Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальностіСторінка8/14
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.43 Mb.
ТипКонтрольна робота
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

В. Виставка-продаж виправдав очікування загалу.

Г. УПА засвідчила приклад нескореності та свободи.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Українська мова - національна мова українського народу. Закон про мови. Державний статус української мови.ІІІ. Укладіть документ: доручення на отримання стипендії.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 2І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах.

А. с. Стільське, Миколаївського району Львівської області.

Б. с. Стільське Миколаївського району, Львівської області.

В. с. Стільське, Миколаївського району, Львівської області.

Г. с. Стільське Миколаївського району Львівської області.

2. Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій.

А. Художній стиль.

Б. Публіцистичний стиль.

В. Офіційно-діловий стиль.

Г. Науковий стиль.

3. У котрому рядку всі слова вжито в правильному значенні?

А. Перекладати статтю, відкрити вікно, домашній адрес.

Б. Інформація на рахунок поїздки, рахунок у банку, вмішатися у справи.

В. Заказати документ, підписка на газети, відшукати інформацію.

Г. Військовий інститут, винаймати квартиру, у галузі лінгвістики.

4. Котре з поданих слів можна поєднати за змістом зі словом земна (-ий)?

А. Ділянка.

Б. Наділ.

В. Куля.

Г. Кодекс.

5. Виберіть рядок, де використано фразеологізми, які походять із професійного мовлення.

А. Зводити кінці з кінцями, пекти раків.

Б. Нитка Аріадни, дати по шапці.

В. Закласти фундамент, звести до спільного знаменника.

Г. Зворотний бік медалі, опанувати себе.

6. У котрому рядку правильно вжито форми власних назв?

А. Надано Сергієві Івановичові Карпенкові.

Б. Присутній Заневич Степан Андрієвич.

В. Нагородити Федосюка Ігоря Кириловича.

Г. Привітати Савченко Олега Юрійовича.

7. Які мовні норми порушено в словосполученнях сумлінний охоронник, перехресток доріг, купляти меблі?

А. Морфологічні.

Б. Орфографічні.

В. Лексичні.

Г. Словотвірні.

8. У котрому рядку немає помилки у спрощенні в групах приголосних?

А. Виїздне засідання, перехресний вогонь.

Б. Очисна система, баласний вантаж.

В. Контрастний фон, новий захисник.

Г. Тиждневий звіт, безкорисливий вчинок.

9. Орфоепічні норми – це…

А. Правила написання слів.

Б. Правила наголошування слів.

В. Правила вживання та вимови звуків.

Г. Правила вживання морфем та утворення нових слів.

10. У котрому рядку правильно узгоджено підмет і присудок у формі роду?

А. Наш директор Рудницька М.І підписала наказ.

Б. Журі визначили переможців конкурсу проектів.

В. ЮНЕСКО розпочали роботу з перевірки стану пам’яток архітектури.

Г. Аташе прибуло для термінових консультацій.

11. У котрому рядку подано всі правильні форми найвищого ступеня порівняння прикметників?

А. Якнайвужчий, самий найближчий, найменш привабливий.

Б. Найбільш нижчий, ультрасерйозний, найменш рухливий.

В. Найбільш могутній, якнайдобріший, щонайважливіший.

Г. Найефективніший, найвеличезніший, найдужчий.

12. У котрому рядку правильно вжито всі відмінкові форми числівників?

А. Р.в. сто дев’яноста чотирьох.

Б. Д.в. чотириста сорокам восьми.

В. О.в. сьомастами дев’яноста чотирма.

Г. М.в. на двохсот семидесяти п’ятьох.

13. У котрому рядку неправильно утворено особові форми дієслів?

А. Гудуть, гудиш, гуде.

Б. Крають, краєш, крає.

В. Кроять, кроїш, кроїть.

Г. Біжимо, біжать, біжить.

14. У котрому рядку прийменник по вжито правильно в усіх словосполученнях?

А. Прийшов по документ, не відвідував по хворобі, по обидва боки дороги.

Б. Доповідь по суті, прийшов по відомості, наказ по інституту.

В. Приїхав по адресу, отримувати по черзі, комісія по справах молоді.

Г. Належить по праву, по наказу директора, по нашій ініціативі.

15. У котрому реченні неправильно узгоджено підмет і присудок у формі числа?

А. Більшість студентів, аспірантів, викладачів прийшла на мітинг.

Б. Більшість громадян, які звернулися до юридичного відділу, отримала консультацію.

В. Багато людей так і не змогло потрапити на виставку.

Г. На стенді висіли декілька нових оголошень.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Фразеологія. Джерела української фразеології. Фразеологізми у професійному спілкуванні.ІІІ. Укладіть документ: розписку про отримання грошей.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 3І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильну послідовність оформлення підпису в документі.

А. Директор видавництва; прізвище та ініціали; підпис.

Б. Директор видавництва; підпис; прізвище та ініціали.

В. Директор видавництва; ініціали та прізвище; підпис.

Г. Директор видавництва; підпис; ініціали та прізвище.

2. Укажіть, для якого стилю характерне вживання таких слів і словосполучень: прес-реліз, термін постачання, трудовий стаж, відомості про кадри, вести облік, у відповідь на ваш запит.

А. Розмовного. Б. Публіцистичного.

В. Наукового. Г. Офіційно-ділового.

3. У котрому рядку всі подані слова є синонімами?

А. Унікальний, оригінальний, винятковий, ексклюзивний, особливий.

Б. Стереотипний, однотипний, типовий, шаблонний, комплексний.

В. Помилка, похибка, погрішність, огріх, випадковість.

Г. Шукати, знаходити, нишпорити, розшукувати, відшукувати.

4. У котрому рядку є застаріла лексика (архаїзми, історизми)?

А. Газета, дорога, паритет.

Б. Подорож, синоптик, електорат.

В. Заборона, схема, принтер.

Г. Дилер, бунчук, грамота.

5. У котрому рядку усталений зворот вжито згідно з нормами української мови?

А. Залишитися в дурнях.

Б. Не в своїй тарілці.

В. Робити для видимості.

Г. Просто неба.

6. У котрому рядку правильно вжито форми власних назв?

А. Ознайомити Денисюк Василя Михайловича.

Б. За відсутності Грицака Миколи Валерійовича.

В. Видано Ігору Петровичу Проценку.

Г. Попередити Савчука Степана Ігоревича.

7. У котрому рядку всі слова утворено правильно?

А. Призначити, перевірка, привичка.

Б. Маркування, татуїровка, панівний.

В. Річний, навколосвітній, перехрестя.

Г. Тишина, постачальник, зварщик.

8. У котрому рядку правильно написано всі прикметники, утворені від власних назв?

А. Парижський, вінницький, київський.

Б. Кременчуцький, острожський, турецький.

В. Празький, запорізький, нью-йоркський.

Г. Калушський, дрогобицький, черкаський.

9. У котрому рядку в усіх словах зміст слова залежить від наголосу (напр., дорога (шлях), дорога (цінна)?

А. Користувач, алфавіт, вигода.

Б. Образи, сім’я, орган.

В. Помилка, шкода, кредит.

Г. Договір, обладнання, завжди.

10. У котрому рядку правильно узгоджено іменники з прикметниками?

А. Ці ліки від головного болю є на сьогодні найефективніші.

Б. НБУ повідомило про подальші надходження інвестицій.

В. Львівське ДПС полегшило правила проходження техогляду.

Г. ЦВК оприлюднив результати виборів.

11. У котрому рядку всі форми ступенів порівняння прикметників правильні?

А. Ближчий, більш рішучий, найхарактерніший.

Б. Самий найдорожчий, найздоровенніший, найбільш активний.

В. Більш ефективніший, найбільш дотепний, надзвичайніший.

Г. Надважливий, сильніший, найбільш практичний.

12. У котрому рядку правильно вжито всі відмінкові форми числівників?

А. Р.в. трьохста сімдесяти шести.

Б. Д.в. дев’ятьомстам вісімдесятьом двом.

В. О.в. семистами тридцятьма чотирма.

Г. М.в. (на) восьмистах шістдесяти трьох.

13. У котрому рядку правильно утворено наказовий спосіб дієслів у першій особі множини?

А. Читаємо, робімо, ловимо.

Б. Розв’язуємо, дивімося, йдемо.

В. Малюймо, пишімо, думаймо.

Г. Ходімо, летимо, печемо.

14. У котрому рядку прийменник вжито правильно в усіх словосполученнях?

А. За бажанням населення, при необхідності зателефонувати.

Б. Звернутися на адресу, у разі потреби прийду.

В. В останній рік, при переробці речовини.

Г. Залежно від умов, при відкритті засідання.

15. У котрому рядку правильно узгоджено підмет із присудком?

А. Виставка-продаж вражала асортиментом продукції.

Б. Більшість керівників адміністрацій зібрались на збори.

В. США запропонувала провести екологічну конференцію.

Г. Невелика кількість студентів-іноземців навчаються у Львівській політехніці.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Мова і професія. Чому необхідне знання української мови на виробництві?ІІІ. Укладіть документ: наказ про звільнення з посади за невиконання службових обов’язків.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 4І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильний початок автобіографії.

А. Я, Боженко Ірина Василівна, народилась 12 вересня в 1993 році міста Києва.

Б. Я, Боженко Ірина Василівна, народилася 12 вересня 1993 року в м. Києві.

В. Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня в 1993 році в м. Києві.

Г. Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня 1993 року в м. Київ.

2. Назвіть стиль, у якому вживають словосполучення згідно з наказом, надходять пропозиції, працювати за сумісництвом, укласти договір.

А. Художній стиль.

Б. Публіцистичний стиль.

В. Офіційно-діловий стиль.

Г. Науковий стиль.

3. У котрому рядку правильно підібрано синонім до слова менеджмент?

А. Реклама. Б. Продаж.

В. Управління. Г. Використання.

4. У котрому рядку обидва слова можна поєднати за змістом зі словом відношення?

А. Міждержавні, політичні.

Б. Ринкові, математичні.

В. Геометричні, процентні.

Г. Службові, правові.

5. У котрому рядку усталені звороти вжито згідно з нормами української мови?

А. Узяти себе в руки.

Б. Терпіння луснуло.

В. Брати слова назад.

Г. Про людське око.

6. У котрому рядку правильно вжито форми власних назв?

А. Доручено Рим’яку Петрові Петровичові.

Б. За відсутності Грицака Миколи Валерійовича.

В. Заслухати Стасюк Івана Степановича.

Г. Прийняти Курило Ігоря Святославича.

7. У котрому рядку всі слова утворено правильно?

А. Провокаційний, паркування, виставковий.

Б. Закупочний, шифровка, гальмівний.

В. Роздруковка, треніровка, перевірка.

Г. Планіровка, підсказати, приказати.

8. У котрому рядку правильно написано всі прикметники, утворені від власних назв?

А. Волинський, криворізький, одеський.

Б. Калуський, уманьський, дрогобицький.

В. Кременчукський, празький, рава-руський.

Г. Запоріжський, івано-франківський, львівський.

9. У котрому рядку в усіх словах правильно виділено наголошені склади?

А. Помилка, чотирнадцять, речовина.

Б. Черговий, фірмовий, писання.

В. Мережа, пекарський, сантиметр.

Г. Взяла, добуток, цифровий.

10. У котрому рядку правильно узгоджено абревіатури з дієсловами в минулому часі?

А. МНС оголосив про надзвичайний стан у західному регіоні.

Б. ООН не ухвалили рішення щодо миротворців в Іраку.

В. ДЕК повідомило результати першого іспиту.

Г. ЛКП провело ремонтні роботи в кількох аварійних будинках.

11. У котрому рядку всі прикметники утворюють ступені порівняння?

А. Недобрий, глибокий, дужий, всесильний.

Б. Щирий, кислуватий, веселий, тихий.

В. Гіпсовий, легкий, близький, милий.

Г. Короткий, швидкий, гарний, здібний.

12. У котрому рядку є помилка у відмінюванні числівників?

А. Р.в. п’ятисот восьмидесяти шести, п’ятисот восьмидесятьох шістьох.

Б. Д.в. семистам вісімдесяти семи, семистам вісімдесятьом сімом.

В. О.в. сьомастами сімдесятьма п’ятьма, сімомастами сімдесятьома п’ятьома.

Г. М.в. (на) дев’ятистах шістдесяти чотирьох, дев’ятистах шістдесятьох чотирьох.

13. У котрому рядку правильно утворено наказовий спосіб дієслів у першій особі множини?

А. Святкуємо, робімо, носимо.

Б. Розв’язуємо, дивімося, пливемо.

В. Борімось, читаймо, сміймося.

Г. Їжмо, варимо, печемо.

14. У котрому рядку правильно вжито прийменник при?

А. Академічна гімназія при Львівській політехніці.

Б. При адресуванні документації.

В. При аналізі подій минулого місяця…

Г. Письменник був добре знаний ще при житті.

15. У котрому рядку правильно скоординовано підмет із присудком?

А. Місто Суми відсвяткували День незалежності.

Б. Журі визначили переможців.

В. Більшість студентів виконує домашнє завдання.

Г. Газета «Поступ» опублікував виступ міністра.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Правопис географічних назв у ділових паперах.ІІІ. Укладіть документ: акт списання непридатного для користування обладнання.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 5І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильний варіант оформлення відомостей про навчання в школі.

А. Був неодноразовим призером олімпіад з фізики, математики та хімії.

Б. За час навчання мав одні позитивні відгуки від вчителів, тому отримав грамоту...

В. На протязі 2002-2004 рр. вчився в СЗШ м. Червоноград №2.

Г. Під час навчання приймав активну участь у громадянському житті школи.

2. У котрому рядку є слова, не характерні для офіційно-ділового стилю?

А. Порядок денний, відповідно до інструкції.

Б. Замилювати очі, директриса підприємства.

В. Завідувач лабораторії, на прохання дирекції.

Г. За власним бажанням, заступник начальника відділу.

3. У котрому рядку правильно дібрано синонім до слова субординація?

А. Розташування.

Б. Підпорядкування.

В. Завідування.

Г. Використання.

4. У котрому рядку обидва слова можна поєднати за змістом зі словом дружний (-а, -е)?

А. Погляд, розмова.

Б. Група, спів.

В. Листування, сім’я.

Г. Сміх, рука.

5. Виберіть рядок, де використано фразеологізми, які походять із професійного мовлення.

А. Поставити питання руба, прикусити язика.

Б. Обминати гострі кути, не з лякливого десятка.

В. Раціональне зерно, зірка першої величини.

Г. Бути під тиском, з космічною швидкістю.

6. У котрому рядку правильно вжито форми власних назв?

А. За відсутності Сабана Ігора Геннадієвича.

Б. Подаровано Токарчукові Михайлові Васильовичові.

В. Нагородити Долинюк Ореста Миколайовича.

Г. Прийняти Котиса Ростислава Володимировича.

7. У котрому рядку всі слова утворено правильно?

А. Путівка, пожарник, обвинувачення.

Б. Обезболювати, львів’яни, англічани.

В. Однаковий, командний, квартировинаймач.

Г. Назначити, співставляти, одинаковий.

8. У котрому рядку правильно утворено прикметники у всіх словосполученнях?

А. Латишські студенти, іракські звичаї, празькі історичні пам’ятки.

Б. Острожська академія, ризькі вулиці, Бузький лиман.

В. Славутицький мікрорайон, Гаазький трибунал, казахські степи.

Г. Паризькі музеї, Дрогобицький педуніверситет, криворіська сталь.

9. У котрому рядку в усіх словах правильно наголошено склади?

А. Величина, сантиметр, роблю.

Б. Літопис, ходжу, взяли.

В. Ім’я, писання, добуток.

Г. Від цього, того, гуртожиток.

10. У котрому рядку правильно узгоджено абревіатури з дієсловами в минулому часі?

А. США погодилось на повне врегулювання стосунків на Сході.

Б. ЧАЕС закрила ще два свої блоки.

В. Учора ЗМІ повідомило про штормове попередження в нашій області.

Г. НБУ запропонувало створити загальноукраїнський реєстр кредитних боржників.

11. У котрому рядку вci прикметники не утворюють ступенів порівняння?

А. Порожній, сталевий, лікарський, великий.

Б. Надзвичайний, незвичайний, крайній, хворий.

В. Дрібний, зимовий, синьо-жовтий, величезний.

Г. Прекрасний, прадавній, чорнявий, здібний.

12. У котрому рядку є помилка у відмінюванні числівників?

А. Р.в. п’ятисот двадцяти п’яти, п’ятисот двадцятьох п’ятьох.

Б. Д.в. трьомстам вісімдесяти п’яти, трьомстам вісімдесятьом п’ятьом.

В. О.в. семистами шістдесятьма двома, сімомастами шістдесятьома двома.

Г. М.в. (на) дев’ятистах двадцяти семи, дев’ятистах двадцятьох сімох.

13. У котрому рядку є помилка в утворенні особових форм дієслів?

А. Контролюють, падають, подають, знайдуть.

Б. Пишуть, розуміють, чекають, інспектують.

В. Знаходять, знайдуть, хотять, котять.

Г. Доганяють, вітають, зупиняються, відтворять.

14. У котрому рядку неправильно вжито прийменник при?

А. Працювати при світлі.

Б. Розповідати при сторонніх.

В. При незалежній Україні.

Г. Комісія при Кабінеті Міністрів.

15. У котрому рядку не порушено синтаксичних норм?

А. По понеділкам заняття відбуваються в четвертому корпусі.

Б. Цього року робітники професійно виклали бруківку.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал