Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни Програмне забезпечення інтелектуальних систем для спеціальностіСторінка3/3
Дата конвертації18.12.2016
Розмір0.68 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий відділенням «Електрифікації та інформаційних технологій»

_________________________В.О. Брага

«____»____________________ 201___ р.ЗАВДАННЯ


на курсову роботу студента


Балана Юрія Євгенійовича

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи

Облік засобів обчислювальної техніки на підприємстві
Затверджена наказом по коледжу від №

2. Термін здачі студентом закінченої роботи

6 квітня 2012

3. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які слід розглянути)

Аналіз рівня комп’ютеризації виробництва. Постановка завдання на проектування. Програмна частина. (Предметна область. Проектування бази даних. Розробка програмного модуля. Тестування програмного модуля). Апаратна частина. Охорона праці.

4. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов'язкових креслень)

1) Блок-схема алгоритму роботи програми (Формат А3)

2) Блок-схема алгоритму модуля обробки даних (Формат А3)


5. Консультанти по роботі, з вказівкою розділів роботи, що стосуються їх
Розділ

Консультант

Підпис, датаЗавдання

видав


Завдання прийняв

Спеціальна частина

Пилєва О.О.

Підпис керівника

Підпис студента

Охорона праці

Пилєва О.О.

Підпис керівника

Підпис студента
6. Дата видачі завдання

6 грудня 2011 р.

Керівник

О.О. Пилєва


(підпис)
Завдання прийняв до виконання


(підпис)КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Назва етапів курсової роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітки

1

Аналіз базового виробництва.

Постановка завдання на проектування.19.12-28.12
2

Предметна область.

16.01-20.01
3

Проектування бази даних.

23.01-27.01
4

Розробка програмного модуля.

30.01-17.02
5

Тестування програмного модуля

20.01-24.02
6

Апаратна частина.

27.02-2.03
7

Охорона праці.

05.03-09.03
8

Оформлення креслень і пояснювальної записки

12.03-30.03

Студент


(підпис)
Керівник роботи


(підпис)ДОДАТОК Г

Зразок оформлення титульного аркуша

Форма № Н-6.01

ВСП "Новокаховський коледж

Таврійського державного агротехнологічного університету"
Циклова комісія дисциплін інформаційних технологій

_


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

34КП. ІС9111. 001ПЗ


з дисципліни Програмне забезпечення інтелектуальних систем
на тему ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

«МАГАЗИН КАНЦТОВАРІВ»


Студента IІІ курсу групи ІС9111

зі спеціальності 5.05020205

Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

А.О. Анастасенко

Керівник О.О. Пилєва

Оцінка __________

Члени комісії ___________

___________


2013- 2014 року
ДОДАТОК Д

Зразок створення змісту пояснювальної записки


15-17

10min

ЗМІСТ


3min

Реферат 4

Вступ 5

1 Аналіз базового виробництва 72 Постановка завдання на проектування 12

3 Програмна частина 16

3.1 Предметна область 16

3.2 Проектування бази даних 18

3.3 Розробка програмного модуля 21

3.4 Тестування програмного модуля 23

4 Апаратна частина 26

5 Заходи з охорони праці, екології, цивільної оборони 43

Висновки 47

Додаток А Робочі вікна програми 50

Додаток Б Лістинг програми 52

Список використаної літератури 5640КР. ІС9109. 002ПЗ

Зм

Арк

докумПідп.

Дата
Розроб.

Балан Є.Ю.

Облік засобів обчислювальної техніки на підприємстві


Пояснювальна записка

Літ.

Арк.

Аркушів

Перев.

Пилєва О.О.

2

73


НК ТДАТУ

Н.контр

Затв.

ДОДАТОК Е

Форми основних написів за ГОСТ 2.104-68

11х 5=55


5

15 5 5 15

185

7 10 23 15 10 70 505 5 5 17 18

Форма 1(2)

(1)

Літ.

Маса

Масштаб
Зм

Арк

докум.

Підп

Дата
(4)
(5)

(6)
Розроб


Перев.
Т.контр.


Арк. (7)

Аркушів (8)

(10)

(11)

(12)

(3)

(9)


Н.контр.

Затв.

185


7 10 23 15 10 70 50

15 15 20


Форма 2

15 5 5 158х 5=40


(2)Зм

Арк

докум.

Підп

Дата

Розроб


(1)

Літ.

Арк.

Аркушів
Перев.

(4)
(7)

(8)(10)

(11)

(12)

(9)
Н.контр.

Затв


185

7 10 23 15 10 10

3х 5=15

8 7


Форма 2а


(2)

Арк.(7)

Зм

Арк

докум.

Підп

Дата

ДОДАТОК Ж

Приклад оформлення креслення
ВИСНОВКИ


Дисципліна «Програмне забезпечення інтелектуальних систем» спрямована поглиблення та закріплення навичок, здобутих при вивченні таких дисциплін як «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Основи алгоритмізації та програмування». Виконання курсової роботи з дисципліни сприяє самостійній і творчій роботі студента, дозволяє оцінити його рівень знань, застосувати отримані раніше навички пр. виконанні реальних завдань.

Запропоновані методичні рекомендації дозволять студенту самостійно виконати та оформити курсову роботу.

Вміння спроектувати систему, реалізувати її доступними засобами програмування - невід’ємна складова професійних вмінь фахівця з інформаційних технологій.

Запропоновані методичні рекомендації можна використовувати при написанні курсових і дипломних робіт з програмного профілю.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  1. ГОСТ 19.003-80 СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

  2. ГОСТ 19.701-90 СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ, ПРОГРАММ ДАННЫХ И СИСТЕМ. Условные обозначения и правила выполнения.

  3. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильяме", 2005. — 1328 стр.

  4. Жоголев Е.А. Технология программирования. – М. Научный мир, 2004, 216 с.

  5. Ізбачков Ю.С. Гареєв В.Н. інформаційні системи. СПб,:Питер, 2006 – 656 с.

  6. Камаев В.А. Технологии программирования: Учебник/В.А. Камаев, В.В. Костерин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2006. - 454 стр.

  7. Фаронов В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов - : Питер, 2011, 640стр.

  8. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 7: учебный курс, Питер – 2006, 457 стр.

  9. Шпак Ю.А. Delphi7 на примерах /Подред.Ю.С. Издательство Юниор, 2003 –384 стр.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал