Менеджмент цеСторінка1/6
Дата конвертації13.12.2016
Розмір1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

ТЕСТИ

Менеджмент - це:

а) органи управління, адміністративні одиниці, служби і підрозділи;

б) наука про господарську діяльність організації",

в) спосіб і манера спілкування з людьми;

г) здійснення певних видів діяльності.

Менеджмент - це:

а) управління технологічними процесами;

б) управління процесом просування товарів на ринку;

в) вміння та адміністративні навики організувати ефективну роботу апарату

управління;

г) це спосіб та манера спілкування з людьми (працівниками).Менеджмент — це:

а) управління технічними системами неживої природи;

б) управління біологічними системами;

в) наука управління;

г) підприємства та їх об'єднання.

Менеджмент — це:

а) здійснення певних видів діяльності;

б) здатність організації до практичної реалізації;

в) цілеспрямована дія на організацію з метою отримання максимальних прибутків;

г) процес планування, організації взаємодії, мотивації та контролю.

Менеджмент - це: і

а) це влада та мистецтво керівництва;

б) трудовий колектив у організації;

в) структура державного управління;

г) цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку в зв'язку із зміною обставин.

Менеджмент - це:

а) мистецтво управляти людьми;

б) орган або апарат управління;

в) сфера діяльності людини;

г) громадські організації, що діють всередині організації.

Менеджмент базується на таких науках як:

а) філософія;

б) математика;

в) психологія,

г) фішка.

Менеджер - це:

а) людина, яка приймає на себе фінансову, соціальну та моральну відповідальність при прийняті управлінських рішень;

б) керівник, який використовує структуру управління, що базується на горизонтальних зв'язках;

в) керівник, який у своїй діяльності проявляє готовність йти на ризик. новаторство, примноження багатства;

г) керівник, який орієнтується на виконання плану і використання тих ресурсів, які в його розпорядженні.

Менеджер - це:

а) власник капіталу вкладеного у справу;

б) професійний управляючий людьми;

в) роботодавець;

г) підприємець, що живе майбутнім,

Менеджер - це:

а) адміністратор любого рівня управління,

б) інженер;

в) маркетолог;

г) бізнесмен.

Управління - це:

а) цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку в

зв'язку із зміною обставин;

б) маркетингові дослідження ринку.

в) вплив на суб'єкт управління;

г) цілеспрямована дія на організацію з метою отримання максимальних

прибутків.

Управління як вид людської діяльності виникло в результаті:

а) другого великого суспільного поділу праці;

б) соціалістичної революції в Росії;

в) розвитку капіталістичних відносин у Європі;

г) війни.

Управління —це:

а) цілеспрямована дія на організацію з метою отримання максимальний

прибутків;

б) цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин;

в) комплекс заходів, спрямованих на розв'язання проблем організації.

г) це спосіб та манера спілкування з людьми (працівниками).До основних категорій менеджменту відносяться:

а) функції менеджменту;

б) загальні риси організацій;

в) реалізація продукції;

Г) виробничі потужності

До основних категорій менеджменту необхідно віднести:

а) функції управління, методи менеджменту;

б) маркетинг;

в) фінанси організацій;

г) об'єкти менеджменту.

До керівників технічного рівня відносяться:

а) начальник управління;

б) завідувач відділом;

в) майстер;

г) керівник планово-економічного відділу.

До принципів менеджменту відносять:

а) організаційну структуру управління;

б) правила, основні положення та норми поведінки, якими слід керуватися в процесі управління;

в) горизонтальний поділ праці в організації;

г) функції менеджменту.

До основних категорій менеджменту відносяться:

а) стиль керівництва, комунікації;

б) адміністративний персонал;

в) виробничі потужності;

г) основні та оборотні фонди.

До керівників інституційного рівня управління належать:

а) завідувач кафедри;

б) майстер;

в) керівників управлінського рівня управління;

г) заступника директора з маркетингу.

До керівників технічного рівня управління належать:

а) ректор університету, проректори; б декан факультету і його заступники;

в) керівники нижчої ланки управління;

г) директор магазину, начальник цеху.До складу керівників середньої лапки управління належать: І

а) директор підприємства;

б) заступник директора;

в) директор магазину, начальник цеху.

г) віце-президент фірми, головний бухгалтер.

До керівників вищої ланки управління належать:

а) віце-президент фірми з економіки;

б) начальник планово-економічного відділу,

в) майстер механічного цеху.

г) завідувач кафедрою, зав. лабораторією.

До технічного рівня управління відносять:

а) керівників середньої ланки управління;

кафедрою; г) віце-президент фірми з економіки.

До інституційного рівня управління підносять:

а) керівників середньої ланки управління;

б)начальників цехів, завідуючих відділом, деканів;

в)директорів або президентом фірми, їх заступників, віце-президентів;

г) керівників нижчої ланки управління.

До управлінського рівня відносять:

а) директорів або президентів фірми, їх заступників, віце-президентів,

б) завідуючих бюро, завідуючих кафедрою;

в) начальників цехів, завідуючих відділом, деканів;

г) керівників нижчої ланки управління.

До стаду інституційного рівня працівників належать.

а) бухгалтер;

б) плановик;

в) директор;

г) завідувач кафедрою.

До керівників інституційного рівня належать:

а) завідувач кафедрою;

б) майстер

в) ректор університету;

г) завідувач відділу, декан факультету.

Застосування терміну "управління" правомірне щодо:

а) характеристики будь-якого виду людської діяльності;

б) виду діяльності щодо керівництва людьми;

в) організації колективної праці;

г) управлінського впливу суб'єкта на об'єкт управління.

Керована система організації включає в себе:

а) складові елементи організації, які забезпечують процеси управління;

б) елементи, які визначають місце організації на ринку.

в) технологічні процеси;

г) керівників інституційного рівня управління.

Керуюча система складається з:

а) елементів, які забезпечують процес виробництва;

б) складових елементів, які забезпечують процес управління;

в) технологічних процесів;

г) керівників інституційного рівня управління.

Керована система організації включає в себе:

а) елементи, які утворились під впливом внутрішніх факторів організації:

б) елементи, які визначають місце організації на ринку;

в) елементи, які забезпечують безпосередній процес виробничої, господарської, комерційної та інших видів діяльності;

г) складові елементи організації, які забезпечують процеси управління.

Керівники технічного рівня можуть займати посади:

а) начальника цеху;

б) головного інженера;

в) які відповідають нижчому рівню управління;

г) віцепрезидента з економіки.

Керована система організації включає в себе:

а) складові елементи організації, які забезпечують процеси управління;

б) елементи, які визначають місце організації на ринку;

в) виробничі підрозділи;

г) керівників інституційного рівня управління.

Серед основних категорій менеджменту виділяють: и) методи менеджменту;

б) наукові школи історичного розвитку менеджменту;

в) керівники вищої ланки управління;

г) системи фінансових розрахунків.Які професійні якості притаманні підприємцю?

а) готовність йти на ризик, новаторство, примноження багатства;

б) орієнтація на виконання плану і використання тих ресурсів, які в його розпорядженні;

в) прийняття рішень із намаганням будь-що їх виконати;

г) орієнтація у своїй діяльності на використанні формальних вертикальних зв'язків.

Які професійні якості притаманні підприємцю?

а) орієнтація на виконання плану і використання тих ресурсів, які в його розпорядженні;

б) прийняття рішень із намаганням будь-що їх виконати;

в) використання структур управління, що базуються на горизонтальних зв'язках;

г) орієнтація у своїй діяльності на використанні формальних вертикальних зв’язків

Які професійні якості притаманні підприємцю?

а) готовність йти на ризик, новаторство, примноження багатства;

б) орієнтація на виконання плану і використання тих ресурсів, які в його

розпорядженні;

в) прийняття рішень із намаганням будь-що їх виконати;

г) прийняття рішень колегіальним методом.Які професійні якості притаманні менеджеру?

а) орієнтація на використання в діяльності організації горизонтальних організаційних структур;

б) прийняття рішень із намаганням будь-що їх виконати;

в) здійснення планування; , „

г) готовність йти на ризик, новаторство, примноження багатства.

Яке з визначень менеджменту є вірним?

а) менеджмент - це комплекс заходів спрямованих на досягнення цілей організації;

б) менеджмент - це спосіб та манера спілкування з людьми (працівниками):

в) менеджмент - це цілеспрямована дія на організацію 3 метою отримання максимальних прибутків;

г) менеджмент - це процес планування, організації взаємодії, мотивації та

контролю


Яке із визначень принципів менеджменту є неправильним?

а) поділ праці - підпорядкування власних інтересів інтересам організації;

б) скалярний ланцюг - послідовність команд, через які передаються розпорядження; |

в) спільність інтересів - інтереси підприємства мають переважати інтереси окремого працівника;

г) ініціатива - створення умов для приймання участі в управлінні всіх управлінських ланок.

Яке із визначень принципів менеджменту є неправильним?

а) поділ праці - підпорядкування власних інтересів інтересам організації:

б) скалярний ланцюг - послідовність команд, через які передаються розпорядження;

в) дисципліна - працівники повинні відчинятись умовам договору між ними та керівництву;

г) централізація - єдиний порядок в організації, яка має центр управління.

Яке із визначень принципів менеджменту є неправильним?

а) спільність інтересів - інтереси підприємства мають переважати інтереси окремого працівника;

б) поділ праці (обов'язків) - спеціалізація робіт з метою ефективного використання робочої сили;

в) єдиновладдя - керівник повинен самостійно приймати всі важливі рішення незалежно від думки підпорядкованих йому працівників;

г) винагорода персоналу - справедлива нагорода працівників за їх працю.

Яке із визначень принципів менеджменту є неправильним?

а) порядок - черговість виконання окремих функцій менеджменту відповідно до стратегії підприємства;

б) скалярний ланцюг - послідовність команд, розпорядження;

в) дисципліна - працівники повинні відчинятись умовам договору між ними та керівництву

г) централізація - єдиний порядок в організації, яка має центр управління, і

Яке а визначень принципів менеджменту є правильним?

а) спільність інтересів - інтереси підприємства мають переважати інтереси окремого працівника;

б) порядок - черговість виконання окремих функцій менеджменту відповідно до стратегічної орієнтації;

в) дисципліна - працівники повинні виконувати всі вказівки будь-кого з менеджерів вищих ланок управління.

г)винагорода персоналу - додаткова оплата праці окремих працівників.Яке із визначень принципів менеджменту є правильним ?

а)ініціатива керівника – закон для підлеглих

б) порядок-черговість виконання окремих функцій менеджменту відповідно до стратегічної орієнтації;

в) скалярний ланцюг - нерозривна послідовність (ланцюг) команд, через які передаються всі розпорядження та здійснюються комунікації між всіма рівнями ієрархій;

г) єдність напряму діяльності - кожен підрозділ повинен мати свої цілі, виконання яких є важливішим за реалізацію загальноорганізаційних цілей.

Вказати які з визначень мають відношення до терміну

"управління":

а) відношення до різних видів людської діяльності;

б) це система ефективного використання ресурсів;

в) метод конкретного управлінського впливу суб'єкта на об'єкт управління;

г) це зміст і форми управлінського впливу суб'єкта на об'єкт управління.

Вказати які з визначень мають відношення до терміну

"управління": -

а) не система ефективного використання ресурсів;

б) метод конкретного управлінського впливу суб'єкта на об'єкт управління;

в) метод конкретного управлінського впливу об'єкта на суб'єкт управління;

г) досягнення місії організації з використанням праці інших людей.

Менеджмент як теорія і практика та окремий вид людської діяльності зародився у:

а) Японії

б) Російській імперії;

в) США;


г)СРСР.

До засновників школи наукового управління відносяться:

а) Туган-Барановський, Терещенко;

б) Тейлор, Ганг;

в) Анрі Файоль.

г) Е. Мейо.

До засновників школи людських стосунків відносяться:

а) А. Файоль;

б) М. Фоллет;

в) Д. Мак-Грегор;

г) Ф. Тейлор.

До засновників класичної (адміністративної) школи належить:

а) Тейлор, Гілберт і Гант;

б) Файоль, Ірвік;

в) Елтон Мейо;

г) Мескон.

До основних принципів розроблених "школою наукового управління" відносяться:

а) забезпечення працівників ресурсами;

б) дисципліна;

в) порядок;

г) корпоративний дух.

До основних принципів розроблених "школою наукового управління" відносяться:

а) відбір працівників та їх навчання;

б) забезпечення працівників ресурсами;

в) дисципліна;

г) корпоративний дух.

До основних принципів розроблених "школою наукового управління" відносяться:

а) функціональність;

б) поділ праці;

в) єдиноначальність;

г) правильне використання матеріального стимулювання.

Реформування структур влади в Росії царем Петром І полягало у:

а) організації власного флоту;

б) заснування Сенату;

в) впроваджені нового літочислення;

г) відміні кріпосного права. |

Реформування структур влади в Росії царем Петром І полягало у:

а) організації власного флоту;

б) впроваджені нового літочислення;

в) відміні кріпосного права;

г) створення регулярної армії з відповідною структурою.

14

Імператор Олександр І відомий в історичному розвитку системидержавного управління як:

а) автор плану ГОЕЛРО;

б) провідник "тейлоризму" в Росії;

в) автор поділу державної влади на: законодавчу, виконавчу та судову;

г) автор аграрної реформи.

Вклад ВЛЛепіна в розбудову державної системи влади заключається у:

а) впровадженні наукових основ організації і управління виробництвом;

б) відміні кріпосного права;

в) заснуванні Сенату;

г) проведенні аграрної реформи.

Вклад В.І.Леніна в розбудову державної системи влади заключається

а) створені державної комісії - Держплан;

б) відміні кріпосного права;

в) заснуванні Сенату;

г) проведенні аграрної реформи.

Етапами розвитку менеджменту в Україні є:

а) впровадження наукових основ організації і управління виробництвом;

б) створення державної комісії Держплан;

в) відміна кріпосного права;

г) проведення аграрної реформи.

Представниками школи наукового управління були:

а) Г. Форд;

б) В.І. Ленін;

в) А. Файоль;

г) В. Тсрсщснко.

Представниками школи наукового управління були:

а) В.І. Ленін;

б) А. Файоль;

в) Ф. Тейлор;

г) В. Тереіденко.

Представниками школи наукового управління були:

а) М. Мескон;

б) М. Альберт;

в) Ф. Хедоурі;

г) Генрі Ганнт.

Представниками школи наукового управління були:

а) М. Мескон;

б)М. Альберт;

в) Ф. Хедоурі;

г) Фрснк і Ліліан Гілбрети.

Кого із перерахованих вчених відносять до представників школи наукового управління? і і

а) В. Терещенка;

б) А. Файоля; . ; ; > '

в) Г. Ганта;

г)Е. Мейо.

Автором книги "Принципи наукового управління" є:

а) Володимир Ленін;

б) Фредерік Тейлор;

в) Генрі Форд;

г) Франклін Хедоурі.

Автором книги "Принципи наукового управління" є:

а) Генрі Гант;

б) Володимир Ленін;

в) Фредерік Тейлор;

г) Генрі Форд.

Головні положення розроблені представниками "школи наукового

управління":

а) формування принципів управління;

б) концепція наукового управління;

в) професійний підхід до управління;

г) ситуаційний підхід до управління.

Головні положення розроблені представниками "школи наукового управління":

а) формування принципів управління;

б) диференційована система оплати праці;

в) прецесійний підхід до управління;

г) ситуаційний підхід До управління.

Класична школа управління діяла в період:

а) 1885-1920 р.р.

б) 1920-1950 р.р.

в) 1917-1990 р.р.

г) 1930-1950 р.р.

Адміністративна школа управління пов'язана з іменами її представників:

а) Фредеріка Тейлора;

б) Генрі Ганнта;

в) Анрі Файоля;

г) Мері Фоллетт.

Адміністративна школа управління пов 'язана з іменами її представників:

а) А. Файоля;

б) Г. Форда;

в) Ф. Плбрета; г)Г. Ганнта.Головними положеннями "адміністративної школи" є розробка:

а) принципів управління;

б) концепції наукового управління;

в) системного підходу до управління;

г) ситуаційного підходу до управління.

"Школу людських стосунків" засновано у:

а) 1885 р.

б) 1917 р.

в) 1950 р.

г) 1930 р.

Представниками школи людських стосунків є:

а) Моутон;

б) Файоль;

в) Фоллетт;

г) Тейлор.

Перший етап розвитку менеджменту на Україні характеризується:

а) появою трестів і синдикатів;

б) поглибленням адміністрування;

в) розробкою форм і методів державного централізованого управління

виробництвом;

г) спробою проведення господарської реформи шляхом посилення ролі

економічних методів управління.

Хто першим зробив класифікацію принципів менеджменту?

а) Фрсдерік Тейлор;

б) Валерій Терещенко;

в) Анрі Файоль;

г) ЕлТонМейо.

Хто першим сформував основні принципи управління?

а) Фредерік Тейлор;

б) Анрі Файоль; Ц

в) Валерій Терещенко;

г) Мері Фоллет. ;

Школу людських стосунків заснували:

а) Дуглас Мак-Грегор і ФредерікГерцберг;

б) Мері ФОЛЛет;;-,

в) Валерій Терещенко і Туган-Барановський;

г) Р Лайкерт.

Хто є засновниками школи поведінських наук?

а) Ф. Тейлор;

б) А. Файоль;

в)Е. Мейо;

г) Дуглас Мак Грегор.

Школа людських стосунків визначила:

а) менеджмент як науку;

б) менеджмент як забезпечення виконання роботи за допомогою інших людей;

в) менеджмент як організацію виробництва;

г) менеджмент як процес управління.

Автор книги "Принципи наукового управління" (1911):

а) Ф. Тейлор;

б) В. Терещенко;

в) А. Файоль;

г) Е. Мейо.

Школу поведінських наук засновано:

а) в 1885 році;

б) в 1920 році;

в) в 1950 році;

г) Е. Мейо, Мері Паркер Фолліт.

Авторами школи наукового управління є:

а) Мак-Грегор, Герцберг;

б) Маслоу, Мескон, Альберт, Хедоурі;

в) Тейлор, Гант; ^

г) Файоль.

Школа людських стосунків:

а) діяла у період 1885-1920 рр.;

б) діяла у період з 1950 р.;

в) діяла у період 1930-1950 рр.;

г) формувалась Р. Лайкертом. '

Класична (адміністративна) школа діяла:

а) в період 1885 - 1920 рр.;

б) з 1950 р.;

в) в період 1920 - 1950 рр.;

г) під керівництвом Ф. Тейлора.

Яке із зазначених тверджень є хибним?

а) представники класичної школи управління розвинули принципи управління,

описали функції управління, систематизували підхід до управління всією

організацією;

б) школа поведінських наук базується на теорії систем у менеджменті;

в) ситуаційний підхід витікає з конкретного набору обставин, що впливають на

організацію протягом певного часу;

г) професійний підхід передбачає розгляд управління як сукупність безперервних взаємопов'язаних дій.Яке із зазначених тверджень є хибним?

а) представники класичної школи управління розвинули принципи управління.

описали функції управління, систематизували підхід до управління всією

організацією;

б) ситуаційний підхід витікає з конкретного набору обставин, що впливають

на організацію протягом певного часу;

в) школа наукового управління досліджувала методи підвищення ефективності

людських ресурсів;

г) професійний підхід передбачає розгляд управління як сукупність

безперервних взаємопов'язаних дій.Яке із зазначених тверджень є хибним?

а) представники школи наукового управління займалися дослідженням на рівні організації, продукуванням виробничого менеджменту;

б) школа поведінських наук базується на теорії систем у менеджменті;

в) ситуаційний підхід витікає з конкретного набору обставин, що впливають на організацію протягом певного часу;

г) школа науки управління (кількісного підходу) брала в основу дослідження моделей і операцій.

Менеджмент як науку сформували українські вчені-економісти:Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал