Контрольна робота з навчальної дисципліни «Бізнес-планування» Варіант №1Скачати 205.72 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.02.2017
Розмір205.72 Kb.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Бізнес-планування»
Варіант № 1

1. Теоретичне питання.
Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану

2. Тестові завдання.

1.Стратегічне планування, виступає…..
1)
процесом визначення цілей створення організації, а також шляхів
їх досягнення.
2)
основою для всіх управлінських рішень.
3)
основою для управління колективом підприємства.
4)
основою для стратегічного аналізу формування альтернативних стратегій сценаріїв розвитку організації

2. Першим етапом процесу розробки стратегії для складання бізнес-плану
є
1)
Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища організації
2)
Встановлення орієнтирів діяльності (місія, цілі).
3)
Стратегічний аналіз формування альтернативних стратегій.
4)
Моделювання сценаріїв розвитку подій

3. У системі бізнесу мета виконує функцій:
1)
п’ять;
2)
чотири;
3)
три;
4)
шість.
4. До цілей ціноутворення, обумовлених існуючим становищем, вдаються
підприємства, які :
1)
зацікавлені у збереженні стабільності;
2)
зацікавлені у забезпеченні сприятливого «капіталу» для своєї діяльності;
3)
орієнтуються на високий обсяг реалізації;
4)
орієнтуються на збільшення своєї частки продажів порівняно з конкурентами.
5. Відправною точкою визначення стратегії маркетингу є
1)
сегментація ринку;
2)
відбір цільових ринків;
3)
асортиментна політика;
4)
проникнення на ринок і завоювання частки ринку


6. Бізнес-планування включає в себе такі етапи:
1)
підготовчий, розробка бізнес-плану, презентація бізнес- плану
2)
початковий, підготовчий, основний
3)
підготовчий, основний, презентація бізнес-плану
4)
початковий, основний, презентація бізнес-плану

7.Назвіть три групи факторів, що забезпечують конкурентну перевагу
туристичного підприємства:
1)
відмінна якість, вдале місцезнаходження, великий набір послуг
2)
відмінна якість, ключові компетенції, низькі витрати
3)
відмінна якість, велика кількість служб турфірми, багаторічне
існування
4)
великий асортимент послуг, низькі ціни на послуги, розповсюджена реклама турфірми

8. Цілі управління підприємством за спрямованістю мети поділяють на:
1)

зовнішні і внутрішні;
2)
економічні, технологічні, соціальні і екологічні;
3)
мета всього підприємства, окремих підрозділів, груп або
індивідуумів;
4)
коротко-, середньо- і довгострокові;
3. Дати визначення наступним поняттям.

За джерелами виникнення ризики класифікуються на:

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Бізнес-планування»
Варіант № 2
1. Теоретичне питання.
Специфіка реалізаціїї бізнес –плану в туристичних фірмах

2. Тестові завдання.
1. Цілями формулювання місії є:
1)
надання суб’єктам зовнішнього середовища загального уявлення про те, що собою являє організація, до чого вона прагне, які засоби готова використовувати в своїй діяльності, якою є її концепція та ін.;
2)
сприяння формуванню або зміцненню певного іміджу організації в уяві суб’єктів зовнішнього середовища;
3)
сприяння єднанню усередині організації і створенню кор- поративного духу;
4)
створення можливостей для дієвішого управління організацією.

2. Цілі управління підприємством за спрямованістю мети поділяють на:
1.
зовнішні і внутрішні;
2.
економічні, технологічні, соціальні і екологічні;
3.
мета всього підприємства, окремих підрозділів, груп або індивідуумів;
4.
коротко-, середньо- і довгострокові;
3. Де переважно застосовується лінійна структура управління?
1)
В управлінні великими організаціями.
2)
В управлінні об'єднанням організацій.
3)
В управлінні малими організаціями.
4)
В управлінні великими і малими організаціями.
4. Організаційна структура підприємства відображає:
1)
хто і чим буде займатись;
2)
взаємодію всіх служб;
3)
координацію і контроль діяльності всіх служб підприємства;
4)

розвиток і ефективне використання персоналу.
5. Правильний прогноз продажів служить основою для:
1.
організації виробничого процесу;
2.
ефективного розподілу коштів;
3.
належного контролю над запасами;
4.
стратегічного управління
6. У сфері послуг туризму для потреб планування і прогназування
діяльності туристичних фірм використовують поняття Спеціальний
продукт – це
1)
складові послуги туру, які відрізняють його від будь-якого іншого як щодо мети подорожі, так і щодо шляхів її досягнення.
2)

комплекс послуг та товарів, необхідних туристам для того, щоб використати основний та додатковий продукт.
3)
надає туристичному продукту додаткової вигоди і допомагає безпомилково відрізнити даний продукт від конкуруючих з ним аналогічних продуктів.
4)
передбачає проїзд, проживаня, харчування, трансфери, екскурсійну програму, оформлення візи і страхового полісу.
7. Центром бізнес-плану є
1)
концентрація фінансових ресурсів.
2)
бізнес-пропозиції у переговорах з майбутніми партнерами
3)
обґрунтування мети і цілі
4)
розробка концепції майбутнього бізнесу.

8. План маркетингу — це
1.
письмовий документ або проект, який включає в себе оцінку маркетингових можливостей і ресурсів, визначення цілей маркетингу і розробку плану їх реалізації, впровадження і контролю.
2.
письмовий документ або проект, який описує впровадження і контроль маркетингової діяльності організації, пов’язаної з конкретною маркетинговою стратегією.
3.
письмовий документ або проект, який дозволяє пояснити своїм потенційним інвесторам та партнерам основні елементи свого маркетингу, тобто для кожного товару (послуги) розробляються свої власні плани маркетингу.
4.
письмовий документ або проект, який розкриває цілі і стратегії маркетингу, ціноутворення, схему розповсюдження послуг, методи стимулювання збуту, формування громадської думки про підприємство та його послуги.
3. Дати визначення наступним поняттям.

Тривалість презентації бізнес-плану в середньому становить:

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Бізнес-планування»
Варіант № 3

1. Теоретичне питання.

Логіка та технологія розробки бізнес-плану

2. Тестові завдання.
1.Стратегічне планування формує ……
1)
альтернативні стратегії сценаріїв розвитку організації
2)
основу для всіх управлінських рішень,
3)
процес визначення цілей створення організації, а також шляхів їх досягнення.
4)
основу для стратегічного аналізу формування альтернативних стратегій сценаріїв розвитку організації

2. Другим етапом процесу розробки стратегії для складання бізнес-плану є
1)
Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища організації
2)
Встановлення орієнтирів діяльності (місія, цілі).
3)
Стратегічний аналіз формування альтернативних стратегій.
4)
Моделювання сценаріїв розвитку подій

3.. Можна виділити основні види управлінської діяльності в рамках
процесу стратегічного планування, їх ….:
1)
п’ять;
2)
чотири;
3)
три;
4)
шість.
4. До головних завдань комунікативної політики слід віднести
1)
стимулювання попиту
2)
формування іміджу підприємства.
3)
встановлення ціни з орієнтацією на рівень розвитку конкуренції
4)
перешкодити появі на ринку конкурента;
5. Бізнес-план туристського підприємства іншими словами це -
1)
проект розвитку турфірми,
2)
план початку підприємницької діяльності,
3)
концепція бізнесу,
4)

відображає вихідну стратегічну ситуацію і перспективу розвитку справи.

6. Ключовими елементами процесу маркетинг-планування є:
1)
вибір цільових сегментів; визначення потреб покупців; розробка стратегії; реалізація стратегії; контроль.
2)
вибір цільових сегментів; визначення потреб покупців; розробка стратегії; проникнення на ринок і завоювання частки ринку.
3)
асортиментна політика; визначення потреб покупців; розробка стратегії; реалізація стратегії; стимулювання попиту.
4)
вибір цільових сегментів; визначення потреб покупців; розробка стратегії; перешкодити появі на ринку конкурента; стимулювання попиту.
7. Загальна методологія розробки бізнес-плану включає такі стадії
1)
підготовча, розробка бізнес-плану, презентація бізнес-плану
2)
початкова, підготовча, основна
3)
підготовча, основна, презентація бізнес-плану
4)
початкова, основна, презентація бізнес-плану

8. За допомогою сегментації досягаються такі цілі бізнес-планування:
1)
якнайкраще задоволення потреб людей, підготовка послуг згідно з бажаннями і перевагами покупця;
2)
підвищення конкурентоспроможності як послуги, так і її виробника, посилення конкурентних переваг;
3)
ухилення від конкурентної боротьби шляхом переходу в неосвоєний сегмент ринку;
4)
прив’язка науково-технічної політики фірми до запитів чітко виявлених сукупностей споживачів.

3. Дати визначення наступним поняттям.

Найвідоміші такі основні цілі ціноутворення:

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Бізнес-планування»
Варіант № 4

1. Теоретичне питання.

Зміст та структура основних розділів бізнес-плану

2. Тестові завдання.

1. Де переважно застосовується функціональна структура
управління?
1)
В управлінні середніми за розміром та чисельністю працюючих організаціями.
2)
В управлінні великими організаціями.
3)
В управлінні об’єднанням організацій.
4)
В управлінні середніми і малими організаціями.

2. Організаційний план узагальнює таку інформацію:
1)
організаційна форма бізнесу;
2)
власники підприємства, менеджери, консультанти;
3)
потреба в персоналі;
4)
організаційна схема управління;
5)
кадрова політика і стратегія;
6)
календарне планування організації бізнесу.

3. До принципів кадрової політики відносять:
1)
справедливість;
2)
дотримання правил трудового законодавства;
3)
рівність в оплаті праці;
4)
створення сприятливих умов для нормального функціонування.
4. Бізнес-план, може бути використаний для:
1)
розробки концепції бізнесу,
2)
детального відпрацювання стратегії,
3)
попередження помилок шляхом детального аналізу маркетингу, фінансів, виробничої діяльності підприємства.
4)
залучення коштів.

5. В бізнес-плані передбачені у взаємозв’язку:
1)
бізнес-ідея,
2)
філософія туристського підприємства,
3)
специфіка положення фірми на ринку туристичних послуг,
4)

стратегічна мета підприємства і розроблений на її основі план його розвитку.

6. Бізнес-план є основою
1)
бізнес-пропозиції у переговорах з майбутніми партнерами, він відіграє важливу роль при комплектуванні основного персоналу підприємства.
2)
для обґрунтування мети і цілі
3)
для розробка концепції майбутнього бізнесу.
4)
концентрації фінансових ресурсів.
7. У сфері послуг туризму для потреб планування і прогназування
діяльності туристичних фірм використовують поняття Супутний
продукт – це
1)
надає туристичному продукту додаткової вигоди і допомагає безпомилково відрізнити даний продукт від конкуруючих з ним аналогічних продуктів.
2)
передбачає проїзд, проживаня, харчування, трансфери, екскурсійну програму, оформлення візи і страхового полісу.
3)
комплекс послуг та товарів, необхідних туристам для того, щоб використати основний та спеціальний продукт.
4)
складові послуги туру, які відрізняють його від будь-якого іншого як щодо мети подорожі, так і щодо шляхів її досягнення

8. Цілі управління підприємством за відповідною спрямованістю за
видами діяльності поділяють на:
1)
економічні, технологічні, соціальні і екологічні;
2)
мета всього підприємства, окремих підрозділів, груп або
індивідуумів;
3)
зовнішні і внутрішні;
4)
стратегічні, тактичні, оперативні.

3. Дати визначення наступним поняттям.

Тактичне планування – це ….

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Бізнес-планування»
Варіант № 5

1. Теоретичне питання.

Визначення місії, бачення та формулювання цілей підприємства

2. Тестові завдання.

1.. Формулювання місії підприємства повинне мати такі елементи:
1)
призначення підприємства з погляду конкретного виду його діяльності (товару, послуги) за умов даного сегмента ринку;
2)
виражені в певній формі основні напрями, орієнтири, вигляд, до якого прагне підприємство;
3)
переваги підприємства, які вирізняють його серед конкурентів і указують на нові, кращі або оригінальніші шляхи задоволення запитів споживачів;
4)
внутрішня концепція, в межах якої підприємство описує власні враження про себе, відзначаючи джерела енергії, слабкі сторони діяльності, ступінь конкурентоспроможності, фактор виживання.

2. Цілі управління підприємством за тимчасовими характеристиками
поділяють на:
1)
економічні, технологічні, соціальні і екологічні;
2)
мета всього підприємства, окремих підрозділів, груп або
індивідуумів;
3)
коротко-, середньо- і довгострокові;
4)
стратегічні, тактичні, оперативні;

3. У сфері послуг туризму для потреб планування і прогназування
діяльності туристичних фірм використовують поняття Додатковий
продукт –
1)
складові послуги туру, які відрізняють його від будь-якого іншого як щодо мети подорожі, так і щодо шляхів її досягнення.
2)

комплекс послуг та товарів, необхідних туристам для того, щоб використати основний та спеціальний продукт.
3)
надає спеціальному продукту додаткової вигоди і допомагає безпомилково відрізнити даний продукт від конкуруючих з ним аналогічних продуктів.
4)
передбачає проїзд, проживаня, харчування, трансфери, екскурсійну програму, оформлення візи і страхового полісу.

4. Завдання бізнес-плану полягає:
1)
в грамотному визначенні основної цінності послуги;
2)
акцентуванні уваги на потребах, які задовольняє послуга;
3)
задоволенні потреб клієнтів фірми
4)
підвищення конкурентоспроможності як послуг, так і його виробника, посилення конкурентних переваг
5. Основними засобами конкурентної боротьби на ринку туристичних
послуг є наступні:
1)
якість туристичних послуг,
2)
ціна,
3)
витрати на споживання туристичного продукту,
4)
реклама туристичних послуг,

6. Конкурентна перевага
1)
рівень ефективного використання наявних у розпорядженні фірми всіх видів ресурсів.
2)
характеризує здатність задовольняти певні специфічні потреби,
інтереси і прагнення туристів.
3)
наявність у продукту характеристик чи властивостей, що надають йому переваги над продуктами фірм-конкурентів.
4)
складність для дублювання конкурентами

7. Цілі управління підприємством за характером діяльності поділяють
на:
1.
економічні, технологічні, соціальні і екологічні;
2.
мета всього підприємства, окремих підрозділів, груп;
3.
функціонування і розвитку;
4.

коротко-, середньо- і довгострокові;

8. До цілей ціноутворення, обумовлених існуючим становищем, вдаються
підприємства, які :
1.
зацікавлені у збереженні стабільності;
2.
зацікавлені у забезпеченні сприятливого «капіталу» для своєї діяльності;
3.
орієнтуються на високий обсяг реалізації;
4.
орієнтуються на збільшення своєї частки продажів порівняно з конкурентами.

3. Дати визначення наступним поняттям.

Бізнес-планування включає в себе три етапи:….

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Бізнес-планування»
Варіант № 6

1. Теоретичне питання.

Зовнішній і внутрішній аналіз. Виявлення сильних і
слабких
сторін діяльності підприємства

2. Тестові завдання.
1. Складовими процесу маркетингу є:
1)
організація; цілі; споживачі; конкуренти.
2)
організація; місія; споживачі; конкуренти.
3)
організація; стратегія; споживачі; конкуренти.
4)
організація; стратегія; цілі; споживачі; конкуренти.
2. У розділ бізнес-плану “Маркетинг і збут продукції” будь-який
підприємець обов’язково включає такі пункти, як:
1)
цілі і стратегії маркетингу,
2)
ціноутворення,
3)
схема розповсюдження товарів,
4)
методи стимулювання збуту,
5)
формування громадської думки про підприємство та його товар.
3. Встановлюючи ціни на продукцію ( послуги) важливо:
1)
визначити цілі ціноутворення;
2)
оцінити купівельну спроможність споживачів та їх чутливість до ціни;
3)
визначити рівень попиту та проаналізувати його взаємозв’язок з витратами та прибутком;
4)
вивчити ціни конкурентів;
5)
структурувати та збалансувати маркетинг-мікс.
4. . Бізнес-план дає змогу розв’язати цілий ряд завдань, основними серед
яких є:
1) обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку підприємства;
2) розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності підприємства, насамперед обсягів продажу та прибутку;
3) визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів концентрації фінансових ресурсів;
4) підбір працівників, спроможних реалізувати даний план.

5. Бізнес-план охоплює ….
1)
стратегічні і тактичні цілі,
2)
стратегічні, оперативні і тактичні цілі,
3)
зовнішні і внутрішні цілі,
4)

визначення місії та стратегічних альтернатив підприємства

6. Унікальність послуг визначається :
1)
будь-якою із її споживчих властивостей;
2)
комплексом споживчих властивостей порівняно з послугами, що реалізується іншими підприємствами в межах регіону;
3)
за рахунок надання додаткових послуг і застосування різних форм обслуговування;
4)
здатністю викликати інтерес покупців

7.. У розділі бізнес-плану «Характеристика послуг і продукції»
здійснюється опис послуг підприємства з позицій:
1)
Споживача
2)
Цінності та унікальності;
3)
здатності принести прибуток підприємству;
4)
Переваг у порівнянні з аналогічними послугами конкурентів.

8 .Назвіть три групи факторів, що забезпечують конкурентну перевагу
туристичного підприємства:
1)
відмінна якість, вдале місцезнаходження, великий набір послуг
2)
відмінна якість, ключові компетенції, низькі витрати
3)
відмінна якість, велика кількість служб турфірми, багаторічне
існування
4)
великий асортимент послуг, низькі ціни на послуги, розповсюджена реклама турфірми
3. Дати визначення наступним поняттям.

В основу розробки стратегії маркетингу покладено вибір:

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Бізнес-планування»
Варіант № 7

1. Теоретичне питання.
Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії


2. Тестові завдання.

1. Що слід відносити до основних недоліків структури управління,
яка орієнтована на споживача?
1)
Великий ризик обсягу обслуговування споживачів.
2)
Великий ризик якісного обслуговування .
3)
Труднощі координації діяльності всіх підрозділів організації.
4)
Великий ризик в отриманні запланованих прибутків.
2. Де зосереджуються всі функції управління нижчими
підрозділами при лінійній структурі?
1)
У різних ланках управління організацією.
2)
В одній ланці.
3)
У різних підрозділах організації.
4)
В одному підрозділі.
3. Підготовча стадія БП – це…..
1)
умова започаткування нової справи , це розробка концепції майбутнього бізнесу.
2)
підбір виконавців, консультантів та експертів, постановка завдання
і розподіл обов’язків між виконавцями, розробка календарного плану
(графіка) виконання робіт, збір вихідної інформації;
3)
підбір працівників, спроможних реалізувати даний план.
4)
формування інформаційного поля, оцінка сильних та слабих сторін діяльності підприємства, визначення місії та стратегічних альтернатив підприємства.

4. Цінність послуг визначається :
1)
будь-якою із її споживчих властивостей;
2)
комплексом споживчих властивостей порівняно з послугами, що реалізується іншими підприємствами в межах регіону;
3)
за рахунок надання додаткових послуг і застосування різних форм обслуговування;
4)
здатністю викликати інтерес покупців


5. Конкурентоспроможність туристичного продукту оцінюється:
1)
Споживачем
2)
Конкурентами
3)
Підприємцями-власниками
4)

Незалежними експертами

6. Зовнішні фактори конкурентоспроможності - це
1)
ті вплив на які є неможливий або вкрай обмежений з боку підприємства.
2)
ті матеріальні і нематеріальні активи, а також сфери діяльності, які є стратегічно важливими для підприємства і дозволяють йому перемагати у конкурентній боротьбі.
3)
наявність порівняльних переваг, до яких належать нижчі витрати обслуговування, більші обсяги та норма прибутку, частка на ринку та інші.
4)
наявність у продукту характеристик чи властивостей, що надають йому переваги над продуктами фірм-конкурентів.

7. Третім етапом процесу розробки стратегії для складання бізнес-плану є
1)
Дослідження зовнішнього
і внутрішнього середовища організації
2)
Встановлення орієнтирів діяльності (місія, цілі).
3)

Стратегічний аналіз формування альтернативних стратегій.
4)

Моделювання сценаріїв розвитку подій

8. .Планування маркетингу — це
1)
системний процес, який включає в себе оцінку маркетингових можливостей і ресурсів, визначення цілей маркетингу і розробку плану їх реалізації, впровадження і контролю.
2)
системний процес, який описує впровадження і контроль маркетингової діяльності організації, пов’язаної з конкретною маркетинговою стратегією.
3)
системний процес , який дозволяє пояснити своїм потенційним
інвесторам та партнерам основні елементи свого маркетингу, тобто для кожного товару (послуги) розробляються свої власні плани маркетингу.
4)
системний процес, який розкриває цілі і стратегії маркетингу, ціноут- ворення, схему розповсюдження послуг, методи стимулювання збуту, формування громадської думки про підприємство та його послуги.

3. Дати визначення наступним поняттям.

Цілі управління підприємством за відповідною спрямованістю за видами
діяльності поділяють на:

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Бізнес-планування»
Варіант № 8
1. Теоретичне питання.
Розробка розділу бізнес-плану, присвяченого опису продукту
(послуги), для виробництва

2. Тестові завдання.
1. Бізнес-план є основою
1)
бізнес-пропозиції у переговорах з майбутніми партнерами, він відіграє важливу роль при комплектуванні основного персоналу підприємства.
2)
для обґрунтування мети і цілі
3)
для розробка концепції майбутнього бізнесу.
4)
концентрації фінансових ресурсів.

2. Складовими послуги туру, які включаються в поняття "Спеціальний
продукт" є…
1)
послуги харчування, трансфери, екскурсійна програма,
2)
оформлення візи і страхового полісу.
3)
пропозиція поштового зв’язку, необхідних побутових товарів та товарів туристичного призначення.
4)
послуги бізнес-центру, оздоровлення, лікування тощо

3. Визначення конкурентоспроможності є невід'ємним елементом:
1)
діяльності в сегменті менеджменту;
2)
стратегічного управління;
3)
стратегічного аналізу;
4)
маркетингової діяльності.
4. Орієнтація на певний вид, сегмент ринку належить до:
1)
основних принципів визначення конкурентоспроможності туристичного підприємства;
2)
основних етапів визначення конкурентоспроможності туристичного підприємства;
3)
основних функцій конкурентоспроможності туристичного підприємства;
4)
здатності фірми встановити своє місце на цільовому ринку і визначити комплекс властивостей, якими повинна задовольняти її послуга.


5. Конкурентна боротьба посилюється тоді, коли:
1)
попит на послуги зростає повільно
2)
попит на послуги зростає швидко
3)
попит на послуги зростає, а пропозиція зменшується
4)
попит на послуги зменшується , а пропозиція зростає
6. Четвертим етапом процесу розробки стратегії для складання бізнес-
плану є
1)
Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища організації
2)
Встановлення орієнтирів діяльності (місія, цілі).
3)
Стратегічний аналіз формування альтернативних стратегій.
4)
Моделювання сценаріїв розвитку подій
7. Цілі управління підприємством за відповідною спрямованістю за
видами діяльності поділяють на:
1)
економічні, технологічні, соціальні і екологічні;
2)
мета всього підприємства, окремих підрозділів, груп або
індивідуумів;
3)
зовнішні і внутрішні;
4)
стратегічні, тактичні, оперативні.
8. Основна мета розділу БП «Організаційний план» — надати інформацію
про…..
1)
форму власності;
2)
забезпеченість підприємства персоналом;
3)
визначити організаційну структуру;
4)

розвиток і ефективне використання персоналу.


3. Дати визначення наступним поняттям.

До головних завдань комунікативної політики слід віднести

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Бізнес-планування»
Варіант № 9

1. Теоретичне питання.
Цілі, завдання і організація проведення презентації бізнес-плану

2. Тестові завдання.
1.

Процес стратегічного планування забезпечує..
1)
процес визначення цілей створення організації, а також шляхів їх досягнення.
2)
основу для стратегічного аналізу формування альтернативних стратегій сценаріїв розвитку організації
3)
основу для управління колективом підприємства
4)
основу для всіх управлінських рішень,

2. Правильний прогноз продажів служить основою для:
1)
організації виробничого процесу;
2)
ефективного розподілу коштів;
3)
належного контролю над запасами;
4)
стратегічного управління
3. За допомогою сегментації досягаються такі цілі бізнес-планування:
1)
якнайкраще задоволення потреб людей, підготовка послуг згідно з бажаннями і перевагами покупця;
2)
підвищення конкурентоспроможності як послуги, так і її виробника, посилення конкурентних переваг;
3)
ухилення від конкурентної боротьби шляхом переходу в неосвоєний сегмент ринку;
4)
прив’язка науково-технічної політики фірми до запитів чітко виявлених сукупностей споживачів.
4 . За допомогою аналізу зовнішнього середовища організації її
керівники повинні:
1)
Вивчати стратегію і тактику своїх конкурентів.
2)
Оцінювати зміни, які перешкоджають досягненню цілей організації.
3)
Вивчати зміни, які відбуваються.
4)
Вивчати і оцінювати зміни, які можуть сприяти або перешкоджати досягненню цілей організації.

5. Конкурентна боротьба посилюється тоді, коли попит на продукт:
1)
спадає повільно
2)
зростає швидко
3)
зростає повільно
4)

перевищує пропозицію

6. Бізнес-план дає змогу розв’язати цілий ряд завдань, основними серед
яких є:
1)
обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку підприємства;
2) розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності підприємства, насамперед обсягів продажу та прибутку;
3) визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів концентрації фінансових ресурсів;
4) підбір працівників, спроможних реалізувати даний план.
7. Що слід розуміти під місією організації?
1)
Основні завдання організації.
2)
Основні функції організації.
3)
Встановлення орієнтирів діяльності.
4)
Чітко виражену причину існування організації.

8. Бізнес-план туристського підприємства іншими словами це -
1)
проект розвитку турфірми,
2)
план початку підприємницької діяльності,
3)
концепція бізнесу,
4)
відображає вихідну стратегічну ситуацію і перспективу розвитку справи.

3. Дати визначення наступним поняттям.

Загальна методологія розробки бізнес-плану включає такі стадії

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Бізнес-планування»
Варіант № 10

1. Теоретичне питання.
Цілі та логіка розробки маркетинг-плану

2. Тестові завдання.
1. Що таке ціль організації?
1)
Кінцевий результат виконання окремих виробничих завдань.
2)
Встановлення орієнтирів діяльності.
3)
Конкретний результат діяльності.
4)
Конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації.

2. Виберіть характерні риси, що властиві будь-якій стратегії:
1)
стратегія як засіб досягнення мети, якої прагне досягти організація, може змінюватися в окремі моменти і на різних рівнях ієрархії;
2)
стратегія повинна узгоджуватися з місією, орієнтирами, які визначила для себе організація;
3)
у процесі формулювання стратегії доведеться користуватися узагальненою, неповною і неточною інформацією щодо альтернатив розвитку;
4)
процес розробки стратегії не завершується вживанням негайних заходів
і здійснюється з орієнтацією на певний напрям розвитку.
3. Процес планування маркетингу включає в себе такі етапи:
1)
вивчається місія підприємства;
2)
аналізуються ринки і ринкова сфера;
3)
визначаються основні цільові ринки;
4)
визначається особлива перевага (переваги);
5)
ставляться цілі і розробляється позиціонування товару/ послуги;
6)
розробляються маркетингові програми і бюджети впровадження планів у життя.

4. В основу розробки стратегії маркетингу покладено вибір:
1)
регіонального ринку;
2)
цільового ринку;
3)
ринку збуту;
4)
ринку продавця.

5. Для визначення впливу факторів зовнішнього середовища їх розділяють
на такі групи:
1)
загальноекономічні, соціально - демографічна ситуація, державна регуляція;
2)
Макроекономічні показники, Соціально - демографічна ситуація,
Державна регуляція
3)
Інфляція, галузеві фактори, конкуренти
4)

загальноекономічні, галузеві фактори, конкуренти.

6. Найважливіший
фактор, який впливає на силу конкурентної
боротьби в сфері туризму:
1)
кількість фірм
2)
якість послуг
3)
швидкий ріст попиту
4)
ціна

7. Найвідоміші такі основні цілі ціноутворення:
1)
ті, що ґрунтуються на збуті;
2)
орієнтовані на прибуток;
3)
проникнення на ринок і завоювання частки ринку;
4)
обумовлені існуючим становищем.

8. Другим етапом процесу розробки стратегії для складання бізнес-плану є
1)
Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища організації
2)
Встановлення орієнтирів діяльності (місія, цілі).
3)
Стратегічний аналіз формування альтернативних стратегій.
4)
Моделювання сценаріїв розвитку подій

3. Дати визначення наступним поняттям.
Місія — це …


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал