Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» галузь: 0305 «Економіка та підприємництво»Скачати 34.05 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.05.2017
Розмір34.05 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України
Київський професійно – педагогічний коледж
імені Антона Макаренка
Методичні рекомендації
до виконання контрольних робіт
з навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
галузь: 0305 «Економіка та підприємництво»
спеціальність: 5.03050702 «Комерційна діяльність»
(заочної форми навчання)
Викладач: О. М. Штапір
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії загальноекономічних та обліково-аналітичних дисциплін.
Протокол №_____ від «____» ______________2015 р.
Голова методичної комісії В. І. Оверченко

Загальні вказівки
Контрольна робота є важливою формою навчального процесу. Вона має навчити студентів самостійно узагальнювати і викладати літературні джерела, статистичні та інші матеріали, взяті з практики роботи підприємств, комерційних банків, фінансових органів, податкових інспекцій.
Контрольна робота визначає, як студент засвоїв курс і вміє самостійно викладати окремі питання в рамках обраної теми.
У контрольній роботі студент має показати:
 знання і правильне розуміння основних понять у галузі економіки та підприємництва;
 вміння використовувати літературні джерела, аналізувати практичний матеріал і викладати свої міркування з того чи іншого питання;
Теми контрольних робіт обираються із запропонованого переліку, який наведено далі. Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на іншу тему, згідно з напрямом їх практичної діяльності, але в цьому випадку обрана тема та план роботи повинні бути узгодженні з викладачем.
При написанні контрольних робіт рекомендовано використовувати статистичний або практичний матеріал, зібраний за місцем роботи для ілюстрації розуміння теми.
Вимоги до змісту та оформлення контрольної роботи
При написанні контрольної роботи слід дотримуватися таких вимог:
 змістовність, конкретність та грамотність викладання;
 достатня повнота для розкриття суті питання;
 завершеність викладення думки;
 акуратність оформлення.
Контрольна робота виконується самостійно. Вона повинна мати чітку й логічну структуру. Якщо в ній наводяться окремі цитати з наукових статей чи монографій, то слід вказати автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Те саме
стосується й тих цифрових даних, які наводяться в конкретній роботі. Якщо аналізувати практичний матеріал, то слід вказати конкретний об’єкт аналізу.
Якщо наводяться таблиці, графіки, діаграми, вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і слугувати основою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, схем, графіків і діаграм повинні відображати основний зміст викладеного матеріалу.
Обсяг контрольної роботи має бути в межах 10 – 15 с. стандартного формату
А4. Зміст роботи має відображати і розкрити сутність теми, що розглядається.
При написанні контрольної роботи слід ознайомитись із законодавчими і нормативними документами з обраної теми, публікаціями в періодичних виданнях, підібрати монографічну літературу.
Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим почерком або набрана на комп’ютері.
Всі джерела, включені до списку літератури, нумеруються послідовно.
Завершену контрольну роботу студенти заочної форми навчання здають до коледжу згідно із встановленим терміном.
Захист робіт проводиться згідно з розкладом.
Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до заліку з вказаної дисципліни.
Роботи, які не відповідають встановленим нормам, повертаються на доопрацювання.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ « ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
спеціальність:
5.03050702 «Комерційна діяльність»
Варіант 1 1. Історичний аспект виникнення грошей.
2. Роль держави у творенні грошей.
3. Сутність, призначення і місце грошової системи в економічній системі держави.
Варіант 2 1. Грошова маса, її структура побудова, грошові агрегати.
2. Безготівковий платіжний оборот; система розрахунків
3. Концепції походження грошей.
Варіант 3 1. Розвиток форм вартості.
2. Швидкість обігу грошей.
3. Закон грошового обігу
Варіант 4 1. Форми грошей, їх еволюція; засоби платежу.
2. Грошові потоки, їх характеристика.
3. Сутність та структура грошового ринку.
Варіант 5 1. Кредитування.
2. Функції кредиту
3. Банківська система держави; функції банків.

Варіант 6 1. Грошовий оборот, його структура.
2. Депозитні операції та механізм їх здійснення.
3. Попит та пропозиція грошей; мотиви попиту.
Варіант 7 1. Елементи грошової системи.
2. Типи грошових систем і їх еволюція.
3. Структура кредитної системи держави; характеристика її складових.
Варіант 8 1. Кредитні відносини.
2. Валюта, її види.
3. Валютний курс і його роль в економіці.
Варіант 9 1. Грошова система України, її становлення і розвиток.
2. Центральний банк, його роль та функції в економіці.
3. Загальна характеристика банківських операцій.
Варіант 10 1. Вартість грошей.
2. Ринок позикового капіталу.
3. Надання та погашення кредиту.
Варіант 11 1. Сутність та об’єкти фінансової діяльності в країні.
2. Сутність та структура грошового ринку.
3. Сутність валютних відносин.

Варіант 12 1. Сутність та джерела формування кредитних ресурсів банку
2. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи.
3. Фінансові інструменти ринку
Варіант 13 1. Роль кредиту в розвитку національної економіки.
2. Поняття валютного ринку; операції валютного ринку.
3. Валютна система: сутність, види, елементи.
Варіант 14 1. Конвертованість валют.
2. Ринок позикового капіталу.
3. Кредитні відносини.
Варіант 15 1. Концепції походження грошей.
2. Швидкість обігу грошей.
3. Грошові потоки, їх характеристика.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал