Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовк 050101 «Комп’ютерні науки»Сторінка6/8
Дата конвертації18.12.2016
Розмір1.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Звіт, який одержує параметри через форму
Завдання: створити форму, динамічно формуючу звіт по товарах, що належать до вибраної форми категорії (рис. 5.8 ‒ 5.11).

опис : 43.png

Рис. 5.8. Форма для динамічного формування звіту

опис : 80.png

Рис. 5.9. Звіт, динамічно сформований на підставі отриманих з форми даних

1. Сформулюйте простий запит, який включає такі поля:Назва таблиці

Назва поля

Категорії_Товарів

«Назва категорії»

Товари

«Код товару», «Найменування товару», «Латинська назва», «Код постачальника», «Кількість в упаковці», «Ціна за упаковку», «Кількість на складі», «Товарів на суму»

2. Збережіть запит під ім'ям «Категорії_Товари».

3. На основі щойно створеного запиту «Категоріі_Товари»сформуйте звіт, що включає всі поля запиту з Групуванням по Назві категорії.

4. Збережіть звіт під ім'ям «Категорії_Товари».

5. Створіть незв'язну форму для завдання умов відбору даних у звіт.

5.1. Помістіть на форму (за допомогою майстра елементів управління(Control Wizard)) елемент керування Поле зі списком (ComboBox), вказавши, що підстановка значень здійснюватиметься зтаблиці «Категорії_Товарів», поле «Назва Категорії»,сортування ‒ за назвою категорії.

5.2. У Вікні властивостей (Property Sheet) Поля зі списком на вкладціДані (Data) вкажіть, що номер приєднаного стовпцятаблиці ‒ 2.

опис : 41.png

Рис. 5.10. Вікно властивостей поля зі списком

5.3. Присвойти ім'я Полю зі списком ‒ Назва Категорії.опис : 102.png

Рис. 5.11. Вікно властивостей поля зі списком

4. Збережіть форму під ім'ям «Вибір_Категорії».

6. Відкрийте запит «Категорії_Товари» в режимі конструктора (Design) і для поля «Найменування Категорії» вкажіть умову відбору (Criteria):

[Forms]![Вибір_Категорії]![Назва Категорії]

Дана умова дозволяє формувати в запиті список товарів, які відносяться до категорії, що вибрана в формі «Вибір_Категорії» (по полю «Назва Категорії»). Потім сформований список передається до звіту «Категоріі_Товари», створений на підставі даного запиту.

7. Збережіть змінений запит.

8. Для відкриття динамічно сформованого звіту відкрийте форму «Вибір_Категорії» в режимі конструктора (Design).

8.1. При включеному майстрі елементів управління (Control Wizard) помістіть на поле елемент управління Кнопка (Button), виберіть категорію дій ‒ Робота із звітом, дія ‒ відкрити звіт «Категорії_Товари». Помістіть на кнопку текст «Сформувати звіт».

9. Перейдіть в режим форми (Form View) і перевірте роботу форми.

10. Збережіть форму, підтвердивши зміни.
Завдання: аналогічним чином створіть форму, динамічно формуючу звіт, що містить список всіх замовлень, виконуваних конкретним співробітником організації.

Вигляд форми:опис : 155.png

Рис.5.12. Форма для динамічного формування звіту

Вид звіту:опис : 100.png

Рис. 5.13. Звіт, динамічно сформований на підставі отриманих з форми даних

1. Створіть запит «Співробітники_Замовлення», вибравши НЕОБХІДНІ поля з таблиць «Співробітники» і «Замовлення» (вивчіть приклад сформованого звіту).

2. На підставі запиту «Співробітники_Замовлення» створіть звіт «Співробітники_Замовлення», здійснивши необхідне групування і сортування.

3. Створіть незв'язну форму «Співробітники_Замовлення» для завдання умов динамічного формування даних у звіті. На форму помістіть всі необхідні елементи управління (ЕУ), визначте необхідні властивості ЕУ (для ЕУ Поле зі списком задайте ім'я ‒ Співробітники).

4. У запиті «Співробітники_Замовлення» вкажіть умови відбору даних для динамічно формованого звіту.

5. У звіті «Співробітники_Замовлення»додайте підрахунок кількості виконуваних замовлень кожним співробітником.

5.1. Вирішіть, яке поле в звіті буде присутнім завжди (крім поля, за яким проводиться Групування) і задайте в примітці групи Підсумки для цього поля по кількості записів.

5.2. У режимі конструктора додайте підпис «Усього замовлень» в примітці групи.

6. Оформіть звіт і форму:

6.1. Додайте емблему організації, працюючи з властивостями форми/звіту (файл «Емблема.bmp»);

6.2. Відкоректуйте заголовки форми та звіту, колонтитули звіту, розмір і положення елементів і т.п.
Збереження та закриття бази даних

1. Збережіть всі зміни.

2. Завершіть роботу з Microsoft Access.
Контрольні запитання

1. Що таке звіт в теорії баз даних?

2. Які типи звітів можна створювати в MicrosoftAccess?

3. Розкажіть про створення звітів за допомогою «Майстра».

4.Розкажіть про складний звіт.

5. Яка різниця між стрічковим і простим звітом?

Лабораторна робота №6. МакросиМета роботи: створення макросів в MicrosoftAccess.
Теоретичні відомості

Макрос‒ це засіб для автоматизації завдань і додавання функціональних можливостей у форми, звіти і елементи управління.

У додатку Access макроси можна розглядати як спрощену мову програмування, на якій програма записується у вигляді списку макрокоманд для виконання. При створенні макросу кожна макрокоманда вибирається із списку, що розкривається, після чого до неї додається необхідна інформація.

Макрос створюється за допомогою конструктора макросів (Macro Design). Щоб відобразити будівник макросів на вкладці Створення (Create) в групі Макроси і код (Macro And Code) клікніть Макрос (Macro).
Хід роботи

Завдання 1. Створення ізольованого макросу

1. На вкладці Створення (Create) в групі Макроси і код (Macro And Code) клікніть Макрос(Macro) /. Відкриється конструктор макросів (Macro Design).

2. Для додавання макрокоманди в макрос в конструкторі макросів (Macro Design) виберіть макрос «Вікно Повідомлення» з випадаючого меню Додати нову макрокоманду (Create) або перетягніть макрокоманду з каталогу макрокоманд із списку справа. Для пошуку потрібних макрокоманд рекомендується використовувати вікно пошуку в каталозі макрокоманд.Рис. 6.1. Вибір макрокоманди
3. Вкажіть наступні аргументи для макрокоманди:Рис. 6.2. Аргументи макрокоманди
4. Виконаєте макрос за допомогою кнопки Виконати (Run). Підтвердіть збереження макросу, присвоївши йому ім'я «Повідомлення».

5. Перейменуйте макрос, давши йому ім'я Autoexec.

8. Закрийте базу даних, потім знову відкрийте її і переконаєтеся, що тепер макрос виконується автоматично при відкритті бази.

9. Поверніть макросу колишнє ім'я.


Завдання 2. Робота з вкладеними макросами
Вкладені макроси дозволяють використання в макросі іменованих груп макрокоманд, які можуть бути викликані тільки їх безпосереднім запуском.

1. Створення вкладених макросів

1.1. Відкрийте макрос «Повідомлення» в режимі конструктора (Design).

1.2. Додайте Вкладений макрос з каталогу макрокоманд.

1.3. Присвойте ім'я вкладеному макросу «Закінчення» і додайте у вікно вкладеного макросу макрокоманду «Вікно Повідомлення» з наступними аргументами:

Рис. 6.3. Вкладений макрос
1.4. Збережіть зміни і закрийте вікно макросу.

1.5. Виконаєте макрос з вікна бази даних. Буде виконаний тільки перший макрос із створених.

2. Зв'язок групи макросів з формою.

2.1. Відкрийте одну із форм створену на попередніх заняттях в режимі конструктора (Design).

2.2. Відкрийте Вікно властивостей форми(F4 або кнопка Сторінка властивостей (Property Sheet) в групі Сервіс (Tools)), виберіть вкладку Властивостей формиПодії (Events).

2.3. Для властивості Відкриття (On open) ‒ виберіть із списку макрос «Повідомлення».

2.4. Для властивості Закриття (on Close) ‒ виберіть макрос «Повідомлення. Закінчення».

2.5. Збережіть і закрийте форму. Потім відкрийте форму знову (виконається основний макрос «Повідомлення», а потім закрийте (виконається вкладений макрос «Повідомлення. Закінчення»).


Завдання 3. Експорт даних в різні формати

1. Створіть макрос, що виконує макрокоманду «Експорт З Форматуванням».

2. Аргументи макрокоманди (Arguments):

тип об'єкту ‒ форма;

ім'я об'єкту ‒ Список Замовлень По Датах;

формат виводузалиште порожнім;

ім'я файлу.<шлях до файлу>.<розширення вибраного формату>;

якість виводу ‒ друк.Рис. 6.4. Аргументи макрокоманди «Експорт З Форматуванням»
3. Збережіть макрос з яким-небудь форматом виводу (наприклад, .pdf) під ім'ям «Формат Вывода».

4. Відкрийте форму «Список Замовлень По Датах» в режимі конструктора (Design) і додайте на її елемент управління Кнопка (Button).

5. У Вікні властивостей (Property Sheet) елементу управління Кнопка (Button) виберіть вкладку Події (Events), і зв'яжіть подію Натиснення кнопки(PressButton) з макросом «Формат Виводу». Вкажіть підпис кнопки ‒ «Експорт даних».

6. Перейдіть в режим форми (Form View) і виконаєте макрос. Переконаєтеся в коректності його виконання.


Завдання 4. Створення впровадженого макросу

Процес створення впровадженого макросу аналогічний створенню стандартного макросу. Основна відмінність полягає в тому, що макрос впроваджується в об'єкт, з яким він пов'язаний, і не з'являється в списку макросів у вікні області переходів.

1. Відкрийте звіт «Транспортна компанія»в режимі конструктора (Design).

2. Розмістіть на формі звіту елемент управління Кнопка (Button).

3. Відкрийте Вікно властивостей (Property Sheet) для елементу управління Кнопка (Button), вкладку Події (Events), подія Натиснення кнопки (PressButton) і виберіть Будівника (натиснувши кнопку з трикрапкою). У діалоговому вікні Будівника (Choose, що відкрилося Builder) виберіть елемент Макроси (Macro Builder) ‒ ОК. Відкриється вікно Конструктора макросів (Macro Design).

4. Виберіть макрокоманду «Вікно Повідомлення» (MsgBox), довільно призначте аргументи (текст повідомлення, тип повідомлення і тому подібне) і виконаєте макрос, зберігши його.

5. Зверніть увагу, що створений впроваджений макрос не відобразився в списку макросів.
Завдання 5. За допомогою вбудованих макросів забезпечити можливість переходу між об'єктами бази даних, а також закриття об'єктів.

1. Відкрийте форму «Доставка» в режимі конструктора (Design).

2. На вкладці Конструктор (Design) в групі Елемент управління(Controls) активізуйте кнопку Використання майстра (Control Wizard) і виберіть елемент управління Кнопка (Button).

3. Розмістіть кнопку на формі. Відкриється вікно створення кнопок. Виберіть категорію «Робота з формою», дія «Відкрити форму» ‒ Далі ‒ Виберіть із списку форму «Транспорт»Далі (Next) ‒ Далі (Next) ‒ Текст «Транспорт» ‒ Готово (Finish). Відкриється форма «Транспорт».

4. Відкрийте форму в режимі форми (Form View), натисніть створену кнопку.

5. Відкрийте форму «Транспорт»в режимі конструктора (Design) і помістіть на форму елемент управління Кнопка (Button). У вікні Створення кнопок виберіть категорію «Робота з формою», дія «Закрити форму» ‒ Далі (Next) ‒ Розмістіть на кнопці текст або малюнок – Готово (Finish).

6. Перейдіть в режим форми (Form View) і натисніть на створену кнопку. Форма «Транспорт» закриється.

7. Переконаєтеся, що жоден із створених впроваджених макросів не відобразився в списку макросів.


Завдання 6. Створення макросу даних

Макроси даних ‒ це нова функція Access 2010, яка дозволяє додавати логіку в події, які відбуваються в таблицях (наприклад, додавання, оновлення або видалення даних).

Завдання: необхідно реалізувати часткову автоматизацію відстеження готовності замовлення. Для цього необхідно додати в таблицю «Замовлення» додаткові поля, створити форму, що виводить відповідну інформацію, а також створити макрос, який частково автоматизує відстеження готовності замовлення.

1. У таблицю «Замовлення» додайте два поля:

a. «СтанЗамовлення»: тип ‒ текстовий; використовувати підстановку ‒ Список; тип джерела рядків ‒ Список значень.

b. «Процент Завершення»: тип ‒ числовий; формат поля ‒ довге ціле.

2. Перейдіть в режим таблиці, створіть елементи списку поля «Стан Замовлення». Для цього клікніть по порожньому осередку поля і відкрийте вікно «Змінити елементи списку».

опис : 132.png

Рис. 6.5. Створення елементів списка поля таблиці
Додайте елементи «Не розпочато», «Виконується», «Закінчено».

опис : 1001.png

Рис. 6.6. Вікно зміни елементів списку поля таблиці

3. Збережіть зміни, закрийте таблицю.

4. На підставі зміненої таблиці «Замовлення» створіть форму «Стан Замовлення», включивши в неї наступні поля: «Код Замовлення», «Дата Замовлення», «Стан Замовлення», «Процент Завершення».

5. Збережіть зміни, закрийте форму.

6. Відкрийте таблицю «Замовлення» в режимі таблиці. Перейдіть на вкладку Таблиці, виберіть макрос «До зміни». Відкриється вікно макросів.

7. Виберіть команду умови Якщо в каталозі макросів, розділ Управління. Введіть критерій і його значення:опис : 289.png

Рис. 6.7. Параметри умови макросу «Якщо»
8. Виберіть макрокоманду «Задати Поле» і додайте її в блок «Якщо». Введіть такі аргументи:
опис : 290.png

Рис.6.8. Параметри макрокоманди «Задати Поле»
Далі необхідно додати команду, яка присвоїть полю «Процент Завершення» значення нуль при заданні значення «Не розпочато» поля Стан. Для цього додайте оператор «Інакше Якщо» до оператора «Якщо» (для цього спочатку виберіть оператор «Якщо», а потім клікніть на команді «Інакше Якщо»). Додайте аргументи команди:

опис : 789.png

Рис. 6.9. Параметри умови «Інакше Якщо»
9. Потім додайте команду «Задати Поле»:

опис : 102.png

Рис.5.10. Параметры макрокоманды «Задати Поле»
10. Збережіть зміни. Перевірте коректність роботи макросу в таблиці і в формі.
Завдання 7. Створення макросу користувацького інтерфейсу

Завдання: необхідно створити форму, що виводить список клієнтів в табличному виді з ім'ям «Список_Клієнтів», і реалізувати макрос, який би по натисненню на код клієнта відкривав форму з інформацією по вибраному клієнтові.

1. На основі таблиці «Клієнти» створіть форму «Список_Клієнтів», яка виводила б інформацію про клієнтів в табличному виді.Рис. 6.11. Форма «Список_Клієнтів»
2. Необхідно створити такий впроваджений макрос, який би по кліканню миші на коді клієнта у формі «Список_Клієнтів» виводив інформацію про клієнта в зручнішому вигляді із форми «Клієнти».Рис. 6.12. Обмін даними між формами додатку
3. Відкрийте форму «Список_Клієнтів» в режимі таблиці. Виділіть поле з кодом клієнта і відкрийте вікно властивостей.

4. У вікні властивостей перейдіть на вкладку Події, пункт Натиснення кнопки ‒ Макрос. Відкриється вікно конструктора макросів.

5. У вікні конструктора макросів виберіть макрокоманду «Відкрити Форму», задайте для неї наступні параметри:Рис. 6.13. Параметри макрокоманди «Відкрити Форму»
6. Збережіть зміни, перевірте коректність роботи макросу.

Збережіть і закрийте базу даних.

Завдання. Виконайте створення всіх типів макросів згідно свого варіанта.
Контрольні запитання

1. Що таке макроси в MicrosoftAccess?

2. Якімакроси можна створювати в MicrosoftAccess?

3. Розкажіть про роботу з вкладеними макросами в MicrosoftAccess.

4. Створення макросу експорту.

5.Що таке макрос даних?

Лабораторна робота №7.Підготовка додатка до впровадженняМета роботи: навчитися підготовлювати додаток створений в MicrosoftAccess до впровадження.
Теоретичні відомості

До передачі додатка в експлуатацію повинні бути здійснені наступні підготовчі дії:    1. Додаток має грунтуватися виключно на використанні форм і звітів.

    2. Необхідно передбачити параметри запуску бази даних і виходу з неї.

    3. Додаток має забезпечувати захист даних.


Хід роботи

Створення форми навігації

1. Створення навігаційної форми включає в себе створення трьох форм:

a. Форма навігації по створених формах;

b. Форма навігації по створеним звітах;

с. Власне форма навігації.

Рис 7.1.Кнопки головною навігаційної форми


Рис. 7.2. Приклад оформлення форми навігації за формами бази даних
2. Для їх розробки на вкладці Створення в групі Форми виберіть Навігація.

3. Виберіть макети форм, розмістіть на них відповідні вкладки для форм і звітів.

4. Після розробки форм перейдіть на вкладку представлення Backstage (вкладка Файл)ПараметриПоточна база данихПараметри додатківЗначок додатків: встановіть емблему, яка використовувалася в ході розробки програми (виберіть файл Емблема.bmp). Встановіть прапорець Значок форм і звітів. Збережіть зміни. Зверніть увагу, що на вкладках форм і звітів з'явилася встановлена емблема.

5. Встановіть наступні властивості форми: кнопка закриття - ні; кнопки розмірів вікна ‒ відсутні; допускається переміщення ‒ ні.

6. Відредагуйте зовнішній вигляд форми навігації. Додайте на форму фоновий рисунок ‒ емблему організації.
Створення макросу AutoExec

Макрос AutoExec автоматично запускається при старті додатку та виконує відкриття заданого об'єкта (наприклад, форми) бази даних, а також блокує область переходів.

1. Створіть новий макрос, що виконує команду Відкрити форму. Як параметр задайте ім'я форми навігації за додатком.

2. Збережіть макрос під ім'ям AutoExec.

3. Закрийте базу даних і відкрийте її знову. Виконається макрос AutoExec.

4. Для обходів параметрів запуску (макросу AutoExec) необхідно при відкритті бази даних утримувати клавішу SHIFT.


Робота з областю навігації програми

Закрийте для користувачів область навігації програми: перейдіть на вкладку представлення Backstage (вкладка Файл)ПараметриПоточна база даних ‒ Навігація ‒ зніміть галочку з пункту Область навігації.


Забезпечення захисту інформації

1. Якщо база даних відкрита ‒ закрийте її, але не виходьте з програми MS Access.

2. Клікніть на вкладці Файл і виберіть команду Відкрити (Open).

3. У діалоговому вікні Відкриття (Open) знайдіть файл Вашої бази даних. Клікніть на стрілці поруч із кнопкою Відкрити (Open) і в випадаючому списку виберіть команду Монопольно (Open Exclusive).

4. Перейдіть на вкладку Файл ‒ меню ВідомостіЗашифрувати паролем.

Рис. 6.3. Вікно Завдання пароля бази даних


5. У полі Пароль (Password) введіть пароль. Підтвердіть його в полі Підтвердження (Verify)OK.

6. Закрийте базу даних і відкрийте знову. Відкриється діалогове вікно Необхідно ввести пароль (Password Required). Введіть пароль.

7. Щоб видалити пароль, відкрийте базу даних в монопольному режимі, при відкритті введіть пароль. На вкладці Файл в меню Відомості клікніть на кнопці Розшифрувати базу даних (Decrypt Database). Введіть пароль і клікніть ОК. Пароль буде видалений.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал