Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальностіСторінка12/14
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.43 Mb.
ТипКонтрольна робота
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

В. Завідувачем, Олесею, слухачем.

Г. Степінню, перемикачом, дисплейом.

11. У котрому рядку неправильно вжито форму прикметника?

А. Ця інформація вірогідніша за попередню.

Б. Тут працювали найкращі фахівці підприємства.

В. Підписано два важливі укази.

Г. Цьогорічний бюджет менш реальніший від минулорічного.

12. У котрому з поданих речень правильно вжито числівники?

А. У двотисячному році обидвох товаришів було зараховано на перший курс вищого навчального закладу.

Б. На зустрічі були присутні двадцять троє представників областей.

В. Він неправильно розв’язав задачу, оскільки в умові не дописав ноля.

Г. Мені дали двадцять п’ять гривень решти.

13. У котрому рядку вжито невластиву для української мови пасивну конструкцію?

А. Під час обговорення взято до уваги думку кожного.

Б. Під час обговорення беремо до уваги думку кожного.

В. Під час обговорення беруть до уваги думку кожного.

Г. Під час обговорення береться до уваги думка кожного.

14. У котрому рядку не допущено мовностилістичної помилки?

А. По розпорядженню керівництва ми урізноманітнюємо продукцію.

Б. Відрекомендуйте мене, будь ласка, своєму товаришеві.

В. При всьому цьому ми працюємо над збільшенням асортименту.

Г. Цей законопроект можна прийняти за основу.

15. У котрому рядку не порушено синтаксичних норм?

А. Незважаючи на зміни в регламенті, засідання пройшло успішно.

Б. Обсяг інформації не доступний для вивчення студентами.

В. Лабораторну роботу виконано першокурсником.

Г. Твір видруковано при житті письменника.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції.ІІІ. Укладіть документ: заяву на відпустку за власний рахунок.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 18І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Котре з поданих речень не потребує редагування?

А. Через два дня ми получили підтвердження, що поступили в університет.

Б. Через два дні ми отримали підтвердження, що вступили до університету.

В. Через два дня ми отримали підтвердження, що поступили в університет.

Г. Через два дні ми получили підтвердження, що вступили до університету.

2. У котрому рядку всі словосполучення вжито без мовностилістичних помилок?

А. Укладати угоду, за власним бажанням, вірна відповідь, невідкладні задачі.

Б. Бути напоготові, колишній учень, взяли участь, дочекалися трамвая.

В. Їхати машиною, конкретизувати завдання, вищий ступінь, відноситися з повагою.

Г. Згідно наказу, по розкладу, освітчений спеціаліст, здати іспит.

3. У котрому рядку правильно подано значення іншомовних слів?

А. Інтелектуальний – розумовий, інституція – заклад.

Б. Конфуз – ніяковість, маневрувати – блукати.

В. Інстинктивний – підсвідомий, превалювати – запобігати.

Г. Реакція – відступ, мініатюрний – крихітний.

4. Визначте рядок, у котрому порушено лексичну норму вживання термінів і професіоналізмів.

А. Додати таблицю, параметри документа.

Б. Вибір програми, упорядкувати за розміром.

В. Очистити корзину, кнопочна форма.

Г. Нумерація сторінок, система захисту.

5. У котрому рядку всі фразеологізми мають однакове походження?

А. Ланцюгова реакція, альфа й омега, абсолютний нуль.

Б. Вавилонське стовпотворіння, умити руки, коронний номер.

В. Канути в лету, гордіїв вузол, сізіфова праця.

Г. Каїнова печать, перекрити кисень, справа честі.

6. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?

А. Зустріч Курило Юрія Васильовича з Пилипчуком Іваном Петровичем.

Б. Виступ Тимошенко Юлії Володимирівної.

В. Написати листа Павлюку Віктору Андрієвичу.

Г. Переказати вітання Столярчук Світлані Сергіївні.

7. У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?

А. Літом, як правило, найбільша кількість працюючих йде у відпустки.

Б. Нам довелося говорити пошепки.

В. Міська рада звітувала про випереджаючі темпи будівництва стадіону.

Г. Командуючий Сухопутними військами вирішив піти у відставку.

8. У котрому рядку всі слова написано правильно?

А. Пів’ящика, освічений, по-українському, інженер-механік.

Б. Реквізит, по-батькові, вакуум-камера, суспільно корисний.

В. Проїздний, примирити, вантажоперевезення, тонно-кілометр.

Г. Інцидент, політико-економічний, зв’язківець, багато-діапазонний.

9. У котрому рядку не порушено правил милозвучності?

А. Я, Сидорчук Сидір Сидорович, взяв в викладача фізики ….

Б. Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції.

В. В 2009 році вступив до Львівського національного університету ім. І.Я. Франка.

Г. З нагоди 165-річчя в Львівській політехніці очікують візиту поважних гостей.

10. У котрому рядку в усіх словах подано правильні форми кличного відмінка іменників?

А. Ігоре Петрович, пане директор, пане директоре.

Б. Зоряно Йосипівно, пані викладач, Андрію.

В. Геннадію Леонідовиче, Володю, Настю.

Г. Колего Ващишин, Ігор Петрович, пан професор.

11. У котрому рядку неправильно вжито форму прикметника?

А. Цей чинник вагоміший від попереднього.

Б. Ми обговорили найважливіші проблеми.

В. З кожним роком студенти надають перевагу більш сучаснішим методам навчання.

Г. У нашій крамниці ціни нижчі за середні.

12. У котрому рядку немає граматичних помилок?

А. Ми поселилися в новий чотириповерховий будинок.

Б. До відмінної оцінки мені не вистачило три бала.

В. Двостам п’ятдесяти працівникам оголошено подяку.

Г. Перед двадцятим жовтнем треба провести інвентаризацію.

13. У котрому рядку вжито невластиву українській мові пасивну конструкцію?

А. Указ підписав Президент України.

Б. Головну увагу ми звертаємо на місцевий бюджет.

В. Ми можемо будь-кого навчити англійської мови.

Г. Чергові призначаються класним керівником.

14. У котрому рядку в реченні правильно вжито прийменники?

А. Розв’язати складний приклад можна при допомозі калькулятора.

Б. Міліціонери ведуть роботу по знешкодженню організованої злочинності.

В. Згідно з наказом ректора курити біля навчальних корпусів заборонено.

Г. Книжки відправили по місцю призначення.

15. Назвіть порядковий номер слова, після якого пропущено розділовий знак у реченні: Країні потрібні нові лідери відповідальні компетентні які вміють домовлятися між собою та стримувати особисті амбіції.

А. 4, 5, 6. Б. 4, 5, 6, 11. В. 1, 4, 5, 6, 11. Г. 5, 6.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Синтаксичні особливості ділових паперів.ІІІ. Укладіть документ: акт про списання непридатної для використання техніки.


Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 19І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Котрий з поданих текстів оголошення написано правильно?

А. Запрошуємо на роботу бухгалтера зі стажем роботи не менше ніж три роки.

Б. Запрошуються на роботу бухгалтера зі стажем роботи не менше трьох років.

В. Запрошуються на роботу бухгалтери зі стажом роботи не менше трьох років.

Г. Запрошують на роботу бугалтера зі стажом роботи не менше трьох років.

2. Котре речення відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?

А. Відповідно до плану роботу буде завершено наступного тижня.

Б. На рахунок цього я маю свою власну думку.

В. По наказу ректора його відчислили з університету.

Г. Моя мама на даний час тимчасово не працююча.

3. У котрому рядку неправильно утворено словосполучення з іншомовними словами?

А. Автентичні джерела.

Б. Перманентний рух.

В. Кінцева преамбула.

Г. Рентабельне підприємство.

4. Котре з іншомовних слів має значення привласнення авторства на чужий твір?

А. Дискримінація. Б. Фікція.

В. Плагіат. Г. Спекуляція.

5. Що означає фразеологізм стати на ноги?

А. Виконати завдання.

Б. Заперечити щось.

В. Зміцніти, стати самостійним.

Г. Почати вчитися.

6. У котрому рядку є помилка у відмінюванні імені та по батькові?

А. Р.в. Ольги Вікторівної, Олега Михайловича.

Б. Д.в. Ользі Вікторівні, Олегові Михайловичу.

В. З.в. Ольгу Вікторівну, Олега Михайловича.

Г. О.в. Ольгою Вікторівною, Олегом Михайловичем.

7. У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?

А. Лише вимірюючий прилад допоміг розв’язати суперечку.

Б. На довгих полках лежали особові справи.

В. Кольоровий вкладиш уже давно був підготовлений.

Г. Декілька працівників взяли оздоровчі путівки.

8. У котрому рядку всі слова написано правильно?

А. Де-небудь, між’ярусний, університетський, все-ж-таки.

Б. Тривуглецевий, українсько-польський, як-от, радіо-телескоп.

В. На жаль, пів-Європи, термінологічний, прес-конференція.

Г. Авіакомпанія, вантажно-пасажирський, ін’єкція, приорітет.

9. У котрому рядку в словосполученнях немає порушення правил милозвучності?

А. Професор у відрядженні, вступив до інституту.

Б. Ознайомитись з документами, у твоєму офісі.

В. Виступав з задоволенням, у науковому стилі.

Г. Комісія з міністерства, перевірити і оцінити роботу.

10. У котрому рядку подано правильну форму звертання в офіційно-діловому стилі?

А. Високопоставлений пан міністр!

Б. Високошановний пан віце-президенте!

В. Вельмишановний пане ректоре!

Г. Шановний Михайло Васильовиче!

11. У котрому реченні немає мовностилістичних помилок?

А. Саме найважніше – це встановити діагноз.

Б. Необхідно подати інформацію в найкоротший термін.

В. Урядова комісія відвідала найбільш постраждаліший від повені район.

Г. Його визнано самим найвпливовішим політиком року.

12. У котрому рядку неправильно утворено складне слово?

А. Чотиризначне число.

Б. Трьохкімнатна квартира.

В. Сорокап’ятиріччя письменника.

Г. Двохатомна молекула.

13. У котрому рядку дієслово минулого часу правильно узгоджено з абревіатурою?

А. ЦВК порахувала... В. МЗС повідомив…

Б. НБУ визначила... Г. ДЕК продовжила...

14. У котрому рядку в реченні правильно вжито прийменники?

А. У наступний четвер працюємо по вільному графіку.

Б. Будемо діяти в залежності від обставин.

В. Документи складено відповідно до законодавства.

Г. Другу іноземну мову вивчають по власному бажанню.

15. У котрому рядку правильно розставлено розділові знаки в реченні з автобіографії?

А. Я, Гнідець Олена Петрівна народилася 15 липня 1985 року, в с. Сердиці, Пустомитівського району, Львівської області, в родині службовців.

Б. Я, Гнідець Олена Петрівна, народилася 15 липня 1985 року в с. Сердиці Пустомитівського району Львівської області, в родині службовців.

В. Я, Гнідець Олена Петрівна, народилася 15 липня 1985 року в с. Сердиці Пустомитівського району Львівської області в родині службовців.

Г. Я, Гнідець Олена Петрівна, народилася 15 липня 1985 року в с. Сердиці, Пустомитівського району, Львівської області, в родині службовців.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

В яких випадках в іменниках ч.р. в Р.в. пишеться закінчення -а (-я), а в яких – -у (-ю)?ІІІ. Укладіть документ: оголошення про реалізацію товарів народного споживання.


Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 20І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Котре речення відповідає нормам літературної мови і вимогам офіційно-ділового стилю?

А. Магазин працює круглодобово вже на протязі двох місяців і має у наявності широкий асортимент товару.

Б. Любий бажаючий може прийняти участь в багаточисленних акціях.

В. Продається мобільний телефон, б/у, не дорого.

Г. Видавати заробітну плату почнемо о дванадцятій годині.

2. У котрому реченні немає стилістичних помилок?

А. Незважаючи на складні завдання, студенти успішно написали контрольну роботу.

Б. Будинок фарбується фарбою від німецької фірми “Капарол”.

В. Приїхавши додому, у мене появились цікаві ідеї.

Г. Я не придала даному питанню ніякого значення.

3. Запозиченим є термін:

А. Бухгалтер. Б. Замовник. В. Зовнішньоторговельний. Г. Речення.

4. У котрому рядку всі терміни належать до загальнонаукових?

А. Суб’єктивний, периферія, демпінг. Б. Систематизація, ступінь, фон.

В. Асортимент, блокування, ліквідність. Г. Рефлекс, коефіцієнт, рієлтер.

5. У котрому рядку обидва усталені зворти відповідають нормам української мови?

А. Брати участь, опануй себе. Б. Потерпіти провал, в кінці кінців.

В. Не в обіду сказано, перемивати кістки.

Г. Знову за рибу гроші, кидається в очі.

6. У котрому рядку є помилка у відмінюванні імені та по батькові?

А. Р.в. Марії Ігорівної, Андрія Олександровича.

Б. Д.в. Марії Ігорівні, Андрію Олександровичу.

В. З.в. Марію Ігорівну, Андрія Олександровича.

Г. О.в. Марією Ігорівною, Андрієм Олександровичем.

7. У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?

А. Купили 400 грамів необхідного розчину.

Б. Мій брат вирішив поступати до університету.

В. За законом слід вчасно уплатити послуги.

Г. Наш шахматист прибув разом із двома англічанами на товариську зустріч.

8. У котрому рядку всі слова написано правильно?

А. Досвідчений, немовбито, премьєр-міністр, ландшафтний.

Б. Техногенний, кінець кінцем, презинтація, напівавтомат.

В. З року в рік, дослідно-виробничий, нафтопровід, реєстрація.

Г. Магнійово-кальцієвий, менший, віце-президент, військкомат.

9. Літеру у на місці крапок треба поставити в усіх рядках, окрім:

А. …тома давалась взнаки.

Б. … українській мові слово „біль” належить до чоловічого роду.

В. Я зустрів їх ... залі засідань. Г. Прийшов наш …читель.

10. У котрому рядку в словосполученнях немає порушення правил милозвучності?

А. Секретар на лікарняному, в зв’язку з епідемією.

Б. У сфері економіки, в нашому деканаті.

В. В офісі конкурента, у офіційно-діловому стилі.

Г. У протоколі зборів, приїхав зі Львова.

11. У котрому рядку подано правильні словосполучення?

А. Пам’ятник Тараса Шевченка.

Б. Зустріч із Сергійом Петровичом.

В. Вечір пам’яті Ігоря Білозора.

Г. Зустріч із заступником Наталії Іванівної Лозової.

12. У котрому рядку правильно утворено складні слова у словосполученнях?

А. Триповерховий будинок, двогодинна вистава.

Б. Двохденна конференція, чотирьохзначне число.

В. Чотирьохрядкова строфа, трьохтомний словник.

Г. Трьох’ярусна ложа, двохтижнева програма.

13. У котрому рядку неправильно утворено складне слово?

А. Двохактна вистава. Б. Трьохповерховий будинок.

В. П’ятдесятирічний керівник. Г. Двохсотріччя від дня народження.

14. У котрому рядку в реченні правильно вжито прийменник?

А. По наказу ректора його відрахували з університету.

Б. Я не відвідував занять три дні, оскільки брав участь у змаганнях по баскетболу.

В. Я звернулася до кваліфікованого фахівця з продажу нерухомості.

Г. Екзамен по фізиці буде найтяжчим для студентів.

15. У котрому рядку правильно розставлено розділові знаки в тексті заяви?

А. Прошу допустити мене до складання іспиту з української мови (за професійним спрямуванням) якого я вчасно не склав через хворобу. До заяви додаю: медичну довідку.

Б. Прошу допустити мене до складання іспиту з української мови (за професійним спрямуванням), якого я вчасно не склав через хворобу. До заяви додаю – медичну довідку.

В. Прошу допустити мене до складання іспиту з української мови (за професійним спрямуванням), якого я вчасно не склав, через хворобу. До заяви додаю медичну довідку.

Г. Прошу допустити мене до складання іспиту з української мови (за професійним спрямуванням), якого я вчасно не склав через хворобу. До заяви додаю медичну довідку.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Розкажіть правила відмінювання числівників.ІІІ. Укладіть документ: доручення на придбання й доставку сировини.


Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 21І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. У котрому рядку є слово, якого не використовують у документах?

А. Провести нараду, підписати акт.

Б. Засвідчити підписом, нові філії.

В. На прохання колективу, вимогливий шеф.

Г. Взяти участь, відхилити пропозицію.

2. Котре з поданих речень потребує редагування?

А. Досвідчений спортсмен посів перше місце у змаганнях із плавання.

Б. Освідчена людина є цікавим співрозмовником.

В. Потрібно негайно дати свідчення.

Г. Петро Іванович вчора отримав пенсійне посвідчення.

3. Власне українським є термін:

А. Відсоток. Б. Бюджет.

В. Банкір. Г. Процент.

4. У котрому рядку подано правильне значення іншомовного слова превалювати?

А. Підпорядкувати. Б. Зосереджувати.

В. Переважати. Г. Узаконювати.

5. У котрому рядку жоден усталений зворот не властивий українській мові?

А. Даруйте на слові, у разі потреби.

Б. Світ за очі, нічого гріха таїти.

В. Багато галасу знічев’я, розправити крила.

Г. Закон вступає в силу, не дивлячись ні на що.

6. У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?

А. Андрійович, Вікторович, Петрівна.

Б. Віталієвич, Михайлівна, Сергієвич.

В. Романович, Ігорович, Анатолієвна.

Г. Дмитрівна, Якович, Григорієвич.

7. У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?

А. Цього року були проблеми з паливом, бо наші поставщики постійно страйкували.

Б. Я і сам здогадався, що треба застосувати цей спосіб.

В. Йому сказали написати пояснюючу записку.

Г. Потрібно удосконалити в цій системі гальмуючий пристрій.

8. У котрому рядку всі слова написано правильно?

А. Автокомбінат, компютерний, прогресивний, обчислення.

Б. Двоярусний, торговоекономічний, рік у рік, в результаті.

В. Пів-Києва, алюмінієвий, товаро-обіг, віце-прем’єр.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал