Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. Даний методичний посібник містить доступний виклад найбільш важливих відомостей для виконання практичних робіт, які містять як теоретичний матеріалСторінка1/6
Дата конвертації21.03.2017
Розмір1.18 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор коледжу

від «____»__________20__р.

____________ І.П.Павленко

Методичний посібник для виконання

практичних робіт з дисципліни«Обчислювальна техніка та програмування»

для студентів денного відділення

спеціальності № 5.07010501

«Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

напряму 6.0701 Рухомий склад залізниці

галузі знань 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

Розглянуто та схвалено Розробила викладач

цикловою комісією коледжу

«Обслуговування комп’ютерних від «__»_______20 р.

систем і мереж» _______Я.Ф.Кіріченко

протокол №___

від «__»_______20 р.

___________ Н.В.Колесник


ДніпропетровськДЕРЖАНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури»

Рецензія

Голови ЦК «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

ДВНЗ «Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури»

Колесник Наталії Віталіївни

На методичний посібник для виконання практичних робіт

з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування»

для студентів спеціальності 5.07010501

«Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

Викладача ДВНЗ «Дніпропетровського коледжу транспортної інфраструктури»

Кіріченко Яни Федорівни
Даний методичний посібник складається з 81 аркуша та містить методичні рекомендації до виконання практичних робіт.

Даний методичний посібник містить доступний виклад найбільш важливих відомостей для виконання практичних робіт, які містять як теоретичний матеріал, так і список завдань та контрольні питання.

Даний методичний посібник може бути рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Голова ЦК Н.В.Колесник

ЗМІСТ

Анотація 5

Вступ 6
Практична робота № 1 «Структура персонального комп’ютера» 7

Практична робота № 2 «Переведення чисел із однією системи числення 12

у іншу»

Практична робота № 3 «Створення бази даних, яка складається з декель 15

кох таблиць»

Практична робота № 4 «Склад зображень у Coreldraw» 28

Практична робота № 5 «Інтерфейс програми Делфи» 39

Практична робота № 6 «Створення проекту Делфі» 48

Практична робота № 7 «Робота з графікою у Делфі» 59

Практична робота № 8 «Рух одного об’єкту на зустріч іншому та відео 68

зміни останнього»
Вступний інструктаж 74
Орієнтований комплекс вправ для знаття втоми 79
Література 81

Анотація


Методичний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» містить теоретичні відомості, інструкції та методичні рекомендації з підказками для проведення практичних робіт у комп’ютерних класах відповідно навчальній програмі. Теоретичні відомості охоплюєть наступні теми: Структура персонального комп’ютера, система числення; MS Access; Corel Draw; Delfi.

Набуті знання, навички дадуть можливість стати досвідченим користувачем, закладе основи інформаційної культури, достатні для самостійного навчання нових програм та єфективного використання персонального комп’ютера.

Вступ
Наша цивілізація нестримно прагне до комп’ютерної ери. В виробництві, управлінні, науці, медицині, навчанні, торгівлі та інших галузях широко використовуються інформаційні технології.

Ключем до оволодіння багатьма сучасними спеціальностями є вміння користуватися комп’ютером.

Мета - прищепити правильні навички роботи с персональним комп’ютером та програмним забезпеченням.

Методичний посібник містить інструкції для виконання робіт в комп’ютерному класі.

Більша частима містить теоретичні відомості, контрольні запитання, що полегшує засвоєнню матеріалу.

Багато завдань включає творчу активність.

Щоб виконати практичну роботу треба підготуватися до неї, а саме: ознайомитися з теоретичними відомостями, ходом роботи та контрольними запитаннями.

Звіт повинен містити: тему роботи, мету роботи, сам хід роботи та завдання та відповіді на контрольні запитання.Практична робота №1

Тема: Апаратна конфігурація персонального комп’ютера. Клавіатура – основний пристрій введення символьних даних
Мета роботи: вивчити апаратну конфігурацію ПК, встановленого на робочому місці студента у комп’ютерному ксласі; вивчити структуру клавіатури, призначення груп клавіш, розкладки для української, російської та англійської мов.
Теоретичні відомості
За допомогою клавіатури в комп’ютер вводяться різноманітні символьні дані, необхідні для розв’язування задач та виконання команд.

У більшості клавіатур клавіші пластмасові, однак у деяких – так звані мембранні клавіші, що виглядають так, немов би вони відштамповані на пласкій поверхні. На відміну від звичайних, мембранні клавіші не треба натискати, до них досить доторкнутися.

Серед різноманітних типів клавіатури для ПК можна віділити два основні: 84 – клавішні та 101- клавішні клавіатури. Оскільки найчастіше використовуються клавіатури другого типу, розглянемо детальніше саме таку.

На цій клавіатурі можна виділити такі основні групи клавіш:

- символьні клавіші та клавіші управління;

- функціональні клавіші;

- клавіші управління курсором;

- цифрова клавіатура;

- спеціальні додаткові клавіші.

Символьні клавіші та клавіші управління. Для кожної мови клавіші при натисканні відображають певний символ цієї мови, а також символи пунктуації та спеціальні символи. Багато клавіш цієї групи мають повійні значення для певної мови. Це означає, що така клавіатура може бути використана для введення одного з двох символів, закріплених за певною клавішею.

Крім символьних клавіш у цій частині клавіатури є спеціальні клавіші, натискання на які змінює значення інших клавіш. Тому їх ще називають клавішами управління.

Якщо на клавіші зображені два символи для однієї і тієї ж мови, то при натисканні клавіш перемиканням регістрів Shift (від. Анг. – зсув) вводиться верхній символ. Нижній символ вводиться простим натисканням відповідної коавіші. При цьому не має значення, яку клавішу Shift використовують – праву чи ліву.

Якщо потрібно багато великих букв, то використовувати клавішу Shift незручно. Зафіксувати режим великих букв можна за допомогою клавіші Caps Lock, що знаходиться над лівою клавішою Shift. Після її натискання загоряється маленька лампочка у правому верхньому куті клавіатури – області індикації. Повторне натискання цієї клавіші переводить клавіатуру в режим введення малих букв, індикатор гасне. Після однократного натискання на цю клавішу вісі клавіші, що натискаються потім, крім клавіш верхнього (цифрового) ряду, будуть символами верхнього регістру (тобто всі букви будуть великими). Верхній (цифровий) ряд «не реагує» на натискання цієї клавіші. Символи цього ряду залишаються на нижньому регістрі, тобто дають цифри. Клавіша Caps Lock – це приклад клавіші – перемикача: кожне наступне натискання на цю клавішу відміняє дію попереднього натискання.

Клавіші – перемикачі призначені для перемикання режимів роботи клавіатури.

Клавіші управління Ctrl (від. анг. Управляти) і Alt ( від.анг. змінити) натискають у комбінації з іншими клавішами. Значення таких комбінацій клавіш для кожної програми може бути в деяких випадках власними, а в інших - однаковим для цієї ОС.

До клавіш управління, крім названих вище, належать нявні на багатьох клавіатурах клавіші для роботи в середовищі Windows: натискання клавіші із зображення логотипу Windows аналогічне натискання кнопки Пуск на Панелі управління, клавіша з піктограмою меню зі стрілкою працює аналогічно правій кнопці миші – відкриває контекстне меню виділеного об’єкту.

Натискання комбінації з двох клавіш здійснюється у такий спосіб: спочатку слід натиснути першу клавшу комбінації і, не відпускаюси її, натиснути другу.

Клавіша Esc (рятувати, тікати) використовується, як правило, для завершення роботи в певному режимі і повернення попереднього. Значення цієї клавіші може змінюватися залежно від завдання, що виконується на комп’ютері.

Клавіша Тав – клавіша табуляції, яка також може використовуватися по різному. Як правило, кожне натискання цієї клавіші спричиню\ переміщення курсора на вісім (це число можна змінити) позицій праворуч.

Натисканням клавіші Ентер (введення) закінчується введення команд і екранних рядків

Щоб залишити між словами або символами один або кілька пропусків використовується клавіша пропуск – найбільша за розміром клавіша на клавіатурі. Слова відокремлюються одним або кількома пропусками. Клавіша пропуск розміщена в нижньому ряду символьної клавіатури.

Клавша BeckSpace (стрілочка) – використовується для вилучення символів зліва від курсора, при цьому останній переміщується на одну позицію вліво.Функціональні клавіші. Після натискання функціональних клавіш комп’ютер виконує дії, що визначаються програмою, яка в даний момент виконується на комп’ютері.

Функціональні клавіші F1 F2 F3 F4 F5 …… F12. Ці клавіші не мають постійного призначення (може бути різним при розв’язуванні різних задач). Їх можна перепрограмувати на виконання спеціальних завдань, наприклад, вибір кольору при кожному натисканні клавіші. Клавіша F1, як правило, в більшості програм використовуються для виклику підказки.Клавіші управління курсором. Клавіші цього типу слугують для переміщення курсора на екрані дисплея. У багатьох клавіатурах - це чотири клавіші зі стрілками, натискання яких забезпечує переміщення курсора на екрані дисплея на одну позицію - відповідно, вліво, вправо, вниз, угору. Натискання клавіші End, як правило, спричинює переміщення курсора в кінець рядка, а клавіша Home – на початок.

Клавша PgUp (на сторінку вгору) використовується в ситуація пов’язаних з переглядом на екрані текстів, що займають більше ніж одну сторінку. З її допомогою можна вивести на екран попередню сторінку текста.

Клавіша PgDown (на сторінку вниз) використовується за необхідністі виведення на екран наступної сторінки тексту.

Цифрова клавіатура. Вона відділена від основної групи клавіш і нагадує клавіатуру мікрокалькулятора. Клавіша NumLock, розташована у верхньому ряду цифрової клавіатури, є клавішою перемикачем між режимом управління курсором і режимом роботи з цифрами. Якщо натиснути клавішу NumLock, то за використанням клавіш цифрової клавіатури на екран будуть виводитися відповідні цифри. На клавіатурі у полі індикації є світловий індикатор(перше віконце зліва), який вказує, в якому режимі перебуває цифрова клавіатура.

Як і на символьній клавіатурі більшість клавіш мають подвійні значення , одне з них цифра.саме тому ця частина клавіатури називається цифровою.Спеціальні та додаткові клавіші. Як правило, введення тексту здійснується в режимі встановлення. Вимкнення режиму встановлення і перехід до режиму заміни здійснюється натисканням клавіші Insert (вставляти). У режимі заміни введення з клавіатури символів зумовлює заміну символів у позиції курсора.

Після натискання клавіші Delete вилучається символ праворуч від курсора і текст, що знаходиться праворуч, переміщується вліво на одну позицію.

Клавіша printScreen у ОС використовується для копіювання даних з монітору в буфер обміну.

Комбінація Alt+ printScreen у ОС використовується для копіювання активного вікна.Хід роботи
Запишіть тему і мету практичної роботи, вирішивши завдання складіть звіт про її виконання та відповісти на контрольні запитання.

Завдання 1. Визначення конфігурації ПК на робочому місці студента.

Уважно вивчіть і визначте різновид апаратної конфігурації комп’ютера, назвіть усі пристрої комп’ютера й охарактеризуйте кожний, що ходить до його складу та занонуйте у звіт.

Завдання 2. Визначення полів клавіатури, призначення клавіш.

Коротко занотуйте у звіті інформацію про групи клавіш.

Завдання 3. Вивчення англійської, української та російської розкладок вправи.

Завантажте «Блокнот»: Пуск ----Програми----Стандартні------ Блокнот.


Вправа 1

Надрукуйте англійською: 1. Перший рядок (1): English далі натисніть клавішу ентер.

 2. Другий рядок (2): кожний символ верхнього рядка символьної клавіатури, роблячи між символами один пропуск. Далі натиснути Ентер.

 3. Третій рядок (3) – аналогічно – рядок символів, що починаються з літери Q – натиснути Ентер.

 4. Четвертий рядок (4) – аналогічно – рядок символів, що починається з літери А – натиснути Ентер.

 5. П’ятий рядок – аналогічно – рядок сиволів, що починається з літери Z – дівічі натиснути Ентер і надрукувати слово CapsLock і нитиснути Ентер.

 6. Натисніть клавішу CapsLock і надрукуйте всі символи символьної клавіатури як у рядках 2-5. Натисніть клавішу CapsLock.

 7. Натисніть двічі клавішу Ентер і надрукуйте слово Shift. Натисніть Ентер.

 8. Утримуючи натиснутою клавішу Shift, надрукуйте всі символи символьної клавіатури аналогічно рядкам 2-5.


Вправа 2

Надрукуйте українською 1. Перший рядок (1): English далі натисніть клавішу ентер.

 2. Другий рядок (2) - кожний символ верхнього рядка символьної клавіатури, роблячи між символами один пропуск. Далі натиснути Ентер.

 3. Третій рядок (3) – аналогічно – рядок символів, що починаються з літери Й – натиснути Ентер.

 4. Четвертий рядок (4) – аналогічно – рядок символів, що починається з літери Ф – натиснути Ентер.

 5. П’ятий рядок – аналогічно – рядок сиволів, що починається зі знака \ – дівічі натиснути Ентер і надрукувати слово CapsLock і нитиснути Ентер.

 6. Натисніть клавішу CapsLock і надрукуйте всі символи символьної клавіатури як у рядках 2-5. Натисніть клавішу CapsLock.

 7. Натисніть двічі клавішу Ентер і надрукуйте слово Shift. Натисніть Ентер.

Утримуючи натиснутою клавішу Shift, надрукуйте всі символи символьної клавіатури аналогічно рядкам 2-5.
Примітка: щоб ввести апостроф, натисніть і утримуйте клавішу Alt(зліва) й одночасно на цифровій клавіатурі наберіть 0146, за умовт, що цифрова клавіатура включена. Ця комбінація клавіш відтворює апостроф у будь-якому додатку Ос, тому це код апострофа (альт код) з таблиці кодування 1251.


Вправа 3

Надрукуйте російською: 1. Перший рядок (1): English далі натисніть клавішу ентер.

 2. Другий рядок (2) - кожний символ верхнього рядка символьної клавіатури, роблячи між символами один пропуск. Далі натиснути Ентер.

 3. Третій рядок (3) – аналогічно – рядок символів, що починаються з літери Й – натиснути Ентер.

 4. Четвертий рядок (4) – аналогічно – рядок символів, що починається з літери Ф – натиснути Ентер.

 5. П’ятий рядок – аналогічно – рядок сиволів, що починається з літери Z – дівічі натиснути Ентер і надрукувати слово CapsLock і нитиснути Ентер.

 6. Натисніть клавішу CapsLock і надрукуйте всі символи символьної клавіатури як у рядках 2-5. Натисніть клавішу CapsLock.

 7. Натисніть двічі клавішу Ентер і надрукуйте слово Shift. Натисніть Ентер.

Утримуючи натиснутою клавішу Shift, надрукуйте всі символи символьної клавіатури аналогічно рядкам 2-5
Контрольні питання:


 1. Базова чи розширена папа ратна конфігурація ПК на вашому робочому місці?

 2. Який монітор встановлено на комп’ютері?

 3. Яка клавіатура встановлена на комп’ютері?

 4. Яким маніпулятором оснащен комп’ютер?

 5. Скілько кнопок має маніпулятор?

 6. Який різновид системного блоку встановлений на комп’ютері?

 7. Скільки і які групи клавіш наявні на клавіатурі комп’ютера?

 8. Як переключається регістр введення символів?

 9. Як увімкнути цифрову клавіатуру?

 10. За допомогою якої клавіші можна вилучити символ перед курсором?

 11. За допомогою якої клавіші можна вилучити символ, що стоїть зразу за курсором?


Практична робота №2

Тема: Переведення чисел із однієї системи числення в іншу

Мета: навчитися переводити числа з однієї позиційної системи числення в іншу, навчитися відрізняти системи числення.

Теоретичні відомості

         Системою числення називають систему відображення будь-яких чисел за допомогою обмеженого числа знаків.

Залежно від способів відображення чисел цифрами, системи числення діляться на позиційні і непозиційні.

Непозиційною системою числення називають систему, в якій кількісне значення кожної цифри не залежить від місця у відображенні числа, а визначається лише самим символом числа. Так, наприклад, число 30 десяткової системи числення в римській непозиційній системі позначають як число XXX, яке має у всіх розрядах один і той же самий символ X, що означає 10 одиниць незалежно від його позиції у відображенні числа.

Позиційною системою числення називають систему, в якій кількісне значення кожної цифри залежить від її місця у відображенні числа. Наприклад, число 575, представлене в десятковій системі числення, має в найстаршому і наймолодшому розрядах цифру 5. Цифра 5 у старшому розряді має вагу в 100 раз більшу, ніж у молодшому розряді.

У позиційній системі числення будь-яке число, яке має відображення 


 
Може бути представлене у вигляді такої суми

         де k — кінцева кількість розрядів у відображенні числа; ai — цифра і-го розряду; q — основа системи числення; t — фіксоване число, яке визначає положення коми; і— порядковий номер розряду; g t-i — вага i-го розряду. 


Цифри ai повинні задовольняти нерівності  

         Основою системи числення q називають кількість символів, які використовують для відображення числа в даній позиційній системі числення. 

За основу системи числення q мають будь-яке число, яке задовольняє умові .

У двійковій системі числення q = 2 і для зображення чисел використовують символи (1, 0),

у вісімковій q = 8 і для зображення чисел — символи (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),

а у шістнадцятковій — q = 16 і для зображення чисел символи — (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, Д Е, Е), де А = 10; B= 11; С = 12; D= 13; Е = 14; F = 15. 

Двійкова система числення є основною системою числення, в якій виконують арифметичні і логічні операції в комп'ютерах, тому що для її технічної реалізації

широке застосування знайшли двохпозиційні електронні елементи. 


Суттєве значення при виконанні арифметичних та логічних операцій у комп'ютерах має переведення чисел із десяткової системи числення в двійкову, вісімкову та шістнадцяткову і навпаки. Для переведення цілих чисел найчастіше використовують алгоритм ділення заданого числа на основу числа, в систему якої його переводять. Даний алгоритм переведення чисел із системи числення з основою q є універсальним і найбільш широко застосовується на практиці. Він має такі кроки:

 1. Розділити число, яке переводять, у системі числення на основу q за правилом системи числення з основою q.

 2. Перевірити, чи не дорівнює частка нулю. Якщо не дорівнює, то прийняти її за нове число й повернутися до кроку 1.

 3. Якщо частка дорівнює нулю, то виписати всі отримані залишки від ділення в порядку, зворотному їх отриманню.

 4. Отриманий запис є записом числа в системі числення з основою q.

         Нижче в таблиці 2 наведені перших 16 натуральних чисел записаних в десятковій, двійковій, вісімковій та шістнадцятковій системах числення.

Таблиця 210

2

8

16

10

2

8

16

0

0000

0

0

8

1000

10

8

1

0001

1

1

9

1001

11

9

2

0010

2

2

10

1010

12

A

3

0011

3

3

11

1011

13

B

4

0100

4

4

12

1100

14

C

5

0101

5

5

13

1101

15

D

6

0110

6

6

14

1110

16

E

7

0111

7

7

15

1111

17

F

         Приклад:  Перевести число 13(10) десяткової системи числення у двійкову й виконати перевірку розв'язку. 

Розв'язання. У відповідності з алгоритмом переведення цілих чисел ділимо послідовно число 13 десяткової системи числення на основу двійкової системи числення (число 2), в результаті чого отримаємо


  
13 (10)=1101(2).

Для перевірки записуємо формулу переведення чисел двійкової системи числення у десяткову 
де  - цифри двійкового числа, які приймають значення 0 або 1;
А — ціле десяткове число.
Використовуючи формулу, отримаємо 1*23+1*22+0*21+1*20=13(10)

Хід роботи:

 1. Запишіть дату свого народження DDMMPPPP

 2. Запишіть дату і рік нарождення у формі многочлена з основою рівною основі системи числення

 3. Перетворіть окремо дату та рік народження в двйкову та шіснадцяткову систему

 4. Вважаючи дату і рік записаними в шістнадцятковій системі, перетворіть їх в двійкову і десяткову  системи.

 5. Завершіть роботу, оформіть звіт, дайте відповіді на контрольні запитання.

Контрольні запитання:

  1. Що називається системою числення?

  2. Які бувають системи числення?

  3. Які системи числення називаються позиційними?

  4. Які системи числення називаються непозиційними?


Практична робота № 3


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал