Мартін Лютер КінгСкачати 338.53 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір338.53 Kb.
«Всередині дитини криються

потенційні творчі можливості,

й ми повинні працювати щосили,

щоб розкрити цей потенціал»

Мартін Лютер Кінг
Основні напрямки освіти в Україні вимагають створення школи, яка має на меті розвиток гармонійно цілісної особистості, де у центрі уваги – учень з його обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями. Початкова ланка не може залишатись осторонь, оскільки саме в ній розвиваються творчий потенціал дитини, її нахили і обдарування, естетичні смаки.

У сучасних умовах переходу початкової ланки школи на роботу за новим Державним стандартом початкової загальної освіти, який передбачає особистісно-орієнтоване навчання та формування компетентностей молодших школярів, актуально звучать цінні дидактичні заповіді В.Сухомлинського: „Немає абстрактного учня... Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб, розкривши сили і можливості кожної дитини, дати їй радість успіху у розумовій праці. А це значить, що в навчанні має бути індивідуалізація – і у змісті розумової праці, і в характері завдань, і в часі. Дитина народжується не з готовими здібностями, а тільки з їх задатками. Тому, якщо створити відповідні умови для розвитку цих задатків то школяр поглиблює їх швидко, невимушено, успішно. Такі діти в подальшому житті стають радісними, щасливими людьми, приносять користь собі і суспільству в цілому”.

Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти. З'явилася загальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально, творчо і духовно розвинених громадянах.

Мета сучасної початкової школи – не просто давати знання, а формувати особистість, яка вміє і хоче вчитися, займає позицію активного суб’єкта діяльності. З огляду на це велике значення має формування в учнів творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. Скільки дітей - стільки й здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних особливостей людини, соціального оточення, сім'ї та школи.

Основою розвитку загальноосвітніх навчальних закладів є формування творчої особистості, індивідуальна робота з обдарованими дітьми, які вирізняються насамперед високим інтелектом, що є наслідком як природних здібностей, так і сприятливих умов виховання.

Обдаровані діти – дуже цінна, але досить тендітна частина нашого суспільства й у своєму розвитку можуть наражатися на особливий ризик. Тому розвиток і виховання обдарованих дітей – завдання, що потребує узгоджених дій багатьох фахівців: директора, завучів, психолога, учителів, батьків. Першочергове завдання їх – виявити обдарованих дітей,допомогти їм не загубитися в "сірій масі" учнів.

Починаючи з 1 класу працюю з дітьми диференційовано. Під час навчання виявляю ознаки обдарованості:

• прекрасна пам’ять ;

• яскрава уява ;

• тонка моторна координація ;

• розвинута оперативна пам’ять й логічне мислення ;

• володіння мистецтвом мовної комунікації, оригінальність словесних асоціацій ;

• величезна допитливість ;

• схильність до активного навколишнього світу ;

• успіх у багатьох починаннях ;

• розпорядження про творче виконання завдань ;

• володіння основними компонентами уміння вчитися ;

• створення в уяві альтернативних систем ;

• наполегливість у своїх діях, нерідко наближена до самовпевненості ;

• нечіткість у розмежуванні реальності й фантазії ;

• егоцентризм ;

• прагнення до товариства старших дітей та дорослих ;

• гостра реакція на несправедливість ;

• нестриманість почуттів й емоцій.

У талановитої дитини відразу помітні тонка спостережливість, зосередженість, посидючість, вміння наполегливо переслідувати поставлену мітку, самостійність й незалежність у діяльності. Талановитій дитині необхідно надавати не лише свободу самодіяльності, а і можливість у певних межах обговорювати із дорослими свої наміри.

Здібності проявляються в процесі оволодіння діяльністю. Творчі здібності молодшого школяра проявляються в тому, настільки дитина швидко і ґрунтовно, легко і міцно здійснює навчальну діяльність. Основними показниками творчих здібностей є: швидкість і гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність і сміливість. Передумовами виникнення здібностей є задатки та схильності. Поєднанням здібностей (загальних, спеціальних, творчих) є обдарованість. Найвищим рівнем розвитку творчих здібностей є талант і геніальність.

Перш за все необхідно виховувати інтерес до навчання. В. Сухомлинський писав, що кожна  нормальна дитина іде в школу з вогником в душі, а завдання педагога цей вогник підтримати, щоб він не погас. Тому постійно шукаю відповіді на питання: • Як не погасити вогник цікавості дитини, а розпалити справжній факел?

 • Як навчити дитину вчитися?

 • Як уникнути пасивності учнів на уроках?

 • Як «свій» урок зробити «їхнім» уроком?

 • Як учительське «треба» перетворити на учнівське «хочу»?

Відповіді на ці та інші запитання знаходжу, впроваджуючи у практичну роботу інноваційні технології та ігрові прийоми, придумуючи щось своє, що дає можливість учням не відсиджувати, а проявляти себе - як особистість, партнер, команда. Серед шляхів розвитку творчих, інтелектуальних здібностей, пізнавальної активності, самостійності, самореалізації дітей  необхідним є використання в роботі з учнями початкових класів різноманітних завдань: навчальних, розвивальних, пізнавальних, інтелектуальних, нестандартних.

Розвитку пізнавальних, творчих, інтелектуальних здібностей учнів сприяють, наприклад, творчі завдання. Так під час уроків читання на всіх етапах навчально-пізнавальної діяльності я використовую такі творчі завдання: 1. Зібрати наукові відомості щодо тварин і рослин, про які йдеться у тексті.

 2. Переказати від зміненої особи.

 3. З поданих прислів’їв вибрати ті, які підходять за змістом

 4. Знайти рядки, у яких автор висловлює своє ставлення до героя.

5. Здійснити вибіркове читання: опис, міркування, пошук характеристики образу героя за планом ( портрет, дитинство, вдача, характер).

Літературні ігри, кросворди, шаради, анаграми, вікторини сприяють розвитку дивергентного мислення (швидкості, гнучкості, точності, оригінальності). Творчі, пізнавальні та інтелектуальні здібності постійно стимулюю також за допомогою активізації фантазії, уяви школярів.

Учні виконують завдання з логічним навантаженням. Такі завдання тренують довільну увагу, вчать порівнювати, аналізувати, узагальнювати, класифікувати. Для розвитку пізнавальних, творчих, інтелектуальних здібностей пропоную своїм учням такі завдання: • продовжити казки, оповідання;

 • зробити словесне малювання;

 • вилучити зайве;

 • вивчити або придумати скоромовки.

Розвитку пізнавальних, творчих, інтелектуальних здібностей сприяють розвивальні  ігри. В іграх діти не тільки відображають реальне життя, а й перебудовують його. За словами Виготського, «гра дитини – це творче переосмислення пережитих вражень, комбінування їх і побудова з них дійсності, яка відповідає запитам і інтересам самої дитини», тобто гра розглядається як творча діяльність, в якій наочно виступає комбінуюча дія уяви. Тому в своїй роботі постійно використовую розвивальні ігри як засіб навчання і виховання. У грі розвивається уява, утверджуються образи фантазії, виниклі ідеї, створюються продукти діяльності, які є для дитини емоційно привабливими. Учні привчаються до колективної дисципліни. Важливість гри у тому, що вона надає дитині можливість помріяти, проявити уяву, дає свободу самовияву і творчості.

Також дуже широко і систематично використовую інсценізацію, що розвиває пам’ять, творчу уяву, креативне мислення, мову, мовлення, вміння спілкуватися, самостійність.

Учні цікавляться, що буде завтра, придумують свої завдання, вірші, загадки. Розширенню світогляду сприяють екскурсії, з відвідуванням музеїв,  турпоходи по рідному краю, екскурсії на підприємства.

Головним моїм завданням вважаю – збудити здібності своїх учнів, виховувати в них сміливість думки і впевненість у тому, що вони розв’яжуть кожну задачу, у тому числі і творчого характеру.

Розвитку пізнавальних, творчих, інтелектуальних здібностей сприяють і інтерактивні методи. Наприклад, для розвитку мовленнєвих умінь, розвитку творчого мислення використовую метод «Крісло автора»: учні за бажанням сідають у «крісло автора» і розповідають щось цікаве про своїх рідних, знайомих або епізод зі свого життя, історію про своє ім’я тощо.

Метод мозкового штурму використовую тоді, коли діти не мають уявлення про предмет, вони висловлюють свої думки, обґрунтовують, а вже потім роблять висновок.

Дуже подобається дітям така форма роботи як „Мікрофон”. Учні вчаться говорити лаконічно і швидко.

Методи інтерактивного навчання дають змогу швидко активізувати пошуково-пізнавальну діяльність учнів, максимально розкривають їх таланти. Враження шкільного дитинства відкладаються в пам’яті на все життя і впливають на подальший розвиток дитини. В емоційному сприйнятті дитинства зароджуються витоки майбутньої творчої, інтелектуальної особистості. Тому залучаючи дітей до творчості, створюючи постійно «ситуацію успіху», поважаючи дитину, я намагаюсь виховати творчо працюючу особистість.

Сучасний вчитель озброєний сьогодні великою кількістю різноманітних методів навчання. Проте, впроваджуючи інноваційні педагогічні технології, пам’ятаю, перш за все, ці п’ять основних заповідей: 1. Люби дитину! Любов до дітей - серцевина педагогічної моральності, основа культури вчителя.

 2. Вір у дитину! Без віри в дитину, без довіри до неї вся педагогічна мудрість, усі методи і прийоми навчання і виховання руйнуються, як будиночки з піску.

 3. Знай дитину! Без знання дитини немає навчання, немає виховання, немає справжнього педагога і педагогічного колективу. Якомога глибше знати духовний світ кожної дитини - перше і найважливіше завдання педагога.

 4. Поважай дитину! Не вважай себе спроможним вирішувати ті питання, які належить вирішити юній особистості.

 5. Розумій дитину! Вмій поставити себе на її місце, побачити світ її очима, зрозуміти, чим дитина живе, до чого прагне.

Основне заподіяння вчителя – добиватися того, щоб кожен урок сприяв розвитку пізнавальних інтересів дітей та їхньої зацікавленості у здобутті знань. Зацікавленість – ефективний засіб успішного навчання, необхідна умова досягнення позитивних наслідків. Лише тоді, коли дитина зацікавиться матеріалом, у неї з’явиться бажання дізнатися про нього понад.

Згодом здібні учні можуть без спеціальних вправ й вказівок вчителя самостійно здійснювати узагальнення матеріалу. У цих дітей проявляється гнучкість мислення під годину розв’язування завдань. Вони вміють побачити у буденному незвичне, в очевидному неймовірне, їхні називають «чомусиками». Це учні, в яких добре розвинена пам’ять. Вони запам’ятовують великий об’єм матеріалу й надовго його зберігають.

Саме таких дітей необхідно вчасно виявити й, не оминувши сенситивного періоду розвитку, забезпечити належні умови для розвитку кожної особистості з урахуванням її здібностей та інтересів.

Чому це так важливо? Тому, що вченими доведено: внаслідок неправильного навчання й виховання надзвичайні здібності згасають. Таке згасання відбувається, якщо не створювати умов для успішного розвитку творчих здібностей.

Ніякі здібності не можна розвинути без відповідних знань, умінь, без уважності, наполегливості, працьовитості, почуття відповідальності за доручену справу й прагнення доводити її до кінця, звички приклади зусилля. Талант - це передусім копітка і цілеспрямована справа.

Нелегко знайти правильний індивідуальний підхід до учнів, у які сильніше і яскравіше, ніж в інших, виявляються ознаки розумової обдарованості.

Значна роль приділяється самостійній роботі учнів, бо ефективність роботи учня визначається його розумовою активністю.

Самостійне складання вправ і завдань, пошукові заподіяння, проблемні запитання вимагають в учнів напруженої розумової діяльності, творчого підходу до виконання роботи.

Удосконалити навчально-виховний процес, роботу з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагають:

• олімпіади з базових дисциплін; олімпіади з творчого мислення;

• олімпіади з кмітливості та логічного мислення;

• конкурси;

• інтелектуальні ігри: "Ланцюжок", "Так чи Ні", "КВК", "Ерудит", "Поле чудес", "Брейн-ринг", "Перший мільйон", "Щасливий випадок", "Інтелектуальний хокей", "Вікторина", Рольова гра", Дотепник", "Що? Де? Коли?", "Колесо фортуни", "О, щасливчик", "Зоряний час", "LG-Еврика", "Найрозумніший"...

Елементи змагань, що містяться в іграх, сприяють розвитку здібностей творчого мислення, залучають учнів до активного життя. Розв'язуючи ребуси, кросворди, учні поступово починають складати власні головоломки, що сприяє розвиткові пам'яті, уваги, кмітливості, учні вчаться:

- самостійно працювати з літературою;

- аналізувати та систематизувати отримані дані;

- робити висновки.

Пропоную обдарованим та здібним учням складні завдання. Ось зразки завдань:

• Запиши числівники словами 11, 50, 60,70,80,90,16,600,1996.

Склади з будь-яким речення.

• Напиши словами цифри. Замість крапок встав пропущені букви і, де треба,

апостроф.

9 хлоп...ят, 5 с.стер, 19 кни..., 60 т...пл...возів, 16 дв...рей, 50 пар ч...р...виків, 13 с...л, 4 гря...ки, 16 со-лов... їв.

• Склади і запиши речення з двома словосполученнями (на вибір).

• Спиши текст. Числівники запиши словами.

Ми живемо в Україні. Наша країна така велика, що пройти її пішки з заходу на схід можна за 50 днів, долаючи щодня приблизно 3 кілометри. Отже, це простір завдовжки близько 1300 кілометрів.

• Спиши, узгоджуючи числівники з іменниками.

Група лижників складалася з 60 (особа). Спортивний одяг видали 50 (турист). На 70 (сторінка) міститься оповідання, яке я зараз читаю. На шкільній ділянці є 19 (грядка) городини, фруктовий сад з 20 (дерево) та 15 (кущ).

• Запиши арифметичні вирази словами.

11 + 14=25 500 + 20 = 520 700- 70 = 630.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

4 клас


1 . Визнач тему тексту.

Оберігайте мурашники . Нерідко можна побачити, як хлоп'ята, потрапивши до лісу, знічев'я руйнують мурашники. А мурашки — дуже корисні для лісу створіння. За один день мурашина сім'я знищує кілограм шкідливих комах. Роблячи ходи під землею, мурашки сприяють надходженню до коріння дерев та кущів води і кисню.

 1. У тексті розповідається про те, що мурашок треба оберігати.

 2. У тексті розповідається про те, яку користь приносять мурашки.

 3. У тексті розповідається про те, як живуть мурашки.

2. Визнач речення з однорідними членами.

1) У неділю я прокинувся пізно. 2) У кімнаті було незвичайно біло. 3) Я схопився з ліжка і кинувся до вікна.

3. Визнач, яке слово в реченні написане з помилкою.В Україні дорогих гостей зустрічають з радістю, любов'ю, хлібом і сіллю.

 1. радістю

 2. любов'ю

 3. сіллю

4. Вибери закінчення, яке буде мати прикметник у такому словосполученні:

з хорош... подругою

1)-ою 2)-ею 3)-ию

5. Визнач, яку форму займенника треба вставити у речення.

Дякую ... за добрі побажання.

1)вам 2) вас 3) для вас

6. Визнач, яке дієслово у тексті записане з помилкою.

По вулицях рухається транспорт. А під землею будується метро. Його вагони швидко довезуть вас будь-куди.


 1. рухається

 2. будується

 3. довезуть

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

3 клас

1. Перебудуй спонукальне речення на питальне. Запиши утворенеречення.

Діти, читайте книги!

2. Добери антоніми до поданих слівВеселий –

сум —

3. 3апиши слова, вставляючи пропущені букви.Стіл — на ст_лі, лід — під л_дом, осінь — ос_ні, піч - на п_чі.

4. Випиши з тексту іменники в три колонки за родами.Вересень. Стежка до школи. Дзвонить веселий дзвінок. І через луг. через поле Сонце спішить на урок.

5. Запиши подані дієслова в теперішньому, минулому і майбутньому часах.Читати, сміятися, летіти.

ВПРАВИ НА ЗБАГАЧЕННЯ АКТИВНОГО СЛОВНИКА

ДОБІР СЛІВ НА ПЕВНУ ТЕМУ

• Добери слова до теми «Школа»(учитель, учень, підручник, парта, клас, глобус, вказівка, вправа, задача).

• «Вулиця»(Дорога, тротуар, стежка, берізка, ялинка, магазин, автобус, будинки, люди, школярі.)

• Добери слова — ознаки до поданих.Сонце —... (ясне, тепле, привітне, лагідне...).

Струмок —... (дзвінкий, веселий, холодний, чистий...).

Стежка—... (вузька, лісова, звивиста, рідна...).

СЛОВОТВОРЧІ ВПРАВИ

Словотворча робота розкриває дітям взаємозв'язок у лексичному і граматичному значенні слова:

зелень — іменник;

зелений — прикметник, означає колір;

зеленіти — дієслово, вказує на стан рослин.

• Добери споріднені слова до поданих.Україна —...

Продавати —...

 • Склади слова: лок пе сик пи ле по лин лікан

 • Склади слова зі складів: бу, ци, ля; ди, на, ти; рі, а, ква, ум.

 • Із букв даного слова склади інші.

Ведмідь (мед, мідь, дім, дві, дід). Редиска (диск, сир, рис, рак, риска).

ЛЕКСИЧНІ ВПРАВИ

• Запиши іменники, близькі за значенням до слова «будинок».

Земля, небо, житло, хлопець, квартира, оселя, шафа, дім, палац, диван,

гніздо, стілець, хата.

• Добери синоніми:плакати — ... (ридати, ревіти, рюмсати, голосити, хлипати);

робота—... (праця, труд, діло, заняття).

• Знайди в кожному ряду синонімів «зайве» слово, поясни, чому ти так вважаєш.

Замурзаний, брудний, забруднити, заяложений, засмальцьований.

Гриміти, гуркотіти, гуркіт.

• Запиши синоніми в порядку зростання швидкості руху.

Іти, повзти, плентатись.

Летіти, нестись, бігти.

РОБОТА НАД ЗАГАДКАМИ

Ці вправи корисні як для розвитку мислення, так і для засвоєння

нової лексики.

• Відгадай загадку:

Я блискуча, гостресенька, Маю вічко малесеньке, За собою несу Довгу-довгу косу. (Голка.)


 • Як написати трьома літерами мерзла вода»? (Лід.)

 • Відгадки до загадок згрупуй запитаннями хто? що?

За горами, за лісами золотий кружок встає. (Сонце — що?)

Не звір, не птиця, хвіст як спиця. (Комар — хто?)

• Відгадай загадку. До відгадки добери слова, які б вказували ознаку предмета.Хто наткав полотна Аж від лісу до вікна? І сміється, задається: — Ось така ширина! (Зима.) Зима — холодна, морозна, сніжна, студена, чарівна.

Правопис словникових слів запам'ятовується краще через відгадування загадок.Б'ється, стука молоток,

Поправляє наш садок. (Дятел.)

Бачиш край, а не дійдеш. (Горизонт.)

Скринька, вертушка, шнур і довге вушко. (Телефон.)

УМІЙ ДОБИРАТИ АНТОНІМИ

Абсолютний — (відносний)

Абстрактний — (конкретний)

Агресивний — (миролюбний)

Активний — (байдужий, пасивний)

Акуратний — (неакуратний, недбалий)

Антипатичний — (симпатичний)

Ароматний — (смердючий)

Багатий — (бідний)

Багатолюдний — (безлюдний)

Бадьорий — (утомлений)

Бездарний — (геніальний, обдарований, талановитий)

УМІЙ ДОБИРАТИ СИНОНІМИ

Безглуздий, (нісенітний, абсурдний, несусвітній, беззмістовний, нерозумний; дурний, глупий)

Безпорадний, (безпомічний, безсилий, безвладний)

Безрідний, (безсімейний, одинокий, самотній)

Бідний, (небагатий, убогий, злиденний, нужденний)

Білий, (білосніжний, молочний)

Білявий, (русявий, світловолосий, ясноволосий, біловолосий)

Благородний, (великодушний, шляхетний, лицарський)

Близький, (недалекий, ближній; тісний, інтимний)

Блискучий, (яскравий, блискотливий, осяйний, сяючий, іскристий, промінний)

Боязливий, (боязкий, лякливий, полохливий, тремтливий)

Бравий, (бадьористий, хвацький, молодецький)

Бридкий, (препоганий, паскудний, гидкий, обридливий, огидний, почварний)

Брудний, (нечистий, заваляний, вимазаний, замурзаний, засалений)

Буденний, (будній, робочий, прозаїчний, повсякденний)

ПОПОВНЮЙ СВІЙ СЛОВНИК

До кожного прикметника добери іменники. Визнач час і рід прикметників. Познач закінчення.Сердитий, сильний, грізний, поривчастий, різкий ... (вітер).

Барвиста, яскрава, сонячна, заворожлива, дугаста, широка... (веселка).

Золотокоса, білостанна, гінка, струнка, тремка, добра... (береза),

Благородне, велике, гостре, найгарячіше, непереможне, сильне, щире... (бажання).

Голосна, пахуча, справжня, повноводна, квітуча... (весна).

Біляве, блискуче, ясне, вицвіле, густе, м'яке, хвилясте ... (волосся).

Безвітряний, блискучий, сонячний, тихий, теплий, туманний . (день).

Грибний, дзвінкий, безкінечний, теплий, шумний, ласкавий . (дощ).

ОЛІМПІАДНІ ЗАВДАННЯ

4 клас

1.Скласти речення, побудувати зв'язний текст. Записати дібравши заголовок.бджілка, ось, і, сну, прокинулась, зимового, від;

весна,настала;

чашечку ,вона,і,напоїла,відкрила,свою,соком,їх;

з,сонце,полів,сніги,зігнало;

вони,з,вилетіли,вулика,до,і,полетіли,фіалочки;

з'явились,у,свіжі,пожовклі,зелені,траві,стеблини; подруг,розбудила;

лапками,очиці,прочистила,волохатими.

2.Дібрати ознаки до назв предметів.Береза-

Поле-

Вітер-

Небо-

3.Доповніть прислів'я необхідними антонімами.Порожня бочка гурчить,а повна… .

З великої хмари…. дощ буває.

Як є початок,то й….буде.

Геть пішло з країни горе,розлилося…..морем.

4.3аписати слова, вставивши пропущені букви. Дібрати до них

перевірні слова.

К—слиця-

Боро—ба-

Гр—чаний-

В—рховина-

5.Написати твір-мініатюру (4-5речень) на тему "Незвичайна осінь".

ДИКТАНТИ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Золота осінь

Непомітно підкралась осінь. Заспівала вересневим дзвінком у школах., заквітчалась запашними чорнобривцями.

Цього року осінь порадувала всіх. Ще довго щедро усміхалося сонечко. Осіннє небо вражало своєю блакиттю. Поволі жовтіло листя і довго трималося на деревах.

Тільки в кінці жовтня простелила осінь під деревами м'якенькі барвисті килимки. (47 слів)

1.Напишіть як слід звернутися

Микола- Максим-

Галинка- Юля-

Степанко- Петрик-

2.Поставте апостроф у словахБурян, вдячний, сімя, солові', ллється, сіється, зоря, Маряна.

3.Скласти і записати речення1) для, Сергійко, друзів, змайстрував, годівничку, пернатих.

2) теплі, для, Оленка, рукавички, братика, зв'язала.

4.Записати 6 слів без жодного дзвінкого приголосного

1. Написати диктант. Дібрати заголовок.

Увечері поверталися з полювання. їхали лісом. Світло фар виривало з темряви стовбури дерев. Машина йшла повільно.

Раптом ми зупинилися. Перед машиною лежала темна кулька. Вона була обліплена опалим листям. Це їжачок завмер на дорозі. Я покотив звірка по осінньому листі. їжачок засопів і поніс на своїх голочках постіль. Він поклав її під корінням дерева.

Тут сопун примоститься зимувати.

2. Поділити текст на речення, визначити основу речень.

Скромна краса пізньої осені листопад найчастіше сумний зникли яскраві барви відзвеніли пташині голоси природа ніби причаїлася спохмурніло небо потекли з нього ниточки дощу.

3.Вставити пропущені букви.Абр—кос, г—рой, д—ректор, кв—ток, д—ван, в—дмідь, гр— міти,

ч—ремха, ч—твер, к—слиця.

4.Скласти твір-мініатюру (4-5 речень) за поданим початком .Восени ми з друзями пішли до лісу. Цікаво було дізнатися ,як звірі готуються до зими.

ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ ім. П. ЯЦИКА

4 клас

1. Запиши слова, вставивши пропущені букви:Щоде.ик, мат...мат..ка, л..мон, вул...ця, в...лосипед, апльсин, кор.. дор, д...тинство, м...тро, м.. .даль, ч...решня, гіл...я.

2.Побудуй з поданих простих речень складні, використавши потрібні сполучникиЗашелестіло під ногами опале листя. Прийшла красуня - осінь. Ще стоять теплі погожі дні, Вранці бувають приморозки.

3.Спиши речення, добираючи до однорідних членів залежні слова:Діти милувались берізкою, ялинкою,

Пізня осінь нагадує про себе дозами, приморозками, туманами.

4. Встанови зв'язок слів у реченні:У повітрі повільно пропливало срібне павутиння.

5. Склади і запиши твір за поданим зачином. Добери заголовок.Листок востаннє покружляв у повітрі і впав у калюжу. Бачу - на ньому мурашка сидить. Завмерла бідолаха з переляку від такого польоту,
ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ

Без голосних

• Щоб зекономити місце, в одному словнику прізвища видатних людей надрукували лише приголосними літерами та Ь. Прізвища яких українських письменників надрукували у словнику?

Швчнк, Фрнк, Гнчр, Стльмх, Схмлнськй,Кцбнськй.


 • Ім'я хлопчика заховано в перших звуках слів: фотоапарат, екскаватор, дім, іскра, рука. Як звали хлопчика? (Федір).

 • Плутанина. Утворити нові слова, використовуючи числове значення літер:

3 2 14 ТІЛО

(літо)

• Записати якнайбільше слів, у яких:а)початковий звук — голосний (око, іній...);

б)не повторюється жодний голосний (весна, небо труд...);

в)є лише один голосний, що повторюється декілька разів (молоко, барабан, килим, берег, вісім...);

г)лише один приголосний, що повторюється кілька разів (біб, тато...);

д)не повторюється жоден приголосний (хата, літо...);

е)є лише м'які приголосні (тінь, сіль, рілля...);

є) є подовжені приголосні (життя, знання, Ілля...).

• Відгадати слово, добираючи замість рисочок букви на позначення приголосних звуків: • у - а (ручка, сумка...)

 • о - і (поріг, сокіл...)

• Утворити якнайбільше нових слів із букв слова магазин (низ, зима, газ, маг, гам); ведмідь (мед, мідь, дім, дід).

 • Додавши дзвінкий приголосний, утворити нові слова від таких слів:

коса (р), рука (в), буква (р), вір (звір), гра (грам), лин (млин).

• Додавши глухий приголосний, утворити нові слова від таких слів:чума (чумак), коза (козак), буря (буряк), трава (страва), гра (грак), мак

(смак), міх (сміх), лан (план), лід (плід), порт (спорт).

• Чи однакова кількість звуків у словах ясно і рясно, ящик і лящик, мию і мито! Довести своє твердження. • Який звук може позначатися аж п'ятьма буквами? (Звук [й] може позначатися буквами я, ю, є, ї, й).

 • Чи є однакові звуки у парах слів

лось — ліс, джміль — джем, чашка — лящ, гай — як, їда — сій, лак — ляк, мій — їм! Якщо є, то які саме?

 • Назвати слова, які читаються однаково зліва направо і справа наліво.

(Дід, біб, вів, око, піп, зараз ...).

• Назвати слова, в яких останній звук позначається двома буквами.(Сіль, день, пень,..).

• Назвати слова, в яких два останні звуки позначаються однією літерою.(Армія, подія, моя, ательє...).

• Як написати слово робота п'ятьма літерами? чотирма?(Праця, труд).

• Назвати «найпасивнішу», тобто найрідше вживану букву українського алфавіту.(Буква ф. Звук, що позначається цією буквою, зустрічається тільки у запозичених словах).
• Назвати алфавіти, які складаються з шести літер. (Азбука, абетка).

ЗАВДАННЯ-ЖАРТИ • Змінивши один приголосний звук на інший, перетворити свійську тварину, що відзначається впертістю, у птаха. (Осел — орел).

 • Що стоїть посеред Одеси? (Звук [е]).

 • Чого немає у вола, а є в корови, кози, коня? (Звука [к]).

 • Із назв яких двох букв можна приготувати смачну їжу? (Каша).

 • Назви яких двох букв складають цілу епоху? (Ера).

 • У якому слові сорок голосних? (Сорока).

 • Що ми чуємо у кінці «перерви»? («Перерва» — звук [а]).

 • А на початку уроку? (Звук [у]).

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ

 1. Пошук однорідних членів речення

 • Тарас Шевченко — славетний український поет і художник. Він писав щиро, правдиво, чесно. Знав багато народних пісень і дуже гарно співав. Він любив кобзарів. Бандуристів. Сам грав на кобзі і скрипці. Тільки життя в нього було тяжке. Рано залишився сиротою, був на засланні, в солдатах. Його думи, його пісні в Україні ніколи не забудуть. Тарас Шевченко — справжній співець свого народу.

СКЛАДАННЯ ТЕКСТІВ ОПИСІВ

Латаття біле

• Слова для довідки: сніжно-білі, величні, золотиста, круглі, великі, зелені, блискучі, довгі, гнучкі, товсте.

(Латаття біле має сніжно-білі величні квітки з золотистою серединкою. Біля кожної квітки плавають на воді великі круглі листки. Зверху вони зелені, блискучі, наче полаковані. У прозорій воді можна побачити довгі і гнучкі листки, прикріплені до товстого корневища).

Обдаровані діти беруть активну участь і в позакласній роботі. В першому класі працює гурток «В світі казок», де діти розвивають артистичні можливості, беручи участь в інсценізації, виразному читанні віршів. Згодом стають учасниками конкурсів читців – декламаторів. Так учениця Максимчук Вікторія та Пацько Вікторія неодноразово займали призові місця на Всеукраїнських конкурсах читців-декламаторів, присвячених вшануванню пам’яті Великого Кобзаря. Починаючи з другого класу працює гурток «Цікавинка». На зайняттях гуртка діти розв’язують цікаві задачі, розгадують ребуси, кросворди, виконуються творчі вправи.

Пропоную орієнтовний план для роботи з обдарованими дітьми з української мови:
4 клас

№ п/п

Тема

Кількість годин

Дата проведен-

ня


Примітка

1

Розвиток зв’язного мовлення. Складання твору на основі власних спостережень «Як я провів літо».

12-3

Фонетична транскрипція.

24

Розвиток зв’язного мовлення. Складання мовної казки про алфавіт.

15-6

Фразеологізми. Виконання творчих вправ із використанням фразеологізмів.

27

Розвиток зв’язного мовлення. Написання твору-міркування «Мудрим ніхто не вродився, а навчився».

18

Будова слів.

19

Ознайомлення із стилями мовлення.

110

Розвиток зв’язного мовлення. Науковий опис улюбленої рослини.

111

Робота з різними типами словників.

112-13

Синоніми, антоніми.

214

Розвиток зв’язного мовлення. Написання листа святому Миколаю.

115

Відмінювання іменників. Незмінювані іменники.

116

Розвиток зв’язного мовлення. Написання твору-міркування «Та сторона мила, де мати родила».

117

Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

118

Відмінювання прикметників.

119

Розвиток зв’язного мовлення. Написання твору за зачином і кінцівкою.

120-21

Правила переносу слів з рядка в рядок.

222

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис «Моя улюблена квітка».

123

Способи утворення слів (ознайомлення).

124-25

Числівник. Групи за будовою. Відмінювання числівників.

126

Розвиток зв’язного мовлення. Написання легенди про рослину.

127

Займенник. Ознайомлення із присвійними займенниками та зворотними займенником себе.

128

Розвиток зв’язного мовлення. Написання твору-мініатюри.

129

Виконання творчих вправ з використанням алфавіту.

130

Виконання творчих вправ по темі «Дієслово».

131

Розвиток зв’язного мовлення. Твір за картиною І.Шишкіна «Жито».

132

Повторення. Вивчення правил орфографії. Правка тексту.

133

Правопис прислівників.

134

Розділові знаки.


35

Підсумковий урок-гра.

1


Важливе місце у розвитку дітей посідають олімпіади. При підготовці до олімпіад багато працюю додатково, де учні мають можливість плідно попрацювати, збагатити знання, розкрити свої можливості, створити свої надбання. Так учень Скиданчук Роман створив дві збірки творів.

У розвитку обдарованості дитини велику роль відіграють батьки. Обдарована дитина шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко збуджуються через дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури. Батькам слід знати:

- Що обдаровані діти швидше за інших виконують завдання, прагнуть до самостійності, до розв'язання завдань проблемного характеру або таких, які вимагають кмітливості, різних способів розв'язання, творчості.

- Обдарованість і талант не люблять тиску. Ці діти відрізняються гарною пам'яттю, багатим словниковим запасом, вони надзвичайно гостро переживають невдачі, часто перебувають у стресовому стані, впертість і прагнення довести розпочату справу до кінця, що нерідко сприймається дорослими як вередливість, а допитливість може оцінюватися як порушення норми.

- Потрібен індивідуальний підхід до вирішення проблемних питань з дитиною.

- Спрямовувати свою діяльність на організацію допомоги дитині, збільшити ступінь самостійності, здатність до ефективного вирішення різного роду проблем, створити умови для забезпечення позитивного емоційного стану обдарованої дитини, позитивно-стійкого ставлення до життя, творчої діяльності.

- Допомога не може мати форму наказу, батьки повинні формувати в дітей стійкість у тихотравмуючих ситуаціях, навчати навичкам саморегуляції, набуття вміння щодо адаптації у соціально значущому середовищі без зниження потреби в реалізації обдарованості.

- Батьківська допомога має бути обережною, зваженою, вона має наштовхувати дитину на власні розв'язки, а не насаджувати свої. Головне завдання батьків - прагнути, щоб навчальна праця їх дитини приносила їй радість.

- Батьки повинні розвивати у своїх дітей активну пізнавальну діяльність, зацікавлювати дитину різними видами завдань (пошукових, логічних, ігрових).

- Батькам потрібно знати, що обдарована дитина прагне довірливого спілкування.

- Батьки повинні створити умови, щоб обдарована дитина мала змогу самостійно здійснювати свою індивідуальну діяльність. Завдання батьків полягає в максимальному сприянні, стимулюванні активності та розвитку в дитини винахідливості, ініціативи, творчого підходу до навчання.

Дуже є багато літератури, яку вчитель може використати при роботі з обдарованими дітьми.

Робота з учасниками семінару.
У кожного з вас є певний досвід організації навчально – виховної роботи з обдарованими дітьми. І ми зібралися для того, щоб обговорити технологію роботи з обдарованими дітьми, висвітлити деякі проблеми обдарованої дитини , узагальнити їх, а можливо, хтось запозичить щось корисне для своєї роботи.

Активізація діяльності учасників за допомогою гри "Акваріум":

- Зараз ви по колу, за годинниковою стрілкою, передаючи мікрофон, дасте коротеньку відповідь на запитання: "Як можна виявляти обдарованість?"

(Відповіді слід записувати у вигляді променів. На основі записаного робиться висновок.)

Слід пам’ятати, що виявлення здібностей обдарованих дітей приносить користь не лише їм, а й усьому суспільству. Чим раніше починається розвиток юних обдарувань, тим краще, адже талант може й не виявитися, якщо під час навчання та виховання не буде створено умов для його розвитку."Мозковий штурм".

Учасникам пропонують дати відповіді на запитання:

- Які умови слід створити для роботи з обдарованими дітьми?

- Які умови створені в нашому навчальному закладі?

(Учасники подають ідеї, їх записують на дошці)

Висновок:

- Чи хороші умови створено для роботи з обдарованими дітьми?

- Що саме потрібно для роботи з обдарованими дітьми?

Велику увагу також треба приділити особистості вчителя. Саме вчитель створює атмосферу, яка може надихати учня або руйнувати його впевненість у собі, заохочувати чи пригнічувати його інтереси, розвивати чи ігнорувати здібності, розвивати або гальмувати його творчий початок.

Отже, вчитель:

- Має бути доброзичливим і чуйним;

- Знати психологічні особливості обдарованих дітей, розуміти їх;

- Мати високий рівень інтелектуального розвитку;

- Мати широке коло інтересів і вмінь;

- Бути готовим до виконання найрізноманітніших обов’язків, пов’язаних із навчанням обдарованих дітей;

- Мати почуття гумору;

- Бути самокритичним, постійно самовдосконалюватися;

- Мати творчий особистий світогляд.

Робота в групах.

Ще важливішим моментом є розробка форм та методів роботи з обдарованими дітьми. І зараз, під час вправи, ми разом з’ясуємо, якими формами та методами керуємося, організовуючи навчальну та виховну роботу з обдарованими дітьми, і які з них, на вашу думку, дають хороші результати.Завдання. Учасникам пропонують вибрати смужку певного кольору й об’єднатися в групи (4). У групах слід обговорити питання: "Які форми і методи роботи ви використовуєте в роботі з обдарованими дітьми?", "Що , на вашу думку, є найефективнішим і дає хороші результати?" (Визначити 1, 2, 3,… місце за важливістю.)

Час на обговорення в групах – 5 хв. Вибрати доповідача. Результати згрупувати.Висновок: які форми та методи використовують учасники в навчально – виховному процесі? Що є найефективнішим у роботі?

Обдарованість може органічно вписатися в життєдіяльність навчально – виховного процесу, а може породити безліч складних соціально – психологічних і внутрішніх протиріч. У першому випадку йдеться про благополучну обдарованість, у другому – про обдарованість як проблему.Вправа "Відкритий мікрофон".

Учасникам пропонують дати відповіді на запитання: • Яка ваша роль в роботі з обдарованими дітьми?

(Учасники, передаючи мікрофон по колу, відповідають на запитання.)

Ми зібралися, щоб обговорити технології роботи з обдарованими дітьми. Отож на мить станемо здібними та обдарованими учнями і отримаємо певні завдання:І група. Скласти казку-«салат» з казок «Червона шапочка», «Кіт у чоботях», «Попелюшка», «Лисичка та Журавель», «Котик і Півник».

ІІ група. Напишіть твір-опис за поданим початком:

А надворі зима. Вона цього року видалась сувора… Все заснуло; тільки з півночі наступало холодне повітря і вичувалося, що з ним прийде спізнена зима (У. Самчук).

У творі використайте опорні слова та епітети: зима – морозна, яскрава, сніжна, хмурочола, срібносніжна; зірка – мерехтива, промениста, тріпотлива, світанкова, привітна, тиходзвінна, трепетно-ясна; сніг – іскристий, променистий, однокольоровий, сріблястий; ліс – безкраїй, дрімучий, розкішний, сріблясто-блакитний, віковічний, мовчазний, насуплений, сонний, таємничий; небо – безмежне, низьке, багряно цвітне, зірчасте, морозяне, замислене, притихле, безодньо-блакитне, зоряно-рясне, кострубате.ІІІ група. Cкільки білих квадратиків треба замалювати в чорний колір так, щоб чорних клітинок було рівно вдвічі менше від білих?ІV група. Скільки коштуватиме один кілограм суміші цукерок «Білочка», «Лісовий горішок» і «Ведмедик», якщо ціна «Білочки» - 15 грн. за кілограм, «Лісового горішка» - 18 грн. за кілограм, а «Ведмедика» - 17 грн. за кілограм і в суміші «Білочки» двічі менше, ніж «Лісового горішка», і в тричі більше, ніж «Ведмедика».

Щоб виконати завдання першої групи, потрібно згадати героїв казок «Червона шапочка», «Кіт у чоботях», «Попелюшка», «Лисичка та Журавель», «Котик і Півник» та скласти про них казку.

Обдарованим учням другої групи потрібно скласти асоціативний кущ, підібравши слова, які характеризують мороз та використати їх при написанні твору-опису.
Третя та четверта групи отримують завдання з математики. Здебільшого завдання сильні учні розв’язують самостійно. А коли не можуть справитись, тільки тоді вчитель вносить деякі підказки. Ось і зараз Ви здогадалися, що ці задачі на знаходження частин.

Ознайомлення з новинками методичної та психолого-педагогічної літератури по роботі з обдарованими дітьми.

- Антонюк О. Розвиток творчого потенціалу учня. «Початкова освіта», №7, 2013;

- Газета "Завуч", № 30, жовтень 2009 р., "Здібні та обдаровані";

- Газета "Початкове навчання та виховання", № 1 , січень 2010 р., "Особливості роботи з обдарованими дітьми";

- Гекало Л. Розвиток творчого потенціалу педагога. «Початкова освіта», №10, 2014;

- Кульчицька О. І. Проблеми обдарованості в сучасній психології // Обдарована дитина. – 2008;

- Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України / Терепищий С.О., Антонова О.Є., Науменко Р.А. та ін. – Київ: ВМГО «Союз обдарова-ної молоді», 2008;

- Яворська О.Л. Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів. – Харків.; Вид. група «Основа», 2009;

- Бондаренко Г. Формування творчої особистості школяра//«Початкова освіта», №38-39, 2013;

- Колкатіна Н.М. Розвиток творчих здібностей//Поч.навч. та виховання.-2009;

- Жук Л. В. Обдарована дитина в умовах сучасної освітньої системи // Обдарована дитина. – 2009;

- Каменева І.Л. Розвиваємо творчі здібності учнів. // журнал «Початкове навчання та виховання»,№7-8, 2014.


Завдання вчителям для подальшого опрацювання.

- Створити і постійно поповнювати банк даних про обдарованих дітей.

- Спрямувати методичну роботу на виявлення обдарованих дітей.

- Обмінюватися досвідом роботи з цього питання.

- Розглядати по необхідності шляхи подолання труднощів у роботі з обдарованими дітьми.

Успіху вам у роботі з обдарованими учнями! До зустрічі!Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал