Лазебний В. С., Розорінов Г. М., Толюпа С. В. Основи інтелектуальної власності та її захисту Київ 2011 Click here to buyPdf просмотр
Сторінка13/15
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.58 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Перевірка на патентну чистоту повинна здійснюватися послідовно протягом розробки об’єкта, на різних стадіях розробки технічної документації.
Зміст понять «пристрою», «способу», «речовини» розкриті
у «Вказівках про заходи щодо забезпечення патентоспроможності
й патентної чистоти машин, приладів, устаткування, матеріалів і
технологічних процесів». Істотні ознаки цих понять тотожні раніше описаним у розділі, що стосується експертизи технічних рішень, на новизну. Тому доцільно, досліджуючи окреме технічне рішення на новизну, одночасно визначати і його патентну чистоту з урахуванням розходжень експертизи на патентну чистоту й експертизи на новизну (охороно здатність або патентоспроможність).
При перевірці на патентну чистоту пристроїв варто враховувати, що вони залежно від своєї складності можуть містити від невеликого (у межах одного або декількох десятків) до досить значного (сотень і навіть тисяч) числа різноманітних технічних рішень, що мають відношення до об’єкта в цілому, його вузлів,
деталей, механізмів, агрегатів тощо. Тому найголовніше завдання полягає у відборі таких технічних рішень, дані про патентну чистоту яких внаслідок їхньої значимості й важливості необхідно оцінити з точки зору патентної чистоти об’єкта в цілому.
Правильний вибір об’єктів для перевірки технічних рішень дозволяє досить істотно скоротити обсяг та час проведення експертизи.
4.6 Програма формування електронних примірників заявок на об’єкти промислової власності
Програма формування електронних примірників заявок на об’єкти промислової власності призначена для формування матеріалів заявок на об’єкти промислової власності на електронному носієві (дискета, CD-ROM, DVD). Версії
програмного забезпечення будуть оновлюватись. Остання версія завжди буде доступна на сайті Укрпатенту.
Для роботи з програмою необхідно запустити файл
XMLzayavka.exe.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Програма "формування електронних примірників заявок на об’єкти промислової власності" працює під операційною системою
Microsoft Windows 2000, XP, Vista. Для друку документів необхідна одна з програм Microsoft Word 2000, XP, і т.д. Також, для роботи програми необхідно встановити в систему програму-парсер msxml3.
Для цього завантажте файл msxml3.exe, який знаходиться у папці з програмою, та виконуйте дії, передбачені інструкцією з
інсталяції. Якщо в системі встановлено Internet Explorer 6.0, тоді
цей парсер вже є у системі.
Якщо у вас виникнуть проблеми при роботі з програмою пишіть на адресу xmlclaim@ukrpatent.org
У разі виникнення проблем з друком висилайте будь-ласка електронний примірник заявки.
Головне вікно програми має такий вигляд:
Кнопка Додати нову заявку на винахід відкриває вікно вводу даних, що необхідні для подачі заявки на винахід або корисну модель.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Кнопка Додати нову заявку на промисловий зразок
відкриває вікно вводу даних, що необхідні для подачі заявки на промисловий зразок.
Кнопка Додати нову заявку на знак для товарів і послуг
відкриває вікно вводу даних, що необхідні для подачі заявки на товарний знак.
У Списку заявок для формування електронного
примірника знаходяться заявки, дані стосовно яких уже були введені.
Для редагування інформації заявок із цього списку натисніть праву кнопку миші на назві необхідної заявки і у спливаючому списку оберіть пункт Редагувати обране поле. У
результаті відкриється вікно заповнення електронного примірника заявки з даними введеними раніше.
Для видалення заявки зі списку натисніть праву кнопку миші на назві необхідної заявки і у спливаючому списку оберіть пункт Видалити обране поле.
У групі Збереження заявки та документів для подачі
знаходиться поле для вводу Директорії збереження файлів із
заявками. За допомогою кнопки "" цю директорію або диск можна обрати у дереві каталогів. В обраній директорії буде створено нову директорію з назвою: Claim <дата збереження>
<час збереження>. Після збереження заявок Ви зможете побачити повний шлях до директорії з файлами:
Для подачі заявки до Укрпатенту потрібно зберегти заявку на дискету або компакт-диск. Якщо ви бажаєте подати заявку на дискеті, можете у полі Директорія збереження фалів із заявками
одразу ввести назву дисководу (наприклад: А:\). У разі, якщо ви бажаєте подати заявку на компакт-диску, необхідно зберегти
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
заявку на жорсткий диск, а потім записати її за допомогою спеціальної програми (наприклад: Nero).
Для збереження електронного примірника заявок на об’єкти промислової власності натисніть кнопку Зберегти файл з
заявками.
Якщо ви одразу бажаєте роздрукувати заявку для подачі до
Укрпатенту необхідно поставити позначку R у поле Друкувати
файли для подачі при збереженні. У цьому разі при збереженні
електронного примірника заявок вам необхідно буде обрати принтер та підтвердити друк заявок.
Якщо ви не поставили позначку R у поле Друкувати
файли для подачі при збереженні, ви зможете роздрукувати їх пізніше. Для цього призначена група Друк заявки та документів
для подачі.
У цій групі знаходиться поле для вводу Директорії з
файлами заявки. За допомогою кнопки “…” цю директорію можна обрати у дереві каталогів. Якщо ви не роздрукували заявку при збереженні, у поле Директорія з файлами заявки буде введено повний шлях до цієї заявки автоматично.
Для подачі заявки до Укрпатенту необхідно друкувати заявку та усі документи тільки за допомогою цієї програми.
Для друку заявки та документів цієї заявки необхідно натиснути кнопку Друкувати файл з заявками та документи.
4.6.1 Введення нової заявки на винахід (корисну модель)
У верхній частині можна обрати вид охоронного
документа та ввести такі дані:
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

[54] Назва винаходу (корисної моделі)
[51] Індекс(и) МПК
Крім того, можна обрати такі ознаки заявки:
Прискорити публікацію заявки

Здійснити патентування винаходу (корисної
моделі) в іноземних державах
Усі поля, позначені знаком *, обов’язково повинні бути заповненні заявником.
Праворуч від вводу даних розташовані кнопки:
·
Додати заявку на винахід (корисну модель)
додає заявку на винахід (корисну модель) до електронного примірника заявок на об’єкти промислової власності.
Якщо не були введені дані в усі поля позначені знаком *,
програма видасть вікно з попередженням та покаже поле, у якому саме не введені дані.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

·
Зберегти – зберігає дані заявки на винахід (корисну модель) в обраний файл. Цей файл має тип clm і може використовуватися тільки для завантаження даних заявки на винахід (корисну модель).
·
Завантажити – завантажуються дані заявки на винахід (корисну модель), що були збережені у файли з типом clm.
·
Відмінити – вихід з цього вікна без збереження введених даних.
Під верхньою частиною вікна розташований табулятор,
переключаючи який потрібно вводити усі інші дані.
Розглянемо усі закладки табулятора детально.
Для того, щоб переглянути, як заявка буде виглядати на паперовому носії при друці натисніть кнопку Переглянути. В
результаті відкриється документ Word з заявкою. Цей документ заборонено друкувати для подачі до Укрпатенту. Друкувати документи для подачі можна тільки при збереженні заявки та документів для подачі, або після збереження електронного примірника заявки.
Закладка [71] Заявники. На цій закладці необхідно ввести такі дані:
1) Найменування або прізвище, ім’я та по-батькові
заявника.
Якщо вибрано Юридична особа, то обов’язковим є Повне
найменування, та код ЄДПРОУ.
Зверніть увагу на те, що Повне найменування суб’єкта підприємницької діяльності містить зазначення організаційно- правової форми (повністю). Ця вимога є необхідною для подачі
усіх типів заявки.
Якщо вибрано Фізична особа, то обов’язковими є
Прізвище, ім’я та по-батькові.
2) Адресу та Поштовий індекс заявника.
У поле Адреса необхідно ввести повну адресу заявника.
Якщо потрібно, введіть дані й в інші поля.
Для зміни назви країни походження, натисніть на назві
країни лівою кнопкою миші і у спливаючому списку оберіть необхідну країну.
Якщо необхідно додати ще одну країну походження натисніть кнопку Додати країну. Кнопка Видалити видаляє
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
обрану країну зі списку, проте неможливо видалити усі країни зі
списку. Одна країна походження обов’язково повинна залишатися у списку.
Для того, щоб додати ще одного заявника, натисніть кнопку Додати нового заявника.
У цьому випадку усі введені дані стосовно заявника будуть записані у заявку і цей заявник з’явиться у списку заявників, які
були додані до заявки.
Поля з інформацією про заявника будуть підготовлені для вводу нових даних.
Якщо ви бажаєте редагувати інформацію про заявника,
який вже був доданий до заявки, натисніть кнопку Редагувати
обраного заявника або зробіть подвійне натискання лівої кнопки миші на рядку з інформацію про заявника у списку заявників, які
були додані до заявки.
Для того, щоб видалити заявника із заявки, натисніть кнопку Видалити обраного заявника.
Пам’ятайте, що дані у полях з інформацією про заявника завжди додаються до заявки, незалежно від того чи є цей заявник у
списку заявників, які були додані до заявки, чи немає.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Для того щоб редагувати інформацію про заявника або видалити його з заявки можна натиснути правою кнопкою миші на рядку з інформацію про заявника у списку заявників, які були
додані до заявки і у спливаючому списку обрати Редагувати
обране поле або Видалити обране поле.
Якщо ви ввели дані, але не натиснули кнопку
Додати
нового заявника
, то ці дані всеодно будуть додані до заявки.
Закладка [72] Винахідники. На цій закладці необхідно ввести такі дані:
1) Найменування або прізвище, ім’я та по-батькові
винахідника.
Усі поля у цій групі є необхідними.
2) Адреса та Поштовий індекс винахідника.
У поле Адреса необхідно ввести повну адресу винахідника.
Якщо потрібно, введіть дані й в інші поля.
Для зміни назви країни походження, натисніть на назві
країни лівою кнопкою миші і у спливаючому списку оберіть необхідну країну.
Якщо необхідно додати ще одну країну походження натисніть кнопку Додати країну. Кнопка Видалити видаляє
обрану країну зі списку, проте неможливо видалити усі країни зі
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
списку. Одна країна походження обов’язково повинна залишатися у списку.
Для того, щоб додати ще одного винахідника, натисніть кнопку Додати нового винахідника.
У цьому випадку усі введені дані стосовно винахідника будуть додані до заявки і цей винахідник з’явиться у списку
винахідників, які були додані до заявки.
Поля з інформацією про винахідника будуть підготовлені
для вводу нових даних.
Якщо ви бажаєте редагувати інформацію про винахідника,
який вже був доданий до заявки, натисніть кнопку Редагувати
обраного винахідника або зробіть подвійне натискання лівої
кнопки миші на рядку з інформацію про заявника у списку
заявників, які були додані до заявки..
Для того, щоб видалити винахідника із заявки, натисніть кнопку Видалити обраного винахідника.
Пам’ятайте, що дані у полях з інформацією про винахідника завжди додаються до заявки, незалежно від того чи є
цей винахідник у списку винахідників, які були додані до
заявки, чи немає.
Для того щоб редагувати інформацію про винахідника або видалити його з заявки можна натиснути правою кнопкою миші на рядку з інформацію про винахідника у списку винахідників, які
були додані до заявки і у спливаючому списку обрати Редагувати
обране поле або Видалити обране поле.
Якщо ви ввели дані, але не натиснули кнопку Додати
нового винахідника, то ці дані все одно будуть додані до заявки.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Закладка [98] Адреса для листування. На цій закладці
необхідно ввести такі дані:
1) Найменування або прізвище, ім’я та по-батькові
адресата.
Якщо вибрано Юридична особа, то обов’язковим є Повне
найменування.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Зверніть увагу на те, що Повне найменування суб’єкта підприємницької діяльності містить зазначення організаційно- правової форми (повністю). Ця вимога є необхідною для подачі
усіх типів заявки.
Якщо вибрано Фізична особа, то обов’язковими є
Прізвище, ім’я та по-батькові.
2) Повна адреса винахідника та інші контактні дані.
Для того, щоб змінити назву країни натисніть на назві
країни лівою кнопкою миші і у спливаючому списку оберіть необхідну країну.
Тип вулиці, вид будинку та вид квартири можна обрати з відповідного спливаючого списку, або ввести новий тип.
Інші дані вводяться у текстові поля з відповідною назвою.
Закладка Додаткова інформація. На цій закладці можна ввести дані, які не є необхідними, проте є суттєвими для заявки:
[86] Номер та дата подання міжнародної заявки
Дані щодо публікації міжнародної заявки

[74] Довірена особа або представник у справах
інтелектуальної власності
Номер та дата подання до Укрпатенту попередньої
заявки
Дані попередньої заявки в державі – учасниці
Паризької конвенції
Особа, Прізвище, Ім’я та По-батькові якої було введено у групі [74] Довірена особа або представник у справах
інтелектуальної власності повинна поставити свій підпис в друкованому варіанті заявки на проти свого прізвища у полі
Підпис(и) заявника(ів).
Для того, щоб Номер і дата подання до Укрпатенту
попередньої заявки були додані до заявки необхідно натиснути кнопку Додати введені дані до заявки. У іншому випадку ці дані
не будуть додані до заявки.
Дані стосовно попередньої заявки в державі – учасниці
Паризької конвенції, тобто поля [31] Номер заявки, [32] Дата
подання та [33] Держава подання можна додавати до заявки як окремо (для цього необхідно натиснути кнопку ">" напроти необхідного поля), так і разом (натиснувши кнопку ">>>").
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Для того щоб редагувати дані додані до заявки або видалити їх з заявки натисніть правою кнопкою миші на рядку з даними у таблиці і у спливаючому списку оберіть Редагувати
обране поле або Видалити обране поле.
Редагувати обране поле можна зробивши подвійне натискання на ньому лівою кнопкою миші.
Закладка Документи та проплати. На цій закладці можна ввести дані:
Документи що додаються
·
Платіжні документи
Для того, щоб додати Документ який додається до заявки
необхідно обрати Назву документа, ввести Кількість сторінок і
Кількість примірників та натиснути кнопку Додати документ. У
іншому випадку ці дані не будуть додані до заявки і пропадуть.
Для того, щоб додати Платіжний документ необхідно обрати Вид платіжного документа, ввести у поля інші дані та натиснути кнопку Додати платіжний документ до заявки. У
іншому випадку ці дані не будуть додані до заявки.
Для того щоб редагувати дані додані до заявки або видалити їх з заявки натисніть правою кнопкою миші на рядку з
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
даними у таблиці і у спливаючому списку оберіть Редагувати
обране поле або Видалити обране поле.
Редагувати обране поле можна зробивши подвійне натискання на ньому лівою кнопкою миші.
5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ І
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ
Можна розпочати цей розділ з посилання на лауреата
Нобелівської премії з економіки Еріка С. Маскіна (Eric S. Maskin).
Разом зі співавторами (Leonid Hurwicz та Roger B. Myerson) він отримав нагороду за теорію визначення умов успішного функціонування структурованих ринків без шкоди довкіллю. Але з точки зору предмету нашого розгляду, він цікавий не тільки цим, а й своєю знаковою роботою у співавторстві з Джеймсом Бессеном
(James Bessen) про послідовні інновації, патенти та інвестиції в наукові розробки.
Це дослідження відіграло істотну роль у дебатах про патенти на програмне забезпечення та започаткувало низку досліджень про те, що патенти не завжди є стимулом до інновацій,
а на динамічних ринках зменшують кількість інновацій і
ефективність їх функціонування. Більш пізні дослідження описували діяльність домінуючих гравців на ринку, які діють за стратегією захисних інновацій. Такі інновації ускладнюють діяльність нових гравців на ринку (насамперед, малих і середніх компаній), грають на руку компаніям-лідерам, які отримують зиск від своїх "бестселерів", але не на користь користувачів, які хотіли б мати більші можливості вибору.
Якщо звузити цю дискусію до царини авторського права, то маємо схожу ситуацію. "Авторське право і суміжні права - це необхідні умови розвитку творчості, які стимулюють авторів шляхом визнання і справедливої матеріальної винагороди. Ця система охорони права надає авторам гарантію розповсюдження
їхніх творів, виключаючи можливості несанкціонованого виготовлення копій чи піратства. А це, в свою чергу, забезпечує
вільніший доступ населення країн світу до культурних цінностей,


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал