Методична розробка відкритого практичного заняття «Автоматизація створення однотипних документів з різними реквізитами. Злиття документів Word І Excel»Скачати 281.58 Kb.
Дата конвертації19.06.2017
Розмір281.58 Kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж»МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого практичного заняття«Автоматизація створення однотипних документів з різними реквізитами. Злиття документів Word і Excel»

з дисципліни

«Інформатика та комп’ютерна техніка»

спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»,

5.03050801 «Фінанси».

2012


Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка». Підготував Корюков І.В. – викладач Маріупольского будівельного коледжу – 2012.

Викладено методику проведення практичного заняття, спрямованого на те, щоб навчити студентів створювати й редагувати складні зв'язані документи, одержати практичні навички у формуванні комплектів однотипних документів за допомогою механізму злиття документів Word.

Для викладачів інформатики та комп’ютерної техніки вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.
Рецензенти:
Викладач Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського, викладач вищої категорії

Ларіна І.А.


Викладач ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж», спеціаліст вищої категорії

____________________ Коваленко С.І.


Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії інформаційних дисциплін (протокол № ___ від ___ ________ 2012 р.).

Голова комісії _____________________ Кучерява Є.О.
ЗМІСТ


Вступ 4

План відкритого заняття 5

ПЛАН ЗАНЯТТЯ 8

ХІД ЗАНЯТТЯ 11

1.Включите комп'ютер, увійдіть у систему й запустите текстовий процесор Microsoft Word. 22

1.Підготуйте файл-джерело вихідних даних, це буде таблиця Excel, що містить частина даних із заданої таблиці (table.xltm), підготовленої заздалегідь і збереженої у вигляді шаблону. 22

2.Виберіть із таблиці співробітників згідно свого варіанта, умову відбору запишіть у звіт: 23

Варіант № 1 23

Виберіть людей пенсійного віку (тих, кому на сьогоднішній день здійснилося 60 років) 23

Варіант № 2 24

Із заданого списку виберіть тих, чиє прізвище починається з «Б» або «Г» 24

Варіант № 3 24

Виберіть людей у віці від 20 до 35 років 24

Варіант № 4 24

Із заданого списку виберіть чоловіків 24

Варіант № 5 24

Із заданого списку виберіть тих, чия середня зарплата перебуває в діапазоні від 3000 до 4000 грн. 24

3.Виділите обрані рядки й скопіюйте на новий аркуш. Збережіть книгу. Джерело вихідних даних підготовлено. Тепер підготуйте для злиття документ Word. 26

4.Виконайте злиття документа Word і таблиці Excel. 27

28


5.Збережіть отримані файли у своєму каталозі на сервері, оформьте звіт про роботу. 33

Студентам, що успішно впоралися із завданням, пропонується додаткове завдання: 33

Висновки. 35

Література 35

ДОДАТКИ 36


Не навчайте дітей так, як


навчали вас, - вони
народились в інші часи...

Вступ


Інформатика (інформатика та комп’ютерна техніка) – одна з небагатьох дисциплін, що швидко розвиваються, поширюються. З’являються нові програми, вдосконалюються існуючі. Ще кілька років тому учні старших класів ледве-ледве були знайомі з комп’ютером, і в коледжі треба було навчати студентів з «азів» інформатики. Зараз комп’ютер є майже в кожному домі, і редагувати текст, виконувати невеликі розрахунки може кожен. А перед викладачем стоїть більш складна задача – допомогти студенту стати професіоналом. Навчити його не просто користуватись комп’ютером, а вміти виконувати завдання найпростішим, найкращим засобом, використовуючи всі свої знання, вміння та навички.

Практична робота, яка освічена у цій розробці, призначена допомогти студентам згадати ті вміння, що вони отримали, вивчаючи інформатику на першому курсі, підготувати їх до вивчення наступних тем (програмування в MS Office, використання Visual Basic for Applications, бази даних, СУБД MS Access) та показати, як досконале знання сучасного офісного програмного забезпечення може значно полегшити виконання рутинної роботи, такої, наприклад, як розсилання схожих листів багатій кількості людей, підготовка довідок, грамот та інших документів, які повинні будуть видані різним людям.
План відкритого заняття


Дисципліна: «Інформатика і комп’ютерна техніка»

Спеціальність: 5.03050801 – «Фінанси та кредит»,
5.03050901 – «Бухгалтерський облік».

Група: БФ-21 Курс: 2 Дата: 04.12.2012 р.

Вид заняття: лекційно-практичне.

Тема: Автоматизація створення однотипних документів з різними реквізитами. Злиття документів Word і Excel.

Мета заняття:

 1. Методична: удосконалення методики організації та проведення практичного заняття.

 2. Дидактична:

  1. Навчальна:

   1. закріпити поняття:

 • електронна таблиця;

 • робоча книга, лист, комірка, блок, адреса комірки, ім’я робочого аркуша, рядок, стовпець, шаблон;

   1. сформувати поняття:

 • функція користувача, VBA, злиття документів;

 • автофільтр, користувацький автофільтр, головний документ, джерело даних;

   1. розглянути:

 • основні команди для редагування, форматування, копіювання гнізд електронної таблиці й даних у них;

 • основні команди, що організують злиття документів;

 • перетворення звичайних даних в «таблицю», дії, які можна виконувати над даними, організованими як таблиця (в Excel 2010).

   1. сформувати вміння:

 • працювати з текстовим і табличним процесорами, створювати складні документи Word, що містять посилання на окремі данні документів Excel;

 • застосовувати автофільтр, шаблони документів Word і Excel, злиття документів.

  1. розвиваюча:

   1. розвиток навичок індивідуальної й групової практичної роботи;

   2. розвиток умінь застосовувати теоретичні знання для розв'язку різного роду практичних завдань;

   3. розвиток логічного мислення студентів.

 1. Виховна:

  1. виховати в студентів пізнавальний інтерес до дисципліни й обраної спеціальності шляхом використання активних методів і прийомів навчання. Формувати впевненість у своїх силах.

  2. виховання творчого підходу до роботи, бажання експериментувати.

  3. професійна орієнтація й підготовка до подальшої самоосвіти, до майбутньої трудової діяльності.

Методи й форми проведення заняття:

 • фронтальне опитування, тестування;

 • пояснення нового матеріалу з застосуванням презентації, відеолекції;

 • виконання завдання, самостійна робота під контролем і за допомогою викладача.

Міждисциплінарні зв'язки:

 1. Забезпечуючі: математика, інформатика.

 2. Забезпечувані: інформаційни системи і технології у фінансово-кредитних установах; економіка, бухгалтерський облік.

Матеріальне забезпечення:

 1. Персональні комп'ютери;

 2. Мультимедійний проектор, екран;

 3. Табличний процесор MS Excel 2010, текстовий процесор MS Word 2010;

 4. Презентації, відеолекції, підручник (електронний) – матеріали сайту викладача: http://msk.edu.ua/ivk , конспект лекцій.

 5. Програма MytestX і розроблений викладачем тест для актуалізації опорних знань;

 6. Методична розробка – практична робота № 11: «Автоматизація створення однотипних документів з різними реквізитами. Злиття документів Word і Excel».

 7. Програма Netop School – програмне забезпечення, призначене для підвищення ефективності навчання за допомогою комп'ютера. Netop School заснований на передових технологіях вилученого керування й дає можливість викладачеві вести заняття, проводити демонстрації, допомагати студентам при виконанні завдань на комп'ютерах, працюючи при цьому на своєму ПК.ПЛАН ЗАНЯТТЯ


 1. Організаційна частина (2-3 хв):

 • перевірка відсутніх і заповнення журналу;

 • перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії й обладнання;

 • інструктаж із правил техніки безпеки.

 1. Мотивація навчальної діяльності (2-3 хв)

Мотивація проходить методом бесіди.

 1. Актуалізація опорних знань і практичного досвіду студентів (8-10 хв)

 • Фронтальне опитування (метод – «Гірлянда питань», студенти відповідають на запитання усно).

 • Тестовий контроль знань (тест виконаний у програмі MyTestX, два варіанти, розміщені на сайті викладача:

http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/2_kurs/Tests/Word-Excel-1.exe

http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/2_kurs/Tests/Word-Excel-2.exe) 1. Повідомлення теми, мети заняття (2 хв)

Тема заняття: «Автоматизація створення однотипних документів з різними реквізитами. Злиття документів Word і Excel.»

Мета:

 • Навчитися створювати й редагувати складні зв'язані документи, одержати практичні навички у формуванні комплектів однотипних документів за допомогою механізму злиття документів Word.

 1. Виклад нового матеріалу (25 хв)

Виклад нового матеріалу супроводжується презентацією, відеофільмами:

   1. Презентація «Автоматизація рутинної роботи в Microsoft Word 2010».

   2. Відеолекція «Сортировка и фильтрация данных» (проф., д.п.н. Макарова Н.В.)

   3. Відеолекція «Автоматизація створення однотипних документів з різними реквізитами. Злиття документів Word і Excel» - фільм, що показує, як правильно виконати роботу (Корюков І.В.).

 1. Виконання студентами завдань практичної роботи (30 хв)

Виконання завдань студентами по варіантах та з індивідуальними вихідними даними. Робота виконується під керівництвом і за допомогою викладача. У ході роботи формуються елементарні навички на основі повторюваних приймань роботи. Студенти вирішують наступні завдання:

   1. Створення документа Word на основі шаблону довідки. Шаблон повинен бути підготовлений заздалегідь у ході виконання завдання на самостійну роботу.

   2. Редагування документа (довідки) для підготовки до створення на її основі серії однотипних документів.

   3. Створення таблиці Excel на основі шаблону, підготовленого викладачем.

   4. Вибір з таблиці Excel даних, що відповідають заданим у варіанті.

   5. Підготовка таблиці – джерела даних для злиття з документом Word.

   6. Злиття документів Word і Excel

   7. Створення документа, що включає довідки для всіх співробітників підприємства, відібраних згідно з умовою, зазначеною у варіанті

   8. Печатка однієї довідки (першої сторінки документа) на мережному принтері.

Робота виконується з використанням відеолекції та методичних вказівок, розроблених викладачем.

 1. Підведення підсумків заняття (5 хв)

 • аналіз і оцінка роботи групи в цілому, кожного студента окремо (студенти при цьому заповнюють картки для самоаналізу й дають свою оцінку заняттю);

 • роз'яснення окремих завдань, з якими студенти не впоралися або зробили помилки.

Висновок:

У майбутній професійній діяльності важливе значення має гарне знання персонального комп'ютера й пакета офісних програм, адже вони застосовуються у всіх сферах людської діяльності для оформлення ділової документації, для створення звітів, довідок і т.д. Застосування отриманих знань і практичних навичок допоможуть розв'язати ці завдання швидко й на високому професійному рівні. 1. Завдання додому (2 хв)

 • Відповісти на контрольні питання до практичної роботи;

 • Підготувати звіт.ХІД ЗАНЯТТЯ

 1. Організаційна частина:

 • перевірка відсутніх і заповнення журналу;

 • перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії й устаткування;

 • інструктаж із правил техніки безпеки.

 1. Мотивація навчальної діяльності.

У практичній діяльності досить часто доводиться зустрічатися з необхідністю створення документів, що мають загальний зміст, але різняться реквізитами адресата. Наприклад, при необхідності провести розсилання документа декільком адресатам по електронній пошті або при заготовці наклейок на конверти з адресами одержувачів, або при видачі однотипних довідок співробітникам підприємства і т.д. Використовуючи текстовий процесор Word, подібне завдання вирішують шляхом злиття основного документа й джерела даних. У ролі джерела даних може виступати таблиця Excel.

Ми закінчуємо вивчати Word, і ваша задача – показати всі свої вміння для розв’язання тих задач, що виникнуть перед вами. Що до Excel, то ви вже вмієте виконувати обчислення, будувати діаграми та графіки, застосовувати математичні, статистичні, фінансові, текстові та інші функції, користуватись підбором параметру для розв’язання рівнянь. На цьому занятті ми розберемо, як вибирати з таблиці необхідні дані за допомогою автофільтрів, як може допомогти програма, що створена вбудованою мовою – Visual Basic for Applications. Нам ще належить познайомитися більш тісно з цією мовою програмування, з базами даних і системами управління базами даних, тому можна сказати, що сьогоднішнє заняття - це місток між минулим і майбутнім, який допоможе закріпити те, що ви вже знаєте і підготувати грунт для вивчення нових тем.
 1. Актуалізація опорних знань студентів:

Актуалізація опорних знань студентів проводиться методом фронтального опитування та тестування з метою з’ясування готовності студентів до виконання завдань практичної роботи. Опитування проходить методом «Гірлянда питань», за допомогою проектора питання виводяться на екран, студенти відповідають усно. Питання, що викликали труднощі, автоматично з'являються в кінці опитування для більш детального розгляду (за допомогою макросу в PowerPoint)

Питання:

  1. Для чого призначений табличний процесор?

Очікувані відповіді:

  • створення електронних таблиць, їх опрацювання, автоматичне обчислення, корегування, зберігання та друк;

  • побудова діаграм та графіків, їх модифікація;

  • робота з електронними таблицями як із базами даних (сортування, вибірка за запитом);

  • розв'язання задач шляхом підбору параметрів;

  • статистичне опрацювання даних та інше.

  1. Для чого призначений текстовий процесор?

Очікувані відповіді:

  • Текстовий процесор (англ. word processor) — комп'ютерна програма-додаток, текстовий редактор з розширеними можливостями для комп'ютерної підготовки повноцінних документів, від особистих листів до офіційних паперів.

  • Функції текстових процесорів зазвичай включають компоновку і форматування тексту, широкі можливості роботи зі змістом і сторінками, розширений набір доступних символів, перевірку орфографії, впровадження в документ гіперпосилань, графіків, формул, таблиць та інших об'єктів. Деякі текстові процесори мають власну вбудовану скриптову мову для автоматизації операцій з обробки документів.

  1. З яких об'єктів складається Робоча книга? ( з аркушів)

  2. Що таке шаблон в Word і Excel?

Очікувана відповідь:

  • Шаблон - це документ, на основі якого створюються інші документи, які потім можна змінювати, не зачіпаючи при цьому первинний.

  1. Із чого починається введення формул у комірку (клітинку) електронної таблиці? (зі знака рівності)

  2. Як увести формулу в таблицю Word 2010?

Очікувана відповідь:

  • (вибрати комірку таблиці, де буде формула, на стрічці з'явиться контекстна вкладка «Робота з таблицями» з двома іншими вкладками – «Конструктор» і «Макет». Потрібно вибрати «Макет», а там, в групі команд «Дані» - натиснути кнопку «Формула»)

  1. Скільки рядків і стовпців в електронної таблиці MS Excel 2010?

Очікувані відповіді:

  • 1048576 рядків і 16384 стовпців, тобто 220 і 214.

Тестовий контроль знань.

Тест виконаний у програмі MytestX, має два варіанти, розміщений на сайті викладача.

Варіант 1:

http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/2_kurs/Tests/Word-Excel-1.exe

Професійна робота в Word і Excel. Варіант І.

Опис:

Тест призначений для перевірки базових знань студентів по темах "Текстовий процесор" і "Системи обробки табличної інформації".

Завдання № 1

Питання:

Укажіть операцію форматування, яку можна виконати за допомогою кнопки у середовищі текстового процесора Word.Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Установити міжрядковий інтервал

2) Зменшити відступ

3) Установити напрямок тексту

4) Побільшати відступ

Завдання № 2

Питання:

Укажіть тип діаграми, зображеної на малюнку.Зображення:Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Кругова

2) Пелюсткова

3) Графік

4) Гістограма

Завдання № 3

Питання:

Укажіть правильне закінчення твердження: "Вирівнювання засобами текстового процесора задає..."Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) положення початку першого рядка абзацу щодо його лівої границі.

2) спосіб розміщення рядків абзацу щодо його лівої й правої границь.

3) відстань між рядками абзацу.

4) відступ усіх рядків абзацу від від границі лівого й правого полів сторінки.

Завдання № 4

Питання:

Укажіть об'єкти, які можуть бути розміщені в гнізді електронної таблиці:Виберіть кілька правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих:

1) Формули

2) Діаграми

3) Текстові дані

4) Числові дані

5) ЗображенняЗавдання № 5

Питання:

Укажіть тип діаграми, зображеної на малюнку:Зображення:


Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) кругова

2) гістограма

3) пелюсткова

4) графік

Завдання № 6

Питання:

Укажіть дії, які можна виконувати над аркушами робочої книги електронної таблиці.Виберіть кілька правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих:

1) переміщати або копіювати

2) змінювати колір ярлика

3) створювати нові

4) видаляти всі аркуші

5) перейменовуватиЗавдання № 7

Питання:

Укажіть серед перерахованих програм ті, які ставляться до програм обробки текстів.Виберіть кілька правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих:

1) MS Word

2) Paint

3) Winrar

4) MS Wordpad

5) NotepadЗавдання № 8

Питання:

Укажіть об'єкт текстового документа MS Word, який має такі параметри: стиль накреслення, розмір, колір тексту.Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) абзац


2) сторінка

3) шрифт


4) список

Завдання № 9

Питання:

Укажіть клавішу, яку потрібно нажати й утримувати для виділення несуміжних діапазонів гнізд електронної таблиці.Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) Alt


2) Scroll Lock

3) Tab


4) Ctrl

5) Shift


Завдання № 10

Питання:

Установите відповідність між режимами перегляду документа і їх призначенням у середовищі текстового процесора MS Word.Укажіть відповідність для всіх 5 варіантів відповіді:

1) для форматування документа

2) для роботи над планом документа

3) для введення тексту й простого редагування документа

4) для читання документа з екрана

5) для перегляду документа


__ режим читання

__ веб-документ

__ звичайний

__ розмітка сторінок

__ структура


Відповіді:

1) (1 б.) Вірні відповіді: 3;

2) (1 б.) Вірні відповіді: 4;

3) (1 б.) Вірні відповіді: 2;

4) (2 б.) Вірні відповіді: 1; 3; 4;

5) (1 б.) Вірні відповіді: 1;

6) (2 б.) Вірні відповіді: 1; 2; 3; 5;

7) (2 б.) Вірні відповіді: 1; 4; 5;

8) (1 б.) Вірні відповіді: 3;

9) (1 б.) Вірні відповіді: 4;

10) (3 б.) Вірні відповіді: 4; 5; 3; 1; 2;
Варіант 2:

http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/2_kurs/Tests/Word-Excel-2.exeПрофесійна робота в Word і Excel, варіант 2

Завдання № 1

Питання:

Укажіть, що необхідно вказати для збереження текстового документа в певному форматі в середовищі текстового процесора MS Word.Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) параметри абзацу

2) тип файлу

3) розмір шрифту

4) параметри сторінки
Завдання № 2

Питання:

Укажіть абсолютні посилання на гніздо електронної таблиці табличного процесора MS Excel.Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) A1


2) $D7

3) C3


4) $B$5
Завдання № 3

Питання:

Укажіть правильне закінчення твердження: "Міжрядковий інтервал задає ..."Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) відстань між рядками абзацу

2) спосіб розміщення рядків абзацу щодо його лівої й правої границь

3) відступ усіх рядків абзацу від границі лівого й правого полів сторінки

4) положення початку першого рядка абзацу щодо його лівої границі
Завдання № 4

Питання:

Укажіть правильне закінчення твердження: "Багаторівневий список - це список, у якому ..."Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) кожний абзац спочатку позначається деяким спеціальним символом

2) кожний абзац починається з нового рядка

3) спочатку кожного абзацу зазначений його номер

4) абзаци пронумеровані по їхній ієрархічній структурі

Завдання № 5

Питання:

Укажіть тип діаграми, яка зображена на малюнку.Зображення:Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) з областями

2) графік

3) гістограма

4) кругова

Завдання № 6

Питання:

Укажіть вираження, які записані правильно в середовищі табличного процесора MS ExcelВиберіть кілька правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих:

1)

2)

3)

4)

5)Завдання № 7

Питання:

Укажіть режими перегляду документа в середовищі текстового процесора MS Word.Виберіть кілька правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих:

1) розмітка сторінки

2) веб-документ

3) сортувальник сторінок

4) структура

5) звичайнийЗавдання № 8

Питання:

Укажіть причини, по яких у середовищі текстового процесора MS Word слово відображається як помилкове.Виберіть кілька правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих:

1) слово написане без помилки, але його немає в електронному словнику

2) слово написане без помилок, але містить апостроф ( мається на увазі українська мова)

3) слово написане без помилок, але воно іншомовного походження

4) слово написане без помилок, але було введено в іншій розкладці клавіатури

5) слово написане з помилкоюЗавдання № 9

Питання:

Укажіть формули, за допомогою яких можна обчислити суму значень діапазону гнізд від B2 до B4 у середовищі табличного процесора MS Excel.Виберіть кілька правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих:

1)

2)

3)

4)

5)


Завдання № 10

Питання:

Встановіть відповідність між назвами об'єктів вікна табличного процесора й номерами, зазначеними на малюнку.Зображення:Укажіть відповідність для всіх 5 варіантів відповіді:

1) поле імені

2) рядок формул

3) параметри автозаповнення

4) вставка функції

5) автозаповнювач


__ 2

__ 3


__ 4

__ 1


__ 5


Відповіді:

1) (1 б.) Вірні відповіді: 2;

2) (1 б.) Вірні відповіді: 4;

3) (1 б.) Вірні відповіді: 1;

4) (1 б.) Вірні відповіді: 4;

5) (1 б.) Вірні відповіді: 1;

6) (2 б.) Вірні відповіді: 2; 3; 5;

7) (2 б.) Вірні відповіді: 1; 2; 4; 5;

8) (2 б.) Вірні відповіді: 1; 3; 4; 5;

9) (2 б.) Вірні відповіді: 1; 3;10) (3 б.) Вірні відповіді: 4; 2; 5; 1; 3;


 1. Повідомлення теми, мети заняття.

Тема заняття: «Автоматизація створення однотипних документів із різними реквізитами. Злиття документів Word і Excel.»

Ціль:

 • Навчитися створювати й редагувати складні зв'язані документи, одержати практичні навички у формуванні комплектів однотипних документів за допомогою механізму злиття документів Word.

 1. Виклад нового матеріалу

Виклад нового матеріалу супроводжується презентацією, відеофільмами:

   1. Презентація «Автоматизація рутинної роботи в Microsoft Word 2010» (див. додаток 1).

   2. Відеолекція «Сортировка и фильтрация данных» (проф., д.п.н. Макарова Н.В.)

   3. Відеолекція «Автоматизація створення однотипних документів з різними реквізитами. Злиття документів Word і Excel» - фільм, що показує, як правильно виконати роботу (Корюков І.В., див. Додаток 2)
 1. Виконання студентами завдань практичної роботи

Студенти виконують роботу, використовуючи відеолекцію та методичні вказівки щодо проведення практичної роботи, розроблені викладачем.


Послідовність виконання роботи:

 1. Включите комп'ютер, увійдіть у систему й запустите текстовий процесор Microsoft Word.

 • Запустити Word можна командою Пуск → Усі Програми → Microsoft Office → Microsoft Word.

 1. Підготуйте файл-джерело вихідних даних, це буде таблиця Excel, що містить частина даних із заданої таблиці (table.xltm), підготовленої заздалегідь і збереженої у вигляді шаблону.

 • Завантажите із сайту (сервера) файл table.rar, відкрийте архів і виконаєте подвійне клацання мишею по файлу table.xltm.

 • Тому що це навчальна таблиця, для заповнення її даними використовувалася функція «СЛУЧМЕЖДУ», яка повертає випадкове ціле число, що перебуває в діапазоні між двома заданими числами. При кожному обчисленні аркуша вертається нове випадкове ціле число.

 • Натисніть «F9» для перерахування, потім виділите всю таблицю, виконаєте команду «Копіювати», потім – Вставити Вставити значення (див. мал. 1).

 • Для того, щоб виділити всю таблицю, установите курсор у гніздо A1 і натисніть клавіші Shift + Ctrl + End.

 • Після вставки випадкових чисел у таблиці не буде, і її можна використовувати для відбору значень.

 • Для зняття виділення натисніть Esc.

 • Збережіть отриману таблицю у своєму каталозі на сервері й у папці «Мої документи»


Рис.


 1. Виберіть із таблиці співробітників згідно свого варіанта, умову відбору запишіть у звіт:

Варіант № 1

Виберіть людей пенсійного віку (тих, кому на сьогоднішній день здійснилося 60 років)

Варіант № 2

Із заданого списку виберіть тих, чиє прізвище починається з «Б» або «Г»

Варіант № 3

Виберіть людей у віці від 20 до 35 років

Варіант № 4

Із заданого списку виберіть чоловіків

Варіант № 5

Із заданого списку виберіть тих, чия середня зарплата перебуває в діапазоні від 3000 до 4000 грн.

 • Для вибору заданих даних вихідну таблицю потрібно підготувати. Спочатку її потрібно перетворити в «таблицу» - так в таблиці Excel 2010 називаються дані, організовані на аркуші таким чином, щоб не було повністю порожніх рядків і стовпців, об'єднаних гнізд. «Таблиці» можна використовувати для швидкого сортування, відбору, підсумовування або публікації (експорт у список Sharepoint), при цьому в кожний стовпець автоматично додається значок автофільтру.

 • Для перетворення виділите будь-яку комірку в діапазоні даних і виконайте команду Вставка Таблиця (мал. 2):

Рис.


 • З'явиться діалогове вікно «Створення таблиці» з автоматично підібраним діапазоном, натисніть «ОК»:

Рис.


 • Автоматично буде відображена контекстна вкладка Робота з таблицями/Конструктор.

 • Виберіть стиль для оформлення таблиці, для цього на вкладці «Конструктор» у групі «Стилі таблиць» розгорніть увесь список кнопкою «Додаткові параметри»:

Мал.


 • Виберіть стиль «Світлий 1» або «Ні»:

Мал.


 • Для прикладу розглянемо випадок, аналогічний 3-му варіанту, виберемо співробітників, вік яких у діапазоні від 20-і до 30-і років. Спочатку потрібно розрахувати, у якому діапазоні дат перебувають дні народження наших співробітників. І допоможе нам у цьому, звичайно, Excel. Натисніть Ctrl+N для відкриття нової книги, у комірку A1 уведіть формулу: «=СЬОГОДНІ ()». У комірки A2 і A3 «=A1-20*365» і «=A1-30*365» відповідно. Отримані значення запишіть або скопіюйте в інший редактор.

Мал. 6 показує результат цих дій, виконаних 5 листопада 2012 року.

Мал.


 • Клацніть по значкові списку, що розкривається, стовпця «Дата народження», виконайте команду Фільтр по даті між і заповніть користувацький автофільтр за зразком:

Мал.
c:\temp\snaghtmlb8dfa8.png

Мал.


 1. Виділите обрані рядки й скопіюйте на новий аркуш. Збережіть книгу. Джерело вихідних даних підготовлено. Тепер підготуйте для злиття документ Word.

 • На основі раніше підготовленого шаблону створіть новий документ, вилучите непотрібні тепер поля й числа, приведіть його до виду:

Мал.


 • Найменування підприємства – по вашому розсуду, прізвище й ініціали директори – ваші, телефон – будь-який. Інші дані будуть підставлятися з таблиці Excel.

 1. Виконайте злиття документа Word і таблиці Excel.

 • Виконайте команду РозсиланняПочати злиттяПокроковий майстер злиття:

Мал.


 • Праворуч з'явиться область завдань із етапами процесу злиття.

 • Перший етап – «Вибір типу документа», можна вибрати «Лист»;

 • Другий етап – «Вибір документа», вибираємо «Текущий документ»;

 • Третій етап – Вибір одержувачів, вибираємо , натискаємо посилання «Огляд…»

Мал.


і вибираємо таблицю Excel з вихідними даними:

c:\temp\snaghtml1182ec2.png

Мал.


 • Після натискання на кнопку «Відкрити» з'явиться діалогове вікно «Виділити таблицю», у якому потрібно вибрати аркуш із даними – «Аркуш1» (туди ви повинні були скопіювати відфільтровані значення):

Мал.


 • У наступному вікні, «Одержувачі злиття», нічого міняти не потрібно, натисніть «ОК».

 • Тепер можна переходити до четвертого етапу, «Створення листа».

 • Установите курсор туди, куди потрібно вставити поле з таблиці даних (спочатку це буде місце після слів «видана особі» і натисніть посилання «Інші елементи»:

Мал.


 • Виберіть потрібне поле й натисніть «Вставити», потім – «Закрити»:

c:\temp\snaghtml131853b.png

Мал.


 • Повторіть ці дії стільки раз, скільки буде потрібно для вставки всіх потрібних полів у документ. Повинне вийти так:

Мал.


 • Переходимо до 5-го етапу – «Перегляд листів». Натискаючи на кнопки «>», «<», можна переглянути відомості про всіх відібраних співробітників:

Мал.


Мал.


 • Заключний, 6-й етап – «Завершення злиття». Виберіть команду «Змінити частину листів…», потім у наступному діалоговому вікні - . У результаті буде створений новий документ, що містить стільки сторінок, скільки було записів (рядків) у вихідній таблиці Excel.

Мал.


 1. Збережіть отримані файли у своєму каталозі на сервері, оформьте звіт про роботу.

Студентам, що успішно впоралися із завданням, пропонується додаткове завдання:

- у таблиці Excel зміните заробітну плату співробітників так, щоб були нараховані копійки, зробіть злиття документів. У документі Word довідка виявиться «зіпсованою», замість 2-х знаків після коми виявиться 8… Запропонуйте спосіб розв'язання цього завдання (найпростіший вихід - перед злиттям документів усі числа в комірках Excel представити в текстовому форматі).


 1. Підведення підсумків заняття.

 • аналіз і оцінка роботи групи в цілому, кожного студента окремо (студенти при цьому заповнюють картки для самоаналізу й дають свою оцінку заняттю);

 • роз'яснення окремих завдань, з якими студенти не впоралися або зробили помилки.

Висновок:

У майбутній професійній діяльності важливе значення має гарне знання персонального комп'ютера й пакета офісних програм, адже вони застосовуються у всіх сферах людської діяльності для оформлення ділової документації, для створення звітів, довідок і т.д. Застосування отриманих знань і практичних навичок допоможуть розв'язати ці завдання швидко й на високому професійному рівні. 1. Завдання додому

 • Відповісти на контрольні питання до практичної роботи;

 • Підготувати звіт.

Контрольні питання

 1. Які функції покладають на головний документ?

 2. Для чого формують джерело даних, коли організують злиття документів?

 3. Як у таблиці Excel знайти потрібні дані (наприклад, задане прізвище в списку співробітників підприємства)?

 4. Як у таблиці Excel відобразити тільки ті дані, які задовольняють заданій умові, і сховати інші?

 5. Як правильно використовувати «Покроковий майстер злиття» при підготовці до розсилання документів?

 6. Як створюється список розсилання під час формування листа?

 7. Як відкоригувати набір полів, які пропонує програма злиття при створенні власної бази даних?

 8. Як створити лист для розсилання на основі готового шаблону?

 9. Які дії слід здійснити з готовим шаблоном, щоб добитися включення нових полів і видалення зайвих полів із шаблону?Висновки.


На цьому практичному занятті студенти закріпили знання, отримані раніше при вивченні текстового процесора Word і табличного процесора Excel і навчилися створювати складні комплексні документи, здійснювати злиття документів Word і Excel. Були розглянуті також такі питання, як перетворення діапазону гнізд Excel в «таблицю», застосування автофильтра, вибірка даних по заданій умові, використання функцій, створених користувачем. Таблиця Excel розглядалася як «база даних», що повинне було підготувати студентів до вивчення в наступному семестрі нової теми – «системи керування базами даних».

Література

 1. Костриба О.В., Лещук Р.І. «Усі уроки інформатики. 10 клас. Академічний рівень».- Х.: Вид. група «Основа», 2010. - 224с.

 2. Костриба О.В., Лещук Р.І. «Усі уроки інформатики. 11 клас. Рівень стандарту». - Х.: Вид. група «Основа», 2010. - 240с.

 3. Свістунова Т.М. Інформатика. 11 клас. Академічний рівень. - Х.: Вид. група «Основа», 2011. - 152с. – (Серія «Мій конспект»).

 4. Михєєва Е.В. Практикум по інформаційних технологіях у професійній діяльності: Учеб. посібник для сред. проф. утвору. - М.: Видавничий центр «Академія», 2005.- 256 с.

 5. Угринович Н. Д. Практикум по інформатиці й інформаційним технологіям. Навчальний посібник для загальноосвітніх установ. Вид. 2-е, випр. / Н. Д. Угринович, Л. Л. Босова, Н.І. Михайлова - М.: БІНОМ. Лабораторія знань, 2004. 394 с.: іл.


ДОДАТКИ


Додаток 1.

Презентація «Автоматизація рутинної роботи в Microsoft Word 2010»Додаток 2Фрагменти відеолекції до практичної роботи № 11

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал