Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовк 050101 «Комп’ютерні науки»Сторінка5/8
Дата конвертації18.12.2016
Розмір1.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Розділена форма

Даний вид форми дозволяє одночасно відображати дані у двох виглядах у режимі форми (Form View) і в режимі таблиці.Завдання: на основі таблиці «Товари» створіть форму «Товари» таким чином, щоб була можливість працювати з даними як через форму, так і безпосередньо з таблицею.

опис : 777.png

Рис. 3.7. Форма «Товари»
1. В Області переходів (Navigation Pane) виберіть таблицю «Товари».

2. На вкладці Створення (Create) в групі Форми (Forms) виберіть елемент Розділена форма (Split Form).

3. Перевірте коректність відображення даних на формі.

4. Збережіть форму під ім'ям «Товари».

5. Додайте нові записи ‒ спочатку одну через форму, потім одну безпосереднь в таблицю. Переконайтеся, що записи з'являються в обох виглядах.

6. У режимі конструктора (Design) додайте на форму елемент управління Поле (див. рис.3.8). Вкажіть Напис поля «На суму». відкрийте Вікновластивостей (Property Sheet) власне поля, вкладку Дані (Data), властивість Дані та введіть наступний вираз (скористайтесяБудівником виразів):

=[Ціна За Упаковку]*[Кількість На Складі]
опис : 858.png

Рис. 3.8. Форма «Товари», режим Конструктора
7. Відредагуйте формат поля. Видаліть з нижньої частини форми дублюючу інформацію в полі «Товарів На Суму». Переконайтеся, що поле видалено тільки з форми ‒ а не з таблиці – джерела форми. Збережіть зміни.
Стрічкова форма

Являє собою форму для декількох елементів і дозволяє відображати відомості більш, ніж про один запис одночасно.Завдання: на основі запиту «Список_Замовлень_По_Датах» створити форму «Список_Замовлень_По_Датах».

1. У вікні Області переходів (Navigation Pane) виділіть запит «Список_Замовлень_По_Датах».

2. На вкладці Створення (Create) в групі Форми (Forms) виберіть елемент Кілька елементів (Multiple Items).

3. У режимі макета (Layout View) з'явиться створена форма. Відредагуйте її зовнішній вигляд.

4. Перейдіть в режим форми (Form View), перевірте коректність відображуваних даних.

5. Збережіть форму під ім'ям «Список_Замовлень_По_Датах».


Складова форма (головна і підпорядкована).

Необхідна для перегляду в одній формі даних з декількох таблиць зі зв'язком «Один -до-багатьох».Завдання: на основі таблиць «Категоріі_Товарів» і «Товари» розробити форму, яка буде показувати категорії товарів. Кожній категорії, яка відображається має відповідати список товарів даної категорії.

1. На вкладці Створення (Create) в групі Форми (Forms) виберіть елемент Майстер форм (Form Wizard).

2. У Майстрі форм (Form Wizard) з таблиці «Категоріі_Товарів» виберіть всі поля, з таблиці «Товари» ‒ все, крім поля «Код категорії», натисніть Далі (Next).

3. Вигляд представлення даних ‒ підпорядковані форми.

4. Зовнішній вигляд підпорядкованої форми ‒ стрічковий.

5. Задайте імена для форм: для головної ‒ «Категорії_Товари», для підлеглої ‒ «Товари_Підлегла_Форма», натисніть Готово(Finish).

6. Видаліть з підпорядкованої форми зображення, видаліть зовнішній вигляд форм.

7. Перевірте коректність відображення даних у формі ‒ одній категорії повинні відповідати кілька товарів.


Завдання:на основі таблиці «Клієнти» створити форму, що відображає повну інформацію про клієнтів, а також замовленнях, зроблених кожним клієнтом (використовуючи форми «Список_Замовлень_По_Датах» і«Фактична_Адреса» в якості підлеглих).

опис : 5245555.png

Рис. 3.9. Форма «Клієнти»
1. На вкладці Створення (Create) в групі Форми (Forms) виберіть елемент Конструктор форм (Form Design).

2. У вікні Список полів (Field List) виберіть і перенесіть на форму всі поля таблиці «Клієнти».

3. Додайте на форму елемент Вкладка з метою додавання на вкладки відомостей з підлеглих таблиць.

4. На вкладці Конструктор (Desing) у групі Елементи керування (Controls) активуйте елемент управління Підпорядкована форма/звіт і клікніть на полі першої вкладки. Відкриється Майстер підлеглих форм.опис : 4545644.png

Рис. 3.10. Група Елементи Управління
5. Для вставки підпорядкованої форми в Майстрі підлеглих форм виберіть форму «Список_Замовлень_По_Датах» ‒ Далі (Next)Вибір зі списку ‒ Далі (Next) ‒ Запропоноване автоматично ім'я підпорядкованої форми ‒ Готово (Finish).

6. Аналогічним чином на другу вкладку помістіть форму «Фактична_Адреса».

7. Відредагуйте зовнішній вигляд всіх форм.

8. Відкоректуйте положення і розмір вікон таблиць і вкладок, перевірте коректність відображення форми в режимі форми (Form View) – для кожного клієнта на створеній формі повинні відображатися всі його замовлення і всі його фактичні адреси на вкладках.

9. Визначте назви вкладок.

10. Оформлення групи перемикачів "Credit Card"

10.1. Видаліть з основної форми поле Кредитна карта.

10.2. У групі Елементи керування (Controls) активізуйте кнопку Використання майстра (Control Wizard) і виберіть елемент управління Група перемикачів (Option Group).опис : 96.png

Рис. 3.11. Група Елементи Управління
10.3. Додайте групу перемикачів на основній формі. У вікні Створення групи перемикачів (OptionGroup Wizard) введіть назви типів кредитних карт (MasterCard,Visa, American Express)Далі (Next) ‒ Значення за замовчуванням «ні» ‒ Далі (Next)Далі (Next) ‒ Зберегти значення в поле «Кредитна Карта» ‒ Далі (Next) ‒ Виберіть оформлення ‒ Назва групи «Credit Card» ‒ Готово (Finish).

11. Перейдіть в режим форми (Form View) і подивіться результат.

12. У режимі конструктора (Design) або макета (Layout View) сформуйте заголовок форми ‒ «Клієнти».

13. Відредагуйте зовнішній вигляд форми.

14. Збережіть форму під ім'ям «Клієнти».
Завдання: аналогічним чином в режимі конструктора (Design) створіть форму «Постачальники», яка відображає інформацію про кожного постачальника і про товари, що поставляються. Головна форма повинна бути розроблена на основі таблиці «Постачальники», підпорядкована на підставі існуючої форми «Товари_Підлегла_Форма». Відредагуйте зовнішній вигляд форми.

опис : 36.png

Рис.3.12 Форма «Постачальники»
Зведена таблиця / зведена діаграма
Зведена таблиця (Pivot Table) і зведена діаграма (Pivot Chart) дають можливість виконувати комплексний аналіз даних (за аналогією з MS Excel).
Завдання: необхідно проаналізувати продажу по кожній категорії товарів.

1. Створіть запит «Аналіз_Продаж_Категорій», включивши в нього наступні поля:Назва таблиці

Ім’я поля

«Категорії товарів»

«Назва категорії»

«Товари»

«Найменування товару», «Код категорії»

«Подробиці замовлення»

«Кількість»

2. Виконайте запит, переконайтеся в правильності його виконання.

3. Перейдіть на вкладку Створення (Create) і виберіть тип форми Зведена таблиця (Pivot Table). Відкриється робоче вікно, на якому необхідно розмістити поля із запиту.

4. Для відображення списку полів (Pivot Table Field List) запиту клікніть мишкою на порожньому полі або виберіть кнопку Список полів (Field List) в групі Показати або приховати (Show/Hide) на вкладці Конструктор (Design).

5. Додайте поля рядків створюваної зведеної таблиці: «Назва Категорії», «Назва Товару»; поле «Кількість» додайте в поле підсумків для деталей.опис : 693.png

Рис. 3.13. Вікно розміщення елементів зведеної таблиці.
6. Збережіть форму (зведену таблицю) під ім'ям «Аналіз_Продаж_Категорій».

7. Виділіть поле «Кількість» і на вкладці Конструктор (Design) в групі Сервіс (Tools) виберіть Автовичеслення ‒ Сума (Sum). ця функція дозволить переглядати кількість проданих одиниць товарів по кожній категорії без вказівки подробиць.опис : 25.png

Рис. 3.14. Група Сервіс
8. В результаті зведена таблиця повинна виглядати таким чином:

опис : 26.png

Рис.3.15. Зведена таблиця «Аналіз_Продаж_Категорій»
9. На підставі запиту «Аналіз_Продаж_Категорій» необхідно створити зведену діаграму. Для цього на вкладці створення необхідно вибрати кнопку Зведена діаграма (Pivot Chart).

10. Для відкриття вікна Список полів даних (Pivot Chart Field List) необхідно клікнути на порожньому полі області діаграми або натиснути кнопку Список полів (Field List) у групі Показати або приховати(Show / Hide) на вкладці Конструктор (Design).

11. В область поля категорії перетягніть поле «Назва Категорії», в область полів даних ‒ «Кількість». Відкоректуйте зовнішній вигляд діаграми, змініть тип на Ваш розсуд.

опис : 87.png

Рис. 3.16. Зведена діаграма
12. Збережіть форму (діаграму) під ім'ям «Аналіз_Продаж_Діаграмма»
Вікно діалогової форми

Вікна діалогової форми, як правило, використовуються для збору інформації, що надається користувачем. Вони завжди модальні – тобто користувач не може перейти до виконання інших етапів роботи з додатком, поки не закінчить обробку форми. Розробляються, частіше всього, з використанням засобів програмування.

Завдання: створити найпростішу діалогову форму.

1. На вкладці Створення (Create) в групі Форми (Forms) в меню Інші форми (More Forms) виберіть Модальне діалогове вікно (Modal Dialog).

2. На вкладці Конструктор (Design) у групі Елементи керування (Controls) виберіть елемент Підпис (Caption) і розмістіть його наформі. Введіть довільний текст питання (наприклад, «Ви впевнені, щохочете завершити роботу з додатком»).

3. Перейдіть в режим форми (Form View) і спробуйте відкрити будь-які об'єкти (вкладки, таблиці тощо). Зверніть увагу на те, що поки ви не закінчили роботу з вікном, ви не зможете продовжити роботу.

4. Виберіть варіант відповіді і закрийте вікно, не зберігаючи форму.
Збереження та закриття бази даних

1. Збережіть всі зміни.

2. Завершіть роботу з Microsoft Access

Завдання.

Створити:

- дві форми для введення і модифікації даних;

- зведену таблицю;

- форму навігації;

- вікно діалогу користувача.
Контрольні запитання

1. Що таке форми в базах даних?

2. Які Ви знаєте форми в MicrosoftAccess?

3. Як створити форму за допомогою майстра форм в MicrosoftAccess.

4.Розкажіть про зведену таблицю, зведену діаграму.

5.Що Ви знаєте про складову форма?

Лабораторна робота № 5. ЗвітиМета роботи: Навчитися створювати звіти в MicrosoftAccess
Хід роботи

I. Створення звіту за допомогою засобу «Звіт».

Завдання: на основі таблиці «Постачальники» створіть простий звіт,що містить інформацію про постачальників.

1. В області переходів виберіть таблицю «Постачальники».

2. На вкладці Створення (Create) у групі Звіти (Reports) клікнітьЗвіт (Report). Додаток Access автоматично сформує звіт івідобразить його в режимі макета (Layout).

3. Перегляньте цей звіт в режимах конструктора (Design),попереднього перегляду (Print Preview), подання звіту.

4. Змініть властивості бажаних об'єктів (наприклад, шрифт, колір,розташування елементів і т.п.)

5. Збережіть звіт під ім'ям «Постачальники» і закрийте його.


II. Створення звіту за допомогою Майстра звітів

Табличний звіт

Завдання: на основі таблиці «Співробітники» створіть звіт, що міститьінформацію про співробітників.

1. Попередньо створіть запит на базі таблиці «Співробітники»,включіть в нього всі поля, крім поля «Додаток» і пов'язаних з нимполів, відсортуйте поле «Прізвище» по зростанню. Збережіть підім'ям «Працівники_Запити».

2. На вкладці Створення (Create) у групі Звіти (Reports) клікнітьМайстер звітів (Report Wizard).

3. Виберіть запит «Співробітники_Запит»і всі його поляДалі (Next)Далі (Next) ‒Далі (Next).

4. Виберіть макет табличний, орієнтацію альбомну (Landscape) ‒Далі (Next).

5. Присвойте ім'я звіту: «Співробітники» Готово (Finish).

6. Сформований звіт буде показаний у вікні попереднього перегляду.

7. У режимі конструктора (Design) відредагуйте розташування даних взвіті таким чином, щоб воно відповідало ширині сторінки.Поміняйте місцями поля «Прізвище» та «Ім'я».

8. Збережіть звіт.
Звіт в один стовпець

Завдання: створіть звіт на підставі таблиці «Транспортна_Компанія».

1. На вкладці Створення (Create) у групі Звіти (Reports) клікнітьМайстер звітів (ReportWizard).

2. Виберіть таблицю «Транспортна_Компанія» і всі її поля ‒Далі (Next) ‒ Далі (Next) ‒ Далі (Next).

3. Виберіть макет в стовпець, орієнтація книжкова Далі (Next).

4. Присвойте ім'я звіту: «Транспортна_Компанія»Готово (Finish).

5. Якщо необхідно ‒ відредагуйте результати в режиміконструктора (Design).

6. Збережіть звіт.
Поштова наклейка

Завдання: створити наклейки для поштового відправлення клієнтам (на базі таблиці «Клієнти», поля «Ім'я», «Прізвище», «Адреса», «Місто»,«Штат», «Почтовий Індекс», «Країна»).

1. На вкладці Створення (Create) у групі Звіти (Reports) клікнітьНаклейки (Labels).

2. За допомогою майстра наклейок (LabelWizard), послідовно відповідаючи на питання, створіть звіт.

3. Назва звіту «Наклейки_Клієнти».

4. У разі необхідності відредагуйте звіт.

5. Подивіться звіт у всіх режимах.


Групування даних та обчислення підсумків

Завдання: на основі запиту «Замовлення_Клієнтів» створіть звіт, що виводить інформацію про всі замовленнях кожного клієнта і загальну суму замовлень клієнта.

1. На вкладці Створення (Create) у групі Звіти (Reports) клікніть Майстер звітів (ReportWizard).

2. Виберіть запит «Замовлення_Клієнтів» і всі поля запиту, крім поля «Ім'я»Далі (Next).

3. Додайте рівні групування ‒ «Прізвище»Далі (Next).

4. Натисніть кнопку Підсумки (SummaryOptions) і задайте обчислення підсумкових значення за сумою (Sum) (Sum ‒ вартість), показати дані і підсумки ‒ ОК ‒ Далі (Next).

5. Виберіть будь-який макет і альбомну орієнтацію (Landscape) ‒Далі (Next).

6. Ім'я звіту «Замовлення_Клієнтів».

7. У режимі конструктора (Design) або в режимі макета (LayoutView) змініть формат поля «Sum-([Sum-Вартість])» на грошовий (відкривши Вікно властивостей (Propertysheet), вкладку Макет (Format), встановивши формат поля).

8. Відредагуйте звіт у разі потреби.

9. Збережіть звіт.


ІІІ. Створення звітів без допомоги Майстра

Створення простого звіту

1. Виберіть сформований звіт «Постачальники», вивчіть його в режиміконструктора (Design), закрийте звіт.

2. На вкладці Створення (Create) у групі Звіти (Reports) виберітьКонструктор звітів (ReportsDesign).

3. У режимі конструктора (Design), починаючи з порожнього полявикористовуючи стандартні елементи управління та їх властивості, сформуйте звіт, аналогічний вивченому звіту «Постачальники», вручну.


Створення складного звіту

Завдання: створити звіт, що виводить інформацію про те, яка позиція товару якими клієнтами була куплена (звіт аналогічний звіту «Замовлення_Клієнтів» з тією відмінністю, що групування повинно відбуватися по полю «НазваТовару»).

1. На вкладці Створення (Create) у групі Звіти (Reports) виберіть Майстер звітів (ReportWizard).

2. Додайте всі поля із запиту «Замовлення_Клієнтов», на підставіякого формується звіт.

3. Оформіть звіт, відповідаючи на питання Майстра (групування не має).

4. Ім'я звіту «Товари_По_Кліентах».

5. Ознайомтеся з отриманим звітом і перейдіть в режим макета (Layout).

6. У режимі макета (Layout) відредагуйте звіт. Видаліть поля ‒ «Ім'я», «Код Замовлення», «Знижка»; перенесіть поле «Назва Товару» ‒ на початок (див. рис.5.1).

7. Змініть заголовок звіту на «Товари клієнтів».

8. У режимі макета (Layout) застосуйте групування (Grouping) (вкладка Конструктор (Design) група Групування та підсумки (Grouping&Totals), кнопка Групування (Group)) по Найменуванню товару, відсортурйте по Найменуванню товару за зростанням («Починаючи з А»).

опис : 23.png

Рис. 5.1. Звіт «Товари_По_Кліентах», режим Макета

9. У розділі Груповання, сортування та підсумки (Group, Sort, AndTotal) в розділі групування Найменування товару (Group) «Більше»(More) вказати наступні параметри:

9.1. Підсумки по полю «Sum-вартість», типсума, прапорецьпоказати в примітці групи, прапорецьпоказати загальний підсумок.

9.2. Підсумки по полю «Кількість», типсума, прапорецьпоказати впримітці групи.

9.3. Заголовок ‒ «Найменування товару».

9.4. З розділом заголовка(Withaheadersection).

9.5. З розділом примітки (With a footer section).

10. У режимі конструктора (Design) встановіть для полів «Sum ‒вартість» грошовий формат.

11. У режимі конструктора (Design) в примітці групи додайте елемент управління Підпис (Caption) («РАЗОМ:»), див рис. 5.2.

опис : 65.png

Рис. 5.2. Звіт «Товари_По_Клієнтах», режим Конструктора

12. Подивіться результати роботи звіту. Він повинен виглядати аналогічно рис. 5.3.

13. Збережіть звіт «Товари_По_Клієнтах».

опис : 65.png

Рис. 5.3. Звіт «Товари_По_Клієнтах»
Створення стрічкового звіту

Завдання: створити звіт «Список_Товарів», що надаєінформацію про товари і ціни на товари.

1. На вкладці Створення (Create) у групі Звіти (Reports) виберітьКонструктор звітів (ReportsWizard).

2. У вікні Список полів (FieldList) виберіть таблицю «Товари», поля «Назва Товару», «Латинська Назва», «Ціна За Упаковку».

3. Розмістіть їх в області даних один під одним.

4. Виділіть всі елементи управління, розташовані в області данихзвіту.

5. У режимі конструктора (Design) на вкладці Упорядкувати (Arrange) у групі Таблиця (Table) виберіть макет розташування елементівуправління – Увигляді таблиці (Tabular). При цьому підписи полів повинніпереміститися в область верхнього колонтитула звіту (рис. 4.4).опис : 85.png

Рис. 5.5. Звіт «Список_Товарів», режим Конструктора

6. За допомогою Вікна властивостей (Property Sheet) відкоригуйте вигляд форми (шрифти, колір, розмір елементів і т.п.).

7. У режимі макета (Layout View) додайте сортування від мінімального до максимального для поля «Ціна За Упаковку».

8. У режимі макета (Layout) додайте емблему до звіту (файл Емблема.bmp), клікнувши на елемент управління Емблема в групі Елементи керування на вкладці Конструктор (Design).

9. Перегляньте результати звіту. Вони повинні виглядати аналогічно рис.5.5.

опис : 15.png

Рис. 4.5. Звіт «Список Товарів»

10. Збережіть звіт під ім'ям «Список_Товарів».


Завдання: створити телефонну книгу, яка містить всі контакти компанії.

1. На підставі запиту «Список_Телефонів»Майстром звітів (ReportsWizard) створіть звіт з ім'ям «Телефонна_Книга» (групування немає,сортування немає).

2. У режимі конструктора (Design) додайте групування (вкладкаКонструктор (Design), група Групування та підсумки (Grouping&Totals), кнопка Групування (Grouping)). З'явитися вікно Групування, сортування та підсумки (Group, SortAndTotal). У даному вікні додайтегрупування по полю «Прізвище Ім'я»; натисніть Більше (More) і додайтегрупування По першому знаку.

3. У полі заголовка групи «Прізвище Ім'я» додайте елемент керування Поле(Field). Видаліть підпис поля.

4. За допомогою Будівника виразів (ExpressionBuilder) (Ctrl + F2 абоВікно властивостей поля, вкладка Дані, поле Дані) в створене полевведіть вираз:

= UCase (Left(Nz[ПрізвищеІм'я]);1))

Ім'я поля «Прізвище Ім'я» підставляється із створюваного звіту«Телефонна_Книга».

опис : 82.png

Рис. 5.6. Звіт «Телефонна_Книга» у режимі Конструктора

5. Вивчіть звіт в режимі звіту. Відкоректуйте його зовнішній вигляд.опис : 78.png

Рис. 5.7. Звіт «Телефонна Книга»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал