Кваліфікаційні вимоги до працівників лісового господарства головний лісничийСкачати 387.77 Kb.
Дата конвертації17.02.2017
Розмір387.77 Kb.
ТипЛекція
ЛЕКЦІЯ 11. . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ГОЛОВНИЙ ЛІСНИЧИЙ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує в зоні діяльності установи, об'єднання, облуправління, організації та підприємства (далі – підприємство) раціональне ведення лісового, а також мисливського господарства. Здійснює державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною й захистом лісів у зоні розташування підприємства. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо підвищення продуктивності та якісного складу лісів. Визначає перспективи розвитку лісогосподарського виробництва, напрями технічного оснащення його відповідно до вимог науково-технічного прогресу. Забезпечує постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва, скорочення затрат праці на проведення лісогосподарських робіт і виробництво продукції, поліпшення їх якості та ефективного використання лісових ресурсів для потреб народного господарства, населення та на експорт. Організовує приймання і передачу лісових земель, проведення лісокультурних, агро і гідролісомеліоративних, лісовпорядних та проектно-вишукувальннх робіт, вирощування лісового садивного матеріалу. Визначає основні напрями розвитку лісового насінництва і створення постійної лісонасіннєвої бази на селекційній основі. Організовує розроблення і контролює виконання заходів щодо відведення лісосік під головне рубання лісу та рубання, пов'язані з веденням лісового господарства, проведення доглядових рубань лісу та інших лісогосподарських рубань, відпуску лісу на пні, забезпечення протипожежної профілактики в лісах, охорони лісів від пожеж, незаконних рубань та інших порушень, захисту лісу від шкідників та хвороб, додержання правил сінокосіння, випасання худоби та інших лісових користувань. Здійснює загальне керівництво організацією і проведенням на підприємстві всіх технічних і виробничо-господарських заходів щодо охорони лісів від пожеж та лісопорушень, впровадження новітніх досягнень сучасної науки і техніки в галузі охорони лісів від пожеж, а також нагляд за додержанням на місцях технічних інструкцій, правил та інших вказівок щодо охорони лісів та навколишнього природного середовища. Забезпечує ведення документації з державного обліку лісів, державного лісового кадастру і галузевого ведення стану і використання земель лісового фонду. Сприяє лісовпорядним партіям, іншим проектно-вишукувальним організаціям у проведенні польових робіт, перевіряє якість їх виконання, проводить приймання виконаних робіт у масштабі підприємства. Забезпечує визначення ефективності впровадження нової техніки, технології та організації лісогосподарського виробництва. Розглядає проекти рішень з цих питань, державних і галузевих стандартів, а також складні раціоналізаторські пропозиції та винаходи з технології виробництва, готує висновки про їх відповідність вимогам економічної технології виробництва. Погоджує складні питання технологічної підготовки виробництва з виробничими підрозділами підприємства, проектними, науково-дослідними організаціями, представниками замовників. Здійснює заходи щодо атестації та раціоналізації робочих місць у лісогосподарському виробництві. Спрямовує творчу ініціативу працівників на вирішення перспективних і поточних завдань лісогосподарського виробництва. Надає організаціям-лісокористувачам, розташованим у зоні діяльності підприємства, необхідну методичну і технічну допомогу у раціональному веденні лісового господарства у закріплених за ними лісах та здійснює державний контроль за додержанням правил лісокористування, охорони й захисту лісів. Забезпечує підготовку й підвищення кваліфікації лісогосподарських кадрів. Вживає заходів для вдосконалення організації виробництва, праці й управління лісогосподарським виробництвом, впровадження технічно обґрунтованих трудових норм, прогресивних систем і форм оплати праці. Організовує реалізацію продукції лісового господарства та побічних лісових користувань. Керує працівниками лісогосподарських відділів та служб, координує і направляє діяльність підрозділів, які забезпечують технологічну підготовку лісогосподарського виробництва. Провадить затримку у встановленому порядку осіб, які допустили лісопорушення і порушення правил полювання, накладає арешт на незаконно добуту в лісі та на шляху з нього продукцію. Забезпечує оформлення і подання документів у правоохоронні та судові органи на цих порушників. Керує розробкою заходів щодо створення сприятливих і безпечних умов на лісогосподарських роботах, контролює додержання правил і норм охорони праці та виробничої санітарії у лісогосподарському виробництві.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: закони, постанови, укази, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи, що визначають напрями розвитку галузі і народного господарства і стосуються діяльності підприємства; правила і норми , передбачені лісовим і мисливським законодавством; вітчизняні та світові досягнення науки і техніки в галузі лісового господарства, передовий виробничий досвід; технологію виробництва, засоби механізації і правила їх технічної експлуатації; правила ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення території; економіку, організацію виробництва, праці й управління, кредитну і банківську справу; правила й умови приватизації, оренди, лісових торгів; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки; правила поводження з вогнепальною зброєю і порядок її застосування.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста - 3 років.

ГОЛОВНИЙ ЛІСОПАТОЛОГ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує впровадження у практику лісового господарства нових методів і засобів боротьби зі шкідниками і хворобами лісу. Забезпечує складання оперативних прогнозів розмноження шкідливих лісових комах і висновків про доцільність проведення винищувальних заходів боротьби з ними. Здійснює методичне керівництво щодо застосування на підприємствах нових способів і засобів боротьби зі шкідниками і хворобами лісу, а також керівництво з нагляду за ними. Вживає заходів щодо вдосконалення організації праці, управління, впровадження механізації лісозахисних робіт, технічно обґрунтованих норм виробітку, прогресивних систем і форм оплати праці. Здійснює заходи щодо атестації та раціоналізації робочих місць на лісозахисних роботах. Організовує надання лісогосподарським підприємствам та іншим лісокористувачам практичної допомоги у створенні й вирощуванні насаджень, стійких до пошкоджень комахами і хворобами лісу. Керує підготовкою рекомендацій про терміни проведення профілактичних та винищувальних заходів боротьби зі шкідниками і хворобами лісу, а також обґрунтуванням регіональних систем лісозахисних заходів. Проводить роботу з підвищення кваліфікації кадрів, які займаються захистом лісу від шкідників і хвороб, лісозахисних знань працівників лісового господарства і лісокористувачів. Організовує пропаганду і популяризацію питань захисту лісу серед населення. Керує працівниками структурних підрозділів спеціалізованої служби лісозахисту, контролює додержання трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: закони, постанови, укази, розпорядження, накази, нормативні та керівні документи, що визначають напрями розвитку лісового господарства і стосуються діяльності спеціалізованої служби лісозахисту; правила і норми, передбачені лісовим законодавством; досягнення науки і практики в діяльності з лісозахисту; технологію проведення, засоби механізації лісозахисних робіт і правила їх технічної експлуатації; правила проведення лісозахисних робіт в умовах радіоактивного забруднення території; економіку, організацію й управління лісогосподарським виробництвом; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – 3 років.ЛІСНИЧИЙ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю лісництва. Забезпечує виконання встановлених завдань, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, впровадження передової технології, нової техніки та прогресивних форм організації і стимулювання праці в лісогосподарське виробництво. Проводить роботу з атестації та раціоналізації робочих місць, використання резервів зростання продуктивності праці, зниження трудомісткості робіт (продукції, послуг). Організовує виконання лісокультурних, лісо- і гідролісомеліоративних та інших лісогосподарських робіт, профілактичних протипожежних заходів, заходів з охорони лісів від самовільних рубань, робіт із захисту лісів від шкідників та хвороб, лісонасіннєвої справи, побічних лісових користувань, підсобного сільського господарства, відведення лісосік та відпуск лісу на пні. Забезпечує своєчасне проведення робіт щодо заліснення ярів, балок, пісків, берегів річок та інших непридатних для використання в сільському господарстві земель, а також створення полезахисних лісосмуг за договорами з сільськогосподарськими формуваннями. Надає на договірних умовах сільськогосподарським та іншим структурам допомогу в організації ведення лісового господарства і здійснює державний контроль за правильністю лісокористування в лісах, закріплених за відомствами та організаціями, в зоні діяльності лісництва. Здійснює у встановленому порядку передачу захисних лісових насаджень в експлуатацію. Організовує роботу з поліпшення нормування праці, вивчення і впровадження передового виробничого досвіду, розвитку раціоналізації та винахідництва. Забезпечує технічно правильну експлуатацію машин, тракторів, агрегатів, устаткування та інших основних засобів, безпечні та здорові умови праці, а також своєчасне надання працюючим пільг за умови праці. Координує роботу майстрів виробничих дільниць та інших служб. Здійснює добір кадрів працівників, їх розстановку і доцільне використання. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції до заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу. Створює умови для виявлення творчої ініціативи та активності працівників у досягненні високих результатів роботи. Надає підтримку і забезпечує розповсюдження творчих починань. При закріпленні мисливських угідь здійснює заходи з організації мисливського господарства, охорони й відтворення диких звірів і птахів (біотехнічні заходи), веде боротьбу з браконьєрством, а також здійснює контроль за веденням мисливського господарства державними, кооперативними та громадськими організаціями, підприємствами та установами на закріплених за ними угіддях у зоні діяльності лісництва. Керує гасінням лісових пожеж на території лісництва. Виступає представником за дорученням керівника підприємства в судових органах у справі про лісопорушення та лісові пожежі. Забезпечує додержання правил відпуску лісу на пні, рубання лісу, побічного користування лісом, пожежної безпеки, санітарних і природоохоронних правил у лісах. Провадить огляд місць рубань і заготовленої деревини та іншої продукції лісу. Складає протоколи (акти) про лісопорушення, порушення правил полювання та пожежної безпеки в лісах. Перевіряє правильність складання підлеглими йому працівниками державної лісової охорони (лісової охорони) протоколів (актів) про лісопорушення і своєчасно подає їх керівництву підприємства. Надає допомогу лісовпорядним партіям, іншим проектно-вишукувальним та науково-дослідним організаціям у виконанні польових лісовпорядних, агро- й гідролісомеліоративних та інших робіт. Здійснює контроль за якістю виконання таксаторами польових лісовпорядних робіт, провадить приймання цих робіт. Витрачає за призначенням кошти, надані йому в підзвіт на зарплату працівникам лісництва, адміністративно-господарські витрати та інші потреби. Забезпечує виконання заходів з охорони праці та додержання трудового законодавства. Проводить виховну роботу в колективі та роботу з підвищення ділової кваліфікації працівників лісництва. Забезпечує облік та звітність про виробничу діяльність лісництва, а також внесення поточних змін у матеріали лісовпорядкування та книги обліку лісового фонду.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: лісове законодавство, постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи з питань ведення лісового господарства, охорони й захисту лісу; статут підприємства; біологію деревно-чагарникових порід та інших лісових рослин, а також тварин, шкідників та хвороб лісу; технологію вирощування лісових культур і захисних насаджень; будівництво гідротехнічних споруд; основи лісової пірології та пожежної безпеки в лісах, засоби і способи боротьби з лісовими пожежами; правила рубання та відпуску лісу на пні; правила ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення території; правила поводження з вогнепальною зброєю і порядок її застосування; основи економіки, організації виробництва, праці й управління, кредитної й банківської справи; правила та умови приватизації, оренди, лісових торгів, чинні положення з оплати праці та форми матеріального заохочення, порядок тарифікації робіт і професій робітників, пільги і компенсації, встановлені для працівників лісового господарства; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

ПОМІЧНИК ЛІСНИЧОГО

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює технологічне керівництво виробничою діяльністю лісництва. Керує роботами на вирощуванні лісових культур, лісового садивного матеріалу, рубаннях, пов'язаних з веденням лісового господарства, захисті лісів від шкідників та хвороб, у побічному користуванні лісом, лісонасіннєвій справі. Виконує роботу з відведення й таксації лісосік. Контролює своєчасне і точне виконання майстрами лісу, лісниками, тимчасовими пожежними сторожами і пожежними командами покладених на них обов'язків, дотримання працюючими на території лісництва лісозаготівельниками та самозаготівельниками правил відпуску деревини на пні, рубань лісу, пожежної безпеки і санітарних правил у лісах, порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічного користування лісом. Складає акти про лісопорушення, перевіряє правильність їх складання майстрами лісу і лісниками, провадить матеріально-грошову оцінку самовільно зрубаного або пошкодженого лісу. Проводить ревізії обходів і дільниць, перевірку стану охорони лісів сільгосппідприємств, закріплених за міністерствами, відомствами та організаціями. Здійснює контроль за виконанням агро-, гідролісомеліоративних, лісоосушувальних і проектно-вишукувальних робіт, а також застосуванням чинних нормативів, норм виробітку і розцінок. Проводить технічне навчання і виробничий інструктаж майстрів лісу, лісників і робітників. Розробляє проекти вирощування лісових культур і захисних лісонасаджень. Веде технічну документацію в лісництві, облік лісового фонду і систематично вносить поточні зміни в таксаційні описи і картографічні матеріали. Виконує обов'язки лісничого у разі його відсутності.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпорядження, накази, нормативно-методичні та інші керівні документи з виробничо-господарської діяльності лісництва; стандарти й технічні умови на продукцію лісогосподарського виробництва; технологію виробництва; засоби механізації і правила їх технічної експлуатації; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; чинні положення з оплати праці, форми матеріального і морального заохочення; правила охорони лісів від пожеж; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки.КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки ( спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Для спеціаліста та бакалавра – без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією не менше 3 роки.

МАЙСТЕР ЛІСУ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво працівниками на лісокультурних, лісомеліоративних, лісозахисних, протипожежних та інших лісогосподарських роботах, вирощуванні лісового садивного матеріалу та заготівлі лісового насіння на закріпленій за ним дільниці. Організовує роботу лісників і контролює виконання ними своїх обов'язків. Забезпечує виконання у встановлені терміни завдань з обсягів зазначених робіт та природоохоронних заходів, підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості робіт (послуг, продукції) на основі повного і раціонального використання лісогосподарських машин і знарядь, сировини і матеріалів. Організовує підготовку виробництва на дільниці, забезпечує розстановку бригад і робітників у бригадах. Перевіряє якість робіт (продукції). Здійснює контроль за правильністю лісокористування, охороною і захистом лісу на закріплених лісогосподарських дільницях. Проводить ревізії обходів і довіреного лісникам майна, а також веде роз'яснювальну роботу серед населення з питань збереження і збільшення лісових ресурсів. Перевіряє додержання лісозаготівельниками та іншими лісокористувачами правил пожежної безпеки в лісах, правил відпуску лісу на пні, правил рубання лісу, сінокосіння, випасу худоби та інших видів користування лісом, вживає заходів до усунення виявлених порушень і порушень правил полювання. Перевіряє складені лісниками протоколи про порушення лісового законодавства і правил полювання, а також самостійно складає протоколи про такі порушення і передає їх у лісництво. Вживає заходів щодо профілактики та ліквідації лісових пожеж з одночасним повідомленням про це лісничого. Дає вказівки лісникам та іншим робітникам щодо усунення порушень лісового законодавства, встановленого порядку ведення лісового господарства і лісокористування. Затримує у встановленому порядку осіб, винних у вчиненні лісопорушень, правил полювання, накладає арешт на незаконно добуту в лісі й на шляху з лісу продукцію. Провадить у встановленому порядку огляд речей, а також вилучення у правопорушників лісової і мисливської продукції, знарядь порушень і документи на них. Стежить за санітарним станом лісу і перевіряє повідомлення лісників про появу і поширення шкідників і хвороб лісу. Бере участь у відведенні й таксації лісосік, оглядає місця рубань, заготівлі лісоматеріалів, лісонасадження, відведені під підсочку. Здійснює державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною й захистом лісів, що перебувають у користуванні, оренді підприємств, організацій, закладів, сільськогосподарських підприємств та громадян (незалежно від форм власності), що займаються веденням лісового господарства. Контролює дотримання робітниками виробничої і трудової дисципліни, правил охорони праці. Веде облік обсягу та якості виконаних робіт. Впроваджує передові прийоми і методи праці, бере участь в організації атестації та раціоналізації робочих місць. Вживає заходів щодо забезпечення виконання робітниками норм виробітку, здійснює формування бригад, встановлює і своєчасно доводить до бригад і окремих робітників виробничі завдання. Проводить виробничий інструктаж робітників, вживає заходів для забезпечення виконання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації машин, механізмів, знарядь. Вносить пропозиції щодо присвоєння розрядів робітникам дільниці. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрачання фонду оплати праці, встановлений колективу дільниці, забезпечує своєчасне і правильне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Сприяє впровадженню і поширенню передового досвіду, розвитку творчої ініціативи, виконанню особистих виробничих завдань, впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Забезпечує впровадження технічно обґрунтованих норм праці і нормованих завдань, витрати матеріалів, стежить за своєчасним наданням працюючим пільг за умови праці, правильним і ефективним застосуванням систем заробітної плати і преміювання. Бере участь у розробленні заходів для створення сприятливих умов праці, підвищення культури виробництва. Сприяє створенню в колективі обстановки взаємодопомоги та вимогливості, розвитку в робітників почуття високої відповідальності за результати роботи. Подає пропозиції щодо заохочення працівників дільниці які відзначилися, та притягнення до дисциплінарної відповідальності порушників трудової та виробничої дисципліни. Бере участь в організації роботи з підвищення кваліфікації та професійної майстерності робітників і бригадирів, навчання їх суміжним професіям, розвитку наставництва. Веде виховну роботу в колективі.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи лісового законодавства, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничо-господарської діяльності; технологію і засоби механізації робіт у лісовому господарстві; границі ділянок обходів, що входять до них; місце розташування всіх протипожежних споруд, водойм і пунктів зв'язку; правила поводження з вогнепальною зброєю та порядок її застосування; норми і правила охорони праці; досягнення науки і техніки в галузі лісового господарства, охорони і захисту лісу; порядок тарифікації робіт і професій робітників; норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду; норми витрачання сировини і матеріалів; чинні положення з оплати праці; передовий досвід управління виробництвом; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства.КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Для бакалавра – без вимог до стажу роботи, дня молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією не менше 1 року.

МАЙСТЕР НА ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНИХ РОБОТАХ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво працівниками на лісосічних та нижньоскладських роботах. Забезпечує виконання у встановлені терміни завдань з обсягів заготівлі деревини заданого сортименту на головному рубанні лісу, рубаннях, пов'язаних із веденням лісового господарства, добування живиці, проведення інших лісозаготівельних заходів, підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції та робіт на основі повного використання технічних можливостей машин та устаткування, лісосічного фонду, виробничої площі, раціонального витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії. Стежить за раціональним поділом хлистів відповідно до стандартів та технічних умов. Провадить приймання, облік, складування та відвантаження деревини споживачам, забезпечує її збереження. Організовує підготовку дільниці, забезпечує розстановку робітників у бригадах, контролює додержання технологічних процесів, оперативно виявляє і ліквідує причини їх порушення. Бере участь у розробленні нових та удосконаленні діючих технологічних процесів, режимів і графіків виробництва. Перевіряє якість продукції і робіт, здійснює заходи до запобігання браку. Бере участь у прийманні закінчених робіт, пов'язаних із ремонтом технологічного устаткування, механізацією виробничих процесів і ручних робіт. Впроваджує передові прийоми і методи праці, суміщення професій, бере участь в організації атестації і раціоналізації робочих місць. Забезпечує виконання робітниками норм виробітку, ритмічну роботу лісозаготівельної дільниці, ефективне використання оснащення й інструменту. Здійснює формування бригад. Встановлює і своєчасно доводить виробничі завдання бригадам і окремим робітникам відповідно до затверджених програм і графіків виробництва Проводить виробничий інструктаж робітників, вживає заходів для забезпечення виконання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації машин, устаткування та інструменту, а також контролю за їх додержанням. Вносить пропозиції щодо присвоєння розрядів робітникам дільниці. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрати фонду оплати праці, встановлений колективу лісозаготівельної дільниці, забезпечує своєчасне і правильне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Сприяє впровадженню передового досвіду, розвитку творчої ініціативи, виконанню особистих виробничих завдань, впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Забезпечує впровадження технічно обґрунтованих норм праці та нормованих завдань, норм витрачання матеріалів. Вживає заходів щодо забезпечення виконання норм виробітку робітниками. Стежить за своєчасним наданням працюючим пільг за умови праці, правильним і ефективним застосуванням систем заробітної плати і преміювання. Бере участь у розробленні заходів для створення сприятливих умов праці, підвищення культури виробництва. Сприяє створенню в колективі умов взаємодопомоги та вимогливості, розвитку в робітників почуття високої відповідальності за результати роботи. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників дільниці та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які порушили трудову і виробничу дисципліну. Бере участь в організації роботи з підвищення кваліфікації та професійної майстерності робітників і бригадирів, навчання їх суміжним професіям, розвитку наставництва. Веде виховну роботу в колективі.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничо-господарської діяльності; технічні характеристики і вимоги до лісопродукції, яку заготовляє лісозаготівельна дільниця, технологію її заготівлі; лісівничі вимоги до розробки лісосік; устаткування дільниці і правила його технічної експлуатації; методи техніко-економічного і виробничого програмування; господарський розрахунок; порядок тарифікації робіт і професій робітників; норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду, норми витрачання сировини і матеріалів; чинні положення з оплати праці; передовий досвід управління виробництвом; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки ( бакалавр, молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Для бакалавра – без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією не менше 1 року.

ІНЖЕНЕР З ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує роботу з лісопоновлення, лісорозведення, лісонасіннєвої справи і вирощування лісового садивного матеріалу. Здійснює перевірку проектів вирощування лісових культур та захисних насаджень і підготовку їх до затвердження. Контролює агротехнічні строки і якість виконання лісокультурних робіт, робіт у лісових розсадниках, та на плантаціях, на заготівлі та зберіганні лісового насіння і створенні постійної лісонасіннєвої бази, а також додержання правил і норм охорони праці, правил пожежної безпеки в лісах під час виконання цих робіт. Бере участь у складанні виробничо-фінансового плану і оперативно-календарних планів лісокультурних робіт, розробленні та виконанні заходів протипожежної профілактики в лісах, технічного приймання, інвентаризації й обстеженні лісових культур. Веде книги обліку лісових культур, лісових розсадників, лісового насіння, площ, пройдених суцільними рубаннями лісу, а також облік і встановлену звітність із лісових культур. Розробляє заходи щодо підвищення ефективності лісогосподарського виробництва, удосконалення організації праці робітників й вирощуванні лісових культур і забезпечує їх впровадження. Розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо вдосконалення технології і засобів механізації лісокультурних робіт і готує висновки про доцільність їх використання на підприємстві. Вивчає передовий досвід організації лісокультурного виробництва і забезпечує його впровадження.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи лісового законодавства, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи з лісопоновлення, лісорозведення, лісонасіннєвої справи, вирощування садивного матеріалу, технологію лісокультурного виробництва; засоби механізації лісокультурних робіт, робіт у лісових розсадниках, на плантаціях, заготівлі лісового насіння; досягнення науки і передового досвіду в галузі технології та механізації лісокультурних робіт; основи протипожежної профілактики і правила пожежної безпеки в лісах; стандарти і технічні умови, що стосуються лісокультурного виробництва; основи економіки, організації виробництва і праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ.Провідний інженер з лісових культур: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з лісових культур І категорії не менше 2 років.

Інженер з лісових культур І категорії: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з лісових культур II категорії не менше 2 років.

Інженер з лісових культур ІІ категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з лісових культур не менше І року.

Інженер з лісових культур: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ІНЖЕНЕР ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує всі види лісокористування. Організовує планування, розподіл і підготовку лісосічного фонду до рубання, підготовку необхідної документації для закріплення лісосировинних баз, а також контроль за раціональним використанням лісових ресурсів, додержанням правил рубання та відпуску лісу на пні, очищення місць рубань і пожежної безпеки в лісах. Перевіряє якість відведення лісосік лісництвами і ведення ними технічної документації. Оформляє лісорубний квиток на право рубання й відпуску лісу, а також квитки на всі види побічного користування лісом. Веде зведену документацію з відведення лісосічного фонду і на побічне користування в лісі, книги обліку лісового фонду, доглядових рубань лісу; оформляє лісорубні квитки, а також виписує ордери на відпуск лісу на пні. Бере участь у складанні виробничо-фінансового плану і оперативно-календарних планів робіт з лісокористування, а також розробленні й виконанні заходів протипожежної профілактики в лісах. Розробляє заходи щодо підвищення ефективності лісогосподарського виробництва, удосконалення організації праці робітників, зайнятих на рубанні лісу, та забезпечує їх впровадження. Розглядає раціоналізаторські пропозиції з удосконалення технології й механізації на цих роботах. Вивчає передовий досвід організації лісокористування і забезпечує його впровадження.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативно-методичні документи та інші керівні матеріали з питань лісокористування; порядок розроблення виробничих програм і завдань; досягнення науки і передового досвіду у галузі технології і механізації робіт на рубанні лісу; всі види лісокористування; вимоги протипожежної профілактики і правила пожежної безпеки в лісах; технологію і засоби механізації робіт на рубанні лісу; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ.Провідний інженер лісового господарства: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з лісового господарства І категорії не менше 2 років

Інженер лісового господарства І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера лісового господарства II категорії не менше 2 років.

Інженер лісового господарства II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки ( спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера лісового господарства не менше 1 року.

Інженер лісового господарства: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ЛІСУ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує впровадження на протипожежних і лісозахисних роботах передової техніки, технології та організації праці. Розробляє та забезпечує впровадження заходів, спрямованих на виконання програм протипожежних і лісозахисних робіт. Розробляє об'ємні показники перспективних і поточних програм з охорони та захисту лісів. Сприяє підвищенню ефективності лісогосподарської діяльності шляхом недопущення лісових пожеж, осередків шкідників і хвороб лісу, а при появі їх вживає заходів до ліквідації на початку виникнення. Систематично контролює стан охорони лісів у лісництвах, проводить раптові та контрольні ревізії обходів та дільниць. Організовує та контролює проведення рекогносцирувального нагляду та служби сигналізації появи шкідників і хвороб лісу. Контролює роботу лісової пожежної станції. Координує роботу наземної та авіаційної охорони лісів від пожеж. Проводить нагляд за ходом будівництва лісових кордонів, протипожежних веж, телефонних ліній, а також стежить за станом цих об'єктів. Здійснює контроль за додержанням правил відпуску деревини на пні, пожежної безпеки, сінокосіння, випасу худоби, а також санітарного мінімуму в лісах. Готує і подає документи за дорученням керівництва підприємства про пожежі та лісопорушення у правоохоронні та судові органи, а також стежить за проходженням цих справ. Проводить перевірку стану охорони й захисту лісів сільськогосподарських підприємств, а також лісів, закріплених у довгострокове користування за організаціями, розташованими в районі діяльності підприємства. Веде необхідну технічну документацію і звітність з охорони та захисту лісів. Складає заявки на машини, устаткування, приладдя, отрутохімікати, які застосовуються в боротьбі з лісовими пожежами та шкідниками лісу. Контролює забезпечення у межах лімітів підприємства державну лісову охорону (лісову охорону) зброєю та боєприпасами до неї, форменим обмундируванням, транспортними засобами, таврами та іншим приладдям. Організовує навчання й підвищення кваліфікації працівників лісової охорони, тимчасових пожежних сторожів та особового складу пожежних команд. В пожежонебезпечний період складає графіки чергування і контролює їх виконання. Проводить масово-роз'яснювальну роботу серед населення з питань охорони лісу від пожеж і лісопорушень. Бере участь у прийманні звітів лісництв і підбитті підсумків роботи підприємства. Стежить за станом охорони праці, виробничої санітарії на протипожежних і лісозахисних роботах Аналізує разом з іншими спеціалістами виробничо-господарську діяльність підприємства. Сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників лісової охорони.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпорядження, накази, нормативно-методичні документи та інші керівні матеріали з питань лісозахисту та лісоохорони; правила ведення лісового господарства; вітчизняні та світові досягнення науки і техніки в галузі лісового господарства, охорони й захисту лісу; технологію і механізацію робіт з охорони й захисту лісу при боротьбі з лісовими пожежами, шкідниками і хворобами лісу; основи економіки, організації виробництва, праці та управління в лісовому господарстві; правила охорони праці при виконанні лісогосподарських, протипожежних, лісозахисних робіт; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ.Провідний інженер з охорони та захисту лісу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з охоронитазахисту лісу І категорії не менше2 років.

Інженер з охорони та захисту лісу І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з охорони та захисту лісу II категорії – не менше 2 років.

Інженер з охорони та захисту лісу II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки ( спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з охорони та захисту лісу не менше1 року.

Інженер з охоронн та захисту лісу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ІНЖЕНЕР-ЛІСОПАТОЛОГ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує лісопатологічне обстеження для розроблення проектів санітарно-оздоровчих і винищувальних заходів, спрямованих на поліпшення санітарного стану лісу та збереження його захисних і санітарно-гігієнічних функцій. Визначає й уточнює межі осередків шкідників і хвороб лісу, санітарний і лісопатологічний стан насаджень. Виявляє видовий склад шкідників і хвороб лісу, їх чисельність і розповсюдження в насадженнях. Проводить аналіз стану популяції найважливіших шкідників і визначає ступінь їх зараженості паразитами, хворобами і загибелі від хижаків. Визначає найважливіші біологічні показники стану популяції. Складає на підставі одержаних даних прогноз дальшого розвитку популяції шкідників і вирішує питання про доцільність проведення винищувальних заходів або обсяги вибіркових і суцільних санітарних рубань чи інших лісозахисних заходів. Розробляє комплекс лісозахисних, лісогосподарських, лісокультурних і організаційних заходів, спрямованих на оздоровлення насаджень і підвищення їх продуктивності, а також збереження і підвищення їх захисних та санітарно-гігієнічних функцій. Опрацьовує матеріали спостережень, складає зведені відомості осередків шкідників і хвороб лісу, відомості запроектованих санітарно-оздоровчих заходів і проводить необхідні розрахунки при складанні проектів авіахімборотьби. Здійснює методичне керівництво роботою техніків-лісопатологів. Контролює якість і обсяги робіт, виконаних техніками-лісопатологами. Проводить з робітниками інструктаж із охорони праці і правил пожежної безпеки в лісі. Здає роботу замовникові на обстеженій ділянці.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпорядження, накази, нормативно-методичні та інші керівні документи з лісопатологічного проектування, контролю, оформлення технічної документації, охорони й захисту лісу, правила рубання лісу та лісоексплуатації; біологію деревно-чагарникових порід; технологію лісовирощування; лісову ентомологію; лісову фітопатологію; технологію і методи проведення лісопатологічних обстежень; основи лісівництва, лісових культур, механізації лісогосподарських робіт, лісової пірології; засоби і способи боротьби з лісовими пожежами, протипожежну профілактику в лісах; чинні положення з оплати праці, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ.Провідний інженер-лісопатолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера- лісопатолога І категорії не менше 2 років.

Інженер-лісопатолог І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера-лісопатолога II категорії не менше 2 років.

Інженер-лісопатолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-лісопатолога – не менше 1 року.

Інженер-лісопатолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ІНЖЕНЕР З ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує виконання лісозаготівельних робіт, завдань з підсочки лісу та випуску лісохімічної продукції. Розробляє технологічні процеси і режими лісозаготівельного виробництва. Складає технологічні карти розробки лісосік та підсочки лісу. Бере безпосередню участь у розробленні поточних і перспективних програм лісозаготівель, об'ємних показників добування живиці та виробництва лісохімічної продукції. Складає плани-графіки освоєння лісосічного фонду, сортиментні плани заготівлі та вивезення деревини з лісу. Розробляє програми добування живиці, заготівлі осмолу, виробництва скипидару, смоли та деревного вугілля, а також хлорофіло-каротинової пасти, хвойно-вітамінного борошна, хвойно-лікувального екстракту тощо. Бере участь у впровадженні в лісозаготівельне та лісохімічне виробництво нової техніки, передової технології, прогресивних форм організації праці, атестації та раціоналізації робочих місць. Бере участь у прийманні та розробці лісосічного фонду головного та лісовідновного рубання лісу у розрізі лісництв (лісопунктів). Добивається підвищення ефективності використання лісосічного фонду та засобів лісозаготівель, а також лісохімічного виробництва шляхом більш повного використання осмолу та хвойної зелені. Здійснює контроль за раціональною розробкою деревини на верхніх і нижніх складах, ефективною роботою лісозаготівельної техніки. Вносить пропозиції керівництву підприємства щодо будівництва та утримання лісовозних доріг, реконструкції нижніх складів. Провадить розрахунки та складає заявки на лісозаготівельну, дорожньо-будівельну техніку та лісохімічне устаткування, вибухові матеріали для добування осмолу, спецодяг та інструмент для підсочки. Веде встановлену документацію з лісозаготівель, підсочки лісу та лісохімії. Здійснює контроль за додержанням норм і правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту на об'єктах робіт. Бере участь у виявленні причин браку лісопродукції, підготовці пропозицій щодо його запобігання та усунення. Контролює додержання технологічної дисципліни та правил експлуатації устаткування. Аналізує разом з іншими професіоналами виробничо-господарську діяльність підприємства. Бере участь у розробленні технічно обгрунтованих норм виробітку (часу), розраховує норми витрати сировини, матеріалів, інструменту, запчастин, палива та енергії. Розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо удосконалення технології лісозаготівельного та лісохімічного виробництва і готує висновки про доцільність їх використання на підприємстві.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні, методичні та інші керівні матеріали з технології та організації лісозаготівельного та лісохімічного виробництва, підсочки лісу, технологію лісозаготівель, підсочки лісу та лісохімії; основне технологічне устаткування на лісозаготівлях, у підсочці лісу та в лісохімії; технічні вимоги до сировини, матеріалів, лісопродукції; стандарти й технічні умови на лісопродукцію; перспективи розвитку лісозаготівельного та лісохімічного виробництва підприємства; систему технологічної підготовки лісозаготівельного та лісохімічного процесів; норми виробітку(часу), розцінки на лісозаготівлях; норми витрати сировини, матеріалів, палива, енергії на лісопродукцію; види браку лісопродукції та способи його запобігання; передовий досвід у галузі технології та механізації лісозаготівельного та лісохімічного виробництва; основи економіки, організації виробництва і праці на лісозаготівлях, у підсочці лісу та лісохімії; основи трудового законодавства.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ.Провідний інженер з лісозаготівель: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з лісозаготівель І категорії не менше 2 років.

Інженер з лісозаготівель І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з лісозаготівель II категорії не менше 2 років.

Інженер з лісозаготівель II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з лісозаготівель не менше 1 року.

Інженер з лісозаготівель: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) безвимог до стажу роботи.

НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ (МИСЛИВСЬКОЇ)

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю мисливської дільниці, розробляє поточні і перспективні програми щодо ведення мисливського господарства. Проводить роботу з охорони, відтворення та раціонального використання мисливських тварин, біотехнічних та інших заходів, організації виробництва і праці, атестації та раціоналізації робочих місць. Забезпечує проведення добування (відлову, відстрілу) мисливських тварин, відвантаження продукції. Організовує роботу єгерського складу та, в разі потреби, місцевих мисливців щодо знищення шкідливих для мисливського та сільського господарства тварин. Стежить за ветеринарним станом диких тварин. Відповідає за якість виконання робіт, правильність витрати кормів і матеріалів. Забезпечує ефективне використання трудових і матеріальних ресурсів, споруд, машин і механізмів. Провадить закупівлю промислової та сільськогосподарської продукції. Організовує облік, складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність дільниці. Контролює обґрунтованість норм праці і розцінок. Забезпечує додержання працівниками дільниці заходів з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Проводить заняття та інструктаж з підвищення кваліфікації єгерського складу, виховну роботу з єгерями та іншими працівниками дільниці, місцевими мисливцями та іншими особами з питань охорони природи. Подає пропозиції про заохочення працівників, які відзначилися, та накладання, в необхідних випадках, дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування заходів матеріального впливу. Створює умови для виявлення творчої ініціативи та активності працюючих у досягненні високих результатів праці.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи мисливського законодавства, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань ведення мисливського господарства; біологію та екологічний стан перебування мисливських тварин, способи і техніку полювання на них; досягнення науки і передовий досвід у галузі мисливствознавства; наукові основи економіки, організації виробництва, праці та управління; чинні положення про оплату праці та основи її нормування; основи цивільного і трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

МИСЛИВСТВОЗНАВЕЦЬ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь в організації роботи з охорони, відтворення і раціонального використання ресурсів мисливських тварин. Складає програму виконання біотехнічних і мисливсько-господарських заходів, боротьби з браконьєрством, впровадження досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду у практику ведення мисливського господарства та підвищення якості продукції полювання і організовує їх виконання. Вносить пропозиції щодо поліпшення використання мисливських угідь у господарстві. Веде роботу з розвитку мисливського собаківництва. Організовує і проводить роботу з обліку чисельності мисливських тварин. Здійснює контроль за додержанням правил і норм охорони праці на мисливсько- господарських роботах та під час полювання. Надає допомогу експедиціям і партіям у виконанні мисливсько-впорядкувальних робіт. Бере участь в атестації і раціоналізації робочих місць. Веде необхідну документацію і складає встановлену звітність про результати виробничої діяльності. Провадить масово-роз'яснювальну роботу серед населення з питань охорони тваринного світу. Контролює забезпечення єгерської служби зброєю та боєприпасами до неї, форменим одягом, транспортними засобами, мисливським приладдям. При необхідності керує роботою єгерів. Розглядає та подає документи за дорученням керівництва підприємства на порушників правил полювання і, в разі необхідності, – у правоохоронні та судові органи, а також стежить за проходженням цих справ.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: мисливське законодавство, постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні документи з питань мисливського господарства; біологію мисливських тварин; мисливське собаківництво, розведення диких тварин; методику обліку чисельності і обліку добування мисливських тварин, передовий досвід ведення мисливського господарства; основи економіки та організації праці; основи трудового законодавства; нормативи з праці на мисливсько-господарські роботи; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Провідний мисливствознавець: повна вища освіта відповідного наиряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації.Стаж роботизапрофесією мисливствознавця І категорії – не менше 2 років.Мисливствознавець І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією мисливствознавця II категорії не менше 2 років.

Мисливствознавець II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мисливствознавця – не менше 1 року.

Мисливствознавець: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ЄГЕР

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Провадить догляд та охорону диких тварин від браконьєрства в закріпленому обході. Заготовляє корми і підгодовує тварин. Веде облік запасів кормів. Складає протоколи на порушників правил полювання. Знищує шкідливих звірів. Веде реєстрацію мисливців. Бере участь в організації і проведенні індивідуальних та колективних полювань. Відстрілює й відловлює диких тварин. Виконує первинне оброблення (знекровлення, нутрування), консервування і здавання добутої дичини відповідно до чинних стандартів і технічних умов. Прокладає мисливські доріжки, стежки, обладнує бази. Перевіряє зброю, боєприпаси, пастки та інші знаряддя лову, інвентар, устаткування. Установлює самоловні пристрої. Виконує консервування об'єктів, устаткування, інвентарю, спорядження на мисливській дільниці після закінчення сезону полювання та їх розконсервування перед його початком. Ремонтує знаряддя лову. Бере участь у проведенні обліку чисельності диких тварин. Провадить роз'яснювальну роботу серед мисливців та місцевого населення щодо охорони, відтворення і раціонального використання державного мисливського фонду та правил полювання. Виконує роботи з додержання вимог охорони праці та охорони навколишнього природного середовища.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи біології мисливських тварин; правила і терміни полювання; положення про єгерський обхід, заказник, мисливське господарство, мисливську дільницю; інструкції, накази, розпорядження та інші керівні та нормативні документи з ведення мисливського господарства; межі єгерського обходу, заказника, мисливського угіддя; місця перебування і скупчення диких тварин; місця вирощування кормових посівів та посадок захисних рослин; місця розміщення біотехнічних споруд; способи обліку і добування диких тварин; правила тренування і використання мисливських собак; порядок здійснення заходів з охорони та відтворення диких тварин; способи первинного оброблення та консервування продукції полювання; способи боротьби зі шкідливими тваринами; стандарти і технічні умови на мисливську продукцію; Режим охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України та до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на даній території; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта, професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж практичної роботи за професією не менше 1 року.

ІНЖЕНЕР-ТАКСАТОР

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде облік, опис і вивчення лісових масивів для розроблення проектів організації і розвитку лісового господарства. Виконує в натурі окомірну і вимірювальну таксацію лісу, таксацію лісосік, контурне і таксаційне дешифрування аерофотознімків, обстеження лісових культур і дослідження природного поновлення лісу, закладає пробні і кругові площадки, організовує рубання модельних дерев, здійснює в натурі авторський нагляд за впровадженням у виробництво проектів організації і розвитку лісового господарства. Вивчає й аналізує виробничо-господарську діяльність підприємства лісового господарства за пройдений ревізійний період на ділянці, де проводиться лісовпорядкування. Розробляє на основі проведених дослідів лісогосподарські, лісокультурні та інші заходи на майбутній ревізійний період. Проводить підготовку таксаційних матеріалів для опрацювання їх на ЕОМ, бере участь у складанні планово-картографічного матеріалу й розробленні проектів організації розвитку лісового господарства. Контролює правильність підготовки ділянки до проведення таксації лісу, застосування норм виробітку і розцінок, а також якість і обсяги робіт, виконаних техніками-таксаторами. Провадить набір робітників, проводить інструктажі з охорони праці, виробничої санітарії, правил пожежної безпеки в лісі з веденням необхідної документації. Здійснює технічне керівництво роботою техніка-таксатора і робітників. Несе повну відповідальність за виконання доведених завдань і якість робіт. Здає щомісячно виконану роботу замовникові на ділянці лісу, щовпорядковується. Складає технічні і грошові звіти, веде польовий щоденник обліку робіт.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпорядження, накази, нормативно–методичні документи з лісовпорядкувального проектування, охорони та захисту лісу; правила рубання лісу й лісоексплуатації; лісову таксацію, технологію і методи лісовпорядних робіт, прилади та інструменти, що при цьому застосовуються; біологію деревно-чагарникових порід і технологію лісовирощування; основи лісової типології; робочі вказівки для заповнення картки таксації для опрацювання на ЕОМ, засоби і способи боротьби з лісовими пожежами, протипожежну профілактику в лісах; чинні положення про оплату праці та охорону лісу; основи трудового законодавства.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ.Провідний інженер-таксатор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-таксатора І категорії не менше 2 років.

Інженер-таксатор І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера – таксатора II категорії не менше 2 років.

Інженер-таксатор II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст)та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-таксатора – не менше 1 року.

ЛІСНИК

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює охорону лісів, стаціонарних пунктів спостереження за лісом, телефонних ліній, пізнавальних знаків для авіації, мостів і лісовпорядних знаків та іншого ввіреного йому майна в закріпленому за ним обході. Проводить державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом лісу, що перебуває в користуванні підприємств, установ, організацій, підприємств сільського господарства і громадян. Дає вказівки щодо усунення порушень лісового законодавства, правил пожежної безпеки, встановленого порядку ведення лісового господарства та лісокористування. Затримує у встановленому порядку осіб, винних у лісопорушеннях і порушеннях правил полювання, з накладанням арешту на незаконно добуту в лісі та на шляху з лісу продукцію. Проводить у встановленому порядку огляд речей, а також вилучення у правопорушників лісової і мисливської продукції, знарядь порушень і документів на них. Складає протоколи про виявлені порушення лісового законодавства, правил пожежної безпеки, правил полювання на землях лісового фонду або лісові пожежі і передає їх у лісництво або майстрові лісу. Повідомляє посадову особу вищого рівня про появу в лісі шкідників і хвороб лісу. В межах закріпленого обходу надає допомогу майстрові лісу в організації і проведенні лісогосподарських та лісокультурних робіт, контролю за відведенням лісосік, а також лісових ділянок під сінокосіння, пасовища та інші види користувань, показі в натурі при проведенні лісовпорядкування меж, межових знаків, квартальних просік, візирів тощо. Приймає і видає лісопродукцію.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: положення, інструкції, накази, розпорядження та інші документи, що відносяться до виконання його обов'язків; топографічні, ландшафтні та лісорослинні умови й особливості обходу; правила пожежної безпеки і санітарні правила в лісах; правила відпуску деревини на пні, правила і терміни полювання; правила сінокосіння, випасу худоби та інших побічних користувань у лісі, а також правила охорони праці; норми відповідальності за порушення лісового законодавства; правила поводження з вогнепальною зброєю та її застосування; порядок видавання та оформлення документів на різні види лісокористування, складання і пред'явлення протоколів про лісопорушення, порушень правил полювання, накладання арешту на лісову, мисливську та іншу продукцію; організацію і технологію робіт на сівбі й садінні лісу, сприянні природному поновленню, догляді за лісом та лісовими культурами, у побічному користуванні лісом, на заготівлі лісового насіння з лісонасіннєвого матеріалу; технічні умови і стандарти на лісове насіння та лісонасіннєвий матеріал, харчові продукти лісу, лікарські рослини і технічну сировину, деревну зелень, що заготовлюються; основні знання про будову деревини та її властивості; способи і засоби гасіння лісових пожеж; ознаки появи і поширення шкідників та хвороб лісу, правила приймання й видавання лісопродукції.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та спеціальна професійна підготовка. Без вимог до стажу роботи.ПРИМІТКА. У зв'язку з тим, що за чинними положеннями посада лісника відноситься до категорії робітників, яким встановлюється місячний посадовий оклад (тарифна ставка), кваліфікаційні розряди лісникові не присвоюються.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал