Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчального предмету «Методика фізичного виховання»Сторінка1/11
Дата конвертації10.04.2017
Розмір0.77 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Навігація по даній сторінці:
 • Зміст
Міністерствоосвіти і науки України

Комунальний вищий навчальний заклад«БЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.Ф. БЕНЬКОВСЬКОГО»

Херсонської обласної ради


f:\портфоліо\bpc_лого 2.jpg

Методичні рекомендації

до самостійної роботи студентів

з навчального предмету

«Методика фізичного виховання»

для студентів

спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта»

додаткова кваліфікація «Вихователь дошкільного закладу та вихователь логопедичних груп», «Вихователь з правом навчання іноземної мови»

база 9 кл.

Форма навчання: деннаg:\логотип\логотип дошкільний.png
м.Берислав

2014 рік


ББК 74.100.54

М 54


Схвалено методичною радою КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради (протокол № 6 від 25.04.2014 р.)
Предметна (циклова) комісія викладачів дошкільних дисциплінУкладач

 • Кузнєцова О. В., викладач дошкільних дисциплінРецензенти

 • Климович М. В., кандидат педагогічних наук, директор КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського» Херсонської обласної ради
 • Тупікіна С. В., голова предметної (циклової) комісії психолого-педагогічних дисциплін початкової і дошкільної освіти, спеціаліст вищої категорії, старший викладач54 Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Методика фізичного виховання» [Текст] : метод.реком. / укл. О. В. Кузнєцова – Берислав : БПК, 2014. – с.

Посібник містить методичні рекомендації до самостійних робіт, тести для самоконтролю, термінологічний словник з предмету «Методика фізичного виховання» для студентів спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта».


© Бериславський педагогічний коледж, упорядкування, 2014
Зміст


Вступ 3

1. Опис навчальної дисципліни 6

3. Структура навчальної дисципліни 7

Положенняпро рейтингову систему оцінювання успішності студентівз предмету «Методика фізичного виховання» 12

для спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» 12

I семестр 18

IІ семестр 18

IІІ семестр 19

IV семестр 20

Самостійна робота студентів 23

Самостійна робота. № 1 24

Самостійна робота № 2 .№ 9-10-11-12 25

Самостійна робота. №3 28

Самостійна робота № 4 №25-26, 27-28 29

Самостійна робота № 5 № 33-34; 35-36 30

Самостійна робота № 6 № 41-42; 43-44 31

Самостійна робота № 7 № 49-50; 51-52 32

Самостійна робота № 8 57-58; 59-60 33

Самостійна робота № 9 № 63-64-65-66 34

Самостійна робота № 10 № 75-76 35

Самостійна робота № 11 № 79-80; 81-82 36

Самостійна робота №12 № 85-86-87-88 38

Самостійна робота № 13 № 93-94 40

Самостійна робота № 14 №102-103-104-105 41

Рекомендована література 43


Вступ


Програма вивчення навчальної дисципліни «Методики фізичного виховання» складена відповідно до галузевого стандарту освітньо-професійної програми підготовки «молодшого спеціаліста» галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» наказ № 576 (2003 р.).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є визначення загальних закономірностей фізичного виховання дитини як соціального явища, а також виявлення окремих закономірностей фізичного виховання та врахування загальних закономірностей в педагогічному процесі, який спрямований на охорону і зміцнення здоров'я дітей, розвиток основних і загальнорозвиваючих рухів, рухових якостей, виховання моральних рис характеру, організацію фізичного виховання в умовах дошкільного закладу і сім'ї.

Міждисциплінарні зв’язки: анатомія і фізфологія, дитяча психологія, дошкільна педагогіка, часткові методики.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи методики фізичного виховання.ПП. 52.

Змістовий модуль 2. Основні рухи. ПП. 53.

Змістовий модуль 3. Стройові та загальнорозвиваючі вправи. ПП. 54

Змістовий модуль 4. Рухливі ігри та методика їх проведення. ПП. 55.

Змістовий модуль 5.Фізкультурно-оздоровча робота в режимі дня. ПП. 56.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Методики фізичного виховання» є формування у студентів системи наукових знань, умінь і навичок, які забезпечують їх професійну майстерність в галузі фізичного виховання дошкільників; створювати у студентів цілісного уявлення про охорону і зміцнення здоров’я дітей, розвиток їх рухових якостей, вироблення рухових умінь і навичок і фізичної готовності до навчання в школі в умовах педагогічного процесу з урахуванням оновленого Базового компоненту дошкільної освіти, який є Державним стандартом дошкільної освіти України.  1. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методики фізичного виховання» є:

 • дати знання про теорію і методику фізичного виховання дітей дошкільного віку; про здоров’я і безпеку, здоровий і безпечний спосіб життя, фізичну культуру;

 • ознайомити із загальними закономірностями фізичного розвитку дитини як соціального явища;

 • формувати поняття про здоров’язбережувальні технології в системі фізичного виховання дітей дошкільного віку;

 • навчати студентів використовувати знання з анатомії і фізіології, дитячої психології, дошкільної педагогіки, часткових методик в процесі здійснення завдань фізичного виховання в умовах дитячого садка і сім’ї;

 • вчити будувати практичну професійну діяльність на основі теоретичних знаннь;

 • виробляти уміння узгоджувати професійну діяльність з організації фізичного виховання дітей дошкільного віку із сучасними науковими поглядами на розвиток дитини як особистості, які випливають із основних положень Міжнародної конвенції ООН про права дитини, із Базового компоненту дошкільної освіти із Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актів стосовно дитинства;

 • реалізувати єдність підходу до фізичного виховання дітей з боку дитячого садка і сім’ї;

 • здійснювати діагностування рівня фізичного розвитку дітей дошкільного віку;

 • використовувати передовий педагогічний досвід з питань фізичного виховання в роботі з дітьми

дошкільного віку.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • зміст Базового компоненту дошкільної освіти з питань фізичного виховання;

 • анатомо-фізіологічні особливості фізичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку;

 • загальні питання теорії і методики фізичного виховання дітей дошкільного віку;

 • теоретичні і методичні основи навчання дітей фізичним вправам;

 • форми, методи та прийоми навчання дітей фізичним вправам;

 • систему роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі;

 • передовий педагогічний досвід роботи вихователів з фізичного виховання.

вміти:

 • створювати мотивацію щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я, здоров’я дітей дошкільного віку, вдосконалення фізичної, духовної складових здоров’я;

 • аналізувати і критично оцінювати власну педагогічну діяльність в системі фізичного виховання;

 • діагностувати рівень фізичного розвитку дітей дошкільного віку;

 • планувати різні види роботи з фізичного виховання в дошкільному освітньому закладі;

 • застосовувати інноваційні технології в роботі з фізичного виховання дітей дошкільного віку;

 • формувати здоров’язбережувальну компетентність з урахуванням віку дошкільників;

 • забезпечувати повноцінний фізичний розвиток дітей;

 • здійснювати диференційований та індивідуальний підхід до дітей в процесі їх фізичного виховання;

 • використовувати надбання народної педагогіки з фізичного виховання дітей;

 • творчо вирішувати завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку;

 • створювати фізкультурне розвивальне середовище для забезпечення рухової активності дітей в різних вікових групах;

 • забезпечувати гармонійний фізичний розвиток дошкільників.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 162 години / 4,5 кредитів ECTS

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал