Методичні матеріали до організації і проведення іспиту ''Терапія''Скачати 104.08 Kb.
Дата конвертації23.02.2017
Розмір104.08 Kb.
Методичні матеріали до організації і проведення іспиту

''Терапія''
Іспит проводиться на базі сестринського корпусу кафедри внутрішньої медицини № 4 та медсестринства Івано-Франківського державного національного медичного університету відповідно до розкладу іспитів (після закінчення ІV семестру, перед державною практикою) членами екзаменаційної комісії. Іспит з''Терапії''дає оцінку практичних навичок та вмінь теоретичних знань студентів.Матеріали іспиту складені на основі типової навчальної програмидля вищих медичних навчальних закладівІ—ІІ рівнів акредитації за спеціальністю5.110101 ''Лікувальна справа'', Київ медицина 2004.

Іспит складається з двох етапів:1-а частина.Оцінка практичних навичок біля ліжка хворого.

2-а частина. Усне опитування (три запитання теоретичного і практичного спрямування) проводиться в екзаменаційній кімнаті з необхідним матеріальним забезпеченням.
Перелік питань містить запитання відповідно до програми дисципліни, які сформовані у три групи:
Розділ І. Пропедевтика внутрішніх хворіб.

Розділ ІІ. Спеціальна частина.

Розділ ІІІ. Невідкладні стани.

Під час опитування практична частина іспиту демонструється студентами на відповідних робочих місцях, фантомах, муляжах тощо.

За результатами двох частин іспиту, а також з врахуванням поточного навчання та обговорення, виставляється кінцева оцінка.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини №4 та медсестринстваІвано-Франківського національного медичного університету

( протокол № від 2012р.)


Зав. кафедри внутрішньої медицини та медсестринства,

д.мед.н., професорІ.П.ВакалюкПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДО ДЕРЖАВНОГО

ТА ПЕРЕВІДНОГО ІСПИТІВ

Теоретичні питання

1. Історія розвитку терапевтичної науки в Україні.

2. Методика проведення опитування пацієнта, послідовність, правила, діагностичне значення суб’єктивного методу обстеження.

3. Методика проведення огляду пацієнта, правила, послідовність проведення, діагностичне значення.

4. Методика проведення пальпації. Правила проведення. Поверхнева й глибока пальпація. Діагностичне значення методу.

5. Методика проведення перкусії. Правила проведення. Порівняльна й топографічна перкусія. Варіанти перкуторних звуків. Діагностичне значення перкусії легень і серця.

6. Методика проведення аускультації. Правила проведення. Діагностичне значення аускультації легень, серця.

7. Загальний аналіз крові, основні показники. Діагностичне значення в клініці внутрішніх хвороб.

8. Дослідження сечі (загальний аналіз, за методами Зимницького, Каковського — Аддіса, Нечипоренка), основні показники, діагностичне значення. Дослідження мокротиння, калу, шлункового та дуоденального вмісту.

9. Електрокардіографія як метод діагностики захворювань серцево-судинної системи. Методика реєстрації електрокардіограми.

10. Інструментальні методи обстеження пацієнтів. Діагностичне значення рентгенологічного, ендоскопічного, ультразвукового методів обстежень.

11. Бронхіт (гострий і хронічний). Етіологія, патогенез, клінічні симптоми, перебіг, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

12. Пневмонії, сучасна класифікація (госпітальні, позагоспітальні, аспіраційні, пневмонії в осіб з тяжкими дефектами імунітету). Крупозна пневмонія, визначення, її етіологія, патогенез, клінічні симптоми, перебіг, ускладнення, особливості догляду за пацієнтами.

13. Вогнищева пневмонія. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми, лікування, догляд за пацієнтами.

14. Абсцедуюча пневмонія. Етіологія, патогенез, клінічна картина. Діагностика, перебіг, ускладнення, лікування, догляд за пацієнтами.

15. Бронхіальна астма. Етіологія, патогенез, клінічні форми. Клінічна картина нападу бронхіальної астми, лікування, догляд за пацієнтами.

16. Діагностика бронхіальної астми. Профілактика захворювання. Принципи лікування в період загострень і в період між нападами.

17. Астматичний стан. Клінічні симптоми, надання невідкладної допомоги, догляд за пацієнтами.

18. Туберкульоз. Етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики туберкульозу.

19. Туберкульоз легень. Коротка характеристика клінічних форм туберкульозу легень, методи лікування, специфічна профілактика.

20. Сухий плеврит. Етіологія, основні клінічні симптоми, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

21. Ексудативний плеврит. Етіологія, клінічні симптоми, діагностика. Лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

22. Бронхоектатична хвороба. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми, ускладнення. Діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

23. Рак легень. Чинники, які сприяють розвитку раку легень, клінічна картина залежно від локалізації пухлин. Методи діагностики хвороби та лікування пацієнтів, особливості догляду за ними.

24. Емфізема та пневмосклероз легень. Визначення причини захворювань. Основні клінічні симптоми, лікування, догляд за пацієнтами, прогноз.

25. Пневмоконіоз. Визначення, етіологія, види, основні клінічні симптоми, ускладнення, лікування, профілактика.

26. Легеневе серце. Визначення, причини розвитку, патогенез. Основні клінічні симптоми, діагностика, профілактика, лікування, догляд за пацієнтами.

27. Ревматизм. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація. Позасерцеві форми ревматизму та їхні основні клінічні ознаки.

28. Ревмокардит. Роль вогнищевої інфекції у виникненні ревмокардиту. Клінічні симптоми, прогноз, діагностика ревматизму.

29. Комплексне лікування хворих на ревматизм. Роль диспансерного спостереження, профілактика захворювання та його загострень. Прогноз захворювання, догляд за пацієнтами.

30. Набуті вади серця. Визначення, види, причини розвитку. Уявлення про компенсацію і декомпенсацію. Вади серця та вагітність. Принципи лікування пацієнтів з вадами серця.

31. Мітральні вади серця (недостатність і стеноз). Етіологія, основні клінічні симптоми, лікування, догляд за пацієнтами.

32. Аортальні вади (недостатність і стеноз). Етіологія, основні клінічні симптоми, лікування, догляд за пацієнтами.

33. Бактеріальний ендокардит. Етіологія, клінічні симптоми, діагностика, лікування. Догляд за пацієнтами, прогноз.

34. Міокардит. Етіологія, клінічні симптоми, діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

35. Гіпертонічна хвороба та симптоматична артеріальна гіпертензія. Етіологія і патогенез розвитку гіпертонічної хвороби. Клінічна класифікація, основні клінічні симптоми. Діагностика захворювання, принципи лікування.

36. Ускладнення гіпертонічної хвороби. Гіпертонічний криз, його види, клінічні симптоми, невідкладна допомога.

37. Атеросклероз. Етіологія, чинники ризику. Клінічні симптоми атеросклерозу залежно від локалізації. Принципи лікування, профілактика.

38. Уявлення про ішемічну хворобу серця. Чинники ризику. Стенокардія. Визначення, клінічна класифікація. Характеристика нападу стенокардії. Надання невідкладної допомоги при нападі стенокардії.

39. Принципи лікування пацієнтів на стенокардію, диспансерне обстеження. Профілактика захворювання. Прогноз.

40. Інфаркт міокарда. Визначення, причини, які сприяють захворюванню, механізм його розвитку. Варіанти перебігу. Ускладнення інфаркту міокарда.

41. Інфаркт міокарда. Клінічні форми. Невідкладна допомога, транспортування пацієнта. Принципи лікування в період гострого інфаркту міокарда.

42. Діагностика (лабораторна та інструментальна) інфаркту міокарда. Особливості догляду й спостереження за пацієнтами в блоці інтенсивної терапії. Реабілітація пацієнтів з інфарктом міокарда.

43. Кардіогенний шок як ускладнення інфаркту міокарда. Причини його розвитку. Клінічні симптоми, невідкладна допомога.

44. Уявлення про аритмію. Синусна тахі- та брадікардія, миготлива аритмія, екстрасистологія. Основні клінічні симптоми, можливі ускладнення. Лікування пацієнтів з аритмією.

45. Гостра лівошлуночкова недостатність. Причини, клінічні симптоми, принципи невідкладної допомоги.

46. Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок). Причини, клінічні ознаки. Заходи невідкладної допомоги.

47. Хронічна серцева недостатність. Визначення, клінічна класифікація, причини. Основні клінічні симптоми залежно від стадії. Методи лікування, догляд за пацієнтами. Прогноз.

48. Гострий гастрит. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми, лікування, догляд за пацієнтами.

49. Хронічний гастрит. Етіологія, класифікація, клінічні симптоми. Діагностика, лікування, диспансеризація.

50. Виразкова хвороба шлунка й дванадцятипалої кишки. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми. Методи діагностики лікування, диспансеризація.

51. Виразкова хвороба. Ускладнення: клінічні ознаки шлункової кровотечі, перфорації шлунка. Принципи надання невідкладної допомоги. Особливості догляду.

52. Рак шлунка. Передракові захворювання. Клінічні ознаки. Методи діагностики та лікування. Особливості догляду за пацієнтами.

53. Хронічний гепатит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація. Основні клінічні ознаки, перебіг, методи діагностики. Лікування, догляд за пацієнтами.

54. Цироз печінки. Етіологія, патогенез, основні клінічні ознаки. Методи діагностики, перебіг. Лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

55. Цироз печінки. Ускладнення. Клінічні ознаки печінкової коми. Лікування, догляд за пацієнтами.

56. Хронічний холецистит, діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика, методи діагностики. Перебіг, ускладнення, лікування, догляд за пацієнтами.

57. Жовчно-кам’яна хвороба. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми печінкової коліки. Діагностика, невідкладна допомога.

58. Хронічний панкреатит. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми. Лабораторна діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

59. Гострий гломерулонефрит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація. Лікування, догляд за пацієнтами, прогноз, диспансеризація.

60. Хронічний гломерулонефрит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація. Клінічні ознаки, перебіг, діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

61. Гострий та хронічний пієлонефрит. Етіологія, патогенез, основні клінічні симптоми. Перебіг, діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

62. Гостра ниркова недостатність. Причини, основні клінічні симптоми, діагностика. Прогноз, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

63. Хронічна ниркова недостатність. Етіологія, патогенез. Основні клінічні ознаки, діагностика. Прогноз, лікування. Догляд за пацієнтами, профілактика.

64. Нироково-кам’яна хвороба. Етіологія, патогенез. Основні клінічні ознаки ниркової коліки. Діагностика, зняття нападу ниркової коліки.

65. Цистит гострий і хронічний. Чинники, які сприяють розвитку захворювання. Клінічна картина. Зміни в сечі. Перебіг, лікування.

66. Ендемічний зоб. Етіологія, поширеність. Клінічні ознаки. Лікування, профілактика.

67. Дифузний токсичний зоб. Етіологія, клінічні симптоми. Методи діагностики, лікування, догляд за пацієнтами.

68. Гіпотиреоз. Етіологія, клінічні симптоми. Лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.

69. Цукровий діабет. Етіологія, патогенез, поширеність. Клінічна класифікація. Основні клінічні ознаки захворювання.

70. Цукровий діабет. Лабораторна діагностика. Комплексне лікування пацієнтів. Профілактика захворювання та його ускладнення.

71. Основні причини розвитку гіпо- й гіперглікемічної коми. Клінічні ознаки. Невідкладна допомога, догляд за пацієнтами.

72. Залізодефіцитна анемія. Етіологія, види. Клінічні ознаки. Невідкладна допомога, догляд за пацієнтами.

73. В12-дефіцитна анемія. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки. Діагностика, лікування, догляд за пацієнтами.

74. Геморагічний діатез. Визначення, класифікація. Етіологія геморагічного васкуліту й тромбоцитопенії. Клінічні ознаки, перебіг, лікування.

75. Гострий лейкоз. Причини розвитку хвороби. Клінічні ознаки. Перебіг, прогноз, ускладнення. Лікування, догляд за пацієнтами.

76. Хронічний лейкоз (мієлолейкоз і лімфолейкоз). Особливості клінічного перебігу захворювання. Діагностика, прогноз. Лікування, догляд за пацієнтами.

77. Ревматоїдний артрит. Етіологія, клінічний перебіг, діагностика. Лікування, догляд за пацієнтами.

78. Гострі алергійні захворювання. Причини. Клінічні ознаки кропив’янки і набряку Квінке. Невідкладна допомога.

79. Анафілактичний шок. Причини, клінічні ознаки, невідкладна допомога, догляд за пацієнтами.

80. Сироваткова хвороба. Причини, клінічні ознаки, перебіг, прогноз, лікування, профілактика.

81. Основні види невідкладної допомоги в разі гострих інтоксикацій.Завідувач кафедрою внутрішньої медицини №4 та медсестринства, д.мед.н., професорІ.П.Вакалюк
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал