Л. К. Грек Основи екології Курс лекційСторінка2/14
Дата конвертації27.01.2017
Розмір2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Тема 1. Сучасна екологія

План


1.1. Предмет вивчення, завдання сучасної екології

1.2. Структура екології

1.3. Екологічні проблеми сучасності

1.4. Еволюція антропогенної діяльності


Наука лише штучно розчленована на дисципліни, насправді ж це - єдина система знань і бачення світу.

М. Ф. Реймерс


  1. Предмет вивчення, завдання сучасної екології

Екологія як наука виникла і сформувалася в системі біологічних наук. Вперше термін „екологія” (грец. ойкос - місце проживання, логос - учення) ввів у науку видатний німецький біолог, природознавець, послідовник Ч. Дарвіна Е. Геккель (1866). Його визначення: „Екологія - це пізнання економіки природи, одночасне дослідження всіх взаємовідносин живого з органічними і неорганічними компонентами середовища”. Відтоді екологія розвивалась як наука про місце проживання живих організмів, переважно популяцій тварин. Як самостійна наука екологія сформувалася на початку XX ст. і впродовж довгого часу була частиною біології. Проте високі темпи зростання населення на земній кулі, бурхливий розвиток промисловості, транспорту, будівництва супроводжувалися дедалі більшими обсягами споживання природних ресурсів і обумовили великі зміни у навколишньому середовищі під впливом діяльності людини. В багатьох країнах світу загострилась екологічна ситуація, виникли регіони екологічної кризи, де якість середовища проживання не відповідала нормальним умовам функціонування живих організмів. У другій половині


XX ст. виникла необхідність дослідження середовища проживання людини. А це, у свою чергу, обумовило „екологізацію” багатьох галузей сучасної науки.

Нині екологія значно розширила предмет свого вивчення. За М. Ф. Реймерсом екологія - це: • частина біології (біоекологія), яка вивчає відносини (стосунки) організмів (особин, популяцій, біоценозів) між собою та навколишнім середовищем, тобто має той предмет вивчення, що його окреслив іще Е. Геккель;

 • дисципліна, яка вивчає загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного рівня. Під ієрархією розуміють розташування елементів, регіонів, систем ступінчастим рядом.

 • комплексна наука, яка досліджує середовище проживання живих істот, у тому числі й людини.

 • наука, що досліджує становище людини як виду, суспільства в екосфері планети, їх зв’язки з екосистемами і розмір впливу на них.


Завдання екології:

 • дослідження закономірностей функціонування живих систем різного рівня організації, в тому числі і біосфери;

 • розробка шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства та природи;

 • створення наукової основи для раціональної експлуатації природних ресурсів;

 • збереження середовища існування живих організмів та людини.

Методи екології:

 • статистичний, який передбачає отримання, обробку, аналіз первинних статистичних матеріалів;

 • балансовий метод, який дає можливість зіставляти наявність природних ресурсів із їх використанням;

 • порівняльний метод, який передбачає вивчення об’єктів через порівняння з іншими;

 • моніторинг - тривале спостереження та оцінка якості довкілля;

 • картографічний, який дозволяє застосовувати географічну карту для опису та аналізу певних явищ.


1.2. Структура екології
Екологія є міждисциплінарною наукою, оскільки екологічні проблеми в житті людства вийшли на перший план і їх розв’язанням почали займатися вчені практично всіх наукових напрямів - біології, геології, фізики, хімії, математики, соціології, економіки. Сьогодні існує близько 90 напрямів (розділів і підрозділів) сучасної екології, які сформувались впродовж останніх десятиліть в усіх галузях людської діяльності, де йдуть процеси екологізації. Ці напрямки умовно об’єднані в чотири блоки: біоекологію, геоекологію, техноекологію, соціоекологію. Особливості окремих блоків сучасної екології можна визначити так.

Біоекологія є головною складовою загальної екології. Вона вивчає відносини організмів (особин, популяцій, біоценозів) між собою та навколишнім середовищем. Біоекологія - основа сучасної екології.

Геоекологія, техноекологія, соціальна екологія є складовими соціальної та прикладної екології.Геоекологія вивчає специфіку взаємовідносин організмів і середовища їх існування в різних географічних зонах, дає екологічну характеристику різних географічних регіонів, розглядає наслідки видобутку корисних копалин, займається екологічним картографуванням.

Соціальна екологія займається вивченням специфічної ролі людини в довкіллі як соціальної істоти, вивчає шляхи оптимізації взаємовідносин людського суспільства з природою, займається формуванням екологічної свідомості, екологічної культури.

Техноекологія займається вивченням обсягів, механізмів і наслідків впливів на довкілля та здоров’я людини різних галузей, особливостей використання ними природних ресурсів (енергетика, промисловість, транспорт, військова справа, сільське господарство, космос).

Агроекологія - наукова дисципліна, яка вивчає взаємозв’язки людини з довкіллям у процесі сільськогосподарського виробництва. Головна мета агроекології - забезпечення сталого виробництва якісної біологічної продукції, збереження і відтворення природно - ресурсної бази аграрного сектора, ефективна екологізація всіх галузей сільськогосподарського виробництва.

Урбоекологія досліджує проблеми урбанізованих і промислових територій. Активно розвиваються такі напрямки, як екологічна техніка, екологічна політика, економіка природокористування та інші.

До нових напрямів екології можна віднести : • аудит екологічний - це екологічне обстеження підприємства, перевірка здатності виробничих систем до самоочищення й випуску екологічно чистої продукції;

 • бізнес екологічний - будь-яка комерційна діяльність, що поліпшує екологічні умови, сприяє охороні навколишнього середовища, екологізації виробництва.

 • менеджмент екологічний - це система ефективного управління природоохоронною діяльністю з використанням нових підходів, на базі адміністративних механізмів управління та економічного стимулювання;

 • політика екологічна – система концепцій, принципів, заходів, що визначає вплив суспільства на навколишнє природне середовище, тактику й стратегію екологічно збалансованого розвитку (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Екологія XXI століття
Загальна екологія

Соціальна та прикладна екологія

Біоекологія

Аутекологія

Демекологія

Синекологія

Екологія

Систематичних

Груп організмів


ГеоекологіяТехноекологіяСоціоекологіяЕкологія людини

Екологічні

аспекти:


Екологічні

аспекти:


Екологічна

освіта


Екологія

тварин


Атмосфери


Військової

діяльностіЕкологічна

культура


Екологія

рослин


Гідросфери


Енергетики

Екологічне

право


Екологія

грибів


Літосфери


Транспорту

Етнічна

екологія


Екологія

мікроорганізмівГеоаномальних зон

Промисловості

Екологія

і демографіяЕкологія закритих техносистем

Ландшафтна

екологія


Сільського господарства (агроекологія)

Екологія

і релігіяОснови

біоіндикаціїГеоінформаційні системи і екологія

Космічної

діяльностіЕкологічна

психологіяЕволюційна

екологія


Екологія і видобування корисних копалин

Екологічна

техніка


Екологічний

менеджментРекреаційна

екологія та заповідна справаЕкологічна

КартографіяУрбоекологія

Економічний

бізнес


Біосферологія

Економіка природокористування

Наукова теорія природокори-стування

Ноосферологія

Національна і глобальна екополітика

(політика еколого-безпечного розвитку)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал