Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяСкачати 171.52 Kb.
Дата конвертації09.12.2016
Розмір171.52 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА
Затверджено


на методичній нараді

кафедри клінічної фармації

і клінічної фармакології

Завідувачка кафедри


______проф. Яковлева О.О.

«___»___________20___р.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної роботи студентів при підготовці

до практичного (семінарського) заняття


Навчальна дисципліна

Клінічна фармація

Змістовний модуль №1

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на серцево-судинну систему.

Тема заняття № 4-6

Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних та антиішемічних лікарських засобів.

Курс

4-й

Факультет

Фармацевтичний

Вінниця - 2012

1.Актуальність теми:

Антиангінальні засоби (від "angina pectoris") використовуються для лікування та профілактики тяжкого захворювання серцево-судинної системи – ішемічної хвороби серця (ІХС) стенокардії.Симптоми стенокардії та ознаки ішемії, включаючи безбольову ішемію, можуть бути усунені за допомогою ліків, які зменшують потребу міокарда у кисні та\чи збільшують кровоток в ішемізований ділянці. Антиангінальні препарати, які звичайно використовують - це блокатори β-адренорецепторів, антагоністи кальцію і органічні нітрати.

Конкретні цілі:

 1. Оцінювати основні симптоми та синдроми при основних захворюваннях серцево-судинної системи: задишка, ортопное, акроціаноз, серцебиття, біль голови, больовий синдром, синдром переміжної кульгавості, набряковий синдром, дисліпопротеїнемія, артеріальна гіпертензія.

 2. Аналізувати причину виникнення ішемічної хвороби серця (ІХС), стенокардії.

 3. Аналізувати механізми дії засобів, що знижують потребу міокарду у кисні та поліпшують його кровопостачання (органічні нітрати, блокатори кальцієвих каналів, β-адреноблокатори, препарати різних хімічних груп (івабрадін).

 4. Аналізувати фармакологічні ефекти нітрогліцерину та засобів, що містять нітрогліцерин і використовуються для профілактики нападів стенокардії.

 5. Аналізувати фармакологічні ефекти антагоністів кальцію різних похідних груп.

 6. Аналізувати фармакологічні ефекти β-адреноблокаторів, переваги кардіоселективних β-блокаторів перед неселективними.

 7. Трактувати фенеомен "синдром обкрадання", «синдром рікошета».

 8. Інтерпретувати покази до застосування лікарських засобів різних груп відповідно знань фармакодинаміки.

 9. Проаналізувати можливість виникнення побічних ефектів лікарських засобів з метою їх запобігання.

 10. Скласти алгоритм допомоги пацієнтам при стенокардії.

 11. Виписати та проаналізувати рецепти на препарати, що застосовуються для купіювання нападів стенокардії та лікування ІХС.

2.Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).

Назва попередніх дисциплін

Отримані навички

1. Латинська мова

Розділ "Фармакологічна термінологія та медицина". Володіти вмінням вірного написання назви препаратів латинською мовою, згідно граматики. Володіти знаннями про закінчення в родовому відмінку іменників та прикметників різних відмін при виписуванні препараті у рецептах.

2. Нормальна фізіололгія

Розділ "Фізіологія серцево-судинної системи" - застосувати знання з цього розділу.

3. Біологічна хімія

Визначити роль деяких ферментів (аденозиндезамінази, фосфодіестерази, гуанілатциклази та ін.) у роботі серцево-судинної системи. Застосовувати знання з цього розділу при розгляді механізмів дії окремих препаратів.

4. Фармакологія

Розділ «Фармакологія препаратів, що впливають на функцію серцево-судинної системи». Застосовувати знання цього розділу при розгляді фармакодинаміки та фармакокінетики окремих препаратів.

3.Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняттяТермін

Визначення

Антиангінальні засоби (від "angina pectoris" - грудна жаба), стенокардія

Препарати, які використовуються для зняття нападів стенокардії, яка є проявом ІХС. Для лікування хворих на стенокардію використовуються препара-ти різного механізму дії та хімічних груп.

Ішемічна хвороба серця

Від терміну "ішемія" - затримувати, зупиняти кров. У разі недостатнього надходження крові до міокарду порушу-ються метаболічні процеси, енерго-забезпечення, знижується скорочувальна функція міокарду в зоні ішемії, з'являється біль.

Стенокардія

Стискаючий, давлячий, пекучий біль за грудиною або зліва від грудини, що виникає при фізичному навантаженні з ірадіацією - ліва рука до мізинця, ліва лопатка, нижня щелепа.

Синдром обкрадання

Зменшення кровопостачання ішемічних ділянок міокарду.

4.Теоретичні питання до заняття    1. Оцінювати основні симптоми та синдроми при основних захворюваннях серцево-судинної системи: задишка, ортопное, акроціаноз, серцебиття, біль голови, больовий синдром, синдром переміжної кульгавості, набряковий синдром, дисліпопротеїнемія, артеріальна гіпертензія.

    2. Основні клінічні прояви стенокардії.

    3. Шляхи фармакологічного впливу на коронарний кровообіг та кровопостачання міокарду.

    4. Класифікація засобів, що застосовуються для лікування стенокардії.

    5. Засоби, що знижують потребу міокарда до кисню та поліпшують його кровообіг:

 • Органічні нітрати (фармакологія нітрогліцерину, механізм його дії, ефекти, показання та протипоказання до призначення). Пролонговані форми та їх особливості (сустак, тринітролонг, ізосорбіду мононітрат).

 • Блокатори кальцієвих каналів (ніфедипін, верапаміл, дилтіазем), механізм дії, гемодинамічні ефекти, особливості дії при стенокардії, пролонговані форми III покоління блокаторів кальцієвих каналів.

    1. Засоби, що знижують потребу міокарду в кисні.

  1. β-адреноблокатори; неселективний (пропранолол), кардіоселективні (бісопролол, метопролол, атенолол). Механізм дії, ефекти, покази та протипоки до застосування.

 1. Комбіноване призначення нітратів, антагоністів кальція, бета-блокаторів при стенокардії.

5.Практичні завдання, які виконуються на занятті.

Цей етап передбачає виконання кожним студентом самостійно нижченаведених практичних робіт.


Завдання 1.

Виписати рецепти і провести їх фармакотерапевтичний аналіз (вказати групову приналежність, покази до застосування, можливі ускладнення) 1. Сустак форте в таблетках

 2. Бісопролол в таблетках

 3. Амлодипін в таблетках

 4. Верапаміл в таблетках

 5. Метопролол в таблетках

 6. Нітрогліцерин в таблетках

 7. Івабрадін в таблетках

Завдання 2.

Ознайомитись з препаратами учбової колекції по темі, визначити їх приналежність до фармакологічної групи і показання до використання.


Завдання 3.

Обгрунтувати вибір препарату, його лікарську форму, дозування, концентрацію і шлях введення. 1. Препарат для зняття нападу стенокардії.

 2. Препарат для профілактики нападів стенокардії.

 3. Препарат для лікування стенокардії в поєднанні з гіпертонічною хворобою.

 4. Препарат для лікування стенокардії на фоні артеріальної гіпертензії та браді- і нормокардії.

 5. Препарат з антиангінальною, антигіпертензивною та антиаритмічною дією.

 6. Препарат, що нормалізує число серцевих скорочень без впливу на
  артеріальну гіпертензією.


Завдання 4

Заповніть таблицю "Механізм дії деяких антиангінальних засобів"Препарат

Механізм дії

Нітрогліцерин
Верапаміл
Бісопролол
Івабрадін

Задачі для самоконтролю.

Задача 1.

Препарат, вперше застосований у клініках американським лікарем Брутоном у 1860р., взаємодіє з сульфгідрильними групами ендогенних нітратних рецепторів, утворює нітрозотіоли, що вивільняють NО. Останній активує гуанілатциклазу, накопичує цГМФ, зменшує вміст Са++ клітині. Застосовується для купіювання нападів стенокардії. 1. Визначіть препарат

 2. Які ще позитивні ефекти має цей препарат, вкажіть механізм дії.


Задача 2.

Застосування β-адреноблокаторів при стенокардії базується на: 1. усуненні симпатико-адреналових впливів на міокард

 2. зниження потреби міокарду до кисня

 3. зниження роботи серця

 4. всім перерахованим

Поясніть вірність відповіді.
Задача 3.

Антиангінальний засіб пролонгованої дії (основний метаболіт ізосорбіду динітрату), зменшує перед- та постнавантаження на серце, що приводить до зниження потреби міокарда в кисні. Препарат розширює коронарні артерії, що поліпшує кровообіг, сприяє перерозподілу крові в ділянці із зниженим кровопостачанням. 1. визначіть препарат

 2. визначити покази до його застосування, обґрунтувати їх


Задача 4.

Антиангінальний препарат, який має антиаритмічну активність 1. визначіт препарат

 2. пояснити механізм антиангінальної дії


Задача 5.

Препарат взаємодіє з відповідним рецепторним апаратом (β- і α- адренорецепторами), уповільнює частоту серцевих скорочень та зменшує скоротливість міокарду. 1. визначіть препарат

 2. вкажіть фармакологічну групу, до якої він належить

Заключний етап.

Здійснюється кінцевий тестовий контроль

Завдання згідно бази Крок - 2 (10) центру тестування МОЗ України


  1. У хворого на ішемічну хворобу серця з'явились симптоми хронічної серцевої недостатності. Який препарат з групи β-адреноблокаторів з внутрішньою симпатоміметичною активністю можна призначити?

А. Анаприлін

В. Карведілол

С. БісопрололD. Метопролол

Е. Надолол
 1. Хворий на хронічну ішемічну хворобу серця тривалий час приймав
  антиангінальний препарат. Через деякий час у нього виник набряк гомілок. Для якого з перерахованих препаратів характерна ця побічна дія?

А. Амлодипін

В. СустакС. Ізосорбіду мононітрат

Б. НітросорбідЕ. Небіволол


 1. Пацієнт тривалий час страждає на бронхіальну астму. В останній
  час у нього з'явились напади стенокардії. Який з перерахованих препаратів призначати йому протипоказано?

А. Сустак

В. ПропранололС. Дипіридамол

Б. КорінфарЕ. Нітрогліцерін


 1. Хворому з частими нападами стенокардії був призначений сустак
  форте по 1 табл. 2 рази на день. Спочатку відмічався позитивний ефект, однак
  через деякий час напади стенокардії поновились. Чим можна пояснити неефективність призначеного препарату?

A. Кумуляцією

B. ІдіосинкразієюС. Тахіфілаксією

D. СенсибілізацієюЕ. Толерантністю


 1. У чоловіка 48 років виник приступ стенокардії. Лікар призначив
  йому таблетку нітрогліцерину, вказавши на необхідність покласти ії під язик.
  Чому лікар вибрав сублінгвальний шлях введення препарату?

А. Активується слиною ротової порожнини

В. Сублінгвальне всмоктування і дія розвиваються швидше

С. Руйнується шлунковим соком

D. Виключно шкідливий вплив на печінку

Е. Погано всмоктується із кишок
 1. У жінки 53 років трапився інфаркт задньої стінки лівого шлуночка серця. Хвору бентежать сильний біль за грудиною, аритмія, задуха. Який препарат найбільш доцільно ввести у данному випадку для надання першої допомоги?

А. Кордарон

В. Анаприлін

С. Сустак

D. Нітронг

Е. Нітрогліцерин


 1. У хворого 53 років виявлена стенокардія напруги. В анамнезі -
  облітеріруючий ендартеріїт. Який препарат протипоказаний хворому?

А.Сустак

В. Атенолол

С. Пентоксіфілін

D. Амлодипін

Е. Дипіридамол
 1. На фоні лікування стенокардії напруги хворий переніс респіраторно-вірусну інфекцію, що ускладнилась бронхообструктивним синдромом. Які
  корективи необхідно внести в план лікування?

А. Відмінити пропранолол

В. Відмінити сустак-форте

C. Залишити пропранолол, додати ніфедипін

D. Залишити пропранолол, додати відхаркуючі засобиЕ. Відмінити амлодипін


 1. Жінка 72 років, що страждає на стенокардію, отримувала
  пропранолол. Однак, на фоні лікування у неї з'явився кашель з
  бронхоспастичним компонентом, ядуха. Лікар замінив анаприлін на бісопролол, порушення функції дихання зникли. Чим пояснити більш сприятливу дію бісопрололу?

А. Блокує Н-холінорецептори

В. Відсутня дія на β2-адренорецептори

С. Стимулює М-холінорецептори

Б. Пригнічує М-холінорецептори

Е. Відсутня дія на α-адренорецептори


 1. Жінка 42 років надійшла до кардіологічного відділення з діагнозом стенокардія напруги. Приступи виникають 1-2 рази на день. Який препарат найбільш доцільно призначити хворій для лікування?

А. Еуфілін

В. Сустак форте

С. Но-шпа

Б. Дипіридамол

Е. Папаверин

Вирішити фармакотерапевтичні задачі (10) і виписати у формі рецептів


 1. Засіб для купіювання нападу стенокардії (нітрогліцерин)

 2. Засіб для лікування стенокардії з групи препаратів, які знижують потребу міокарда до кисню (метопролол).

 3. Таблетований засіб, що є метаболітом ізосорбіду динітрату (ізосорбід мононітрат).

 4. Засіб для профілактики нападів стенокардії (сустак).

 5. Засіб для лікування нападів стенокардії в поєднанні з артеріальною гіпертензією (амлодипін).

 6. Засіб для лікування нападу стенокардії на фоні браді-нормокардії (ніфедипін).

 7. Засіб для лікування нападу стенокардії на фоні тахікардії і нормотензії (івабрадін).

 8. Засіб для лікування нападу стенокардії на фоні порушення ритму серця (бісопролол)

 9. Засіб для лікування нападу стенокардії з групи дигідропиридинових антагоністів кальцію (амлодипін)

 10. Засіб для лікування нападу стенокардії з групи похідних фенілалкіламінів (верапаміл).

Ситуаційні задачі:

 1. У хворого під час виконання важкої фізичної праці виникає загрудинний біль. Які препарати і в якій лікарській формі необхідно рекомендувати для лікування цьому хворому?
 1. Хвора на стенокардію при регулярному прийомі протягом декількох місяців нітросорбіду відмічає зниження його ефективності. З чим пов'язаний розвиток толерантності до нітратів? Які рекомендації слід дати цій хворій?
 1. На клінічному розгляді був представлений хворий на стенокардію напруги, Ш функціональний клас. Останні 2 роки регулярно приймав сусак-форте та бісопролол. Останнім часом напади стенокардії не виникали, вирішив ліки не приймати. На 3 день після припинення прийому ліків виник сильний біль за грудиною, тахікардія, порушення ритму серця. Яка найбільш вірогідна причина погіршення стану хворого?

А. Синдром відміни на нітрати

Б. Синдром відміни на бета-блокатори

B. Розвиток інфаркта міокарда

C. Розвиток толерантності до нітратів

Д. Розвиток серцевої недостатності


 1. Хворому на стенокардію напруги, Ш функціональний клас, лікар призначив нітросорбід по 10 мг 4 рази на добу. На протязі 1 місяця хворий почував себе задовільно, але потім напади стенокардії стали частішими. Вкажіть ймовірні причини погіршення стану хворого.

A. Розвиток синдрому обкрадання

Б. Розвиток толерантності до нітратів

B. Розвиток гипотензії

Д. Розвиток серцевоі недостатності

Е. Прогресування хвороби.


 1. Показаннями для призначення препаратів нітрогліцерина є наступні, крім одного. Вкажіть його.

А. Зняття нападу стенокардії

Б. Профілактика нападів стенокардії

B. Гострий інфаркт міокарда

C. Синусова тахіаритмія

Д. Гостра серцева недостатність.
В кінці заняття проводиться перевірка та аналіз результатів роботи з виставленням відповідних балів і оцінки.

Алгоритм оцінювання знань студентів


 1. Вихідний рівень знань 5 тестів;

 2. Кінцевий рівень знань:

- тести до Крок-1 - № 10;

- виписування рецептів та фармакотерапевтичних задач; 1. Ситуаційна задача;

 2. Усна відповідь.

Розподіл балів, присвоюваних студентам при засвоєнні теми "Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних та антиішемічних лікарських засобів» змістовного модуля № 1 за навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-ри бальною шкалою, які потім конвертуються у бали таким чином:


Оцінка

Бали

"5"-відмінно

16 балів

"4"- добре

13 балів

"3 "-задовільно

10 балів

"2" – незадовільно

0 балів


Рекомендована література.

 1. Клінічна фармакологія: підручник / кол. авторів; за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, Д.С. Чекмана. – К: Медицина, 2008, с. 226-257.

 2. Клінічна фармакологія: підручник / кол. авторів; за ред. О.М. Біловола, О.Ф. Возіанова, I.К. Латогуза та ін. – К: Здоров'я 2005, Т. 1 – с. 264-320.

 3. Клиническая фармакология: учебник под ред. И.А. Зупанца, С.В. Налетова, А.Л. Викторова. –X: изд-во НФаУ: Золотые страницы 2005, Т. 1, с. 194 - 230.

 4. Залюбовська О.І., Коваль С.М., Литвинова О.М. Клінічна фармакологія: гіідручник. –X: Видавничий Дім «Інжек», 2003, с. 250-264.

5. Машковський М.Д. Лекарственные средства. - 2005. -1200с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал