Марина Желуденко канд пед наук, доцент, м. КиївСкачати 57.41 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір57.41 Kb.
Марина Желуденко

канд. пед. наук, доцент, м. Київ

ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ПІСЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ
У методиці вивчення мови поняття «друга мова» означає, що студент уже вивчав принаймні одну іноземну мову. Кожну наступну іноземну мову розглядаємо як другу іноземну.

Раніше вважали, що під час вивчення двох іноземних мов потрібно очікувати негативних наслідків. Однак останні двадцять років учені вважають, що «контакт» двох іноземних мов має позитивні сторони. Йде мова про досвід вивчення першої іноземної мови, що сприяє розвитку рецептивних і продуктивних умінь під час опанування ДІМ (другої іноземної мови), і не тільки щодо перенесення значення слів, що також полегшує семантизацію лексичного матеріалу. При цьому величезне значення має те, що можна провести паралелі між першою іноземною мовою і наступною, або навпаки - простежити відмінності, що слугують контрастом для наочності. З досвіду вивчення першої іноземної мови студенти вже знають, як загалом вивчати іноземну мову, мають свою стратегію запам’ятовування лексичних одиниць.

Різними аспектами методики навчання ДІМ займалися вітчизняні й зарубіжні науковці: І.Бім, М. Баришнікова, Н.Гальскова, Б.Лапідус, І.Дубко, G.Neuner, B.Hufeisen та ін.

Однак, процес навчання ДІМ, вибір відповідних методичних принципів потребують удосконалення. Досвід викладання ДІМ, а саме німецької,
свідчить про те, що процес оволодіння другою іноземною мовою є багатоаспектним явищем, яке складається з багатьох взаємопов’язаних факторів: лінгвістичних, психологічних та ін.

Результативність вивчення іноземної мови, на нашу думку, залежить від сукупності таких факторів:

 • ефективності провідної методики викладання,

 • адекватної оцінки цільової аудиторії та її потреб щодо вивчення іноземної мови,

 • позитивного психологічного настрою,

 • мотивації студентів.

Практика викладання ДІМ протягом 10 років у ВНЗ свідчить про те, що негативний психологічний настрій є основним бар’єром у вивченні мови, зокрема німецької. Серед основних чинників можна виділити наступні:

 1. традиційно вважають, що англійська мова є легшою порівняно з німецькою;

 2. англійська мова, як найпоширеніша у світі, потребує набагато більшої уваги, ніж друга іноземна мова;

 3. німецьку мову сприймають як дуже важку через ті граматичні явища, які відсутні в англійській мові, та викликають труднощі, особливо на початковому етапі;

Паралельно з тим є інші об’єктивні фактори, які ускладнюють процес засвоєння ДІМ:

 1. постійне скорочення кількості годин на вивчення другої іноземної мови;

 2. велика кількість студентів у групі.

Отже, можна зробити висновок про те, що викладання другої іноземної мови має відбуватися на основі тих самих принципів, які використовують при оволодінні першою іноземною мовою, але через обмежену кількість годин темп заняття з ДІМ має бути набагато швидшим аніж з першої іноземної мови, а робота із вправами - інтенсивнішою; пояснення нового граматичного матеріалу має бути максимально лаконічним і стислим; доречним є застосування граматичних та лексичних паралелей з першою іноземною мовою. Завдання і вправи мають бути орієнтовані на порівняння та обговорення аналогій і розбіжностей, мета яких полягає у встановленні зв’язків між рідною мовою, першою та другою іноземною.

Як свідчить практика навчання німецької мови на базі англійської, успішному оволодінню другою мовою на початковому етапі сприяють такі лінгвістичні особливості:

 1. генетична спорідненість німецької та англійської мов;

 2. латинська спорідненість;

 3. деякі спільні моменти у вимові;

4. наявність спільного пласту лексики германського походження. Існують таблиці й списки відповідності схожих слів у англійській і німецькій мовах. Їх слід використовувати для швидкого збагачення лексичного запасу учнів.

5. аналогічні граматичні явища, близькі за структурою та значенням;

6. схожі мовленнєві зразки, що вивчають на початковому рівні.

Але не слід розраховувати лише на паралелі та відповідності між німецькою та англійською мовами. У німецькій мові є багато тем, які на будь-якому рівні викликають певні труднощі у студентів:

 1. вживання та відмінювання артикля;

 2. відмінювання прикметників;

 3. утворення і вживання пасивного стану дієслів;

 4. утворення і вживання форм умовного способу;

 5. порядок слів у німецькому реченні, особливо у складнопідрядному.

Окрім того, слід звернути увагу на подібні за звучанням або написанням слова, які мають протилежне значення, а тому можуть бути неправильно вжиті або розпізнані (bekommenbecome, toll-tall, fast - fast).

Отже, враховуючи вищезазначене, можемо зробити такі висновки:

 1. Навчання німецької мови, як другої іноземної, здійснюємо за допомогою звуків через усі види мовленнєвої діяльності.

 2. Навчання ДІМ здійснюємо на порівнянні або протиставленні фонетики, лексики, граматики рідної мови, першої та другої іноземної мов. Це означає, що слід враховувати знання і досвід, набуті при вивчені першої іноземної мови, а також рівень знань рідної мови.

 3. Важливу роль при вивченні німецької мови відіграє оволодіння граматикою. У зв’язку з цим фонетичний аспект мовлення потрібно засвоювати безпосередньо у практичній діяльності під час оволодіння тематичним лексичним і граматичним матеріалом. Згідно з комунікативним підходом до навчання, новий мовний матеріал (лексичний і граматичний) подаємо в певному контексті, а вже потім активізуємо в усному і писемному мовленні за допомогою відповідних вправ і завдань.

При цьому особливо важливим є підбір сучасного й аутентичного матеріалу, що сприяє розвитку мотивації та свідчить про актуальність обраної мови, її популярність. При вивченні німецької мови як ДІМ доречним є використання матеріалів DW. Запропоновані DW навчальні матеріали є методично вдалими. Вони містять вправи з лексики, граматики, фонетики для різних рівнів навчання – від А1 до С2. Водночас несуть дуже великий виховний потенціал, оскільки в основу покладено країнознавчий матеріал, що сприяє розвитку кругозору та міжкультурної комунікації. Позитивним є також застосовування під час оволодіння ДІМ методу читання Іллії Франку, що сприяє ефективному оволодінню та засвоєнню лексики.

Незважаючи на всі суб’єктивні та об’єктивні труднощі при викладанні та оволодінні німецькою мовою як другою іноземною, хочемо зазначити, що більшість студентів мають високий інтелектуальний та лінгвістичний потенціал щодо вивчення мови. У свою чергу, цей факт ми розглядаємо як важливий стимул до вдосконалення власних знань та мотивації у професійній діяльності. Проте основне завдання вбачаємо не у вивченні певної сукупності граматичних явищ та лексичних одиниць, а в тому, щоб пробудити й розвинути інтерес до мови, країни, культури.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал