Максимальна сума балів – 80Скачати 132.26 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір132.26 Kb.
2017 р.

Завдання обласної олімпіади з історії. 8 клас.(Максимальна сума балів – 80)

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього балів
1. Уявіть себе архівістом, який, оглядаючи полиці з історичними джерелами, виявив, що вони розташовані не за часом появи. Розмістіть названі твори у хронологічному порядку, починаючи від того, що з’явився найраніше. (5 балів).

А. Герасим Смотрицький «Ключ царства небесного».

Б. «Пересопницьке євангеліє».

В. Юрій Дрогобич «Прогностична оцінка поточного 1483 року».

Г. Мелетій Смотрицький «Тренос».

Д. «Острозька Біблія».

2. Перед вами уривки із документів, які стосуються визвольної війни українського народу середини XVII століття. Вкажіть, про які події у них йдеться. Назвіть дати цих подій. (8 балів).

А. «Король… став біля Жванця. Ось тоді Хмельницький разом з ханом і підійшли до (коронного) війська і так облягли його, що (коронні козаки) не могли з табору і голови виткнути.

Б. «… На раді полковники вирішили навести через Плешиву міст … і дати змогу усьому козацтву вийти з облоги».

В. «Стали поляки обозом і вишикували своє військо на рівнині коло Корсуня. Того ж ранку вдарив Хмельницький зі своїм і ординським військом на поляків. Ті, недовго втримуючи свій стрій, з великими втратами відступили».

Г. «… Його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч війська запорозького, укладення реєстру козаків довіряє гетьманові Війська Запорізького».

3. В історичному оповіданні були пошкоджені окремі слова. Постарайтеся правильно назвати їх і заповніть прогалини у тексті. (8 балів).

«Разючі перетворення, що відбулися у світосприйнятті людей на рубежі XVI -XVII ст. не могли не вплинути на розвиток культури. На зміну врівноваженому і гармонійному мистецтву ______________ приходить новий художній стиль ________________, назва якого, ймовірніше за все, перекладається як вигадливий, дивний. Неперевершеним «королем живописців» вважається фламандець _______________________, який створив свій напрям у портретному живописі – парадний портрет – зображення знатної особи в ореолі слави і величі. У цьому стилі писали картини відомі іспанські митці ________________ ____________. Голандські художники відмовилися від релігійних сюжетів. У пошуках нових тем вони звернулися до навколишньої дійсності, малюючи сценки із повсякденного життя, пейзажі, натюрморти. Найяскравішою постаттю голандської школи був ____________________________. Архітектура нового художнього стилю знайшла яскраве втілення у творчості італійця _________________, видатним творінням якого став ______________________________________.4. В історичній традиції існують вислови, які характеризують те чи інше явище, чи подію. Поясніть подані нижче вислови. (8 балів).

А. «Доба героїчних походів».

Б. «Солоницька трагедія».

В. «Тарасова ніч».

Г. Десятиліття «золотого спокою».

5. У другій половині XVI ст. був затверджений новий територіально-адміністративний поділ українських земель. Яка подія спричинила його? Назвіть територіально-адміністративні одиниці позначені цифрами на карті. До складу яких держав входили? (10 балів).

https://www.znonasharu.org.ua/index.files/download/ist_ukr/ist_ukr_2.jpg

6. Із перелічених понять виберіть ті, що стосуються суспільно-політичного життя на українських землях у XVI ст. Поясніть їхнє значення. Фільварок. Унія. Сеймик. Натуральне господарство. Реєстрове козацтво. Полемічна література. Братства. Волочна поміра. Тяглі селяни. (10 балів).

7. Серед істориків та мислителів досі не вщухають суперечки щодо того, чи може одна окремо взята людина завдяки власним переконанням і здібностям змінювати історію цілої країни чи народу. Напишіть есей про роль кардинала Рішельє в історії Франції. Назвіть його. (15 балів).8. Прикметною ознакою XVI ст. стало зростання міст і міського населення. Підготуйте на засідання історичного гуртка повідомлення на тему «Міста і містяни в економічному житті українських земель першої половини XVI ст.» (16 балів).

2017 р.


Завдання обласної олімпіади з історії. 9 клас.

(Максимальна сума балів – 80).

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього балів
підпис


1. Російська та Австрійська імперії проводили щодо українських земель політику уніфікації, прикладом якої став новий територіально-адміністративний поділ. Назвіть територіально-адміністративні одиниці, на які поділялися українські землі у складі цих країн. (6 балів).
2. Сучасні державні символи Французької республіки своїми витоками сягають періоду французької революції XVIII ст. З-поміж них: державний прапор країни, державний гімн «Марсельєза», та національне свято, яке щорічно відзначають 14 липня. Вкажіть події французької революції, що спричинили їхню появу. (9 балів).
3. Який висновок можна зробити з арабського прислів’я: «Той не вмирає, хто віддає життя науці». Наведіть приклади досягнень українських учених наприкінці XVIII - першої половини ХІХ ст. у розвитку наукових знань (10 балів).
4. Назвіть історичних діячів. Вкажіть, із якими країнами пов’язана їхня діяльність. Напишіть про одного із них коротку історичну довідку до довідника «Особа в історії» (12 балів).
1.авраам лінкольн 2.отто́ едуа́рд леопо́льд фон бі́смарк-шенга́узен 3камілло бенсо ді кавур італ. camillo benso di cavour
5. Перша третина ХІХ ст. характеризувалася низкою міжнародних конфліктів, які торкнулися українських земель. Назвіть їх, вкажіть їхні дати, перебіг та наслідки для українських територій. (12 балів).
6. У XVIII ст. в архітектурі українських земель переважав стиль бароко. Визначте його характерні риси. Проведіть екскурсію для своїх однокласників історичними місцями Києва і Львова, показавши не менше п’яти архітектурних споруд, збудованих у цьому стилі українськими та зарубіжними зодчими. Стисло розкажіть про одну із них. (12 балів).
7. В економічному житті європейських країн упродовж першої половини ХІХ ст. відбувалося протистояння між традиційним укладом та капіталістичним. Визначте, які економічні процеси характеризують такі поняття: промисловий переворот, урбанізація, фабрика, кріпосництво, плантаційне господарство, фритредерство, транспортна інфраструктура. (14 балів).
8. Історик Ярослав Грицак стверджує, що «греко-католицтво з одного боку, не засимілювалося і зберегло свою етнічну окремішність, з іншого, було єдиною елітою руського суспільства». Використовуючи відомі вам факти з історії західноукраїнських земель першої половини ХІХ ст. доведіть або спростуйте цю думку. (15 балів)

2017 р.


Завдання обласної олімпіади з історії. 10 клас.

(Максимальна сума балів – 84).

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього балів
підпис


1. За наведеними уривками з історичних документів встановіть ймовірну дату їхнього створення, позицію автора (авторів). (10 балів).

а) «…Українці не піддадуться провокаційним впливам і виконають свій обов’язок громадян Росії у цей тяжкий момент до кінця...Якщо у найбільш критичні дні проби народи Росії виконують свої обов’язки до неї, то у свідомості суспільства і його керівних кіл повинна просякти думка про надання цим народам і відповідних прав».

б) «…війни хоче цар російський, самодержавний володар імперії, яка є історичним ворогом України. Царі російські зломили Переяславський договір…і поневолили вільну Україну… Ідучи війною на австро-угорську монархію, Росія грозить загином також українському національному життю, яке найшло охорону в конституційному ладі австрійської держави».

в) «Панове, рівно сорок вісім років тому у Дзеркальній залі Версальського палацу було проголошено створення Німецької імперії. Сьогодні ми зібралися тут, щоб зруйнувати і замінити те, що було створено того дня».

г) «… визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана … ми [Центральна Рада] рішуче ставимося проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання»

д) «… Уповноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську, з виключенням Суражського, Стародубського і Новозибківського повітів».


2. Із запропонованого переліку подій, виберіть ті, які відбулися у 1917 р. Вкажіть їхні дати. (10 балів).

1. «Сараєвське убивство». 2. Проголошення у Харкові радянської влади. 3. Укладення Берестейського договору між УНР та Німеччиною і Австро-Угорщиною. 4. Оприлюднення УЦР Першого універсалу. 5. Утворення Генерального Секретаріату. 6. Бій під Мотовилівкою. 7. Організація полку імені Богдана Хмельницького «Українським військовим клубом імені Павла Полуботка». 8. Утворення ЗУНР. 9. Скликання Всеукраїнського Національного конгресу. 10. Корніловський заколот. 11. Більшовицький переворот в Росії. 12. Оприлюднення Раднаркомом «Маніфесту до українського народу з ультимативними вимогами до Української ради». 13. Утворення Державного секретаріату. 14. Бій під Крутами. 15. Початок війни Радянської Росії з УНР. 16. Проголошення незалежності УНР. 17. Лютнева революція в Росії.
3. Назвіть державу, територія якої виділена на карті. Коли, і за яких обставин вона була утворена? (10 балів).

http://shkolyar.in.ua/zno/doc/images/znotest/7/788/5.jpg
4. Установіть відповідність між авторами та їхніми творами (10 балів).

1. Д.Яворницький

А. «Будинок Полтавського земства»

2. В. Городецький

Б. «Історія запорізьких козаків»

3. К. Малевич

В. «Щедрик»

4 М. Лисенко

Г. «Чорний квадрат»

5. О. Мурашко

Д. «Будинок з химерами»

6. В. Кричевський

7. М. Леонтович

8. О. Кобилянська

9. І. Франко

10. В. Винниченко

Е. «Тарас Бульба»

Є.«Солдатики»

Ж. «Мойсей»

З. «Карусель»

И.«Земля»


5. Серед науковців і досі не вщухають дискусії щодо ролі Павла Скоропадського в українській історії. Висловіть свою думку з цього питання. Свої міркування викладіть у формі невеликої (до однієї сторінки) статті до історичної газети, давши їй назву. (12 балів).
6. Під час Першої світової війни з’явилися поняття: «верденська м’ясорубка», «Горлицький прорив», «усуси», «Галицько-Буковинське генерал-губернаторство», «підводна війна», «14 пунктів». Поясніть їхнє значення. (12 балів).

7. Як експерт з проблеми національного руху в українських землях початку ХХ ст. сформулюйте тему свого виступу на міжнародній конференції та викладіть його у формі тез. (15 балів).

8. Велика Британія була однією із країн-переможниць у Першій світовій війні. Виокремте основні риси економічного і суспільно-політичного розвитку країни у міжвоєнний період. (15 балів).

2017 р.


Завдання обласної олімпіади з історії. 11 клас.

(Максимальна сума балів – 90).

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього балів
1. Установіть хронологічну послідовність включених до складу Української РСР позначених буквами територій. Складіть легенду карти. (7 балів).
http://i100rik.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/karta-1954r.jpg
2. Питання щодо причин Другої світової війни залишається дискусійним у сучасній історичній науці. Сформулюйте своє розуміння причин Другої світової війни. Відповідь аргументуйте. (10 балів).
3. Вкажіть, про які події йдеться в уривках з історичних джерел. Коли вони відбулися? (10 балів).

А. «Унизу я побачив весь Тихоокеанський флот США, й розташування кораблів у цій військово-морській базі на Гавайях перевищило усі мої сподівання. Час був вибраний дуже вдало – моряки якраз шикувалися до традиційної церемонії підняття державного прапора. … Атака тривала понад дві години. Тихоокеанський флот США практично був знищений.».

Б. «Волею українського народу Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української держави, за яку поклали голови цілі покоління найкращих синів України».

В. «Удар, який ми завдали Й. Сліпому, виявився дуже вдалим. Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до православ’я».

Г. «Більшість виборщиків підтримали кандидатуру Шарля де Голля і він став президентом П’ятої республіки».

Д. «Культ особи набув таких розмірів головно тому, що сам Сталін усіляко заохочував і підтримував возвеличення його персони».

4. Установіть відповідність між авторами та їхніми творами (10 балів).

1. К. Данькевич

А. «Украдене щастя»

2. В. Сосюра

Б. «Богдан Хмельницький»

3. О. Довженко

В. «Передчуття громадянської війни»

4 Ю. Мейтус

Г. «Чорний квадрат»

5. В. Гроппіус

Д. «Україна в огні»

6. К. Малевич

7. П. Пікассо

8. Л. Костенко

9. С. Далі

10. М. Мітчел

Е. «Герніка»

Є.«Любіть Україну»

Ж. «Віднесені вітром»

З. «Мандрівне серце»

И.«Баухаус»


5. Стисло, у вигляді питань до кросворда дайте характеристику історичній особі (10 балів).

Барак Обама
Тарас Бульба (Боровець)
Гельмут Коль
Амет-хан Султан
Левко Лук’яненко
Василь Кук
Альдо Моро
Андрей Шептицький
Вячеслав Липинський
Сидір Ковпак
6. Розкрийте зміст понять: «агресор», «тотальна економіка», «волюнтаризм», «репатріанти», «діти війни», «депортація». (12 балів).

7. 5 червня 1947 р. із трибуни Гарвардського університету держсекретар США Джордж Маршалл офіційно озвучив наміри влади взяти участь у повоєнному відродженні Європи. Розкрийте сутність «плану Маршалла» та визначте його наслідки для Європи. (15 балів).

8. Історик Ярослав Грицак стверджує, що програма модернізації економіки, яку здійснював М. Хрущов більше відповідала початку, а не другій половині ХХ ст. У невеликій статті до історичної газети визначте причини, сутність та наслідки економічних реформ М. Хрущова. (16 балів).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал