Лекція Тема. Цивільна оборона України на сучасному етапіСкачати 68.35 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.12.2016
Розмір68.35 Kb.


Лекція
1. Тема. Цивільна оборона України на сучасному етапі
Питання
для розгляду:
1.
Роль і місце цивільної оборони у сучасному світі.
2.
Визначення цивільної оборони. Принципи і завдання ЦО.
3.
Організаційна структура ЦО в Україні.
1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ.
Техногенні, антропогенні та природні надзвичайні явища останнім часом набули глобального характеру. За даними ООН зростання кількості населення збільшує масштаби наслідків стихійних лих у зв'язку з тим, що все більше людей вимушені жити в небезпечних місцях, які знаходяться в районах затоплення, зсувів, землетрусів. Збитки внаслідок стихійних лих зросли з 52 млрд. дол. у 60-ті роки до 479 млрд. дол. у 90-ті роки XX ст. Дослідження комісії ООН доводять, що більшості цих збитків можна було б уникнути, якби більше уваги приділяли попередженню стихійних лих.
Враховуючи необхідність проведення державних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій, у лютому 1993 р. Верховна Рада України прийняла Закон "Про цивільну оборону України", а в березні 1999 р. Постановою Верховної Ради
України до цього Закону внесено доповнення. Згідно із Законом кожен громадянин має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та має право на надання гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організації незалежно від форм власності й підпорядкування. Прийнятий Закон України "Про
цивільну оборону України" є реалізацією "Концепції цивільної оборони України" та юридичною основою для діяльності в державі системи, що спрямована на захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій.
Цивільна
оборона України — це державна система органів управління, сил і засобів, для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Цивільна оборона України організується і функціонує на підставі Законів
України "Про Цивільну оборону України", з питань оборони і державної безпеки, воєнної доктрини України, Положення про Цивільну оборону України, інших державних нормативних актів про органи управління ЦО та Положення міжнародного гуманітарного права з проблем захисту людей.
2.
ПРИНЦИПИ І ЗАВДАННЯ ЦО.
Щороку в Україні від надзвичайних ситуацій (стихійних лих, транспортних аварій, аварій на виробництві, утеплень і отруєнь) гине більше 70 тис. осіб.
Завдання
Цивільної оборони, (ЦО) України такі.
1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і вжиття заходів для зменшення збитків та втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж і стихійних лих
2. Оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний
(цунамі, тайфуни) і воєнний час та постійне інформування його про наявну обстановку
3. Захист населення від наслідків стихійних лих, аварій, катастроф, великих пожеж і застосованих засобів ураження
4. Організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час
5. Організація та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха та в осередках ураження.
6. Створення систем аналізу і прогнозування управління, оповіщення і зв'язку, спостереження і контролю за радіоактивним забрудненням, хімічним і біологічним зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу
7. Підготовка і перепідготовка керівного складу Цивільної оборони, її органів управління та сил; навчання вмінню населення застосовувати засоби
індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.

Принципи
ЦО:
1.
Територіальний полягає у створення ЦО в масштабі держави і на територіях відповідно до адміністративно-територіального поділу України.

2.
Виробничий – в організації і функціонуванні ЦО у всіх галузях зайнятості населення (від міністерств та інших центральних органів до об’єктів господарювання).
3.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦО В УКРАЇНІ.
Начальником Цивільної оборони України є Прем'єр-міністр України, а його заступником — Міністр Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій (далі
— МНС).
Начальником Цивільної оборони Автономної Республіки Крим є Голова Ради
Міністрів Автономної Республіки Крим.
Згідно з адміністративно-територіальним поділом України голови місцевих державних адміністрацій є начальниками Цивільної оборони.
В міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, на підприємствах, а установах та організаціях, навчальних закладах начальниками
Цивільної оборони є їхні керівники.
Систему
ЦО утворюють:
— центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
— органи виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесено функції, пов'язані з безпекою і захистом населення, попередженням, реагуванням і діями у надзвичайних ситуаціях;
— органи повсякденного управління процесами захисту населення у складі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, керівництва підприємств, установ І організацій незалежно від форм власності та підпорядкування;
— сили і засоби, призначені для виконання завдань ЦО;
— фонди фінансових, медичних та матеріально-технічних ресурсів, передбачені на випадок надзвичайних ситуацій;
— системи зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення;
— курси та навчальні заклади підготовки і перепідготовки фахівців та населення з питань ЦО;
— служби ЦО.

Рис
. 1.1. Структура цивільної оборони України
Безпосереднє, керівництво діями органів управління та сил цивільної оборони під час надзвичайних ситуацій, а також відповідальність за виконання завдань ЦО покладається на штаби цивільної оборони, спеціальні підрозділи міністерств і відомств, штатних працівників цивільної оборони підприємств, які залучаються до виконання завдань захисту і падання допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях.
Повноваження територіальних штабів цивільної оборони та перелік міністерств, що залучаються до виконання завдань захисту населення, визначає
Кабінет Міністрів України. Ці повноваження визначені Постановою Кабінету
Міністрів від 20 грудня 1993 р. №1055 "Про заходи щодо реалізації Закону України
"Про цивільну оборону України".
Підготовка і перепідготовка осіб керівного складу Цивільної оборони здійснюється за планом курсів, що затверджується на відповідному рівні Прем'єр- міністром України, Головою уряду Криму, главами обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій. Учні та студенти проходять підготовку за відповідними програмами у своїх навчальних закладах. Працівники
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Прем’єр-міністр – начальник ЦО України
Міністра, відомства
України
Міністерства надзвичайних ситуацій України
РМ АРК держадміністрації областей, міст Києва та Севастополя
Главки, об’єднання, концерни
Відділи з питань НС та
ЦЗН або окремі особи
Управління з питань НС та цивільного захисту населення
Райдержадміністрації та виконкоми рад міст обласного підпорядкування
Відділи з питань НС та цивільного захисту населення
Виконкоми органів місцевого самоврядування
Суб’єкти господарської діяльності, штаб ЦО та з НС або окрема посадова особа
підприємств, установ і організацій, особовий склад невоєнізованих формувань про- ходять підготовку з Цивільної оборони під час об'єктових тренувань і комплексних навчань один раз на три роки. Особовий склад органів управління Цивільної оборони проходить підготовку в ході командно-штабних і штабних навчань, тренувань.
Населення, не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, навчається вмінню застосовувати засоби захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях за допомогою пам'яток і засобів масової інформації. Заходи Цивільної оборони поширюються на всю територію України та всі верстви населення.
Органи
управління Цивільною обороною. Центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій є Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій.
В обласних державних адміністраціях, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях діють управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (далі — управління), які є структурними підрозділами
і входять до складу обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.
У районних державних адміністраціях, а також у містах Києві та Севастополі у міських районних державних адміністраціях є відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (далі — відділ), які є структурним підрозділом і входять до складу районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації.
Система ЦО на об’єкті
Управління чи відділ очолює начальник. На цю посаду призначаються як військовослужбовці, так і цивільні особи у порядку, встановленому законодавством.
Начальник відділу призначається і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації. Начальник створює штаб Цивільної оборони та надзвичайних ситуацій (далі — штаб ЦО). Він має 4 заступників: (заст. по евакуації, по інженерно- технічній частині, по розосередженості).
Керівництво підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності й підпорядкування забезпечує своїх працівників засобами індивідуального та
колективного захисту, організовує здійснення евакозаходів, створює сили для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та забезпечує їх готовність до практичних дій, виконує інші заходи з Цивільної оборони і несе пов'язані з цим матеріальні та фінансові витрати в порядку та обсязі, передбачених законодавством.
Власники потенційно небезпечних об'єктів відповідають за захист населення, що проживає в зонах можливого ураження, від наслідків аварій на цих об'єктах.
На радіаційних, хімічних і вибухонебезпечних підприємствах створюються локальні системи виявлення загрози виникнення надзвичайної ситуації та оповіщення персоналу і населення, що проживає в зонах можливого ураження; запроваджують інженерно-технічні заходи, які зменшують ступінь ризику виникнення аварій, пожеж та вибухів, і несуть витрати щодо їх здійснення в обсягах, передбачених відповідними нормативно-правовими актами.
Для проведення рятувальних і невідкладних робіт призначені невоєнізовані формування Цивільної оборони — це групи людей, об'єднаних у загони, команди, дружини, ланки, групи, оснащені спеціальною технікою і майном, та підготовлені до дій у надзвичайних ситуаціях.
Штатну чисельність невоєнізованих формувань визначає керівник підприємства, установи чи організації на підставі вимог Концепції Цивільної оборони України, Положення про Цивільну оборону України за погодженням з органом управління у справах Цивільної оборони.
Невоєнізовані формування створюються завчасно і комплектуються в обов'язковому порядку, визначеному Законом "Про Цивільну оборону України" і
Положенням про Цивільну оборону України. Зарахування до невоєнізованих формувань не звільняє від основної діяльності.
До невоєнізованих формувань Цивільної оборони зараховуються працездатні громадяни України, за винятком жінок, які мають дітей віком до 8 років, жінок із середньою та вищою медичною освітою, які мають дітей до 3 років, та осіб, які мають мобілізаційні розпорядження.
Служби
Цивільної оборони
Для забезпечення заходів Цивільної оборони, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, проведення спеціальних робіт у міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності й
підпорядкування створюються спеціалізовані служби Цивільної оборони: захисту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, енергетики, медичні, оповіщення
і зв'язку, комунально-технічні, матеріального забезпечення, протипожежні, торгівлі та харчування, технічні, транспортного забезпечення та ін.
Для проведення евакуаційних заходів в умовах надзвичайних ситуацій на базі місцевих державних адміністрацій, а також на базі підприємств та організацій створюються евакуаційні комісії.
Організація створення служб Цивільної оборони та евакуаційних органів, їх завдання, функції і повноваження визначаються Положенням про Цивільну оборону
України.
Для надання медичної допомоги населенню, охорони громадського порядку в осередках ураження та стихійного лиха, боротьби з пожежами, здійснення лабораторного контролю за станом навколишнього середовища, матеріально- технічного та інженерного забезпечення заходів з Цивільної оборони залучаються міністерства та Інші органи державної виконавчої влади. Перелік завдань та порядок залучення до дій у надзвичайних ситуаціях визначається Кабінетом Міністрів
України.
Згідно зі Законом України "Про цивільну оборону України", Фінансування
заходів
цивільної оборони здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності й підпорядкування згідно із законодавством України.
Кошти на проведення заходів навчання та захисту населення і місцевостей, витрати на утримання і підготовку територіальних органів управління у справах цивільної оборони та формувань цивільної оборони, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, згідно із законодавством України відраховують міністерства та органи місцевого самоврядування.
Фінансування заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них проводиться за рахунок коштів організацій, розміщених на території розвитку надзвичайної ситуації, бюджетних і позабюджетних коштів Ради Міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідних виконавчих органів рад, страхових фондів та
інших джерел.

Література
1.
Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник.-3-тє вид.-К.: Знання, 2004.-
490 с., с.11-29 2.
Кучма М.М. Цивільна оборона (цивільний захист): Навчальний посібник. - Львів, 2004.-354 с., с.9-32 3.
Атаманюк Гражданская оборона
4.
Депутат
О.П
. та ін."Цивільна оборона", -Львів: Афіша, 2000


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал