Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальностіСторінка9/14
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.43 Mb.
ТипКонтрольна робота
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

В. Такі лекції важко сприймаються студентами.

Г. Курсову роботу написано першокурсником.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Стильові різновиди української мови. Особливості вживання офіційно-ділового стилю.ІІІ. Укладіть документ: заяву про надання відпустки.


Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 6І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильний варіант оформлення особистих даних.

А. Розведений. Маю доньку і батьків.

Б. Одружений. Жінка – Вепряк Ольга Іванівна, 1980 р.н., вчитель.

В. Не одружений. Батько – Перців Іван Петрович, 1965 р.н., сантехнік. Мати – Перців Галина Петрівна, 1963 р.н., продавець.

Г. Не одружений. Тато – Перців Іван Петрович, 1965 р.н., сантехнік. Мама – Перців Галина Петрівна, 1963 р.н., продавець.

2. Усна форма, невимушеність спілкування, використання позамовних чинників, емоційність характерні для …

А. Офіційно-ділового стилю.

Б. Розмовного стилю.

В. Наукового стилю.

Г. Художнього стилю.

3. Котре з поданих слів є синонімом до слова асиміляція?

А. Уподібнення.

Б. Розбіжність.

В. Cуперечність.

Г. Схильність.

4. У котрому рядку вжито слово, яке не можна поєднати зі словом знімати?

А. Пальто. Б. Кіно.

В. Квартиру. Г. З вішака.

5. Виберіть рядок, де використано фразеологізми, які походять із професійного мовлення.

А. Загинати ціну, опинитися просто неба.

Б. Грати першу скрипку, сходити зі сцени.

В. Рубати під самий корінь, замилювати очі.

Г. Напускати туману, сидіти склавши руки.

6. У котрому рядку є помилка у відмінюванні імені та по батькові?

А. Р. в. Ганни Олексіївни, Сергія Кіндратовича.

Б. Д .в. Ганні Олексіївні, Сергієві Кіндратовичу.

В. З. в. Ганну Олексіївну, Сергія Кіндратовича.

Г. М. в. (при) Ганні Олексіївній, Сергію Кіндратовичу.

7. У котрому рядку всі слова утворено правильно?

А. Постачальник, однаковий, м’який.

Б. Появитися, посторонній, комп’ютерщик.

В. Опівночі, продавщиця, світофор.

Г. Купляти, одинаковий, ведучий.

8. У котрому рядку правильно утворено прикметники у всіх словосполученнях?

А. Товариська зустріч, Збаражська фортеця, кембриджська освіта.

Б. Ірпінський район, кавказькі краєвиди, Калуський хімкомбінат.

В. Уманьський завод, братські могили, студентський квиток.

Г. Санкт-петербурзькі музеї, чеські майстри, агенські послуги.

9. У котрому рядку в усіх словах правильно виділено наголошені склади?

А. Довідник, житловий, новина.

Б. Інженерія, оптовий, гуртожиток.

В. Навчання, одноразовий, рукопис.

Г. Шляхопровід, пізнання, феномен.

10. У котрому рядку правильно вжито форму множини іменників?

А. Надійшли в продаж лопати, вили, граблі.

Б. Влада ліквідовує незаконні поселення кримських татарів.

В. Іноді причиною пошкодження електричної мережі є щури.

Г. До військової частини прибула рота солдат.

11. У котрому рядку не порушено правил утворення форм ступенів порівняння прикметників?

А. Більш білявий, найбільш новий, найромантичніший.

Б. Більш талановитий, найбілосніжніший, відоміший.

В. Біліший, предобріший, якнайгуманніший.

Г. Допитливіший, щонайсильніший, більш вдалий.

12. У котрому рядку всі іменники правильно узгоджено з числівниками?

А. Два примірники, чотири екземпляра, дві третіх розчину.

Б. Двадцять три корпуси, чотири номери, два з половиною місяці.

В. Три гектара, два грузини, півтора параграфа.

Г. Сто два прилада, чотири телефона, із сьомим лютого.

13. У котрому рядку є помилка в утворенні особових форм дієслів?

А. Полють, поллють, біжать, ллють.

Б. Хочуть, колять, носять, думають.

В. Заряджають, зарядять, обпилюють, майструють.

Г. Оновлюють, оновлять, пропонують, записують.

14. У котрому рядку правильно вжито прийменник?

А. Висновок по курсовій роботі.

Б. Шукати по книжках.

В. По ініціативі студентів.

Г. Вхід по перепустках та студентських квитках.

15. У котрому рядку немає синтаксичних помилок?

А. Указ підписав Президент України.

Б. Указ підписаний Президентом України.

В. Указ підписано Президентом України.

Г. Указ підписується Президентом України.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Числівники в діловому мовленні. Яку роль в ділових документах відіграють числівники? Як записуються складні та складені числівники?ІІІ. Укладіть документ: протокол зборів студентського колективу (групи) з питання надання гуртожитку.


Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 7І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильний варіант оформлення заяви.

А. Директорові ІНЕМ В. Директору ІНЕМ

НУ “Львівська Політехніка” НУ “Львівська політехніка”

проф. Кузьміну О.Є. проф. Кузьміну О.Є.

студента ІНЕМ від студента ІНЕМ

Каленюка В.П. Каленюка Володимира

Б. Директорові ІНЕМ Г. Директорові ІНЕМ

НУ “Львівська політехніка” НУ “Львівська політехніка”

проф. Кузьміну О.Є. проф. Кузьміну О.Є.

студента групи МК-11 студента групи МК-11Каленюка Володимира Петровича Каленюк Володимира Петровича

2. Котре речення належить до наукового стилю?

А. Підручник з геодезії, який ми уклали, дуже коротенький, схематичний.

Б. Комп’ютер – електронний пристрій для виконання складних обчислень і перетворення даних, керований спеціальними програмами; складається з процесорів, внутрішньої та зовнішньої пам’яті.

В. Дослідники називають наших предків екоцентричними, тобто такими, що жили у злагоді з природою, берегли землю, водойми та джерела, змалечку наставляючи дітей: не плюй у криницю, бо доведеться води напиться.

Г. Орендар має право вимагати перерахунок плати за оренду за умови невиконання орендодавцем обов’язків, передбачених у п. 2 (з договору).

3. Котре з поданих слів є синонімом до слова стимул?

А. Мета. Б. Заохочення.

В. Побажання. Г. Прагнення.

4. Що означає слово пильний в українській мові?

А. Брудний. Б. Запорошений.

В. Уважний. Г. Несумлінний.

5. Виберіть рядок, у котрому усталений зворот вжито згідно з нормами української мови.

А. Слід підвести підсумки поточного року.

Б. Згідно закону людина має право на безкоштовне навчання.

В. Новий проект прийняли за основу.

Г. Тільки в лютому закон набуде чинності.

6. У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?

А. Віталієвич, Антонович, Мифодієвич.

Б. Хомич, Хомович, Яківна.

В. Кузьмівна, Юрівна, Іллівна.

Г. Андрієвич, Сергієвна, Романович.

7. У котрому рядку не порушено словотвірних норм?

А. Відомі харків’яни, повернулись осінню, шифровка текстів.

Б. Вимірюючий прилад, командувач армії, данський уряд.

В. Знеболювальні ліки, завідувач кафедри, закупівельна ціна.

Г. Грати в шахмати, оточуюче середовище, признатися у скоєному.

8. У котрому рядку всі іменники треба писати разом?

А. Термо/устаткування, прес/конференція, держ/стандарт.

Б. Авіа/лайнер, макро/економіка, електро/двигун.

В. Лісо/степ, гео/політика, тонно/кілометр.

Г. Кам’янець/Подільський, дощо/мір, водо/провід.

9. У котрому рядку в усіх словах правильно виділено наголошені склади?

А. Громадянин, запитання, мережа. Б. Сантиметр, кажу, було.

В. Громадянин, запитання, мережа. Г. Сантиметр, було, кажу.

10. У котрому рядку немає помилкових форм числа іменників?

А. Мої учителя, італійські макарони, відомі обличчя.

Б. Сучасна молодь, господарські угіддя, офісні приладдя.

В. Вимогливі інспектори, розлогі гілля, рибна консерва.

Г. Морське каміння, ефективні ліки, досвідчені столяри.

11. У котрому з поданих речень не порушено морфологічних норм щодо утворення ступенів порівняння?

А. Я не міг повірити, що сама близька людина могла так вчинити.

Б. Катерина знала, що екзамен з фізики все одно буде найбільш тяжчим.

В. Більш детальніша інформація на співбесіді.

Г. Найголовніше в цій ситуації – досягти порозуміння.

12. У котрому рядку всі іменники правильно узгоджено з числівниками?

А. Три учасника, чотири мільярда, сім кілограмів.

Б. Чотири реферати, два з половиною відсотки, двадцять три киянина.

В. Три стола, сто два кілограма, двадцять чотири учасника.

Г. Два грами, три болгарини, двадцять два викладача.

13. У котрому рядку є неправильна особова форма дієслова?

А. Літаєте, зробив, переписуватиму, знає, приніс.

Б. Опиши, зроби, принеси, залиш, пишемо.

В. Прийди, прийшли, хай знайде, спробуємо.

Г. Зрозумій, напиши, пиши, робитеме, хай прийде.

14. У котрому рядку правильно вжито прийменник?

А. Іти по довідку. Б. Інженер по освіті.

В. По вимозі населення. Г. Писати на рідній мові.

15. У котрому рядку немає логічних помилок у вживанні однорідних членів речення?

А. Запрошуємо на роботу провізорів, фармацевтів та працівників з медичною освітою.

Б. В асортименті мучні вироби: крупи, макарони, сири.

В. Продаємо вітчизняне та імпортне взуття.

Г. Надішлемо Вашу кореспонденцію, буклети, листівки тощо фізичним особам.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Культура мови і мовний етикет.ІІІ. Укладіть документ: договір на постачання сировини.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 8І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть рядок, у котрому правильно подано текст заяви.

А. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на денний стаціонар Інституту геодезії.

Б. Прошу допустити мене до складання іспитів для вступу на денну форму навчання Інституту геодезії.

В. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на стаціонар у Інститут геодезії.

Г. Прошу допустити мене до складання екзаменів до вступу на денний стаціонар геодезичного інституту.

2. Котре речення із заяви відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?

А. Прошу Вас дозволити мені пропустити третю пару з української мови в зв’язку з хворобою.

Б. Прошу надати мені академку на рік із-за погіршення стану здоров’я.

В. Прошу дозволити мені скласти сесію достроково у зв’язку з виїздом за кордон.

Г. Прошу зачислити мене на перший курс навчання НУЛП.

3. У котрому рядку подано всі антонімічні пари?

А. Реальний – ірреальний, логічний – алогічний.

Б. Абстрактний – конкретний, абсолютний – безвідносний.

В. Новація – інновація, значний – незначний.

Г. Багатозначний – однозначний, руйнувати – ліквідувати.

4. Котре з поданих слів можна поєднати за змістом зі словом рахувати?

А. До ста.

Б. За доцільне.

В. Що так буде краще.

Г. Правильним.

5. Значення “перешкоджати кому-небудь у здійсненні чогось” має фразеологізм:

А. Наступати на хвіст комусь.

Б. Встромляти палиці в колеса.

В. Натиснути на всі педалі.

Г. Показати, де раки зимують.

6. У котрому рядку правильно написано всі власні назви?

А. Порошенку Олегу Андрійовичу, з Василем Семеновичем, Андрієм Петровичом.

Б. Марії Петрівні, Оксані Мирославівні, Романові Олександровичу Петренко.

В. Богданною Кузьмівною, Антіном Павловичом, до Ігора Євгеновича.

Г. Борисом Сидоровичем, з Остапом Матвійовичем, Геннадію Леонідовичу.

7. У котрому рядку не порушено словотвірних норм?

А. Знаючий студент, подарки на свято, співставляти факти.

Б. Дороге лікарство, послати листа, примиритися з цим фактом.

В. Вимірювальний прилад, запам’ятовуючий пристрій, провірка робіт.

Г. Говорити пошепки, від’їхати від перехрестя, знеболювальний препарат.

8. У котрому рядку всі іменники треба писати разом?

А. Мікро/економіка, праце/здатність, напів/автомат.

Б. Купівля/продаж, атомо/хід, рентгено/грама.

В. Макро/аналіз, штаб/квартира, теле/автоматика.

Г. Член/кореспондент, лісо/смуга, чотири/кутник.

9. У котрому рядку в усіх словах правильно виділено наголошені склади?

А. Навчання, середина, фаховий.

Б. Черговий, монолог, Київщина.

В. Документ, спина, заробіток.

Г. Кажу, новина, ринковий.

10. У котрому рядку правильно утворено форми множини іменників?

А. Українська делегація прибула до Нідерланд.

Б. Гуртова ціна цього продукту складатиме 5 гривнів і 60 копійок.

В. На будівництві потрібні муляри і столяри.

Г. Кожен мішок цукру важив 5 кілограм.

11. У котрому рядку правильно вжито прикметник військовий?

А. Військова частина.

Б. Військова доктрина.

В. Військова кампанія.

Г. Військова агресія.

12. У котрому рядку всі іменники правильно узгоджено з числівниками?

А. Два львів’янина, чотири листа, півтора тижня.

Б. Із двадцять четвертим серпня, дві сьомі метра, три львів’янина.

В. Чотири корпуси, двадцять сім кілограм, тридцять три номери.

Г. Три пенсіонери, два з половиною сантиметра, півтори гривні.

13. У котрому рядку немає мовностилістичних помилок ?

А. Завдавати шкоди, оточуюче середовище.

Б. Хворіти на грип, несуча стіна.

В. Звернутися на адресу, мешкати за адресою.

Г. Зраджувати ідеям, наслідувати брата.

14. У котрому рядку є помилка в уживанні прийменника?

А. Звернутися на адресу. Б. Надіслати за адресою.

В. Мешкати за адресою. Г. Конверт з адресою.

15. У котрому рядку немає логічних помилок у вживанні однорідних членів речення?

А. Пропонуємо фарби: інтер’єрні, фасадні, ґрунтовки, вікна і двері.

Б. Пропонуємо екскурсії по Львову та Україні.

В. Продаємо вітчизняне та імпортне медичне обладнання.

Г. В асортименті канцелярське приладдя, ручки, олівці, гумки, маркери.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Норми української літературної мови.ІІІ. Укладіть документ: оголошення про набір на роботу.


Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 9І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильний варіант оформлення додатку до заяви.

А. До заяви прикладаються такі документи.

Б. До заяви додаються слідуючі документи.

В. До заяви додаються наступні документи.

Г. До заяви додаю такі документи.

2. Котре речення з пояснювальної записки відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?

А. Я не відвідав останню пару в п’ятницю в зв’язку з тим, що мені терміново треба було бути вдома, і тому я пішов на поїзд раніше, не відвідавши лекції по історії.

Б. Я не був на парах по тій причині, що був хворий і лежав на стаціонарі.

В. Я не був на заняттях з 10 до 15 жовтня 2009 року через хворобу.

Г. Я не прийшов на пару у зв’язку з тим, що я був хворий і сидів вдома.

3. У котрому рядку слова є антонімами?

А. Регресивний – прогресивний.

Б. Перевага – зневага.

В. Фіктивний – несправжній.

Г. Експорт – вивіз.

4. У котрому рядку є тавтологічні словосполучення?

А. Народна творчість, складний процес, аргументи і факти.

Б. Передовий авангард, місцеві аборигени, лінгвістична термінологія.

В. Наукова теза, творче завдання, тривалий процес.

Г. Напрям дослідження, історія і культура української мови, орфографічний словник.

5. Значення розумний, тямущий, кмітливий має фразеологізм:

А. Не в тім’я битий.

Б. Як перемитий.

В. Стріляний птах.

Г. І нашим і вашим.

6. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?

А. Галини Петрівної, Іван Сергійович, Ірині Павлівні.

Б. Галини Петрівни, Іван Сергієвич, Ірині Павлівні.

В. Галини Петрівни, Іван Сергійович, Ірині Павлівній.

Г. Галини Петрівни, Іван Сергійович, Ірині Павлівні.

7. У котрому рядку в словосполученнях не порушено словотвірних норм?

А. Багаточисленний натовп, співпадають погляди.

Б. Оточуюче середовище, зумовлювати ситуацію.

В. Колишній студент, супровідний лист, рухомий рядок.

Г. Супроводжувальний лист, копіююча техніка, біжучий рядок.

8. У котрому рядку всі іменники треба писати через дефіс?

А. Прем’єр/міністр, людино/день, віце/президент.

Б. Авто/контейнер, інженер/механік, Нью/Йорк.

В. Виставка/продаж, експорт/імпорт, термо/пара.

Г. Турбо/помпа, пів/Європи, Володимир/Волинський.

9. У котрому рядку в усіх словах правильно виділено наголошені склади?

А. Добовий, цифровий, середина.

Б. Порядковий, фаховий, різновид.

В. Черговий, індустрія, ринковий.

Г. Пільговий, квартал, прийняти.

10. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка однини іменників?

А. Лондону, тижня, десятка, прибутку.

Б. Синтезу, сектора, піску, гіпсу.

В. Єгипта, вівторка, жовтня, капіталу.

Г. Києва, коридора, університета, екзамена.

11. У котрому рядку правильно вжито прикметник дружний (-а)?

А. Дружним колективом ми святкували річницю проекту.

Б. Допомогла дружна підтримка колеги.

В. Від дружної пропозиції Олега складно відмовитися.

Г. Перекажіть дружний привіт нашим спонсорам.

12. У котрому рядку всі іменники правильно узгоджено з числівниками?

А. Два учня, три зошити, п’ять студентів, три яруси.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал