М. Д. Заячук О. С. Чубрей економічна та соціальнаPdf просмотр
Сторінка16/16
Дата конвертації10.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Абревіатури міжнародних організацій
1. АВФ — Арабський валютний фонд (АМF — Arab Monetary Fund).
2. АзБР — Азіатський банк розвитку (AsDB — Asian Development
Bank).
3. ACEAH — Асоціація держав Південно-Східної Азії (ASEAN —
Association of South East Asian Nations).
4. АПЕК — Азіатсько-Тихоокеаяське економічне співробітництво
(АРЕК —Asia-Pacific Economic Cooperation).
5. АфБР — Африканський банк розвитку (ADB — African
Development Bank).
6. АФЕСР — Арабський фонд економічного і соціального розвитку
(AFESD — Arab Fund for Economic and Social Development).
7. АЯЕ — Агенція з ядерної енергетики (NEA — Nuclear Energy
Agency).
8. БАГІ — Багатостороння агенція з гарантій інвестицій (MIGA-
Multilateral Investment Guarantee Agency).
9. БMP — Банк міжнародних розрахунків (BIS — Bank for
International Settlements).
10. ГАТТ — Генеральна угода з тарифів і торгівлі (GATT — General
Agreement on Tariffs and Trade).
11. EBC — Економічний і валютний союз (EMU — Economic and
Monetary Union).
12. EKA — Економічна комісія ООН для Африки (ЕСА — UN
Economic Commission for Africa).
13. EKJIAK — Економічна комісія ООН для Латинської Америки
(ECLAC — UN Economic Commission for Latin America and the
Caribbean).
14. EKOBAC — Економічне співтовариство держав Західної Африки
(ECOWAS — Economic Community of West African States).
15. EKOCOP — Економічна і соціальна рада ООН (ECOSOC —
Economic and Social Council).
16. ECKATO — Економічна і соціальна комісія ООН для Азії і Тихого океану (ESCAP — UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific).
17. ECK3A — Економічна і соціальна комісія ООН для Західної Азії
(ESCWA — UN Economic and Social Commission for Western Asia).
18. ЄАВТ — Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA —
European Free Trade Association).
19. ЄБРР — Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD —
European Bank for Reconstruction and Development).
20. ЄВС — Європейська валютна система (EMS — European Monetary
System).

188 21. ЄВРОКОНТРОЛ — Європейська організація з безпеки повітряної навігації (EUROCONTROL — European Organization for the Safety of Air Navigation).
22. ЄЕК — Європейська економічна комісія ООН (ЕСЕ — UN
Economic Commission for Europe).
23. ЄІБ — Європейський інвестиційний банк (ЕІВ — European
Investment Bank).
24. ЄКА — Європейська космічна агенція (ESA — European Space
Agency).
25. ЄКАК — Європейська конференція цивільної авіації (ЕСАС —
European Civil Aviation Conference).
26. ЄПО — Європейська патентна організація (ЕРО — European Patent
Organization).
27. ЄОВС — Європейське об'єднання вугілля та сталі (EUCS —
European Unity of Coal and Steel).
28. ЄС — Європейський союз (EU — European Union).
29. ЄФР — Європейський фонд розвитку (EDF — European
Development Fund).
30. ЄФРР — Європейський фонд регіонального розвитку (ERDF —
European Regional Development Fund).
31. ЄЦБ — Європейський центральний банк (ЕСВ — European Central
Bank).
32. ІБР — Ісламський банк розвитку (ISDB — Islamic Development
Bank).
33. IKAO — Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО —
International Civil Aviation Organization).
34. IMO — Міжнародна морська організація (ІМО — International
Maritime Organization).
35. KAPIKOM — Карібське співтовариство і Карібський спільний ринок (CARICOM — Caribbean Community and Common Market).
36. КАТТПП — Конфедерація Азіатсько-Тихоокеанських торговельно
— промислових палат (САССІ — Confederation of Asia-Pacific
Chambers of Commerce and Industry).
37. KOMECA — Спільний ринок Східної та Південної Африки
(COMESA — Common Market for Eastern and Southern Africa).
38. КПТО — Комісія для країн Південної частини Тихого океану (SPC
— South Pacific Commission).
39. ЛААІ (ЛАІ) — Латиноамериканська асоціація інтеграції (ALADL-
Asoeiacion Latinoamericana de Indegracion).
40. ЛАЕС — Латиноамериканська економічна система (SELA —
Sistema Economica Latinoamericana).
41. МаБР — Міжамериканський банк розвитку (IDB — Inter —
American Development Bank).

189 42. МАГАТЕ — Міжнародна агенція з атомної енергії (IAEA —
International Atomic Energy Agency).
43. MAP — Міжнародна асоціація розвитку (IDA — International
Development Association).
44. МБРР — Міжнародний банк реконструкції й розвитку (IBRD —
International Bank for Reconstruction and Development).
45. МВФ — Міжнародний валютний фонд (IMF — International
Monetary Fund).
46. MEA — Міжнародна енергетична агенція (ІЕА — International
Energy Agency).
47. МЕРКОСУР — Південний спільний ринок, Спільний ринок країн
Південного Конусу (MERCOSUR — Mercado Comun del Sur).
48. МОП — Міжнародна організація праці (ILO — International Labor
Organization).
49. MCE — Міжнародний союз електрозв'язку (ITU — International
Telecommunication Union).
50. МТП — Міжнародна торговельна палата (ICC — International
Chamber of Commerce).
51. МФК — Міжнародна фінансова корпорація (IFC — International
Finance Corporation).
52. МФСР — Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку
(IFAD —- International Fund for Agricultural Development).
53. МЦУІС — Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (ICSID — International Center for Settlement of Investment
Disputes).
54. НАФТА — Північноамериканська асоціація вільної торгівлі
(NAFTA – North American Free Trade Association).
55. ОАД — Організація американських держав (OAS — Organization of American States).
56. ОАЄ — Організація африканської єдності (OAU — Organization of
American Unity).
57. ОБСЕ — Організація з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE-
Organization for Security and Cooperation in Europe).
58. ОБС — Організація економічного співробітництва (ECO —
Economic Cooperation Organization).
59. OECP — Організація економічного співробітництва й розвитку
(OECD — Organization for economic Cooperation and Development).
60. OIK — Організація Ісламська Конференція (ICO — Islamic
Conference Organization).
61. OOH — Організація Об'єднаних Націй (UN — United Nations).
62. ОПЕК — Організація країн — експортерів нафти (ОРЕК —
Organization of the Petroleum Exporting Countries).
63. ПРООН — Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй

190
(UNDP —United Nations Development Programme).
64. ПТФ — Південнотихоокеанський форум (SPF — South Pacific
Forum).
65. PTEC — Рада Тихоокеанського економічного співробітництва
(РЕСС —Pacific Economic Cooperation Council).
66. CAAPK — Асоціація регіонального співробітництва Південної
Азії (SAARC — South Asian Association for Regional Cooperation).
67. САДК — Південноафриканське співтовариство (SADK — Southern
African Development Community).
68. СБ — Світовий банк (WB — World Bank).
69. СНД — Співдружність Незалежних Держав (CIS —
Commonwealth of Independent States).
70. COIB — Світова організація інтелектуальної власності (WIPO —
World Intellectual Property Organization).
71. СООЗ — Світова організація охорони здоров'я (WHO — World
Health Organization).
72. СПП — Світова продовольча програма (WFP — World Food
Programm).
73. СПС — Світовий поштовий союз (UPU — Universal Postal Union).
74. СТО — Світова торговельна організація (WTO — World Trade
Organization).
75. СТО — Світова туристська організація (WTO — World Tourism
Organization).
76. ТЕР — Тихоокеанська економічна рада (РВЕС — Pacific Basin
Economic Council).
77. УЕМОА — Західноафриканський економічний і валютний союз
(UEMOA —Union Economique et Monetaire Ouest — Africaine).
78. ФАО — Продовольча і сільськогосподарська організація (FAQ—
Food and Agricultural Organization).
79. ФЕОГА — Європейський фонд орієнтації і гарантування сільського господарства (FEOGA — Fonds europeen par Orientacion et garantie de agriculture).
80. ЦАСР — Центральноамериканський спільний ринок (САСМ—
Central American Common Market).
81. ЦЕРН — Європейський центр ядерних досліджень (CERN —
Centre Europeenne pour la Recherche Nucleaire).
82. ЦДНО — Центр досліджень і новацій в галузі освіти (CERI —
Centre for Education Research and Innovation).
83. ЧЕС — Чорноморське економічне співробітництво (BSEC — Black
Sea Economic Cooperation).
84. ЧБТР — Чорноморський банк торгівлі і розвитку (BSTDB — Black
Sea Trade and Development Bank).
85. ЮДЕАК — Митний і економічний союз Центральної Африки

191
(UDEAC — Union Douaniere et Economique de L'Afrique Centrale).
86. ЮНДРО — Бюро Координатора ООН з наданням допомоги в разі стихійного лиха (UNDRO — Office of United Nations Disaster Relief
Coordinator).
87. ЮНЕП — Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP—
United Nations Environment Programme).
88. ЮНЕСКО — Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки, культури (UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
89. ЮНІДО — Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO — United Nations Industrial Development
Organization).
90. ЮНІСЕФ — Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй
(UNICEF — United Nations Children's Fund).
91. ЮНІТАР — Навчальний і науково-дослідний інститут Організації
Об'єднаних Націй (UNITAR — United Nations Institute for Training and Research).
92. ЮНІФЕМ — Фонд розвитку ООН для задоволення інтересів жінок
(UNIFEM — United Nations Development Fund for Women).
93. ЮНКТАД — Конференція ООН з торгівлі й розвитку (UNCTAD-
United Nations Conference on Trade and Development).
94. ЮНКТАД/СТО МТЦ - ЮНКТАД/СТО - Міжнародний торговельний центр (UNCTAD\WTO ITC - UNCTAD\WTO
International Trade Centre).
95. ЮНСІТРАЛ — Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі
(UNCITRAL — United Nations Commission on International Trade
Law).
96. ЮНФПА — Фонд ООН в галузі народонаселення (UNFPA —
United Nations Population Fund).

Додаток
2
Країни
світу
. Статистичн
а
інф
ормація
(2006
р
.)

Населен
ня

Екон
омікап
/п

Країна

Площ
а
тис
. км
²
Чисель
-
ніст
ь
(млн
.
осіб
)
Тем
п
и

прирос
ту

(%
)
Очіку
вана

три
валіст
ь
жи
тт
я (
роки
)
ВН
П
(
мл
р
д.
дол
.)

ВН
П

на
од
н
у
особ
у
(дол
.)

ВВП

(млрд
.
дол
.)

Річний

темп

прирос
ту

ВВП
(%
)
Частка

торг
івлі

товар
ам
и
у

ВВП
(%
)

Рівен
ь
пр
иб
ут
к
ів

країни

1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Світ
133841
6438
1,2
68
45135
7011
44645
3,5
47,3
-
2
Австралія
7741 20 1,2 81 673 33120 732 2,8 31,6
ви соки й
3
Австрія
84 8
0,7 79 306 37190 306 1,8 81,7
ви соки й
4
Азербай джан
87 8
1,0 72 10 1240 13 26,2 94,3
менше середнього
5
Албан
ія
29 3
0,6 75 8,045 2570 8,380 5,5 39,0
менше середнього
6
Алжи р 2382 33 1,5 72 90 2730 102 5,3 64,9
менше середнього
7
Амер
. (
Східне
)
Самоа
0,2 0,058
-
- -
-
-
-
- ви ще середнього
8
Ан гола
1247 16 2,9 41 23 1410 33 20,6 96,2
менше середнього
9
Андорра
0,47 0,066
-
-
-
-
-
-
- ви соки й
10
Ан ти гуа
і
Барбуда
0,44 0,083 1,7 75 0,855 10500 0,876 7,2 74,8
ви соки й
11
А
ргентина
2780 39 1,0 75 173 4470 183 9,2 37,5
ви ще середнього
12
Аруба
0,19 0,1 0
-
-
-
1,859 1,6 54,2
ви соки й
13
Афганістан
0,65
-
-
47 6,999 230 7,308 14 51,4
низ ький
14
Багамські
острови
14 0,32 1,3 71 -
-
5,502 5,0 39,7
ви соки й
15
Бан глад еш
144 142 1,9 64 0,067 470 60 6,0 38,5
низ ький
16
Барбадос
0,4 0,27 0,3 75
-
-
3,091 2,6 63,5
ви ще середнього
17
Бахрейн
0,7 0,73 1,5 75 10 14370 13 6,9 136,3
ви соки й
18
Білорусь
208 10
-0,5 68 27 2760 30 9,2 110,5
менше середнього
19
Беліз
23 0,29 3,2 72 1,042 3570 1,105 3,1 73,1
ви ще середнього
20
Бельгія
31 10 0,6 79 379 36140 371 1,2 176,1
ви соки й
21
Бен
ін
113 8
3,1 56 4,344 510 4,287 3,9 33,9
низ ький
22
Бермудські
острови
0,005 0,063 0,4 79 -
-
1,592 0,1 41,1
ви соки й
23
Болгарія
111 8
-0,5 73 27 3450 27 5,5 89,8
менше середнього

1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
Болівія
1099 9
1,9 65 9,271 1010 9,334 4,1 53,7
менше середнього
25
Босн
ія
і
Герцеговина
51 4
-0,1 74 11 270 10 5,0 95,5
менше середнього
26
Ботсван а
582 2
-0,2 35 10 5590 10 6,2 74,6
ви ще середнього
27
Брази лія
8515 186 1,3 71 662 3550 796 2,3 24,6
менше середнього
28
Бруней
6 0,37 2,2 77
-
-
6,400 1,7 100
ви соки й
29
Буркіна
-Фасо
274 13 3,1 48 5,240 400 5,171 4,8 34,8
низ ький
30
Бурунді
28 8
3,6 45 0,724 100 0,800 0,9 47,2
низ ький
31
Бутан
47 0,64 3,4 64 0,798 1250 0,844 6,1 76,4
низ ький
32
Вануату
12 211 1,9 69 0,331 1560 0,341 2,8 55,2
менше середнього
33
Великобританія
244 60 0,7 79 2273 37740 2199 1,8 40,6
ви соки й
34
Венесуела
912 27 1,7 74 128 4820 140 9,3 56,9
ви ще середнього
35
В
'єтнам
329 83 1,2 71 51 620 52 8,4 129,9
низ ький
36
Вірменія
30 3
-0,3 73 4,441 1470 4,903 14,0 55,4
менше середнього
37
Габон
268 1
1,6 54 6,930 5010 8,055 2,2 78,4
ви ще середнього
38
Гаїті
28 9
1,4 53 3,875 450 4,268 2,0 45,1
низ ький
39
Гайана
215 0,75 0,1 64 0,770 1020 0,787
-2,2 169,8
менше середнього
40
Гамбія
11 1
2,6 57 0,442 290 0,461 5,0 52,7
низ ький
41
Гана
239 22 2,0 57 10 450 11 5,9 69,9
Ни зьки й
42
Гватемала
109 13 2,4 68 30 2400 32 3,2 50,0
менше середнього
43
Гвінея
246 9
2,2 54 3,914 420 3,289 3,3 52,0
низ ький
44
Гвінея
-Бісау
36 2
3,0 45 0,282 180 0,301 3,5 73,1
низ ький
45
Гондурас
112 7
2,2 69 8,042 1120 8,291 4,0 74,5
менше середнього
46
Гонконг
(
Кита й) 1 7
0,9 82 192 27670 178 7,3 333,3
ви соки й
47
Гренада
0,34 0,11 0,7 70 0,408 3860 0,474
-4,1 78,1 48
Греція
132 11 0,4 79 220 19840 225 3,7 31,5
ви соки й
49
Грузія
70 4
-1,0 71 5,925 1320 6,395 9,3 52,5
менше середнього
50
Данія
43 5
0,3 78 262 48330 259 3,1 65,3
ви соки й
51
Джибуті
23 0,79 1,8 53 0,803 1010 0,709 3,2 50,8
менше середнього


1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
52
Домініка
0,75 0,072 0,8 76 0,271 3800 0,284 6,4 72,6
ви ще середнього
53
Домініканська
Республіка
49 9
1,4 68 0,022 2460 0,030 9,3 53,4
менше середнього
54
Еквадор
284 13 1,4 75 0,035 2620 0,036 4,7 55,9
менше середнього
55
Екваторіальна
Гвінея
28 0,5 2,3 42 -
-
3,2 10,0 100
середні
й
56
Еритрея
118 4
3,9 55 0,750 170 0,970 0,5 52,1
низ ький
57
Естонія
45 1
-0,2 73 12 9060 0,013 9,8 135,1
ви ще середнього
58
Ефіопія
1104 71 1,8 43 11 160 0,011 8,7 44,8
низ ький
59
Єгипет
1001 74 1,9 71 93 1260 89 4,9 34,1
менше середнього
60
Замбія
753 12 1,6 38 5,795 500 7,270 5,2 61,5
низ ький
61
Західне
Самоа
3 0,19 0,7 71 373 2020 0,404 5,4 49,3
менше середнього
62
Західний берег р.
Іордан
і сектор
Газу
6 4
3,3 73 4,452 1230 4,014 6,3
- менше середнього
63
Зімбабве
391 13 0,6 37 4,529 350 3,372
-6,5 123,1
низ ький
64
Ізраїль
27 7
1,8 80 129 18580 123 5,2 72,8
ви соки й
65
Індія
3287 1095 1,4 64 804 730 806 9,2 28,5
низ ький
66
Індонезія
1905 221 1,4 68 282 1280 287 5,6 54,2
менше середнього

67
Ірак
483 60
-
-
12,602
-4,3 155,9
менше середнього

68
Іран
1648 68 1,4 71 177 2600 190 4,4 48,5
менше середнього
69
Ірландія
70 4
2,2 79 171 41140 202 5,5 88,1
ви соки й
70
Ісландія
103 0,3 1,6 81 14 48570 16 5,5 51
ви соки й
71
Іспанія
505 43 1,7 81 1096 25250 11250 3,4 41,4
ви соки й
72
Італія
301 59 0,7 80 1773 30250 1763 0,1 42,4
ви соки й
73
Йємен
528 21 3,1 62 13 600 15 2,6 70,6
низ ький
74
Йодан
ія
89 5
2,3 72 13 2460 13 7,3 116,5
менше середнього
75
Кабо
-Верде
4 0,51 2,3 71 0,976 1930 0,983 5,8 464
менше середнього
76
Казахстан
2725 15 0,9 66 45 2940 57 9,7 79,1
менше середнього

1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
77
Камбоджа
181 14 2,0 57 6103 430 6,187 13,4 109,9
низ ький
78
Камерун
475 16 1,8 46 16 1000 17 2,0 33,9
низ ький
79
Канада
9985 32 1,0 80 1053 32590 1114 2,9 61,0
ви соки й
80
Катар
11 0,81 4,5 74
-
-
42,463 6,1 84,4
ви соки й
81
Кенія
980 34 2,3 49 18 540 19 5,8 504
низ ький
82
Кіпр
9 0,76 2,4 79 14 18430 15 3,7 41,8
ви соки й
83
Киргизія
200 5
1,0 68 2,292 450 2,441
-0,6 72,9
низ ький
84
Кірібаті
0,73 0,1 1,2 62 0,119 1210 0,076 0,3 73,3
менше середнього
85
Китай
9598 1305 0,6 72 2270 1740 2234 10,2 63,6
менше середнього
86
Колумбія
1142 46 1,5 73 105 2290 122 5,1 34,6
менше середнього
87
Коморські
острови
2 0,6 2,1 63 0,389 650 0,387 4,2 27,6
низ ький
88
Конго
,демократ ична республік а
2345 58 3,0 44 6,984 120 7,103 6,5 59,5
низ ький
89
Конго
, республіка
,
342 4
2,9 53 3,793 950 5,091 9,2 126,0
низ ький

90
Корейська народна демократична республіка
121 22 0,5 64 -
-
-
-
- низ ький

91
Корея
, республіка
99 48 0,4 78 765 15840 788 4,0 69,3
ви соки й
92
Коста
-Ріка
51 4
1,7 79 20 4700 20 5,9 84,1
ви ще середнього
93
Кот
-д 'Івуар
322 18 1,6 46 16 870 16 1,8 79,3
низ ький
94
Куба
111 11 0,2 77
-
-
-
-
- менше середнього
95
Кувейт
18 3
3,0 78 78 30630 81 8,5 75,9
ви соки й
96
Лаоська нар дем
. респ
237 6
2,3 56 2,567 430 2,875 7,0 43,6
низ ький
97
Латвія
65 2
-0,5 71 16 6770 16 10,2 87,6
ви ще середнього
98
Лесотто
30 2
-0,2 35 1,704 950 1,450 1,2 140,6
менше середнього
99
Ліберія
111 3
1,3 42 0,436 130 0,548 5,3 253,5
низ ький
100
Ліван
10 4
1,0 73 23 6320 22 1,0 54,5
ви ще середнього
101
Лівія
1760 6
2,0 74 32 5530 39 3,5 95,8
ви ще середнього


1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
102
Литва
65 3
-0,6 71 25 7210 26 7,5 106,4
ви ще середнього
103
Ліхтенштейн
0,16 0,04
-
-
-
-
-
-
- ви соки й
104
Люксембург
3 457 0,8 79 26 58050 36 4,0 110,0
ви соки й
105
Маврикій
2 1
1,1 73 6,526 5250 6,290 4,6 84,3
ви ще середнього
106
Мавританія
1026 3
2,9 54 1,795 580 1,850 5,4 711
низ ький
107
Мадагаскар
587 18 2,7 56 5,396 290 5,040 4,6 45,8
низ ький
108
Македонія
26 2
0,2 74 5,755 2830 5,766 4,0 91,4
менше середнього
109
Малаві
118 13 2,2 41 2,075 160 2,072 2,6 81,3
низ ький
110
Малайзія
330 25 1,8 74 126 4970 130 5,2 196,1
ви ще середнього
111
Малі
1240 14 3,0 49 5,168 380 5,305 6,1 51,3
Ни зьки й
112
Мальдіви
0,3 0,33 2,5 68 0,762 2320 0,766
-5,2 118,3
менше середнього
113
Мальта
0,3 0,4 0,7 80 5,491 13610 5,970 2,5 105,5
ви соки й
114
Марокко
447 30 1,1 70 53 1740 52 1,7 60,0
менше середнього
115
Маршалові
ост р. 0,2 0,06 3,3 65 0,185 2930 0,144 3,5 103,2
менше середнього
116
Мексика
1958 103 1,0 75 753 7310 768 3
58,0
ви ще середнього
117
Мікронезія
0,7 0,11 0,7 68 0,254 2300 0,232 0,3 62,6
менше середнього
118
Мозамбік
802 20 1,9 42 6,167 310 6,636 7,7 62,6
низ ький
119
Молдова
34 4
-0,3 68 3,165 930 2,917 7,1 116,7
менше середнього
120
Монако
0,002 0,03
-
-
-
-
-
-
- ви соки й
121
Монголія
1567 3
1,6 67 1,755 690 1,880 6,2 117,1
низ ький
122
М
'янма
677 51 1,0 61
-
-
-
-
- низ ький
123
Намібія
824 2
1,1 47 6,074 2990 6,126 3,5 74,9
менше середнього
124
Неп ал
147 27 2,0 63 7,322 270 7,391 2,7 36,1
низ ький
125
Нігер
1267 13 3,3 45 3,376 240 3,405 4,5 40,3
низ ький
126
Нігерія
924 132 2,2 44 74 560 99 6,9 60,2
низ ький
127
Нідерланди
42 16 0,2 79 642 39340 624 1,1 122
ви соки й
128
Н
імеччина
357 82 0,1 79 2876 34780 2795 1,0 62,4
ви соки й
129
Нікарагуа
130 5
0,5 70 4,883 950 4,911 4,0 70,3
менше середнього
130
Нова
Зеландія
271 4
0,9 80 106 25920 109 1,9 43,9
ви соки й
131
Норвегія
324 5
0,7 80 282 60890 296 2,3 53,9
ви соки й

1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
132
Об 'єднані
Арабські
Емірати
84 5
4,8 79 103 23950 130 8,5 151,3
ви соки й
133
Оман
310 3
1,3 75 23 9070 24 3,1 91,2
ви ще середнього
134
Пакистан
796 156 2,4 65 107 690 111 7,8 37,3
низ ький
135
Палау
0,46 0,02
-
-
0,154 7670 0,145 5,5
- ви ще середнього
136
Пан ама
76 3
1,8 75 15 4630 15 6,4 33,4
ви ще середнього
137
Пап уа
-Нова
Гвінея
463 6
2,0 56 2,843 500 4,945 3,3 99,5
низ ький
138
Парагвай
407 6
1,9 71 6,107 1040 7,328 2,9 73,5
менше середнього
139
Півден но
-
Африканська республіка
1219 47 1,1 48 223 4770 240 4,9 47,7
ви ще середнього

140
Перу
1285 28 1,5 71 74 2650 79 6,4 37,4
менше середнього
141
Польща
313 38 0,0 75 273 7160 303 3,4 62,7
ви ще середнього
142
Португалія
92 11 0,5 78 181 17190 183 0,4 54,1
ви соки й
143
Пуерто
-Ріко
9 4
0,4 78
-
-
-
2,4
- ви соки й
144
Росія
17098 143
-0,5 65 638 4460 764 6,4 48,3
ви ще середнього
145
Руанда
26 9
1,7 44 2,090 230 2,153 6,0 24,5
низ ький
146
Румунія
238 22
-0,2 72 85 3910 99 4,1 69,2
ви ще середнього
147
Сальвадор
21 7
1,7 71 17 2450 17 2,8 59,8
менше середнього
148
Сан
-Марино
0,060 0,028
-
-
-
-
-
-
- ви соки й

149
Сан
-Томе
і
П
ринсипі
0,960 0,157 2,3 63 0,068 440 71 3,2 76,5
низ ький
150
Саудівська
Аравія
2000 24 2,6 73 289 12510 310 6,6 77,7
ви соки й
151
Свазиленд
17 1
1,0 41 2,579 2280 2,731 1,8 150,2
менше середнього
152
Сейшельські
острови
0,46 0,084 1,0 72 0,691 8180 0,694
-2,3 148,8
ви ще середнього
153
Сенегал
197 11 2,4 56 8,162 100 8,238 5,1 58,6
низ ький
154
Сент
-Вінсе нт
і
Гренадини
0,39 0,119 0,5 72 0,421 3530 0,430 2,2 64,9
ви ще середнього

1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
155
Сент
-Кітс
і
Невіс
0,36 0,048 2,1 71 0,369 7840 0,453 8,8 56,3
ви ще середнього
156
Сент
-Люсія
0,62 0,165 1,5 74 0,744 4580 0,825 5,8 78,8
ви ще середнього
157
Сербія
і
Чорногорія
102 8
-0,3 73 26 3220 26 4,7 63,7
менше середнього
158
Сінгапур
0,699 4
2,4 80 120 27580 117 6,4 368,0
ви соки й
159
Сірійська
Арабська
Республіка
185 19 2,5 74 26 1380 26 5,1 52,7
менше середнього
160
Слов аччина
49 5
0,1 74 43 7950 46 6,0 145,0
ви ще середнього
161
Словенія
2 2
0,2 78 35 17440 34 4,0 112,7
ви соки й
162
Сполучені
Штати
Амери ки
9632 296 1,0 78 12913 43560 12417 3,2 21,2
ви соки й
163
Соломонові
Острови
29 0,478 2,5 63 0,297 620 0,298 5,0 82,2
низ ький
164
Сомалі
638 8
3,3 48
-
-
-
-
- низ ький
165
Судан
2506 36 2,0 57 23 640 28 8,0 42,0
низ ький
166
Сурінам
163 0,446 0,6 70 1,141 2540 1,342 5,1 137,5
менше середнього
167
С
'єра
-Леоне
72 6
3,5 41 1,207 220 1,193 7,5 42,2
низ ький
168
Таджикиста н
143 7
1,2 64 2,174 330 2,312 7,5 96,8
низ ький
169
Тайланд
513 64 0,8 71 175 2720 177 4,5 129,3
менше середнього
170
Танзанія
945 38 1,8 46 13 340 12 7,0 34,2
низ ький
171
Тімор
-Ленті
15 0,976 5,4 5
0,588 600 0,349 2,5
- низ ький
172
Того
57 6
2,6 55 2,160 350 2,203 2,8 66,5
низ ький
173
Тонга
750 0,102 0,3 73 0,178 1750 0,214 2,3 63,1
менше середнього
174
Тринід ад
і
Тобаго
5 1
0,3 70 0,013 10300 0,014 7,0 102,4
ви ще середнього
175
Туніс
164 10 1,0 73 29 2880 29 4,2 82,5
менше середнього
176
Туркменістан
488 5
1,4 63
-
-
8,067
-
105,7
менше середнього
177
Угорщина
93 10
-0,2 73 102 10070 109 4,1 100
ви ще середнього
178
Туреччина
784 72 1,3 71 342 4750 363 7,4 52,4
ви ще середнього
179
Уганда
241 29 3,5 50 7,988 280 8,724 6,6 30,2
низ ький
180
Узбекистан
447 26 1,2 67 14 520 14 7,0 60,3
низ ький


1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
181
Україна
604 47
-0,8 68 72 1520 83 2,6 85,0
менше середнього
182
Уругвай
176 3
0,7 76 15 4360 17 6,6 43,4
ви ще середнього
183
Фарерські
острови
1 0,048
-
- -
-
-
-
- ви соки й
184
Фіджі
18 0,848 0,8 68 2,684 3170 2,729 0,7 84,7
менше середнього
185
Філіппіни
300 83 1,7 71 110 1320 99 5,0 89,5
менше середнього
186
Фінляндія
338 5
0,3 79 197 37530 197 37530 64,7
ви соки й
187
Франція
552 61 0,6 80 2169 34600 2127 1,2 45
ви соки й
188
Хорватія
57 4
0,0 76 37 8290 39 4,3 71
ви ще середнього
189
Ц
ентральноаф ри канська республіка
623 4
1,3 39 1,400 350 1,369 2,2 20,4
низ ький
190
Чад
1284 10 3,1 44 3,874 400 5,469 5,6 70,1
низ ький
191
Чехія
79 10 0,3 76 115 11220 124 6,1 124,6
ви ще середнього
192
Чилі
757 16 1,1 78 96 5870 115 6,3 63,4
ви ще середнього
193
Швеція
450 9
0,4 81 369 40910 358 2,7 67,5
ви соки й
194
Шв ейцарія
41 7
0,6 81 411 55320 367 1,9 195
Шрі
-Ланка
66 20 0,8 75 23 1160 23 5,3 64,7
менше середнього
196
Ямайка
11 3
0,5 71 8,999 3390 9,574 1,8 62,3
менше середнього
197
Японія
378 128 0,0 82 4976 38950 4534 2,6 24,5
ви соки й
При м
ітки
:
1)
Частка торгівлі
товарами у
ВВП
сумарний показ ник експорту та
імпор ту товарів в
до ларах
США
, що наділена на в
еличину
ВВП
в доларах
США
2)
Кожна країна віднесе на до однієї
з категорій
: країни з
се реднім прибут ком
, або країни з
ви соки ми прибутками
. До групи країн з
ни зьки ми прибу тками належать країни в
яких
ВНП
н а
одну особу не п
ереви щував
875 дол
. Краї
ни з
середніми прибутками
– ті
у яких
ВНП
на одну особу бі
льше
875 дол
., але менше
10726 дол
. Межею
, що поділяє
цю групу на підгрупи країн з
прибу тками менше середнього
; країни з
прибуткам и ви ще серед нього
є
вели чи на
ВНП
на одну особу
– 3465 дол
. Країни з
ви соки ми прибутк ами характерний показ ник
ВНП
на одну особу понад
1072 6 дол


192

Навчальне видання
М.Д. Заячук, О.С. Чубрей
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА
ГЕОГРАФІЯ СВІТУ
Навчальний посібник


Відповідальний за випуск Руденко В.П.

Комп’ютерний набір Василаш Д., Лотоцька І.
Літературний редактор Колодій О.В.
Cвідоцтво про державну реєстрацію ДК №891 від 08.04.2002 р.
Підписано до друку 28.12.2009. Формат 60 х 84/16.
Папір офсетний. Друк різографічний. Ум.-друк. арк. 10,9.
Обл.-вид. арк. 11,8. Зам. 475. Тираж 100.
Друкарня Чернівецького національного університету
58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал