Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовк 050101 «Комп’ютерні науки»Сторінка4/8
Дата конвертації18.12.2016
Розмір1.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Створення запиту з обчислюваним полем

II.III.Завдання: необхідно обчислити суму замовлення певного товару.

1. Створіть запит (майстром запитів (Query Wizard) або конструктором запитів (Query Design)), включаючи в нього поля з таблиць в наступному порядку:
Таблиця «Замовлення»

Поля «Код замовлення», «Код Клієнта»

Таблиця «Товари»

Поля «Найменування Товару»

Таблиця «Подробиці_Замовлення»

Поля «Кількість», «Знижка»

2. Присвойте ім'я запиту: Вартість_Товару_В_Замовленні.

3. Виконайте запит , переконайтеся в правильності його виконання. Поверніться у вікно конструктора (Design).

4. Сховайте поле «Код Клієнта» (необхідно прибрати прапорець з поля Виведення наекран (Show)).

5. У порожню комірку рядка Поле (Field) введіть наступний текст (для зручності введення перейдіть у вікно Область введення (Zoom), натиснувши Shift + F2):

Вартість: ([ЦінаЗаУпаковку]*[Кількість]) -([ЦінаЗаУпаковку]*[ Кількість]*[Знижка])
Тут Вартість» ім'я нового обчислюваного поля, а

текст поле двокрапки задає вираз для його обчислення.
6. Виконайте запит і проаналізуйте результати його виконання.
II.IV. ПІДСУМКИ ПО ВСІЙ ТАБЛИЦІ

Завдання: у запиті «Вартість_Товару_В_Замовлені» підрахувати суму всіх проданих товарів.

1. Відкрийте запит «Вартість_Товару_В_Замовлені» і залиште результати відкритими в режимі таблиці (Datasheet).

2. На вкладці Головна (Home) у групі Записи (Records) клікніть Підсумки (Totals). У нижній частині таблиці з'явиться новий рядок зі словом Підсумок у першому стовпці.

3. Клікніть комірку в полі «Вартість» з ім'ям Підсумок. Зверніть увагу на стрілку, яка з'явилася в комірці.

4. Клікніть стрілку для перегляду доступних статистичних функцій.

5. Виберіть Сума (Sum). У полі буде відображатися сума значень в стовпці.

6. Збережіть запит.
II.V.Завдання: створити запит, що виводить інформацію про покупки кожногоклієнта компанії.

1. За допомогою Майстра запитів (Query Wizard) створіть простий запит на підставі таблиці «Клієнти» (поля «Прізвище», «Ім'я») та запиту «Вартість_Товару_В_Замовлені» (поля Код Замовлення,Назва Товару, Кількість, Знижка, Вартість).

2. Виберіть Підсумковий звіт, натисніть кнопку Підсумки та виберіть обчислюване значення Вартість – необхідно обчислити суму (Sum).

3. Збережіть запит під ім'ям «Замовлення_Клієнтів» і виконайте його.


III. ПЕРЕХРЕСНІ ЗАПИТИ

Якщо зведені дані потрібно реорганізувати, щоб зробити їх більш легкими для читання і зрозумілими, доцільно використовувати перехресний запит. Перехресний запит обчислює суму, середнє значення чи іншу статистичну функцію, а потім групує результати в два набори значень, розташовуючи один з них уздовж бічної сторони таблиці, а другий – вздовж її верхнього краю. При створенні перехресного запиту необхідно вказати, в яких полях повинні міститися заголовки рядків, в яких – заголовки стовпців, а в яких – значення, за якими обчислюються зведенідані. При заданні заголовків стовпців і сумуючих значень може використовуватись тільки одне поле. При завданні заголовків рядків можна використовувати до трьох полів.


III.I.Завдання: створити запит, що виводить інформацію про вартість покупоккожного клієнта.

1. На вкладці Створення (Create) виберіть Майстер запитів (Query Wizard), тип запиту – перехресний (Crosstab Query Wizard).

2. Новий запит створіть на підставі запиту «Замовлення_Клієнтів»: для заголовка рядків (Row Heading) – поле «Прізвище», для назв стовпців (Column Heading) – поле «Назва Товару»; на перетині рядків і стовпців необхідно показати суму вартості (функція –сума (Sum)).

3. Задайте ім'я запиту: «Клієнти_Суми_Товари».

4. Виконайте запит. В результаті виконання буде надана інформація про загальну суму покупок кожного клієнта, крім того, буде надана інформація про суму покупок клієнта по кожній позиції товару.

5. У режимі таблиці (Datasheet) використовуйте функцію «Підсумки» на вкладці Головна (Home) для підрахунку загальної суми продажів товарів, а також сумі продажів по кожній окремій позиції товару (тобто встановивши значення Сума (Sum) для кожного поля в останньому записі запиту Підсумок).

6. Збережіть запит.
III.II. Завдання: необхідно отримати інформацію про роботу кожного співробітника – Кількості оброблюваних замовлень і отриманої за замовлення суми в поточному році.

1. За допомогою Майстра запитів (Query Wizard) створіть простий запит на підставі таблиць «Працівники» (поля «Прізвище», «Посада» ), «Замовлення» (поля «Код Замовлення», «Дата Замовлення») та запиту «Вартість_Товару_В_Замовлені» (поле «Вартість»).

2. Збережіть запит під ім'ям «Робота_Працівників». Виконайте запит.

3.У режимі конструктора(Design) для поля «Дата Замовлення» встановіть Сортування (Sort) – По зростанню (Ascending).

4. Для поля «Прізвище» введіть Умову відбору (Criteria): [Введіть прізвище співробітника:].

5. Виконайте запит (для різних співробітників – Андерсон, Емон, Каплан і т.п.). Переконайтеся в коректності його виконання.

6. У режимі таблиці (Datasheet) використовуйте функцію Підсумки (Totals): для поля «Код Замовлення» виберіть Кількість значень (яка буде підраховувати кількість замовлень для вибраного співробітника), для поля «Вартість товару в замовленні» – Сума (Sum) (буде підрахована загальна сума замовлень в обробці обраного співробітника).

7. Для поля «Дата Замовлення» введіть умови відбору (Criteria):


Year ([Дата Замовлення]) = Year(Now()).
дана конструкція дозволяє в якості умови вибору

встановити вибір записів тільки за поточний рік.


8. Виконайте запит для різних співробітників. Зверніть увагу, що дані функції Підсумки (Totals) повинні відображатися для кожного співробітника.
IV. ЗАПИТИ НА ЗМІНУ

IV.I. Запит на створення таблиці

Запит на створення таблиці отримує дані з однієї або декількох таблиць, а потім поміщає набір результатів в нову таблицю. Ця нова таблиця може розташовуватися в базі даних, яка відкрита в даний момент, або створюється в іншій базі даних.

Зазвичай запит на створення таблиці створюється, коли необхідно скопіювати дані або помістити їх в архів.

Запит на створення таблиці складається з двох етапів: створення запиту на вибірку і перетворення цього запиту в нову таблицю.

1. Створіть новий запит на підставі таблиць «Транспортна_Компанія» (поле «Назва компанії»), «Доставка» (поля «ДатаДоставки» і «Тариф»), «Подробиці_Замовлення» (поле «Код Замовлення»).

2. Для полів запиту «Назва» та «Дата Доставки» встановіть Сортування (Sort)по зростанню (Acsending).

3. Виконайте запит, переконайтеся в коректності результатів.

4. На вкладці Конструктор (Design) у групі Тип запиту (Query Type) виберіть команду Створення таблиці . Відкриється діалогове вікно Створення таблиці. Введіть ім'я для нової таблиці «Доставка_Транспорт» (таблиця повинна бути поміщена в поточну базу даних).

5. Виконайте запит, створивши нову таблицю. Збережіть запит під ім'ям «Запит_ Доставка_Транспорт».

6. В результаті виконання запиту з'явилася нова таблиця з записами в ній.


IV.II. Запит на додавання запису

Запит на додавання використовується, коли потрібно додати до наявної таблиці нові рядки даних.Завдання: за допомогою запиту додати запис про нового постачальника в таблицю «Постачальники».

1. Перейдіть на вкладку Створення (Create) і натисніть на кнопку Майстер запитів (Query Wizard).

2. Виберіть Простий запит (Simple Query Wizard) – як джерело виберіть таблицю «Постачальники» – додайте в запит всі поля таблиці (кнопка >> додає відразу всі поля) – ім'я запиту «Дані_про_постачальника» – ОК.

3. У запиті внесіть інформацію про нового постачальника (довільну), заповнивши всі поля запиту. Після заповнення полів запиту дані автоматично повинні передатися в таблицю «Постачальники.

4. Натисніть кнопку Оновити все.

5. Відкрийте таблицю «Постачальники» і переконайтеся, що в ній з'явився новий запис.

6. У запиті «Дані_Про_Постачальників» змініть назву організації для останнього введеноного запису і виконайте запит.

7. Відкрийте таблицю «Постачальники» і переконайтеся, що назва організації в останньому записі також змінилася.

8. Збережіть зміни.
IV.III. Запит на оновлення запису

За допомогою запиту на оновлення можна додавати, змінювати або видаляти дані в одному або декількох записах.Завдання: тариф доставки всіх транспортних компаній на всі замовлення збільшився в два рази. Необхідно ввести новий тариф (працюючи з таблицею «Доставка_Транспорт»).

1. На базі таблиці «Доставка_Транспорт» створіть конструктором новий запит на оновлення , включивши в нього поле «Тариф».

2. У комірку Оновлення (Update To) для поля «Тариф» введіть наступний вираз: [Тариф]*2.

3. Виконайте запит, підтвердивши оновлення записів.

4. Збережіть запит під ім'ям «Подвоєння_Тарифа».

5. Закрийте запит і подивіться змінену таблицю.

6. Виконайте запит «Подвоєння_Тарифу» ще раз, підтвердивши всі операції. Перевірте, що в таблиці «Доставка_Транспорт» тарифи підвищилися ще раз.
IV.IV. Запит на видалення запису

Завдання: видалити з запиту всі транспортні компанії, тариф яких перевищує 1 000 грн.

1. Створіть новий запит, внісши в нього всі поля таблиці «Доставка_Транспорт».

2. У режимі конструктора в групі Тип запиту (Query Type) виберіть кнопку Видалення (Delete).

3. У комірку Умова відбору (Criteria) для поля «Тариф» введіть вираз:>1000.

4. Виконайте запит; переконайтеся, що в представлених даних немає тарифів більше 1000 грн.

5. Збережіть запит під ім'ям «Умова_Тарифа».


IV.V. Запити в режимі SQL

Для отримання даних з бази даних використовується мова SQL (Structured Query Language – мова структурованих запитів). SQL – це мова програмування, яка дуже нагадує англійську, але призначена для програм керування базами даних. Кожен виконуваний запит насправді заснований на SQL.


IV.V.I. Простий запит на вибірку

Завдання: з таблиці «Транспортна_Компанія» вибрати всі транспортні компанії, крім «Кенгуру».

1. Створіть запит на вибірку на підставі таблиці «Транспортна_Компанія» (поле «Назва компанії»).

2. Виконайте запит.

3. Перейдіть в режим SQL («Вигляд (View) – SQL). Змініть код таким чином:


SELECT [Транспортна_Компанія].[ НазваКомпанії]

FROM [Транспортна_Компанія]

WHERE [Транспортная_Компанія].[НазваКомпанії]<>'Кенгуру';
4. Виконайте запит, переконайтеся, що він виконується коректно.

5. Поверніться в режим SQL. Програмно змініть запит таким чином, щоб він виводив не тільки назву компанії, але і адресу (поля «Вулиця», «Місто», «Штат»). Виконайте запит.

6. У режимі SQL змініть запит таким чином, щоб виводилися тільки

транспортні компанії, розташовані в місті Денвер. виконайте

запит.

7. Збережіть запит під ім'ям «SQL_Вибірка».8. Зробіть сортування обраних записів по назві компанії в алфавітному порядку:

ORDER BY «Назва Компанії»;

9. Виконайте запит. Збережіть зміни.
IV.V.II. Завдання: видалити таблицю «Доставка_Транспорт»:

1. У конструкторі запитів виберіть режим SQL.

2. Введіть наступний код:

DROP TABLE [Доставка_Транспорт];

3. Виконайте запит, переконайтеся, що обрана таблиця вилучена.

4.Збережіть запит під ім'ям «Видалення_Таблиці».


IV.V.III. Запит на об'єднання

Даний вид запитів використовується для об'єднання ідентично структурованих даних.


Завдання: створити запит, який повертає список всіх контактів компанії (клієнти, співробітники) з номерами телефонів, відсортований в алфавітному порядку.
1. У конструкторі запитів виберіть тип запиту – об'єднання (автоматично робота буде відбуватися в режимі SQL).

2. Введіть наступний код:


SELECT Прізвище, Ім'я, НомерТелефона FROM Клієнти UNION

SELECT Прізвище, Ім'я, Телефон FROM Співробітники;


3. Для об'єднання двох полів Прізвище» та «Ім'я» в одне – «ПрізвищеІм’я» змініть код наступним чином:
SELECT Прізвище&" "&Ім'я AS ПрізвищеІм’я, НомерТелефона FROM Клієнти

UNION


SELECT Прізвище&" "&Ім'я AS ПрізвищеІмя, Телефон FROM Співробітники;
4. Збережіть запит під ім'ям «Список_Телефонів».

опис : 555.png

Рис. 2.1. Результат виконання запиту «Список_Телефонів».
Збереження та закриття бази даних

1. Збережіть всі зміни.

2. Завершіть роботу з Microsoft Access.
Завдання

Створити:

- два простих запити на вибірку;

- два перехресних запити;

- один запит з параметрами;

- два запити на зміну;

- два запити в режимі SQL.


Контрольні запитання

1. Що таке запит в теорії баз даних?

2. Які типи запитів можна створювати в MicrosoftAccess?

3. Розкажіть про запити на вибірку.

4.Розкажіть про перехресний запит.

5.Що таке параметричний запит?

Лабораторна робота №4.ФормиМета роботи: навчитися створювати форми в MicrosoftAccess
Теоретичні відомості

Форма‒ це об'єкт бази даних, який можна використовувати для введення, зміни або відображення даних з таблиці або запиту. Форми застосовуються для керування доступом до даних, наприклад для визначення того, які поля або рядки даних повинні відображатися. Ефективна форма прискорює роботу з базою даних, так як користувачам не потрібно шукати потрібні відомості. Приваблива форма робить роботу з базою даних не тільки ефективною, а й більш приємною. Крім того, форми можуть запобігати введення неправильних даних.

Види форм:

1. Форма для введення і модифікації даних:

1.1. Форма з одним елементом;

1.2. Розділена форма;

1.3. Форма для декількох елементів (стрічкова форма);

1.4. Складова форма (головна і підпорядкована, з відношенням «один-до-

багатьох»).

2. Зведена таблиця (зведена діаграма).

3. Форма навігації.

4. Вікно діалогу користувача.

Форму можна створювати за допомогою безлічі засобів, що знаходяться на вкладці Створення (Create) в групі Форми (Forms) (залежно від типу і складності створюваної форми). Нижче будуть розглянуті різні варіанти створення.

опис : 1111111.png

Рис. 3.1. Група Форми


Форми для вводу та модифікації даних

Форма з одним елементом

При роботі з даним видом форми одночасно виводиться тільки однинзапис.


Хід роботи
Завдання: на основі таблиці «Доставка» створити форму «Доставка», що містить відповідну інформацію.

1. У вікні Області переходів (Navigation Pane) виберіть таблицю«Доставка».

2. На вкладці Створення (Create) в групі Форми (Forms) виберіть елемент Форма (Form).

3. У режимі макета (Layout View) відкриється тільки що створена на базі зазначеної таблиці форма. Перейдіть в режим форми (Form View) і перевірте коректність відображуваної інформації. Зверніть увагу, що на формі також відображається пов'язана з таблицею «Доставка» інформація про замовлення.

4. Збережіть форму під ім'ям «Доставка».

5. Налаштування властивостей форми:

5.1. У режимі конструктора (Design) відкрийте Вікно властивостей форми (Property Sheet), клікнувши на кнопці Сторінка властивостей (Property Sheet) в групі Сервіс (Tools) на вкладці Конструктор (Design). Відкриється вікно властивостей (Property Sheet).

5.2. У вікні властивостей (Property Sheet) для полів Написи клікніть на

вкладці Макет (Format), знайдіть і задайте значення (на ваш розсуд) наступним властивостям:


  • Шрифт (Font Name);

  • Розмір шрифту (Font Size);

  • Насиченість (Font Weight);

  • вивчіть інші доступні властивості.

(щоб вибрати елемент керування або область форми, для якої задаються властивості, необхідно клікнути по цьому елементу чи області і таким чином вибрати його або обрати необхідний елемент з випадаючого меню Вікна властивостей).

опис : 1256.png

Рис. 3.2. Вікно властивостей форми
5.3. Відкоректуйте поле Підпис (Caption) для розміщених на формі елементів (задайте підписи елементам).

5.4. Клікніть в будь-якому місці Області даних (Details) форми і встановіть:  • колір фону (Back Color);

  • оформлення (Special Effect);

  • вивчіть інші доступні властивості.

6. Для вирівнювання елементів форми в режимі конструктора перейдіть на вкладку Упорядкувати до групи Розмір і порядок, кнопка Вирівняти.

опис : 56.png

Рис. 3.3. Група Розмір і порядок.

6.1. Виділіть на формі назви полів і вирівняйте по лівому краю, а також по нижньому або верхньому.

6.2. Виділіть на формі самі поля і вирівняйте по правому краю, а також по нижньому або верхньому.
Завдання:на основі таблиці «Транспортна Компанія» створити форму «Транспорт» за допомогою Майстра форм (Form Wizard).

1. На вкладці Створення (Create) в групі Форми (Forms) виберіть елемент Майстер форм (Form Wizard).

2. У вікні Майстра форм (Form Wizard) виберіть всі поля таблиці «Транспортна Компанія» (>>) ‒ Далі (Next) ‒ В один стовпчик(Stacked) ‒ Далі (Next) ‒ Ім'я «Транспорт» ‒ Готово (Finish).

3. Перейдіть в режим макета, в групі Теми (Themes) виберіть стиль оформлення, який Вам сподобався.

4. Вивчіть сформовану форму. Перейшовши до останнього запису ‒ додайте довільний новий, заповнивши всі поля. Відкрийте таблицю «Транспортна_Компанія» і переконайтеся, що внесений через форму запис з'явився в таблиці.
Завдання: на основі таблиці «Фактична_Адреса_Доставки» створити форму «Фактична_Адреса» за допомогою порожньої форми (Blank Form).

1. На вкладці Створення (Create) в групі Форми (Forms) виберіть елемент Порожня Форма (Blank Form).

2. Праворуч відкриється вікно Списку полів (Field List), в якому необхідно вибрати і перенести на форму всі поля з таблиці «Фактична_Адреса _Доставки» (подвійним натисканням на назву поля або перетягуванням поля мишкою). Якщо Список полів (Field List) не відкритий ‒ відкрийте його, натиснувши на кнопці Додати існуючі поля (Add Existing Fields) у групі Сервіс (Tools). В результаті, автоматично сформується найпростіша форма.

3. Збережіть форму під ім'ям «Фактична_Адреса».

4. У режимі конструктора (Design) попрацюйте зі стилем форми.

5. Збережіть форму.


Завдання: на основі таблиці «Співробітники» за допомогою Конструктора форм (Form Design) створити форму «Співробітники», що надає в компактному вигляді повну інформацію про персонал організації.

опис : 65.png

Рис.3.4. Форма «Співробітники»
1. На вкладці Створення (Create) в групі Форми (Forms) виберіть елемент Конструктор форм (FormDesign).

2. У вікні Список полів (FieldList) виберіть і перенесіть на форму наступні поля таблиці «Співробітники»:«Код», «Ім'я», «Прізвище», «Посада», «Дата Найму», «Дата Народження». Розташуйте їх одне під одним.

3. З групи Елементи керування (Controls) на вкладці Конструктор (Design) виберіть елемент Вкладка і активізуйте його кліканням миші.

опис : 5555555.png

Рис. 3.5. Група Елементи Управління
4. Помістіть вкладку на поле, клікнувши на тому місці поля, де ви хочете розмістити вкладку.

5. На перший вкладку з таблиці «Співробітники» помістіть наступні поля:«Адреса», «Місто», «Штат», «Індекс», «Телефон».

6. У групі Сервіс (Tools) натисніть кнопку Сторінка властивостей (Property Sheet), у вікні, властивостей (Property Sheet) виберіть для елемента Вкладка (з відповідним номером) вкладку Макет (Format) і в полі Підпис (Caption) напишіть «Контактна інформація».

7. Перейдіть на другу вкладку, відкрийте Список полів (Field List) і перенесіть на вкладку поле «Нотатки» з таблиці «Співробітники». Розтягніть поле змісту нотатки на все поле вкладки, надайте вкладці Підпис (Caption) «Нотатки» (див. п. 6).

8. Перейдіть в режим форми (Form View) і подивіться на результат.

9. Поверніться в режим конструктора (Form Design) і відредагуйте зовнішній вигляд форми (розташування елементів і т.д.).

10. Створіть заголовок форми, вибравши в режимі конструктора (Design) в групі Колонтитули елемент управління Заголовок.

11. У режимі конструктора (Design) додайте на форму третю вкладку, вибравши елемент управління Вставити вкладку. Надайте їй Підпис (Caption) «Додатки».

12. На вкладку «Додатки» перетягніть з таблиці «Співробітники» поле «Додатки» (всю пов'язану групу елементів). Відредагуйте зовнішній вигляд вкладки.

13. Перейдіть в режим форми (Form View).На вкладці «Додатки» повинні відображатися фото та / або ярлик текстового документа, який містить резюме співробітника.

14. Якщо додаток був не однин ‒ для того, щоб відкрити всі програми необхідно клікнути мишкою на фото або ярлику програми. З'явиться меню навігації по додатках:опис : 12544644.png

Рис. 3.6. Ярлик поля «Додаток» і меню навігації
Для послідовного переміщення по додатках необхідно натиснути стрілку, щоб відкрити список всіх додатків ‒ зображення скріпки.

15. Вивчіть форму, яка вийшла і збережіть її під ім'ям «Співробітники».

16. Перейдіть в режим макета (Layout View). Виділіть на вкладці Нотатки поле Нотатки. Відкрийте Сторінку властивостей (Property Sheet) (для даного поля), перейдіть на вкладку Дані (Data). Ввивчіть можливості параметрів Доступ (Access) і Блокування (Block), застосовуючи їх на поле Нотатки. Зверніть увагу на можливість заборони зміни даних у полі форми.

17. Збережіть зміни.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал