Л. К. Грек Основи екології Курс лекційСторінка14/14
Дата конвертації27.01.2017
Розмір2.43 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Довкілля Черкащини
Охорона повітря

Забруднення атмосферного повітря Черкащини відбувається за рахунок стаціонарних та пересувних джерел. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу від автотранспорту переважають обсяги викидів промислових підприємств більше, ніж в два рази.

Стан атмосфери повітря Черкаської області можна охарактеризувати як стабільний: загалом в атмосферу області протягом року стаціонарними джерелами та пересувними засобами було викинуто 92,4 тисяч тонн шкідливих речовин, що на 0,2 тисяч тонн більше, ніж у 2001 році, але у порівнянні з 1990 роком обсяг викидів зменшився майже в 4 рази. В цілому по області щільність викидів на 1 км2 становить 4,4 тонн, а обсяг викидів забруднюючих речовин у розрахунку на душу населення – 66 кг.

Вирішальний вплив на стан атмосферного повітря відіграє автомобільний транспорт. В загальній кількості викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря на долю автотранспорту припадає 68% викидів.

Основними причинами високих обсягів шкідливих викидів автотранспортом є порушення транспортними підприємствами Закону України “Про охорону атмосферного повітря” в зв’язку з:


  • експлуатацією технічно-застарілого автомобільного парку;

  • відсутність належної системи контролю за якістю автомобільного палива, використання палива низької якості;

  • недостатньою увагою керівництва автотранспортних та інших підприємств до проблем охорони навколишнього середовища;

  • аварійним станом доріг;

  • продовженням використання етильованого бензину;

  • відсутністю на транспортних засобах каталізаторів знезараження відпрацьованих газів двигунів.

Це призводить до значного росту загазованості в зоні дихання людини, що, в свою чергу, веде до збільшення рівня захворювання та смертності населення.

В середньому за рік кожен автомобіль викидає в повітря до 1 кг свинцю. Розсіяний впродовж автострад свинець включається в біологічну круговерть, що сприяє свинцевому отруєнню людини, тваринного та рослинного різноманіття.

В розрахунку на 1 км2 області щільність викидів забруднюючих речовин від автотранспорту становить 3 тонни, але в м. Черкаси цей показник значно вищий – 293 тонни.

Від стаціонарних джерел забруднення потрапило у повітряний басейн близько 29,3 тисяч тонн забруднюючих речовин, що на 13% більше проти минулого року. В 2002 році викиди забруднюючих речовин збільшились в 15 районах та містах області, а особливо в м. Черкаси – на 1,5 тисяч тонн, Жашківському районі – на 0,6 тисяч тонн, Черкаському, Корсунь-Шевченківському районах та м. Ватутіне – на 0,3 тисячі тонн.

Збільшились викиди забруднюючих речовин від підприємств хімічної та добувної промисловості; від діяльності трубопроводного транспорту. Зростання обсягів викидів небезпечних речовин обумовлено, в основному, поступовим наращуванням обсягів виробництва основних видів промислової продукції, відновленням роботи тих індустріальних об’єктів, які раніше не працювали.

У 2002 році обсяги витрат на здійснення природоохоронних заходів підприємствами області склали 3,6 млн. грн., що сприяло зменшенню надходжень небезпечних речовин у повітряний басейн на 0,6 тис. грн. Із передбачених сум на проведення природоохоронних заходів у 2002 році освоєно 57% (2,6 млн. грн.).

В області викинуто 12614 тонн специфічних забруднюючих речовин, в тому числі аміаку – 1366 тонн (11%), пилу неорганічного – 841 тонна (7%), сажі – 232 тонни (2%), бензину – 313 тонн (3%), сірководню – 238 (2%). Викидаються також особливо шкідливі забруднюючі речовини, такі як циклогексан – 49,9 тонн, ацетон – 19,8 тонн, формальдегід – 7,7 тонн, фенол – 2,4 тонни, хлор – 0,4 тонн, свинець – 0,068 тонн, миш’як – 0,023 тонни, металічна ртуть – 0,004 тонни.

В розрахунку на квадратний кілометр області щільність викидів забруднюючих речовин в 2002 році по області становила 1401 кг, в 2001 році – 1242 кг, а в розрахунку на душу населення відповідно – 21 кг та 18 кг.

На екологічний стан в області негативно впливали, насамперед, підприємства хімічної промисловості (36%), по виробництву електроенергії, газу та води (15%), харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції (12%). Хоча частка цих підприємств у загальній кількості тих, що мали викиди у повітря області була незначною (20%), проте від них надійшло в довкілля 64% (18,7 тис тонн) всіх шкідливих речовин.

В середньому по області за 2002 р. одним підприємством викинуто в атмосферу


35 тонн шкідливих речовин, що майже на рівні минулого року. Серед підприємств основними забруднювачами атмосферного повітря в області є ВАТ “Азот”, Черкаська ТЕЦ, ВАТ “Черкаське хімволокно”, Золотоніське управління магістральних газопроводів та ін.

Охорона водних ресурсів

Використання водних ресурсів в основних галузях народного господарства збільшилось до 238, 8 млн. м3 у 2002 році проти 237,3 млн. м3 у 2001 році. На потреби сільського господарства, враховуючи зрошення та риборозведення використовується найбільша кількість води – 140 млн. м3 або 58,6% від загального використання, з них на риборозведення – 80 млн. м3.

Головним джерелом забруднення поверхневих водних об’єктів залишаються очисні споруди та каналізаційні мережі виробничих житлово-комунальних господарств, ВАТ “Черкаське хімловокно” та цукрові заводи.

Із діючих в області 38 комплексів очисних споруд більше половини потребують реконструкції.

В 2002 році в області нараховувалось 71 випуск стічних вод, із них 30% - це випуски господарсько-побутових стічних вод без очищення або з очищенням, що не відповідає санітарним нормам.

Прогресуюче погіршення стану очисних споруд господарсько-побутових стічних вод, відсутність достатньої кількості хлору для знезараження, невиконання запланованих робіт з будівництва та реконструкції призводить до значного підвищення бактеріального навантаження на поверхневі водоймища. Така ситуація погіршила якість річкової води.Земельні ресурси і їх охорона

На початок 2003 року земельний фонд області складав 2091,6 тисяч га.

Розораність території області складає 94%. Інтенсивні процеси водної ерозії максимально відбуваються на орних землях. Із 361,7 тис га сільськогосподарських угідь підданих водній ерозії 306,6 тис га (34,7%) складає рілля.

Особливої уваги заслуговує зміна правобережної лінії Дніпра, де швидкість горизонтальної ерозії берега може досягти 6,6 метрів на рік. Такі спостереження проведені лише по басейну Дніпра. Прояви вітрової ерозії на території області виявлені на площі


3,1 тис га сільськогосподарських угідь. З усіх дефляційно небезпечних грунтів 255,4 тис га – рілля.

Із загальної площі ріллі (1278,8 тис га), що знаходиться у обробітку, близько 309,7 тис га ерозійно-небезпечна, 588,3 тис га – кисла, близько 5 тис га – засолена. Сімдесят п’ять відсотків ріллі, крім агротехнічних, потребує проведення спеціальних заходів.

В розрахунку на 1 гектар посівної площі внесено мінеральних добрив 27 кг проти
26 кг у 2001 році і 158 кг – у 1990 році.

Компенсувати скорочення обсягів використання мінеральних добрив можливо було б за рахунок збільшення внесення органічних добрив, проте їх кількість в підприємствах щорічно зменшується, перш за все, через скорочення поголів’я худоби.

Земельні ресурси області, як і інші природні ресурси, зазнавали негативного впливу від розміщення небезпечних відходів у навколишньому середовищі.

На орних землях, майже в усіх районах області виявлено залишкові кількості пестицидів та важких металів – забруднювачів з непоодинокими випадками перевищення гранично допустимих концентрацій.Охорона і використання лісових ресурсів

Площа лісів та інших лісових площ області складає 336 тис га, або 16% від загальної площі (оптимальна – 19%). На одного жителя області припадає 0,2 га лісу. Ліси області виконують водоохоронні, санітарно-захисні, грунто-захисні функції і частково використовуються для лісозаготівель. Близько 90% лісів за складом порід відповідають ландшафтним умовам області.

Протягом 2002 року на землях лісового фонду проведені роботи по відтворенню лісів на площі 1242 га. З урахуванням специфіки природних умов області відновлення лісів проводяться в основному шляхом посадки і посіву лісу. В 2002 році в лісовому фонді області посаджено і посіяно 1151 га лісу, що на 3% більше ніж за минулий рік.

Велике значення для збереження водних та земельних ресурсів мають полезахисні лісові смуги, але у 2002 році, як в минулі роки, роботи не виконувались також, тоді, як в 1991 році лісові полезахисні смуги були створені на площі 80 га.

Недостатньо уваги приділяється поліпшенню санітарного стану лісів в зв’язку зі скороченням фінансування лісового господарства, обумовленим зростанням вартості техніки, механізмів та паливно-мастильних матеріалів. Підтвердженням цьому є те, що станом на 1 травня 2002 року залишок не вивезеної деревини, яка підлягає реалізації – 31,8 тис м3 (в минулому році – 28,6 тис м3). Таке становище призводить до виникнення лісових пожеж, сприяє розповсюдженню шкідників та хвороб лісу.

Сьогодні в умовах значної кількості екологічних проблем та вкрай обмежених ресурсів для їх вирішення, інвестиції у природоохоронне будівництво належать до національних пріоритетів охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів. Своєчасне виділення та освоєння інвестицій в охорону навколишнього середовища є одним із важливих факторів упередження виснаження та забруднення природних ресурсів та екологічних кризових явищ в області.

Додаток Б
Список термінів

(згідно із ДСТУ 2439-94. Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення)


Назви хімічних елементів ( відповідно: згідно з ДСТУ-загальновживані):
Аs арсен - миш’як

Ві бісмут- вісмут

Н гідроген- водень

С карбон – вуглець

Си купрум – мідь

Мп манган – марганець

Нg меркурій – ртуть

N нітроген – азот

Рb плюмбум – свинець

Sb стібій - сурма

S сульфур - сірка

Fе ферум - залізо


Назви хімічних сполук
Н2S гідрогенсульфур – сірководень

Н2О2 пероксид гідрогену – пероксид водню

Pb( C2 H5 )4 тетраетилат плюмбуму – тетраетилат свинцю

ПРО АВТОРА
Грек Любов Костянтинівна - старший викладач Черкаського державного бізнес-коледжу, викладач вищої категорії. Закінчила природничий факультет Черкаського державного педагогічного інституту (1980 р.). Викладає природничі дисципліни з 1980 р. В Черкаському державному бізнес-коледжі працює з 2001 р.

Навчальне видання

ГРЕК Любов Костянтинівна


ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ
Курс лекцій

Редактор А. М. Курінна

Коректор О. Ю. Рилова

Комп’ютерний набір О. М. Грек

Підписано до друку 07.07.04. Формат 60х801/8

Папір офсет. Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.

Умов. друк. арк. 5,38. Тираж 200 прим. Зам. № 1

Видавництво ТОВ „Інтеграл-Техноімпекс”18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 2
За довідками з питань реалізації

звертатись за тел. (0472) 64-05-15

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал