Конспект лекцій з дисципліни «Психологія авіаційного спорту»Дата конвертації09.05.2017
Розмір49.6 Kb.
ТипКонспект
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра авіаційної психології

Конспект лекцій

з дисципліни «Психологія авіаційного спорту»

Напрям підготовки: 6.030102 "Психологія"

Спеціалізація: «Психологія»

Укладач:

професор кафедри авіаційної психології М.П.Руденко

Конспект лекцій розглянутий та схвалений на

засіданні кафедри авіаційної психології


Протокол № ____ від «___»________ 2016 р.
Завідувач кафедри Л.В.Помиткіна
Зразок оформлення лекції
Лекція № 1

«Основи дисципліни «Психологія авіаційного спорту».

План лекції

 1. Історія появи і розвитку авіаційного спорту

 2. Завдання психології авіаційного спорту .

 3. Об`єкт, предмет вивчення, дослідження авіаційного спорту.

Література

1. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. М.- ФИС, 1983.-128с.

2. Марищук В.Л., Блудов Ю.М. и др. Методики психодагностики в спорте.- М.:ФИС, 1986.-208с.

3. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. М: ФИС. – 1984. -104 с.

4. Нові види авіаційного спорту - http://news.rambler.ru/scitech/32538408/

Зміст лекції

Питання1. Авіаційний спорт - вид спортивної діяльності, об'єднуючий все різноманіття видів спорту, що відрізняються типом (видом) застосовуваного літального апарату, а також порядком використання повітряного простору в межах атмосфери Землі.

Початком офіційного авіаційного спорту слід вважати 1905 , коли на 1- й міжнародній конференції, що проходила 12-14 жовтня в Парижі , була заснована Міжнародна авіаційна федерація (ФАІ) . На конференції були прийняті Статут та Положення про ФАІ і визначено головне завдання - розвиток спортивної авіації в усьому світі. Саме ФАІ розробляє та затверджує правила міжнародних змагань , організовує та здійснює контроль за їх проведенням і реєструє авіаційні рекорди.

Серед громадських організацій, які могли б суттєво сприяти розв‘язанню комплексу цих важливих суспільних і державних проблем, є Товариство сприяння обороні України (ТСОУ). В умовах трансформації українського суспільства їй вдалося зберегти спеціальну техніку та майно, кращі традиції та досвід виховної роботи з молоддю, підготовки до праці та захисту Вітчизни.

Згідно до Закону України “Про об'єднання громадян” ТСО України 10.10.1991 р. зареєстровано Мін’юстом як всеукраїнське громадське оборонно-патріотичне і спортивно-технічне об'єднання громадян.

Товариство є єдиною в країні організацією по проведенню спортивних заходів з технічних видів спорту, підготовці спортсменів з оборонних видів і участі їх в світових та європейських чемпіонатах та Кубках з цих видів спорту.

Питання2. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:


 • засвоєння основних теоретичних і практичних положень в галузі психології авіаційного спорту;

 • розкриття шляхів та засобів використання психологічних закономірностей спортивної діяльності у формуванні позитивних якостей особистості.

 • проведення психологічного аналізу особливостей окремих видів спортивної діяльності:

 • використання методів психодіагностики індивідуальних особливостей спортсменів при підготовці, проведенні змагань;

 • застосування психологічних тестів для вивчення резервів психіки людини, а також рівнів фізичної, технічної підготовки спортсменів.

Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:


 • значення і зміст основних понять з психології авіаційного спорту;

 • наукові основи психології авіаційного спорту;

 • основні психологічні закономірності спортивної діяльності.

Вміти:

 • ефективно застосовувати отримані ним теоретичні знання з курсу при розв’язанні практичних завдань в технічній та тактичній підготовці спортсменів різних видів спорту;

 • володіти прийомами практичної реабілітаційної роботи, яка спрямована на поліпшення психічного стану, підвищення потенціалу внутрішньої активності особистості, стійкості до стресу;

- володіти методами та прийомами управління мотивацією та вольовими ресурсами спортсмена;

- розробляти стратегію психологічного супроводження професійної діяльності спортсменів.Питання 3. Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують професійний профіль психолога в галузі авіаційного спорту.

Об`єктом вивчення в даній дисципліни є діяльність спортсменів і їх тренерів в підготовці і проведенні змагань в авіаційних видах спорту.

Предметом вивчення є властивості особистості спортсмена авіатора при підготовці і вході змагань.

Метою викладання цієї навчальної дисципліни є надання майбутнім фахівцям психологічних знань щодо особливостей психологічної діяльності спортсменів авіаційного спрямування та визначення шляхів застосування цих знань в професійній діяльності психологаВітчизняними та зарубіжними вченими здійснювалися фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на вивчення різних аспектів ризику: поведінка людини в умовах ризику (В. А. Петровський, 1992; Т. В. Корнілова, 1997; Ю. А. Козелецький, 1997; Г. В. Ложкін, 2008; О. В. Петренко, 2007; В. І. Осьодло, 2008 та ін.), прийняття рішення в умовах ризику (В. Г. Зазикін, 2000; М. А. Котік, 1988; Т. В. Корнілова, 1994; А. Г. Костинська, 1986; В. О. Моляко, 2000); вплив мотивації на поведінку людини в ризикованих ситуаціях (А. П. Альгін, 1987; Є. П. Ільїн, 2001; С. Д. Максименко, 2005; О. П. Саннікова, 2008); зв’язок ризикованості й здатності успішно діяти в ситуаціях ризику з особистісними особливостями (Н. Коган, М. Валлах, 1964; М. А. Котік, 1981) ціннісних особливостей ризику (Т. В. Корнілова, 1994; В. А. Петровський, 1997), зв’язок схильності до ризику із злочинними нахилами людей (С. Н. Богомолова, 1986). Проте, в перерахованих працях суперечливо подано визначення поняття “ризик”, не виявлені особливості загальних факторів ситуації ризику і таких проявів ризику, як здатність до ефективних дій в умовах ризику і схильність до ризику, а також їх прояв в деяких найбільш складних, небезпечних видах діяльності.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал