Методичні рекомендації з курсу «сучасні напрями літературознавчих досліджень» для магістрів спеціальності «Українська мова І література»Скачати 383.81 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.12.2016
Розмір383.81 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПІДСУМКОВОГО БАЛУ
 1. Сутність та історія поняття ”герменевтика”.

 2. Філологічна герменевтика. Фрідріх Шлеєрмахер.

 3. Герменевтика ”підозр” (К.Маркс, Ф.Ніцше, З.Фройд).

 4. Основи сучасної герменевтики. Вільгельм Дільтей.

 5. ”Філософія життя” та її вплив на літературознавство (А.Шопаенгавер, В.Дільтей).

 6. Основи сучасної герменевтики. Мартін Гайдеґґер.

 7. Основи сучасної герменевтики. Ганс-Георг Гадамер. Поль Рікер.

 8. Сучасна герменевтика. Школа рецептивної естетики (Г. Яусс, В. Ізер). Феноменологічний напрям в філософії та його вплив на літературознавство. Феноменологія Едмунда Гуссерля.

 9. Філософія літератури Романа Інґардена (суть твору, квазісудження, конкретизація).

 10. Проблема твору у структурному аналізі.

 11. Внесок Р.Якобсона і Я.Мукаржовського у літературознавство.

 12. Ролан Барт – структураліст. Концепція творчості.

 13. Умберто Еко – семіотик культури. Поняття ”відкритий” твір.

 14. Тартусько-московська структурно-семіотична школа.

 15. Юрій Лотман. Поняття ”текст культури”, ”метатекст”, ”текст у тексті”.

 16. Структурний психоаналіз Жака Лакана.

 17. Едіпів комплекс як головний код психоаналітичної теорії.

 18. Можливості і перспективи психоаналітичного тлумачення літератури.

 19. К.-Г. Юнг – автор аналітичної психології.

 20. Концепція неусвідомленого: індивідуальне неусвідомлене і колективне неусвідомлене.

 21. Теорія архетипів.

 22. Індивідуальне неусвідомлене та колективне неусвідомлене як джерела художнього твору. Два різновиди творчості.

 23. Шизоаналіз як один із напрямів сучасного психоаналізу.

 24. Феміністична деконструкція і психоаналіз.

 25. Ролан Барт – теоретик і практик постструктуралізму.

 26. Юлія Крістева. Поняття інтертекстуальності.

 27. Деконструкція як стратегія нового прочитання культури. Жак Дерріда.

 28. Деконструктивізм. Поль де Ман.

 29. Найсучасніші теорії у літературознавчих дослідженнях (етична критика, когнітивістика, риторика, теорія хаосу).

 30. Стан сучасної літературознавчої науки: пошуки і перспективи.

Запитання підсумкового контролю

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ:


Основна література

 1. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996.

 2. Літературознавчий словник-довідник / Укл. Р.Т. Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К., 1997.

 3. Література. Теорія. Методологія / Упоряд. Д.Уліцька. – К., 2006.

 4. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К., 2005.

 5. Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство. – К., 2003.

 6. Зубрицька М. Зубрицька М.Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів, 2004.

 7. Квіт С. Основи герменевтики. – К., 2003.

 8. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ ст. – К., 1997.

 9. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск, 2001.

 10. Квіт С. Основи герменевтики. – К., 2003.

 11. Філософія. Курс лекцій / Бичко І., Табачковський В. та ін. – К., 1994. – С.159 – 184.

 12. Наєнко М.К. Історія українського літературознавства. – К., 2003.

 13. Історія української літературної критики та літературознавства. У двох книгах. Хрестоматія // Упоряд. П.Федченко, М.Павлюк, Т.Бовсунівська. – К., 1996, 1998.

 14. Мітосек З. Теорії літературних досліджень. – Сімферополь, 2005.


Додаткова література:

 1. Автономова Н. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. – М., 1977.

 2. Андрусів С. Сучасне українське літературознавство: тексти і контексти // Слово і час. – 2004. – № 5. – С.48 – 53.

 3. Астаф’єв О. На методологічних перехрестях третього тисячоліття (проблеми теорії і практики) // Слово і час. – 2004. – №6. – С.75 – 91.

 4. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поетика. – М., 1989.

 5. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – К., 1998.

 6. Бойченко О. Шатокуа плюс. – Львів, 2004. – 192с.

 7. Гадамер Г.- Г. Поезія і філософія / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 264 – 272.

 8. Гайдеґґер М. Гельдерлін і сутність поезії / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 250 – 264.

 9. Гайдеґґер М. Навіщо поети? / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 230 – 250.

 10. Грабович Г. До історії української літератури. – К., 1997. – 348 с.

 11. Грецкий М. Французский структурализм. – М., 1971.

 12. Гундорова Т. ”Література багата тим, що вона неоднакова”: (Вестернізація літературознавства) // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях. – 2003. – №2. – С.37 – 42.

 13. Гундорова Т. Методологічний тиск (проблеми українського літературознавства) // Критика. – 2002. – № 12. – С.14 – 17.

 14. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – 263с.

 15. Гундорова Т. ПроЯвлення слова: Дискурсія раннього українського модернізму: Постмодерна інтерпретація. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1997. – 297 с.

 16. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. Монографія. – К.: Академвидав, 2006. – 504с.

 17. Зборовська Н. Літературний процес і завдання критики // Слово і час. – 2004. – №4. – С.3 – 7.

 18. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків. – Львів: Літопис, 1999. – 236 с.

 19. Зубрицька М.Передмова // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів, 2002. – С.15 – 34.

 20. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. – М., 1998.

 21. История русского литературоведения. – М., 1980.

 22. Інґарден Р. Про пізнавання літературного твору / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 176 – 209.

 23. Клочек Г. Проблеми ”міфотворця”: момент істини (проблеми українського літературознавства) // Літературна Україна. – 2003. – 25 грудня. – С.2 – 5.

 24. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М., 1970.

 25. Маньковская Н.Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.

 26. Моклиця М. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика. – Луцьк, 1998. – 295 с.

 27. Моклиця М. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика. – Луцьк: Вежа, 1998. – 295 с.

 28. Наєнко М. Дискурс сучасної науки про літературу // Слово і час. – 2001. – №8. – С.22 – 33.

 29. Основные направления структурализма. – М., 1964.

 30. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія. – 2-ге вид.– К., 1999. – 468с.

 31. Павличко С. Сто років без Фройда // Критика. – 1998. – № 9. – С.14. – 18.

 32. Павличко С. Сто років без Фройда // Критика. – 1998. – № 9. – С.14. – 18.

 33. Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002. – 679 с.

 34. Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К.: Час, 1997. – 447с.

 35. Пахаренко В.І. Українська поетика. – Черкаси, 2002.

 36. Пшємислав Пєштак. Російський формалізм / Література. Теорія. Методологія / Упоряд. Д.Уліцька. – К., 2006. – С.136 – 172.

 37. Рікер П. Конфлікт інтерпретацій / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 288 – 305.

 38. Рішар Ж.-П. Смерть та її постаті / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 209 –230.

 39. Соболь О.М. Постмодерн і майбутнє філософії.– К., 1997.

 40. Современное зарубежное литературоведение. Концепции, школы, термины. – М., 1999.

 41. Структурализм: за и против. – М., 1975.

 42. Стусенко О. Бульйон з яйця. Літературознавче pasguillo // Вітчизна. – 2003. – №11 – 12. – С146 – 151.

 43. Франко І. Із секретів поетичної творчості / Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1981. – Т.37 – С.137.

 44. Франко І. Старе й нове в сучасній українській літературі // Збір. твор.: У 50 т. – К., 1982. – Т.35. – С.108.

 45. Фройд З. Вступ до психоаналізу. – К., 1998. – 657с.

 46. Хализев В.Є. Теория литератури. – М., 1999

 47. Чижевський Д. Порівняльна історія слов’янських літератур. – К., 2005. – 288 с.

 48. Юнг К.-Г. Аналитическая психология. – Спб, 1994.

 49. Юнг К.-Г. Психологія та поезія // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів, 2002. – С. 109 – 119.

 50. Сторі Дж. Теорія масової культури. – К., 2007.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал