Методичні рекомендації щодо оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах Українська моваСкачати 197.53 Kb.
Дата конвертації13.05.2017
Розмір197.53 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
КУ «Районний методичний кабінет»

Покровської районної ради Донецької області
ВоробйоваН.О., методист РМК

Овсяник Л.В., керівник РМО


Методичні рекомендації щодо оформлення сторінок класних журналів

у 5-11 класах
Українська мова


У 2016 -2017 навчальному році чинним залишається зразок оформлення сторінки обліку проведених занять з української мови та літератури , поданий у методичному листі Міністерства від 21.08.2010р. №1/9-580
Усі надписи колонок на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» здійснюються в називному відмінку однини. Наприклад: «Зошит», «Тематична», «І семестр», «ІІ семестр», «Скоригована», «Річна», «ДПА», «Апеляційна».

Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів з української мови здійснюється на основі функціонального підходу до мовної освіти, тобто робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку мовлення учнів.

При цьому оцінювання результатів мовленнєвої діяльності відбувається за такими показниками: аудіювання (слухання й розуміння прослуханого), говоріння й письмо (діалогічне й монологічне мовлення), читання вголос і мовчки, мовні знання і вміння, правописні (орфографічні і пунктуаційні) уміння учнів.

Матеріали для перевірки зазначених вище видів діяльності добираються відповідно до вимог програми для кожного класу, з урахуванням тематики соціокультурної змістової лінії, рівня підготовки, вікових особливостей і пізнавальних інтересів учнів.

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови є поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів щодо оволодіння змістом предмета, уміннями й навичками відповідно до вимог навчальної програми.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Його основними завданнями є такі: встановлення й оцінювання рівнів розуміння й первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, установлення зв’язків між ними й засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок. Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове і фронтальне опитування; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо.

Наприкінці кожної теми проводиться контрольна робота, якою перевіряються знання та компетентності учнів із цієї теми. Проводиться вона лише у формі тестових завдань, складених на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп пов’язаних між собою речень. Одиницею контролю є вибрані учнями правильні варіанти виконання завдань у тестовій формі й самостійно дібрані приклади.

Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за зазначену вище роботу учень міг одержати від 1 до 12 балів.

На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольна робота», а на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» під датою виставляються оцінки або «н» у разі відсутності учня.

Фронтально оцінюються аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір – мовні знання й уміння, запис яких здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».

Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте відводять окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень». У І семестрі проводять оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог), результати оцінювання виставляють у колонку без дати й ураховують у найближчу тематичну. У ІІ семестрі проводять оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний твір і читання вголос, яке здійснюється у 5–9 класах. Повторне оцінювання чотирьох видів мовленнєвої діяльності не проводять.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру (на виконання їх відводиться орієнтовно 20 хвилин уроку) залежно від змісту матеріалу, що вивчається. Решта часу контрольного уроку може бути використано на виконання завдань з аудіювання, читання мовчки тощо.

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, а за семестр – на основі тематичного оцінювання.Фронтальні види контрольних робіт (5-9 класи)


Форми контролю


5

6

7

8

9

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

Письмо:

переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


твір111

1

1

1

1

Правопис:

диктант**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Аудіювання*11111

Читання мовчки*

11111
Фронтальні види контрольних робіт (10–11класи)

(рівень стандарту, академічний рівень)


Форми контролю

10

11

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

2

2

2

2

Письмо:

переказ

1

1

1

1


твір

1

-

1

-

Правопис:

диктант**1

1

1

1

Аудіювання*11

Читання мовчки*

11Фронтальні види контрольних робіт (10–11 класи)

(філологічний напрям: профіль – українська філологія)


Форми контролю

10

11

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

3

3

3

3

Письмо:

переказ


1

1

1

1

твір

1

1

1

1

Правопис:

диктант**1

1

1

1

Аудіювання*

1

1

1

1

Читання мовчки*

1

-

1

-

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.

Оцінка за контрольний твір з української мови та переказ є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи (надпис у колонці «Твір», «Переказ» не робиться).Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами:

5–9 класи – по два зошити;

10–11 класи – по одному зошиту.

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту.

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.

Подаємо зразок заповнення сторінки журналу за програмою академічного рів (2 години на тиждень). Звертаємо особливу увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.


Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів

у класному журналі з української мови

( ліва сторона)
І семестр

________________________ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п


Місяць

і число
Прізвище

та ім’я учня (учениці)


Усний переказ

Діалог

Читання мовчки

//Зошит

…/Тематична

/


/

Зошит

Тематична

І семестр

Скоригована

1.


85

2.


н
н

7

3.


68


ІІ семестр

(5-8, 10 класи загальноосвітніх навчальних закладів)

________________________ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п


Місяць

і число
Прізвище

та ім’я учня (учениці)


Аудіювання

Усний твір

Читання вголос


… / …

… / …

Зошит

/Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна


1.


62.


93.


нІІ семестр

(9 та 11класи загальноосвітніх навчальних закладів)

________________________ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

з/п


Місяць

і число
Прізвище

та ім’я

учня (учениці)Аудіювання

Усний твір

Читання вголос


… / …

… / …

Зошит

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна

1.
н


2.
9


3.
8


Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, не відводячи на це окремого уроку. Тематичний бал не підлягає коригуванню (повторне тематичне оцінювання не проводиться і оцінка за повторне тематичне оцінювання не виставляється).

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом "Тематична" виставляється н/а (не атестований(а)).Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок і має бути наближеним до середнього арифметичного від суми балів тематичного оцінювання. При цьому слід ураховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня.

Наприклад, за відсутності однієї тематичної оцінки (учень був не атестований (н/а) з поважної причини) семестровий бал має виставлятися на підставі наявних тематичних оцінок на користь дитини, з урахуванням самостійного засвоєння нею матеріалу попередньої теми, за яку виставлено "н/а".Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять

у класному журналі з української мови

Права сторона

( приклад – 6 клас)з/п

Дата

Зміст уроку

Завдання додому

1

02/09

Вступ. Краса і багатство української мови


Вивчити §… Виконати впр…

стор….


2

…..

РЗМ №1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності Ситуація спілкування


……..

3

…..

Повторення та поглиблення вивченого

(6 год.+1 год. РЗМ)

Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення. Однорідні члени речення.


………

4

…..

Просте і складне речення. Розділові знаки в простих і складних реченнях


……..

5

…..

Звертання. Вставні слова. Пряма мова.

……..

6

…..

Контрольний диктант. «Степ».

……..

7

…..

Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту, мікротема, тематичне речення. Види зв'язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично). Типи й стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль.

……..

8

…..

РЗМ№2. Докладний усний переказ тексту художнього стилю.


……..

9

…..

Контрольна робота №1 з мовної теми «Повторення вивченого в попередніх класах» (Тестування).

Контрольне читання мовчки.


……..

10

…..

Лексикологія. Фразеологія ( 12 год.+3 год .РЗМ) Групи слів за їхнім походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови.

……..

11

…..

Запозичені (іншомовного походження) слова. Словник іншомовних слів

……..

12

…..

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

……..

13

…..

РЗМ3. Особливості опису приміщення.

Усний переказ (докладний або вибірковий) розповідного тексту з елементами опису приміщення

……..

14

…..

Групи слів за вживанням: загальновживані слова.

……..

15

…..

Групи слів за вживанням :стилістично забарвлені слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми

……..

16

17


…..

Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням

(опис приміщення). «Бабусина хатина».

……..

18

…..

Офіційно - ділова лексика

……..

19

…..

РЗМ № 4. Поняття про діловий стиль. Ділові папери. Оголошення. План роботи

……..

20

…..

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів.

……..

21

…..

Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

……..

23

…..

Культура мовлення. Доречне вживання вивчених пластів лексики у власному мовленні; визначення ролі їх у текстах різних стилів.

22

…..

РЗМ№5 Використання фразеологізмів у художньому творі.

……..

23

…..

Контрольна робота № 2 з мовної теми «Лексикологія. Фразеологія.» (тести відритого та закритого типів).

……..


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал