М. Д. Заячук О. С. Чубрей економічна та соціальнаPdf просмотр
Сторінка15/16
Дата конвертації10.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
17. 2.2. Маршаллові Острови

Офіційна назва – Республіка Маршаллові Острови. Столиця
– Маджуро (понад 33 тис. осіб). Площа – 181 км
2
(186-те місце у світі). Населення – 80 тис. осіб (182-ге місце). Державна мова – англійська. Грошова одиниця – долар США.
Маршаллові Острови – унітарна держава, президентська республіка. Глава держави та уряду – президент. Законодавча влада належить парламенту, який складається з 33 депутатів.
Країна поділяється на 25 дистриктів.
Щільність населення велика та перевищує 430 осіб на 1 км
2
Коефіцієнт народжуваності найвищий у світі – 46 ‰. На фоні одного з найнижчих у світі показників смертності – (6 ‰), природний приріст – 40‰ . Частка міського населення – 70 %.
Маршальці (мікронезійці) становлять 97 % населення. Переважають протестанти.
В економіці домінують сільське господарство та рибальство.
Основними продуктами харчування є плоди кокосових пальм, хлібного дерева та морепродукти. На експорт виготовляють пальмову олію. На одному з атолів ведеться розробка фосфатів. На атолі Маджуро знаходиться єдиний в країні міжнародний аеропорт.
Близько 90 % населення країни вміє читати та писати. Трива- лість життя жінок становить 66 років, чоловіків – 63. Своєрідна культура народу зумовлена острівним життям, його звичаї принаджують сюди нечисленних туристів, переважно із США.
Контрольні запитання і завдання

1. Поясніть причини нерівномірного заселення Австралії.
Окресліть межі практично незаселеної Австралії.
2. Дайте характеристику господарства Австралійського
Союзу.
3. Чому
саме
південно-східна
Австралія
відіграє
найважливішу роль у житті країни?
4. Як на господарстві країни Океанії позначається їх
острівне положення?


166
Практична робота № 1
Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості
окремих країн

Мета: навчитись оцінювати ресурсозабезпеченість країн
(регіонів) за допомогою географічних карт і статистичних показників; виявляти спільні та відмінні риси.
Обладнання: географічний атлас, текст посібника, статистичні матеріали.
Хід роботи
Природні ресурси – тіла і сили природи, що їх на даному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можна використати для задоволення потреб людського суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності.
1. Дайте визначення поняттям:
а) «невичерпні ресурси» –________________________________
_______________________________________________________ б) «вичерпні відновлювані ресурси» – ______________________
_______________________________________________________ в) «вичерпні не відновлювані ресурси» –___________________
_______________________________________________________ г) «ресурсозабезпеченість» –______________________________
_______________________________________________________
2. Ознайомившись із статистичними даними, поданими в таблиці, визначте ресурсозабезпеченість цих країн за вказаними видами ресурсів.
Наприклад, за різноманітними джерелами інформації, загальногеологічні запаси вугілля оцінюються у 10-14 трлн. т, розвідані запаси – 1200-1500 млрд. т, а придатні для промислового освоєння – 1000 млрд. т. При сучасному рівні видобутку (4 млрд. т/рік) промислові запаси можуть забезпечити потреби людства на 250 років:


167
З 1000 млрд. т
Р = —— = ————- = 250 років,
В 4 млрд. т де Р – ресурсозабезпеченість; З – запаси; В – видобуток.
Вугілля
Країна
Запаси
млрд. т
Видобуток
млрд. т
Ресурсозабезпеченість,
роки
Китай 1500 1236
США 3600 1014
Індія 125 248
Бразилія 12 6
Росія 4400 353
Україна 57,2 87
Нафта
Запаси
млрд. т
Видобуток
млрд. т
Саудівська
Аравія
35,2 403
США 3,1 312
Іран 12,1 181
Ірак 150,0 3117

3. Країнами-лідерами у світовому споживанні паливно- енергетичних ресурсів є (в порядку зменшення): США, Китай,
Росія, Японія, Німеччина, Канада, Франція, Великобританія,
Індія, Україна.
А) розкрийте структуру енергоспоживання цих країн (за видами палива);
Б) вкажіть, в яких із них висока частка імпортного палива.
Відповідь:
А) у структурі енергоспоживання в країнах переважає:
- вугілля:_________________________________________
- нафта, природний газ, вугілля:______________________
Б) найбільші країни-експортери нафти:___________________

168
В) частково імпортують паливно-енергетичні ресурси:______
_____________________________________________________
Забезпеченість земельними ресурсами визначають як відношення площі оброблюваних земель (З) до загальної кількості населення (Н). Отже, встановлюється кількість гектарів землі, що припадає на 1 особу :
З
Р = — .
Н
Країна
Оброблювальні
землі (млн. га)
Населення
(млн. га)
З
Р = — (га)
Н
США 190 263,
250
Індія 160 935,
744
Росія 134 147,
0
Китай 95 1221,
462
Австралія й
Океанія
50 28,
0
Канада 46 29,
463
Казахстан 36 17,
111
Україна 34 46,
6Аналогічно визначається забезпеченість водними ресурсами: це відношення сумарного річкового стоку (С) до кількості населення (Н). Так ми встановимо, яка кількість річкового стоку
(тис. м³) припадає на 1 особу.
С
Р = — .
Н

С 60 тис.км
2
/рік
Р = — = ------------------------ =
Н 6, 2 млрд. чол.

Висновки…………………………………………………………...


169
Практична робота № 2
Порівняльна оцінка трудових ресурсів
і зайнятості населення в основних сферах
господарства країн та регіонів світу

Мета: на основі використання різноманітних джерел географічної інформації дати порівняльну характеристику трудових ресурсів окремих регіонів світу.
Обладнання: географічна карта «Населення світу», текст посібника, контурні карти, статистичні матеріали.
Дайте визначення поняттям:
a) «трудові ресурси» ―_______________________________ б) «старіння нації» ― ________________________________
Завдання:
1. Поясніть, чому питома вага трудових ресурсів серед міського населення вища, ніж серед сільського.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
2. У чому полягає відмінність між поняттями «трудові ресурси» та «економічно активне населення»?
…….......................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
Для розвинутих країн частка економічно активного населення становить 70 %, а для країн, що розвиваються, ― 45-
55 %. Побудуйте колові діаграми, які б відображували ці показники.


1704. Розгляньте матеріали таблиці.
Структура зайнятості економічно активного населення
в окремих країнах світу, %

Назва країни
Кількість економічно активного населення в різних секторах економіки

Первинний
(сільське
і лісове господарство)
Вторинний
(промисловість, будівництво)

Третинний і четвертинний
(виробнича та соціальна
інфраструктура)

США

2 44 54
Австралійський
Союз

7,4 24,7 67,5
Індія

68 20 12
Україна 22,5 30,6 32,7

Типологізуйте дані країни за рівнем економічного розвитку: a) економічно розвинуті країни
……………………………………………………………….

171
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………. б) постсоціалістичні країни перехідної економіки
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………... в) країни, що розвиваються
……………………….……...…...........................................................
...............................................................................................................
Свої твердження аргументуйте у висновках.
Висновки………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
172
Практична робота № 3
Характеристика господарства країн нової
індустріалізації Південно-Східної Азії
Мета: визначити особливості господарства країн нової
індустріалізації Південно-Східної Азії та проаналізувати причини їх швидкого економічного зростання.
Обладнання: текст посібника, географічний атлас, статистичні матеріали.

Хід роботи
Згадайте:

Завдання 1. Проаналізуйте дані таблиці «Валовий внутрішній продукт країн світу».
ВВП на душу населення, дол.
Країни
2000 р.
2005 р.
1. Індія
1800 2. Китай
3800 3. Бразилія
6150 4. Індонезія
2800 5. Тайвань
13500 6. Таїланд
6400 7. Україна
2200 8. Мексика
8500 9. Італія
21400 10. Аргентина
10000
І хвиля:
1._______
2._______
3._______
4._______
«Азіатські тигри»
ІІ. Хвиля:
1. Малайзія
2. Таїланд
3. Філіппіни
4. Індонезія

173 11. Німеччина
22700 12. США
33900
Висновки……………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Завдання 2. Доповніть причини «економічного дива» НІК та зробіть короткий їх аналіз. Дані запишіть у таблицю
Причини
«економічного дива»
Обґрунтування причин
1. Індустріалізація
Швидкий ріст виробництва засобів виробництва; створення високотехнологічних галузей; орієнтація переважно на зовнішній ринок
2. Освіта і наука
Впровадження обов’язкової середньої освіти; пріоритетність освіти зумовила
«загальноосвітній вибух», який змінив
«якість» трудових ресурсів; створення
індустріальних і наукових ресурсів; створення індустріальних і наукових
(технологічних) парків і технополісів
3. Залучення
іноземного капіталу
Послаблення відповідних обмежень; наближення умов діяльності іноземних філіалів і дочірніх компаній до режиму національних фірм; створення вільних економічних зон
4.Розвиток експортно- зорієнтованого виробництва


5.


174


6.
7.


8.
Завдання 3. Чому електронну промисловість назвали
«візитною карткою» НІК? Які структурні зміни в ній відбулися?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
Завдання 4. Продукція яких галузей спеціалізації вийшла на світовий ринок?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

175
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
Завдання 5. Встановіть співвідношення між колонками:
НІК
Характерні риси господарства
1) Сінгапур; а) прийнята велика програма будівництва АЕС
2) Гонконг б) основний центр суднобудування
і судноремонту;
3) Республіка Корея в) займає перше місце за випуском годинників;
4) Тайвань г) створено найбільший НІК Азії науково-виробничий парк
5) Таїланд д)традиційними галузями господарства
6) Малайзія е) створено проекти спорудження суднохідного каналу через перешийок Кра
Висновки:……………………………………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………...176
Практична робота № 4
Складання порівняльної економіко-
географічної характеристики двох країн

Мета: навчитись порівнювати різні країни за основними економіко-географічними показниками, виявити риси подібності і відмінності.
Обладнання: текст посібника, географічний атлас, статистичні матеріали.

Хід роботи
Згадайте: «Візитні картки» держав, характеристику яких необхідно скласти.
КРАЇНИ

Державний прапорТериторія

Населення

Столиця

Офіційна мова

Грошова одиниця

Основна релігія

Форма державного правління
Форма державного устрою

Завдання 1. Використовуючи типовий план економіко- географічної характеристики, знайдіть спільні та відмінні риси країн. Заповніть таблицю.

177
ПЛАН ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАЇНИ
1. Географічне положення:
ФГП: а) щодо материка, частини світу (центральне, окраїнне…); б) розміри території, столиця; в) сухопутні та морські кордони, держави-сусіди;
ЕГП: г) щодо важливих джерел сировини, енергії, трудових ресурсів, транспортних комунікацій;
ПГП: д) щодо країн ― «друзів», партнерів, «ворогів», «гарячих точок», конфліктуючих сторін, зовнішньо- та внутрішньополітичної ситуації. е) історичні зміни в ГП країни.
є) оцінка ГП, висновки про зручність та можливий вплив положення країни на розвиток її господарства.
2. Природно-ресурсний потенціал:
а) господарська оцінка мінеральних, земельних, водних, лісових ресурсів; б) вплив рельєфу і клімату на господарство; в) екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання.
3. Населення:
а) кількість населення, його природний та механічний рух; б) розміщення населення, міське і сільське населення, урбанізація; в) статево-віковий, етнічний, релігійний склад (структура) населення; г) трудові ресурси та зайнятість населення країни.
4. Господарство:
а) загальна характеристика господарства:
- розміри ВНП;
- рівень економічного розвитку країни;
- галузева структура господарства; б) промисловість:
- природно-ресурсні передумови для розвитку;
- галузева структура, провідні галузі;
- територіальна структура, найбільші промислові центри; в) сільське господарство:
- природно-ресурсні передумови для розвитку;

178
- структура галузі: співвідношення рослинництва і тваринництва;
- основні риси географії галузей сільського господарства.
5. Транспорт:
а) розвинені види транспорту, їх географія; б) роль і значення транспорту в житті країни.
6. Зовнішньоекономічна діяльність країни, її членство у
міжнародних організаціях, об’єднаннях та групах
країн.

Пункти плану

(спільні риси)


(відмінні риси)


1. ГП


(спільні риси)


(відмінні риси)


2. Природно-
ресурсний
потенціал


3. Населення
(спільні риси)

179


(відмінні риси)
(спільні риси)


(відмінні риси)


4. Господарство:
а) загальна
характеристика(спільні риси)(відмінні риси)


б) промисловість

180(спільні риси)


(відмінні риси)


в) сільське
господарство
(спільні риси)


(відмінні риси)
5. Транспорт181


(спільні риси)


(відмінні риси)
6. Зовнішньоеконо-
мічна діяльність
країн, їх членство
в міжнародних
організаціях,
об’єднаннях і
групах країнВисновки……………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

182
22. Перелік літературних та статистичних джерел


22.1. Основна література
1. Атлас для 10-11 класів. Економічна і соціальна географія світу./ Укл. Барладін О.В. 2005р. ЗАТ «Інститут передових технологій», 2005 р., ТОВ «Антекс – К», 2005 р., - 48 с.
2. Атлас 10-11. Економічна і соціальна географія світу. / За ред.
Молочко В.В. / Державна служба геодезії, картографії та кадастру. Державне науково-виробниче підприємство К.:
«Картографія» 2008 . – С. 52.
3. Багров Н.В. География в информационном мире. – К.:
Лыбидь, 2005. – 184 с.
4. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економіка та соціальна географія світу: Посібник. – К.: Видавничий центр
«Академія», 2003. – 688 с.
5. Бершадська Т. Економічна та соціальна географія світу. 10 клас. Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 264с.
6. Гільберг Т.Г. Практикум з курсу «Економічна та соціальна географія світу». 10 клас. – Кам’янець-Подільський: Абетка –
Нова, 2003. – 28 с.
7. Дахно І.І. Країни світу: Енциклопедичний дов. – К.: Мапа,
2004. – 606 с.
8. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – Львів:
Видавничий дім «Панорама», 2003. – 580 с.
9. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн / За ред. проф. Є.П. Качана. – Тернопіль, 1997. – 200 с.
10. Економічна і соціальна географія світу: Проб. підр. Для 10 кл. середн. шк. / Б.П. Яценко, В.М. Юрівський, О.О. Любіцева та
ін. ; за ред. Б.П. Яценка. – К.: АРтЕК, 1997. – 288 с.
11. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: Альтепрес,
2005. – 436 с.
12. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Галич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661с.
13. Масляк П.О., Дахно І.І. Економічна і соціальна географія світу. – К.: Вежа, 2004. – 279 с.
14. Масляк П.О. Країнознавство: Підручник. – К.: Знання, 2007. –
292 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
15. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник- довідник учня з географії світу. – К.: Лібра, 1996. – 328с.
16. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин: підручник /А.С.
Філіпенко та ін. – К.: Либідь, 1994. – 256 с.
17. Міжнародні організації: Навчальний посібник / За ред.
Ю.Г.Козака, В.В. Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288с.

183 18. Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С.П. –
Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 256 с.
19. Сухий П.О., Жупанський Я.І. Географія основних галузей рослинництва світу: Навчальний посібник. У 2 ч. Чернівці:
Рута, 2007. Частина 1. – 84 с.
20. Сухий П.О., Жупанський Я.І. Географія основних галузей рослинництва світу: Навчальний посібник. У 2 ч. Чернівці:
Рута, 2007. Частина 2.– 68 с.
21. Сухий П.О., Жупанський Я.І. Тваринництво: структура та значення в агровиробництві світу:
Навчальний посібник.Частина 1.- Чернівці: Рута, 2007. – 67 с.
22. Сюткін С.І., Лєонтєва Г.Г. Економічна і соціальна географія.
Зарубіжні країни. Книга-зошит: Навч. посіб. – Суми:
Університетська книга, 2004. – 246 с.
23. Тренувальні тести для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії. Електронний навчально- методичний комплект. – Інститут педагогічних
інформаційних технологій, 2008.
24. Шищенко П.Г., Олійник Я.Б., Степаненко А.В., Масляк П.О.
Географія: Навч. посіб. для старшокласників та абітурієнтів.
Відповіді на всі питання нової програми. – 2-ге вид. перероб. і допов. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 434 с.
25. Юрківський В.М. Країни світу: Довідник. – К.: Либідь, 1999. –
368 с.


22.2. Додаткова література
1. Бєскова Н.В. Географія: зб. тестів для підготов. до зовніш. незалеж. оцінювання / Н.В. Бєскова, Г.М. Уварова. – К.:
Ґенеза, 2008. – 136 с.
2. Видясов М., Умеров Ш. Єгипет в последней трети ХХ века.
Опыт либерализации экономики и политической системы. –
М., 2002
3. Вся
Азия: географический справочник
/Авт.-сост.:
Б.А.Алексеев, Н.Н. Алексеева и др. – М.: ООО «Изд-во АСТ»:
«Муравей», 2003р. – 311с.
4. Географический атлас для учителей средней школы. Москва:
Главное управление геодезии и картографии при Совете
Министров СССР. 1985. – С. 238.
5. Географический атлас мира Глав. ред. Янис Турлайс – Рига:
Якя Сета; М.: Росмэн, 1997. – 96 с.
6. Географічні таблиці: Довідкові матеріали / За ред. Л.П.
Царика. – Тернопіль: Джура, 1998. – 230 с.
7. Географія: Тести. 6-10 класи: Посібник / Автори-укладачі:
Безуглий В.В., Дук Н.М. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 448 с.

184 8. Гілецький
Й.Р.,
Богович
М.М.,
Сливка
Р.Р.
Географія:Універсальний посібник для випускників та абітурієнтів. – Львів: ВНТЛ – Класика, 2003. – 572 с.
9. Гільберг Т.Г. Зовнішнє оцінювання (підготовка). Географія:
Типові тестові завдання. Збірник / Т.Г. Гільберг, М.І. Бочко. –
Харків: Фант, 2008. – 96 с.
10. Гололев К. Индия, Китай, Япония. – М.: Айрис-пресс, 2004.
11. Голиков А.М., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. – К.: Либідь,
1996. – 320 с.
12. Дахно І.І. Міжнародна торгівля. – К.: МАУП, 2004. – 309 с.
13. Джаман В., Круль В., Чернюх Г. Демографія: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 160 с.
14. Електронний атлас для курсу «Економічна і соціальна географія світу, 10-11 класи / Укл. О.В. Барладін . –К.: ЗАТ
«Інститут передових технологій», –2004 .
15. Жупанський Я.І. Словник термінів і понять з географії. –
Чернівці: Технодрук, 2006. – 192 с.
16. Заставецька О.В., Кузишин А.В. Географія для вступників:
Посібник для слухачів факультету довузівської підготовки. –
Тернопіль:
Вид-во
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2005.
– 511 с.
17. Звіт про світовий розвиток. Важке завдання розвитку / Пер. з англ. – К.: Абрис, 1994. – 270 с.
18. Зовнішнє оцінювання (підготовка) Географія: Довідник. –
Харків: Факт, 2008. – 112 с.
19. Зовнішнє оцінювання (підготовка). Географія. Репетитор /
А.М.Байназаров,
О.О.
Байназарова,
В.О.
Градова,
О.І.Грінченко. – Х.: Факт, 2008. – 224 с.
20. Ігнатьєв П.М. Індія на шляху до лідерства в Південній Азії. –
Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 504 с.
21. Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 424 с.
22. Країни і регіони на шляху до збалансованого розвитку:
Збірник наукових праць. – К.: Академперіодика, 2003. – 194 с.
23. Крачило М.П. Географія населення. – К.: НМК ВО, 1992. –
180 с.
24. Кузик С., Книш М. Економічна і соціальна географія
Америки. – Львів: вид-во Львівського у-тету, 1999. – 299 с.
25. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх закладів:
Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський:
Абетка, 2003. – 532 с.

185 26. Кунаков В.В. Турция и ЕС: проблемы экономичной интеграции.- М., 1999.
27. Л. Петринка. Топонімічний словник. Географія у назвах.
Навчально-методичний посібник. – Львів: Тріада плюс, 2006.
– 144 с.
28. Максаковський В.П. Географическая картина мира: 230
«каналов углубления» к курсу «Экономическая и социальная география мира» (10 класс) Ч. І. Общия характеристика мира.
– Ярославль: Верхняя Волга, 1998. – 320 с.
29. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230
«каналов углубления» к курсу «Экономическая и социальная география мира» (10 класс)
Ч.
ІІ.
Региональная характеристика мира. – Ярославль: Верхняя Волга, 1998. –
560 с.
30. Малевич И. Когда в Европе еще вчера, в Корее уже завтра. –
М.: Хаврест, 2002
31. Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист,
2002. – 734 с.
32. Мірошник Г.О. Країнознавство. – Х.: Основа, 2006. – 256 с.
33. Надтока О.Ф., Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Практикум з курсу «Економічна і соціальна географія світу», 10 клас, –
Кам’янець – Подільський: Абетка, 2001. – 56 с.
34. Какасоне Я. Государственная стратегия Японии в ХХІ веке. –
М., 2000.
35. Население мира: Демографический справочник / Сост. В.А.
Борисов. – М.: Мысль, 1989 .
36. Політична географія і геополітика: Навч. посібник /
Б.П.Яценко, В.І. Стафійчук, Ю.С. Брайчевський та ін.; за ред.
Б.П. Яценка. – К.: Либідь, 2007. – 255 с.
37. Попов В.Д. Географічні цікавинки для допитливих: Міні – хрестоматія вчителю та учню на допомогу. – Кам’янець-
Подільський: Аксіома, 2007. – 304 с.
38. Пророченко Н. Туреччина: історія, культура, географія: Навч. посібник для вищих навчальних закладів – К.: Світ знань,
2005.
39. Ридерз Дайджест. Иллюстрированный атлас Мира. – 2000. с.128.
40. Родионова И.А., Булакова Т.М. Экономическая география:
Учебно-справочное пособие. – 7-е узд. – М.: Московский
Лицей, 2004. – 49 с.
41. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу: Довідник. – К.: НВП
«Картографія», 1998.
42. Сатановский Е.А. Израиль в мировой политике: вероятные тратегические противники и партнеры. – М., 2001.

186 43. Страны мира, справочник для эрудитов и путешественников.
– Харьков: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2005 –
348с.
44. Страны и народы. Земля и человечество. Глобальные проблемы / Отв. ред. И.Т. Фролов. – М.: Мысль, 1985 – 429 с.
45. Яценко Б.П. Політична географія. – К.: НАНУ, 2005. – 132 с.
46. www. turizm. ru
47. www. world – tourism. Org
48. http://www/cia/gov/cia/pablications/tactbook/index/htwl
49. http:www/census/gov
50. http://earth:jsc.nasa.gov
51. http://www/oica.net
52. http://www/ngw.nl/indexgb.htm
53. http://www/fao.org
54. http://www.opec.org
55. http://edcwww.cr/usgs.gov/webglis
56. http://www.vokrugsveta.ru
57. http://kuka.kontorakuka.ru
58. http://www.polska.ru/
59. http://www.canada.ru/
60. http://www.india.ru/
61. http://www.australia.ru/
62. http://www.yapantodau.ru/
63. http://www.rgo.ru/
64. http://www.krugosvet.ru/earth.htm
65. http://nature.worldstreasure.com/index.asp
66. http://www.latin.ru:8101/
67. http://ladi//romrussia.com/karnaval/states/
68. http://geo-tur.narod.ru/

187


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал