Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальностіСторінка7/14
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.43 Mb.
ТипКонтрольна робота
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

В. Екс/чемпіонський, західно/європейський, науково/технічний.

Г. Воєнно/промисловий, фізико/математичний, само/хідний.

9. У котрому рядку в усіх словосполученнях не порушено правил милозвучності?

А. Знав вчора; викладач з математики.

Б. У обласній адміністрації; боротись з стихією.

В. Працював у галузі економіки; прибув уранці.

Г. Доповідь у аудиторії; навчатись в аспірантурі.

10. Котра із зазначених форм давального відмінка відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?

А. Надіслати вітання ректорові Присяжнюку Андрієві Миколайовичу.

Б. Надіслати вітання ректору Присяжнюку Андрію Миколаєвичу.

В. Надіслати вітання ректорові Присяжнюкові Андрієві Миколайовичові.

Г. Надіслати вітання ректору Присяжнюк Андрієві Миколайовичу.

11. Виберіть рядок, у котрому правильно утворено всі прикметникові форми.

А. Найкращий проект, найменш перспективніший науковець.

Б. Більш виважені слова, кращі працівники фірми.

В. Практика важливіша теорії, менш зрозумілі терміни.

Г. Найдосвідченіші викладачі, витрати більші за прибуток.

12. У котрому рядку немає мовностилістичних помилок?

А. Чотири з половиною відсотка працівників не впоралися із роботою.

Б. У нашій крамниці є товари трьохста двадцяти семи найменувань.

В. У мене вже є чотирьохрічний стаж роботи.

Г. Для приготування цього розчину потрібно два літри води.

13. У котрому рядку вжито невластиву українській мові пасивну конструкцію?

А. Ми написали дві контрольні роботи.

Б. Ми будемо писати дві контрольні роботи.

В. Нам дозволили написати дві контрольні роботи.

Г. Нами написані дві контрольні роботи.

14. У котрому рядку не допущено мовностилістичної помилки?

А. Ми не зможемо Вам допомогти по тій причині, що не маємо достатніх засобів.

Б. При виявленні хиб у роботі звертайтеся до контрольних органів.

В. Ми не будемо брати участі в цих заходах.

Г. Механізм можна увімкнути при допомозі пульта.

15. У котрому рядку не порушено синтаксичних норм?

А. Незважаючи на зміни в регламенті, засідання пройшло успішно.

Б. Обсяг інформації не доступний для вивчення студентами.

В. Лабораторну роботу виконано першокурсником.

Г. Твір видруковано при житті письменника.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Що таке реквізити документів ? Назвіть всі реквізити, які ви знаєте.ІІІ. Укладіть документ: резюме.

Викладач – ___________ О.А. Задерей
Каховський державний агротехнічний коледж

Комплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Варіант 25І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Котре з поданих речень не потребує редагування?

А. Через два дня ми получили підтвердження, що поступили в університет.

Б. Через два дні ми отримали підтвердження, що вступили до університету.

В. Через два дня ми отримали підтвердження, що поступили в університет.

Г. Через два дні ми получили підтвердження, що вступили до університету.

2. У котрому рядку всі словосполучення вжито без мовностилістичних помилок?

А. Укладати угоду, за власним бажанням, вірна відповідь, невідкладні задачі.

Б. Бути напоготові, колишній учень, взяли участь, дочекалися трамвая.

В. Їхати машиною, конкретизувати завдання, вищий ступінь, відноситися з повагою.

Г. Згідно наказу, по розкладу, освітчений спеціаліст, здати іспит.

3. У котрому рядку неправильно утворено словосполучення з іншомовними словами?

А. Автентичні джерела.

Б. Перманентний рух.

В. Кінцева преамбула.

Г. Рентабельне підприємство.

4. Котре з іншомовних слів має значення привласнення авторства на чужий твір?

А. Дискримінація. Б. Фікція.

В. Плагіат. Г. Спекуляція.

5. У котрому рядку обидва усталені зворти відповідають нормам української мови?

А. Брати участь, опануй себе.

Б. Потерпіти провал, в кінці кінців.

В. Не в обіду сказано, перемивати кістки.

Г. Знову за рибу гроші, кидається в очі.

6. У котрому рядку є помилка у відмінюванні імені та по батькові?

А. Р.в. Марії Ігорівної, Андрія Олександровича.

Б. Д.в. Марії Ігорівні, Андрію Олександровичу.

В. З.в. Марію Ігорівну, Андрія Олександровича.

Г. О.в. Марією Ігорівною, Андрієм Олександровичем.

7. У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?

А. Цього року були проблеми з паливом, бо наші поставщики постійно страйкували.

Б. Я і сам здогадався, що треба застосувати цей спосіб.

В. Йому сказали написати пояснюючу записку.

Г. Потрібно удосконалити в цій системі гальмуючий пристрій.

8. У котрому рядку всі слова написано правильно?

А. Автокомбінат, компютерний, прогресивний, обчислення.

Б. Двоярусний, торговоекономічний, рік у рік, в результаті.

В. Пів-Києва, алюмінієвий, товаро-обіг, віце-прем’єр.

Г. По батькові, північноукраїнський, нюанс, напівзавантажений.

9. У котрому рядку не дотримано вимог милозвучності щодо вживання і/й?

А. Інструкції і анотації, рекомендації і вказівки.

Б. Довідки й звіти, доручення й резюме.

В. Факти й аргументи, розпорядження й накази.

Г. Постанови й укази, доповіді й рекомендації.

10. У котрому рядку правильно вказано форми родового відмінка множини?

А. Грам, жител, договорів, пристрастей.

Б. Суддів, протоколів, доповідів, статей.

В. Архітекторів, солей, громадянів, знань.

Г. Болгар, перснів, тонн, учителів.

11. У котрому рядку подано всі правильні форми вищого ступеня порівняння прикметників?

А. Більш швидший, менш важкий, чорніший.

Б. Спритніший, більш якісний, більш кращий.

В. Товщий, дорожчий, менш ефективний.

Г. Важливіший, старший, надпотужніший.

12. У котрому рядку правильно вжито всі відмінкові форми числівників?

А. Р.в. шестисот вісімдесятьох сімох, сорока семи, двохсот сімдесяти двох.

Б. Д.в. трьомстам дев’яноста двом, ста двом, нулю цілим вісьмома десятими.

В. О.в. восьмистами п’ятдесятьма сімома, сорока чотирма, дев’яноста вісьма.

Г. М.в. на чотирьохстах шестидесяти, на п’ятдесятьох двох, у ста сорока семи.

13. У котрому рядку неправильно утворено особові форми дієслів?

А. Гудуть, гудиш, гуде. Б. Крають, краєш, крає.

В. Кроять, кроїш, кроїть. Г. Біжимо, біжать, біжить.

14. У котрому рядку прийменник по вжито правильно в усіх словосполученнях?

А. Прийшов по документ, не відвідував по хворобі, по обидва боки дороги.

Б. Доповідь по суті, прийшов по відомості, наказ по інституту.

В. Приїхав по адресу, отримувати по черзі, комісія по справах молоді.

Г. Належить по праву, по наказу директора, по нашій ініціативі.

15. У котрому рядку правильно узгоджено підмет із присудком?

А. Виставка-продаж вражала асортиментом продукції.

Б. Більшість керівників адміністрацій зібрались на збори.

В. США запропонувала провести екологічну конференцію.

Г. Невелика кількість студентів-іноземців навчаються у Львівській політехніці.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Що таке пароніми? Наведіть приклади паронімів, полясніть їх. Розкажіть про вживання паронімів у діловому мовленні.

ІІІ. Укладіть документ: інформаційний лист.

Викладач – ___________ О.А. Задерей
Каховський державний агротехнічний коледж

Комплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

студента ___ групи спеціальності _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(Прізвище, імя, по батькові студента)

Варіант ________І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1
4
7
10
13
2
5
8
11
14
3
6
9
12
15

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІІІ. Укладіть документ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 1І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах.

А. м. Львів вул. С. Бандери, 16/23.

Б. м. Львів, вул. С. Бандери буд. 16 кв. 23.

В. Вул. С. Бандери, буд.16 кв., 23, м. Львів.

Г. м. Львів, вул. С. Бандери, буд.16, кв. 23.

2. Назвіть стиль, який увібрав усе багатство національної мови, у якому настрої і почуття людини відтворюють за допомогою метафоричних образів, вживають слова в переносному значенні.

А. Художній стиль.

Б. Публіцистичний стиль.

В. Офіційно-діловий стиль.

Г. Розмовний стиль.

3. У котрому рядку вжито слово в прямому значенні?

А. Довести до абсурду.

Б. Довести додому.

В. Довести до рівня.

Г. Довести до відома.

4. Що в українській літературній мові означає слово заказати?

А. Наказати виконати що-небудь.

Б. Замовити.

В. Заборонити.

Г. Почати говорити.

5. Що означає фразеологізм дамоклів меч?

А. Зброя.

Б. Героїчний вчинок.

В. Небезпека.

Г. Поразка.

6. У котрому рядку правильно вжито форми власних назв?

А. Надіслано Ігореві Петровичеві Проценко.

Б. Відсутній Рожнюк Петро Валерієвич.

В. Викликати Федонюк Василя Кириловича.

Г. Прийняти Савченка Олега Кузьмовича.

7. Словотвірні норми – це…

А. Правила написання слів.

Б. Правила наголошування слів.

В. Правила вживання та вимови звуків.

Г. Правила вживання морфем і утворення нових слів.

8. У котрому рядку є помилка у спрощенні в групах приголосних?

А. Проїздний квиток, науковий вісник.

Б. Контрастний приклад, агентство нерухомості.

В. Щотижневе засідання, студентська рада.

Г. Обласна адміністрація, шістнадцяте вересня.

9. У котрому рядку нормативно наголошено виділені склади в термінах і професіоналізмах?

A. Текстовий редактор, інформаційна мережа, ім’я користувача.

Б. Буде корисно, другий квартал, ринковий показник.

В. Комп’ютерне обладнання, сторінки журналу, середина століття.

Г. Користувач ПК, відобразити дані, дерево каталогів.

10. У котрому рядку правильно узгоджено прикметники з іменниками у формі роду?

А. Новий щабель, висока ступінь, університетська філія.

Б. Акційний розпродаж, електронне табло, п’ята авеню.

В. Справедливий рефері, Рівненська АЕС, вища степінь.

Г. Сильна нежить, новий тунель, економічна криза.

11. У котрому рядку подано всі правильні форми вищого ступеня порівняння прикметників?

А. Більш швидший, менш важкий, чорніший.

Б. Спритніший, більш якісний, більш кращий.

В. Товщий, дорожчий, менш ефективний.

Г. Важливіший, старший, надпотужніший.

12. У котрому рядку правильно вжито всі відмінкові форми числівників?

А. Р.в. шестисот вісімдесятьох сімох, сорока семи, двохсот сімдесяти двох.

Б. Д.в. трьомстам дев’яноста двом, ста двом, нулю цілим вісьмома десятими.

В. О.в. восьмистами п’ятдесятьма сімома, сорока чотирма, дев’яноста вісьма.

Г. М.в. на чотирьохстах шестидесяти, на п’ятдесятьох двох, у ста сорока семи.

13. У котрому рядку неправильно утворено особові форми дієслів?

А. Борються, борешся, бореться.

Б. Сміються, смієшся, сміється.

В. Бачать, бачиш, бачить.

Г. Мелять, мелеш, меле.

14. У котрому рядку правильно вжито прийменник по?

А. Прийти по обіді, йти по перепустках.

Б. Заходять по 15 осіб, працювати по сумісництву.

В. Родичі по чоловікові, шукати по книжках.

Г. Надсилати по адресу, вхід по квитках.

15. У котрому рядку правильно скоординовано підмет із присудком?

А. Я з друзями ходили в музей.

Б. У Львівській політехніці навчаються велика кількість студентів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал