Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальностіСторінка10/14
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.43 Mb.
ТипКонтрольна робота
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Б. Три роки, п’ять корпусів, два питання, два автобуси.

В. Два учні, чотири завдання, півтора кілометри, сім днів.

Г. Один відвідувач, чотири записи, три стола, двадцять кілограм.

13. У котрому рядку немає мовностилістичних помилок ?

А. Навчати математиці, знеболювальні ліки.

Б. Підписатися на газету, працювати за сумісництвом.

В. Піклуватися про батьків, знехтувати порадами.

Г. Не дивлячись на обставини, запобігати знищенню.

14. У котрому рядку є помилка у вживанні прийменника?

А. За власним бажанням.

Б. З багатьох причин.

В. Оплати по безготівковому рахунку.

Г. Тканина на костюм.

15. У котрому рядку неправильно вжито однорідні члени речення?

А. Лікар надає консультації: обстеження, лікування.

Б. Напишіть ділові документи: автобіографію, заяву, пояснювальну записку.

В. Відвідали Марокко, Індію та інші екзотичні країни.

Г. Іменник має граматичні категорії роду, числа, відмінка.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Термінологічна і професійна лексика української мови. Фахові терміни і професіоналізми.ІІІ. Укладіть документ: автобіографію.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 10І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильно оформлений варіант довідково-інформаційного документа.

А. Виписка з протоколу № 4 засідання профспілкового комітету від 17 жовтня 2009 р.

Б. Виписка з протоколу № 4 засідання профспілкового комітету, що відбулося 17 жовтня 2009 р.

В. Витяг із протоколу № 4 засідання профспілкового комітету від 17 жовтня 2009 р.

Г. Витяг із протокола № 4 засідання профспілкового комітета від 17 жовтня 2009 р.

2. Які мовні норми порушено в поданих словосполученнях: лишати студента стипендії; заказати квиток на поїзд?

А. Морфологічні. Б. Лексичні.

В. Орфоепічні. Г. Синтаксичні.

3. У котрому рядку правильно вжито пароніми?

А. Музикальний хлопець, музична родина.

Б. Громадянський транспорт, громадський порядок.

В. Ефектний бальзам, ефективний вигляд.

Г. Освітлена вулиця, освічена людина.

4. У котрому рядку немає тавтологічних словосполучень?

А. Вільна вакансія, неоціненна цінність, патріотичне виховання.

Б. Народний фольклор, забезпечення безпеки, художній стиль.

В. Національна ідея, давальний відмінок, доречне слово.

Г. Інша альтернатива, залізне алібі, соціологічне опитування.

5. У котрому рядку подано нормативні усталені звороти?

А. В кінці кінців, потерпіти поразку.

Б. Увірвався терпець, дати прочухана.

В. У випадку необхідності, залишитися в дурнях.

Г. Вішати лапшу, вселяти надію.

6. У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?

А. Євгенівна, Юрійович, Семенівна. Б. Павлівна, Юрієвич, Семенівна.

В. Петрівна, Юрівна, Степанович. Г. Андрієвич, Юріївна, Іванович.

7. У котрому рядку в словосполученнях не порушено словотвірних норм?

А. Завідуючий кафедри, випереджуюче завдання, оточуюче середовище.

Б. Завідувач кафедри, виснажлива сесія, випереджувальне завдання.

В. Шкідлива привичка, освітлюючий пристрій, працювати цілодобово.

Г. Копіювальна техніка, багато мітингуючих, аранжувальник музики.

8. У котрому рядку всі іменники треба писати через дефіс?

А. Енерго/носій, міні/процесор, пів/Львова.

Б. Екс/президент, залізо/бетон, дизель/мотор.

В. Ампер/секунда, віце/консул, Івано/Франківськ.

Г. Генерал/лейтенант, метало/прокат, розтяг/стиск.

9. Визначте рядок, у котрому дотримано правил милозвучності української мови?

А. Зобов’язуюсь повернути усю суму до 10.05.11 р.

Б. Проводять конкурс на заміщення вакантних посад в компанію «Віндтех».

В. Консультації проводять щовівторка в вільний для студентів час.

Г. У нашому навчальному закладі контроль здійснюють за модульною системою.

10. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка однини іменників?

А. Підручника, поверху, мільйону, Відня.

Б. Грама, інституту, радіуса, телефону.

В. Урагану, автомобіля, випадка, театру.

Г. Товару, департаменту, Парижу, долара.

11. У котрому рядку в усіх прикметниках правильно вжито закінчення –ий/-ій?

А. Народний, поздовжний, безробітний, тутешній.

Б. Обідній, середній, самобутній, природній.

В. Достатній, всесвітній, братній, сусідній.

Г. Передній, останній, пізний, сторонній.

12. У котрому рядку всі іменники правильно узгоджено з числівниками?

А. Дві книги, півтора місяці, десять банків, три з половиною дні.

Б. Двоє працівників, одна друга метра, чотири острови, два фахівці.

В. Два керівники, півтора дня, два з половиною місяця, троє випускників.

Г. Шість кілограм, одна друга тонни, двадцять три кілометри, троє киян.

13. У котрому рядку немає порушень дієслівного керування?

А. Звернутися за адресу, не вивчити формулу.

Б. Зраджувати принципи, гуляти по вулицям міста.

В. Турбується про мене, не звернув увагу.

Г. Хворіти на грип, постачати товар.

14. У котрому рядку правильно вжито конструкції з прийменниками?

А. Вхід за перепустками, виставити по кордону, працювати по сумісництву.

Б. Перелік витрат на святкування, перейшло по спадку, за даними розвідки.

В. Кампанія по збору підписів, кошторис по філії банку, від 15 до 23 січня.

Г. Комісія для складання резолюції, почути по радіо, йти по лікаря.

15. Правильне продовження речення Повернувшись з-за кордону… подано в рядку:

А. Його зустрічали всією родиною.

Б. Він відкрив власну фірму.

В. Довелося шукати нову роботу.

Г. Їм було повідомлено дату наступної поїздки.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Публічний виступ. Жанри публічних виступів. Підготовка до виступу.ІІІ. Укладіть документ: пояснювальну записку з приводу спізнення на роботу.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 11І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Документ, у якому особа, що його складає, подає опис свого життя та діяльності, – це:

А. Автобіографія. Б. Резюме.

В. Характеристика. Г. Пояснювальна записка.

2. Які мовні норми порушено в поданих словосполученнях: важливе міроприємство; получити нагороду?

А. Морфологічні. Б. Синтаксичні.

В. Орфоепічні. Г. Лексичні.

3. У котрому рядку правильно вжито пароніми?

А. Домашня адреса, вітальний адрес.

Б. Військовий парад, воєнний інститут.

В. Присадибна ділянка, земельна дільниця.

Г. Спостережливий пункт, спостережна дитина.

4. У котрому рядку подано словосполучення без тавтології та плеоназму?

А. Перспектива на майбутнє.

Б. У січні місяці.

В. Виконати роботу.

Г. Моя власна думка.

5. У котрому рядку подано нормативні усталені звороти?

А. Замилювати очі, даруйте на слові.

Б. Закон вступає в силу, не в обіду сказано.

В. Брати слова назад, диву даєшся.

Г. Кидатися в очі, в порядку речей.

6. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?

А. Оксани Василівни, Степан Андрійович, Вірі Володимирівній.

Б. Оксани Василівни, Степан Андрійович, Вірі Володимирівні.

В. Оксани Василівної, Степан Андрійович, Вірі Володимирівні.

Г. Оксани Василівни, Степан Андрієвич, Вірі Володимирівній.

7. У котрому рядку в словосполученнях не порушено словотвірних норм?

А. Копіююча техніка, співставляти факти, гра в шахи.

Б. Шириною 10 сантиметрів, вимірюючий пристрій, командуючий військом.

В. Виставочний зал, обезболювальний препарат, зволожуючий крем.

Г. Постачальник продуктів, зворушлива промова, освітлювальний прилад.

8. У котрому рядку всі прикметники треба писати разом?

А. Західно/український, південно/західний, машино/будівний.

Б. Загально/державний, суспільно/корисний, двох/опорний.

В. Радіо/фізичний, залізо/бетонний, латино/американський.

Г. Двадцяти/процентний, віце/президентський, макро/економічний.

9. Визначте рядок, у котрому дотримано правил милозвучності української мови?

А. Пропоную створити таку творчу групу у аплікаційному відділі.

Б. У Одеській області апробували цей метод у більшості лабораторій.

В. Високий рівень культури мовлення у фахівців.

Г. В збереженні природи – порятунок людства.

10. У котрому рядку всі іменники записано неправильно у формі родового відмінка однини?

А. Спирту, грама, каталогу.

Б. Болю, принтера, комплекту.

В. Гуртожитка, трамваю, правописа.

Г. Екрана, інституту, відгуку.

11. У котрому рядку правильно утворено всі присвійні прикметники від власних назв?

А. Софіїв аргумент, Олесин звіт, Наталкін кабінет.

Б. Віталіїв ключ, Віталійова дисертація, Ірин виступ.

В. Сергієва домовленість, Петрова порада, Маріччине переконання.

Г. Марійчина винагорода, Васильова машина, Надіїн керівник.

12. У котрому рядку не допущено помилки?

А. Кажучи другими словами, пара боксерів, інша справа.

Б. Зробити другим разом, півтора дня, один з одним.

В. Пара днів, два модуля, більша частина шляху.

Г. Котра година, перший курс, півтора кілограма.

13. У котрому рядку немає порушень дієслівного керування?

А. Говорити на українській, вжити заходів, глузувати з опонента.

Б. Затверджується Кабінетом Міністрів, дякувати вас, залучати до співпраці.

В. Віддаси талон, доглядати хворого, вибачте мені.

Г. Дотримувати слово, володіти інформацією, легковажити застереженням.

14. У котрому рядку неправильно вжито конструкції з прийменниками?

А. На бажання публіки, згідно з наказом директора.

Б. Називати на ім’я і по батькові, піти по ліки.

В. Вступати до інституту, книжки для мене.

Г. Одружитися на ній, вислати по пошті.

15. Синтаксично правильне продовження речення Закінчивши університет подано в рядку:

А. Мене зарахували на посаду редактора.

Б. Наступний рік пройшов успішно.

В. Я став редактором журналу.

Г. Переді мною відкриються блискучі перспективи.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Діалектна лексика. Наведіть приклади діалектизмів, які ви чули, знаєте чи, можливо, користуєтесь ними у своїй розмовній лексиці.ІІІ. Укладіть документ: характеристику свого товариша по навчанню.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 12І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Коротка довідка про освітні та професійні дані автора – це:

А. Автобіографія.

Б. Резюме.

В. Характеристика.

Г. Заява.

2. У котрому рядку є слово, якого не використовують в офіційно-діловому стилі?

А. Діяти за наказом, директор скликав нараду.

Б. Акт підписали члени комісії, відповідно до закону.

В. Згідно з інструкцією, члени колективу почимчикували на нараду.

Г. Завідувач лабораторії, на прохання дирекції.

3. У котрому реченні неправильно вжито слово обєм?

А. Об’єм повітря збільшується під час нагрівання.

Б. Тіло в об’ємі має 5 кубічних сантиметрів.

В. Підрахувати об’єм випуску промислової продукції.

Г. Для оптимізації транспортування продукції треба визначити об’єм вагона.

4. У котрому рядку подано словосполучення без тавтології та плеоназму?

А. Колишній екс-прем’єр.

Б. Основний лейтмотив.

В. На сьогоднішній день.

Г. Подарунок на згадку.

5. У котрому рядку подано нормативні усталені звороти?

А. Не в обіду сказано, ні звука.

Б. Опануй себе, впадати в око.

В. Не прийшло в голову, не в своїй тарілці.

Г. Закон вступає в силу, залишитися в дурнях.

6. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?

А. Ірини Сергіївни, Андрій Олексійович, Оксані Петрівні.

Б. Ірини Сергіївної, Андрій Олексійович, Оксані Петрівні.

В. Ірини Сергіївни, Андрій Олексієвич, Оксані Петрівні.

Г. Ірини Сергіївни, Андрій Олексійович, Оксані Петрівній.

7. У котрому рядку всі слова утворено за українськими словотвірними нормами?

А. Належність до партії, зізнався у скоєному, постачальник зброї.

Б. Панівна думка, розприділяти премії, провокуючий метод.

В. Робити за привичкою, досвідчений далекобійник, оздоблювальні матеріали.

Г. Відомі київляни, данський уряд, кулеподібний виріб.

8. У котрому рядку всі прикметники треба писати через дефіс?

А. Науково/дослідний, офіційно/діловий, суспільно/політичний.

Б. Конкуренто/спроможний, чорно/білий, електронно/цифровий.

В. Навчально/виховний, електро/хімічний, адміністративно/територіальний.

Г. Механіко/технічний, суспільно/необхідний, чотирнадцяти/поверховий.

9. У котрому рядку немає порушення правил милозвучності?

А. Всі кімнати та аудиторії відремонтовано.

Б. Нам хотілося б обговорити всі умови контракту.

В. В Київському інституті економіки відбувається конференція з питань інвестицій.

Г. З цього приводу ми дотримуємося іншої думки.

10. У котрому рядку правильно вказано всі форми родового відмінка однини?

А. Листопада, інститута, комплекту, коментарю.

Б. Директора, тролейбуса, заліка, фактора.

В. Критерія, болю, тюлі, насипу.

Г. Токаря, столяра, слюсаря, шампуню.

11. Котре речення відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?

А. Ректорове розпорядження виконано.

Б. Будь певен, що із завданнями впораємось.

В. Привіт! Рад Вас бачити.

Г. Прошу терміново зібрати охочих їхати на семінар.

12. У котрому з поданих речень правильно вжито числівники?

А. Ми привітали його з п’ятидесятирічним ювілеєм і вручили вітальний адрес.

Б. Двісті п’ятдесят трьом працівникам видано премії.

В. Наша організація здала в експлуатацію три нові будинки.

Г. Ми працюємо разом уже півтора місяці.

13. У котрому рядку правильно утворено словосполучення?

А. Розвиваюча гра, копіювальна техніка, діюча комісія.

Б. Несуча стіна, слідуючі параграфи, шокуючий випадок.

В. Ворогуючі сторони, захворівший грипом, керуючий справами.

Г. Чинні правила, колишній директор, запрошуємо всіх охочих.

14. У котрому словосполученні є помилка в уживанні прийменника?

А. Відпустка по хворобі, за нашим проханням.

Б. З вини працівника, за місцем роботи.

В. Після повернення з відрядження, через незначне непорозуміння.

Г. Згідно з новим законом, на ваше замовлення.

15. У котрому рядку порушено синтаксичну норму?

А. Вжити заходи, говорити на українській мові.

Б. Говорити українською, дотримати обіцянки.

В. Оволодіти нормами, опанувати фах.

Г. Постачати товар, телефонувати замовникові.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Види усного ділового спілкування. Телефонна розмова.ІІІ. Укладіть документ: оголошення про яку-небудь побутову послугу.


Викладач – ___________ О.А. Задерей
Каховський державний агротехнічний коледж

Комплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції тваринництва»

Варіант 13І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Документ, що письмово підтверджує передавання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей, – це:

А. Доручення. Б. Наказ.

В. Розписка. Г. Пояснювальна записка.

2. У котрому рядку подано речення з офіційно-ділового стилю?

А. До заяви додаю такі документи.

Б. Через народження дитини мушу взяти академку.

В. У старших класах я чудово вчився.

Г. Книжку на кафедрі можна взяти під заліковку.

3. У котрому рядку обидві пари слів є паронімами?

А. Прогрес – поступ, виборчий – виборний.

Б. Демонстративний – демонстраційний, громадський – громадянський.

В. Ділянка – дільниця, воєнний – військовозобов’язаний.

Г. Дослідний – дослідницький, освічений – навчений.

4. У котрому рядку подано словосполучення без тавтології?

А. Перший дебют. Б. Заборонене вето.

В. Таке саме аналогічне рішення. Г. Моя біографія.

5. У котрому рядку подано стійкі словосполуки, притаманні для офіційно-ділового стилю?

А. Узяти участь, піти на побачення, пристосуватися до обставин.

Б. Зробити висновки, подати заяву, відповідно до наказу.

В. Узяти відпустку, засмагати на морі, скористатися допомогою.

Г. Згідно з графіком, взятися за розум, прийти вчасно.

6. У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?

А. Віталівна, Олексійович, Ігорівна.

Б. Віталіївна, Олексієвич, Ігорівна.

В. Віталіївна, Олексійович, Ігорівна.

Г. Олексієвна, Віталійович, Ігорівна.

7. У котрому рядку всі слова утворено за українськими словотвірними нормами?

А. Належність до міського підпорядкування, довгі палочки, настала тишина.

Б. Початкуючий спеціаліст, чинний закон, провокуючий метод.

В. Провірити лічильник, професійний оранжувальник, виставковий зал.

Г. Маркування товарів, розподіляти премії, завширшки 15 метрів.

8. У котрому рядку всі прикметники треба писати через дефіс?

А. Економіко/правовий, дизель/моторний, нью/йоркський.

Б. Суспільно/політичний, військово/морський, легко/займистий.

В. Екс/чемпіонський, західно/європейський, науково/технічний.

Г. Воєнно/промисловий, фізико/математичний, само/хідний.

9. У котрому рядку немає порушення правил милозвучності?

А. В документі охарактеризовано типові обов’язки секретаря.

Б. У давнину міжнародним еталоном був грецький етикет.

В. Навчатись в цьому інституті престижно.

Г. Вести переговори треба згідно із усталеними нормами.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал