«Менеджмент неприбуткової організації. Частина 1»Pdf просмотр
Сторінка6/7
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Завдання

та

вправи

для

самоконтролю
.
Завдання 1.
Доповніть визначення організації. "Організація - це...":
а) група індивідів;
б) об’єднання окремих груп;
в) впорядковане об’єднання індивідів і груп, діючих на підставі спільних цілей, інтересів.
Завдання 2.
Від чого, на вашу думку, залежить стабільність будь-якої організації? Оберіть потрібний варіант:
а) кадрового потенціалу;
б) матеріально-технічної бази;
в) якісного управління організацією.
Завдання 3.
У якому з наведених визначень розкривається сутність управління?
а) управління - це цілеспрямований систематизуючий процес, що забезпечує цілісне функціонування, збереження і розвиток організації;
б) управління - це діяльність керівника, що спрямована на організацію праці підлеглих;
в) збір, систематизація і передача інформації щодо досягнення мети організації.
Завдання 4.
У якій послідовності необхідно здійснювати наступні управлінські рішення? (Вкажіть порядковий номер.)
91

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
__ забезпечення виконання команд;
вироблення і прийняття рішення;
__ збір, систематизація і передача інформації про реальні можливості в аспекті поставлених задач;
__ перетворення прийняття рішення в різні
розпорядження;
_ сприйняття і усвідомлення загальної цілі
управління;
__ аналіз ефективності прийнятого рішення в аспекті
поставленої мети;
__ корекція мети.
Завдання 5.
Заповніть таблицю.
Напрямок у розвитку менеджменту
Сутність
Функціональний менеджмент (Файоль)
Гуманістичний менеджмент (а.Маслоу)
Ситуативний менеджмент
Завдання 6.
Яка школа наукового управління використовує систематизований підхід до управління всією організацію?
а) школа наукового управління;
б) школа людських відносин;
в) класична школа управління.
Завдання та вправи для самоконтролю.
Завдання 7.
Яка школа наукового управління активно використовує прийоми управління міжособистісними відносинами для підвищення рівня задоволення і продуктивності?
а) класична школа управління;
б) школа людських відносин;
в) школа наукового управління.
Завдання 8.
Яка школа працює над проблемами управління на основі розробки і застосування моделей?
а) школа поведінкових наук;
б) школа наукового управління;
в) класична школа управління.
Завдання 9.
У якому з пунктів перераховано лише технічний компонент об'єкту управління?
а) рівень професійної підготовки персоналу і управлінських кадрів; засоби виробництва; структура організації;
б) стимулювання праці, рівень професійної підготовки, стилі спілкування;
в) організаційна культура, будівлі, машини, обладнання.
Завдання 10.
У якому з пунктів перераховано лише соціальний компонент об'єкту управління?
92 93

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
Завдання та вправи для самоконтролю а) стилі спілкування, форми стимулювання праці, організаційна культура;
б) моральні цінності, рівень професійної підготовки персоналу, стимулювання праці;
в) організаційна культура, структура організації.
Завдання 11.
Розкажіть про свою організацію за наступним планом:

Яке обладнання та апаратуру ви маєте? Як вони розмішуються в офісі?

Якими підходами користується організація для пошуку коштів?

Якими кадрами володіє організація? Як відбувається підготовка кадрів?

Яку участь бере персонал в управлінні організацією?
Завдання 12.
Розкрийте сутність управління за принципом "чорної скрині". У яких випадках у практиці управління він застосовується?
Розкрийте Сутність управління за принципом "білої скрині". У яких випадках застосовують цей підхід у практиці управління?
Завдання 13.
У якій послідовності необхідно виконувати кроки за принципом "білої скрині" (поставте цифри напроти кожного кроку)?
вироблення корегуючих впливів;
отримання інформації з певної системи параметрів про стан керованого об'єкту?
встановлення початкового стану керованого об'єкту;
означення мети управління;
означення програми впливів;
забезпечення обробки інформації, отриманої через канали зворотного зв'язку.
Завдання 14.
Громадська організація створює культурно-оздоровчий комплекс для реабілітації громадян, дітей, молоді, які постраждали від насильства у сім'ї. Спробуйте визначити можливі основні етапи діяльності цієї організації.
1
етап
____________________________________
2
етап _______________________________________
3
етап _______________________________________
4
етап _____________________________________
Завдання 15.
Сформулюйте програмну ціль вашої організації.
Визначте програми впливів, які передбачають проміжні стани (етапи), через які має пройти організація для досягнення цієї мети.
Мета: __________________________________________
--------------------------------------------------------------------------
Етапи: 1.
2.
3.
94
95

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

і
).
Завдання та вправи для самоконтролю
4.
_________________
Завдання 16.
Визначте можливі контрольовані характеристики організації, що випускає та розповсюджує серед інвалідів газету, на шпальтах якої висвітлюються актуальні проблеми їх життя, наводиться інформація про основи їх соціальної захищенності згідно законодавства України, публікуються статті про діяльність інших громадських організацій інвалідів.
1. _________________________________________
2.
3. ______________________________
Завдання 17.
Для кожного з етапів діяльності організації (дивись
Завдання 16) визначте контрольні показники. Внесіть дані в таблицю.

Зміст етапу діяльності
Показники, що контролюються
1 2
3
Завдання 18.
Принцип - це вихідне положення, яке визначає основні вимоги до змісту і методів менеджменту. У
принципах завжди відображуються закономірності суспільства. Які закони і закономірності ви будете враховувати, керуючи своєю організацією?
Завдання 19.
Як ви розумієте сутність наступних принципів управління (які вимоги ставить кожен принцип до управління організацією)?

цілеспрямованість управління;

врахування індивідуальних особливостей;

принцип єдиного начала;

принцип спеціалізації у сфері управління;

принцип діапазону управління;

принцип економічності;

принцип справедливості у рішенні конфліктних ситуацій.
Завдання 20.
Оцініть діяльність вашого керівника за допомогою наступного тесту. Інструкція: уважно прочитайте кожне питання і вирішіть, чи воно відповідає характеру вашого керівника. Якщо так, то необхідно підкреслити відповідну певному питанню клітинку в кінці тесту. Якщо ні або немає певної точки зору, то слід залишити клітинку чистою.
Треба відповідати на всі запитання максимально правдиво, неупереджено, викладаючи суб'єктивні враження.
Наведемо ці питання:
1.
Надто перевантажений, щоб відповідати своїй посаді.
2.
Немає чіткої позиції з принципових питань.
3.
Не виявляє достатньої рішучості, коли потрібні
96
97

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

і
).
Завдання та вправи для самоконтролю важливі особисті рішення.
4. Не докладає особливих зусиль.
5. Часто не в змозі ефективно вирішувати проблеми.
6.
Рідко експериментує або звертається до нових ідей.
7.
Дотримується поглядів, які колеги, звичайно, не беруть до уваги.
8.
Недостатньо розуміється на основах управління.
9.
Важко налагоджує ефективну роботу підлеглих.
10. Діє так, начебто за навчання підлеглих відповідає хтось інший.
11. Вважає, що вести засідання - важка і невдячна справа.
12. Схоже, має слабке фізичне здоров'я.
13. Рідко просить інших людей висловитися з приводу такого підходу до життя й роботи.
14.
Не досить чітко уявляє, чого хоче досягти у житті.
15.
Судячи з усього, не володіє потенціями, достатніми для подальшого навчання та зростання.
16.
Системно підходить до розв'язання проблем.
17.
Йому підходить вираз "людина, яка не любить змін".
18.
Нерідко йому буває важко впливати на інших людей.
19.
Напевне, не замислювався над своїм стилем керівництва.
20.
Очевидно, не має повної підтримки підлеглих.
21.
Мало надає уваги навчанню і розвитку підлеглих.
22.
Йому не вистачає вміння створювати ефективні робочі групи.
23.
Йому дуже не подобається власна непопулярність.
24.
Часто дотримується лінії найменшого опору замість того, щоб робити те, що вважає за доцільне.
25.
Часто змушений змінювати мету життя або роботи, оскільки справи йдуть незадовільно.
26.
Не прагне знайти натхнення в своїй діловій діяльності.
27.
Рідко аналізує мету роботи.
28.
Має менші творчі здібності, ніж інші менеджери.
29.
Не справляє позитивного першого враження.
30.
Не прагне знати чужої думки щодо своїх слабких і сильних сторін.
31.
Йому нелегко побудувати нормальні відносини з підлеглими.
32.
Рідко виділяє час для оцінки потреб своїх підлеглих в особистому розвитку.
33.
Не володіє реальним досвідом формування колективу.
34.
Не вміє ефективно керувати колективом.
35.
Рідко займає тверду позицію в принципових суперечках.
36.
Найімовірніше, необ'єктивно оцінює результати роботи.
37.
Рідко прагне набути нового досвіду.
38.
На справляється з потоком інформації.
39.
Іноді акцентує увагу на встановлених правилах щодо експериментування.
40.
Часто не виявляє необхідної наполегливості.
41.
Виходить з постулату про неможливість зміни ставлення людей до роботи.
42.
Декому з його підлеглих здається, що він не робить достатнього внеску в діяльність організації.
43.
Мало довіряє системам оцінки.
99
98

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
Завдання та вправи для самоконтролю
44.
Не створює атмосфери відкритості і довіри.
45.
Дозволяє, щоб робота завдавала серйозної шкоди власному (родинному) життю.
46.
Іноді поводиться в супереч своїм переконанням, які декларує.
47.
Дозволяє, щоб робота негативно позначалася на його вільному часі.
48.
Рідко прагне почути думку оточення про свою поведінку або здібності.
49.
Недостатньо вміє планувати.
50.
Як правило, втрачає витримку і капітулює, якщо рішення не лежать на поверхні.
51.
Важко налагоджує взаєморозуміння з оточуючими.
52.
Не зовсім розуміє, що змушує людей працювати краще.
53.
Не вміє ефективно делегувати повноваження.
54.
Як правило, уникає висловлювати оточуючим свою думку про них.
55.
Йому слід поліпшити стосунки з колективом, яким він керує, та іншими підрозділами організації.
56.
Часто буває на роботі втомленим.
57.
Недостатньо піддає сумніву свої цінності.
58.
Мабуть, не отримує особливого задоволення від роботи.
59.
Схоже, не отримує задоволення від подолання труднощів.
60.
Тверезо не аналізує своїх досягнень і показників.
61.
Надто самовпевнений.
62.
Йому важко домоітися, щоб інші працівники діяли так, як потрібно.
63.
Дотримується застарілих поглядів на керівництво
іншими.
64.
Недостатньо заохочує ефективну роботу підлеглих.
65.
Рідко консультує підлеглих.
66.
Дотримується точки зору, що керівник повинен бути лідером для підлеглих у всіх випадках життя.
67.
Любить багато їсти (або пити).
68.
Часто буває непослідовним.
69.
Йому не вистачає нормального взаєморозуміння з колегами.
70.
Рідко замислюється над тим, що заважає удосконаленню його ділових якостей.
71.
При розв'язанні проблем не звертається за допомогою до інших людей.
72.
Зтикається з труднощами, керуючи високотворчими людьми.
73.
Негативно проявляє себе на засіданнях.
74.
Керує всіма працівниками однаково.
75.
Іноді має великі труднощі у піклування з підлеглими.
76.
Не використовує наявних можливостей для навчання і розвитку підлеглих.
77.
Не дуже прагне пояснити підлеглим, що ж від них вимагається.
78.
Не виглядає енергійним і життєрадісним.
79.
Схоже, не знає, як виховання вплинуло на його погляди.
80.
Не має певного плану кар'єри, хоча такий план йому не зашкодив би.
81.
Готовий швидко відступити, коли справа набуває несподіваного обороту.
82.
Невпевнено веде засідання.
100 101

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

і
).
Завдання та вправи для самоконтролю
83.
Продукування ідей часто дається йому важко.
84.
Іноді дотримується того, що проповідує.
85.
Йому не подобається, якщо люди ставлять під сумнів його рішення.
86.
Не докладає зусиль щодо визначення функцій і завдань кожного з підлеглих.
87.
Мало сприяє зростанню підлеглих, хоч вони цього і потребують.
88.
Люди бачать, як він легковажно ставиться до себе.
89.
Сумнівається, чи варто обговорювати з іншими свою довгострокову мету.
90.
Навряд чи обговорює з іншими свою довгострокову мету.
91.
Навряд чи можна назвати його «відкритим і гнучким».
92.
Як правило, не дотримується методичного підходу до розв'язання проблем.
93.
Помилившись, стає явно дратівливим або відчуває гіркоту.
94.
Не вміє слухати.
95.
Не вміє ефективно делегувати свої повноваження
іншим.
96.
Якщо б виникли труднощі, то він, напевне, не мав би беззастережної підтримки з боку підлеглих.
97.
Вважає, що консультування з кимось малоефективне.
98.
Не допомагає підлеглим підвищити ефективність
їх праці понад те, що вони виконують нині.
99.
Іноді йому важко впоратися із своїм емоційним станом.
100.
Його цінності не збігаються з тими, якими керується організація.
101.
Йому не вдається задовольнити власні амбіції.
102.
Рідко напружує свої сили.
103.
Здається, сьогодні йому важче, ніж рік тому.
104.
Не цінує піднесеного настрою на роботі.
105.
Часто його серйозно не сприймають.
106.
Керується методами, яким сам не дуже вірить.
107.
Підлеглі низької думки про його здібності бути керівником.
108.
Не готує собі наступника.
109.
Не вміє "грати в команді".
110.
Не має достатніх навичок, щоб організувати працездатний трудовий колектив.
Таблиця має 110 прямокутників, пронумерованих відповідно до питань тесту. Якщо ви вважаєте, що твердження підходить повністю певній людині, слід закреслити цей прямокутних хрестом. Якщо твердження, як здається, не підходить, треба залишити прямокутних без поміток. Необхідно починати заповнення з верхнього рядка, рухаючись зліва направо. Потім заповнюють другий рядок, третій і т.д. Треба намагатися не пропустити жодного з тверджень. Визначивши кожне з 110 тверджень, слід підрахувати кількість відмічених клітинок у кожній вертикальній колонці і вписати суму у вільні клітинки.
Потім переходять до таблиці результатів.
А Б
В
Г
Д
Е
Є Ж 3
И
І
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
[78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 102 103

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
Завдання та вправи для самоконтролю
Переносять підсумкові дані з таблиці відповідей у відповідний рядок колонки "Сума". Заповнюють колонку "Ранг", присвоюючи найвищій сумі порядковий номер 1, а найменшій - порядковий номер 11. Виконавши підсумкове ранжування, можна повідомити наслідки тесту особі, яку характеризували. Цей тест використовують і для того, щоб оцінити власну діяльність. Відповіді можуть бути вкрай вражаючі і неприємні. Для тесту слід підбирати людей, які мають змогу всебічно оцінити вашу діяльність у ролі менеджера. Треба пам'ятати, що адекватність результатів залежить від того, наскільки добре ці люди знають вас як керівника.
Таблиця відповідей.
Ко-
лон-
ка
Обмеження
Сума
Ранг
А
Невміння керувати собою.
Б
Невизначені особисті цінності.
В
Не досить визначені особисті цілі.
Г
Зупинений саморозвиток.
Д
Недостатність навичок розв'язування проблеми.
Е
Не досить творчого підходу.
Є
Вміння впливати на людей.
Ж
Недостатнє розуміння особливостей.
3
Слабкі навички керівництва.
И
Невміння навчати.
І
Низька здатність формувати колектив.
Задвання 21.
Обговоріть наступні питання:
Чи були ви членом громадської організації в радянський час? Якого позитивного досвіду громадської діяльності ви набули? Що вас не влаштовувало в цій діяльності?

Чому ви зараз стали членом громадської організації? Що вам особисто дає робота в громадській організації?

Яких позитивних результатів спромоглася досягти ваша громадська організація? Які труднощі ви відчуваєте у реалізації місії організації?

Як складаються відносини вашої організації з державними структурами влади? З бізнесом?

Яку роль відіграє ваша організація у розв'язанні місцевих соціальних проблем?
Завдання 22.
Заповніть таблицю Функції моєї громадської організації:
По відношенню до держави
По відношенню до бізнесу
По відношенню до соціального середовища
По відношенню до членів організації

Завдання 23.
Дайте відповіді на запитання з точки зору сучасних знань: Чому без третього сектору не можливий
повноцінний розвиток суспільства?
104 105

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
Завдання та вправи для самоконтролю.
Завдання 24.
Удоскональте схему:
а) визначенням функції держави, бізнесу, третього сектору;
б) демонстрацією взаємозв'язку всіх структурних елементів. Доберіть приклади, що ілюструють взаємозв'язок громадської організації з державою і бізнесом.
Завдання 25.
Запропонуйте членам інформаційно-методичного об’єднання написати замітку:
"Чому неурядові організації такі важливі для
вашого району? "
"Чому неурядові організації заслуговують на увагу?
"
Обговоріть ці матеріали, оберіть найкращий варіант, надішліть до редакції місцевої газети.
Завдання 26.

Наведіть характерні ознаки НДО.

Чим відрізняються місцеві громадські організації від всеукраїнських, а останні - від міжнародних?

Наведіть приклад організації взаємодопомоги, організації, яка займається хоббі і відпочинком, цільової організації, опікунської організації.

У чому полягає специфіка громадських об'єднань: о громадської організації о
громадського фонду;
о громадського руху;
о асоціації?

Що таке принципи НДО? Розкрийте сутність принципів: незалежність, добровільність, самоврядування.
Завдання 27.
Назвіть нормативно-правові документи, що регулюють діяльність НДО. Які з цих документів є базовими? Чому?
Завдання 28.

Дайте стислу характеристику змісту Закону України "Про об'єднання громадян". Яка його роль у становленні і розвитку НДО. Чому цей закон називається базовим?

У яких формах згідно із законом можуть створюватися громадські організації?

Які статуси для громадських організацій встановлює закон? У чому відмінність різних
106
107

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
Завдання та вправи для самоконтролю статусів громадських організацій?

Хто може бути засновником об'єднання громадян?

У яких випадках діяльність громадських організацій може бути припинена?

Які права мають зареєстровані об'єднання громадян?

Які організації здійснюють нагляд і контроль за діяльністю об'єднань громадян?
Завдання 29.
Дайте стислу характеристику Закону України "Про благодійні організації"". Яка роль цього закону для НДО?
Як у законі тлумачаться поняття "благодійність",
"благодійна діяльність",
"благодійна організація",
"меценатство", "отримання благодійної допомоги",
"спонсорство"?

Назвіть основні організаційно-правові форми благодійних організацій.

Хто може бути засновником благодійної організації?

Назвіть права та обов’язки благодійних організацій.

У яких формах виявляється благодійна діяльність ?
Завдання ЗО.
Проведіть з членами громадських організацій гру "Маг". В ігровому занятті "Маг" беруть участь не менше
12 членів громадської організації, які розділяються на три команди: "допитливі", "кмітливі" та "критики". Методист роз'яснює учасникам її зміст, у процесі гри проводить облік результатів. По закінченню гри підводяться її підсумки.
"Допитливі" ставлять питання по темі "Правові
аспекти діяльності НДО".
"Кмітливі" відповідають на поставленні питання.
"Критики" стежать за регламентом, критикують дії перших двох груп, пропонують розподіл п'яти наявних балів між трьома командами.
Під час ігрової діяльності застосовується бальна система оцінки учасників. Максимальна оцінка - два бали за запитання, три бали за відповідь. Методист має право накладати "вето" на несправедливі рішення критиків, має право присудити додатковий бал за особливо цікаве запитання або відповідь.
Завдання 31.
Проведіть з членами організації гру "Знайдіть статтю закону". Кожному члену команди вручаються чотири інформаційні картки під номерами 1,2,3,4 з метою розрізнення команд. Перед гравцями ставиться мета: якомога швидше визначити номер статті Закону України "Про об'єднання громадян" та Закону України "Про благодійність та благодійні організації".
Команда, яка завершила пошук першою, отримує
5 балів, другою - 4, третьою - 3. Гравці, які склали аркуші з відповідями першими отримують 3 бали, другими - 2 бали, третіми - 1 бал.
Інформаційна картка 1.
З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані громадські організації можуть здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку "вето", встановленого законодавством.
108 109

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
Завдання та вправи для самоконтролю.
Інформаційна картка 2.
...Легалізована організація, яка виступила засновником, стала членом міжнародної організації або іншим шляхом поширила свою діяльність на територію іноземної держави, зобов'язана у місячний термін подати необхідні документи для перереєстрації у Міністерство юстиції України як міжнародна...


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал