Конспект лекцій з основ теоріїPdf просмотр
Сторінка1/14
Дата конвертації11.05.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Задорожній Олександр Вікторович,
Буткевич Володимир Григорович,
Мицик Всеволод Всеволодович

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ОСНОВ ТЕОРІЇ
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

для студентів ІІІ курсу відділення міжнародного права Інституту міжнародних
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Схвалено на засіданні кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Протокол №1 від 01.09.2001 р.
Затверджено до друку Вченою Радою Інституту міжнародних відносин 10.09.2001 р.
Рецензенти:
О.Л. Копиленко, доктор юридичних наук, професор; В.К. Забігайло, доктор юридичних наук, професор
Про авторів:
Задорожній Олександр Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Буткевич Володимир Григорович – доктор юридичних наук, професор, Суддя Європейського суду з прав людини
Мицик Всеволод Всеволодович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Подяка за допомогу у підготовці до друку М.М. Гнатовському, А.С. Фастовець
© О. Задорожній, В. Буткевич, В. Мицик, 2001

© О. Задорожній, В. Буткевич, В. Мицик, 2001

2

ЗМІСТ
1. ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА ТА СФЕРА ДІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ............................................. 5 1.1. Термін “міжнародне право” .......................................................................................................... 5 1.2. Поняття міжнародного права........................................................................................................ 5 1.3. Предмет і об’єкт міжнародного права ......................................................................................... 7 1.4. Характерні риси сучасного міжнародного права:....................................................................... 7 1.5. Відмінності міжнародного права від внутрішньодержавних систем права:............................ 7 1.6. Функції міжнародного права ........................................................................................................ 8 2. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ............................................................................................. 9 2.1. Поняття джерела міжнародного права......................................................................................... 9 2.2. Міжнародний договір .................................................................................................................... 9 2.3. Міжнародний звичай ................................................................................................................... 11 2.4. Загальні принципи права............................................................................................................. 13 2.5. Допоміжні джерела міжнародного права .................................................................................. 15 3. СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА........................................................................................... 17 3.1. Співвідношення системи і структури міжнародного права..................................................... 17 3.2. Система галузей, інститутів та норм міжнародного права ...................................................... 17 3.3. Види галузей системи міжнародного права .............................................................................. 19 4. НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА................................................................................................ 20 4.1. Поняття та характерні риси норм міжнародного права ........................................................... 20 4.2. Види міжнародно-правових норм та їх класифікація............................................................... 21 4.3. Ієрархія норм міжнародного права............................................................................................. 23 4.4. Кодифікація норм міжнародного права ..................................................................................... 23 5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА .................................................................... 25 5.1. Поняття основних принципів міжнародного права.................................................................. 25 5.2. Функції основних принципів міжнародного права .................................................................. 25 5.3. Природа основних принципів міжнародного права ................................................................. 25 5.4. Класифікація основних принципів міжнародного права ......................................................... 27 5.5. Зміст основних принципів міжнародного права....................................................................... 28 5.6. Принцип заборони застосування сили або загрози силою....................................................... 30 5.7. Принцип суверенної рівності держав......................................................................................... 31 5.8. Принцип невтручання.................................................................................................................. 32 5.9. Принцип територіальної цілісності держав............................................................................... 33 5.10. Принцип непорушності державних кордонів.......................................................................... 34 5.11. Принцип мирного врегулювання спорів.................................................................................. 35 5.12. Принцип поваги прав і основних свобод людини .................................................................. 37 5.13. Принцип рівноправ'я і права народу розпоряджатися власною долею ................................ 38 5.14. Принцип співробітництва.......................................................................................................... 39 5.15. Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов'язань............................................ 40 6. МІЖНАРОДНЕ І ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНЕ ПРАВО ................................................................. 41 6.1. Значення проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права ........... 41 6.2. Теорії співвідношення міжнародного і національного права.................................................. 41 6.3. Доктрина МП про здійснення його норм у внутрішньодержавній сфері............................... 44 6.4. Національне законодавство і міжнародна судова практика .................................................... 47 6.5. Конституційне право і судова практика окремих держав щодо співвідношення міжнародного і національного права ................................................................................................ 48 7. СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ........................................................................................... 52 7.1. Поняття суб’єкту міжнародного права ...................................................................................... 52 7.2. Інститут міжнародної правосуб’єктності .................................................................................. 53 7.3. Держава - основний суб’єкт міжнародного права .................................................................... 55

© О. Задорожній, В. Буткевич, В. Мицик, 2001

3 7.4. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій ...................................................... 57 7.5. Міжнародна правосуб’єктність народу, нації, які борються за створення незалежної держави ................................................................................................................................................ 58 7.6. Особливі види міжнародної правосуб’єктності (квазідержави).............................................. 58 7.7. Міжнародна правосуб’єктність фізичної особи........................................................................ 59 7.8. Питання міжнародної правосуб’єктності транснаціональних компаній................................ 60 8. ВИЗНАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ..................................................................................... 61 8.1. Поняття визнання......................................................................................................................... 61 8.2. Визнання держав .......................................................................................................................... 62 8.3. Визнання урядів ........................................................................................................................... 63 8.4. Інші види визнання ...................................................................................................................... 64 9. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ДЕРЖАВ .............................................................................................. 65 9.1. Поняття правонаступництва ....................................................................................................... 65 9.2. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів..................................................... 66 9.3. Правонаступництво держав щодо державної власності........................................................... 68 9.4. Правонаступництво держав щодо державних архівів.............................................................. 69 9.5. Правонаступництво держав щодо державних боргів ............................................................... 69 9.6. Врегулювання проблем правонаступництва в зв'язку з припиненням існування СРСР.
Правонаступництво України.............................................................................................................. 70 10. МІЖНАРОДНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ.......................................................................................... 74 10.1. Поняття міжнародної правосвідомості .................................................................................... 74 10.2. Суб'єкти міжнародно-правової свідомості .............................................................................. 74 10.3. Структура міжнародно-правової свідомості ........................................................................... 75 10.4. Функції міжнародної правосвідомості..................................................................................... 76 11. МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС............................................................................ 78 11.1. Сутність міжнародного правотворчого процесу..................................................................... 78 11.2. Принципи міжнародного правотворчого процесу.................................................................. 80 11.3. Односторонні акти держави в міжнародному правотворчому процесі ................................ 82 11.4. Участь громадськості в міжнародному правотворчому процесі........................................... 83 11.5. Кодифікація міжнародного права............................................................................................. 84 12. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ....................................................................... 87 12.1. Поняття реалізації норм міжнародного права......................................................................... 87 12.2. Форми і способи реалізації норм міжнародного права. ......................................................... 87 12.3. Міжнародно-правовий механізм реалізації норм міжнародного права................................ 89 12.4. Внутрішньодержавний механізм реалізації норм міжнародного права ............................... 91 13. МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ............................................................................................ 95 13.1. Поняття міжнародних правовідносин...................................................................................... 95 13.2. Суб'єкти міжнародних правовідносин ..................................................................................... 95 13.3 Зміст міжнародних правовідносин............................................................................................ 96 13.4. Об'єкт міжнародних правовідносин ......................................................................................... 98 13.5. Юридичні факти і міжнародні правовідносини...................................................................... 99 14. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ................................................................... 102 14.1. Поняття міжнародно-правової відповідальності .................................................................. 102 14.2. Ознаки міжнародного правопорушення ................................................................................ 105 14.3. Класифікація міжнародних правопорушень ......................................................................... 107 14.4. Підстави звільнення від міжнародно-правової відповідальності........................................ 110 14.5. Суб’єкти міжнародно-правової відповідальності................................................................. 111 14.6. Види і форми міжнародно-правової відповідальності ......................................................... 112 14.7. Відповідальність міжнародних організацій .......................................................................... 114 15. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ .......................................................................................... 115 15.1. Поняття і характерні особливості міжнародно-правових санкцій ...................................... 115 15.2. Типи і види міжнародно-правових санкцій........................................................................... 116 15.3. Умови правомірності застосування міжнародно-правових санкцій ................................... 119

© О. Задорожній, В. Буткевич, В. Мицик, 2001

4 15.4. Механізм застосування міжнародно-правових санкцій ....................................................... 121 16. МІЖНАРОДНА ЮСТИЦІЯ........................................................................................................... 123
16.1. Історія міжнародного правосуддя......................................................................................... 123 16.2. Постійна палата міжнародного правосуддя .......................................................................... 125 16.3. Міжнародний Суд ООН........................................................................................................... 126 16.4. Регіональні і спеціалізовані міжнародні судові установи.................................................... 128 16.5. Міжнародний арбітраж............................................................................................................ 131 17. МІЖНАРОДНА ЗАКОННІСТЬ ТА МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОПОРЯДОК ............................. 133 17.1. Поняття і сутність міжнародної законності. ......................................................................... 133 17.2. Структура міжнародної законності ........................................................................................ 136 17.3. Режим і принципи міжнародної законності .......................................................................... 138 17.4. Загальне і особливе міжнародної законності і міжнародного правопорядку. сутність міжнародного правопорядку............................................................................................................ 140 17.5. Міжнародне право і міжнародний правопорядок ................................................................. 142

© О. Задорожній, В. Буткевич, В. Мицик, 2001

5
1. ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА ТА СФЕРА ДІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
1.1. Термін “міжнародне право”
Термін “міжнародне право” є широко визнаним у правовій, дипломатичній, зовнішньополітичній практиці держав. Разом з тим, в залежності від різних чинників в різні часи для позначення цього феномену були запропоновані та застосовувалися десятки інших термінів.
Втім, за винятком терміну “право народів”, що застосовується у німецькій, норвезькій,
ісландській, фламандській та деяких інших мовах, у переважній більшості вживається саме термін “міжнародне право” (італ. – diritto internazionale, франц. – droit international, англ. –
international law, ісп. - derecho internacional, португал. – direto internacional, румунськ. - drept
international, угорськ. – nemzetkozijog, рос. - “международное право”, укр. - “міжнародне право” та ін.).
1.2. Поняття міжнародного права
З давніх часів до сьогодення наукою запропоновано понад тисячу різних визначень міжнародного права. І до цього часу вченим не вдалось домовитися навіть з найбільш принципових питань. Визначення міжнародного права пропонуються в залежності від того, якої школи, теорії чи концепції дотримуються автори.
Позитивістська школа будує визначення МП на таких постулатах:
1. основний компонент - система норм;
2. основний суб’єкт – держава;
3. основна функція - регулювання міждержавних відносин;
4. основна мета – мир і безпека між народами.
Інколи включають і засіб захисту – примус, що є більш спірним.
Визначення МП прихильниками природно-правової школи часто містять:
1. поняття природного розуму, справедливості, моралі, етики;
2. центральний суб’єкт – фізична особа;
3. головне джерело – умови життя;
4. основний компонент – біологічні норми як чинник життя людини;
5. об’єкт регулювання – міжнародні відносини як міжіндивідуальні, міжгрупові зв’язки.
Прихильники соціологічної школи МП наголошують на важливості факту, реального становища, а не норми права. Школа реалістів визначає МП через силовий компонент, процес прийняття владних рішень.
Радянське розуміння міжнародного права засновувалася на консенсуальній теорії (теорії узгодження воль держав), яка була розроблена Г.І. Тункіним і зводилася до наступного:

© О. Задорожній, В. Буткевич, В. Мицик, 2001

6 1. міжнародне право як загальна система повинно бути визнано усіма державами, а тому є виразом їхньої волі;
2. держави можуть утриматись від згоди на таку систему права і відмовитись від неї;
3. створення нових норм або відміна старих норм звичаєвого права вимагає згоди держав;
4. держава, яка не дає згоди на звичаєву норму права, вільна в будь-який час відмовити в її застосуванні щодо неї;
5. будь-яка держава вільна здійснити її суверенне право відмовити застосуванню норм звичаєвого права на тій підставі, що вона не відповідає її державній волі.
Переважна більшість західних дослідників МП заперечує концепцію узгодження воль держав з таких причин: а) не можна ставити волю держави в основу формування міжнародного права, коли відсутній об’єктивний механізм його формування; б) під узгодженням волі розуміється процес, наслідком якого є не спільна воля, а окремі волі, отже саме узгодження не є необхідним; в) на практиці жодна держава не може відкинути норми системи міжнародного права, що склалася до утворення цієї держави; г) звичай створюється на однаковості практики і opinio juris, а не виключно на згоді держав; д) практика Міжнародного Суду ООН не підтверджує твердження про недійсність для держави норм міжнародного права, на які вона не давала згоди; е) якщо погодитись, що держава може заперечити застосування до неї звичаєвої норми
МП, якщо ця норма не відповідає її теперішній волі, то можна досягти результату, коли держава буде зв’язана лише власною волею, що взагалі суперечить природі МП.
Сьогодні погляд на міжнародне право лише як на систему норм явно недостатній і застарілий. Право не обмежується системою норм і не завершується на створенні норми. Право
– це і правові аксіоми, правові ідеї, правові гіпотези і версії, концепції правового акту, юридична техніка, правові поняття і визначення, правові стандарти, правові презумпції, юридичні конструкції, правові поправки, правові примітки, правові класифікації, правові символи, правові фікції, правові застереження, правила застосування норм права тощо. Поряд з цим не слід визначати МП лише як процес прийняття рішень, відривати процесуальні компоненти МП від матеріальних (насамперед, системи норм), ототожнювати МП з програмою його розвитку.
Таким чином, для навчальних цілей можна сформулювати таке визначення МП:
Міжнародне право – це система юридичних норм, які регулюють міжнародні
відносини з метою забезпечення миру, прав людини і співробітництва, це рішення і правові

© О. Задорожній, В. Буткевич, В. Мицик, 2001

7
засоби їх застосування, прийняті повноважними суб’єктами задля реалізації спільних
інтересів.
1.3. Предмет і об’єкт міжнародного права
Предмет міжнародного права – це міжнародні відносини переважно міждержавного
характеру як особливий вид соціальних відносин.
Від предмету міжнародного права слід вирізняти об’єкт міжнародного права. Об’єктом
міжнародного права є відносини з приводу певних матеріальних і нематеріальних благ.
Міжнародно-правові відносини складаються з приводу таких благ, як природні ресурси, континентальний шельф, об’єкти, що запускаються в космос тощо. Правом подіяти на ресурси, шельф та космічні апарати не можна, але врегулювати відносини, що виникають з приводу цих об’єктів, можна.
1.4. Характерні риси сучасного міжнародного права:
1. заборона застосування сили і загрози силою;
2. мирне вирішення міжнародних конфліктів;
3. відмова від концепції “міжнародне право – право цивілізованих народів”;
4. гнучке поєднання універсального, загального, регіонального, локального і партикулярного регулювання міжнародних відносин;
5. наявність ефективних механізмів створення, забезпечення і застосування міжнародного права;
6. зростання питомої ваги норм, що стосуються прав і свобод людини;
7. перерозподіл ряду класичних функцій і повноважень держав за рахунок відповідних міждержавних організацій;
8. гуманізація міжнародного права;
9. зростання ролі процесуальних, процедурних компонентів міжнародного права;
10. динамізм і взаємодія з іншими системами управління в процесі регулювання міжнародних відносин;
11. розширення сфери міжнародно-правового регулювання.
1.5. Відмінності міжнародного права від внутрішньодержавних систем права:
1. спосіб створення норм;
2. суб’єкти права;
3. предмети права;
4. об’єкти права;

© О. Задорожній, В. Буткевич, В. Мицик, 2001

8 5. соціальна сутність права;
6. характер побудови системи права;
7. джерела права;
8. порядок застосування примусу.
1.6. Функції міжнародного права
Функції міжнародного права – це основні напрями його впливу і взаємодії з соціальним
середовищем, взаємодії системи міжнародного права, її компонентів і елементів з іншими
управлінськими системами, їх компонентами і елементами.
Функції сучасного міжнародного права можна розглядати з п’яти основних взаємопов’язаних позицій:
1. соціальні функції міжнародного права (стабілізації, зміцнення, забезпечення та ін. відносин між суб’єктами міжнародного права);
2. власне юридичні функції (визначення прав і обов’язків суб’єктів міжнародного права стосовно один одного, встановлення статусу різних категорій суб’єктів, їх правосуб’єктності, зміцнення міжнародного права, міжнародної законності, міжнародного правопорядку та ін.);
3. функції взаємодії з іншими управлінськими системами, що діють в міжнародній сфері
(внутрішньодержавним правом, політикою, мораллю, релігією, етикою та ін.);
4. функції програмування розвитку міжнародних відносин і міжнародного права
(програмування їх розвитку на перспективу, прогнозування параметрів поведінки, суб’єктів міжнародного права, передбачення варіантів напрямів розвитку інших систем, з якими взаємодіє міжнародне право тощо);
5. інформаційні функції (забезпечення знаннями про зміст міжнародно-правових актів, вплив на формування міжнародно-правової свідомості та ін.).Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал