Кріслата Оксана Петрівна Дата народженняСкачати 309.39 Kb.
Дата конвертації11.04.2017
Розмір309.39 Kb.
Кріслата

Оксана ПетрівнаДата народження – 28 липня 1977рік

Посада – вихователь

Освіта – вища

Спеціальність за дипломом – соціальний педагог, викладач

Стаж педагогічної роботи – 15 років

Стаж роботи на даній посаді -15 років
Життєве кредо
Не той учитель, хто одержав виховання і освіту вчителя, а той, у кого є внутрішня впевненість у тому, хто він є, ким повинен бути, і не може бути іншим.


Педагогічне кредо
Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити.

(Стародавня мудрість)

СПРАВЖНЯ СУТЬ ВИХОВНОЇ РОБОТИ… ПОЛЯГАЄ ЗОВСІМ НЕ УВАШИХ РОЗМОВАХ З УЧНЕМ, НЕ В ПРЯМОМУ ВПЛИВІ НА УЧНЯ, А В ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ УЧНЯ.

А. Макаренко
МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ :
1. Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, звичаїв і традицій, зокрема, народних ремесел.

2. Виховувати учнів на принципах християнської моралі.

3. Здійснювати правове виховання молоді, ознайомлювати з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального кодексу України.

4. Привчати учнів до систематичного читання преси, перегляду телепередач з наступним обговоренням цих матеріалів

Інформаційно-пізнавальних годинах.5. Зміцнювати здоров’я учнів, добиватися сумлінного ставлення до уроків фізичної культури, спортивних секцій, ранкової зарядки.

6. Виховувати повагу до вихователів, викладачів, старших, батьків.

ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ:

  • Індивідуальний підхід.
  • Диференційований підхід.  • Врахування вікових особливостей, гармонію інтересів, потреб і бажань учнів.
  • Самодіяльність самостійність, відповідальність особистості за свою працю та поведінку.  • Зв’язок із життям.Утвердження здорового способу

життя учнівської молоді

Вступ
Одним із важливих напрямків національного виховання програми «Освіта» ( Україна XXI століття ) є утворення здорового способу життя, формування особистості, в якій поєднуються духовне багатство, моральна чистота і фізична досконалість.

Зважаючи на те, що в Україні поширилися процеси депопуляції: погіршився економічний стан, збільшуються вроджені вади здоров’я, а розповсюдження наркоманії та алкоголізму є сприятливим фоном для набуття аморальних вад молоддю, особливого значення набуває процес профілактики вживання наркотичних речовин учнівською молоддю. Піклування про здоров’я нації стає необхідною потребою кожного, хто працює в навчально-виховному закладі.Об’єктом освітянського напряму є формування здорового способу життя підлітків, фізичного здоров’я, духовної культури та розширення світогляду.

Мета. Сформувати в учнівської молоді знання, уміння і навички необхідні для ведення здорового способу життя та просвітницької роботи.

Завдання. Сформувати несприйнятливість до негативних впливів середовища, допомогти молодим людям повірити в себе, виробити силу волі, oптимізм, твердість характеру, почуття власної гідності, добробуту, милосердя.

Роль соціального добробуту у збереженні і

зміцненні здоров’я

Важливу роль у збереженні й зміцненні здоров’я відіграє рівень соціального благополуччя. Чим він вищий тим менша можливість виникнення факторів, що призводять до захворювання. Відомо, що рушійною силою життєдіяльності людини є потреби. Задоволення будь-яких з них супроводжується позитивними емоціями. Людина, яка немає відхилень у розвитку особистості, вже в підлітковому віці добре усвідомлює зв'язок між своїми діями, задоволення своїх потреб та позитивних емоцій.

Незадовільні житлово-побутові умови, низький рівень проживання, невпевненість у завтрашньому дні призводить людину до стану постійного внутрішнього напруження, стресу який спричинює порушення діяльності нервової системи, дисбалансу усього організму молодого покоління. Головний чинник який «стимулює» чи навпаки, перешкоджає багатьом формам девіантної поведінки (злочинність, бродяжництво, проституція) - це сім’я. Йдеться про те який характер стосунків між батьками, батьками та дітьми (відчуження або взаєморозуміння), повна чи неповна сім’я.

Водночас формування здорового психологічного клімату в групі, колективі, культури спілкування, культури міжособистісних взаємин, вироблення соціальної активності, активної життєвої позиції ведуть до запобігання факторів ризику, які спричиняють хвороби, де головним є психосоціальний стрес. Адже стресові стани є стимулюючими факторами в генезисі практично всіх захворювань, відбиваються на розвиткові здатності протистояти різним хворобам, знижують адаптаційні можливості організму. Цим питанням треба приділити належну увагу в усіх навчально-виховних закладах викладачам, особливо вихователям гуртожитків.

Відомо, що життєвий шлях кожної людини, зокрема, молодої людини, полягає через вибір певного способу життя та діяльності І тому система по формуванню здорового способу життя потребує врахування того факту , що кожна вікова група має свої притаманні лише їй специфічні особливості розвитку. Зокрема вихователі, працюють з дітьми - підлітками як віковою групою якій необхідно прищеплювати основи культури здоров’я.

За висловлюванням академіка М. М. Амосова, «..щоб бути здоровим , потрібні особисті зусилля, постійні та значні. Замінити їх не можна нічим». Ця теза втілюється в узагальнені психологічних установок, які приймає для себе людина, котра бажає мати добре здоров’я:

- для соматичного, фізичного здоров’я - я можу;

- для психічного - я хочу;

- для духовного, морального - я повинен.

Важливість усвідомлення необхідності подібного ставлення до здоров’я в українському суспільстві має декілька обґрунтувань. Так традиційно серед наших сучасників відчуття здоров’я пов’язується з фізичним станом тіла, але існує недостатнє розуміння важливості насамперед психічної складової здоров’я. Звичайно, у реальному житті емоційна (психологічна) складова здоров’я підростаючого покоління недооцінюється. Дослідження, проведені Українським інститутом соціальних досліджень в межах проекту «Молодь за здоров’я» показали, що часто найбільше чинять негативний вплив на психічну складову здоров’я підлітків учителі та батьки. Вони не розуміють, яким чином моральний тиск, приниження, покарання незадовільно впливають на загальний стан здоров’я, поширення захворювань кишково-шлункового тракту, центральної нервової системи, на розвиток особистості взагалі.Процес формування здорового способу

життя
Виховна робота з формування здорового способу життя ставить за мету досягнути змін у поведінці, що є результатом різноманітних цілеспрямованих дій. Процес формування здорового способу життя поки що недостатньо вивчено світовою наукою. Але встановлено, що зв'язок між знанням ( або інформацією) про ризики для здоров'я, які надають освітні, навчальні, пропагандистські проекти і програми та планова соціально - виховна робота, й поведінкою людини зовсім не є безпосереднім, інколи він узагалі відсутній. Більше того, наявність достатнього обсягу знань абсолютно не гарантує бажаної поведінки. Наприклад, відомим є факт, що найбільш поінформовані з питань шкоди нікотину є люди, котрі курять, а щодо впливу наркотиків на організм людини є особи, що вживають їх.

Змінити обсяг знань відносно легко, змінити ставлення важче, та й це рідко відбивається на поведінці людини.Знання. Оволодіння знаннями є вагомим результатом копіткої педагогічної роботи, оскільки це виробляє в учня прогнозоване ставлення і стає необхідною умовою для подальшого формування у нього здорової поведінки. Знання можуть впливати на ставлення і поведінку людей, які цікавляться проблемою здоров'я, можуть ніяк не впливати на тих, хто не зацікавлений у цьому.

Усвідомлення. Люди можуть по-різному усвідомлювати проблеми, що стосуються здоров'я, та шляхи їх вирішення. Вони можуть усвідомлювати проблеми, пов'язані зі здоров'ям інших, але не усвідомлювати своїх власних. Усвідомлення проблеми є важливою умовою для того, щоб людина прийняла рішення стосовно власної поведінки у формуванні навичок здорового способу життя.

Ставлення. Ставлення може відігравати важливу роль у зміні поведінки. Хоча відомо, що прояв деякого ставлення може бути неістотним і не впливати на зміни у поведінці людини. Наприклад, навіть при сформованості позитивного ставлення до контрацептивів молодь може не використовувати їх, якщо вони недоступні. Ставлення людини до здоров’я може впливати як на пошук інформації про здоров'я, так і на її поведінку, спрямовану на зміцнення, здоров'я. Набуття знань може ефективно змінювати ставлення людини до здоров'я, особливо, коли вплив супроводжується особистими інструкціями.

Упевненість у спроможності змінювати власну поведінку є важливим чинником у виборі й підтримці людиною поведінки спрямованої на вироблення навичок здорового способу життя.

Існує декілька шляхів зміцнення упевненості в здатності змінювати свою поведінку:

- пробудження інтересу до здорового способу життя;

- формування умінь, необхідних для зміцнення зорієнтованої

на збереження здоров’я поведінки;  • заохочення тимчасової (пробної) здорової поведінки.

Навички та вміння. Здоровий спосіб життя потребує наявності значної кількості пізнавальних, соціальних і поведінкових умінь. Наприклад, зміна дієти вимагає пізнавальних умінь, щоб визначати, яку їжу чи інгредієнти не слід (вживати, соціальних умінь, аби протистояти тискові сім’ї, їсти нездорову їжу і поведінкових вмінь, які спонукають до приготування здорової їжі.

Поведінка. Зміна поведінки є наслідком довготривалих попередніх змін. Теорія педагогічного навчання пропонує використовувати моделювання, формування вмінь, активне залучення аудиторії до активних дій і безперервність зворотного ефекту та його поширення, щоб забезпечити довготривалу зміну в поведінці людини.

Тобто процес формування здорового способу життя не є лінійним. Про це повинні знати педагоги, які здійснюють планову роботу з формування здорового життя чи реалізують тематичні ефекти. У кожній конкретній роботі мають бути очікуванні результати - те, чого організатори мають досягнути. Ці очікуванні результати мають бути реальними. Якщо організовується відео - лекторій, то малоймовірно, що його учасники змінять свою поведінку, важливо, щоб вони, як мінімум, оволоділи знаннями. Реальні очікувані результати дозволять правильно планувати педагогічно - виховну роботу, зробити її багаторівневою та комплексною, щоб впливати на спосіб життя.


Засоби впливу на формування здорового способу

життя

Здоров’я – це перша й найважливіша потреба людини, яка визначає його здатність до праці та забезпечує гармонійний розвиток особистості. Здоровий спосіб життя – це раціонально організований, активний, трудовий, загартовуючий та в той же час захищаючий від впливу навколишнього середовища спосіб життя, який дозволяє до глибокої старості зберігати моральне, психічне й фізичне здоров’я. Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я „здоров’я – це стан фізичного духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних дефектів”.

Формування здорового способу життя залежить тільки від нас самих, наших переваг, переконань та світогляду, є головним важелем первинної профілактики в укріпленні здоров’я населення через зміну стилю та укладу життя, його оздоровлення з використанням гігієнічних знань для подолання шкідливих звичок, гіподинамії та несприятливих сторін життя, пов’язаних з різноманітними ситуаціями.

Таким чином, під здоровим способом життя слід розуміти типові форми та способи повсякденної життєдіяльності людини, які укріплюють та удосконалюють резервні можливості організму, забезпечуючи тим самим успішне виконання своїх соціальних й професійних функцій, незалежно від політичних, економічних та соціально-психологічних ситуацій.

Для того щоб коригувати поведінку конкретного індивіда, існують різні засоби впливу. Вплив на поведінку особистості здійснюється на чотирьох рівнях: індивідуальному, груповому, рівні окремої організації (закладу, установи), рівні суспільства (громади).

Індивідуальний та груповий рівні включають сім'ю та ровесників, організаційний рівень - школу, позашкільні заклади, заклади профтехосвіти.

Метою впливу педагогічних проектів формування здорового способу життя на індивідуальному рівні є досягнення необхідних змін щодо: усвідомлення, знань, ставлення, само дієвості, уміння змінити поведінку, власне поведінки.

Прямий вплив на стан здоров'я молодого покоління має їхня взаємодія у межах групи. Вважається, що одним з механізмів впливу є заохочення молоді до здорового способу життя, наприклад, у сім’ї або групі ровесників.

Поширеним засобом у формуванні здорового способу життя є розробка проектів, спрямованих на поліпшення здоров'я на рівні організації. Об’єктами впливу таких проектів є школи, інтернати, училища та інші виховні заклади.

Для ефективно функціонуючої системи виховної роботи, спрямованої на формування способу життя учнівської молоді, націленої на покращення здоров’я, необхідна всебічно продумана організація контролю та керівництва закладу освіти. Питання контролю та керівництва виховною роботою по охороні здоров’я та формуванню здорового способу життя повинні входити в перспективне річне планування роботи закладу освіти, а також можуть виступати у вигляді складової частини навчальних програм.

Планування діяльності по контролю та організації системи формування здорового способу життя повинно охоплювати всі види та форми життєдіяльності закладу освіти, його взаємодії з соціальним середовищем.

Постановка цілей та задач охорони здоров’я учнівської молоді та виховання здорового способу життя повинна передбачати:

- створення в навчальному закладі освіти середовища, що сприятливо впливає на здоров’я та формування здорового способу життя учнів;

- формування знань про здоров’я, про фактори, що сприятливо впливають на здоров’я, про значення здоров’я для успішної навчальної та професійної діяльності, потреби піклуватись про своє здоров’я;

- формування вмінь складати правильний режим дня;

- навчання самоконтролю, самооцінці, взаємооцінці, саморегуляції здоров’я;

- знання взаємозв’язку компонентів здоров’я, принципів здорового способу життя;

- уяви про відповідальність людини за своє здоров’я;

- знання вікових особливостей фізичного і психічного розвитку здоров’я;

- знання визначення імунітету, способи підвищення імунітету;

- володіння методами самовиховання навичок здорового способу життя;

- вміння здійснювати саморегуляцію в різних видах діяльності, а також у кризових ситуаціях;

- вміння здійснювати самоспостереження за своїм здоров’ям;

-знати про негативний вплив на здоров’я шкідливих звичок (п’янства, паління, наркоманії, токсикоманії);

- вміння протистояти шкідливим звичкам;

- володіти знаннями про основи раціонального харчування;

- знання про сприятливий вплив фізичної культури та спорту на здоров’я молодої людини;

- наявність звички до занять фізичною культурою та спортом;

- володіння навичками самооздоровлення;

- залучення батьків до активної роботи по формуванню здорового способу життя.

Творча позиція вихователя спрямована не на зміну, а на розвиток особистості молодої людини, тобто його виховання. Творчість учня повинна бути спрямованою на зміну середовища навколо себе, творчість педагога - на формування здорового способу життя та розвиток молоді . Позиція педагога повинна бути творчістю у двох планах: в плані готовності перейти до нового способу взаємодії з учнями та в плані готовності підтримувати безперервну перебудову вихованцями свого досвіду.

Позаурочна діяльність спрямована на формування здорового способу життя, розвиток фізичної культури і спорту, надає можливості для самореалізації молодої людини. Це участь в роботі спортивних секцій, клубів, творчих об’єднань, конкурсах, змаганнях та інше. Власне ця діяльність має найбільший ступінь свободи в рішенні проблеми збереження здоров’я та формуванні навичок здорового способу життя. Власне в цій діяльності виникає більш тісне міжособистісне неформальне спілкування учнів, викладачів, керівництва закладу освіти. Крім методичного рішення проблеми, стоїть більш важлива задача: навчальний та виховний процеси, фактично роз’єднані раніше, повинні набути цілісну єдність, в якому буде розвиватись творчий потенціал суб’єктів навчально-виховного процесу. Отже, виникає питання про пошуки механізму такої інтеграції.

Сучасна молодь відчуває дефіцит в знаннях відносно формування, збереження та укріплення особистого здоров’я, в якісних консультативних послугах спеціалістів в області медицини, родинного виховання, психології взаємовідносин з однолітками, батьками, в профілактиці поведінкових хвороб (алкоголізм, наркоманія, паління, токсикоманія). В цій ситуації заклади освіти, державні структури, громадські організації в наскрізній системі повинні спрямовувати зусилля у наданні допомоги молоді.

При існуючій системі виховної роботи необхідно, насамперед, зробити акцент на участь органів учнівського самоврядування, громадських молодіжних організацій в роботі по формуванню здорового способу життя учнівської молоді, розвитку фізичного виховання та спорту у навчальних закладах освіти, профілактиці шкідливих звичок.

На рівні суспільства чинниками впливу на формування здорового способу життя є загальноприйняті в певному суспільстві соціальні норми поведінки громадська думка, закони і політика, фізичне та інформаційне середовище. Вони пов’язані з колективними цінностями, нормами взаємодії і поведінки, ставленнями, очікуваннями, поглядами більшості членів суспільства, взагалі рівнем розвитку засобів виробництва, економічної, культурної, соціальної сфери.
Навчальний заклад - центр формування

культури здоров’я

Загально відомо, що для збереження й зміцнення здоров’я необхідні рухова активність, повноцінне харчування, додержання режиму дня, відсутність шкідливих звичок. Але додержують цих правил одиниці. Це свідчить про низький рівень культури населення. Змушувати людину вести здоровий спосіб життя неможливо, але прищеплювати, виховувати культуру здоров’я необхідно. Саме навчальний заклад, незалежно від його спрямованості, є тим центром, де формування культури здоров’я, валеологічного світогляду учнівської молоді - майбутніх фахівців, керівників виробництв, працівників науково-дослідних інститутів, педагогів є першочерговою справою. Людина з вищою освітою, яка має високий рівень культури здоров’я, є пропагандистом здорового способу життя, власним прикладом доводячи дієвість здобутих знань і вмінь.

Від уміння педагога, вихователя адаптувати для сприймання дітьми й підлітками здобутих знань, багато в чому залежить стан їх здоров’я .

Запобігання стресам, депресіям, алкоголізму, СНІДу, венеричним захворюванням, профілактика наркоманії і токсикоманії, пропаганда здорового способу життя вимагають не тільки сучасних наукових знань, а й глибокого розуміння та практичного опанування сучасними формами і методиками просвітницької діяльності. Разом із тим проблема здорового способу життя зумовлена процесами глибокої трансформації та перетворень, які відбуваються в сучасному українському суспільстві. Психологічна напруга, нестабільність, апатія, цинізм - основні чинники, що ведуть до нездорової поведінки . Тому сьогодні існує гостра потреба педагогічного осмислення та аналізу системи формування здорового способу життя.

Важливими факторами, що впливають на вибір форм і методів роботи з підлітками є вікові особливості сприйняття ними інформації, авторитет різних референтних груп, що впливають на свідомість і поведінку залежно від віку молодої людини.

Характер підлітка потребує зміни засобів впливу на формування особистості. У цьому віці група ровесників є тим безпосереднім соціальним мікросередовищем, без якого він не може обійтися. У групі, рівним за соціальним статусом підлітки знаходять певний емоційний контакт і розуміння, оскільки членів групи хвилюють одні й ті ж або близькі проблеми. Серед ровесників підліток має можливість утверджувати своє «Я» шляхом демонстрації особистісних якостей у своїй діяльності, проявляючи себе серед собі подібних.

Враховуючи особливості юнаків та дівчат виховні заходи, спрямовані на формування здорового способу життя, мають перш за все впливати на формування групової свідомості шляхом індивідуальної та групової роботи з підлітками. З цією метою вихователі, в гуртожитку організовують тижні здоров’я, спортивні змагання між поверхами: «Козацькі забави», проводиться ранкова зарядка, учні займаються індивідуально в спортзалі. Проводять цикл заходів з пропаганди здорового способу життя: «Шкідливий вплив алкоголю, нікотину, наркотичних препаратів на організм молодої людини» та інше. Беруть до уваги сьогоднішні запити молоді і стараються працювати на перспективу.

Співпрацюють з батьками і вчителями, кураторами груп. Одним із питань такої діяльності, окрім інформування щодо здорового способу життя, профілактики негативних звичок стараються налагоджувати взаєморозуміння між дорослими і підлітками, готовність і вміння дорослих спілкуватися з ними, обговорювати проблеми, що останніх турбують. Також прищеплюють й розвивають в учнів уміння та навички громадської активності щодо розв’язання питань здоров’я, розвивають бажання та вміння допомагати членам сім’ї, найближчому оточенню, громаді тощо. З метою раціонального використання часу в гуртожитку вихователі забезпечують дотримання відповідного режиму дня. З учнями проводиться громадська робота, різні творчі і любительські заняття, відвідування театрів та інших культурних закладів міста, організовують різноманітні види відпочинку і розваг. Звичайно, деякі види діяльності учнів у вільний час спланувати не можливо, але більшість з них планувати можна і необхідно, причому проводити їх так, щоб вони викликали живий інтерес і активну участь у них юнаків та дівчат. Адже знання і навички, отримані підлітками у вільний час, реалізуються у навчальній, громадській діяльності.

Часто кажуть, що у кожної людини є дві дороги. Перша вузька, безводна, засіяна грудками, повна небезпек. Тільки наприкінці вона стає рівною, з родючими садами. Друга дорога - поросла квітами, сповнена насолод, а на при кінці стає кам’янистою, небезпечною. Якою дорогою підуть наші діти, що оберуть у житті, в певній мірі залежить і від вчителів - вихователів.
Використана література

- Єлиць В.В. Психологічна характеристика учнівського колективу, як об’єкт управління в системі виховання.— Луганськ: Пед. Кабінет.

- Скороход В. Формування культури здоров’я молоді через освіту // Основи здоров’я і фізична культура . - 2007 р. -

№ ll.-c.l-3.  • Формування здорового способу життя / Яременко та інші.- К., 2000о.- с. 169-216.

  • Олійник І.В. На допомогу класному керівнику. - Тернопіль: навчальна книга - Богдан, 2000. - с. 53.


Міністерство освіти і науки України

Вище художнє професійне училище №3

м. Івано-Франківська

ВІДКРИТИЙ

ВИХОВНИЙ ЗАХІД

Розробка сценарію

Вихователя гуртожитку

Кріслатої О.П.

Івано-Франківськ

e:\айфон\оксана робота\життя в гуртожитку\pc270120.jpg

ОЙ РАДУЙСЯ, ЗЕМЛЕ!

Дійові особи : Ведуча, Господар, Господиня, Звіздар, 2 Пастушки, Ангел,

3 Царі, Ірод, 2Воїни, Жид, Жидівка, Чорт, Колядники.

Ведуча:

Із святом великим, святом урочистим

Вас вітаєм нині ми на Україні

З ним приходить радість

В кожну хату – всюди,

Як в часи минулі знов святкують люди.

Святкують, радіють, що Христос родився,

Що в яслах, на сіні, він для нас явився.

В святковий цей вечір, в щасливу цю годину

Вітаєм старших, молодих, усю нашу родину.Дія перша:

Хата , стіл, на столі макітра з макогоном, глечики, глиняні миски, стільці в хаті не на місці, хата не прибрана.

Входить господиня в хату і ставить кошик на ослін.

Господиня: Ху, аж втомилася, поки зібрала гостинці і весь ярмарок оббігала і всі магазини обійшла. І треба ж було до останнього дня чекати з тими гостинцями. Нічого, зате все купила. Тут і горішки, і яблука, і цукерки. Буде чим колядників пригощати.

Господиня прибирає в хаті, застеляє стіл. Заходить господар

Господар: Парасю, то чому ще хата не прибрана, а колядники вже на нашій вулиці.

Господиня: Ой Боже, як ти мене налякав, Микито. Я думала, що то вже колядники зайшли в хату. Так чого ж ти стоїш, господаре мій? Підмети хату, застели долівку, а я ще маку втру до куті

Господиня сідає на ослін і тре мак

Господар: Мабуть я, Парасю спершу переодягнуся, бо якось так не личить статечному господарю гостей зустрічати.

Господиня: А певно, що не личить. Переодягнешся. Але спочатку хату підмети.

Господиня встає з ослона, облизує макогін і ставить макітру на стіл. Виймає зі скрині рушники і вішає на образ.

2

Господар неохоче бере мітлу, підмітає хату і стелить на долівці дідух.Господар: (тихо). Добрі господині вже давно все приготували.

Господиня: (ставить страви на стіл, кладе ложки). Що ти там воркочеш? Застеляй та переодягайся, а то чути як собаки гавкають. Певно вже йдуть колядники.

Господар: Я і худібку обійшов, січки нарізав, бараболі з льоху приніс в кухню і стежки промів, і кури на сідало впустив, а ти тільки сама наряжаєшся. І все тільки знаєш, щоб Микита, та й Микита.

Господиня: (лагідно). Та не бурчи, не бурчи, серденько ти моє. Вже все готове.(Ставить на стіл глечик з квасом, борщ, пироги). Хоч би чого не забути. А пиріжки які гарні вдалися. А ще мед забула поставити. Переодягайся, Микито, переодягайся, мій господаре дорогий (лагідно дивиться на чоловіка).

Господиня: я ще почеплю собі святкові коралі, ті , що мій любий чоловік подарував (всміхається і відчиняє скриню).

Господар: Парасю!

Господар: Чого тобі!

Господар: Подай мені пояс і зав’яжи мені, моя голубко.

Господиня: (пов’язує пояса і дивиться на чоловіка).Ой який ти гарний! Давай поцілуємося на святвечір, щоб все життя жили в злагоді і любові. (цілуються тричі).

Господиня: А мій милий гарно вбрався, гарно зачесався, штани білі, жупан білий усім сподобався.

Господар: Годі, жінко, годі.

Господиня: Ой, хтось до хати йде. Чи не колядники ?

Дія друга:

Вхід колядників:Колядники: Пане хазяїне, не зволь кричати, -

Дозволь у хаті колядувати!3
Господар:

Дозволяю!

Колядники:

І вдруге, хазяїне, дай же нам знати, -

Чи можна Звізду в хаті вітати?


Господар:

Дозволяю!

Колядники:

І втретє, хазяїне, дозволь співати, -

Христа у яслах вам прославляти!Господар:

Дозволяю і втретє!


Коляда:


"Добрий вечір тобі...Звiздар:

Добрий вечiр, господарi,

Мир i щастя в хату.Ангел :

Над Вертепом зiрка сяє,

Де син Божий спочиває,

Що з небес прийшов до нас,

Благовiстя нам приносить,

Всьому свiтовi голосить,

Що настане добрий час.Пастух 1:

Приймiте нас добрi люди до своєї хати,

Бо прийдеться у дорозi марно замерзати.Пастух 2:

Iдемо ми в Вифлеєм Богу помолитись,

Iдемо ми Iсусовi до землi вклонитись.

Коляда:

"Нова радiсть стала"


Жид:

Добрий вечiр, господарi, хто вас тут вiтає

(до колядникiв)

Чого розкричались,

Слова вашi - то пусте,

Головне - то грошi,

В кого грошi - той закон,

I премудрий Соломон,

Як до мене ви б зайшли,

то бiди б не знали

В мене вiдро самогонки,
4
Випив - крутяться свiти.

Можна в корчмi добре сiсти,

Можна смачний обiд з'їсти,

Маю курки, маю булки,

Маю пиво,маю мило,

Ну купуйте, в мене живо!Пастух 1:

Забирайся жиде з хати, бо торгу не буде,

Зараз хочуть св'яткувати усi чеснi люди,Жид:

Коли грошей забракує, то вам Мошко заборгує

Пастух 2:

Виганяйте жида з хати, ми не хочем торгувати

Жид:

Що воно у свiтi дiє, Мошко нiц не розумiє

Пастух 1:

Досить лиха ти надiяв, зло в народi ти посiяв,

Вiддавна робив ти лихо, а тепер сиди вже тихо.Жид:

Ой, то ви так помудрiли, треба щоб ви подурiли,

Щоб вам циган конi вкрав,

Щоб у найми ви пiшли,

Щоб вас чорт у пекло взяв.Чорт:

Хто мене тут споминає,

I в св'ята не забуває,

Там де бiйки, сварки, крики,

Грають там мої музики,

Там де рiзнi шахраї, там товаришi мої

А де всякi чарiвницi, там мої рiднi сестрицi,

За те й iм'я таке маю, чортом мене називають,

Добре, жиде, ти мiй милий, треба так робити,

Я поможу тобi в свiтi дуже добре жити.


Пастух 2:

Поможи Боже позбутися тої нечистi!!!

Ангел :

Мир вам браття мої милi,

Тут слабi пекельнi сили.

Нiчого ся не лякайте,

Тiльки вiру в Бога майте

А хто Бога споминає,

ТО там мiсця чорт не має,

Бог мене сюди послав,

Щоб я вас охороняв,

Стерiг в хатi i на полi,

Вiд усякої недолi.

5Жид:

Чуєш, що воно сказало?


Чорт:

Не журися, любий свате,

Буду я людей цькувати,

Щоб на нашу йшли дорогу,

Менше щоб молились Богу,

Один одного щоб били,

I горiлку добре пили.Ангел :

Геть звiдси, нечиста сила!

Жид:

Я вам свого не прощу

Про все Iроду скажу

(Про все Iроду "настучу")


Дія третя:

На середині, спиною до глядачів стоїть Ірод і муштрує воїнів.На команду “Ать!” вони марширують то в один, то в інший бік. Іроду це все дуже подобається. Він вилазить на “трон”, стає в різні пози, імітуючи пам’ятник “вождю”. Воїни дефілюючи повз нього щоразу горлають “Ура”. Входять троє Мудреців, спиняються в дверях. Ірод їх не помічає. Нарешті один з Мудреців покашлює. З несподіванки, Ірод мало не падає з трону. Поспіхом сідає і набундючується. Воїни стають струнко обабіч. Ірод дає знак мудрецям наблизитися.

 Ірод: Я Ірод...Воїни (разом): У-р-р-а (Далі після кожної фрази Ірода вони кричать “Ура!”)

Ірод: Будівник держави...

Отець народів...

Знаний хлібороб...

Свої діла у книгах я прославив,

Я без горілки підданих заставив,

На свіжу голову мені служили щоб! (Воїни тричі кричать “Ура!” Ірод набундючується. Робить знак булавою Мудрецям)

 Ірод: Хто будете? В якій до мене справі?

Я страх люблю з народом розмовляти.

То, що нового у моїй державі?Мудрець 1: Дізнавшись про народження Дитяти ми рушили поклін йому віддати!

6

Ірод: Велика честь якомусь Немовляті

Мудрець 2: Те Немовля над світом запанує,

Бо то родився над царми Цар,

Що нас від темряви й неправди порятує.
Ірод (тихо убік): Ой, серце щось лихе мені віщує...

Мудрець 3: Тебе прийшли ми, царю, запитати

Чи ти не знаєш де його колиска?


Ірод (поволі, роздумуючи):

Де він родився? Звідки можу знати...

Та серцем чую...Він десь дуже близько...

(рішуче)

Ідіть, знайдіть! Від мене поклоніться,

Складіть дари і знов сюди спішіть,

З царем новим пізнатися годиться...

Мені про все докладно розкажіть!!

 

( Мудреці відкланявшись відходять)

 

Ірод (встаючи з трону):

Дитя над світом хоче панувати -

Ще Немовля, а вже несуть корону!

А скільки Ірод мусить гарувати,

Щоби вкінці добутися до трону?!

Гей, воїни! Готуйтесь до походу!

Бо царство я підважити не дам!

Забийте всіх дітей , двох літ від роду!

Загинуть ці — жінки нових народять!

Виконуйте! Чи щось неясно вам??

 

(Воїни салютують і марширують геть)

 

Дія четверта:Пастух 1: У яслах, на сіні ми бачили Бога,

Коліна схилили пред Ним,

Родився Правитель для світу усього - 

У вірі Йому присягнім.

 

7

Мудрець1: Прийшли ми здалека в яскиню убогу,

Щоб шану зложити Царю.

Принесли ми віру палку від народу,

Любов і надію свою.Мудрець3: Я золото дарую Немовляті,

Яке збирали люди небагаті.

Його збирали теслі з ковалями,

Всі ті, у кого руки з мозолями.

То золото дорожче всіх скарбів

Воно добуте роботящими руками. Мудрець2: Я дарував Царю пахуче миро,

Просив збудити в людях спрагу щиру

До пізнання наук і до просвіти,

Щоб манівцями в світі не блудити.Мудрець1: Я для Царя приніс священний ладан,

Щоб Він над нами мав найвищу владу.

Йому щоб вірою і правдою служити,

І в Його царстві вовік віків жити!


(Забігає захеканий Ірод)

 

Ірод: Стояти всім! Мовчати!

Кому ви тут зібрались присягати?

Зібралися підважити мій трон?

І потоптати мій святий закон?

Неначе Ірод вже не має влади?

Вперед вояки! Придушити зраду!

(Воїни не зважають. Стоять, балакають, ігнорують Ірода. Ірод підходить до них, не знає що вдіяти. Нарешті постукує одного з воїнів по плечу)

 Воїн 1: Хто там?Ірод: Не підеш? Ти ж давав присягу!

 Воїн 1: байдуже): Я дав, я взяв...

 Ірод: Згубив відвагу?!!

Воїн 2: Ми, царю, воїни, не кати!

За що невинних убивати?

Гріха такого ми не хочем!

Щоб від дітей ховати очі! (Воїнам набридають ті розмови. Взявшись попід руки вони йдуть геть, по-приятельськи розмовляючи. По дорозі пропонують присутнім на продаж свою зброю та обладунок. Потроху розходяться всі. Ірод залишається сам. Якийсь час стоїть розгублено.)

 Ірод: Я з натовпу вийшов, я вийшов з народу.

Я правив і вів і дістав нагороду.

Без маси, без влади не жити тепер.

Кінець. Це вже все. Невблаганная смерть.

8

З’явись, забери мене геть з цього світу.Бо тут мені більше нема чого жити...

(Входить Смерть, закутана в біле покривало. Наближається, скидає покривало. Це молода дівчина. Ірод вражений)

 

Смерть: А ти гадав, - що я — з косою?

Це ти зробив мене такою

Ірод: Але ж...

Смерть: (перебиває):

То правда, всюди я літала,

Де булава твоя вказала...

Ти гнав війська за валом вал - 

Я там справляла пишний бал.

Ти на кістках зводив палаци - 

Я там хорошу мала працю.

Ти люд морив за думку й слово - 

Я ж мала урожай готовий.

 Ірод: Я ж будував нове життя,

Новий народ творив уміло!

Смерть: Ти душу брав — я брала тіло.

Створив ти пекло золочене,

І не один згадав про мене,

І не один благав “Прийди”...

Приходила, мов порятунок,

І не коса — лише цілунок,

І вічний сон, і забуття...

Ірод: Тепер мене бери в могилу

Хоч я і цар — життя немиле

І булава недорога...

Смерть: (перебиває):

А ти не цар — ти мій слуга!

А я cлугу свого шаную...

Де правиш ти — там я паную.

Іди по світу. Десь побачиш

Ще тлуми темні і ледачі - 

Там будеш мати знов можливість

Про світ новий, про справедливість

Цікаві байки розказать.

Дивись — на трон і посадять,

А я збиратиму данину..

Іди, шукай, знайди країну!

 (Ірод покірно іде. Смерть слідом, ховаючись під покривалом)
9
Дія п’ята:
 Ангел: Зруйноване царство неправе,

Повалений Ірод кривавий,

Відкрилася світла дорога - 

По ній вирушайте із Богом.

Брат братові руку подайте,

Неприязнь, мов зброю, сховайте,

Всі разом брати-християни - 

Не вернеться Ірод поганий!


Звіздар: Дзвенять срібні дзвони і сурми лунають!

На небі ангели “Осанну” співають.

І люди радіють від співу того.

Христос народився!


  Всі: Славімо його!


Пастушок 1:

Добре сталось, слава Богу,

Тож збираймося в дорогу!Пастушок 2:

Але заки вийдем з хати,

Треба щастя побажати.Нашу рідну коляду гарно заспівати

Коляда: Возвеселімся всі разом нині

Пастушок 1:

Пізній час, пора рушати,

Треба лиш повіншувати.

В день Різдва Христового

Ми прийшли в ваш дім,

Щоб добра і злагоди побажати всім.Колядник 1: Віншуєм вам нині усі добрі люди,

Нехай поміч Божа завжди з вами буде.

Хай кожної днини, кожної години

Бог благословить, біда хай загине!


Колядник 2: Бувайте здорові разом з діточками,

Нехай смутку й горя не буде між вами,

Худібка і джмілка нехай виростає,

А град, вогонь, туча – нехай вас минає

Нехай добре родить жито і пшениця,

10

Усякеє збіжжя, усяка пашниця.Христос ся рождає!Жид:


Я вiншую вас як жид:

Хай ся грiш у вас держит,

Най від вас уся біда біжить.

Най сі доє молоко

Від корови й від бико,

Хай ся кури вам несут, хай яйце знесе когут.

А за тую віншину - дайте щось,

бо я вже йду.


Жидiвка:

Я вiншую як жидiвка:

хай буде у вас горiлка.

Як горiлки в вас нема, то купiть собi вина !


Колядник 3: Із всіма святами вітаєм вас щиро

Щоб щастя-здоров’я в вашу хату плило

Щоб свят ви діждались кращих, як нині

Христос родився на Україні!Господарі пригощають колядників солодощами.

11

Використана література1.Інтернет-джерела.

2.Литвин-Кіндрат С.Д. Глибоке коріння,широке гілля/ Журнал Жінка,грудень,2012.-с.4.

3.Сосенко К.Різдво-Коляда і Щедрий вечір//Культурологічна оповідь.-Київ:Український письменник,1994-С.З-4.

4.Шкільні свята та розваги:збірник сценаріїв/Тернопільський обласний інститут післядипломної освіти;Ред.кол.: Тимчишин О. та ін..-Т.,1998.-С.36-37.5.Хрін В.- християнські звичаї:Календар.- 3.,Пегас/Галицько-Волинське братство.-1992.- с.7.

Наші будні та свята

e:\oleggggggg\оксана робота\життя в гуртожитку\dscf0261.jpg

e:\айфон\оксана робота\життя в гуртожитку\pc260064.jpg e:\айфон\оксана робота\життя в гуртожитку\pc260082.jpg

Козацькі забави e:\айфон\оксана робота\життя в гуртожитку\p4220292.jpge:\айфон\оксана робота\життя в гуртожитку\p4220289.jpg

На прощі у Погоні

e:\айфон\оксана робота\життя в гуртожитку\p5140064.jpg

e:\oleggggggg\оксана робота\життя в гуртожитку\p5140030.jpg

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал