Методичні рекомендації до виконання тестових завдань Студентам пропонується 40 питань, по 20 в кожному з двох варіантівСкачати 105.83 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір105.83 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ
Кафедра «Історія та теорія музики»

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІСЛЯАТЕСТАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

НАБУТИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ

«Музична драматургія»

спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Спеціалізація «Музикознавство»

освітній ступінь магістр

Розробник:

Тулянцев А.А.


Дніпро-2016


Методичні рекомендації до виконання тестових завдань
Студентам пропонується 40 питань, по 20 в кожному з двох варіантів.

Для того, щоб успішно виконати завдання, студент повинний добре орієнтуватися в навчальному матеріалі і добре знати навчальний матеріал.

При розробці тестів були використані форми: відкриті, закриті, встановлення відповідності кількох елементів, фактів, характеристик тощо.

При виконанні тестів застосовуються інструкції: «Вибрати правильну відповідь»; «Доповніть визначення»; «Встановіть відповідність».

Кожна правильна відповідь дає 5 балів.

Критерії оцінок:

Оцінка “5” – 80-100 балів

Оцінка “4” – 65-80 балів

Оцінка “3” – 50-65 балів

Оцінка “2” - до 50 балів.
Варіант №1.


 1. Вибрати правильну відповідь

Музична драматургія відноситься до ...

 1. - кінематографу

 2. - соціології

 3. - музичних театрів. 1. Вибрати правильну відповідь

Рівень обдарованості музичного сценариста, здатності до творчості це:

 1. - креативність

 2. - здатність до навчання

 3. – здатність до розвитку

 4. – толерантність. 1. Вибрати зайве

До музично-театральних засобів спілкування відносяться:

 1. жести

 2. міміка

 3. мова

 4. пантоміма

 5. пластика
 1. Вибрати правильну відповідь

Ці мотиви характеризуються спрямованістю студентів на самостійне вдосконалення способів отримання знань:

 1. широкі пізнавальні

 2. навчально-пізнавальні

 3. мотиви самоосвіти

 4. широкі соціальні мотиви
 1. Вибрати правильну відповідь

Нормативний документ, який забезпечує реалізацію державного освітнього стандарту з урахуванням типу освітньої організації, освітніх потреб і запитів студентів (вихованців) - це ...

 1. Програма розвитку освітньої установи

 2. Основна освітня програма освітньої організації

 3. Базовий навчальний план

 4. Додаткова загальноосвітня програма
 1. Вибрати правильну відповідь

Принцип, який дає перехід від створення лібретто і репродуктивної моделі репетиції до повноцінної музичної вистави, - це ...

 1. застільна репетиція

 2. співпраця з сучасним композитором

 3. опрацювання архівних документів

 4. етапи, що розвиваюсть сценічну майстерність
 1. Доповніть визначення.

Музична драматургія - це ...

 1. розділ музикознавства, спрямований на вивчення і розкриття теоретичних основ організації музично-театрального процесу (закономірностей, принципів, методів навчання), а також на пошук і розробку нових принципів, стратегій, методик, технологій і систем навчання

 2. розділ музикознавства, що вивчає процес створення музичної вистави

 3. розділ музикознавства, що вивчає виховання музично-театральних фахівців.
 1. Вибрати правильну відповідь.

Музично-театральний розвиток - це:

а) тривалий процес становлення і вдосконалення музично-театральної свідомості, відносин до музично-театральної діяльності;

б) формування музикознавчих суджень, почуттів, сприйняття;

в) виховання засобами мистецтва, спрямоване на розвиток сприйняття

мистецтва.


 1. Вибрати правильну відповідь

Музичну драматургію слід розглядати як ...

 1. систему, результат, процес і цінність

 2. систему і результат

 3. систему, результат і процес

 4. цінність і результат

 5. систему і процес
 1. Доповніть речення.

Музична драматургія розробляється на основі…

  1. концепцій музичної освіти

  2. програм розвитку музичного театру

  3. закону про освіту

  4. підручників

  5. освітніх стандартів
 1. Доповніть речення.

Здатність якісно виконувати конкретні сценічні дії і успішно справлятися з диригентською діяльністю, що включає ці дії – це…

1) репетиція

2) знання

3) звичка

4) уміння

5) керування симфонічним оркестром
 1. Закінчить речення.

Послідовність етапів процесу створення лібретто:

 1. співпраця з диригентом- застосування на практиці

 2. постановка проблеми - висунення гіпотези - її доказ

 3. відчуття - сприйняття - усвідомлення

 4. сприйняття - осмислення - закріплення - застосування

5) запам'ятовування - розуміння - осмислення – узагальнення
12. Установіть послідовність етапів організації проблемної репетиції:

а) рефлексія

б) введення проблемної ситуації

в) актуалізація знань і вмінь учнів, необхідних для вирішення проблемної ситуації

г) перевірка наведеного рішення

д) висування гіпотези

(Відповідь: б, д, в, г, а)


   1. Вибрати правильну відповідь.

Музична вистава - це:

 1. частина художньо-театральної системи

 2. технічні репетиційні засоби

 3. поглиблене вивчення музичної драматургії

 4. спостереження, оцінка і прогноз театрального процесу

14. Встановіть відповідність драматургічних визначень (характеристик):

1. Перцептивні

а) дозволяють встановлювати правильні взаємовідносини з діячами мистецтв

2. Організаторські

б) уміння проникати у внутрішній світ митця, бачити його стан

3. Емоційна

в) здатність створити музично-театральний колектив і робити з нього стійкий інструмент формування особистості кожного студента

4. Комунікативні

г) здатність керувати своїм психічним внутрішнім станом

(відповідь: 1б, 2в, 3г, 4а.)


 1. Доповніть речення.

Розуміння створення системи ансамблю у музичній виставі належить:


 1. Вибрати правильну відповідь.

Кому належать такі слова:

 1. К.С.Станіславському;

 2. В.І. Немировичу-Данченку;

 3. Д.М.Гнатюку;

 4. Б.М.Покровському;


 1. Відмітьте правильну відповідь.

До якої групи методів належать музична рецензія та її різновиди, диспути, розповідь, бесіда, лекції?

 1. методи формування суспільної свідомості;

 2. методи стимулювання позитивного допрацювання музичної вистави;

 3. методи організації діяльності лібретиста.
 1. Вибрати правильну відповідь.

Фундамент музичної драматургії - це:

а) дослідницькі здібності і вміння;

б) загальна висока культура і ерудиція;

в) інтерес до своєї професії;

г) всі відповіді вірні.


 1. Вибрати правильну відповідь.

Вистави, концерти, репетиції , зустрічі з діячами мистецтва та інше - це:

а) форми;

б) методи;

в) засоби.
 1. Доповніть речення.

Метод навчання, при якому педагог не повідомляє готових знань, а питаннями, що не містять прямої відповіді, змушує студентів на основі їх знань, уявлень, досвіду приходити до нових понять, висновків, правил,

називається ... (евристична бесіда).Варіант №2.

 1. Вибрати правильну відповідь

Процес формування загальних стійких рис музично-театральної особистості називається

 1. - навчання

 2. - виховання

 3. – соціалізація
 1. Вибрати правильну відповідь.

Фундаментом музичної драматургії є:

а) літературні здібності і вміння;

б) загальна висока культура, ерудиція;

в) інтерес до своєї професії, багаж знань, умінь і навичок,

придбаних в музичному навчальному закладі.


 1. Доповніть визначення.

Музична драматургія - це ...

 1. розділ музикознавства, спрямований на вивчення і розкриття теоретичних основ організації музично-театрального процесу (закономірностей, принципів, методів навчання), а також на пошук і розробку нових принципів, стратегій, методик, технологій і систем навчання

 2. розділ музикознавства, що вивчає процес створення музичної вистави

 3. розділ музикознавства, що вивчає виховання музично-театральних фахівців.
 1. Вибрати правильну відповідь.

Музично-театральний розвиток - це:

а) тривалий процес становлення і вдосконалення музично-театральної свідомості, відносин до музично-театральної діяльності;

б) формування музикознавчих суджень, почуттів, сприйняття;

в) виховання засобами мистецтва, спрямоване на розвиток сприйняття

мистецтва.


 1. Вибрати дві правильні відповіді

Один режисер висловлює артисту-вокалісту претензії з приводу численних і часто повторюваних помилок у виставі. Артист-вокаліст приймає висловлювані претензії за образу. Але між ними виникає конфлікт.

Причинами конфлікту в даному випадку були: 1. Незадовільні комунікації

 2. Порушення етики спілкування

 3. Порушення трудової дисципліни

 4. Психологічні особливості конфліктуючих
 1. Вибрати правильну відповідь

Спосіб впорядкованої взаємопов'язаної діяльності лібретиста і виконавців, спрямованої на вирішення завдань музичної освіти, - це ...

 1. методичний прийом

 2. правило

 3. метод

 4. технологія
 1. Доповніть речення.

Акцентуація диригоентської праці- ...

 1. патологічне посилення окремих рис характеру

 2. схильність до якого-небудь виду діяльності

 3. крайній варіант норми, при якому окремі риси характеру надмірно посилені

 4. відставання в психічному і фізичному розвитку
 1. Вибрати три правильних відповіді:

Специфічними особливостями музикознавчого спілкування є:

 1. - Спрямованість на декількох суб'єктів

 2. - Орієнтованість на суб'єкт

 3. - Стиль спілкування

 4. - Позиція сторін

 5. - Дистанція
 1. Вибрати правильну відповідь

Діяльність по перетворенню музикознавчої практики, за рахунок створення, поширення і освоєння нових освітніх систем або їх компонентів, - це ...

 1. музикознавча діяльність

 2. інноваційна діяльність

 3. проектно-дослідницька діяльність

 4. експертно-аналітична діяльність
 1. Доповніть речення.

Формування яких музикознавчих якостей є провідним…

 1. компонентом змісту самовиховання?

 2. естетичних і моральних якостей;

 3. моральних і вольових якостей;

 4. трудових і фізичних якостей.
 1. Вибрати правильну відповідь.

Роз'яснення, бесіди, лекції, різні ситуації, завдання на музичні теми, вправи - це:

а) методи;

б) форми;

в) засоби.
 1. Доповніть речення.

Слова «Без музики життя було б помилкою» належать…(Фрідріх Ніцше)


 1. Вибрати правильну відповідь.

Назвіть протиріччя музикознавчого процесу змістовної сфери:

а) між колишнім рівнем знань студентів і новими знаннями, між

знаннями і вміннями їх використовувати;

б) між необхідним і досягнутим рівнем відносин до навчання;

в) між складнішою пізнавальної завданням і наявністю колишніх, але

недостатніх для її вирішення способів.
 1. Вибрати правильну відповідь

Музична драматургія відноситься до ...

 1. - кінематографу

 2. - соціології

 3. - музичних театрів. 1. Вибрати правильну відповідь.

Навчальна бесіда, в ході якої питання задають переважно студенти, - є:

 1. дискусія

 2. опитування

 3. обговорення

 4. діалог

 5. консультація
 1. Установіть відповідність між методом навчання і особливістю його реалізації:

1 пояснювально-ілюстративний

2 репродуктивний

3 дослідницький

4 проблемного викладу

а) самостійна пошукова діяльність студентів (практична або теоретична)

б) викладач-музикознавець ставить перед студентами проблему і показує шлях її вирішення; студенти стежать за логікою рішення проблеми, отримують зразок розгортання пізнання

в) студент виконує дії за зразком викладача-музикознавця

г) частково пошукова діяльність студентів

д) викладач-музикознавець повідомляє інформацію, студенти її сприймають

Відповідь: 1в, 2д, 3а, 4б.
 1. Вибрати правильну відповідь.

Який метод стимулювання музикознавчої діяльності успішніше формує внутрішні мотиви дослідницької діяльності, пов'язані з предметним змістом?

 1. змагання

 2. навчальна дискусія

 3. матеріальне заохочення

 4. покарання

18. Вставте пропущене слово:

........... глушить шум (Музика, У. Шекспір) 1. Вибрати правильну відповідь.

Музично-театральні установи - це ...

 1. соціально-художні інститути, які набувають державний статус

 2. мистецькі системи в країні

 3. дитячі сади, школи, колледжі, інститути, університети

 4. всі установи, в яких проводиться навчання та виховання
 1. Відзначте, до якої групи музикознавчих методів відносяться індуктивні і дедуктивні методи:

а) методи за логікою передачі і сприйняття музикознавчої інформації;

б) методи за ступенем управління навчальною роботою;в) методи за ступенем самостійності мислення студентів при оволодінні

знаннями.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал