Методичні рекомендації нотаріальної палати україни посвідчення договорів оренди, позичкиСкачати 60.58 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.02.2017
Розмір60.58 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

1

2
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
Посвідчення договорів оренди, позички, довіреностей про передачу у володіння або користування транспортних засобів, ввезених на територію України з метою особистого користування у митному режимі
«транзит» та митному режимі «тимчасове ввезення» та митне оформлення яких не закінчено без дозволу органу доходів і зборів
Ввезення транспортних засобів на територію України для особистого користування на іноземній реєстрації на сьогодні не втрачає своєї актуальності.
Основними нормативними актами, які регулюють порядок ввезення та використання транспортних засобів з іноземною реєстрацією на території України є Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбульська конвенція), до якої Україна приєдналася згідно з Законом України від 24 березня 2004 року № 1661, Митний кодекс України.
Відповідно до пункту 60 статті 4 МКУ “Визначення основних термінів і понять”: транспортні засоби особистого користування — наземні транспортні засоби товарних позицій
8702,8703,8704, (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ
ЗЕД та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, плавучі засоби та повітряні судна, та зареєстровані на території відповідної країни, перебувають у власності або тимчасовому користуванні відповідного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію виключно для особистого користування, а не для промислового або комерційного транспортування товарів чи пасажирів за плату або безоплатно.
Транспортні засоби особистого користування можуть бути ввезені в Україну в різних митних режимах, які визначаються Митним кодексом України, в тому числі передбачені п.п.5, 6 п. 1 ст. 70 даного кодексу види митних режимів: «транзит» та «тимчасове ввезення».
У відповідності до ст. 71 Митного кодексу України декларант самостійно вибирає та має право змінити митний режим у встановленому порядку.

3
ТРАНЗИТ, відповідно до частини 1 статті 90 Митного кодексу
України — це митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома органами доходів і зборів України або в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів без будь- якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Пунктом 1 статті 93 МКУ “Вимоги до переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митному режимі транзиту” встановлено, що товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються у митному режимі транзиту, повинні: 1) перебувати у незмінному стані, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування і зберігання; 2) не використовуватися з жодною іншою метою, крім транзиту.
Строки транзиту невизначені ст. 95 Митного кодексу України.
Відповідно до частини 1 статті 381 Митного кодексу України
“Особливості ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування з метою транзиту через митну територію
України”: громадянам дозволяється ввозити транспортні засоби особистого користування з метою транзиту через митну територію України за умови їх письмового декларування в порядку передбаченому для громадян, та внесення на рахунок органу доходів і зборів, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу.
Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідним документом.
Ввезення таких транспортних засобів в митному режимі
«транзиту» здійснюється для особистого користування, відповідно транспортні засоби не можуть використовуватися з жодною
іншою метою, крім транзиту, та бути передані у володіння чи користування іншим особам, в тому числі у найм (оренду), позичку або шляхом оформлення представництва такого роду у формі довіреностей.
ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ відповідно до ч. 1 ст. 103 Митного кодексу України - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та

4 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.
Статтею 380 Митного кодексу України визначені особливості тимчасового ввезення громадянами-резидентами, громадянами- нерезидентами, транспортних засобів особистого користування на митну територію
України, громадянами-резидентами, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном на митну територію України транспортних засобів особистого користування.
Відповідно до ч.1 ст. 380 Митного кодексу України тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію
України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено органами доходів і зборів з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів. Обов’язковою умовою допуску зазначених транспортних засобів до тимчасового ввезення на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом.
Відповідно до ч.3 ст. 380 Митного кодексу України тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепів до них товарної позиції 8716 згідно з
УКТ ЗЕД дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.
Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України інших транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом Х цього Кодексу.
Вказані строки можуть бути продовжені органами доходів і зборів з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли транспортні засоби, за умови

5 документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів.
Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію
України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, один транспортний засіб особистого користування, що класифікується за товарною позицією 8703 (крім товарної підпозиції 8703 10) згідно з УКТ ЗЕД, та причіп до нього, що класифікується за товарною підпозицією 8716 10 згідно з УКТ ЗЕД (за умови ввезення разом із транспортним засобом), на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами), без сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання органу доходів і зборів документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни.
Відповідно до ч. 4 ст. 380 Митного кодексу України тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в
Україну, для їхніх особистих потреб.
Транспортні засоби особистого користування, що класифікуються за товарною позицією 8903 згідно з УКТ ЗЕД, можуть використовуватися громадянами, які ввезли їх в Україну, а також громадянами-резидентами та громадянами- нерезидентами, які мають належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення, за умови використання транспортного засобу від імені і згідно з інструкціями користувача права на тимчасове ввезення. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.
Згідно ч.5 ст. 380 Митного кодексу України тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених відповідно до вимог цього Кодексу, або поміщені у митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування чи можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.

6
У відповідності до п. 7 ПОРЯДКУ державної реєстрації
(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затв. постановою Кабінету
Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1371 власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі - власники) зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується у разі подання документів, які підтверджують відсутність можливості своєчасного її проведення власниками транспортних засобів
(хвороба, відрядження або інші поважні причини).
Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані (не перереєстровані) в уповноважених органах МВС та без номерних знаків, що відповідають державним стандартам, а також
ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах або знищені чи підроблені, забороняється.
Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію
України для власного користування більш як на два місяці, підлягають державній реєстрації в сервісних центрах МВС на строк, визначений ДФС.
Тимчасово ввезені транспортні засоби не можуть бути розкомплектовані на запасні частини, передані у володіння або користування іншим особам, в тому числі у найм (оренду), позичку або шляхом оформлення представництва такого роду у формі довіреностей.
Голова
Комісії Нотаріальної палати України з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності Т.О. Ариванюк

7
Методичні рекомендації розроблено
Нотаріальною палатою України за рахунок членських внесків!!!
В кого є борг прохання обов’язково погасити свою заборгованість!
Нагадуємо, що членські внески до Нотаріальної палати
України сплачуються нотаріусами України починаючи з 01 травня 2013 року: з 01.05.2013 р. по 30.11.2013 р. по 95,58 грн. з 01.12.2013 р. по 31.08.2015 р. по 101,50 грн. з 01.09.2015 р. по 30.04.2016 р. по 114,83 грн. з 01.05.2016 р. по даний час по 120,83 грн.
Реквізити для перерахування членських внесків до Нотаріальної палати України:
АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Києві р/р 26003010085291
МФО 322313
Код ЄДРПОУ: 38684025


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал