Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальностіСторінка13/14
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.43 Mb.
ТипКонтрольна робота
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Г. По батькові, північноукраїнський, нюанс, напівзавантажений.

9. У котрому рядку подано всі правильні форми називного відмінка множини?

А. Паспорта, викладачі, товариші. Б. Слюсарі, столяри, комп’ютери.

В. Професора, працівники, громадянини. Г. Інженера, учителя, края.

10. У котрому рядку неправильно утворено всі складні слова у словосполученнях?

А. П’ятитижневий термін, двохзначне пояснення.

Б. Дванадцятирічна освіта, трьохвідсотковий розчин.

В. Двадцятидвохкілограмовий вантаж, шестиденне відрядження.

Г. Чотирьохкімнатна квартира, двохгодинна лекція.

11. У котрому рядку неправильно утворено складне слово?

А. Чотирьохтижнева відпустка. Б. Двадцятидводенна акція.

В. Стосімдесятисторінкова книжка. Г. Триразове харчування.

12. У котрому реченні правильно використано безособові дієслівні форми на -но, -то?

А. Студентами складено всі іспити.

Б. Нами призначено перевірку діяльності банку.

В. Наказ підписано директором компанії.

Г. Його призначено керівником нової філії банку.

13. У котрому реченні правильно вжито прийменник?

А. Треба виконувати інструкції з техніки безпеки.

Б. Я буду складати екзамен по українській мові.

В. Інструктор з плавання стежив, щоб змагання проходило по всім правилам.

Г. Засідання по питаннях створення нових робочих місць відбудеться наступного тижня.

14. У котрому рядку правильно розставлено розділові знаки в тексті з пояснювальної записки?

А. Я Виздрик Андрій Михайлович студент групи МЕ-21 вчасно не склав іспиту з вищої математики через хворобу, медичну довідку додаю.

Б. Я, Виздрик Андрій Михайлович, студент групи МЕ-21 вчасно не склав іспиту з вищої математики через хворобу, медичну довідку додаю.

В. Я, Виздрик Андрій Михайлович, студент групи МЕ-21, вчасно не склав іспиту з вищої математики через хворобу (медичну довідку додаю).

Г. Я – Виздрик Андрій Михайлович, студент групи МЕ-21, вчасно не склав іспиту з вищої математики через хворобу (медичну довідку додаю).

15. У котрому рядку є помилка в узгодженні абревіатур і складноскорочених слів з дієсловами?

А. ДПА встановила, ГРЗ тривало, МНС розробило.

Б. Держкомзв’язку організував, ГЕС працювала, ТзОВ оголосило.

В. МП розвивалося, НБУ встановив, США погодилося.

Г. Військкомат оголосив, СБУ гарантувала, Кабмін зазначив.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Дайте визначення поняттю „синонім”. Наведіть приклади синонімічного багатства української мови. Розкажіть про вживання синонімів в діловому мовленні.ІІІ. Укладіть документ: довідку до навчального закладу.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 22І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. У котрому рядку порушено правила вживання слів та словосполучень у документах?

А. Брати участь, академічна відпустка.

Б. Відповідно до правил, виконувати план.

В. Пояснююча записка, приймати міри.

Г. Підписати договір, відділ постачання.

2. У котрому рядку порушено лексико-стилістичні норми?

А. У січні місяці, вільна вакансія.

Б. Офіційний документ, зважаючи на викладене вище.

В. Вжити заходів, у разі потреби.

Г. Комісія з питань, схвалити проект.

3. У котрому рядку всі словосполучення правильні?

А. Грошовий перевод, порушити питання.

Б. Підняти питання, прийти по адресу.

В. Порушити питання, грошовий переказ.

Г. Прийти за адресою, в значній мірі.

4. У котрому рядку вжито професіоналізм?

А. Плюралізм. Б. Конфіденційний.

В. Задебетувати. Г. Лімітувати.

5. Що означає вислів “битися з вітряками”?

А. Битися з велетнями. Б. Молоти зерно.

В. Наполегливо працювати. Г. Боротися з уявним ворогом.

6. У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?

А. Олексієвич, Михайлівна, Вікторович.

Б. Максимівна, Віталієвич, Степанович.

В. Мирославович, Андрійович, Петрівна.

Г. Юрієвич, Ігорович, Віталіївна.

7. У котрому рядку в реченні порушено словотвірні норми?

А. Цей клинуватий ареал належить також Україні.

Б. Передусім треба перевірити останні розрахунки.

В. Командувач пішком добрався до найближчої військової частини.

Г. Завідувач відділу моніторингу наголосив на проблемних питаннях.

8. У котрому рядку всі слова написано правильно?

А. Інфра-звуковий, директива, оргкомітет, ненадійний.

Б. Наскрізний, будь-який, приміський, фоторецептори.

В. Меценат, блок-схема, диспечер, реконструкція.

Г. Мініпроцесор, автошкола, потоньшення, приміщення.

9. У котрому рядку не дотримано вимог милозвучності щодо вживання і/й?

А. Інструкції і анотації, рекомендації і вказівки.

Б. Довідки й звіти, доручення й резюме.

В. Факти й аргументи, розпорядження й накази.

Г. Постанови й укази, доповіді й рекомендації.

10. У котрому рядку правильно вказано форми родового відмінка множини?

А. Грам, жител, договорів, пристрастей.

Б. Суддів, протоколів, доповідів, статей.

В. Архітекторів, солей, громадянів, знань.

Г. Болгар, перснів, тонн, учителів.

11. У котрому рядку є помилки у відмінкових формах займенника?

А. Чийого, чиєю, всією, з чим-небудь.

Б. Своїми, їй, абичим, у нього.

В. Усім, до неї, у тім, у тому.

Г. Ніким, ні з яким, всьою, свойого.

12. У котрому рядку ненормативно вжито числівники?

А. Один за одним, понад сімнадцять днів.

Б. Завдовжки два метри, два кілометри від станції.

В. В шість годин, більше п’ятидесяти міст.

Г. Сімдесят чотири роки тому, о пів на дев’яту.

13. У котрому реченні правильно використано безособові дієслівні форми на -но, -то?

А. Графік роботи затверджено начальником відділу.

Б. Договір підписано з урахуванням нової стратегії підприємства.

В. Нами подано річний звіт діяльності банківської філії.

Г. Усі пропозиції розглянуто заступником директора.

14. У котрому реченні правильно вжито прийменник?

А. Шиємо взуття на індивідуальне замовлення.

Б. Він розмовляє на англійській мові.

В. В шостій годині почали обговорювати останнє питання порядку денного.

Г. Пішов до магазину за канцелярськими товарами.

15. У котрому рядку правильно розставлено розділові знаки?

А. Застосовують метод управлінського обліку згідно з яким усі витрати, пов’язані з виробництвом продукції, розподіляють між об’єктами витрат пропорційно до величини прямих витрат.

Б. Комісіонер уклавши договір отримує від комітента комісійну винагороду, величину якої встановлюють як певний відсоток від суми угоди.

В. Особливість місцевих податків полягає в тому, що на відміну від інших податків, чинним законодавством визначено тільки види місцевих податків, їх граничні розміри, платників та порядок обчислення.

Г. Графічно рахунок має вигляд двосторонньої таблиці, ліву сторону якої називають дебетом, а праву – кредитом.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Дайте визначення поняттю „омоніми”, розкажіть про різновиди омонімів. Наведіть приклади омонімів, складіть з ними речення.ІІІ. Укладіть документ: протокол наради техніків-технологів області з питання приватизації технічних засобів.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 23І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах.

А. м. Львів вул. С. Бандери, 16/23.

Б. м. Львів, вул. С. Бандери буд. 16 кв. 23.

В. Вул. С. Бандери, буд.16 кв., 23, м. Львів.

Г. м. Львів, вул. С. Бандери, буд.16, кв. 23.

2. Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій.

А. Художній стиль. Б. Публіцистичний стиль.

В. Офіційно-діловий стиль. Г. Науковий стиль.

3. У котрому рядку всі подані слова є синонімами?

А. Унікальний, оригінальний, винятковий, ексклюзивний, особливий.

Б. Стереотипний, однотипний, типовий, шаблонний, комплексний.

В. Помилка, похибка, погрішність, огріх, випадковість.

Г. Шукати, знаходити, нишпорити, розшукувати, відшукувати.

4. У котрому рядку обидва слова можна поєднати за змістом зі словом відношення?

А. Міждержавні, політичні. Б. Ринкові, математичні.

В. Геометричні, процентні. Г. Службові, правові.

5. Виберіть рядок, де використано фразеологізми, які походять із професійного мовлення.

А. Поставити питання руба, прикусити язика.

Б. Обминати гострі кути, не з лякливого десятка.

В. Раціональне зерно, зірка першої величини.

Г. Бути під тиском, з космічною швидкістю.

6. У котрому рядку є помилка у відмінюванні імені та по батькові?

А. Р. в. Ганни Олексіївни, Сергія Кіндратовича.

Б. Д .в. Ганні Олексіївні, Сергієві Кіндратовичу.

В. З. в. Ганну Олексіївну, Сергія Кіндратовича.

Г. М. в. (при) Ганні Олексіївній, Сергію Кіндратовичу.

7. У котрому рядку всі слова утворено правильно?

А. Постачальник, однаковий, м’який.

Б. Появитися, посторонній, комп’ютерщик.

В. Опівночі, продавщиця, світофор.

Г. Купляти, одинаковий, ведучий.

8. У котрому рядку всі іменники треба писати разом?

А. Термо/устаткування, прес/конференція, держ/стандарт.

Б. Авіа/лайнер, макро/економіка, електро/двигун.

В. Лісо/степ, гео/політика, тонно/кілометр.

Г. Кам’янець/Подільський, дощо/мір, водо/провід.

9. У котрому рядку в усіх словах правильно виділено наголошені склади?

А. Громадянин, запитання, мережа.

Б. Сантиметр, кажу, було.

В. Громадянин, запитання, мережа.

Г. Сантиметр, було, кажу.

10. У котрому рядку правильно утворено форми множини іменників?

А. Українська делегація прибула до Нідерланд.

Б. Гуртова ціна цього продукту складатиме 5 гривнів і 60 копійок.

В. На будівництві потрібні муляри і столяри.

Г. Кожен мішок цукру важив 5 кілограм.

11. У котрому рядку правильно вжито прикметник військовий?

А. Військова частина.

Б. Військова доктрина.

В. Військова кампанія.

Г. Військова агресія.

12. У котрому рядку всі іменники правильно узгоджено з числівниками?

А. Два учня, три зошити, п’ять студентів, три яруси.

Б. Три роки, п’ять корпусів, два питання, два автобуси.

В. Два учні, чотири завдання, півтора кілометри, сім днів.

Г. Один відвідувач, чотири записи, три стола, двадцять кілограм.

13. У котрому рядку немає мовностилістичних помилок ?

А. Навчати математиці, знеболювальні ліки.

Б. Підписатися на газету, працювати за сумісництвом.

В. Піклуватися про батьків, знехтувати порадами.

Г. Не дивлячись на обставини, запобігати знищенню.

14. У котрому рядку правильно вжито конструкції з прийменниками?

А. Вхід за перепустками, виставити по кордону, працювати по сумісництву.

Б. Перелік витрат на святкування, перейшло по спадку, за даними розвідки.

В. Кампанія по збору підписів, кошторис по філії банку, від 15 до 23 січня.

Г. Комісія для складання резолюції, почути по радіо, йти по лікаря.

15. Правильне продовження речення Повернувшись з-за кордону… подано в рядку:

А. Його зустрічали всією родиною.

Б. Він відкрив власну фірму.

В. Довелося шукати нову роботу.

Г. Їм було повідомлено дату наступної поїздки.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Розкажіть про дієслівні форми. Вживання дієслівних форм у професійному мовленні.ІІІ. Укладіть документ: наказ про заохочення.

Викладач – ___________ О.А. Задерей
Каховський державний агротехнічний коледж

Комплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 24І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильно оформлений варіант довідково-інформаційного документа.

А. Виписка з протоколу № 4 засідання профспілкового комітету від 17 жовтня 2009 р.

Б. Виписка з протоколу № 4 засідання профспілкового комітету, що відбулося 17 жовтня 2009 р.

В. Витяг із протоколу № 4 засідання профспілкового комітету від 17 жовтня 2009 р.

Г. Витяг із протокола № 4 засідання профспілкового комітета від 17 жовтня 2009 р.

2. Які мовні норми порушено в поданих словосполученнях: лишати студента стипендії; заказати квиток на поїзд?

А. Морфологічні. Б. Лексичні.

В. Орфоепічні. Г. Синтаксичні.

3. У котрому рядку правильно вжито пароніми?

А. Домашня адреса, вітальний адрес.

Б. Військовий парад, воєнний інститут.

В. Присадибна ділянка, земельна дільниця.

Г. Спостережливий пункт, спостережна дитина.

4. У котрому рядку подано словосполучення без тавтології та плеоназму?

А. Перспектива на майбутнє. Б. У січні місяці.

В. Виконати роботу. Г. Моя власна думка.

5. У котрому рядку подано нормативні усталені звороти?

А. Не в обіду сказано, ні звука.

Б. Опануй себе, впадати в око.

В. Не прийшло в голову, не в своїй тарілці.

Г. Закон вступає в силу, залишитися в дурнях.

6. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?

А. Ірини Сергіївни, Андрій Олексійович, Оксані Петрівні.

Б. Ірини Сергіївної, Андрій Олексійович, Оксані Петрівні.

В. Ірини Сергіївни, Андрій Олексієвич, Оксані Петрівні.

Г. Ірини Сергіївни, Андрій Олексійович, Оксані Петрівній.

7. У котрому рядку всі слова утворено за українськими словотвірними нормами?

А. Належність до міського підпорядкування, довгі палочки, настала тишина.

Б. Початкуючий спеціаліст, чинний закон, провокуючий метод.

В. Провірити лічильник, професійний оранжувальник, виставковий зал.

Г. Маркування товарів, розподіляти премії, завширшки 15 метрів.

8. У котрому рядку всі прикметники треба писати через дефіс?

А. Економіко/правовий, дизель/моторний, нью/йоркський.

Б. Суспільно/політичний, військово/морський, легко/займистий.

В. Екс/чемпіонський, західно/європейський, науково/технічний.

Г. Воєнно/промисловий, фізико/математичний, само/хідний.

9. У котрому рядку в усіх словосполученнях не порушено правил милозвучності?

А. Знав вчора; викладач з математики.

Б. У обласній адміністрації; боротись з стихією.

В. Працював у галузі економіки; прибув уранці.

Г. Доповідь у аудиторії; навчатись в аспірантурі.

10. Котра із зазначених форм давального відмінка відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?

А. Надіслати вітання ректорові Присяжнюку Андрієві Миколайовичу.

Б. Надіслати вітання ректору Присяжнюку Андрію Миколаєвичу.

В. Надіслати вітання ректорові Присяжнюкові Андрієві Миколайовичові.

Г. Надіслати вітання ректору Присяжнюк Андрієві Миколайовичу.

11. Виберіть рядок, у котрому правильно утворено всі прикметникові форми.

А. Найкращий проект, найменш перспективніший науковець.

Б. Більш виважені слова, кращі працівники фірми.

В. Практика важливіша теорії, менш зрозумілі терміни.

Г. Найдосвідченіші викладачі, витрати більші за прибуток.

12. У котрому рядку немає мовностилістичних помилок?

А. Чотири з половиною відсотка працівників не впоралися із роботою.

Б. У нашій крамниці є товари трьохста двадцяти семи найменувань.

В. У мене вже є чотирьохрічний стаж роботи.

Г. Для приготування цього розчину потрібно два літри води.

13. У котрому рядку вжито невластиву українській мові пасивну конструкцію?

А. Ми написали дві контрольні роботи.

Б. Ми будемо писати дві контрольні роботи.

В. Нам дозволили написати дві контрольні роботи.

Г. Нами написані дві контрольні роботи.

14. У котрому рядку не допущено мовностилістичної помилки?

А. Ми не зможемо Вам допомогти по тій причині, що не маємо достатніх засобів.

Б. При виявленні хиб у роботі звертайтеся до контрольних органів.

В. Ми не будемо брати участі в цих заходах.

Г. Механізм можна увімкнути при допомозі пульта.

15. У котрому рядку не порушено синтаксичних норм?

А. Незважаючи на зміни в регламенті, засідання пройшло успішно.

Б. Обсяг інформації не доступний для вивчення студентами.

В. Лабораторну роботу виконано першокурсником.

Г. Твір видруковано при житті письменника.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Що таке реквізити документів ? Назвіть всі реквізити, які ви знаєте.ІІІ. Укладіть документ: резюме.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 25І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Котре з поданих речень не потребує редагування?

А. Через два дня ми получили підтвердження, що поступили в університет.

Б. Через два дні ми отримали підтвердження, що вступили до університету.

В. Через два дня ми отримали підтвердження, що поступили в університет.

Г. Через два дні ми получили підтвердження, що вступили до університету.

2. У котрому рядку всі словосполучення вжито без мовностилістичних помилок?

А. Укладати угоду, за власним бажанням, вірна відповідь, невідкладні задачі.

Б. Бути напоготові, колишній учень, взяли участь, дочекалися трамвая.

В. Їхати машиною, конкретизувати завдання, вищий ступінь, відноситися з повагою.

Г. Згідно наказу, по розкладу, освітчений спеціаліст, здати іспит.

3. У котрому рядку неправильно утворено словосполучення з іншомовними словами?

А. Автентичні джерела.

Б. Перманентний рух.

В. Кінцева преамбула.

Г. Рентабельне підприємство.

4. Котре з іншомовних слів має значення привласнення авторства на чужий твір?

А. Дискримінація. Б. Фікція.

В. Плагіат. Г. Спекуляція.

5. У котрому рядку обидва усталені зворти відповідають нормам української мови?

А. Брати участь, опануй себе.

Б. Потерпіти провал, в кінці кінців.

В. Не в обіду сказано, перемивати кістки.

Г. Знову за рибу гроші, кидається в очі.

6. У котрому рядку є помилка у відмінюванні імені та по батькові?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал