Менеджмент підприємницької діяльності навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія»Сторінка8/15
Дата конвертації12.12.2016
Розмір3.19 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
Виробництво, фактори виробництва, загальна структура підприємства, виробнича структура підприємства, тип виробничої структури підприємства, технологічна структура, предметна структура, змішана структура, основний цех, допоміжний цех, обслуговуючі господарства, інфраструктура підприємства, основний виробничий процес, допоміжні процеси, принцип організації виробництва, форми організації виробництва, виробнича програма підприємства, якість продукції, технічний рівень продукції, рівень якості продукції, абсолютний рівень якості, відносний рівень якості, перспективний рівень якості, оптимальний рівень якості.


Тема 5. Витрати виробництва та собівартість продукції

План семінарського заняття:

1. Поняття витрат та собівартості продукції.

2. Класифікація витрат і структура собівартості.

3. Методи визначення собівартості продукції.

4. Калькуляція собівартості.

Теми реферативних повідомлень:

1. Зміна критичного обсягу виробництва продукції під впливом окремих чинників.

2. Графічні та аналітичні методи визначення критичного обсягу реалізації продукції.

3. Прогнозування собівартості нових виробів на етапі їх проектування.

4. Обґрунтування та вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України.

5. Доцільність використання систем управління витратами на вітчизняних підприємствах з урахуванням зарубіжного досвіду.

6. Обґрунтування доцільності використання певного методу прогнозування собівартості продукції.

Питання для перевірки знань:

1. Розкрийте економічну сутність собівартості продукції як економічної категорії та показника, який характеризує ефективність роботи підприємства.

2. Визначте, які витрати входять до собівартості продукції.

3. За якими ознаками класифікують витрати, які входять до собівартості продукції?

4. У чому полягає різниця між економічними та бухгалтерськими витратами?

5. Охарактеризуйте основні принципи класифікації собівартості продукції.

6. За якими принципами класифікують витрати, пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції?

7. Наведіть класифікацію витрат, що формують собівартість продукції, за економічними елементами.

8. Наведіть класифікацію витрат, що формують собівартість продукції, за статтями калькуляції.

9. Розкрийте особливості та відмінні риси постійних та змінних витрат.

10. Наведіть алгоритм визначення критичного обсягу виробництва продукції.

11. Охарактеризуйте методи визначення собівартості продукції.

12. Як здійснюється калькуляція собівартості продукції?

13. Розкрийте особливості розрахунку собівартості продукції за окремими статтями.

14. Обґрунтуйте основні шляхи зниження собівартості продукції на підприємствах України.

Основні терміни та поняття:

Витрати на виробництво та реалізацію продукції, собівартість продукції, економічні витрати, зовнішні витрати підприємства, внутрішні витрати підприємства, бухгалтерські витрати, індивідуальна собівартість, галузева собівартість, планова собівартість, фактична собівартість, загальні витрати виробництва, витрати на одиницю продукції, граничні витрати, прості витрати, комплексні витрати.ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
ТЕМА: СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ВЛАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завдання:

 1. Скласти бізнес-план власного підприємства за планом, що поданий нижче.

 2. Підготувати презентацію підготовлених бізнес-планів.

ПЛАН:

1. МЕМОРАНДУМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Інформація, викладена в бізнес-плані, є конфіденційною, тому у випадку відмови інвестора від вкладання коштів у проект, бізнес-план повинен бути повернений автору.

Забороняється без згоди автора:


 • проводити копіювання проекту чи окремих його частин;

 • передавати його для ознайомлення третім особам;

 • розголошувати викладену в бізнес-плані інформацію третім особам.

2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Харківщина – одна з найбагатших областей України на трудові ресурси та кваліфіковані кадри. Це дало можливість розвитку тут значної кількості галузей промисловості, у тому числі і швейної. Проте, на жаль, остання характеризується випуском масової продукції, в той час як на сьогоднішній день все більше людей (а особливо жінок) хочуть виглядати ексклюзивно. До того ж існує гостра конкуренція з дешевим одягом зі Східної Азії та Європи. Проте дана продукція не характеризується високою якістю.

Ідея даного проекту полягає у пошитті жіночих блузок для населення Харківської та сусідніх областей, з урахуванням актуальних дизайнерських розробок як для масового, так і для індивідуального замовлення за невисокою ціною, та наданні послуг з ремонту одягу. Особливістю технологічного процесу є застосування сучасних технологій та високопродуктивного обладнання, що забезпечить високі споживчі якості продукції, її конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Компактність виробництва, новий сучасний вид продукції на основі дизайнерських розробок, індивідуальний підхід до кожного клієнта, застосування ефективних методів організації виробництва визначають оригінальність проекту.

Даний бізнес-план полягає в обґрунтуванні ефективності організації випуску жіночих блузок товариством з обмеженою відповідальністю «Näherin» (далі ТзОВ «Näherin») з метою залучення інвестиційних ресурсів, необхідних для закупівлі технологічного обладнання і створення нових робочих місць. Інвестором виступить німецька фірма «Pfaff».

Передбачається, що технологічний процес виробництва на ТзОВ «Näherin» буде організований на основі прогресивної технології фірми «Pfaff» (Німеччина), яка не має аналогів на регіональному ринку.

Матеріальна база виробництва забезпечується вітчизняними ткацькими фабриками, а також мережею магазинів з продажу тканин (Гранд-Текстиль) у відповідності з єдиним технологічним задумом, що підвищує надійність готової продукції.

Персонал фірми складається з кваліфікованих спеціалістів і знаходиться в стадії комплектації. Загальна чисельність працівників планується в складі 23 особи.

Конкурентоздатність продукції ТзОВ «Näherin» забезпечується низькими внутрішньовиробничими витратами, а також ексклюзивною якістю продукції.

Суть проекту полягає в пошитті жіночих блузок для населення Харківської та сусідніх областей на базі сучасного швейного устаткування та з урахуванням актуальних ексклюзивних дизайнерських ідей, які забезпечать високі споживчі якості продукції та її конкурентоспроможність на ринку.3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА-ЗАЯВНИКА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Näherin» створене в 2011 році. Юридична адреса підприємства: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 18. Ідентифікаційний код 04071979. Співзасновниками Товариства є: 1. Олійник Володимир Євгенійович, паспорт МН № 240670, виданий Валківським РВ УМВС України в Харківській області 25 грудня 1997 року, який мешкає за адресою: м. Харків, вул. Цезаря Кюі, 25.

 2. Ріб Андрій Андрійович, паспорт МН № 737908, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 27 січня 2005 року, який мешкає за адресою: м. Харків, вул. Соїча, 1, к. 223.

 3. Яновський Олександр Вікторович, паспорт МК № 717721, виданий Валківським РВ УМВС України в Харківській області 29 грудня 1997 року, який мешкає за адресою: м. Харків, вул. Соїча, 1, к. 224.

Контактна особа: Ріб Андрій Андрійович, тел. (моб.) +38(097)3977452.

За рахунок внесків засновників сформований статутний фонд в розмірі 75 (сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок. Для ведення ефективної господарської діяльності планується створити 23 нових робочих місця, що на сьогоднішній день є позитивним фактором в умовах складної економічної ситуації, що склалася в цьому регіоні.

Статутом ТзОВ «Näherin» передбачені такі основні види діяльності підприємства: пошив жіночого одягу (блузок) різних видів на базі сучасного швейного устаткування.

Структура управління в ТзОВ «Näherin» цехова. Для організації та здійснення ефективної діяльності підприємства сформований наступний кадровий склад управління:Таблиця 1. Кадровий склад управління

П.І.Б.

Посада

Освіта

Досвід роботи (років)

Ріб Андрій Андрійович

Керівник підприємства

Вища

10

Коваленко Михайло Васильович

Заступник керівника

Вища

22

Яновська Світлана Євгенівна

Головний бухгалтер

Вища

24

Перспективи розвитку підприємства полягають у збільшенні асортименту та якості продукції на основі впровадження більш сучасних засобів виробництва та забезпечення населення ексклюзивним одягом.

Пошиття одягу не являється новим видом виробництва на регіональному ринку. Проте, даний вид продукції добре зарекомендував себе і користується попитом серед місцевого населення. Така популярність цього виду продукції обумовлена високими її показниками якості та ексклюзивним виглядом.

Внесок ТзОВ «Näherin» у розвиток регіону є перш за все надання продукції легкої промисловості високої якості для населення як нашого, так і сусідніх регіонів. По-друге, своєчасне внесення платежів в бюджет та спонсорська діяльність та допомога соціально незахищеним верствам населення району за рахунок прибутку.

Таблиця 2. Робочий розклад, що планується

Режим роботи

2 зміни

Тривалість робочої зміни

8 годин

Фонд робочого часу в місяць

25 днів

Отже, на ТзОВ «Näherin» планується організувати процес виробництва в дві зміни. Тривалість кожної зміни вісім годин. Це дасть можливість досягти більшого рівня ефективності виробництва, нарощуючи його обсяги.

Так, на першому етапі розрахована виробнича потужність швейного цеху передбачається на рівні 1 200 одиниць одягу на місяць. За рахунок використання високоефективного обладнання можливе досягнення підприємством високої виробничої потужності.Для забезпечення нормального функціонування ТзОВ «Näherin» створена належна інфраструктура (табл. 3).

Таблиця 3. Інфраструктура об'єкту

Назва

Характеристика

ТРАНСПОРТНІ ЗВ'ЯЗКИ

Автомобільні дороги

з твердим покриттям

Залізниця

двоколійна

Метрополітен

дві станції холодно гірсько-заводської лінії (Проспект Гагаріна та Спортивна)

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ

Електроенергія

комунальне забезпечення

Вода

комунальне забезпечення

Тепло

комунальне забезпечення

Каналізація

наявна

Зв'язок

відмінний

Інші
НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ

Матеріали

Покупні вітчизняні та імпортні

Комплектуючі

Покупні вітчизняні та імпортні

Кадри

наявні

Інші
КОРИСТУВАЧІ ПРОДУКЦІЇ

Внутрішній ринок

Населення Харківської та сусідніх областей

Основними елементами інфраструктури підприємства є: автомобільні дороги, залізниця та метрополітен, які забезпечують зв'язок з постачальниками сировини і комплектуючих матеріалів та користувачами продукції; інженерні мережі, завдяки яким налагоджене безперебійне тепло-, енерго- та водопостачання. На початковому етапі організації виробництва ТзОВ «Näherin» має ефективний канал збуту, який представлений населенням Харківської та сусідніх областей.

4. ОПИС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Створюване підприємство ТзОВ «Näherin» для ефективної організації виробничого процесу потребує залучення інвестиційних ресурсів в розмірі 200 000 гривень (двісті тисяч гривень). Ці кошти будуть використані для придбання та запуску виробництва продукції. Вказана сума, а також вклад співзасновників в розмірі 75 000 грн. (сімдесят п'ять тисяч гривень) дозволить профінансувати етап створення та розширення підприємства, забезпечить отримання прибутку.

Предметом та ціллю діяльності ТзОВ «Näherin» (новостворюване підприємство), є виробництво жіночого одягу, що сприяє найбільш повному задоволенню потреб споживачів у якісній продукції швейної промисловості (жіночих блузках).

Підприємство є недержавним, тому власник і працівники зацікавлені в якнайкращому обслуговуванні споживачів.

Продукція (жіночі блузки), що планується до випуску, буде виготовлятися за сучасною технологією і буде мати високі показники якості, які дозволять їй конкурувати з аналогами на інших ринках.

Завдяки організації діяльності ТзОВ «Näherin» харків'янам та жителям області будуть надані додаткові робочі місця. Крім цього, реалізація даного проекту передбачає надання переваги вітчизняним виробникам при закупівлі матеріалів та комплектуючих. Реалізація цього проекту передбачає певний внесок підприємства у розвиток регіону, громадську та соціальну активність. Певним внеском ТзОВ «Näherin» у розвиток регіону буде своєчасне внесення платежів до бюджету, спонсорська діяльність, допомога за рахунок прибутків соціально незахищеним верствам населення району. Можна виділити наступні характерні риси проекту: продуктивна – випуск нового виду продукції; покращення якості продукції, яку передбачається випускати; збільшення обсягу виробництва продукції; соціальна – покращення умов праці; технологічна – економія енергоресурсів, раціональне використання матеріалів; зменшення зносу обладнання; збільшення продуктивності праці.

Соціальне значення зазначеного проекту полягає у створенні додаткових робочих місць, освоєнні сучасних технологій, випуску продукції високої якості для місцевого населення. Конкурентоспроможність продукції, стійкий попит на неї забезпечують комерційність проекту.

Проведеними розрахунками підтверджено, що дане виробництво є беззбитковим і рентабельним. Період окупності вкладених у розвиток виробництва коштів складе півтора року.5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Під час реалізації інвестиційної и проекту підприємство буде керуватися законодавчо-нормативними актами України щодо здійснення інвестиційної діяльності в Україні зокрема:

- Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року № 1560-XII;

- Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» вiд 15 березня 2001 № 2299;

- Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 № 93/96-ВР.

6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

В даному бізнес-плані передбачається, що інвестиції будуть внесені за перші два квартали (період освоєння виробництва), а саме в 1-ому кварталі – 180 тис грн., в другому – 20 тис грн. Розмір внесення інвестицій наведено в таблиці «Календарний план внесення інвестицій».Таблиця 4. Календарний план внесення інвестицій

Період

І-й квартал

ІІ-й квартал

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Сума, тис. грн.

100,0

50,0

30,0

20,0

Як видно з таблиці, у січні розмір інвестицій найбільший, оскільки призначений для закупівлі обладнання і налагодження технологічного процесу виробництва жіночих блузок.

В свою чергу, повернення залучених інвестиційних коштів відбуватиметься за рахунок чистого прибутку (прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати всіх податків і зборів). Розмір повернення інвестицій наведено в таблиці «Повернення коштів та сплата відсотків» (таблиця 5).Таблиця 5. Повернення коштів та сплата відсотків

Період

2-й рік

3-й рік

Сплата %, тис. грн.

10,0

5,0

Повернення коштів, тис. грн.

100,0

100,0

Таким чином, як бачимо, залучені інвестиційні ресурси дане підприємство поверне за два роки (за рахунок чистого прибутку).

Прогнозовані показники фінансової діяльності підприємства та розміри чистого прибутку розраховані та наведені у звіті про фінансові результати ТзОВ «Näherin» (додаток Д).

На основі звіту про фінансові результати можна стверджувати про те, що щомісяця чистий прибуток складатиме 12,05753 тис. грн. Звичайно, згідно з розробленим планом передбачається поступове нарощування обсягів виробництва, і будемо вважати, що вони залишаться незмінними – на мінімальному рівні. В наших умовах за І квартал (при обсязі виробництва 3 600 жіночих блузок) чистий прибуток становитиме 36,17264 тис. грн.

7. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Реалізація проекту передбачається у формі створення Товариства з обмеженою відповідальністю (колективна форма власності). Даний проект передбачає залучення кредитних ресурсів у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч гривень), необхідних для закупівлі обладнання та запуску виробництва.

Структура управління підприємства на стадії реалізації проекту буде мати наступний вигляд:Рис. 1. Структура управління
Створюване підприємство ТзОВ «Näherin» очолює директор (керівник підприємства), якому підпорядковані головний бухгалтер та заступник директора. Керівником є Ріб Андрій Андрійович, який має вищу освіту та стаж роботи 10 років.

Керівник підприємства управляє підрозділами безпосередньо (на початковому етапі створення підприємства) або через заступника директора за блоками питань, які входять в його функціональні обов'язки і за які він несе відповідальність (у перспективі розвитку). На час відсутності керівника його замішає заступник. Керівники підрозділів, які будуть створені на підприємстві, будуть підпорядковуватися директору і його заступнику.

Взаємодія між учасниками проекту є простою і сприяє оперативному вирішенню всіх проблем, пов'язаних з проектом в межах підприємства. Організаційні навики керівника забезпечать випуск високоякісної і конкурентоспроможної продукції.

8. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

Виробничий процес виготовлення жіночих блузок передбачає виконання наступних технологічних операцій: • дизайн та моделювання блузки;

 • вибір тканини;

 • зняття мірок;

 • конструювання моделі майбутньої блузки на папері;

 • перенесення схеми на тканину;

 • викроювання деталей;

 • зшиття деталей у готову блузку;

 • обметування країв деталей блузки;

 • пришивання ґудзиків;

 • декоративне оздоблення готової блузки

 • укладання та упакування.

Таким чином з вище перерахованого ми бачимо, що процес виробництва даного виду продукції (жіночих блузок) є досить складним, але за допомогою залучення кваліфікованого персоналу, трудових ресурсів та використання сучасного ефективного обладнання існує можливість організувати технологічний процес та досягти запланованого рівня виробництва.

В додатку наведено опис комплектуючих і матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виробництва, необхідне устаткування та інструмент. Тривалість технологічного процесу виробництва розрахована за допомогою циклограми, яку також представлено в додатку.

На сьогоднішній день в Україні не існує належного устаткування, тому передбачається, що технологічний процес виробництва на ТзОВ «Näherin» буде організований на основі прогресивної технології фірми «Pfaff» (Німеччина), що з 2005 року входить в групу компаній VSM Group AB, яка не має аналогів на регіональному ринку. Фірма «Pfaff» характеризується як надійний партнер та постачальник високоякісного обладнання для пошиття одягу. Фірма «Pfaff», яка нараховує більш ніж 140-літню історію, твердо стверджує позиції на ринку.

Матеріальна база виробництва забезпечується відповідними підприємствами з України та з-за кордону у відповідності з єдиним технологічним задумом, що підвищує надійність готової продукції. Реалізація проекту передбачає закупівлю матеріалів (тканини, ниток, деталей для декоративного оздоблення готової продукції) як у вітчизняних виробників (концерну Чексил, Волинського шовкового комбінату, Черкаського шовкового комбінату), так і у іноземних – це шовк котон та трикотаж від відомих італійських марок (VERSACE, ICEBERG, MOSCINO, CAVALLI, EXTEH, VOYAGE, PASSION, ARMANI), тканини виробництва Німеччини (BOSS, BECKER), Франції (YSI) та Великобританії (SCABAL), а також більш дешеві тканини з азіатських країн.

Інформацію щодо устаткування, оснащення та інструменту, необхідного для реалізації даного проекту, надано в додатках.

Вартість робіт по монтажу всього необхідного для організації роботи підприємства обладнання мінімальна і становить 500 грн.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал