Методичні рекомендації до виконання тестових завдань Студентам пропонується 40 питань, по 20 в кожному з двох варіантівСкачати 103.31 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір103.31 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ
Кафедра «Історія та теорія музики»

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІСЛЯАТЕСТАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

НАБУТИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ФАХ»

спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Спеціалізація «Музикознавство»

освітній ступінь магістр

Розробник:

Щітова С.А.
Дніпро-2016
Методичні рекомендації до виконання тестових завдань
Студентам пропонується 40 питань, по 20 в кожному з двох варіантів.

Для того, щоб успішно виконати завдання, студент повинний добре орієнтуватися і знати навчальний матеріал.

При розробці тестів були використані форми: відкриті, закриті, встановлення відповідності кількох елементів, фактів, характеристик тощо.

При виконанні тестів застосовуються інструкції: «Вибрати правильну відповідь»; «Доповніть визначення»; «Встановіть відповідність».

Кожна правильна відповідь дає 5 балів.

Критерії оцінок:

Оцінка “5” – 80-100 балів

Оцінка “4” – 65-80 балів

Оцінка “3” – 50-65 балівОцінка “2” – до 50 балів.
Варіант №1.

 1. Вибрати правильну відповідь:
 1. -

 2. -

 3. .
 1. Вибрати правильну відповідь:
 1. -

 2. -


 1. Вибрати зайве:

 1. Вибрати правильну відповідь:

 1. Вибрати правильну відповідь:

Нормативний документ, який забезпечує реалізацію державного освітнього стандарту з урахуванням типу освітньої організації, освітніх потреб і запитів студентів (вихованців) - це ...

 1. Програма розвитку освітньої установи

 2. Основна освітня програма освітньої організації

 3. Базовий навчальний план
 1. Вибрати правильну відповідь

Принцип, який дає перехід від адаптивної і репродуктивної моделі освіти до діяльнісної і перетворюючої, - це ...

 1. принцип повного освіти

 2. принцип варіативного освіти

 3. принцип випереджаючого освіти

 4. принцип розвиваючого освіти
 1. Встановити відповідність освітнього підходу і особливості його застосування в освітньому процесі

 1. системно-діяльнісний

А) передбачає розвиток особистості учня на основі системи універсальних способів діяльності

 1. проектний
Б) передбачає ідеальне конструювання та практичну реалізацію, а також рефлексивне співвіднесення задуму і наслідків його реалізації

 1. соціокультурний
В) передбачає формування соціально значущих компетентностей і концентрацію на основних цінностях соціальних груп, найбільш значущих для певного типу суспільства

 1. особистісно-орієнтований
Г) передбачає моделювання педагогічних умов актуалізації та розвитку досвіду особистості
 1. Вибрати правильну відповідь

Музичну освіту слід розглядати як ...

 1. систему, результат, процес і цінність

 2. систему і результат

 3. систему, результат і процес

 4. цінність і результат

 5. систему і процес
 1. Доповніть речення.

Освітні програми розробляються на основі…

  1. концепцій освіти

  2. програм розвитку освіти

  3. закону про освіту

  4. підручників

  5. освітніх стандартів
 1. Доповніть речення.

Здатність виконувати певні дії з гарною якістю і успішно справлятися з діяльністю, що включає ці дії – це…

1) інтеракція

2) знання

3) звичка

4) уміння

5) навичка
 1. Закінчить речення.

Послідовність етапів процесу засвоєння:

 1. придбання знань - запам'ятовування - застосування на практиці

 2. постановка проблеми - висунення гіпотези - її доказ

 3. відчуття - сприйняття - усвідомлення

 4. сприйняття - осмислення - закріплення - застосування

12. Установіть послідовність етапів організації проблемного навчання:

а) рефлексія

б) введення проблемної ситуації

в) актуалізація знань і вмінь учнів, необхідних для вирішення проблемної ситуації

г) перевірка наведеного рішення

д) висування гіпотези

(Відповідь: б, д, в, г, а)
   1. Вибрати правильну відповідь.

:

 1. спостереження, оцінка і прогноз освітнього процесу

14. Встановіть відповідність педагогічних визначень (характеристик) здатностей:

1. Перцептивні

а) дозволяють встановлювати правильні взаємовідносини з дітьми

2. Організаторські

б) уміння проникати у внутрішній світ дитини, бачити його стан

3. Емоційна

в) здатність створити колектив і робити з нього стійкий інструмент формування особистості кожного студента

4. Комунікативні

г) здатність керувати своїм психічним внутрішнім станом

(відповідь: 1б, 2в, 3г, 4а.)


 1. Доповніть речення.

Розуміння емоційних станів іншої людини і вміння співпереживати називають ... (емпантією)


 1. Вибрати правильну відповідь.

Кому належать такі слова: «Якомога більше вимог до людини, але разом з тим і якомога більше поваги до неї»?

 1. А.С. Макаренко;

 2. В.А. Сухомлинському;

 3. Н.К. Крупській.
 1. Відмітьте правильну відповідь.

До якої групи методів належать приклад і його різновиди, диспути, розповідь, бесіда, лекції?

 1. методи формування суспільної свідомості;

 2. методи стимулювання позитивної поведінки;

 3. методи організації діяльності.
 1. Вибрати правильну відповідь.

Фундамент педагогічної майстерності - це:

а) педагогічні здібності і вміння;

б) загальна висока культура і ерудиція;

в) любов до своєї професії;г) всі відповіді вірні.


 1. Вибрати правильну відповідь.

Лекторії, кінолекторії, факультативи, зустрічі з діячами мистецтва та інше - це:

а) форми;

б) методи;

в) засоби.


 1. Доповніть речення.

Метод навчання, при якому педагог не повідомляє готових знань, а питаннями, що не містять прямої відповіді, змушує учнів на основі їх знань, уявлень, досвіду приходити до нових понять, висновків, правил,

називається ... (евристична бесіда).Варіант №2.

 1. Вибрати правильну відповідь

Процес формування загальних стійких рис особистості називається

 1. - навчання

 2. - виховання

 3. соціалізація
 1. Вибрати правильну відповідь.

Фундаментом педагогічної майстерності є:

а) педагогічні здібності і вміння;

б) загальна висока культура, ерудиція;

в) любов до своєї професії, багаж знань, умінь і навичок,

придбаних в педагогічному навчальному закладі.
 1. Доповніть визначення.

Дидактика - це ...

 1. розділ загальної педагогіки, спрямований на вивчення і розкриття теоретичних основ організації процесу навчання (закономірностей, принципів, методів навчання), а також на пошук і розробку нових принципів, стратегій, методик, технологій і систем навчання

 2. розділ педагогіки, що вивчає процес навчання

 3. розділ педагогіки, що вивчає виховання.
 1. Вибрати правильну відповідь.

Естетичний розвиток - це:

а) тривалий процес становлення і вдосконалення естетичної свідомості,

відносин до естетичної діяльності;

б) формування естетичних суджень, почуттів, сприйняття;

в) виховання засобами мистецтва, спрямоване на розвиток сприйняття

мистецтва.
 1. Вибрати дві правильні відповіді

Одна вчителька висловлює інший претензії з приводу численних і часто повторюваних помилок в роботі. Друга вчителька приймає висловлювані претензії за образу. Між ними виникає конфлікт.

Причинами конфлікту в даному випадку були: 1. Незадовільні комунікації

 2. Порушення етики спілкування

 3. Порушення трудової дисципліни

 4. Психологічні особливості конфліктуючих
 1. Вибрати правильну відповідь

Спосіб впорядкованої взаємопов'язаної діяльності викладача і учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, - це ...

 1. методичний прийом

 2. правило

 3. метод

 4. технологія
 1. Доповніть речення.

Акцентуація - ...

 1. патологічне посилення окремих рис характеру

 2. схильність до якого-небудь виду діяльності

 3. крайній варіант норми, при якому окремі риси характеру надмірно посилені

 4. відставання в психічному і фізичному розвитку
 1. Вибрати три правильних відповіді:

Специфічними особливостями педагогічного спілкування є:

 1. - Спрямованість на декількох суб'єктів

 2. - Орієнтованість на суб'єкт

 3. - Стиль спілкування

 4. - Позиція сторін

 5. - Дистанція
 1. Вибрати правильну відповідь

Діяльність по перетворенню освітньої практики, за рахунок створення, поширення і освоєння нових освітніх систем або їх компонентів, - це ...

 1. педагогічна діяльність

 2. інноваційна діяльність

 3. проектно-дослідницька діяльність

 4. експертно-аналітична діяльність
 1. Доповніть речення.

Формування яких якостей є провідним…

 1. компонентом змісту самовиховання?

 2. естетичних і моральних якостей;

 3. моральних і вольових якостей;

 4. трудових і фізичних якостей.
 1. Вибрати правильну відповідь.

Роз'яснення, бесіди, лекції, різні ситуації, завдання на етичні теми, вправи - це:

а) методи;

б) форми;

в) засоби.


 1. Доповніть речення.

Слова «Учитель живе до тих пір, поки він вчиться. Як тільки він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель »належать ... (К. Д. Ушинському)


 1. Вибрати правильну відповідь.

Назвіть протиріччя педагогічного процесу змістовної сфери:

а) між колишнім рівнем знань студентів і новими знаннями, між

знаннями і вміннями їх використовувати;

б) між необхідним і досягнутим рівнем відносин до навчання;

в) між складнішою пізнавальної завданням і наявністю колишніх, але

недостатніх для її вирішення способів.
 1. Встановити відповідність методу навчання та дидактичної мети

 1. пізнавальний метод

А) сприйняття, осмислення, запам'ятовування нового матеріалу

 1. контрольний метод
Б) виявлення якості засвоєння знань, умінь і навичок, їх корекція

 1. перетворювальний метод
В) творче застосування умінь і навичок

 1. Систематизатор метод
Г) узагальнення і систематизація знань
 1. Вибрати правильну відповідь.

Навчальна бесіда, в ході якої питання задають переважно учні, - є:

 1. дискусія

 2. опитування

 3. обговорення

 4. діалог

 5. консультація
 1. Установіть відповідність між методом навчання і особливістю його реалізації:

1 пояснювально-ілюстративний

2 репродуктивний

3 дослідницький

4 проблемного викладу

а) самостійна пошукова діяльність учнів (практична або теоретична)

б) учитель ставить перед дітьми проблему і показує шлях її вирішення; учні стежать за логікою рішення проблеми, отримують зразок розгортання пізнання

в) учень виконує дії за зразком учителя

г) частково пошукова діяльність учнів

д) учитель повідомляє інформацію, учні її сприймають

Відповідь: 1в, 2д, 3а, 4б.
 1. Вибрати правильну відповідь.

Який метод стимулювання навчальної діяльності успішніше формує внутрішні мотиви навчальної діяльності, пов'язані з предметним змістом?

 1. змагання

 2. навчальна дискусія

 3. матеріальне заохочення

 4. покарання

18. Вставте пропущене слово:

...........- Це вміння, наведені до автоматизму. (Відповідь: навик)


 1. Вибрати правильну відповідь.

Освітні установи - це ...

 1. соціальні інститути, які набувають державний статус

 2. системи освіти в країні

 3. дитячі сади, школи, технікуми, інститути, університети

 4. всі установи, в яких проводиться навчання та виховання
 1. Відзначте, до якої групи методів відносяться індуктивні і дедуктивні

методи:

а) методи за логікою передачі і сприйняття інформації;

б) методи за ступенем управління навчальною роботою;в) методи за ступенем самостійності мислення студентів при оволодінні

знаннями.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал