Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовк 050101 «Комп’ютерні науки»Сторінка2/8
Дата конвертації18.12.2016
Розмір1.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Мета роботи: отримати практичні навички створення та обробки табличних баз даних у MSExcel.
Теоретичні відомості

Бази даних (списки) в Excel ‒ це таблиці, рядки яких містять однорідну інформацію. Рядки таблиці називаються записами, а стовпці ‒ полями запису. Стовпцям присвоюють унікальні імена полів, які заносяться у перший рядок бази даних (списку) ‒ рядок заголовка.

Щоб бази даних (списки) працювали ефективно, вони повинні відповідати встановленим вимогам:


 1. Розмір і розташування списку:

- на аркуші можна розташовувати будь-яку кількість списків;

- між списком та іншими даними необхідно залишати щонайменше порожній рядок і порожній стовпець. 1. Назви стовпців:

- назви стовпців необхідно розміщувати в першому рядку;

- не об'єднувати комірки назв;

- не фарбувати назви, їх досить виділити жирним шрифтом;

- для розділення назв і даних використовувати кордони комірок, не залишати між ними порожні рядки або мальовані лінії. 1. Зміст рядків і стовпців:

- у стовпець вносити дані одного типу;

- кожен запис виводити в окремому рядку;

- всередині бази даних не залишати порожніх рядків і стовпців;

- не допускати початкових і кінцевих пробілів;

- якщо назва вулиці починається із цифри, наприклад, 12 Десантників, необхідно поставити перед цифрою апостроф.
Хід роботи

У середовищі табличного процесора MSExcel створити базу даних із вибраної предметної області, як наприклад ‒ основні роботи відділу кредитування філії № 1 КБ «Банкірчик», вхідна інформація для якої відповідає рис. 1.1.Завдання

1. Ввести назву бази даних у комірки А1:I1 та строку заголовка (А2:I2) (рис. 1.1).

Рис. 1.1.Стрічка заголовка
2. Виділити строку заголовка та правою кнопкою миші викликати вікно«Формат ячеек...» за командою (рис. 1.2).


Рис. 1.2. Вікно «Формат комірок»
3. Внести необхідні зміни. Встановити потрібні типи значень для кожного поля бази:

- діапазони ВЗ:В38 ‒ дата, а в D3:D38, Е3:Е38, L3:L38 встановити тип даних ‒ загальний;

- діапазони FЗ:F38, G3;G38, J3:J38‒ числовий (рис. 1.3);

- діапазони Н3:Н38 та I3:I38‒ текстовий.

Рис. 1.3. Вікно встановлення типів даних для комірок
4. Виділити потрібні діапазони, встановити перевірку значень за командою ДАННЬІЕ → ПРОВЕРКА (рис. 1.4).Рис. 1.4. Встановлення параметрів перевірки даних
Існують такі способи введення даних у базу даних (список):

а) використання форми даних, яка автоматично створюється після визначення заголовка бази даних за допомогою команди ДАННЬІЕ → ФОРМА;

б) введення даних у БД набираючи текст у порожні рядки (безпосереднє введення даних);

в) використання майстра шаблонів для перетворення робочого листа Microsoft Excel у форму;

г) застосування VBA (Visual Basic for Application) та ін.

Завдання

5. Встановити рамку виділення у заголовний рядок бази даних та виконати команду ДАННЬІЕ → ФОРМА (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Форма для вводу значень
6. Неправильно введене значення в полі Дата укладання договору (рис. 1.6).Рис. 1.6. Повідомлення про неправильно введене значення
7. Результат заповнення бази даних наведено на рис. 1.7.Рис. 1.7. Заповнена база даних
8. У вікні «Форма» вивести інформацію про роботу відділу кредитування філії № 1 КБ «Банкірчик» (рис. 1.8).Рис. 1.8. Інформація про роботу банків у БД за допомогою форм
Робота з базою даних у Microsoft Excel може здійснюється за трьома напрямами:

- сортування ‒ вибудовування записів даних у потрібному порядку;

- відбір даних ‒ вилучення записів даних з бази даних відповідно до деяких вимог (критеріїв);

- аналіз даних ‒ обробка різними засобами інформації, що знаходиться в базі даних або в відфільтрованих даних.

Базу даних можна сортувати:

- за зростанням;

- за зменшенням;

- у логічному порядку;

- у призначеному для користувача порядку.

У Microsoft Excel використовується такий порядок сортування:

- числа (від - ∞ до + ∞);

- текст і формули;

- значення «Брехня»;

- значення «Істина»;

- значення помилок;

- порожні значення.

При використанні сортування слід мати на увазі таке:

- порядок сортування даних у Microsoft Excel залежить від національних налаштувань Windows;

- якщо необхідно впорядкувати (відсортувати) числові величини в алфавітному порядку, то потрібно перед числовими величинами поставити апостроф або відформатувати числа як текст;

- для повернення до первісної бази даних необхідно ввести перед базою додаткове індексне поле, що містить зростаючу числову послідовність (1, 2, 3, 4, 5, ...). Тоді, виділивши клітинку у стовпці індексів і клацнувши навпротиПо зростанню, можна повернутися до первісної бази даних;

- дата і час повинні бути введені у відповідному форматі або за допомогою функцій дати або часу, тому що для сортування таких даних Microsoft Excel використовує внутрішнє подання цих величин;

- сортування за полями здійснюється послідовними угрупуваннями, починаючи з ключів найнижчого рівня;

Microsoft Excel може сортувати не тільки рядки, але й стовпці.

Завдання

9. Для сортування запису у базі даних за полемПозичальник у відповідності до алфавіту треба виділити заголовний рядок бази даних та виконати команду ДАННЫЕ → СОРТИРОВКА (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Визначення параметрів сортування даних
10. Зовнішній вигляд бази показано на рис. 1.10.Рис. 1.10. База даних у MSExcel
Процес пошуку і відбору інформації в базі даних MSExcelназивається фільтрацією. У MSExcel є два види фільтра: автофільтр і розширений фільтр.

Застосовуються такі критерії пошуку:

- за точною відповідністю;

- на основі порівняння ‒ використовують різні операції порівняння: = 200, = (пропуск) - шукають порожні поля, >, <=, і т. д. Такі операції можна застосовувати до різних форматів даних ‒ до чисел, тексту, окремих символів, дат, часу і т. д.;

- за близькою відповідністю до використання зразка ‒ задають зразок пошуку, використовуючи символи шаблону -? або / та *. Для знаходження полів, що містять просто? або *, перед ними ставиться ~ (знак «тільда»): ~?або ~*;

- з пошуку відповідності до використання множинного критерію з операціямиІтаАБО ‒ пошук даних за декількома умовами.Завдання

11. За допомогою користувальницького фільтра вивести інформацію про роботу відділення, наприклад, вивести мету кредитування ‒ «Купівля нерухомості» (рис. 1.11).
Рис. 1.11. Налаштування користувацького фільтра
12. Встановіть автофільтр для бази даних рис. 1.12.

Автофільтр дозволяє вивести на робочий лист усі записи, що задовольняють заданий критерій. Пошук із використанням автофільтра проводиться в такому порядку:

1. Клікнути на будь-яку комірку всередині бази даних.Рис. 1.12. Результат встановлення автофільтра
2. Виконати команду ДАННЫЕ → ФИЛЬТР → АВТОФИЛЬТР. Біля кожного поля рядка заголовка з’являться розкриваючі списки у вигляді кнопки з трикутником (рис. 1.13).

Зовнішній вигляд бази показано на рис. 1.13.Рис. 1.13. Результат застосування автофільтра за умовою «Річний %» >=0,20


 1. Перейти до необхідного поля.

 2. Вибрати необхідний критерій пошуку або скористатися користувацьким автофільтром «Умови...» (рис. 1.14).

 3. Для включення до критерію іншого поля повернутися до пункту 1.Рис. 1.14. Вікно налаштування автофільтра
Розширений фільтр дозволяє одночасно або окремо застосовувати операціїІ,АБОі складати обчислювані критерії. Пошук за допомогою розширеного фільтра передбачає використання такої методики:

  1. Підготувати умови відбору (діапазон критеріїв) для розширеного фільтра:

- верхній рядок повинен містити заголовки полів, за якими буде проводитися відбір (необхідне точна відповідність заголовкам полів бази даних, тому краще імена полів копіювати);

- між діапазоном критеріїв і базою даних повинен знаходитися або порожній рядок, або порожній стовпець;

- умови критеріїв пошуку записуються під підготовленим рядком заголовка, причому слід враховувати, що:

а) виконання умовиІвимагає розташовування критеріїв пошуку поряд в одному рядку;

б) виконання умовиАБОпотребує розташовування критеріїв в різних рядках;

в) пошук за обчислюваним критерієм включає формули, в яких аргументами є поля списку.  1. Клікнути мишкою на будь-якій комірці бази даних.

  2. Виконати команду ДАННЫЕ → ФИЛЬТР → РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР.

У діалоговому вікні«Расширенный фильтр» (рис. 1.15):

- вказати в областіОбробкамісце, куди будуть поміщатися результати вибірки даних;

- у полі Вихідний діапазонпомістити всю базу даних;

- у полі Діапазон умоввказати підготовлений діапазон критеріїв відбору записів;- якщо відібрані записи необхідно помісити в інше місце, то в полі Помістити результат в діапазон вказати відповідний діапазон комірок для відібраних даних (розмір вказаного діапазону повинен бути таким же, як і розмір вихідної бази даних);

- для відбору унікальних записів (без повторень) необхідно встановити прапорець «Тільки унікальні записи».

Завдання

13. У базі даних (див. рис. 1.16) необхідно визначити Мета кредитування та Строк надання позики.

Слід підготувати діапазон критеріїв відбору, оскільки це показано на рис. 1.16, клікнути на будь-якій комірці бази даних. Виконати команду ДАННЫЕ → ФИЛЬТР → РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР і заповнити поля діалогового вікна так, як показано на рис. 1.15. Результати відбору наведено на рис. 1.16.Рис. 1.15. Розширений фільтр


Рис. 1.16.Умова та результат для розширеного фільтра
У наведеному завданні дві умови з'єднані логічною дією «І».

Команда ДАННЫЕ → ИТОГИ допомагає впорядкувати базу даних за допомогою групування записів із виведенням проміжних підсумків, середніх значень чи іншої допоміжної інформації. Команда ДАННЫЕ → ИТОГИ також застосовується для виведення підсумкової суми у верхній або нижній частині бази даних і полегшує підсумовування числових стовпців. Крім того, ця команда відображає список у вигляді структури, що дозволяє розгортати і згортати розділи простими кліканнями мишею.Завдання

14. Додати проміжні підсумки в базу даних. Для цього організувати базу даних так, щоб записи кожної групи слідували в ній поспіль. Найпростішим способом є сортування за тим полем, на якому засновані групи. Виконайте команду ДАННЫЕ → ИТОГИ. Відкриється вікно діалогу «Проміжні підсумки» (рис. 1.17). Вибрати зі списку «При кожній зміні в групу», для якої визначаються проміжні підсумки. Це повинен бути той же стовпець, за яким сортувалася база даних. Зі списку Операція слід вибрати функцію, яка буде використовуватися для обчислення проміжного підсумку. Нарешті, в списку Додати підсумки по необхідно вибрати стовпець або стовпці для розрахунку проміжного підсумку. Натисніть кнопку ОК, щоб додати проміжні підсумки до бази даних (рис. 1.18).

Рис. 1.17. Параметри обчислення проміжних підсумків


Рис. 1.18. Результат обчислення проміжних підсуків
Для того, щоб видалити проміжні підсумки з бази даних, необхідно в діалоговому вікні «Проміжні підсумки» клікнути на кнопку «Прибрати всі». Excel видалить із робочого листа символи структури і всі проміжні підсумки.

Графіки зазвичай використовують, коли потрібно визначити характер поведінки якоїсь функції або процесу. Excel дозволяє будувати 7 типів графіків, розбитих на 3 категорії: графік, графік із маркерами і об’ємний графік.

Завдання

15. Побудувати діаграму, котра відображає «Річний %» роботи відділу кредитування філії № 1 КБ «Банкірчик». У меню ВСТАВКА для запуску Майстра діаграм вибрати пункт ДІАГРАМА. У Майстра діаграм на першому кроці вибрати тип діаграми. Нехай це буде об’ємний варіант розрізаної кругової діаграми. В якості діапазону вибрати поле «Річний %». При цьому будувати діаграму за проміжними підсумками, але загальний підсумок не використовувати (рис. 1.19).

16. Побудувати діаграму, котра відображає співвідношення між «Резервні та інші фонди банку» та «Резерви переоцінки». У Майстра діаграм на першому кроці вибрати тип діаграми. Слід припустити, що це буде об'ємний варіант об'ємної гістограми. В якості діапазону вибрати поля «Резервні та інші фонди банку» та «Резерви переоцінки». При цьому будуємо діаграму за загальними підсумками (рис. 1.20).Рис. 1.19. Кругова діаграма «Річний %»


Рис. 1.20. Діаграма співвідношення між «Резервні та інші фонди банку» та «Резерви переоцінки»
Завдання для самостійного виконання

Виконуючи лабораторну роботу, студенту необхідно вирішити такі завдання:

- створити таблиці даних за обраною предметною областю;

- внести дані в таблицю, використовуючи вікно «Форма»;

- зробити фільтрацію даних, використовуючи автофільтр та розширений фільтр;

- відсортувати записи в базі даних за вибраною умовою за алфавітом;

- обчислити проміжні підсумки та створити дві діаграми за власними потребами.
Вимоги до звіту про виконання лабораторної роботи

Звіт про виконання лабораторної роботи повинен містити:

1) титульний аркуш;

2) мету лабораторної роботи;

3) зроблені завдання для самостійного виконання;

4) висновки, отримані в ході виконання лабораторної роботи.
Контрольні запитання

1. Для чого призначений програмний засіб Microsoft Excel?

2. Що містить головне вікно Excel?

3. Що таке база даних?

4.Як проводиться фільтрація даних?

5.Що дозволяє зробити команда «Автофільтр»?

Лабораторна робота №2.Створення таблиць бази даних MicrosoftAccess в різноманітних режимахМета роботи: навчитися створювати таблиці бази даних MісrosoftAccess в різноманітних режимах
Хід роботи

Створення бази даних

1. Запустіть MicrosoftAccess з меню Пуск або за допомогою ярлика.З'явиться меню створення бази даних Access.

2. У вікні розділу «Створити» у розділі Доступні шаблони виберіть команду Нова база даних (BlankDatabase).

3. В області Нова база даних (BlankDatabase) у полі Ім'я файлу (FileName) введіть ім'я файлу («Мій сад») і вкажіть шлях до папки, в яку він повинен бути збережений.

4. Натисніть кнопку Створити (Create). Буде створена нова база даних і відкрито нову таблицю в режимі таблиці. При необхідності нову базу даних можна створити за допомогою шаблонів, а крім того, існує можливість завантаженнядодаткових шаблонів з веб-вузла Microsoft Office Online.
Створення таблиць

При створенні бази даних дані зберігаються в таблицях ‒ списках рядків (записів) і стовпців (полів), що відносяться до конкретноїобласті.

При створенні нової бази даних автоматично створюється новатаблиця.

Також таблицю можна створити за допомогою додавання нової таблиці в існуючу базу даних, імпорту або створення посилання на таблицю з іншого джерела даних, такого як книга MicrosoftOfficeExcel, текстовий файл або інша база даних.


Створення таблиці в режимі конструктора

Завдання: в режимі конструктора створіть таблиці «Замовлення», «Доставка», «Постачальники», «Фактична_Адреса_Доставки» (див. Додаток 1).

1. У вікні БД виберіть вкладку Створення (Create ), на ній у групі Таблиці ( Tables ) ‒ Конструктор таблиць (TableDesign).

2. У графу Ім'я поля (FieldName) введіть ім'я формованого поля ‒ ENTER.

3. У графі Тип даних (DataType) виберіть зі списку потрібний тип даних.

4. У графу Опис (Description) введіть текст, що пояснює призначення і використання даного поля таблиці.

5. У секції Властивості поля (Field Properties) задайте необхідні властивостіполя:Розмір поля (FieldSize);

Формат поля (Format);

Маску введення (InputMask);

Умова на значення (ValidationRule);

Обов'язкове поле (Required)

і т.д.


6. Формування маски вводу (Input Mask) (див. Додаток 2).Маска вводу визначає способи введення даних у базу даних.

6.1 Виберіть рядок Маска вводу (Input Mask) в секції Властивостіполя (FieldProperties) і натисніть кнопку Побудувати (InputMaskWizard) (кнопка з трьома крапками).

6.1. Підтвердіть збереження таблиці.

6.2. У вікні, Майстер створення масок (InputMaskWizard) виберіть із запропонованого списку необхідну маску (якщо вона є в списку).

6.3. Якщо необхідної маски в списку не має, натисніть у відкритому вікніМайстра створення масок кнопку Список. Відкриється вікно. Налаштування масок вводу (рис.1).Рис.1 Вікна роботи з маскою вводу
6.4. У полі Опис введіть назву створюваної маски вводу; в полеМаска вводу введіть власне саму маску (див. Додаток 2); вполіЗаповнювач виберіть заповнювач символів маски (зазамовчуванням ‒ знак нижнього підкреслення); введіть зразок даниху відповідне поле (як приклад для користувача) івиберіть Тип маски. Натисніть кнопку Закрити.

6.5. У вікні Майстра створення масок з'явиться щойно створенамаска ‒ Далі. У полі Проба (TryIt) введіть дані для перевіркидії маски ‒ Далі (Next)Далі (Next)Готово (Finish ).

6.6. У разі необхідності маска може бути побудована без допомогимайстра.

7. Визначення первинного ключа

7.1. У режимі Конструктора (Design) за допомогою покажчика мишівиділіть рядок з описом поля, яке повинно використовуватися вякості ключа.

7.2. Натисніть на панелі інструментів кнопку Ключове поле (PrimaryKey) або натисніть праву кнопку миші, вибравши відповіднийпункт меню.

Рис. 2. Група Сервіс
7.3. При визначенні складного ключа, необхідно виділити відразу всіполя, що входять до складу ключа (наприклад, утримуючи клавішу Ctrl),і призначити їх ключовими аналогічним чином (п. 7.2).

8. Формування «Значення за замовчуванням» (Default Value).

8.1. У таблиці «Замовлення» для поля «ДатаЗаказа» в секції Властивостіполя (FieldProperties) виберіть рядок Значення за замовчуванням (DefaultValue).

8.2. За допомогою будівника виразів (...) ( ExpressionBuilder ) ( Функції (Function) ‒ Вбудовані функції ( BuiltInFunction ) ‒ Дата / час ( Date / Time )) побудуйте вираз Date ( ), після цьогопри формуванні нового замовлення у полі за замовчуванням будевідображатися поточна дата.

9. Збереження структури таблиць.

Існують кілька варіантів збереження структури таблиці:

9.1. Натиснути кнопку Зберегти (Save) на Панелі швидкого доступу.

9.2. Натиснути правою кнопкою миші на вкладці документа і вибрати вконтекстному меню команду Зберегти (Save As).

9.3. Вибрати вкладку Файл (подання Backstage ), а потім вибратикоманду Зберегти як (Save As). Введіть ім'я створеної таблиці,натисніть ОК, закрийте вікно.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал