Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 13Сторінка1/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.75 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.Пирогова

"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри стоматології дитячого вікуЗавідувач кафедри

доц. Філімонов Ю.В. _______

" _____ "________ _20 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО)


ЗАНЯТТЯ 13Навчальна дисципліна

Ортодонтія

Модуль №

13

Змістовний модуль №

13

Тема заняття

Класифікації ортодонтичної апаратури. Методи лікування ортодонтичних хворих. Апаратурне лікування. Функціонально – направляюча апаратура.

Курс

3

Факультет

Стоматологічний

Підготував

Васильчук О.С.

Вінниця 20111. Актуальність теми: Класифікація ортодонтичних апаратів

за принципом дії, за способом і місцем дії, за видом опори, за місцем розташування, за способом фіксації, по виду конструкції – дає змогу правильного вибору конструкції апарату для успішного лікування зубощелепових аномалій.

Для повноцінного ортодонтичного лікування додатково застосовують механізми стимуляції процесів остеорепарації які можуть бути віднесені наступні категорії дій: медикаментозна терапія, фізіотерапія масаж, вакуум, використовування різних видів струмів, магнітних та ультразвукових полів, хірургічні втручання в ділянці переміщуваних зубів.

Значним кроком вперед у розробці арсеналу лікувальних ортодонтичних засобів було створення функціонально-направляючих ортодонтичних апаратів.

Апарати функціональної дії являють собою по-різному сконструйовані похилі площини (з кутом нахилу 30-45°), накушувальні площадки, оклюзійні накладки, що переміщують зуби або всю нижню щелепу в сагітальному, трансверзальному і вертикальному напрямках. У них не закладено ніяких активно діючих елементів. Джерелом сили є скорочувальна спроможність жувальних м'язів у період стикання певних зубів із похилою площиною, накушувальною площадкою або оклюзійни-ми накладками в інших ділянках; зубні ряди при цьому роз'єднані. Апарати діють переривчасто

2. Конкретні цілі:

Вивчити і знати класифікації ортодонтичної апаратури, методи лікування ортодонтичних хворих, апаратурне лікування, функціонально – направляючу апаратура.Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Ортодонтія.-Класифікації зубощелепно – лицевих аномалій та деформацій.

-Біомеханіка переміщення зубів.

-Сили по Шварцу.

- Теорії перебудови тканин пародонту.


Фізіотерапія.

: медикаментозна терапія, фізіотерапія масаж, вакуум, використовування різних видів струмів, магнітних та ультразвукових полів, хірургічні втручання в ділянці переміщуваних зубів

Ортопедія.

Складові знімних і незнімних ортопедичних конструкцій.4. Завдання для самостійної підготовки до заняття.

Вивчити і знати класифікації зубощелепно – лицевих аномалій та деформацій, біомеханіку переміщення зубів, сили по Шварцу.

Теорії перебудови тканин пародонту, медикаментозна терапія, фізіотерапія масаж, вакуум, використовування різних видів струмів, магнітних та ультразвукових полів, хірургічні втручання в ділянці переміщуваних зубів. Складові знімних і незнімних ортопедичних конструкцій

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення

Стимуляція процесів остеорепарації .
Масаж .

Вакуумна терапія.


- це комплекс заходів, направлений на резорбцію кісткової тканини альвеолярного відростка і утворення нових шарів кістки в місцях, що не підлягають тиску.


механічне подразнення тканин, що використовується з лікувальною метою.


Вакуумна терапія - використовування низького тиску з лікувальною метою


|

Апаратурний метод лікування
Сутність дії ортодонтичних апаратів полягає в безперервному, уривчастому або поперемінно-діючому тиску на зуби, альвеолярні відростки і щелепи за допомогою спеціальних механічних пристосувань, що активуються розсувними гвинтами, пружинним дротом, гумовими кільцями, лігатурами або зусиллями жувальної та мімічної мускулатури (при роз'єднаному прикусі) чи зміною стереотипних рухів нижньої щелепи за допомогою направляючих оклюзійних та накушувальних площадок, похилих площин та елементів, що забезпечують нормалізацію мімічної мускулатури: губні пелоти, щічні щити, вестибулярні мантелі -заслонки для язика та ін.

Безперервно діюча сила тисне на зуб без фази спокою протягом тривалого періоду і тому не припускає необхідної реорганізації тканини.


АПАРАТИ ФУНКЩОНАЛЬНО-НАПРАВЛЯЮЧОЇ ДІЇ

З метою усунення жорсткої дії незнімних апаратів на зуби їх стали робити знімними: капа Шварца, Биніна, апарат Шварца з накушувальною площадкою та похилою площиною, апарат Катца з накушувальною площадкою та ін. Використовування скорочення жувальних м'язів як основного джерела енергії для переміщення зубів дозволило надавати однощелепними незнімними і знімними апаратами міжщелепну дію завдяки наявності в їх конструкції пасивно діючого функціонально-направляючого елемента (похилої площини, накушувальної площадки, оклюзійних накладок

4.2. Теоретичні питання до заняття:
-Класифікації зубощелепно – лицевих аномалій та деформацій.
-Біомеханіка переміщення зубів.
-Сили по Шварцу .
-Теорії перебудови тканин пародонту.
- Медикаментозна терапія, фізіотерапія масаж, вакуум, використовування різних видів струмів, магнітних та ультразвукових полів, хірургічні втручання в ділянці переміщуваних зубів
-Складові знімних і незнімних ортопедичних конструкцій.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
Вивчення і тлумачення класифікації зубощелепно – лицевих аномалій та деформацій.


  • Вивчення біомеханіки переміщення зубів.  • Сили по Шварцу.

-Теорії перебудови тканин пародонту при ортодонтичному лікувані.


- Медикаментозна терапія, фізіотерапія масаж, вакуум, використовування різних видів струмів, магнітних та ультразвукових полів, хірургічні втручання в ділянці переміщуваних зубів.
- Складові знімних і незнімних ортопедичних конструкцій


План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.
Етапи заняття


Розподіл часу

Види контролю

Засоби навчання
Підготовчий етап

15хв

практичні

підручники.

1.1

Організаційніпитання.
завдання,ситуаційні задачі, усне опитування за стандартизованими переліками питань.

посібники, методичні рекомендації.

1.2

Формування мотивації.

1.3

Контроль початкового рівня підготовки.

2.

Основний етап

55хв

3.

Заключний етап

20 хв

тестові завдання

тестові завдання

3.1.

Контроль кінцевого рівня підготовки.
3.2.

Загальна оцінка навчальної діяльності студента.

3.3

Інформування студентів про тему наступного заняття.VI. Література:

основна: - П.С. Фліс Ортодонтія.

додаткова: - Хорошилкина Ф. Я. Руководство по ортодонтии.

Методичну вказівку склав: ас. Васильчук О.С.

Зміст теми:

Класифікація ортодонтичних апаратів
За. Ф. Я. Хорошилкіною, основні конструкції ортодонтичних апаратів класифікуються таким чином.
За принципом дії розрізняють чотири групи:

• функціонально-діючі

• функціонально-направляючі

• механічно діючі

• комбінованої дії.
За способом і місцем дії:

• однощелепні

• однощелепні міжщелепної дії

• двощелепні

• позаротові

• комбіновані.


За видом опори:

• реципрокні

• стаціонарні.
За місцем розташування:

• внутрішньоротові - оральні (піднебінні, язичні), вестибулярні (назубні);

• позаротові - головні (лобно-потиличні, тім'яно-потиличні, поєднані);

• шийні;


• щелепні (верхньогубні, нижньогубні, підборідні, підщелепні, на кути нижньої щелепи, поєднані).
За способом фіксації:

• незнімні

• знімні

• поєднані.


По виду конструкції:

• дугові


• капові

• пластинчасті

• блокові

• каркасні

• еластичні.
Методи ортодонтичного лікування
Стимуляція процесів остеорепарації - це комплекс заходів, направлений на резорбцію кісткової тканини альвеолярного відростка і утворення нових шарів кістки в місцях, що не підлягають тиску.

На першому етапі ортодонтичної дії процеси стимуляції направлені на подолання бар'єру захисних сил організму і процеси руйнування, розсмоктування кістки повинні переважати над процесами утворення нової кістки.

На другому етапі процеси руйнування і утворення тканини повинні бути по можливості урівноважені.

На третьому, завершальному, етапі процеси стимуляції повинні бути направлені на прискорення механізму перетворення нового кісткового утворення на повноцінну кісткову тканину, тобто процеси регенерації повинні переважати над процесами розсмоктування. Чим міцнішою буде кісткова тканина після закінчення ортодонтичного лікування, тим менше рецидивів, оскільки рецидиви виникають від недостатнього ретенційного періоду, від незакінченого лікування.

До механізмів стимуляції процесів остеорепарації можуть бути віднесені наступні категорії дій: медикаментозна терапія, фізіотерапія (масаж, вакуум, використовування різних видів струмів, магнітних та ультразвукових полів), хірургічні втручання в ділянці переміщуваних зубів.

Активатори функціональної дії - це комплекс ортодонтичних пристосувань, кожний з яких можна використовувати в окремому випадку для функціональної дії на ортодонтичний пристрій, а через нього - на переміщуваний зуб (зуби). Функціональні ортодонтичні активатори можуть бути розташовані в порожнині рота і приводитися в дію зубами протилежної щелепи, а можуть розташовуватися зовні порожнини рота і приводитися в дію механічним або електромеханічним шляхом.МАСАЖ

Масаж - механічне подразнення тканин, що використовується з лікувальною метою.

При масажі відбувається механічне подразнення поверхневих і глибоких тканин, периферичних нервових рецепторів, що викликає різні рефлекторні реакції, котрі приводять до зміни функції органів і тканин. Ступінь дії на нервову систему залежить від прийомів масажу, інтенсивності і часу проведення процедури. Наприклад, розтирання і погладжування знижують збудливість, що приводить до аналгезії, а рублення, поплескування і вібрація, навпаки, посилюють її. Внаслідок механічного подразнення відбувається розширення судин шкіри і глибоких тканин, що викликає посилення крово- і лімфотоку, обміну речовин, інтенсивності біохімічних процесів і захисних функцій тканин. У шкірі внаслідок прискорення розпаду білків і ферментативної активності з'являються біологічно активні речовини (гістамін, ацетилхолін), які надають гуморальну дію на тонус судин. У м'язах зникає стомлення внаслідок прискореного виведення продуктів енергетичного розщеплювання. Зменшується набряк і стимулюється обмін речовин у тканинах, що підвищує їх скоротливу функцію і працездатність. Відбувається перерозподіл крові в масажованих тканинах; це впливає на функції серцево-судинної системи. Масаж стимулює регенеративні процеси в тканинах внаслідок поліпшення мікроциркуляції, збільшує рухливість тканин.

ВАКУУМ-ТЕРАПІЯ

Метод дозованого вакууму на слизову оболонку і кісткову тканину розроблений під керівництвом В. І. Кулаженко (1960).

Вакуумна терапія - використовування низького тиску з лікувальною метою. У вогнищі дії створюється локальне пониження тиску і відбувається втягування уражених тканин, підвищення проникності судин, що при достатньо низькому вакуумі приводить до розриву тканин і утворення гематоми. Пошкодження тканин і судин приводить до активізації фізіологічних процесів, направлених на ліквідацію виниклого вогнища. У вогнищі відбувається ферментативне розщеплювання некротизованих білкових молекул, а в результаті - утворення біологічно активних речовин (гістамін, ацетилхолін та ін.). Активізуються імунобіологічні процеси, обмін речовин і фагоцитоз. Внаслідок розвиткумісцевої гіпоксії стимулюються клітинні захисні і адаптаційні процеси, відбувається розкриття резервних капілярів і розвиток нових мікросудин. У механізмі дії має значення також подразнення нервових рецепторів у вогнищі як вакуумом, так і продуктами розщеплення білків, що рефлекторно стимулює репаративні процеси у вогнищі пошкодження. Не слід виключати також гуморальну дію біологічно активних речовин, що потрапляють у кров'яне русло і впливають на різні процеси в організмі. Зруйновані тканинні структури і мікро-судини швидко обновляються, що сприятливо позначається на їх функціональній здатності. В ортодонтії використовують вакуум-розрідження, рівне 40 мм рт. ст., яке створюють в області коренів переміщуваних зубів. Курс лікування складається з 8-10 процедур, які проводяться по мірі розсмоктування гематом. При цьому протеолітичні ферменти, що вивільнилися з тканинних структур у зоні гематоми, прискорюють репаративні процеси, що сприяє скороченню тривалості лікування.

За даними Т. І. Коваленко (1985), після вакуум-стимуляції ортодонтичне переміщення зубів у дорослих достовірно скорочується в 1,3-1,5 рази (рис. 6.67).УЛЬТРАЗВУК

Для прискорення переміщення зубів за допомогою ортодонтичних апаратів Р. Д. Новоселов, А. Н. Чумаков (1983) запропонували впливати на кістку ультразвуком. Отримані ними дані показали, що ультразвук інтенсивністю 0,4 Вт/см2 здійснює виражений локальний вплив на мінеральний компонент кісткової тканини.

Механізм дії: під дією ультразвуку в тканинах відбувається поперемінне стискування і розтягування частинок, що приводить їх у коливальний рух або уздовж напряму ультразвукової хвилі, або перпендикулярно йому. При коливальних рухах енергія ультразвуку передається від частинки до частинки, що сприяє достатньо глибокій дії, особливо в однорідному середовищі. На межі роздільних середовищ і тканин може відбуватися віддзеркалення ультразвукової хвилі, що створює умови для інтерференції і утворення ділянок підвищеного ультразвукового тиску. Цей процес відбувається особливо часто на межі таких різних за акустичним опором тканин, як кістка- сухожилля, кістка - м'яз, де відображається 60 % енергії, що може суб'єктивно проявлятися відчуттям тупого болю.
Механічні коливання тканинних частинок приводять до "клітинного масажу", зсувів фізико-хімічних процесів і утворення тепла. При великій інтенсивності ультразвуку у фазі розтягування може відбуватися розрив міжмолекулярних сил зчеплення, тяжіння і виникнення мікропорожнин -кавітація, яка розриває оболонку клітин і руйнує молекули хімічних речовин. При кавітації виділяється багато енергії, особливо на межі поділу середовищ. Коливальні рухи частинок тканинних середовищ супроводжуються іонізацією і зміною біоелектричних процесів у клітинах, підвищенням хімічної активності різних процесів, утворенням хімічних речовин.

Хоча фізико-хімічна агресивність ультразвуку важлива в механізмі його дії, при дії на організм провідними залишаються реактивність і пристосовні можливості нервової, ендокринної та інших систем, що здійснюють гомеостаз.

Біологічна активність ультразвуку залежить від дози і може призводити до стимуляції або пригнічення тканинних процесів або навіть до пошкодження тканин. В даний час у терапії застосовується ультразвук малої інтенсивності (завдяки роботам Сперанського А. П., 1970, Обро-сова А. А.,1971, та ін.). При дії ультразвуку малої інтенсивності відбувається слабке нагрівання тканин, розширення судин, прискорення кровотоку, обміну речовин. Підвищується фагоцитоз, проникність тканинних мембран, засвоєння тканинами кисню з крові, поліпшуються процеси регенерації, нормалізується нервово-м'язова збудливість, судинний тонус, змінюються функції ендокринних залоз.

Ультразвук надає протизапальну, знеболюючу, розсмоктуючу, десенсибілізуючу, фібринолітичну дію. Під впливом невеликих доз посилюються процеси регенерації, диференціювання кісткової тканини, швидше розвиваються колатералі.УльТРАФОНОФОРЕЗ

Ультрафонофорез - введення у тканини лікарських речовин за допомогою ультразвуку.

Механізм дії і застосування: надає протизапальну, знеболюючу, розсмоктуючу, десенсибілізуючу, фібринолітичну дію.

Для прискорення ортодонтичного лікування в останні роки стали застосовувати ряд методів дії на шкіру, м'язи, нерви, слизову оболонку альвеолярних відростків, а також кісткову тканину.

■ Ультрафонофорез 10 % розчину хлориду кальцію Л. В. Сорокіна (1974) з успіхом використовувала для скорочення періоду ретенції результатів ортодонтичного лікування.

Аномалії прикусу у дітей взаємопов'язані з функціональними відхиленнями в діяльності м'язів, що оточують зубні ряди. Нормалізація функції м'язів щелепно-лицевої ділянки дозволяє скоротити терміни лікування і досягти стійких результатів. Підвищення м'язової сили відбувається в результаті багаторазових скорочень м'язів, що приводить до збільшення їх маси за рахунок потовщення волокон. Напругу м'язів можна викликати за допомогою електричних подразників. їх стомлення наступає пізніше, ніж гальмування в нервових центрах. При електростимуляції приріст м'язової маси наступає швидше, ніж при звичайному тренуванні.

Методика ультрафонофорезу: на слизову ясен укладають марлеві серветки у 4-6 шарів, зволожені лікарською речовиною, що має вводитися. На робочу частину хвилеводу наносимо вазелінове масло і фіксуємо його на яснах. Час дії ультразвуком 5 хвилин, інтенсивність озвучування -0,2 Вт/см2 у постійному режимі. Після закінчення дії ультразвуку слизову ясен обмиваємо ватним тампоном, змоченим у воді.

МАГНІТОТЕРАПІЯ

Магнітотерапія - застосування змінного магнітного поля низької частоти з лікувальною метою.

Механізм дії: при дії змінного магнітного поля низької частоти у тканинах створюються низькочастотні вихрові струми внаслідок переміщення заряджених частинок. Фізико-хімічні процеси змінюються, оскільки зовнішнє магнітне поле створює для них специфічні умови. Така дія сприяє поліпшенню кровообігу, обміну речовин, трофіки тканин.

Під дією змінного магнітного поля у слизовій оболонці ясен відбувається прискорення мікроциркуляції, зниження тканинної проникності, підвищення периферичного тонусу капілярів, усунення венозного застою, знижується фібринолітична активність тканин пародонту і слини, підвищується рівень насичення крові киснем.ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ

Метод електростимуляції застосовують у стоматології при лікуванні атрофії м'язів у щелепно-лицевій ділянці, у тому числі таких, що виникають у результаті тривалої іммобілізації щелеп після їх перелому, кістково-пластичних операцій, міопатичних парезів і паралічів.

Н. А. Плотнікова застосовувала метод електростимуляції в клініці ортодонтії в поєднанні з ортодонтичними апаратами для лікування прогнатичного прикусу.

Для стимулювання прорізування ретенованих зубів, застосування препаратів гіалуронідазної дії обмежене у зв'язку з можливістю виникнення виражених алергічних реакцій. Це послужило передумовою для вивчення в експерименті і клініці впливу на прорізування зубів подразнень електрострумом і введення деяких вегетотропних препаратів.

В. В. Галенко (1986) довела, що швидкість прорізування зубів може регулюватися введенням вегетотропних препаратів. Збуджуючи вегетативну нервову систему, засоби прискорюють прорізування зубів, а гальмуючи її - уповільнюють цей процес. Стимуляція катодом порогового струму силою 3 мкА прискорює прорізування зубів на 36,7 %, а стимуляція анодом уповільнює цей процес на 36,7 %. Катод і анод надпорогового струму пригнічують прорізування зубів на 22,4 і 53,1 % відповідно.

Клінічне застосування способів прискорення прорізування зубів, що затрималися, з використанням електростимуляції і електрофорез адреналіну підвищують ефективність лікування даної патології в порівнянні з апаратурним методом в середньому у 2 рази і скорочують тривалість лікування більш ніж у 3 рази.

Спосіб прискорення прорізування зубів, що затрималися, гальванічним струмом полягає в пропусканні постійного електричного струму через тканини альвеолярного відростка, в якому знаходяться ретеновані зуби. Сила струму складає 0,1-0,2 мА/см2, тривалість дії 15-20 хв; процедури проводять щодня протягом 15-20 днів. В. В. Галенко рекомендує використовувати імпульсний однотактний хвильовий струм частотою 50 Гц. Період посилок складає 8 + 1,4 с. Час дії 10-15 хв, сеанси щодня протягом 15-20 днів. Електрофорези з адреналіном проводять, змочуючи прокладку під активний електрод 0,1 % розчином адреналіну; в іншому методика електрофорезу не відрізняється від методики гальванізації.

Електростимуляцію тканин в області зуба, що не прорізався, гальванічним або імпульсним струмом слід проводити при лікуванні хворих з ретенцією зубів І—II ступеня, зумовленою наявністю надкомплектних зубів. При незакінченому формуванні коренів комплектних і надкомплектних зубів хірургічне видалення останніх не показане. Прискорення прорізування ретенованих зубів за допомогою електрофорезу адреналіну рекомендується при лікуванні пацієнтів старше 12 років з ретенцією зубів І—Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал