Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальностіСторінка4/14
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.43 Mb.
ТипКонтрольна робота
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

12. У котрому з поданих речень правильно вжито числівники?

А. Ми привітали його з п’ятидесятирічним ювілеєм і вручили вітальний адрес.

Б. Двісті п’ятдесят трьом працівникам видано премії.

В. Наша організація здала в експлуатацію три нові будинки.

Г. Ми працюємо разом уже півтора місяці.

13. У котрому рядку правильно утворено словосполучення?

А. Розвиваюча гра, копіювальна техніка, діюча комісія.

Б. Несуча стіна, слідуючі параграфи, шокуючий випадок.

В. Ворогуючі сторони, захворівший грипом, керуючий справами.

Г. Чинні правила, колишній директор, запрошуємо всіх охочих.

14. У котрому словосполученні є помилка в уживанні прийменника?

А. Відпустка по хворобі, за нашим проханням.

Б. З вини працівника, за місцем роботи.

В. Після повернення з відрядження, через незначне непорозуміння.

Г. Згідно з новим законом, на ваше замовлення.

15. У котрому рядку порушено синтаксичну норму?

А. Вжити заходи, говорити на українській мові.

Б. Говорити українською, дотримати обіцянки.

В. Оволодіти нормами, опанувати фах.

Г. Постачати товар, телефонувати замовникові.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Види усного ділового спілкування. Телефонна розмова.ІІІ. Укладіть документ: оголошення про яку-небудь побутову послугу.

Викладач – ___________ О.А. Задерей
Каховський державний агротехнічний коледж

Комплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Варіант 13І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Документ, що письмово підтверджує передавання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей, – це:

А. Доручення. Б. Наказ.

В. Розписка. Г. Пояснювальна записка.

2. У котрому рядку подано речення з офіційно-ділового стилю?

А. До заяви додаю такі документи.

Б. Через народження дитини мушу взяти академку.

В. У старших класах я чудово вчився.

Г. Книжку на кафедрі можна взяти під заліковку.

3. У котрому рядку обидві пари слів є паронімами?

А. Прогрес – поступ, виборчий – виборний.

Б. Демонстративний – демонстраційний, громадський – громадянський.

В. Ділянка – дільниця, воєнний – військовозобов’язаний.

Г. Дослідний – дослідницький, освічений – навчений.

4. У котрому рядку подано словосполучення без тавтології?

А. Перший дебют. Б. Заборонене вето.

В. Таке саме аналогічне рішення. Г. Моя біографія.

5. У котрому рядку подано стійкі словосполуки, притаманні для офіційно-ділового стилю?

А. Узяти участь, піти на побачення, пристосуватися до обставин.

Б. Зробити висновки, подати заяву, відповідно до наказу.

В. Узяти відпустку, засмагати на морі, скористатися допомогою.

Г. Згідно з графіком, взятися за розум, прийти вчасно.

6. У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?

А. Віталівна, Олексійович, Ігорівна.

Б. Віталіївна, Олексієвич, Ігорівна.

В. Віталіївна, Олексійович, Ігорівна.

Г. Олексієвна, Віталійович, Ігорівна.

7. У котрому рядку всі слова утворено за українськими словотвірними нормами?

А. Належність до міського підпорядкування, довгі палочки, настала тишина.

Б. Початкуючий спеціаліст, чинний закон, провокуючий метод.

В. Провірити лічильник, професійний оранжувальник, виставковий зал.

Г. Маркування товарів, розподіляти премії, завширшки 15 метрів.

8. У котрому рядку всі прикметники треба писати через дефіс?

А. Економіко/правовий, дизель/моторний, нью/йоркський.

Б. Суспільно/політичний, військово/морський, легко/займистий.

В. Екс/чемпіонський, західно/європейський, науково/технічний.

Г. Воєнно/промисловий, фізико/математичний, само/хідний.

9. У котрому рядку немає порушення правил милозвучності?

А. В документі охарактеризовано типові обов’язки секретаря.

Б. У давнину міжнародним еталоном був грецький етикет.

В. Навчатись в цьому інституті престижно.

Г. Вести переговори треба згідно із усталеними нормами.

10. У котрому рядку неправильно вказано форми давального відмінка однини?

А. Марії Данилівній, панові Володимирові Семеновичу.

Б. Товаришеві Бондаренку, Василеві Петровичу.

В. Світлані Іванівні Романюк, Мирославові Дмитровичу.

Г. Працівникові Варениченку, панові Ігорю Валерійовичу.

11. У котрому рядку правильно поєднано зі словами всі прикметники?

А. Розумніший за неї, важливіший від інших.

Б. Воля дорожча життя, кращий за прогнози.

В. Ступінь магістра вища, ніж спеціаліста; ефективніший, чим попередній.

Г. Прибуток більший затрат, результативніший від минулорічних здобутків.

12. У котрому рядку правильно записано форму числівника в математичному виразі?

А. Якщо до семи тисяч трьохсот сорока додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме восьми тисячам п’ятистам дев’яноста семи.

Б. Якщо до семи тисяч триста сорок додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме восьми тисячам п’ятсот дев’яносто сім.

В. Якщо до сім тисяч триста сорок додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме вісім тисяч п’ятсот дев’яносто сім.

Г. Якщо до сім тисяч триста сорок додати одна тисяча двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме восьми тисячам п’ятистам дев’яноста семи.

13. У котрому рядку немає ненормативних дієслівних форм?

А. Давайте будемо коректно відповідати один одному.

Б. Нові млини змелять зерно на борошно високої якості.

В. Дасиш мені можливість виправити помилку.

Г. Ти обов’язково розповіси про свою роботу.

14. У котрому рядку всі словосполучення утворено правильно?

А. Працювати по контракту, піти за документами.

Б. Працювати на комп’ютері, при проведенні експерименту.

В. Називати на ім’я, рекомендації щодо застосування.

Г. Подорож по морю, по всім питанням.

15. У котрому рядку вжито невластиву українській мові пасивну конструкцію?

А. Ми написали дві розрахункові роботи.

Б. Нам треба написати дві розрахункові роботи.

В. Нам дозволили написати дві розрахункові роботи.

Г. Нами написані дві розрахункові роботи.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Іншомовні слова у діловому мовленні. Чому ряд іншомовних слів типу вишня, м'ята сприймаються як українські?ІІІ. Укладіть документ: Складіть трудовий договір.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Варіант 14І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильне формулювання наказу.

А. Прийняти Пилипчук Віктора Петровича старшим лаборантом.

Б. Зачислити на посаду Пилипчука Віктора Петровича старшим лаборантом.

В. Зарахувати Пилипчука Віктора Петровича на посаду старшого лаборанта.

Г. Взяти Пилипчук Віктора Петровича на посаду старшого лаборанта.

2. У котрому реченні є лексико-стилістичні помилки?

А. До уваги приймається будь-яка інформація на рахунок путівок.

Б. Молодий викладач вимогливо ставиться до студентів.

В. На мою адресу надійшов грошовий переказ і чотири листи.

Г. Т. Шевченко посідає чільне місце в українській літературі.

3. Яке мовне явище відображають виділені слова в словосполученнях?

Стояти коло аудиторії – мале коло;

дзвінка пісня – не чути дзвінка;

багато міст – міст через рік;

сів на віз – навіз багато товару.

А. Паронімія. Б. Синонімія.

В. Антонімія. Г. Омонімія.

4. У котрому рядку слово задача вжито в правильному значенні?

А. Суспільна задача. Б. Математична задача.

В. Бойова задача. Г. Термінова задача.

5. Який із фразеологічних зворотів походить із виробничо-професійних висловів?

А. Сади Семіраміди. Б. Сізіфова праця.

В. А судді хто? Г. Сходити зі сцени.

6. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?

А. Підійди до Сан Санича.

Б. Не прийшов Олег Олексієвич.

В. Надіслати лист Вікторії Максимівній.

Г. Сьогодні не було Оксани Петрівни.

7. У котрому рядку в реченні вжито неправильно утворене слово?

А. Я мрію здійснити кругосвітню подорож.

Б. Передусім треба перевірити домашнє завдання.

В. Вимоги поставлено відповідно до чинного законодавства.

Г. Туди запросили всіх охочих.

8. У котрому рядку всі власні назви написано правильно?

А. Балканський півострів, Генеральна Асамблея ООН.

Б. Південне Полісся, вулиця Ярославів вал.

В. Нью-Йорк, Майдан незалежності.

Г. Організація Об’єднаних Націй, республіка Польща.

9. У котрому рядку в усіх словосполученнях не порушено правил милозвучності?

А. Знав вчора; викладач з математики.

Б. У обласній адміністрації; боротись з стихією.

В. Працював у галузі економіки; прибув уранці.

Г. Доповідь у аудиторії; навчатись в аспірантурі.

10. Котра із зазначених форм давального відмінка відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?

А. Надіслати вітання ректорові Присяжнюку Андрієві Миколайовичу.

Б. Надіслати вітання ректору Присяжнюку Андрію Миколаєвичу.

В. Надіслати вітання ректорові Присяжнюкові Андрієві Миколайовичові.

Г. Надіслати вітання ректору Присяжнюк Андрієві Миколайовичу.

11. Виберіть рядок, у котрому правильно утворено всі прикметникові форми.

А. Самий розумний викладач, найбільш вдалий експеримент.

Б. Більш відверті висловлювання, більш відповідальніший працівник.

В. Найпозитивніші результати пошуку, найперспективніший студент.

Г. Найвищий рівень розвитку, прибуток більший за витрати.

12. У котрому рядку немає мовностилістичних помилок?

А. На зустріч із кандидатом прийшли одні студенти.

Б. Я записалася на трьохмісячні мовні курси.

В. Щиро вітаю Вас із Першим вересня.

Г. Усім стам двадцятьом шістьом студентам було роздано індивідуальні завдання.

13. У котрому рядку неправильно вжито дієприслівниковий зворот?

А. Заслухавши доповідь керівника, нам не сподобалися наведені висновки.

Б. Зайшовши в кабінет, працівник переглянув кілька документів.

В. Влаштувавшись на роботу, ми покращили своє матеріальне становище.

Г. Довідавшись про наявність вакансій, я звернулася на вказану адресу.

14. У котрому рядку всі прийменникові конструкції утворено неправильно?

А. Папка з документами, згідно з постановою.

Б. Прийти у справі, торт на замовлення.

В. Надіслати по пошті, при несприятливих умовах.

Г. Відповідно до ухвали, тренер з плавання.

15. У котрому рядку є прямий порядок слів у реченні?

А. Невідомі віруси атакують комп’ютери.

Б. Комп’ютери атакують невідомі віруси.

В. Атакують невідомі віруси комп’ютери.

Г. Атакують комп’ютери невідомі віруси.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Культура спілкування в колективі. Ділові засідання. Проведення зустрічей і нарад.ІІІ. Укладіть документ: доповідну записку з приводу псування оргтехніки на підприємстві.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Варіант 15І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Обов’язковими реквізитами будь-якого документа є:

А. Дата, печатка.

Б. Підпис, печатка.

В. Дата і підпис.

Г. Дата, підпис, печатка.

2. У котрому реченні немає лексико-стилістичних помилок?

А. Політики досі не сформували єдиного виборчого блоку.

Б. Студент зробив вірний переклад з іспанської мови.

В. Я заказала перстень у ювелірній майстерні.

Г. Визначну роль в науці посідає І. Пулюй.

3. Що означає слово світлина?

А. Галявина.

Б. Скульптура.

В. Фотографія.

Г. Великий зал.

4. У котрому рядку не порушено лексичних норм?

А. Ледь відкрив очі.

Б. Відкрити кватирку.

В. Відкрити новий магазин.

Г. Відкрити підручник на десятій сторінці.

5. Значення «щось неймовірно прекрасне» має фразеологізм:

А. Вавилонське стовпотворіння.

Б. Лебедина пісня.

В. Потьомкінські села.

Г. Сади Семіраміди.

6. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?

А. Маю зустріч з Назаром Павловичом.

Б. Не дочекалися Наталії Євгенівної.

В. Із цікавою доповіддю виступив Юрчук Остап Якович.

Г. Захарчук Свєти не було сьогодні на парах.

7. У котрому рядку в реченні вжито неправильно утворене слово?

А. Зупинка трамвая перед перехрестком.

Б. Справжній друг допоможе підготуватися до іспиту.

В. Усі студенти взяли участь у цьому заході.

Г. Митник зібрав паспорти для перевірки і попросив усіх зачекати.

8. У котрому рядку всі власні назви написано правильно?

А. Львівська область, Національний Банк України.

Б. Арбітражний суд України, Студентський Профком Університету.

В. Міністерство фінансів України, Республіка Польща.

Г. Кавказький хребет, генеральний секретар ООН.

9. У котрому рядку не порушено правил милозвучності?

А. В атмосфері планети відбулися зміни.

Б. Конференція відбулась в першому корпусі.

В. Інститут будівництва і інженерії.

Г. Ми працюємо в відділі реклами.

10. У котрому рядку правильно вказано адресата заяви, пояснювальної записки?

А. Директорові департаменту.

Б. Ректорові університета.

В. Начальникові відділа.

Г. Завідувачу кафедрою.

11. Виберіть рядок, у котрому правильно утворено всі прикметникові форми.

А. Найкращий проект, найменш перспективніший науковець.

Б. Більш виважені слова, кращі працівники фірми.

В. Практика важливіша теорії, менш зрозумілі терміни.

Г. Найдосвідченіші викладачі, витрати більші за прибуток.

12. У котрому рядку немає мовностилістичних помилок?

А. Чотири з половиною відсотка працівників не впоралися із роботою.

Б. У нашій крамниці є товари трьохста двадцяти семи найменувань.

В. У мене вже є чотирьохрічний стаж роботи.

Г. Для приготування цього розчину потрібно два літри води.

13. У котрому рядку неправильно вжито дієприслівниковий зворот?

А. Намалювавши декілька картин, художник став відомим.

Б. Увійшовши до хати, ми привіталися з господарями.

В. Дивлячись телевізор, несподівано сяйнула блискавка.

Г. Побувавши в музеї, студенти жваво обговорювали побачене.

14. У котрому рядку всі прийменникові конструкції утворено неправильно?

А. Працювати за покликанням, агент із продажу.

Б. Пішов у справі, автобус на замовлення.

В. Відповідно з законом, чинний по даний час.

Г. До п’ятого числа, поличка на квіти.

15. У котрому рядку не порушено порядку слів у реченні?

А. Кожен Новий рік зустрічає по-своєму.

Б. Кожен зустрічає Новий рік по-своєму.

В. По-своєму Новий рік зустрічає кожен.

Г. Зустрічає Новий рік по-своєму кожен.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Що таке документ? Його характеристика. Класифікація документів.ІІІ. Укладіть документ: звіт про виконану роботу.

Викладач – ___________ О.А. Задерей
Каховський державний агротехнічний коледж

Комплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Варіант 16І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Який із ділових паперів містить інформацію в такій послідовності: адресат, адресант, назва документа, текст, додаток (якщо потрібно), підпис, дата?

А. Резюме.

Б. Заява.

В. Автобіографія.

Г. Доручення.

2. У котрому рядку всі словосполучення правильні?

А. Взяти участь, згідно до постанови.

Б. Приймати участь, відповідно до постанови.

В. Приймати участь, за постановою.

Г. Брати участь, згідно з постановою.

3. У котрому рядку є лексичні помилки?

А. Уживаний, врешті-решт, шкідлива звичка, страйк.

Б. На протязі дня, оголошення, ліки, каплі.

В. Надіслати поштою, пояснювальна записка.

Г. Дотримуватися дистанції, розпочати роботу.

4. У котрому рядку не порушено лексичних норм?

А. Перевести статтю.

Б. Перевести на українську мову.

В. Перевести через дорогу.

Г. Перевести гроші поштою.

5. Що означає фразеологізм авгієві стайні?

А. Щось дуже чисте, охайне.

Б. Щось дуже неохайне, брудне, невпорядковане.

В. Щось зруйноване.

Г. Новобудова.

6. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?

А. Це питання потрібно обговорити зі Степаном Михайловичом.

Б. Зустріч Остап’юка Валерія з Венгерак Євгенією.

В. У Наталкіних конспектах важко щось знайти.

Г. Передавай привіт Наталії Андріївній.

7. У котрому рядку в реченні порушено словотвірні норми?

А. Лінійка завдовжки 20 сантиметрів.

Б. Залишилось одне посадочне місце.

В. Навесні місто прикрашають живими квітами.

Г. Виставкової зали ще не прибирали.

8. У котрому рядку всі власні назви написано правильно?

А. Львівська Політехніка, Миколаївський район.

Б. Балканські країни, Акт проголошення незалежності України.

В. Конституція України, міжнародний валютний фонд.

Г. Організація об’єднаних націй, проспект Тараса Шевченка.

9. У котрому рядку в словосполученнях немає порушення правил милозвучності?

А. Тести з української мови, працює в філії банку.

Б. Взяти участь в засіданні, конференція в Одесі.

В. Події в світі, студенти й викладачі.

Г. Залишив усі документи, відділ із шести економістів.

10. У котрому рядку правильно вказано адресата заяви, пояснювальної записки?

А. Деканові інститута.

Б. Завідувачу відділа.

В. Начальникові військкомату.

Г. Директорові коледжа.

11. У котрому рядку неправильно вжито форму прикметника?

А. Зібрались найкращі студенти університету.

Б. Цей товар найвищої якості.

В. В обідню пору ця вулиця найгамірніша.

Г. Міністр проаналізував найоптимальніші шляхи виходу з кризи.

12. У котрому рядку допущено помилку у вживанні числівникової форми?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал