Методичне забезпечення оцінювання кредитоспроможності позичальника банкуСкачати 54.53 Kb.
Дата конвертації19.12.2016
Розмір54.53 Kb.
ТипРеферат


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка

до випускної роботи


освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на тему: МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ

РЕФЕРАТ


Випускна робота містить 119 сторінок, 8 таблиць, 11 рисунків, список використаних джерел з 81 найменування, 13 додатків.

Найпоширенішими в практиці банків заходами, спрямованими на зниження кредитного ризику є оцінка кредитоспроможності позичальника. В банківській практиці все більшого розповсюдження набуває метод, побудований на бальній оцінці позичальника. Критерії, за якими проводиться оцінка позичальника, як правило індивідуальні для кожного банку, базуються на його практичному досвіді і періодично переглядаються.

Актуальність теми обумовлена відсутністю єдиного підходу до визначення кредитоспроможності та необхідністю удосконалення механізмів, які використовують банківські установи України.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних, практичних положень щодо оцінки кредитоспроможності позичальника банківської установи.

Об’єктом дослідження є процес проведення аналізу кредитоспроможності позичальника в банку.

Метою даної роботи є дослідження методичного забезпечення оцінювання кредитоспроможності позичальника банку та його удосконалення.

Для визначення поставлених завдань у роботі застосовані багатоманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема, це наукове абстрагування, аналіз та синтез, використані такі методи як коефіцієнтний, а також зіставлення та групування, динамічні порівняння, табличний і графічний засоби, порівняльний аналіз тощо.

За результатами дослідження сформульовані висновки щодо недостатньо надійної системи оцінювання кредитоспроможності в ПАТ «ВТБ Банк». Для їх усунення було обґрунтовано прийняття та застосування комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника банку, розроблення рекомендацій та пропозицій щодо її впровадження та подальшого удосконалення.

Визначенні перспективи розвитку щодо застосування оцінки якості забезпечення, як важливої складової комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника банку в ПАТ «ВТБ Банк».

Результати, які були отримані в ході дослідження можуть бути застосовані вітчизняними банками для удосконалення системи оцінювання кредитоспроможності позичальників.

Також було розглянуто сутність поняття «охорона праці» та досліджено вимоги з охорони праці в системі нормативно-правових документів України. Проаналізовано стан охорони праці в ПАТ «ВТБ Банк», визначено його особливості та шляхи удосконалення.
Ключові слова: кредит, кредитний ризик, кредитоспроможність, фінансовий стан.

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологійКафедра банківської справи

Випускна робота

на тему: МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1 9

ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ 9ВСТУП

В умовах ринку, де поведінка економічних суб’єктів має характер вірогідності і тому не піддається точному прогнозуванню, будь-який вид комерційної діяльності неминуче пов’язаний з ризиком втрат і збитків. Зазвичай банківський ризик ситуативна характеристика діяльності будь-якого банку, невизначеність її результату і можливість настання несприятливих наслідків, що виникають в банківській практиці.

Найпоширенішими в практиці банків заходами, спрямованими на зниження кредитного ризику є оцінка кредитоспроможності позичальника. В банківській практиці все більшого розповсюдження набуває метод, побудований на бальній оцінці позичальника. Критерії, за якими проводиться оцінка позичальника, як правило індивідуальні для кожного банку, базуються на його практичному досвіді і періодично переглядаються.

Але єдиного підходу до визначення кредитоспроможності не має. Кожен банк обирає певні методи на свій розсуд, вони зазначені в внутрішніх банківських положенням.

Тому вивчення теоретичних аспектів кредитного ризику та оцінки кредитоспроможності на практиці є досить актуальним питанням у наш час.

Метою даної роботи є дослідження методичного забезпечення оцінювання кредитоспроможності позичальника банку та його удосконалення.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:


  • дослідити сутність, види та функції кредитоспроможності позичальників;

  • виявити чинники, які впливають на оцінку кредитоспроможності;

  • визначити інформаційне забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника;

  • проаналізувати основні методи аналізу кредитоспроможності позичальника банку;

  • провести аналіз кредитного портфелю банку;

  • визначити технологію проведення оцінки кредитоспроможності в

ПАТ «ВТБ Банк»;

  • дослідити правові та організаційні основи охорони праці, організацію охорони праці в банку;

  • провести аналіз санітарно-гігієнічних умов праці та вивчити проблеми травматизму та професійних захворювань в банку.

Об’єктом дослідження є процес проведення аналізу кредитоспроможності позичальника в банку.

Предметом є сукупність теоретичних, методичних, практичних положень щодо кредитоспроможності позичальника банку.

Досліджуючи стан охорони праці в ПАТ «ВТБ Банк» необхідно зазначити, що об’єктом є приміщення Центрального Сумського

відділення ПАТ «ВТБ Банк». Метою охорони праці в банку є забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників ПАТ «ВТБ Банк» через ефективне управління охороною праці. Соціальне значення охорони праці проявляється в зростанні продуктивності праці та збереженні трудових ресурсів.

Для визначення поставлених завдань у роботі застосовані багатоманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема, це наукове абстрагування, аналіз та синтез, використані такі методи як коефіцієнтний, а також зіставлення та групування, динамічні порівняння, табличний і графічний засоби, порівняльний аналіз тощо.

Джерелом інформації для дослідження оцінки кредитоспроможності є Закони України, нормативні акти, внутрішня нормативно-правова база банку, наукові публікації вітчизняних та закордонних дослідників, інформаційні бази Національного банку України, звітні дані ПАТ «ВТБ Банк».


РОЗДІЛ 1

ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ


1.1 Сутність та зміст оцінки кредитоспроможності позичальника

Під час надання кредиту перед усіма банками постає необхідність в проведенні оцінки кредитоспроможності позичальників. Для позичальника дане оцінювання кредитоспроможності також важливе, тому що від його результату залежить, в якому обсязі буде надано кредит і чи буде його надано взагалі.Результатом систематично неправильно здійснюваного оцінювання кредитоспроможності позичальників може слугувати погіршення якості кредитного портфеля банку, яке, до того ж, спричинює ще й необхідність зайвого резервування [1].

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал