Методичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентівСторінка5/5
Дата конвертації27.01.2017
Розмір1.03 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Список художніх текстів

Антична література

Кун М. А. Легенди та міфи стародавньої Греції

Гомер Іліада. Одісея.

Есхіл. Прометей закутий. Орестея. Перси.

Семеро проти Фів.

Софокл Едіп-цар. Едіп у Колоні. Антігона.

Евріпід Медея. Іпполіт. Іфігенія в Авліді.

Арістофан Вершники. Ахарняни.

Арістотель Поетика.

Менандр. Відлюдник.

Плавт Хвальковитий воїн. Скарб.

Лукрецій Про природу речей.

Вергілій Буколіки. Георгіки. Енеїда.

Горацій Оди, сатири.

Овідій Метаморфози.

Апулей Метаморфози, або Золотий осел.

Сенека Медея. Федра.

Література середніх віків та Відродження

Ірландські саги (одна на вибір студента).

Ісландські саги (одна на вибір студента).

Старша Едда.

Поема «Беовульф»

Пісня про Роланда.

Пісня про мого Сіда.

Пісня про Нібелунгів.

Ж. Бедьє Трістан та Ізольда.

Ф. Війон Вибране.

Данте А Нове життя. Божественна комедія.

Ф. Петрарка Поезії.

Дж. Бокаччо Декамерон.

Е. Роттердамський Похвала глупоті.

С. Брандт Корабель дурнів.

Ф. Рабле Гаргантюа та Пантагрюель.

П. де Ронсар Вибране.

М. Сервантес Дон Кіхот.

Лопе де Вега Фуенте Овехуна. Собака на сіні.

У. Шекспір Ромео і Джульєтта. Дванадцята ніч.

Венеціанський купець. Річард ІІІ. Гамлет.

Отелло. Король Лір. Макбет. Сонети.

Т. Мор Утопія.
Питання до заліку

1. Поняття «античної літератури» та її періодизація.

2. Давньогрецька міфологія.

3. Найголовніші міфологічні цикли.

4. Історична і міфологічна основа, композиція, проблематика поеми Гомера «Іліада».

5. Історична та міфологічна основа, композиція, проблематика поеми 6. Гомера «Одіссея». Образ Одіссея – людини нової доби.7. Генеза та різновид давньогрецької лірики.

8. Походження грецької драми та її основні види драми.9. Давньогрецький театр.

10. Есхіл – «батько трагедії». Проблематика та особливості його трагедій.

11. Софокл – поет розквіту афінської рабовласницької демократії. Проблема людської особливості і долі в трагедії Софокла «Едіп-цар».

12. Евріпід – поет кризи афінської рабовласницької демократії. Художні особливості трагедії «Медея».

13. Давньогрецька комедія. Своєрідність комедій Арістофана.

14. Драма Менандра «Відлюдник» як комедія характерів. Особливості нової аттичної комедії.

15. Періодизація римської літератури, її історична роль та особливості.

Ранній період римської літератури.

16. Творчість Плавта. Тема розтлінного впливу золота в комедії «Скарб».

17. «Золотий вік» римської літератури. Літературні гуртки.

18. Поема Вергілія «Енеїда», її композиція, зміст, основна ідея, образи.

19. Поетична творчість Горація Значення послання «Мистецтво поезії».

20. Поема Овідія «Метаморфози», її джерела, зміст, особливості, значення.

21. Ідейний зміст та проблематика роману Апулея «Метаморфози, або Золотий осел».

22. Відображення історичної реальності у трагедії Сенеки «Медея».
23. Періодизація середньовічної літератури. Термін «Середні віки». Основні риси та значення середньовічної культури.

24. Кельтський епос та ірландські саги. Проблема їхньої класифікації. 25. Особливості французького епосу. Історична основа, тема, ідея, конфлікт «Пісні про Роланда».

26. Іспанський героїчний епос. Історична основа, тенденції, особливості «Пісні про Сіда». Сід як герой Реконкісти.

27. Історична основа, сюжетні джерела, тема, ідеї, образи «Пісні про Нібелунгів».

28. Куртуазна література та її жанри.

29. Європейський лицарський роман. Джерела, соціально-історичні завдання, особливості, класифікація.

30. Романи про святий Грааль – спроба поєднання лицарських і релігійних ідеалів.

31. Французький лицарський роман. Бретонський цикл. «Трістан та Ізольда».

32. Причини та умови формування міської літератури, жанрова специфіка.

33. Жанри середньовічної драми. Роль містерії у розвитку театру. Фарс як провідний народний жанр.

34. Доба Відродження та її характерні риси. Сутність понять «гуманізм» і «Відродження».

35. «Божественна комедія» Данте як синтез середньовічної культури і як перший твір культури Відродження.

36. Жанрова особливість збірки новел Боккаччо «Декамерон» як спроба психологічної розповіді. Специфіка її сюжетної побудови та тематика новел.

37. Збірка ліричних поезій Ф. Петрарки «Канцоньєре». Її гуманістичний зміст, особливості поетичної майстерності.

38. Особливості та періодизація французького Ренесансу. Гурток Маргарити Наваррської і його місце у французькій літературі раннього Відродження.

39. Фольклорні джерела та літературна історія роману Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель». Головні образи роману.

40. Роман Сервантеса «Дон Кіхот», його задум, спрямованість, сюжетно-композиційні особливості.

41. Проблематика та образи народно-героїчної драми Лопе де Веги «Фуенте Овехуна».

42. Новаторський характер збірки новел Чосера «Кентерберійські оповідання».

43. Шекспір та т.зв. «Шекспірівське питання». Поетичне новаторство сонетів Шекспіра.

44. Відображення політичних поглядів Шекспіра в історичних хроніках, їх проблематика, значення. («Річард ІІІ»).

45. Філософсько-світоглядна проблематика шекспірівської трагедії («Гамлет», «Отелло», «Король Лір»).

46. Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра – відображення конфлікту між старим і новим світом.
Завдання на контрольну роботу

Варіант 1


 1. Жіночі образи давньогрецьких міфів (дофесалійська та олімпійська міфологія).

 2. Поясніть крилаті вислови міфологічного походження:

Сізіфова праця

Авгієві стайні

Нитка Аріадни

Ахіллесова п'ята

Століття Астрєї

Геркулесова праця 1. Художня своєрідність «Іліади» Гомера.

 2. Види грецької лірики. Творчість Архілоха.

 3. Які урочисті свята стародавніх греків поклали початок античній драмі і театральному мистецтву?

 4. Кого з давньогрецьких драматургів уважають «батьком трагедії»?

 5. Особливості поетики трагедій Евріпіда. Образ Медеї з однойменної трагедій Евріпіда.

 6. Проблематика комедій Арістофана та Менандра.

 7. Назвіть характерні риси римської літератури.

 8. Творчість Вергілія. «Буколіки» як жанр.

 9. Творчість Плавта. Тема розтлінного впливу золота в комедії «Скарб».

 10. Філософська поема Лукреція «Про природу речей».

 11. Римське красномовство. Цицерон.

 12. Періодизація творчості Овідія. Світоглядна і естетична основа його творів.

 13. Виникнення античного роману. «Метаморфози» Апулея.

 14. Тематика та поетика ірландських саг. Образ Кухуліна.

 15. «Пісня про мого Сіда» як літературна пам’ятка Реконкісти.

 16. Кретьєн де Труа та його роль у розвитку європейського роману.

 17. «Роман про Троянду» як любовно-алегоричний роман.

 18. Поема «Божественна комедія» Данте: риси Середньовіччя та Ренессансу.

 19. Назвіть характерні риси творчого стилю Франческо Петрарки.

 20. «Собака на сіні» Лопе де Веги як комедія характерів.

 21. Хроніки В. Шекспіра. Проблематика, образи, художня своєрідність.

 22. Особливості філософської сатири Еразма Роттердамського у творі «Похвала глупоті».

 23. Місце Мартіна Лютера в ідеологічному житті Німеччини періоду Реформації.

Варіант 2

 1. Зміст міфу про Деметру та Персефону; його пов’язаність з календарним фольклором давніх греків.

 2. Поясніть крилаті вислови міфологічного походження:

Геркулесові стовпи

Узи Гіменея

Дамоклів меч

Троянський кінь

Золоте руно

Дволикий Янус 1. Гомер – легендарний творець давньогрецького епосу. Аеди і рапсоди. Гекзаметр.

 2. Жіночі образи гомерівського епосу (богині, чарівниці, смертні жінки). Образ Андромахи.

 3. Творча діяльність, проблематика поезій Сапфо.

 4. Які драматичні жанри беруть початок і досягають високого розвитку в театральному мистецтві стародавніх греків?

 5. Кого з драматургів античності вперше стали найбільше цікавити родинні проблеми?

 6. У чому своєрідність драматургії Есхіла? Які сценічні нововведення приписують драматургу?

 7. Арістофан – «батько» комедії. Проблематика творчості. «Хмари» – критика софістів.

 8. Назвіть основні етапи розвитку римської літератури. Охарактеризуйте їх.

 9. Поема Вергілія «Енеїда», її композиція, зміст, основна ідея, образи.

 10. Історична проза. Геродот – «батько історії».

 11. Овідій «Послання героїнь» – дегероїзація високих міфів.

 12. Апулей «Золотий осел» – римський роман, пов’язаний з грецькою літературною традицією.

 13. Збірки «Молодша Едда» та «Старша Едда» як викладення германо-скандинавської теогонії і космогонії.

 14. Особливості німецького героїчного епосу. «Пісня про Нібелунгів».

 15. Романи про святий Грааль – спроба поєднання лицарських і релігійних ідеалів.

 16. Жанрова система міської літератури.

 17. Збірка новел Боккаччо «Декамерон» як спроба психологічної розповіді.

 18. Творчість М. де Сервантеса. Теми, ідеї композиція, образи роману «Дон Кіхот».

 19. Комедії «плаща й шпаги» та їхній гуманістичний зміст.

 20. М. Бахтін «Творчість Фр. Рабле і народна культура Середньовіччя та Ренесансу».

 21. Жанрова специфіка збірки новел Чосера «Кентерберійські оповідання».

 22. Тема дружби й кохання у сонетах В. Шекспіра.

 23. Пізній період творчості В. Шекспіра. Зіткнення сил добра і зла в трагікомедіях «Зимова казка» та «Буря».

Варіант 3

 1. Давньогрецька міфологія: види й цикли.

 2. Поясніть крилаті вислови міфологічного походження:

Кастор і Поллукс

Дари данайців

Кануть в Лету

Марсове поле

Між Сциллою та Харибдою

Обійми Морфея 1. Охарактеризуйте образи Ахілла, Агамемнона, Париса та Гектора з гомерівської «Іліади».

 2. Елегійна і ямбічна поезія.

 3. У чому стародавні греки вбачали сутність трагедії? Доведіть свої міркування прикладами з трагедій Есхіла.

 4. Які проблеми висував Софокл у своїх трагедіях? Які духовні цінності обстоював?

 5. Конфлікт між суспільним і особистим в життя людини. Характеристика образів Медеї та Федри.

 6. Охарактеризуйте новоаттичну комедію та творчість Менандра.

 7. «Поетика» Арістотеля про сутність мистецтва та його жанри.

 8. У чому докорінна відмінність між давньогрецькою та римською літературами?

 9. «Енеїда» Вергілія, її зв’язок з епосом Гомера. Проблематика.

 10. Історична проза. Творчість Ксенофонта і Фукідіда.

 11. «Метаморфози» Овідія (тема перетворень, пов’язаність з фольклором, переплетення різних жанрів).

 12. Інтерпретація образу Федри в однойменній трагедії Сенеки.

 13. Клерикальна література: тематика та жанри.

 14. Поезія вагантів та голіардів. Основні представники та жанри.

 15. Історико-міфологічна основа англосаксонської поеми «Беовульф».

 16. Тематика та поетика лірики провансальських трубадурів.

 17. Сюжетні джерела та характеристика роману про Трістана та Ізольду.

 18. Жанри середньовічної драми. Роль містерії у розвитку театру.

 19. Поясніть сутність понять «гуманізм» і «Відродження».

 20. Образ Беатріче Портінарі й особливості композиції ліричної сповіді «Нове життя».

 21. Еволюція творчості П’єра Ронсара.

 22. Ідейний зміст союзу Дон Кіхота і Санчо Панси. Місце Сервантеса в іспанському історико-літературному процесі кінця ХVІ ст.

 23. Трагедії «Король Лір», «Макбет». «Гамлет», тема влади і відповідальності володаря.

Варіант 4

 1. Визначення міфу й міфології та її періодизація.

 2. Поясніть крилаті вислови міфологічного походження:

Муки Тантала

Прометеїв вогонь

Загадка Сфінкса

Ящик Пандори

Десята муза

Золотий дощ 1. Міфологічна основа «Іліади» Гомера.

 2. Жанрова своєрідність «Одіссеї» Гомера.

 3. Гесіод і дидактичний епос.

 4. Виникнення грецької трагедії. Перші драматурги та їх твори.

 5. Що таке сатирична драма?

 6. Що нового вніс у трагедію Софокл у порівнянні з творчістю Есхіла?

 7. Драма Менандра «Відлюдник» як комедія характерів. Особливості нової аттичної комедії.

 8. Завдяки творчості яких митців «золотий вік» римської літератури набув своєї гучної назви?

 9. Образ Енея з «Енеїди» Вергілія.

 10. Відображення у творчості Горація протиріч римського суспільства (прославлення Августина, філософія епікурейства, проповідь життя-хвилини).

 11. Історична проза Юлія Цезаря.

 12. Овідій «Метаморфози» – світоглядна й естетична основа твору.

 13. Поезія скальдів та її поетологічні техніки.

 14. Світська література латинською мовою: тематика

 15. Тематика, образна специфіка, особливості композиції героїчного епосу Франції (Пісня про Роланда)

 16. Поезія мінезингерів, два напрямки мінезангу і творчість Вальтера фон дер Фогельвейде.

 17. Фарс як провідний народний жанр.

 18. Франсуа Війон як останній поет Середньовіччя.

 19. Італійський Передренесанс. Творчість Данте.

 20. Фольклорні джерела та літературна історія роману Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель». Головні образи роману.

 21.  Революційний пафос драми Лопе де Веги «Фуенте Овехуна» та її художнє новаторство.

 22. Комедії В. Шекспіра. Ігра долі й випадку як підґрунтя колізій у любовних комедіях.

 23. Сатира та дидактизм у «Корабель дурнів» Себастіана Бранта.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби відродження. Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 248 с.

 2. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження. Навч. посібник / Ф.І. Прокаєв, Б.В. Кучинський, Ю.Л. Булаховська, І.В. Долганов. – К. : Вища шк., 1994. – 407 с.

 3. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 1: А-К / За ред. Н Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 824 с.

 4. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 2: Л-Я / За ред. Н Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 864 с.

 5. Кун М.А. Легенди і міфи Давньої Греції. – К. : Академвидав, 2007. – 448 с.

 6. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

 7. Література західноєвропейського Середньовіччя / За заг. ред. Н.О. Висоцької. Навч. посіб. – 2-е вид. «Історія зарубіжної літератури». – Вінниця: Нова книга, 2005. – 464 с.

 8. Літературознавство. Словник основних понять. / Пер. з нім. видання. – Тернопіль: Богдан, 2008. – 280 с.

9. Мегела І. Історія давньогрецької літератури. – К. : Видавець Вадим Карпенко, 2007. – 340 с.

10. Пащенко В.I., Пащенко Н.I. Антична лiтература: Пiдручник для студентiв вузiв. – К. : Либiдь, 2001. – 718с.

11. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: Іст.-естет. нарис. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 360 с.

12. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури середніх віків та Відродження. – Львів, 1992.Додаткова:

 1. Антична література. Греція. Рим : хрестоматія для ВНЗ / Укл. Т.В. Михед. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 952 с.

 2. Галич О.А., Назарець В. Васильєв Є. Теорія літератури. Підручник. – К. : Либідь, 2005. – 488 с.

 3. Пiдлiсна Г.Н. Антична лiтература для всiх i кожного. – К. : Технiка, 2003. – 384 с.

 4. Рубанова Г.Л. Історія світової літератури. Західноєвропейське середньовіччя (ІІІ-ХІV ст.). – Львів : ПАІС, 2004. – 144 с.

 5. Стабрила С. Міфологія для дорослих: Боги, герої, люди. – К. : Юніверс, 2000. – 544 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал