Методичні рекомендації з курсу «сучасні напрями літературознавчих досліджень» для магістрів спеціальності «Українська мова І література»Скачати 383.81 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.12.2016
Розмір383.81 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

ГРАФІК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Вид роботи

К-ть годин

ЛітератураД/в

О/з
1.

Самостійне опрацювання теми «Особливості розвитку літературознавства у ХХ столітті»

20

20

 1. Рікер П. Конфлікт інтерпретацій / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 288 – 305.

 2. Інґарден Р. Про пізнавання літературного твору / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 176 – 209.

 3. Мукаржовський Я. Мова літературна і мова поетична // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996 – С.425 – 448

 4. Барт Р. Від твору до тексту // там же – С.491 – 497.

 5. Еко У. Поетика відкритого твору // там же – С.525 – 539.

 6. Лотман Ю. Текст у тексті // там же – С. 581 – 598.

 7. Фройд З. Поет і фантазування // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів, 2002. – С. 109 – 119.

 8. Юнг К.-Г. Психологія та поезія // там же – С.119 – 142.

 9. Дерріда Ж. Структура, знак і гра в дискурсі гуманітарних наук // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів, 2002. – С.617 – 641.

 10. Фуко М. Що таке автор // там же – С. 598 – 617.

2.

Самостійне опрацювання теми «Відродження українського літературознавства у другій половині ХХ століття (60-90 рр.) – на початку ХХІ століття»

20

20

 1. Аналіз літературно-критичної статті із найсучасніших часописів та книг.

 2. Баран Є. Звичайний читач. – Тернопіль, 2000. – 140 с.

 3. Бойченко О. Шатокуа плюс. – Львів, 2004. – 192 с.

 4. Грабович Г. До історії української літератури. – К., 1997. – 348 с.

 5. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К., 2005. – 263 с.

 6. Гундорова Т. ПроЯвлення слова: Дискурсія раннього українського модернізму: постмодерна інтерпретація. – Львів, 1997. – 297 с.

 7. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. Монографія. – К.: Академвидав, 2006. – 504с.

 8. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків. – Львів: Літопис, 1999. – 236 с.

 9. Квіт С. Основи герменевтики. – К., 2003.

 10. Моклиця М. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика. – Луцьк: Вежа, 1998. – 295 с.

 11. Павличко С. Теорія літератури. – К.: Основи, 2002. – 679 с.

 12. Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К.: Час, 1997. – 447с.

 13. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. – К., 2003.

3.

Самостійне опрацювання теми «Філософські основи літературознавства ХХ століття. Вплив екзистенціалізму, “філософії життя”, інтуїтивізму на літературознавство ХХ століття».

16

16

 1. Гайдеґґер М. Гельдерлін і сутність поезії / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 250 – 264.

 2. Рікер П. Конфлікт інтерпретацій / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 288 – 305.

4.

Самостійне опрацювання теми: «Феноменологічне літературознавство»

15

15

Інґарден Р. Про пізнавання літературного твору / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 176 – 209.

5.

Самостійне опрацювання теми: «Психоаналітичне літературознавство в Україні»

15

15

 1. Фройд З. Поет і фантазування // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів, 2002. – С. 109 – 119.

 2. Юнг К.-Г. Психологія та поезія // там же – С.119 – 142.

 3. Ознайомитись із найновішими психоаналітичними студіями в українському літературознавстві та зробити узагальнюючі висновки про розвиток психоаналізу в сучасній українській критиці.

6.

Самостійне опрацювання теми: «Найсучасніші теорії у літературознавчих дослідженнях»

10

10

 1. Гол С., Веннел П.: ”Популярне мистецтво” / Сторі Дж. Теорія культури та масова культура. – К., 2005. – С.91 – 100.

 2. Бартосяк М. Застосування теорії хаосу в літературознавчих дослідженнях / /Література. Теорія. Методологія / Упоряд. Д.Уліцька. – К., 2006. – С.389 – 414. – С. 447 – 470.

Усього

96

96

ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 1. Особливості розвитку світового літературознавства у ХХ столітті
Питання для обговорення:

 1. Філософські основи літературознавства ХХ століття. Вплив екзистенціалізму, “філософії життя”, інтуїтивізму на літературознавство ХХ століття.

 2. Феноменологічний напрям в філософії та його вплив на літературознавство.

 3. Сутність формальної школи та її вплив на зародження структуралізму.

 4. Структурно-семіотична парадигма в літературознавстві ХХ століття. Етапи розвитку, провідні засади структуралізму як наукового методу.

 5. Постструктуралізм як новітній напрям у сучасному літературознавстві. Філософсько-теоретичні засади постструктуралізму.

 6. Розвиток психоаналітичної теорії і літературознавство ХХ століття. Основні поняття та терміни психоаналітичного вчення. Психоаналіз З.Фройда як основа нетрадиційної літературної герменевтики. Аналітична психологія К.-Г. Юнга у розвитку новітніх літературознавчих методологій.

 7. Найсучасніші теорії у літературознавчих дослідженнях (етична критика, когнітивістика, риторика, теорія хаосу).


Література:

 1. Автономова Н. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. – М., 1977.

 2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поетика. – М., 1989.

 3. Грецкий М. Французский структурализм. – М., 1971.

 4. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. Монографія. – К.: Академвидав, 2006. – 504с.

 5. Зборовська Н. Літературний процес і завдання критики // Слово і час. – 2004. – №4. – С.3 – 7.

 6. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. – К., 2003. – 392 с.

 7. Квіт С.Основи герменевтики. – К., 2003. – С. 87 – 91.

 8. Література. Теорія. Методологія / Упоряд. Д.Уліцька. – К., 2006.

 9. Літературознавчий словник-довідник / Укл. Р.Т. Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К., 1997.

 10. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М., 1970.

 11. Моклиця М. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика. – Луцьк, 1998. – 295 с.

 12. Основные направления структурализма. – М., 1964.

 13. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія. – 2-ге вид.– К., 1999. – 468с.

 14. Павличко С. Сто років без Фройда // Критика. – 1998. – № 9. – С.14. – 18.

 15. Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002. – 679 с.

 16. Структурализм: за и против. – М., 1975.

 17. Франко І. Із секретів поетичної творчості / Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1981. – Т.37 – С.137.

 18. Франко І. Старе й нове в сучасній українській літературі // Збір. твор.: У 50 т. – К., 1982. – Т.35. – С.108.

 19. Фройд З. Вступ до психоаналізу. – К., 1998. – 657с.


Завдання
Опрацювати праці:

 1. Рікер П. Конфлікт інтерпретацій / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 288 – 305.

 2. Інґарден Р. Про пізнавання літературного твору / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 176 – 209.

 3. Мукаржовський Я. Мова літературна і мова поетична // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996 – С.425 – 448

 4. Барт Р. Від твору до тексту // там же – С.491 – 497.

 5. Еко У. Поетика відкритого твору // там же – С.525 – 539.

 6. Лотман Ю. Текст у тексті // там же – С. 581 – 598.

 7. Фройд З. Поет і фантазування // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів, 2002. – С. 109 – 119.

 8. Юнг К.-Г. Психологія та поезія // там же – С.119 – 142.

 9. Дерріда Ж. Структура, знак і гра в дискурсі гуманітарних наук // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів, 2002. – С.617 – 641.

 10. Фуко М. Що таке автор // там же – С. 598 – 617.


ТЕМА 2. Відродження українського літературознавства у другій половині ХХ століття (60-90 рр.) – на початку ХХІ століття
Питання для обговорення

 1. Літературознавство шістдесятих років (І.Дзюба, І.Світличний, Є.Сверстюк, В.Дончик, Г.Сивокінь). Повернення в науковий обіг репресованого літературознавства (С.Єфремов, М.Грушевський, М.Зеров, Д.Чижевський).

 2. Спроба чергового відродження у вісімдесятих: суперечності розвитку.

 3. Стан сучасної літературознавчої науки: пошуки і перспективи. Спроби постмодерного погляду на літературу у дослідженнях Г.Грабовича і М.Павлишина. Дискурсія українського модернізму в роботах Т.Гундорової і С.Павличко. Феміністичні студії (С.Павличко, В.Агеєва, О.Забужко). ”Розважальне” літературознавство (О.Бойченко, І.Лучук, І.Бондар-Терещенко). Наукові дискусії.


Література:

 1. Наєнко М.К. Історія українського літературознавства. – К., 2003.

 2. Бойченко О. Шатокуа плюс. – Львів, 2004. – 192с.

 3. Грабович Г. До історії української літератури. – К., 1997. – 348 с.

 4. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – 263с.

 5. Гундорова Т. ПроЯвлення слова: Дискурсія раннього українського модернізму: Постмодерна інтерпретація. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1997. – 297 с.

 6. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. Монографія. – К.: Академвидав, 2006. – 504с.

 7. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків. – Львів: Літопис, 1999. – 236 с.

 8. Квіт С. Основи герменевтики. – К., 2003.

 9. Моклиця М. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика. – Луцьк: Вежа, 1998. – 295 с.

 10. Павличко С. Теорія літератури. – К.: Основи, 2002. – 679 с.

 11. Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К.: Час, 1997. – 447с.

 12. Андрусів С. Сучасне українське літературознавство: тексти і контексти // Слово і час. – 2004. – № 5. – С.48 – 53.

 13. Астаф’єв О. На методологічних перехрестях третього тисячоліття (проблеми теорії і практики) // Слово і час. – 2004. – №6. – С.75 – 91.

 14. Гундорова Т. ”Література багата тим, що вона неоднакова”: (Вестернізація літературознавства) // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях. – 2003. – №2. – С.37 – 42.

 15. Гундорова Т. Методологічний тиск (проблеми українського літературознавства) // Критика. – 2002. – № 12. – С.14 – 17.

 16. Зборовська Н. Літературний процес і завдання критики // Слово і час. – 2004. – №4. – С.3 – 7.

 17. Клочек Г. Проблеми ”міфотворця”: момент істини (проблеми українського літературознавства) // Літературна Україна. – 2003. – 25 грудня. – С.2 – 5.

 18. Наєнко М. Дискурс сучасної науки про літературу // Слово і час. – 2001. – №8. – С.22 – 33.

 19. Павличко С. Сто років без Фройда // Критика. – 1998. – № 9. – С.14. – 18.

 20. Стусенко О. Бульйон з яйця. Літературознавче pasguillo // Вітчизна. – 2003. – №11 – 12. – С146 – 151.


Завдання
Опрацювати праці:

 1. Аналіз літературно-критичної статті із найсучасніших часописів та книг.

 2. Баран Є. Звичайний читач. – Тернопіль, 2000. – 140 с.

 3. Бойченко О. Шатокуа плюс. – Львів, 2004. – 192 с.

 4. Грабович Г. До історії української літератури. – К., 1997. – 348 с.

 5. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К., 2005. – 263 с.

 6. Гундорова Т. ПроЯвлення слова: Дискурсія раннього українського модернізму: постмодерна інтерпретація. – Львів, 1997. – 297 с.

 7. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. Монографія. – К.: Академвидав, 2006. – 504с.

 8. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків. – Львів: Літопис, 1999. – 236 с.

 9. Квіт С. Основи герменевтики. – К., 2003.

 10. Моклиця М. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика. – Луцьк: Вежа, 1998. – 295 с.

 11. Павличко С. Теорія літератури. – К.: Основи, 2002. – 679 с.

 12. Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К.: Час, 1997. – 447с.

 13. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. – К., 2003.


ТЕМА 3. Філософські основи літературознавства ХХ століття. Вплив екзистенціалізму, “філософії життя”, інтуїтивізму на літературознавство ХХ століття.

Питання для обговорення:

 1. Антипозитивістський злам на межі століть, зміна наукової методології в бік неоідеалізму, феноменології та естетизму.

 2. ”Філософія життя” та її вплив на літературознавство ХХ століття.

 3. Інтуїтивізм в літературознавчому дискурсі ХХ століття.

 4. Екзистенціалістська парадигма в літературознавчих вченнях ХХ століття.


Література:

 1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К., 2005.

 2. Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство. – К., 2003.

 3. Зубрицька М. Зубрицька М.Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів, 2004.

 4. Квіт С. Основи герменевтики. – К., 2003.

 5. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ ст. – К., 1997.

 6. Література. Теорія. Методологія / Упоряд. Д.Уліцька. – К., 2006.

 7. Літературознавча енциклопедія: У двох томах / Авт.-уклад. Ю.І.Ковалів. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 608 с.

 8. Літературознавчий словник-довідник / Укл. Р.Т. Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К., 1997.

 9. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск, 2001.

 10. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996.


Завдання

Опрацювати статті:

 1. Гайдеґґер М. Гельдерлін і сутність поезії / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 250 – 264.

 2. Рікер П. Конфлікт інтерпретацій / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 288 – 305.ТЕМА 4. Феноменологічне літературознавство
Питання для обговорення:

 1. Феноменологічний напрям в філософії та його вплив на літературознавство.

 2. Феноменологія Едмунда Гуссерля. Теорія свідомості. Полеміка між Едмундом Гуссерлем і Романом Інгарденом.

 3. Філософія літератури Романа Інґардена. Суть твору як інтенційного явища. Будова твору: двофазовість та недовизначеність. Антипсихологізм художнього твору. Поняття квазісудження і конкретизації. Концепція літературознавства Р.Інгардена.

 4. Значення феноменологічного літературознавства.


Література:

 1. Квіт С. Основи герменевтики. – К., 2003.

 2. Літературознавчий словник-довідник / Укл. Р.Т. Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К., 1997.

 3. Література. Теорія. Методологія / Упоряд. Д.Уліцька. – К., 2006.

 4. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ ст. – К., 1997.

 5. Інґарден Р. Про пізнавання літературного твору / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 176 – 209.

 6. Рішар Ж.-П. Смерть та її постаті / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 209 –230.


Завдання

Опрацювати статті

1.Інґарден Р. Про пізнавання літературного твору / Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 176 – 209.ТЕМА 5: Сучасний психоаналіз
Питання для обговорення:

1. Неофройдизм. Деконструкція класичного психоаналізу Ж.Деррідою2. Психоаналіз Е.Фромма і літературознавство.

 1. Шизоаналіз як один із напрямів сучасного психоаналізу.

 2. Феміністична деконструкція і психоаналіз.

 3. Психоаналітичне літературознавство в Україні.


Література:

 1. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. Монографія. – К.: Академвидав, 2006. – 504с.

 2. Зборовська Н. Літературний процес і завдання критики // Слово і час. – 2004. – №4. – С.3 – 7.

 3. Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство. – К., 2003.

 4. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ ст. – К., 1997.

 5. Література. Теорія. Методологія / Упоряд. Д.Уліцька. – К., 2006.

 6. Літературознавча енциклопедія: У двох томах / Авт.-уклад. Ю.І.Ковалів. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 608 с.

 7. Літературознавчий словник-довідник / Укл. Р.Т. Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К., 1997.

 8. Мітосек З. Теорії літературних досліджень. – Сімферополь, 2005.

 9. Павличко С. Сто років без Фройда // Критика. – 1998. – № 9. – С.14. – 18.

 10. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск, 2001.

 11. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996.

 12. Сторі Дж. Теорія культури та масова культура. – К., 2005.


Завдання

Опрацювати статті:

 1. Фройд З. Поет і фантазування // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів, 2002. – С. 109 – 119.

 2. Юнг К.-Г. Психологія та поезія // там же – С.119 – 142.

 3. Ознайомитись із найновішими психоаналітичними студіями в українському літературознавстві та зробити узагальнюючі висновки про розвиток психоаналізу в сучасній українській критиці.

ТЕМА 6: Найсучасніші теорії у літературознавчих дослідженнях
Питання для обговорення: 1. Етичний ”поворот” у літературознавчих дослідженнях.

 2. Типи і варіанти літературознавчої етичної критики: граматика етики, неогуманізм, риторика етики.

 3. Когнітивістика у літературознавчих дослідженнях. Когнітивна поетика.

 4. Застосування теорії хаосу в літературознавчих дослідженнях.

 5. Риторика як мистецтво інтерпретації текстів.


Література:

 1. Уліцька Д. Етичний поворот у літературознавчих дослідженнях /Література. Теорія. Методологія / Упоряд. Д.Уліцька. – К., 2006. – С.389 – 414.

 2. Плуцєннік Я. Когнітивізм у літературознавчих дослідженнях /Література. Теорія. Методологія / Упоряд. Д.Уліцька. – К., 2006. – С.414 – 470.

 3. Бартосяк М. Застосування теорії хаосу в літературознавчих дослідженнях /Література. Теорія. Методологія / Упоряд. Д.Уліцька. – К., 2006. – С.447 – 470.

 4. Літературознавчий словник-довідник / Укл. Р.Т. Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К., 1997.

 5. Маньковская Н.Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.

 6. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск, 2001.

 7. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996.

 8. Соболь О.М. Постмодерн і майбутнє філософії.– К., 1997.


Завдання

Опрацювати статті

 1. Гол С., Веннел П.: ”Популярне мистецтво” / Сторі Дж. Теорія культури та масова культура. – К., 2005. – С.91 – 100.

 2. Бартосяк М. Застосування теорії хаосу в літературознавчих дослідженнях / /Література. Теорія. Методологія / Упоряд. Д.Уліцька. – К., 2006. – С.389 – 414. – С. 447 – 470.ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

 1. Філософія екзистенціалізму і літературознавство.

 2. Християнська герменевтика.

 3. Філологічна герменевтика Ф.Шлеєрмахера.

 4. Герменевтика й економіка (К.Маркс).

 5. Герменевтика й етика (Ф.Ніцше).

 6. Герменевтика й психологія (З.Фройд).

 7. Екзистенція мови у вченні Г.-Г. Гадамера.

 8. Феноменологія Е.Гуссерля.

 9. Концепція інтерпретації літературного твору Романа Інгардена.

 10. Проблема рецептивної естетики в сучасному літературознавстві.

 11. Діяльність Московського лінгвістичного гуртка.

 12. Діяльність Тартусько-Московської школи.

 13. Р.Якобсон і структуралізм.

 14. Від структуралізму до постструктуралізму: Р.Барт.

 15. Специфіка використання текстуального аналізу.

 16. Феміністичне літературознавство.

 17. Фройдівський аналіз сновидінь як модель психоаналітичного тлумачення.

 18. Психоаналіз Е.Фромма і літературознавство.

 19. Архетипний аналіз Нортропа Фрая.

 20. Шизоаналіз Ф.Гваттарі та Ж.Делеза як деконструктивістська парадигма.

 21. Особливості використання психоаналітичного вчення З.Фройда в сучасному українському літературознавстві (на матеріалі монографії Н.Зборовської “Код української літератури”).

 22. Культуралізм як практика інтерпретації текстів (Р.Гогарт, Е.Томпсон, С.Гол, П.Веннел).

 23. Специфіка структуралістської методології у “Міфології” Р.Барта.

 24. Діяльність Франкфуртської школи.

 25. Неограмшіанство та культорологічний аналіз.

 26. Теорія постмодерної культури Ж.-Ф. Ліотара.

 27. Постмодернізм і плюралізм цінностей у дослідженнях Ж.Бодріяра.

 28. Теорія культури та масова культура (Дж. Сторі).

 29. Постколоніальна критика і теорія.

 30. Теорія хаосу і сучасні літературознавчі дослідження.

 31. Зарубіжне та материкове літературознавство України 20-х років ХХ століття.

 32. Філологічна школа в період новітньої літератури.

 33. Психологічний напрям в історичній школі.

 34. Психолінгвістична теорія Олександра Потебні.

 35. Теорія діалогізму Михайла Бахтіна.

 36. Утвердження марксистського літературознавства і проблеми вульгарно-соціологічної методології.

 37. Соцреалістичне літературознавство в Україні.

 38. Естетичний принцип літературознавчих досліджень М.Зерова.

 39. Розвиток літературознавства в окупованій Україні та в українській діаспорі.

 40. Концепція літературної творчості в критичних виступах членів МУРу (В.Петров, Ю.Шерех, В.Державін).

 41. Рух шістдесятництва в літературній критиці.

 42. Літературна діяльність Ю.Шереха як критика.

 43. Суперечності розвитку українського літературознавства в умовах перебудови.

 44. Особливості розвитку українського літературознавства в 80-90-х роках ХХ століття.

 45. Основні тенденції розвитку сучасного українського літературознавства: наукова дискусія 2007 року.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал