, травлення, електрохімічної обробки і хімічного фрезерування супроводжуються виділенням парів кислот і лугів і надходженням їх в зону дихання.

Багато шкідливих речовини потрапляють в організм через шкіру, особливо небезпечні хромові композиції, концентровані кислоти, луги та розчинники.

У відділеннях приготування електролітів завжди має місце висока концентрація пилу і парів токсичних речовин, особливо під час розтарування матеріалів, дозування, приготування розчинів, змішування сипучих компонентів і транспортних операцій.

При ціаністому мідненні і срібленні утворюється ціанистий водень, який надходить в атмосферу, в цих випадках відчувається запах мигдалю. Поява ціанідів у повітрі над ваннами - результат виносу дрібних крапельок електроліту бульбашками газів (водню і кисню), що виділяються на електродах при електролітичній дисоціації, а також випаровування розчинів. Ціаністий водень утворюється в результаті контакту ціанистого розчину з вуглекислотою. У ванн оксидування виявляються пари лугу, у ванн декапірованія - пари соляної кислоти, у ванн освітлення алюмінію азотною кислотою - оксиди азоту, у ванн кадміювання - оксиди кадмію; при нікелювання - ціаністий водень, при хромування - хромовий ангідрид, при очищенні свинцевих анодів - пил свинцю.

Однією з умов забезпечення безпеки праці є потоковість виробництва у відповідності з технологічною послідовністю окремих операцій, передбачаючи автоматизацію і механізацію процесів, а також централізація приготування електроліту. Пульти оператора автоматичних ліній з програмним керуванням повинні бути віддалені від ванн на певну відстань, що виключає вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

При неможливості автоматизації процесів повинна бути забезпечена комплексна механізація окремих операцій - підготовчих, транспортних, фінішних, зокрема, завантаження плат у ванни та їх вивантаження.

Застосування ручних робіт допустимо при відсутності в технологічному процесі речовин 1 і 2 класів небезпеки і з використанням засобів колективного та індивідуального захисту працюючих.

Особлива увага повинна бути приділена заміні токсичних речовин менш токсичними або нетоксичними, заміні шкідливих операцій менш шкідливими. Так, використання присадок й інгібіторів дозволяє знизити витрати на вентиляцію, а також значно зменшити виділення парів кислоти з поверхні гальванічних і травильних ванн (дзеркало ванни покривається шаром піни).

Всі робочі місця повинні бути обладнані витяжною вентиляцією, а працюючі застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, очей і шкірних покривів.

Охорона праці при нанесенні покриттів. Для додання поверхневому шару деталі деяких спеціальних властивостей, відмінних від властивостей основного матеріалу, наприклад, електропровідності, електроізоляційних властивостей, твердості, паяльності, зносостійкості, антикорозійної стійкості, декоративності та ін., застосовують захисні гальванічні, хімічні та лакофарбові покриття (ЛФП).

Процеси нанесення гальванічних і хімічних покриттів характеризуються різноманіттям застосовуваних хімічних речовин. Це солі різних металів, різноманітні кислоти і луги, а також інші шкідливі речовини, вплив яких на організм людини може призвести до отруєнь і професійних захворювань.

При нанесенні лакофарбових покриттів небезпечними і шкідливими виробничими факторами є: токсичні компоненти лакофарбових матеріалів (ЛФМ), підвищена запиленість і загазованість повітря; небезпека вибуху, пожежі; підвищена або знижена вологість, температура і рухомість повітря; незахищені струмоведучі елементи обладнання; підвищена напруженість електричного поля і заряди статичної електрики; струменя ЛФМ, що виникають при порушенні герметичності фарбувальною апаратури, що працює під тиском; підвищена температура елементів устаткування і виробів, ЛФМ, миючих та знежирюючих рідин, пари і газів; підвищені рівні інфрачервоного та інших видів випромінювань; рухомі машини і механізми, незахищені рухомі елементи фарбувального устаткування, фарбовані вироби, що пересуваються; підвищений рівень шуму, вібрації та ін

ЛФМ являють собою багатокомпонентні склади, найважливішими складовими яких є плівкоутворювачі, пігменти і розчинники. Крім того, до їх складу можуть входити пластифікатори, зтверджувачі, наповнювачі та ін.

Потрапляючи в організм людини через дихальні шляхи, органи травлення, шкіряний покрив і слизові оболонки, ЛФМ можуть чинити шкідливий вплив, ступінь якого визначається головним чином складом і токсичними властивостями компонентів ЛФМ.

В якості плівкоутворювачів використовують природні і штучні смоли, ефіри целюлози, масла, бітуми.

До складу епоксидних смол входить токсична речовина епіхлоргідрин, який викликає запалення в бронхах, легенях, нирках, сильно подразнює слизові оболонки очей і утворює виразки на шкірі. Шкідливість меламінформальдегідної смоли пов'язана з наявністю в них формальдегіда, який має сильну дію на нервову систему.

Тунгове масло, потрапляючи в організм, призводить до отруєння; нафтові бітуми - отруєнь, роздратувань шкіри, ураження слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів.

Пігменти, що додають ЛФМ колір, являють собою природні та штучні солі металів (цинкові, свинцеві, хромові та ін.)

Всі свинцевмістні пігменти є високотоксичними. Свинець та його сполуки вражають центральну і периферичну нервову системи, серцево-судинну систему, систему кровообігу, печінку, шлунково-кишковий тракт. Свинець здатний накопичуватися в організмі.

Сполуки хрому, що містяться в пігментах (зелень смарагдова та ін.), характеризуються загальнотоксичною, запальною і алергічною дією.

У зв'язку з тим що пігменти використовуються ЛФМ в дрібнодисперсному стані, при попаданні в органи дихання, крім токсичної дії вони здатні чинити фіброгенну дію. При впливі пігментів на шкіру можливе лущення, дерматити та ін.

В якості розчинників для ЛКМ застосовують ацетон, бензин, ксилол, толуол, скипидар, бутиловий та етиловий спирт і ін.

З застосовуваних пластифікаторів, призначених для додання ЛФМ еластичності, токсичними властивостями володіють Крез-фосфат і дибутилфталат. Крезілфосфат - отруйна речовина, вражає нервову систему, викликає параліч кінцівок, проникає через шкіру.

У промисловості застосовуються такі основні методи нанесення ЛФМ на поверхню виробів: пневматичне розпилення, занурення, обливши, електроосадження, контактний перенос (забарвлення валиками, пензлем та ін.)

При фарбуванні методом пневматичного розпилення спостерігається значне виділення в повітряне середовище парів розчинників і фарбового аерозолю, які не тільки надають на організм людини шкідливий вплив, але і з'являються у вигляді легкозаймистих (ЛЗР) і горючих рідин (ГР). Їх концентрація в повітрі може перевищувати допустимі межі.

ЛЗР та ГР легко спалахують, інтенсивно горять, вони здатні утворювати у виробничих приміщеннях, камерах, інших замкнутих об'ємах і навіть на відкритих майданчиках при безвітряної погоди вибухонебезпечні пароповітряні суміші. Палаючі рідини погано піддаються гасінню водою. При їх згорянні виділяється велика кількість тепла.

Характерною особливістю ЛЗР та ГР є те, що багато з них володіють низькою електропровідністю і здатні накопичувати заряди статичної електрики при русі по трубопроводах, переливанні з ємності в ємність, при перемішуванні і розпиленні. Це може призвести до іскріння і займання.

Небезпека при фарбувальних роботах представляють судини і трубо ¬ проводи, що працюють під тиском. При пневматичному розпиленні використовується енергія стисненого повітря тиском (2...6)•105 Па, при безповітряному розпиленні ЛФМ стискаються до 250•105 Па.

При фарбувальних роботах є небезпека ураження електричним струмом у зв'язку з використанням електричних полів та електричного струму в технологічних процесах нанесення покриттів. Забарвлення в електричному полі здійснюється за допомогою устаткування, що живиться від промислової електромережі і створює постійне електричне поле високої напруги (до 140 кВ). Ванни електроосадження живляться від джерела постійного струму напругою до 350 В.

Нанесення порошкових полімерних матеріалів на поверхні, що фарбуються здійснюється шляхом плазмового, газоплазмового напилення і напилення в електричному полі. При цьому існує небезпека опіків, ураження електричним струмом. Можливо шкідливий вплив пилу (дисперсність порошків, що розпиляються 2...160 мкм).

З метою поліпшення умов праці при нанесенні ЛФМ процес фарбування автоматизується. При цьому людина виводиться з небезпечної зони.

Для захисту від ураження електричним струмом та запобігання пожежі застосовують захисне заземлення, а також різні блокування.

Приміщення фарбувальних цехів обладнуються механічною припливно-витяжною вентиляцією. Основне видалення шкідливих виділень здійснюється місцевою витяжною вентиляцією, на додаток до якої передбачається відплив повітря з верхньої зони приміщення. У разі влаштування тільки загальнообмінної вентиляції (наприклад, при фарбуванні великогабаритних виробів) витяжку повітря виробляють з нижньої зони приміщення в обсязі 2/3 потрібного повітрообміну і 1/3 з верхньої зони.

У зв'язку з тим, що ЛФМ характеризуються високою швидкістю загоряння, для захисту фарбувальних цехів від пожеж набула поширення пожежна автоматика.

У виробничих приміщеннях біля вхідних дверей встановлюється телефон. Первинні засоби пожежогасіння вибирають з урахуванням фізико-хімічних властивостей горючих речовин і їх відношення до вогнегасних речовин.

Робочі фарбувальних цехів забезпечуються спецодягом, захисними пристроями та засобами особистої гігієни.

Для роботи в середовищі з концентрацією шкідливих речовин, що перевищує ГДК, працюючі забезпечуються респіраторами та протигазами. Щоб захистити очі від пилу, застосовуються окуляри.

Шкірний покрив рук захищають рукавичками і пастами.

Для запобігання займання від іскрового розряду статичної електрики одяг працюючих не повинен бути з вовняних і синтетичних тканин.

У фарбувальних цехах категорично забороняється курити, приймати їжу з непризначених для цієї мети посуду.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал