Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовк 050101 «Комп’ютерні науки»Сторінка3/8
Дата конвертації18.12.2016
Розмір1.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Створення таблиці в режимі таблиці

Завдання: у режимі таблиці створіть таблиці «Співробітники», «Транспортна_Компанія» і «Подробиці_Замовлення» (див. Додаток 1).

1. На стрічці виберіть вкладку Створення (Create), групу інструментів Таблиці (Tables), кнопку Таблиця (Table). У результаті будесформована нова порожня таблиця.

2. Клікніть на новому полі ‒ відкриється список основних типів полів. Виберіть тип створюваного поля і надайте йому ім'я. Для перегляду всіх можливих типів полів на вкладці Поля у групі Додавання тавидалення виберіть кнопку Інші поля.

3. Перейдіть в режим конструктора (Design), присвоївши ім'я таблиці і зберігши її.

4. У режимі конструктора встановіть необхідні властивості полів таблиці.

5. Збережіть структуру таблиці.Імпорт таблиці із зовнішньої бази даних MSAccess

Завдання: імпортуйте в базу даних таблицю «Товари» із зовнішньої базиданих «Товари.accdb».

1. Виберіть вкладку Зовнішні дані (ExternalDate), групу Імпорт тазв'язку, натисніть кнопку Access.опис : hhsrth.png

Рис. 3. Група Імпорт і зв’язки
2. Вкажіть джерело даних (шлях до папки, де зберігається БД Товари.accbd). Перемикач повинен бути встановлений на категорії «Імпорт таблиць, запитів, звітів, макросів і модулів в поточну базу даних (Import tables, queries, forms, reports, macros, and modules into a New Table in the Current Database )». Натисніть ОК.

3. У вікні, виберіть потрібну для імпорту таблицю (Товари) ‒ ОК.

4. Збережіть структуру таблиці, не зберігаючи кроки імпорту.
Імпорт таблиці з MS Office Excel

Завдання: імпортуйте в базу даних таблицю «Клієнти» з файлу « Клієнти.xlsx».

1. Виберіть вкладку Зовнішні дані (External Date), групу Імпорт та зв'язки, натисніть кнопку Excel.

2. Вкажіть джерело даних (шлях до папки, де зберігається файл Клієти.xlsx). Перемикач повинен бути встановлений на категорії «Імпортувати дані джерела в нову таблицю в поточній базі даних (Import the Source Data into a New Table in the Current Database)». Натисніть ОК.

3. Виберіть об'єкт «Листи (Show Worksheets)» ‒ Далі (Next).

4. Встановіть прапорець «Перший рядок містить заголовки стовпців (First Row Contains Column Headings)» ‒ Далі (Next).

5. Залиште опис полів без змін ‒ Далі (Next).

6. Виберіть у групі перемикачів пункт «Визначити ключ» ‒ із випадаючого списку полів таблиці виберіть поле «КодКлієнта»Далі(Next).

7. Підтвердіть імпорт в таблицю «Клієнти»Готово (Finish ).

8. У режимі конструктора відредагуйте типи даних полів таблиці (див. Додаток 1 )

9. Збережіть структуру таблиці, не зберігаючи кроки імпорту.


Імпорт даних з текстового файлу (.csv)

Завдання: імпортуйте в базу даних таблицю «Категоріі_Товарів» з файлу «Категорії Товарів.csv» (Примітка. Для виконнання даного завдання збережіть базу даних MicrosoftExel у форматі CSV(розділювачі ‒ коми)).

1. Виберіть вкладку Зовнішні дані (External Data), групу Імпорт тазв'язки, натисніть кнопку Текстовийфайл (Text File).

2. Вкажіть джерело даних (шлях до папки, де зберігається файл Категорії Товарів.txt). Перемикач повинен бути встановлений на категорії «Імпортувати дані джерела в нову таблицю в поточній базі даних». Натисніть ОК.

3. Перемикач «з роздільниками (Delimited) ‒ поля передаються комами або табуляцією» ‒ Далі (Next).

4. Перемикач «крапка з комою», встановіть прапорець «Перший рядок містить імена полів (First Row Contains Field Names)» ‒ Далі (Next).

5. Залиште опис полів без змін ‒ Далі (Next).

6. Виберіть у групі перемикачів пункт «Визначити ключ» і з випадаючого списку полів таблиці виберіть «КодКатегоріі»Далі(Next).

7. Підтвердіть імпорт в таблицю «Категоріі_Товарів» ‒ Готово (Finish).

8. Збережіть структуру таблиці, що не зберігаючи кроки імпорту.
Заповнення таблиць за допомогою імпорту даних

Завдання: заповніть даними таблиці, що залишилися імпортуючи їх з відповідних файлів (формату. xlsx або .csv ) з одним винятком: імпортовані дані повинні зберігатися в існуючійтаблиці, а не в новій (перемикач повинен бути встановлений в пункті «Додати копію записів в кінець таблиці (Append a copy of the records to the table)», далі ‒ вказати ім'я відповідної таблиці). Пам'ятайте, що послідовність і назви полів у таблиці Access повинні відповідати полям з імпортованих файлів (послідовність і назви полів таблиць ‒ Додаток 1). При імпорті даних для кожної таблиці ключ необхідно визначити по першому полю в випадаючому списку.
Робота з обчислюваними полями

У Access 2010 можна використовувати тип даних «Обчислюваний» для створення обчислюваного поля в таблиці. Це значно спрощує відображення і використання результатів обчислення в базі даних. Access оновлює обчислювані поля при редагуванні запису, забезпечуючи правильність значення в полі.


Завдання: створити обчислюване поле «ТоварівНаСуму» в таблиці «Товари», що зберігає інформацію про те, на яку суму знаходиться кожного найменування товару в даний момент на складі.

1. Відкрийте таблицю «Товари»в режимі конструктора (Design), додайте поле з ім'ям «ТоварівНаСумму» і типом даних «Обчислюваний». Відкриється вікно Будівника виразів (Expression Builder).

2. В будівнику виразів (Expression Builder) подвійним кліком миші виберіть поля, які беруть участь у обчисленні значення поля «ТоваровНаСумму»: поле «ЦінаЗаУпаковку» і поле «КількістьНаСкладі».

Знак множення поставте вручну або виберіть у групі Елементи виразів категорії Арифметичні. Натисніть ОК .опис : 123.png

Рис. 1.4. Вікно будівника виразів
3. Збережіть зміни, перейдіть в режим таблиці і переконайтеся в коректності результатів.
Вкладення файлів у записи бази даних (поле «Вкладення»(Attachment)). Поле Вкладення (Attachment) використовується для зберігання декількох файлів в одному полі і призначене для заміни свого попередника ‒ типу поля OLE. Вкладення можуть відноситися до різних типів.

Завдання: додати поле типу Вкладення для таблиці «Співробітники» і помістити в це поле наявні додаткові матеріали – резюме кожного співробітника (знаходяться в папці «Резюме» ) та наявні фотографії співробітників (папка ФотографіїСпівробітників»).

1. Відкрийте таблицю «Працівники» в режимі конструктора (Design). Додайте поле з ім'ям « Додатки» і типом даних «Вкладення».

2. Перейдіть в режим таблиці ‒ з'явиться щойно створене поле

опис : 1234.png

3. Щоб додати інформацію до запису натисніть правою кнопкою миші на відповідному полі, виберіть пункт меню Управління вкладеннями ‒ відкриється діалогове вікно Вкладення (Attachment).

4. Кнопкою Додати (Add) виберіть необхідні файли (резюме і фотографії співробітників) для кожного співробітника. В одне поле можуть бути додані одночасно декілька файлів (резюме і, якщо є, фото співробітника).

5. Збережіть зміни в таблиці.


Завдання: аналогічним чином створіть в таблиці «Товари» поле з ім'ям «Зображення» типу «Вкладення» і додайте зображення з каталогу «КвітиКартинки» для перших п'яти товарів.

Установка зв'язків між таблицями

Після створення таблиці для кожної теми в базі даних потрібно надати додатком Office Access 2010 засоби, за допомогою яких можна буде знову об'єднувати відомості при необхідності. Це робиться шляхом приміщення загальних полів в зв'язані таблиці і визначення зв'язків між таблицями. Після цього можна створювати запити, форми і звіти, які одночасно відображають відомості з декількох таблиць.


Завдання: розробіть схему даних для створених таблиць шляхом встановлення зв'язків між ними (див. Додаток 3).

1. Щоб переглянути межтаблічні зв'язки, виберіть пункт Схема дани (Relationships) на вкладці Робота з базами даних (Database Tools) вгрупі Відносини (Relationships). Буде відкрито вікно «Схема даних» (Relationships), в якому будуть відображені всі існуючі зв'язки. Якщо зв'язки ще не були визначені або це вікно відкривається вперше, Access виведе запит на додавання таблиці або запиту у вікно. Також Схему даних (Relationships) можна відкрити через вкладку Таблиця (Table) у групі Зв'язки (Relationships)опис : 12.png

Рис. 5. Варіанти вибору пункту Схема даних

2. Міжтабличний зв'язок можна створити за допомогою вікна «Схема даних» або шляхом перетягування поля в таблицю з області Список полів. При створенні зв'язку між таблицями не потрібно, щоб загальні поля мали однакові імена. Замість цього ці поля повинні мати однаковий тип даних.

3. Якщо в базі даних ніяких зв'язків не визначено, автоматично відкривається діалогове вікно Додавання таблиці (Show Table). Якщо воно не відображається, на вкладці Конструктор (Design) у групі Зв'язки(Relationships) натисніть кнопку Відобразити таблицю (Show Table).

4. Виберіть одну або кілька таблиць чи запитів і потім натисніть кнопку Додати (Add). По завершенні додавання таблиць і запитів у вікні «Схема даних» натисніть кнопку Закрити (Close).

5. Перетягніть поле (як правило, первинний ключ) з однієї таблиці в загальне поле (зовнішній ключ) в іншій таблиці. Щоб перетягнути відразу кілька полів, натиснувши і утримуючи клавішу Ctrl, виберіть кожне поле, а потім перетягніть їх. Буде відкрито діалогове вікно Зміназв'язків (Edit Relationships).

опис : 111.png

Рис. 6. Вікно Зміни зв’язків
6. Переконайтеся, що імена загальних полів зв'язку відображені правильно. Якщо ім'яполя відображено невірно, виберіть потрібне ім'я зі списку. Щобзабезпечити цілісність даних для цього зв'язку, встановіть прапорець. Забезпечення цілісності даних (EnforceReferentialIntegrity), щоб подолати обмеження на видалення або зміну пов'язаних записів, зберігаючи при цьому цілісність даних, слід встановити прапорців. Каскадне оновлення пов'язаних полів (CascadeUpdateRelatedFields) і Каскадне видалення пов'язаних полів (CascadeDeleteRelatedRecords). Якщо встановлено прапорець Каскадне оновлення пов'язаних полів (EnforceReferentialIntegrity), то при зміні ключового поляголовної таблиці автоматично змінюються і відповідні значення пов'язаних записів. Якщо встановлено прапорець Каскадне видалення пов'язаних полів (CascadeDeleteRelatedRecords), то при видаленні записи в головній таблиці видаляються і всі пов'язані записи в підпорядкованій таблиці.

7. Натисніть кнопку Створити (Create).

8. Для видалення або зміни зв'язку помістіть курсор на лінію зв'язку, а потім клікніть лінію для вибору. Виділена лінія зв'язку стане жирною. Коли лінія зв'язку буде обрана, натисніть праву кнопку миші і виберіть необхідний пункт меню.

9. Збережіть структуру схеми даних і закрийте її.


Використання майстра підстановок і створення полів з ​​кількома значеннями

Завдання: працюючи з таблицею «Замовлення» (поле «КодСпівробітника» ) з допомогою майстра підстановок створити поле з кількома значеннями.

1. Для можливості внесення зміни до типи полів спочатку необхідно відкрити Схему даних (Relationships) і видалити всі зв'язки тієї таблиці, яку необхідно модифікувати.

2. Відкрийте таблицю «Замовлення» в режимі конструктора (Design), поруч з ім'ям поля «КодСпівробітника» виберіть з випадаючого меню тип даних Майстер підстановок (Lookup Wizard) .

3. Використовуйте значення з таблиці у майстрі підстановок встановіть перемикач Об'єкт «Стовпець підстановки» використовуватиме начення з таблиці або запиту (I want the lookup column to look up the values ​​in a table or query) і натисніть кнопку Далі (Next).

4. Виберіть у списку таблицю «Співробітники» і натисніть кнопку Далі(Next).

5. У списку Доступні поля (Available Fields) виберіть поля «Прізвище», «Посада».

6. Натисніть піктограму «більше» (>), щоб перемістити вибрані поля в список Вибрані поля ( Selected Fields ) ‒ Далі (Next).

7. Можна виділити одне з полів, щоб сортувати по ньому елементи для підстановки, і натисніть кнопку Далі (Next). Натисніть кнопку По зростанню, щоб переключитися в режим сортування за спаданням.

Напис на кнопці зміниться на По спаданню. Натисніть кнопку ще раз, щоб переключитися назад. Натисніть кнопку Далі (Next).

8. При необхідності відрегулюйте ширину стовпців у полі підстановок і натисніть кнопку Далі (Next).

9. У групі Зберегти кілька значень для цієї підстановки встановіть прапорець. Дозволити кілька значень (Allow Multiple Values ​​) (цей прапорець повинен бути встановлений, щоб дозволити зберігання одночасно декількох значень) ‒ Готово (Finish).

10. Збережіть зміни.

11. Перейдіть в режим таблиці (Datesheet) і змініть будь-який запис в полі Код співробітника таблиці «Замовлення», клікнувши по відповідному полю з даними. Зверніть увагу, що при роботі з полем з'являється випадаючий список співробітників (прізвище та посада), в якому ви можете вибрати одного або декількох співробітників для обробки замовлення, встановивши маркер напроти їх прізвищ у списку.

12. Перейдіть в режим конструктора (Design) і переконайтеся, що тип даних поля «КодСпівробітника» залишився числовий (це важливо для зв'язку таблиць).

13. Збережіть зміни в таблиці.

14. Відкрийте Схему даних ( Relationships ) і відновіть зв'язки таблиці «Замовлення». Зверніть увагу, що при відображенні таблиці «Замовлення» на схемі відбулися зміни.

15. Збережіть схему даних.

16. Аналогічним чином за допомогою майстра підстановок відредагуйте в таблиці «Товари» поле «КодКатегоріі» з одним винятком: поле повинно мати тільки одне значення (тобто кілька значень в полі бути не може). Для підстановки необхідно взяти з таблиці «Категоріі_Товаров» поле «Назва Категорії». Після виконаної роботи переконайтеся, що при редагуванні даних в полі таблиці з'являється випадаючий список, який не допускає вибору декількох значень. Також переконайтеся ( в режимі конструктора (Design)), що тип поля залишився числовий.

17. Збережіть зміни в таблиці, закрийте таблицю, відновіть зв'язки в Схемі даних (Relationships), збережіть Схему даних (змін у відображенні таблиці «Товари» на схемі даних бути не повинно, тому що немає можливості вибору декількох значень у полі).
Перегляд відомостей про об'єкти в базі даних за допомогою архіваріуса (засоби документування бази даних).

Один із способів вивчити певну базу даних ‒ скористатися архіваріусом. Архіваріус використовується для побудови звіту, що містить докладні відомості про об'єкти в базі даних.

Архіваріус також є інструментом для документування бази даних. Спочатку слід вибрати, які об'єкти будуть детально розглянуті у звіті. Коли запускається архіваріус, його звіт містить всі дані про обрані об'єктах бази даних.

1. На вкладці Робота з базами даних (Database Tools) у групі Аналіз (Analysis) клікніть Архіваріус (Засіб документування бази даних) (Database Documenter).

2. У діалоговому вікні Архіваріус (Database Documenter) клікніть вкладку, на якій представлений той тип об'єкта бази даних, який потрібно вивчити. Щоб створити звіт по всіх об'єктах в базі даних, клікніть вкладку Усі об'єкти (All Object Types).

3. Виберіть один або кілька об'єктів з перерахованих на вкладці. Щоб вибрати всі об'єкти на вкладці, клікніть Виділити все (Select All).

4. Клікніть ОК.

5. Вивчіть звіти, закрийте вікно з звітами.


Збереження та закриття бази даних

1. Збережіть всі зміни.

2. Завершіть роботу з Microsoft Access.
Контрольні запитання

1. Для чого призначений програмний засіб MicrosoftAccess?

2. Що містить головне вікно MicrosoftAccess?

3. Що таке база даних?

4. Які Ви знаєте методи створення таблиць в MicrosoftAccess?

5. Розкажіть як будувати схему даних в MicrosoftAccess?

Лабораторна робота №3. Запити в Microsoft AccessМета роботи: навчитися створювати запити в MicrosoftAccess
Теоретичні відомості
Запит – звернення до даних для отримання інформації та виконання дій з даними. Запит можна використовувати для перегляду, зміни й аналізу даних, для виконання розрахунків, об'єднання даних з різних таблиць або додавання, зміни або видалення даних у таблиці. Запити можна також використовувати для включення даних у форму або звіт. У добре структурованій базі даних відомості, які потрібно представити з використанням форми або звіту, найчастіше зберігаються в різних таблицях. За допомогою запиту можна зібрати необхідні дані перед проектуванням форми або звіту.

У Microsoft Access є декілька типів запитів:

1. Запити на вибірку – найбільш часто використовуваний тип запиту. Запити цього типу повертають дані з однієї або декількох таблиць і відображають їх у вигляді таблиці, записи в якій можна оновлювати (з деякими обмеженнями). Запити на вибірку можна також використовувати для групування записів і обчислення сум, середніх значень, підрахунку записів і знаходження інших типів підсумкових значень

2. Запити з параметрами – це запит, який при виконанні відображає у власному діалоговому вікні запрошення ввести дані, наприклад умова для повернення записів або значення, яке потрібно вставити в поле. Можна розробити запит, що виводить запрошення на введення декількох одиниць даних, наприклад двох дат, потім Microsoft Access може повернути всі записи, що припадають на інтервал часу між цими датами. Запити з параметрами також зручно використовувати в якості основи для форм, звітів і сторінок доступу до даних.

3. Перехресні запити – запити, які використовуються для розрахунків і представлення даних у структурі, що полегшує їх аналіз. Перехресний запит підраховує суму, середнє, кількість значень або виконує інші статистичні розрахунки, після чого результати групуються у вигляді таблиці за двома розділами даних, один з яких визначає заголовки стовпців, а інший заголовки рядків.

4. Запити на зміну – запит, який за одну операцію змінює або переміщує кілька записів. Існує чотири типи запитів на зміну.

4.1. На видалення запису – видаляє групу записів з однієї або декількох таблиць. За допомогою запиту на видалення можна видаляти тільки весь запис, а не окремі поля всередині нього.

4.2. На оновлення запису – вносить загальні зміни в групу записів однієї або декількох таблиць. Запит на оновлення записів дозволяє змінювати дані в існуючих таблицях.

4.3. На додавання записів – додає групу записів з однієї або декількох таблиць в кінець однієї або декількох таблиць.

4.4. На створення таблиці – створює нову таблицю на основі всіх або частини даних з однієї або декількох таблиць. Запит на створення таблиці корисний при створенні таблиці для експорту в інші бази даних Microsoft Access або при створенні архівної таблиці, яка містить старі записи.

4.5. На об'єднання – дозволяє об'єднати дані з двох таблиць з аналогічними структурами.


Запити можна створювати за допомогою Майстра запитів (Query Wizard) або Конструктора запитів (Query Design).
I.I. ЗАПИТИ НА ВИБІРКУ. ОДНОТАБЛИЧНІ ЗАПИТИ – ВИБІРКИ

I.I.I. Створення запиту, що виконує сортування (перегляд підмножини даних в таблиці).

Завдання: необхідно переглянути список товарів і цін на ці товари.

1. Відкрийте базу даних «Мій Сад».

2. На вкладці Створення (Create) у групі Запити (Queries) клікніть Конструктор запитів (Query Design).

3. У діалоговому вікні Додавання таблиці (Show Table) на вкладці Таблиці (Tables) двічі клікніть «Товари».

4. Закрийте діалогове вікно Додавання таблиці (Show Table).

5. У таблиці «Товари» двічі клікніть кнопкою миші на полях «Назва товару»і«Ціна за упаковку»(також додати поле в бланк запиту можна перетягнувши поле з таблиці, утримуючи кнопку миші).

6. У рядку Сортування (Sort) бланка запиту для поля «Ціна за упаковку»виберіть По зростанню (Ascending) (для того, щоб товари в запитівиводилися по зростанню ціни на них).

7. Перевірте результат, запустивши запит кнопкою Виконати (Run)на панелі інструментів.

8. Збережіть запит під ім'ям «Товари_І_Ціни» (клікнувши правою кнопкою миші на вкладці з назвою запиту і вибравши пункт меню Зберегти або натиснувши кнопку Зберегти на стрічці ).
I.I.II. Запит, що виконує відбір значень у певному діапазоні

1. Відкрийте запит «Товари_І_Ціни» в режимі конструктора (Design).

2. Для поля «Назва товара» встановіть значення рядка Сортування (Sort) - По зростанню (Ascending).

3. Встановіть курсор в рядку Умови відбору (Criteria) поля «Назва товару» і викличте Будівник виразів (ExpressionBuilder) одним із способів: Ctrl+F2 або натисненням кнопки Будівника на панелі інструментів в групі Налаштування запиту (Query Setup).


Будівник виразів (Expression Builder) надає зручний доступ до імен полів і елементів управління, що використовуються в базі даних, а також до безлічі інших вбудованих функцій, що застосовуються під час написання виразів.
4. Відкрийте папку Оператори (Operators)– Порівняння – виберіть оператор Between і двічі клікніть по ньому мишкою.

5. Відредагуйте вираз: Between «K» And «M» і натисніть ОК. Зверніть увагу, що розкладка має бути на мові даних в таблиці.

6. Виконайте запит і перегляньте результати. Зверніть увагу на те, що найменування, що починаються на «М» в набір записів не увійшли.

7. Закрийте запит, не зберігаючи його.


I.I.III. Створення запиту, що виконує відбір значень за шаблоном
1. Відкрийте запит «Товари_І_Ціни» в режимі конструктора (Design).

2. Введіть в рядок Умови відбору (Criteria) для стовпця «Назва товару» вираз: *ая.

3. Виконайте запит і перегляньте результати.

4. Закрийте запит, не зберігаючи його.


I.I.IV. Створення запитів, що виконують відбір по декількох умовах

Завдання: необхідно знайти всі замовлення певного клієнта (Джеймса Вілсона, код - ВІЛДЖ) за поточний рік.
1. Створіть запит на базі таблиці «Замовлення», вибираючи поля: «Код Замовлення», «Код Клієнта», «Дата Заказа».

2. Введіть для поля «Код Клієнта»умову відбору «ВІЛДЖ».

3. Введіть за допомогою Будівника виразів (Expression Builder) для поля «Дата Замовлення» такий вираз: Year ([Дата Замовлення]) =27Year (Date ()) - 1. Даний вираз дозволить відібрати записи з таблиці за минулий рік.

4. Виконайте запит і подивіться результати.

5. Додайте в таблицю «Замовлення» ще одне замовлення від даного клієнта, змініть умову запиту таким чином, щоб виводилися записі не за минулий, а за поточний рік:

Year ([Дата Замовлення]) = Year (Date ()). Збережіть запит під ім'ям «Замовлення_Період» і виконайте його ще раз . Переконайтеся в коректності його виконання.


I.I.V. Завдання: аналогічним чином створіть запит на основі таблиці «Товари» для вибірки всіх товарів категорії «Боротьба з шкідниками» дорожче 20 грн. У запит повинні входити три поля з таблиці – «Назва Товара», «Код Категорії» (умови відбору (Criteria) – число 18, яке є кодом категорії товарів «Боротьба з шкідниками») і «Ціна За Упаковку» (сортування по зростанню, умови відбору (Criteria) > 20). Перевірте виконання запиту. Поміняйте умови відбору (Criteria): Between 10 AND 30. Виконайте запит. Збережіть запит під ім'я «Товари_Шкідники».
I.II. ЗАПИТИ НА ВИБІРКУ. БАГАТОТАБЛИЧНІ ЗАПИТИ – ВИБІРКИ
Таблиці в добре структурованій базі даних пов'язані одна з одною логічними відносинами. Ці відносини встановлюються на основі загальних полів, що містяться в цих таблицях, коли потрібно переглянути дані з пов'язаних таблиць, використовується запит на вибірку.
I.II.I. Завдання: необхідно переглянути загальну інформацію по всіх зроблених замовленнях (що входить в замовлення, коли і ким зроблене, хто відповідальний за виконання замовлення).

1. Перейдіть на вкладку Створення (Create) і натисніть на кнопку Майстер запитів (Query Wizard).

2. Виберіть Простий запит (Simple Query Wizard) – ОК.

3. Виберіть наступні поля для запиту (у вказаному порядку):
Таблиця «Товари»

Поле «Назва товара»

Таблиця «Деталі_Замовлення»

Поле «Кількість»

Таблиця «Клієнти»

Поля «Прізвище», «Ім’я»

Таблиця «Замовлення»

Поля «Код клієнта», «Дата Замовлення», «Необхідна Дата Замовлення»

Таблиця «Працівники»

Поля ««Прізвище», «Ім’я», «Посада»

натисніть кнопку Далі (Next).

4. Виберіть тип звіту Докладний(Detailed) – Далі (Next).

5. Введіть ім'я запиту «Список_Замовлень_По_Датах» – Готово (Finish) Сформується новий запит на підставі обраних полів їх декількох таблиць.

6. Відкрийте даний запит в режимі конструктора (Design). Перемістіть поле «Дата Замовлення» так, щоб воно стало першим – тобто вставте його перед полем «Назва Товару» (виділіть поле і перетягніть, утримуючи натиснутою кнопу миші).

7. Для поля«Дата Замовлення» встановіть значення Сортування (Sort) – По зростанню (Ascending).

8. Виконайте запит. Зверніть увагу, що замовлення в запиті вивелися згідно з датою їх подання – від першого до останнього.

9. Збережіть запит.

10. Встановіть умову відбору для поля «Дата Замовлення»:

Between Date () and Date () -19

Виконайте запит. Запит повинен вивести записи про замовлення за останні 20 днів (включаючи поточну дату).

11. Поміняйте умову відбору для того ж поля:

>#01.01.2007# And <#01.01.2010#

Виконайте запит. Запит повинен вивести всі записи про замовлення, зроблені в період з 2007 по 01.01.2010 р. Зверніть увагу, що записи за 2007 рік у запит входять, а за 2010 – не входять.

12. Закрийте запит, чи не зберігаючи змін (тобто без умов відбору).
I.II.IІ. Завдання: необхідно вивести список клієнтів, які не зробили ні одного замовлення

1. Перейдіть на вкладку Створення (Create), у групі Запити (Query) виберіть Майстер запитів (Query Wizard).

2. Виберіть тип запиту – Записи без підлеглих (Find Unmatched Query Wizard) – Далі (Next).

3. Виберіть головну таблицю, для записів якої необхідно виявити відсутність відповідних записів у підпорядкованій таблиці, – таблицю «Клієнти» – Далі (Next).

4. Виберіть підпорядковану таблицю таблицю «Замовлення» – Далі (Next).

5. Загальне поле для обох таблиць – «Код Клієнта» – Далі (Next).

6. В результуючому запиті необхідно вивести поля «Прізвище», «Ім'я» – Далі(Next).

7. Ім'я запиту – Клієнти_Без_Замовлень .

8. Виконайте запит . Перевірте правильність його виконання.
I.II.IIІ. Завдання: необхідно переглянути список товарів, що поставляються з штату Нью -Йорк (створення багатотабличного запиту-вибірки з умовою).

1. Перейдіть на вкладку Створення (Create) і натисніть на кнопку Конструктор запитів(Query Design).

2. Додайте таблиці «Постачальники» та «Товари», закрийте вікно додавання таблиць.

3. З таблиці «Постачальники» в бланк запиту додайте поля «Організація», «Штат».

4. З таблиці «Товари» у бланк запиту додайте поле «Назва Товара».

5. У бланку запиту для поля «Штат» встановіть умову відбору: «Нью-Йорк» і виконайте запит .

6. Збережіть запит під назвою «Поставки_Нью-Йорк».
ІІ. СТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗАПИТІВ.

При виконанні запиту з параметрами у користувача запитуються значення полів, які потім використовуються для створення умов для запиту.


ІІ.I. Завдання: необхідно створити запит, що виводить список товарів, які поставляються із заданого користувачем штату (для виконання цього завдання необхідно модифікувати створений раніше запит «Поставки_Нью-Йорк»).

1. У вікні бази даних відкрийте запит «Поставки_Нью-Йорк».

2. Перейдіть у вікно конструювання і в комірці Умова відбору (Criteria) стовпця «Штат» замість заданої раніше умови «Нью-Йорк» введіть текст:

[Введіть назву штату:].

3. Виконайте запит. У полі вікна, що з'явилося введіть назву штату (Техас, Айова і т.п.).
У динамічному наборі, що відбиває результат виконання запиту, будуть присутні тільки ті постачальники, які розташовуються в запитуваному штаті.

4. Поверніться у вікно конструктора (Design) і модифікуйте умову наступним чином: Like [Введіть початок назви штату:]&*

5. Виконайте запит . У вікні введіть одну або кілька перших букв назви штату і натисніть ОК.
В результаті виконання запиту буде виводитися список тільки тих постачальників, назву штату яких задовольняє заданій умові.
6. Збережіть запит під ім'ям «Постачальники_із_Західного_Штату».
ІІ.II. Завдання: на основі таблиці «Замовлення» необхідно створити запит, що виводить список всіх замовлень, виконаних співробітниками по прізвищах (поля Код Співробітника, Дата Замовлення), в період часу, зазначений користувачем (тобто користувач задає дату початку і кінця вибірки). Запит збережіть під ім'ям Діапазон_Дат. Умова для поля Дата Замовлення (створюється за допомогою будівника виразів(Expression Builder)):
Between [Введіть дату початку списку у форматі DD/MM/YYYY]

And [Введіть дату кінця списку DD/MM/YYYY]Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал