Методичні розробки з дисципліни основи філософських знаньСкачати 498.26 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації22.12.2016
Розмір498.26 Kb.
1   2   3   4   5

Рекомендована література:


1.Синицына А.В. Философия: учебное пособие для иностранных студентов.-Львов, 2014.

2. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 431 с.

3. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Я. Козьмук, О. Задубрівська ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 139 с.

4. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010

5. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. – К., 2007.

6. Сморж Я.О. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2004.

7. Філософія. Навчальний посібник / За ред. Ю.В.Осічнюка. – К., 2003. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В. – К., 2002.

8. Сілаєва Т.О. Курс лекцій. – Тернопіль, 2000. – С.18-25.

9.Причепій Є.М. Філософія: Посібник для студентів. – К., 2001

10.Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Львів, 2001

11.Подольська Є.А., Парафійник Н.І. Філософія. – Х.: Основа, 1997
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Тема: «Філософія Стародавнього світу»

(2 год.)
Актуальність теми: Філософія зароджується близько 2500 років в двох центрах на Сході (Індія, Китай) і на Заході (Греція). Філософські системи, які виникли в лоні культури Стародавніх Індії, Китаю, Греції і Риму вплинули на розвиток всієї світової філософії. Вивчення філософії Стародавнього світу допомагає краще зрозуміти особливості східної і західної цивілізації, оскільки, з одного боку, філософія відображає специфіку культури в лоні якої вона формується, а з іншого – сама впливає на її становлення.
Навчальні цілі заняття:


 • знати основні відмінності між східними та західними типами цивілізації, найперші джерела філософської думки Стародавньої Індії, Китаю, Греції та Риму;

 • вміти порівнювати між собою провідні ідеї філософських шкіл Стародавнього Світу, виділяти саме те, що є характерним для східного чи західного типів мислення;

 • розкрити внесок філософії Стародавнього Сходу і філософії античності у духовну спадщину людства.


Питання для обговорення

 1. Особливості східного і західного типів філософствування

2. Філософська думка Стародавньої Індії:

- ортодоксальні і неортодоксальні філософські системи;

- проблема буття у давньоіндійській філософії.

- проблема людини у давньоіндійській філософії. Поняття карми і сансари.
3. Філософія Стародавнього Китаю:

- філософія конфуціанства. Основні принципи конфуціанства.

- філософія даосизму;
4. Філософія Античності:

Мілетської школа (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр);

вчення Геракліта: проблема буття і людини

ідеалістична філософія Піфагора;

атомістичне трактування буття за Демокрітом;

5. Класичнтй період античної філософії;


 • вчення софістів

- філософія Сократа. Метод «сократичного діалогу»

- об’єктивний ідеалізм Платона; проблема буття («теорія ідей») Платона;

- проблема буття та вчення про людину і суспільство Арістотеля;

6. Елліністичний період античної філософії:

а) епікуризм:

б) філософія стоїцизму

в) скептицизм
Самостійна позааудиторна робота

(письмово в зошитах)

Завдання 1. За допомогою словника дайте визначення поняттям:

сансара, карма, нірвана, мокша дао, інь, ян, евдемонізм, гедонізм, фаталізм, атараксія.Завдання 2. За наведеною таблицею дайте характеристику напрямам пізньоантичної філософії

Школи

Основи світобудови і значення для людини

Висновки для людини,спрямування їхнього життя

Основні завдання і позиції людини

Скептицизм

Епікуреїзм

Стоїцизм

Неоплатонізм
Завдання 3. З’ясуйте природу принципу «золотої середини» і прокоментуйте:

• Вчитель: «Такий принцип як «золота середина» є найвищим принципом. Люди вже давно не володіють ним». …Коли не виявляють задоволення, гніву, смутку, радості – це і називається станом «золотої середини». Коли їх проявляють у належній мірі – це є стан гармонії. Середина є найважливішою основою дій людини. Гармонія – це шлях, яким мають прямувати люди. Коли вдається досягти стану середини і гармонії, у природі встановлюється порядок і все існуюче розквітає.

Учень: «Чи можливо одним реченням виразити правило, якого треба дотримуватися все життя?»Вчитель: «Можливо. Чого не бажаєш собі, не чини іншим»

Вчитель: «Благородна людина думає про обов’язок, маленький про користь».
Теми рефератів
1. Філософська спадщина Індії і сучасність.
Контрольні питання для закріплення матеріалу

 1. В чому принципова відмінність мислення Стародавнього Сходу від західної системи мислення?

 2. Чим би Ви пояснили те, що представники давньоіндійської філософії акцентували увагу на окремій особі й не торкались проблем удосконалення соціальної сфери?

 3. В чому Ви бачите відмінність між конфуціанством і даосизмом?

 4. Що є найважливішою особливістю буддизму?

 5. Поясніть сучасне значення ідейних надбань давньосхідної філософії.

 6. Чим може зацікавити східна філософія сучасного лікаря?

 7. Що означає поняття «карма» і яка її роль у житті людини?

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал