Мета курсу: дати студентам необхідні знання про політичні вибори, їх місце в системі представницької демократії; базові характеристики виборчих систем, їх елементи, позитивні риси та недоліки, політичні наслідкиСкачати 67.55 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір67.55 Kb.
Мета курсу: дати студентам необхідні знання про політичні вибори, їх місце в системі представницької демократії; базові характеристики виборчих систем, їх елементи, позитивні риси та недоліки, політичні наслідки; виборчий процес та його складові, індикатори демократичності виборчого процесу, географію виборчих систем та виборчу інженерію.

Для оволодіння дисципліною вивчаються сутність сучасних політичних виборів, історія виборчого процесу, поняття виборчого права як основи проведення виборів, виборчий процес, партії і суспільно-політичні об’єднання у виборчому процесі, загальна класифікація сучасних виборчих систем, виборча система сучасної України, поняття виборчої кампанії, особливості формування іміджу у виборчій кампанії, основні етапи організації і підготовки виборчої кампанії, організація управління у виборчих кампаніях, технології діагностичних і аналітичних досліджень у виборчих кампаніях.На основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів уміння об’єктивно оцінювати роль та характер виборів, їх місце в політичній системі; розрізняти типи і види виборчих систем, їх застосуванням в межах української і світової виборчої практики; проводити політологічний аналіз виборчого процесу в цілому та його окремих етапів; аналізувати правові основи проведення виборів в Україні; визначати шляхи реформування виборчої системи України.

Рекомендована література


 • Алебастрова И. А. Организация публичной власти в государстве: формы ее осуществления (система органов и народные голосования) // Конституционное право зарубежных стран: Учеб. Пособие. - М., 2001. -С.154-173.

 • Арановський К. В. Избирательное право и политические партии. Избирательные системы // Государственное право зарубежных стран. - М., 1998.-С.292-340.

 • Балабан Р. В. Теорія виборчої системи. – К., 2007. – 112 с.

 • Білоус А.. Політичні об'єднання України. - К., 1993.

 • Бучин М. А. Демократичні принципи виборів: політико-правові аспекти регулювання в Україні : моногр. / М.А. Бучин. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 364 с.

 • Бучин М. А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні : монографія / М. А. Бучин. – Львів : ЛІСВ, 2009. – 231 с.

 • Вибори до Верховної Ради України 2002 року : інформаційно-довідкове видання / редкол. : М. М. Рябець (голова) [та ін.]. – К. : Центральна виборча комісія, 2002. – 676 с.

 • Вибори до Верховної Ради України 2006 року : інформаційно-аналітичний збірник : у двох книгах. Книга перша / редкол. : Я. В. Давидович (голова), М. І. Мельник, М. І. Ставнійчук. – К. : Атіка, 2006. – 624 с.

 • Вибори до Верховної Ради України 2006 року : інформаційно-аналітичний збірник : у двох книгах. Книга друга / редкол. : Я. В. Давидович (голова), М. І. Мельник, М. І. Ставнійчук. – К. : Атіка, 2006. – 328 с.

 • Вибори Президента України 2004 року. Електоральна статистика : Інформаційно-аналітичне видання / редкол. : Я. В. Давидович, М. І. Ставнійчук, М. І. Мельник. – К. : ЦВК, 2005. – 608 с.

 • Вибори Президента України 2010 року : Інформаційно-аналітичне видання / редкол. В. М. Шаповал (голова) ; А. Й. Магера (заступник голови), Ж. І. Усенко-Чорна (заступник голови) [та ін.]. – К. : «Фенікс», 2010. – 904 с. , іл.

 • Вибори і референдум в Україні: проблема теорії і практики: Збірник / Ред.: М. Рябець та ін. - К., 2001.

 • Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / за заг. ред. Радченка Є.В. – К.: Факт, 2003. – 258 с.

 • Вишняк О. І. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи / О. І. Вишняк. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 2000. – 309 с.

 • Граф Г., Зайлер Г. Выборы и избирательное право в классовой борьбе. - М., 1974.

 • Кіс Т. І. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Нова політика. - 1996. - №2, 4.

 • Ковлер А. И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. – M., 1995.

 • Конституционное (государственное право) зарубежных стран: Том 1-2. Часть общая / Отв. ред. проф. Б. А. Страшун. - М.,2000.

 • Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія / Ю.Б.Ключковський; Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К.: Час Друку, 2011. – 132 с.

 • Ключковський Ю. Основні положення Виборчого кодексу України / Ю. Ключковський // Вибори та демократія. – 2010. – № 2-3. – С. 130-144.

 • Лысенко В. И. Выборы и представительные органы в новой Европе: политический опыт и тенденции 80-90-х годов. - М., 1994.

 • Лукаш Т. Виборче право, виборчий процес і виборча система: огляд порядку денного / Т. Л. Лукаш // Гілея. – 2012. – № 10. – С. 544-549.

 • Лукаш Т. Основні принципи виборчого права / Т. Лукаш // Гілея. – 2012. – № 8. – С. 558-562.

 • Мазур О. Г. Виборчі системи: світовий досвід / О.Г. Мазур. – Луг. : СУДУ, 1999. – 36 с.

 • Малкин Е. Основы избирательных технологий и партийного строительства / Е. Малкин, Е. Сучков. – К. : Издательство «Основні цінності», 2005. – 528 с.

 • Малкин Е. Политические технологии. 2-е (7-е) стер. изд. / Е. Малкин, Е. Сучков – М. : «Русская панорама», 2008. – 680 с.

 • Марцеляк О. Конституційні засади виборчого права України (загальнотеоретична характеристика) / О. Марцеляк // Право України. – 2013. – № 5. – С. 38-46.

 • Надане А. Выбор избирательных систем // Полис. - 1993. - №3.- С. 70-79.

 • Паппи Ф. У. Политическое поведение: мыслящие избирателии многопартийные системы // Политическая наука: новые направления. - М.,1999.- С.262-280.

 • Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию: Учебник для студентов высших учебных заведений. - М., 2000.

 • Пуфлер Е. Партійна система України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації. - К., 1997.

 • Позачергові вибори народних депутатів України 2007 року : інформаційно-довідкове видання / А. Й. Магера [та ін.]. – К. : Фенікс, 2008. – 704 с.

 • Правове регулювання передвиборної агітації [Електронний ресурс] / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Режим доступу: http://www.parlament.org.ua/index.php?action=magazine&id=9&ar_id=1374&iar_id=725&as=2

 • Рябов С. Г. Політичні вибори: Навчальний посібник. - К., 1998.

 • Савенко М. Активне виборче право : теоретичний аспект / М. Савенко // Право України. – 2013. – № 5. – С. 122-134.

 • Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія. – К. : Артек, 2001. – 212 с.

 • Таагапера Р., Шугарш М. С. Описание избирательных систем // Полис. - 1997. - №3.

 • Тимошенко І. Особливості конституційно-правової відповідальності за порушення виборчого законодавства України [Електронний ресурс] / І. Тимошенко. – Режим доступу : http://lib.academy.sumy.ua/library/P_Visnik/Numbers/2_5_2011/05_02_13.pdf.

 • Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Полис. - 1992. - № 5-6.

 • Фузаро К. Правила переходного периода. Новоеизбирательное законодательство Италии 1993 года // Реформа избирательной системы в Италии и России: опыт и перспективы. Отв. ред. Лысенко В.И. - М., 1995. - С.8-38.

 • Чиркин В. Е. Формирование парламента // Основы сравнительного государствоведения. - М., 1997. - С. 197-210.

 • Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. - К., 2001. - С.118-126.

 • Шведа Ю. Соціологія партійних систем Моріса Дюверже // Нова політика. - 1996. - №4. - С.31-37.

 • Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010. – 462 с.

 • Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів, 2009.- 500 с.

 • Шведа Ю. Р. Партії та вибори : енциклопедичний словник / Ю. Р. Шведа. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 750 с.

 • Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та приктика виборчої кампанії : навч.-метод. посіб. / Ю. Шведа. – К. : Знання, 2012. – 373 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал