Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчанняСкачати 47.86 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір47.86 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра соціології та політології

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

з навчальної дисципліни

«Соціологія міжнародних відносин»

за напрямом підготовки: 6.030101 «Соціологія»

Укладач: старший викладач Грищенко Н.І.

Рекомендації розглянуті та схвалені на

засіданні кафедри соціології та політології

Протокол № ____ від «___»________ 2016 р.

Завідувач кафедри

______________ О.А. Хомерікі

Виконання контрольної роботи є одним з ключових етапів вивчення курсу для заочної форми навчання. Її підготовка сприяє поглибленню та закріпленню теоретичних знань, одержаних студентом при самостійному вивченні окремих тем дисципліни, набутих навичок самостійної роботи над учбовим матеріалом.

Контрольна робота  повинна висвітлити вміння студента коротко і точно відповідати на поставлені питання, підбирати і використовувати для відповідей необхідний матеріал. При цьому студенту необхідно врахувати, що механічно переписані тексти з літературних джерел: монографій, учбових посібників та інше не будуть зараховані, якщо вони будуть надані без логічної послідовності, повного висвітлення питання.

Вибір теми (варіанту) контрольної роботи визначається сумою двох останніх цифр номера залікової книжки студента.
Перелік запитань для підготовки до контрольної роботи
1. Поняття «соціологія міжнародних відносин» як частини науки про міжнародні відносини у другій половині ХХ століття.

2. Предмет і об'єкт соціології міжнародних відносин. Поняття і критерії міжнародних відносин.

3. Національні традиції, школи та основні дослідницькі центри з вивчення міжнародних відносин (англійська, Копенгагенська, французька соціологічна школи та ін.).

4. Проблема взаємозв'язку і взаємовпливу між внутрішньою і зовнішньою політикою. Міжнародні відносини та зовнішня політика. Співвідношення понять.

5. Міжнародні відносини, дипломатія, стратегія і міжнародне право. Співвідношення понять.

6. Національний інтерес і національна безпека як категорії вивчення зовнішньої політики.

7. Закономірності в науці міжнародних відносин.

8. Суверенітет як категорія вивчення зовнішньої політики і міжнародних відносин.

9. Баланс сил як систематизуюча основа вивчення міжнародних відносин.

10. Особливості концепції балансу сил по відношенню до зовнішньої політики окремих країн (Китай, Японія, США і Росія).

11. Вестфальська система міжнародних відносин. Характерні риси та особливості.

12. Віденська система міжнародних відносин. Характерні риси та особливості.

13. Версальсько-вашингтонська система. Характерні риси та особливості.

14. Біполярна (Ялтинско-Потсдамська) система міжнародних відносин. Характерні риси та особливості.

15. Держава як актор міжнародних відносин.

16. Міжурядові та неурядові організації як учасники міжнародних відносин.

17. Недержавні учасники міжнародних відносин. Їх види та характеристика.

18. Транснаціональні корпорації й транснаціональні банки як учасники міжнародних відносин.

19. Національно-визвольні рухи й проблеми сепаратизму в сучасному світі.

20. Транснаціональний характер тероризму й злочинності. Явище міжнародного тероризму, причини поширення, стратегії боротьби.

21. Ідейні витоки та концептуальні підстави сучасних теорій міжнародних відносин.

22. Сучасні теоретичні підходи до вивчення МО: політичний реалізм.

23. Ідеалістична трактування міжнародних відносин.

24. Сучасні теоретичні підходи до вивчення МО: модернізм.

25. Сучасні теоретичні підходи до вивчення МО: транснаціоналізм.

26. Сучасні теоретичні підходи до вивчення МО: неомарксизм.

27. Поняття і зміст терміну геополітика.

28. Позасоціальне середовище та його вплив на міжнародні відносини: роль геополітики в науці про міжнародні відносини.

29. Класичні геополітичні концепції: А.Мехен, Х.Макіндер, Н. Спайкмен.

30. Поняття «міжнародний конфлікт». Особливості міжнародних конфліктів в різних парадигмах науки про міжнародні відносини.

31. Структура і фактори оцінки міжнародних конфліктів.

32. Методи аналізу міжнародних конфліктів. Функції міжнародних конфліктів.

33. Особливості міжнародних конфліктів сучасності. Конфлікти в області ідентичності.

34. Кризове врегулювання та її специфіка.

35. Специфіка використання загальносоціологічних методів при вивченні міжнародних відносин.

36. Інтеграція як один з провідних процесів розвитку сучасного співробітництва. Варіанти сучасних регіональних інтеграційних процесів.

37. Міжнародні переговори та їх особливості.

38. Сила і вплив у міжнародних відносинах. Підходи до розуміння сили: атрибутивне, поведінкове і структурне трактування.

39. Функції сили і методи її оцінки в сучасних міжнародних відносинах.

40. Особливості сучасних війн. Соціологічні аспекти (К. Уолтц, М. Калдор).

41. Міжнародне право. Особливості регулятивної ролі.

42. Джерела і принципи міжнародного права. Тенденції розвитку міжнародного права.

43. Етичний вимір міжнародних відносин: конкуруючі підходи.

44. Економічна складова світової політики. Глобалізація і міжнародні відносини.

45. Поняття системи в міжнародних відносинах і проблеми становлення сучасної системи міжнародних відносин.

46. ​​Моделі еволюції сучасних міжнародних відносин.

47. Феміністське прочитання проблематики міжнародних відносин: місце жінки у світовій політиці.

48. Україна і міжнародні організації світового і регіонального рівнів.

49. Суперечності сучасних міжнародних відносин.

50. Основні напрями зовнішньої політики України.У контрольній роботі повинен бути вказаний номер залікової книжки студента, варіант теми реферату, список використаної літератури.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал